Page 1

1


SIAMO A CASCINAPIANO (LANGHIRANO) -PR Via Provinciale, 57

349 8861690-2


04


TAV E

TAV L

TAV A

TAV F

TAV B

TAVOLA CENTRO STORICO

TAV D

TAV I

TAV C

TAV H

TAV G


TAV. A

CARTINE DELLA CITTA’ DI PARMA 2

3 ZOLA AGAN DA B STRA

STRADA

V

MOLETOLO

PIZZ ARE LLI

STRA DA CO RNOC CHIO

TERI . BOT VIA G

ZZI ARDU GHIR

ACINI BARB VIA F.

PAON AZZA

MOL ETOL O

VENTURA

RIGHI VIA G.

TANGENZIALE

VIA

STRA DA

STR AD A D I

. VIA E

A

4 S.DA MOLEMEZZO TOLO

1

NORD MOLE TOLO MILAN O

VIA

V. NUO RO

V.

VIA

EUROPA

V. ALE V. ADA SSAN DRIA C V.

VIA V. NO VARA

VIA REG GIO

SASSA RI

V. AL

VIA G .

VIA CREM ONA

V. BARILLI

O NFRANC VIA G. LA

MARM V. ISO NZO BRE

AOS TA

ARI VAS

SOLDATI A. SAVANI V.

V. OL BIA VIA

C

STAZ IONE

V. CECCHI P.LE C. A. A PONT DALLA CHIESA BOTTEGE O VIALE BOTTE

A.

I PASIN

V. LE

V. E. G

V. OR ISTAN O VIA

V. LE D ELLA VI TTORIA

STRA DA G ARIB ALDI

V.LE

V. G. MEN V. P. RU CONI BINI VIA L. E. S. V. PESE MARC NTI HESI S. POLV I ERINI V. STR ELL A

LEPOR ATI

F.

DELL'

V. CAR DANO

VIA

LLA DE E V. L

IBONI

E V. L

VIA

P.

ALO AD DAMIA V. C NI V. C. CASELLI

V. S. P.

V. G. D A GEN TE

OSAC CA

R.

ABBE VER ATOIA VIA

FLEMING

E.

VIA

VIA

VIA

V.LE

DEI

STRA DA

COL OMB I

V. M .

VIA

G.

A.

G.

VIA

GHER O

VIA D EL TA GLIO

BERN INI

VIGNA LI V. F. O LIVIER I CAPE LLUTI

V. F.LL I

TANG. NORD

C. GU ERCI FERR ARIN I LOM BARD INI CAST AGNO LA MORD ACCI JENN ER

S.LLO ANDRE OLI

VIA A V. A. V BALE STRA V. F. S. BIANCHI V V. I. AF V. G FANN I V. P. G

VIA

V. QUASIMODO

TA NG .

DELL' VIA VIA A. DEPR ETIS

E. O RLA NDO

VIA V .

V. M. MING HETT I

RDO ERA V. EV

I OR RT SA

VIA G. GIOLITT I VIA U. RA TTAZZI

E.

VIA P. FAINA RDI

VIA

V. LE D EI MILLE

STRA DA VIC INALE RASO RI VIC. C OBIAN CHI

V.

DIN AU V. N

FERRI

14

Pa rm a

VIA MERCATI

BONOM I

I SIN VA RA

V D V. P. TA

VIA GIUSTI

VIA

VIA G. S. SONNINO

S.LLO CORS INI

STRADA

VIA I.

