Page 33

Як ми уявляємо собі Всесвіт

31

минулому. Класичний приклад — згадана вже Ньютонова теорія гравітації, згідно з якою сила тяжіння між двома тілами залежить тільки від одної характеристики кожного тіла, а саме від маси, проте зовсім не залежить від того, з чого складаються тіла. Отже, щоб обчислити орбіти Сонця і планет, теорія їхнього складу та структури не потрібна. Сьогодні науковці описують Всесвіт за допомогою двох основних часткових теорій  — загальної теорії відносності і квантової механіки. Ці теорії — великі інтелектуальні здобутки першої половини XX століття. Загальна теорія відносності описує гравітаційну силу й великомасштабну структуру Всесвіту, тобто структуру в масштабах від кількох миль7 до мільйона мільйонів мільйонів мільйонів (одиниця з двадцятьма чотирма нулями після неї) миль, до розмірів спостережного Всесвіту. А квантова механіка, своєю чергою, розглядає явища у вкрай малих масштабах — таких як одна мільйонна однієї мільйонної частки дюйма. На жаль, ці дві теорії, як відомо, несумісні одна з одною: вони не можуть бути одночасно правильні. Один з основних напрямів сучасної фізики і головна тема цієї книжки — пошук нової теорії, яка б їх обох охопила, — теорії квантової гравітації. Поки що такої теорії немає, і нам, можливо, доведеться ще довго чекати на неї, але ми вже точно знаємо багато її властивостей. І в дальших розділах ми впевнимося, що нам уже чимало відомо про те, які передбачення ґрунтуватимуться на квантовій теорії гравітації. Отже, коли ви вважаєте, що розвиток Всесвіту відбувається не довільно, а відповідно до певних законів, то вам зрештою доведеться об’єднати часткові теорії в єдину повну теорію, яка зможе описувати все у Всесвіті. Але в пошуку цієї єдиної теорії є фундаментальний парадокс. Усі викладені вище уявлення про наукові теорії мають своєю передумовою те, що ми розумні істоти, вільні спостерігати за Всесвітом так, як нам хочеться, і робити логічні висновки з того, що ми бачимо. У такій схемі слушно припустити, що ми могли б усе більше наближатися до розуміння законів, яким підвладний наш Всесвіт. Проте, якщо єдина повна теорія справді існує, то вона, певно, має впливати і на наші 7

1 миля ≈ 1,6 км. — Прим. ред.

Стівен Гокінг. Коротка історія часу. Від Великого вибуху до чорних дір  

Український переклад знаменитої книжки, певно, найвідомішого сучасного англійського фізика, космолога. Вперше "Коротка історія" вийшла 1988...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you