Issuu on Google+

Як ми уявляємо собі Всесвіт

31

минулому. Класичний приклад — згадана вже Ньютонова теорія гравітації, згідно з якою сила тяжіння між двома тілами залежить тільки від одної характеристики кожного тіла, а саме від маси, проте зовсім не залежить від того, з чого складаються тіла. Отже, щоб обчислити орбіти Сонця і планет, теорія їхнього складу та структури не потрібна. Сьогодні науковці описують Всесвіт за допомогою двох основних часткових теорій  — загальної теорії відносності і квантової механіки. Ці теорії — великі інтелектуальні здобутки першої половини XX століття. Загальна теорія відносності описує гравітаційну силу й великомасштабну структуру Всесвіту, тобто структуру в масштабах від кількох миль7 до мільйона мільйонів мільйонів мільйонів (одиниця з двадцятьма чотирма нулями після неї) миль, до розмірів спостережного Всесвіту. А квантова механіка, своєю чергою, розглядає явища у вкрай малих масштабах — таких як одна мільйонна однієї мільйонної частки дюйма. На жаль, ці дві теорії, як відомо, несумісні одна з одною: вони не можуть бути одночасно правильні. Один з основних напрямів сучасної фізики і головна тема цієї книжки — пошук нової теорії, яка б їх обох охопила, — теорії квантової гравітації. Поки що такої теорії немає, і нам, можливо, доведеться ще довго чекати на неї, але ми вже точно знаємо багато її властивостей. І в дальших розділах ми впевнимося, що нам уже чимало відомо про те, які передбачення ґрунтуватимуться на квантовій теорії гравітації. Отже, коли ви вважаєте, що розвиток Всесвіту відбувається не довільно, а відповідно до певних законів, то вам зрештою доведеться об’єднати часткові теорії в єдину повну теорію, яка зможе описувати все у Всесвіті. Але в пошуку цієї єдиної теорії є фундаментальний парадокс. Усі викладені вище уявлення про наукові теорії мають своєю передумовою те, що ми розумні істоти, вільні спостерігати за Всесвітом так, як нам хочеться, і робити логічні висновки з того, що ми бачимо. У такій схемі слушно припустити, що ми могли б усе більше наближатися до розуміння законів, яким підвладний наш Всесвіт. Проте, якщо єдина повна теорія справді існує, то вона, певно, має впливати і на наші 7

 1 миля ≈ 1,6 км. — Прим. ред.


Стівен Гокінг. Коротка історія часу. Від Великого вибуху до чорних дір