e

REG L. RONCORONI GIO V. BRICOLI VIA G . . G. BE VIA M IA T LLI V . ANS VIA F. A E R L M LA S. NIT I V. VIGOTTI BUFFO TI NA P.LE EG BUONARROTI V. BOCCACCIO NT V.LE MA . LA V. R. G. V. BER V GROLA VIA A LOTTI TO ORZI V. M. DELLA . CER RETTI ATI V. C. GHI ROVERE V. P. BARATTA VIA L.GO R. V. ALINOVI I. B L. GANZI OCCH V. B. B I VIA RU V. DRUGMAN P.ZZA UCCI ENZA GUID GGIER V. P. BAT BADALOCCHIO PIAC OTTI O D TISTI A PA RMA P.LE V.LE VIA P. PABLO GUIZE TTI VIA ZA PIACEN L.GO V.LE EMILIA V. E. C REMO COEN ABAS V. P. M SA OVES ARTIN P.ZZA V. A. B T V. SE I VIA E. TTE M ASSA CADUTI UGHI NI ARTIR I V. F. SC DEL LAVORO VIALE ARAMU ZZA V. CAS GRAM SOLA SCI V. A. VIA D COST V. RO . DI N A GNO P.LE ANNI NI V. MEUCCI V SANTA CROCE . CAN V. P. L NIZZA EGG RO V. AVOGADRO IA GALL VIA D'A V ANI RDI . CAV ZEGLI V. A. EDAG O V. A. FERR RIGH NI ARI VIA I V. GALV V. S. V A NI V. A. PACI INCE NO TT NZI I V. C. SANGUINETTI VIA GAL ILEI V. G V. C. S V. F.LLI ZA . VIGHI PERA CCARDI NZA V. C SET ERE V. F. LEVACHER V. P. TAGL IA TO RI TORRICELLI V. SO VIA V. . RA FERM V. RAMAZZINI EG I A V. M V. L SOPR O NS. V. L. VALERA DI E. COLL D'ARAG I

E ES ON EM CR

VIA G. ZANAR DELLI

VIA

VIA EM ILIA O VEST

Parma

DEI

V. PIRANDELLO

STRADA DEI ME RCATI

Ferrovia Milam o-

IO CH OC RN CO

E ES ON EM CR

C

D

V. PARINI V. FOSCOLO

nt rre To

P.ZZA DEI CARABINIERI

STRADA BAGANZOLA

B

DA RA ST

VIA

AEROPO RTO

NORD

PO DI MNETE ZZO VIA M AZZIN


TAV. B 6

BURLA

UGOZ ZOLO

STRA DA

STRA DA

VIA MO NT OV A

NAVIG LIA

V. GAIN OTTI

SP AG GIA RI

V. M AES TRI DEL LAV ORO V. U GO LOT T STR I ADA BUR LA

VIA MA NT OV A

DEL

STRADA

VIA P ARIG I

D

NO RD

STRA DA

SCOLA

NI

ARDIGO L.GO DE RUGGIERO

STRA DA MU TTA

CO LA

ONA

V. GIA NNON E

VIALE DELL A CE RTOS A S

DA ER BA

V. LOND RA

VIA

MADR ID

V. LO GUARINI

STRADA DEL PAUL LO

STR ADA BUR LA

S. P RA V. P. LA MO NFRA RI NCHI

V. MON TACCHINI

VIA

V. MAGELLANO

I V. REG BARD ALIA V. LOM V. LEMOIGNE V. GU IBA GANALE V. D.

VIA

V. LA SA GN A

C

LARGO A. CACCIARI

S

TA TRAD A NG EN ZIA LE

V. AC V. INT CURS VIA ERIO O V. A. R OSMIN V. MONT TIE I VIA ESSO PO RI LO V. RS V. TO B CA SC R V. AN AN AVA A GE GG MA LIC IO SA V. ATE O CC NE IO V. BER NA

TR IES TE

E. ZACCON I

VIA

V. U. BETT I

BE NE DE TT A

AM AN TO VA

VIA

VIA

VIA

A OV NT MA

V.

AR

PON CHIE LLI G. R OSS INI

SA FF I A.

V. P. STR OBEL

TR IES TE

BA RIL LA

V. R.

STR ADA

STRAD A MUT TA

A. PO RT ILI A

R.

TA N A RA V.LE MEN TAN A

STRADA

PAULLO

V.

VIA

FAUSTINO

A TAN MEN

V. D P.LE ELL VITTORIO ' EMANUELE

V. F ANT ELL I

V. C AN

I OL ISP CR V.

E V. L

VIA D ELLA REPU BBLIC A

V.

NAVIG LIO VIA

VIA

VIA ANC ONA

RIM INI CU NEO

VIA FER RAR A

VIA

VIA

VIA

VERO NA

BOLO GNA

V. LE V. U. COR AZZA

VIA

V. BE RGA MO

ALTO

A IGN AD PAR

V. DON CAVALLIG.

VIA

IMPE RIA VIA E. M ATTE V. TOR I INO V. DON ALBER G. TARIO VIA M . VALE NTI FIREN V ZE . E. VANON I

VIA

VIA

TRENTO

LE VIA

V. LIGURIA

NI

TOSCANA

VIA

VENEZ IA

V. E. MINO ZZI

V. R. AZZONI

FR AT TI

V. D. E.

ZI V. R. BROZ I . ODD V. M. D

ME NT AN A

V. E. TAVERNA

V. T REV ISO MON TEFA LCON V. MON E TELLO V. V. TARTINI D R E O V. BERTAPELLE DOVB. D VIA .M V. L. FRANCO UZ ZI CAM V. C ESA ALA V. A. SCOTTI CCA BR IA L. TESTI VIA DIA AR B OM EL V.L RIA MB TO V. U SC AN A

PAL ER MO

AN TO NIO

VIA V. CA MPA NINI

TON I

VIALE

D. GRAP PA

V. S AVO NA VIA

VIALE

VIA PE SC AR A

STRAD A PRIN CIPALE BENECETO

VIA

V. IMOLA

VIA VE NEZIA V. N I E V L. TONEL LI UD . BAS V. S A V. GRADO NO

V. FRIUC. D. LI

V. CATANIA

V. BR ESCIA V. TONAL E V. M ALT .TE ISS IMO

V. FO RLI'

PEDR ETTI

V. G. CE RCHI VIA G UASTA LLA V.CODROIPO

V. H . BE DAR IDA

V. M.T E COR NO

EGO

VIA VE NEZIA

PASU BIO

V. GIAMPEP E S. CASALIN I BO LOM V. PELIZ V. O V ZA .E C BA .V JA V. S. ZILERI IC RD O I' V CCI MAGN . G VESPU ANIN AL I E V. OT V. U. TI BO SIRI BB V. F IO .LL I CLER ICI

V. CONTRO PASSO

A. BENOLDI

B

ETTA BENED

VIA

TA NG EN ZIA LE

VIA D .

VIA

E NNERO AMELLO

AZZA LI

RD NO

VIA V ENEZ IA

MOLA DA O BRENTA

A.

ZANI

MICH ELI

zzara a - Su ia Parm Ferrov

VIA

. V. P

F.

G.

VIA

A

DI RAL V. A

GOBETTI GRIFFITH CAGL IARI

GENO VA P.ZZA ITALO SALSI CORIN I

VIA PA RADIG NA

V. B. RIGUZ ZI

SAN LEO NAR DO

VIA

TRINITA' A' DELLA S.DA C

A. DE AMBR IS V. F.LL I ROSS A ELLI V. PUZZ VIA ARINI G. AMEN D O LA VIA I

VIA

S.DA T RAV. S . LEON ARDO

F. GU ERCI VIA C. TREV ES VIA C . PRA MPOL INI DDEI

8

STRA DA N AVIG LIO A LTO

S. MA LAPAR TE

VIA MA ZZACA VALLO

CANE

Ferrovia Parma Brescia

MONTA LE

V. ALV ARO

STR ADA PAR ADIG NA V. BA CCH ELLI

VIA D EL PO POLO

STRAD A DEL

Vedere riquadro a parte

V. SCIA SCIA S. PA PINI S. V. ZAVA FO TTINI GA ZZARO

KULISH OFF

VIA

STRADA PARADIGNA

V. S.

M.

. V. A

O ER EV NS SA S.

BARILLI

S.LO

LUXEMB URG

S. P.

BERNHARDT

STREPPONI

V. MA NSFIE LD S. A NEGRI

SAN

V. R.

7

Zona Industriale Moletolo

DI CANOSSA

LEONARDO

VIA G. R ASTELL I

5

Uscita A1 Parma Est, 300 mt direzione centro.

15


16


17


S.LO V. BELG PRATO RADO POZZI V. SPILLA V. G. V. BRUX S.L O C DEL VIA XX ASAC CAMP N E V. M W C O VI MA STRAD IA TON S.LO G G IO A DE V. A. V. BU V. BEE LAGD DEL L LA DAP STRA EI THOV BON EST DA EN ZZARE V . A . BOT O V. PER VIA TTO TEGO GOLE QUAR V. P.S SI TA O DE V. RE XXVI V. LIS L BOC V. SPIGH VIA B. CO BO V. BARTO I V. M U A PITAGO GOLE K GG RA CARTESIO IO TO V . P.SO V. DEL DI BR GAU ADEL V. ZA V. TIB V. VAN DINE NDON LO ULL CAT V. EUC AI O ULLO LIDE V. F. B V . L . CAR USON V. I LEONCAVA O S.LO G LLO AUGU P.LE S IN ALLUS VIA E. TIO XIMEN ES V. M. T. V. VIR CICER GILIO ONE V. PL VIA MU INIO RATOR I V. TA V. GIO C ITO VANA LE VIA DE CHIRIC O VIA G . VOLT S.LO M S.LO A INI ODIG VIA . NATT V. RUB LIANI MAR INI S. ENS CON LO R. VE S .L LO W V. BOC I VIA P. R RNIZZI . CONI S.LO G IGHIN MADO . PADO I VA S.LO L . TES VIA MA S RCON ONI VIA G. I SIDOLI

SCAR V. TOU ABEL RS LI ZU NTI

VIENN A

VIA SOFI A

RO SSI

V. D E

LISO NI

V. G. CACC IANI

A.

VIA

V. GHID INI

DA VINC I

V. CO PERN ICO

V. P. N ENNI

VIA

SALVIN I STR ADA

OLO SET VER TRA

A.

BEN ECE TO

V. M

VIA E.

V. RAS CHI

PARM ENSE

V. B. A NGEL I

V. C. BON DI V. DA LL'AR GINE

CIM ARO SA DI R EZZ ONIC O

V. D .

V. G .

V. COR ELLI V. G. C ALLAN I V. CAN OVA V. CELL INI

VIA

PERTIN I

VIA E . BER LINGU ER S.LO DE I

S. ROS ES. VIO LE

A.

ARCHIM EDE

VIA

V. BO VES VIA D . GIBE V. COV RTINI ENTRY VIA MA RZABO TTO VIA CASS IO

V. PA ISIEL LO

V. FR CHETAN TI

CATA LANI

VIA A.

VIA E. KANT

PUCCINI

VIA

V. P. CELLA

V. COMPIANI

V. LOCATELLI

V. MACCOL INI

PEL ACA NI

V. D. ALES SANDRO

V.LE B.

AL ES SA ND RO V. CAM.TE IO

V. C UR IEL

BANESE

VIA

GIGLI

STRA DA PIZ ZETT I

6

G

H COLORETO

ST RA DA BORGAZ ZO

7

F

STRADA N. 1 DI VIA MAR CONI

BUDELL UNGO

I LL FO EI AD SS BA

MADONNIN A

CASALUNG A

PARASACCHI

LEP IDO V. M . AN E LLI V. E . GA RBA RIN V. C I . LO MBR OSO

A S.D

DA RA ST ADA STR MARIANO

STRAD A

VIA

BU DE LL UN GO

MARORE

STRADA

18

PASC AL

VIA R. JACOBS

B.

OLO SET VER TRA

I V. EINAUD V. DE NICOLA

OSIA EUR

PARMA

GA BRA

5

VIA

UER V. BA IDEE ORCH S.LO AT V. SAD

VIA

V. TOGLIATTI

V. DE GASP ERI

V. SALVEMINI

V. DON STURZO

SANTA

ANI LUSIGN

VIA

NORD

V.

I ELL TOR

GALIMBERTI

V. A. ALIBERTI N. BRAMBILLA DI CEFALONV. IA

STRAD A SANT A MAR GHERIT A

E

LE TANGENZIA

VIA

P. ADA STR

D.

T. V. MAR

V. DANESE I TTIN ENE V. CAD. DI LLI IA V. P. B I FO V. CHIERICI MONTELUNGO V A DE ASS IO . DA B V. MI V. D CH N BONATI TRA S ASIC VIA DO SAL TOM I VIA ENGO LIV PASTR ARGIN G. U I VIA VIA V. ALIGI NO V. MONTALT O EG GALV L SA RE V. PIO LA TOR TERRANOVA CA T DI HELE V BAC

ST RA DA

V. A. AL

S.LLO

BRUNO

ANI V. R. PEZZ

V. NANA NTAG V. MO

PENNA

V. M.TE

I GN CA RA

LLI TORE DA P. STRA

P.

V. C. I. FRUGONI V. CADUTI RO D'AFRICA ZZE O IZZ V. GUICCIARDINI E B VL V. G. GA LL I

VIA SAN

RARIN I

VIA

ESA V. NERV LE BUO P.SO V.

V VITALI

V. BRIG. GARIBALDI

MO ILE

V. PA SSO

V. D A

AL DH EN ST V.

V.LE SAN V.L MIC E HEL E P. M V. N . RO . PA SSI GAN INI

VIA PARIGI GRE S.D NOB Fe AQ LE rro UAR V. via TA V. M Pa ACH M EMIL rm V. OSC PRAG IAVE IA A P.LE PASSA a - B A LLI DEL TICCHIANO olog VIA V. P.S PAS V. ARIO na O BADIG DI STO SO V. LE DEL NANA CAMP EST V. AL L CIS ANIN P.LE FIER I A VIA V. FER I RISORGIMENTO VIA ENEA IRPINO P.LE V. A. M V. B. LIBERTA' BACC ROLLA IGLIAV IRI DELLA HINI ACCA V. V. G. DACCI DONIZETTI V. P.SO DI CIRONE V.LE MART S.LO BOLZ V. DON V. V P ONI . .S AT P O .SO ELLO DI CE DI NTOC DELLA V. SMERAL NZE COL VIA ROCI V. M. LE V. MA RIMEMBRA LA VIA P. SCAG ONI E NI E DELL ELLES V. S. BAND INI MON V IA TEVE V.LE VIOTT RDI I VIA EMIL IA MALA SPINA V. G. S VIA I PONT LATT C. INI CAR M S A . R V A ZAR IA EST VIA MASSARI V. V. B. MARC L. P.ZZA LIBER OLI ELLO VIA CA MOLO TA' S.LO SA BIA SSI VIA V. FA V. M NCA BAR V. L. BOCCHERINI NO V. BOU TOL .TE VIA E ON D F. V. CO RD A IN RD BA I ORLA LLO V. S.LO NDI V. B DI GUIAR V. MAG V. VE ERTAN D VIA RVI E A C I W N CA LY E V. T. LI RLO VIA I. RI S.LO M VIA VIO LEP V. MARZIALE F.LLI OZZAN VIA PIZ V. VAR A. IDO VIA I SAVIA V. ARDEATIN MARX ZI CASA VIA E FO S S EINST BIAN E C EIN A A RISTO V. O HIROS CA BATTEI L. V. T U E V C V ORAZ FRANK LE A. HIMA IA LIDIC IDIO D IO V. CAD. DIS. IN RUSSIA V. E VIA VIA G. P.LE SIDOLI VIA VIA STA V. PL V. V. D. DA VIN SOCR SVETONIO AUTO LINGR C I ATE ADO VIA L. OMER V . T O E P.LE ERODOTO RENZ IO V. POLI VIA BIOV. V VIA MON V. PLA ITRUV ORA TEBELLO V. PIV TONE DOU IO A V. A. S R VIA G EGNI GLADIO . SIDO L.GO LI LI ELLO SIO PARRI V. TEB V. B. Z CAS P.ZZA G. P.ZZA MON ONI . DI CENNI V. V. PARRI VIA . TTI ART FEDRO M LA PIRA IG . V. SENECA R V P.ZZA V. LONGO CINI V. BATTEO A R V. MICKIEWICZ VIA STRA TITO ATHOS M TER . . U B D A L.GO P.ZA BASSO VIA V. J. V. CON V. MAESTRI G. ROSSI VIA G. TI IG. JULIA S.LO CLUSSUV. G. BA SIDOLI V. BR L.GOS.LO D AMELI LOMBARD P.ZA BAUER VAGN VIA E EI GAR I OLI B. AGI ZANARDI TITO V. SILONE OFAN P.ZZA V. TOB V. A. PELLIZZARI I L.GO L.GO BUDE VIA ZA MOZART S. MARGHERITE LL CCAG VIA V SEVERINI UNGO NENNI ZZA V. VIA M. CASABURI IVALD NINI ORSIO I V. GU VIA M L.GO TTUS I ORO V. G. ROSSA O ETT VIA GIOVANNI XXIII ALBINONI PIZZ L.GO P.ZZA I. V. G. VIA VIA FATTO OYA L. ANDREOLI ATTARELLA IO F. G RI O L.GO V. LA MALFA .L V. C. V. IERC V . MOR S GOGH PICAS L BRAHMS A A N SO VIA L. CAPRIOLO S.LO DI T G. BE VIA LLA V . S V. SAR . DAL V. G. AGAT I' RENI P.ZZA CHINNICI V. GARCIA VILLAS NS. V. BASILE ERO V. VINCI

VIA V. P. MAN ARA V.LE I. C. CAM PAN V. A INI . FU RLO TTI ITALIA NI D' PARTIGIA

STR ADA DI

V. USIG I LIO BELLIN V. N. DE G V. A. A V. G D L. IOVA P. PO NNI V. STRINA . BOTT ESIN PALE I V. G. ZARO TTO

RPA

VIA M

TAV. C

8


TAV. D

V.LE

VILL ETTA

VIA CE NO

BA GA NZ A

V. P.

RAV A

V V. PA . BALES TRA GAN ZZI VIA C I ARMIG NANI V. PE LIZZI V. M V. TOR ANZO . TERM NI INA V. C. RAIM ONDI V. SPO V. O. B RZAN O V. NI A CANGE. TTI V. M. JACCHIA STRADA V. B. BOCC RPA ONI V. L. MASCHE V. LA ZA TOR. EN VIA N GOTR GH A LE IRA OPAR NO V. TOR. DI PARMSS A

VAN I

V. J. Z ANGU IDI

V. MON SCHIAVIS. V. BERTO NI

V. G.

V. MO ROME

V. LAGO LE ORE

VIA RA FFAELL O

PO LIZ ZI

V. RE MO

S.D A

VIA G. B. ALEOTTI

MO NT AN AR A

V. BR AMAN TE

STRAD A

VIA

ANO GHIR LAN

TONANI V. DON P.

Cin ghia e

ST RA DA

D SU

t ren Tor

V. C. TAMBRONI

D. S POR T

VIA CIM AB UE

FAR NE SE

ST RA DA

VIA P. G AL LU PP I

P.Z MARAZA D. TONE S.DA V. MO VALOMRED. D'ORO TI NTA ALTETI AL NAR V. OLIM CO A PIA V. LUD I JU VENT US V. CALZ ETTA V. DEC . AL V. MA VAL. M NTEG IL. V. D ARI . BERSA V. RA FFI GLIERI V. FAN TI D'ITA .

PARME

V. BER ZIOLI

MO NT AN AR A

MA V

S.LLO JULIEN DE

ag an za

P.Z OCC

A SIN MES ERO V. VESE N I NT GE I V. SCH LE

V. PIERO DELLA FRANCESCA

. DA V. A

LI REL

DI

VARESE

MUSINI

V. GLOVILLA RI V. AB BA V. MA DE RC HI

VIA L.

E.

V. F. NU LLO

V.

DEL LA

V. M ENO TTI

S. S ALE MI

VIL LE TTA

VIA

V. 5 A GOS TO 1 922

V. S. LE VANT E S. NER VI

S.L LO

GA MB ARA

CAMP IONI UMILE

C.

FA RN ES E

V. I.

V. L.

TO IOT V. G O IGN V. S

ST RA DA

NAVETT A

V. BAC VIA

V.LE

V. RIO MAGG IORE

VERN AZZA V. LO ANO

STR ADA

V. N IEVO

VIA

PON TASS O DEL

V. PO RTOF INO

V.L

S.LO

V

V.LE S. MARTINO

ICI RUST

VIA B ERTO ZZI

. V.LE G

VIA L . BER SANI

VILLA

PO VIA

MAN UZIO

V. D. M.

SOLFERINO

NFORTI V.LE G. M. CO

Torrente Parma

PO VIA

VIA NOVEGLIA

E NT O PO UOV N

VIA A .

V.LE

V. CIMA PALONE MILIORI

VIA

PONTA SSO

V. VITALI

V.LE PALESTRO

ALINI BOCCHI

SOLARI

CI V.LE G. RUSTI

V. TEANO V.

V. ANITA

V.LE

MAGENTA

FRIULI V. POZZUOLO DEL ONI V. G. RONDIZZ

P.ZZA LAGO SANTO

TANGENZI ALE

ANT OG NAN O

DA RA ST

S.

RE

V.LE

ARI V. BALZ

VINC ENZO

VIA

STRA DA DE L

TE ON NDO V. MOTO R

I AND G. B

B te ren Tor

BERN ARDI

CASINO DELLA ROSA

P.ZZA LAGO BALANO

S.LO D . DI NA NNI V. G. B ALBI

VIA

SA LA RO OL LLA V. C DE A . AM I L CH V. G DE ES AR . GU V. P Z PE LO V. . V. M OLI . RIB V. T

BA RT OL OM EO DA PA RM A VIGHEFFIO

SI GA BEN

SO NC INI

VIA

. V. V

MINU ZIANO

A. CONT INI

H

TRON CHI

VIA

VIA TAR O

NINI V.LE BERE

PONTE ITALIA

TE PON ARO T V. O DAT V. A. RZ V I IA V. GIO D F. SILIG BERT I BAG ATO OGNIB I AN VIA ENE V. B ZA V. TIN .C TIZIAN TORE RO O T T C O V V. G . E V. S V. TUR BIBIEANLLI . B. VIC A A DI V. B. B O V. TO OSSI V. PAS MASI V V. MA CO COLI V. G . T. Z Z ND OLA V. PR . BR V. BO ILL CA ETI SCOL AC S.DA MP UN I M AN O ONTA V. A ELL N A V RA . .D V. L. G A AB EMIN V. B RE I SBR L.GO . TE V. TO SC A LE R. BA IA MOLINARETTO SIO RDEA V. V. M. MAL PELIC VISI V. TO ELLI N. PESS RR. V. TO OLA V. GUERCIN V. MON R. C O EDR V. M TRIA V. F.LLI NI S. A . DI V. TO V. TR CARRA V. LA R. M O. PE O ANU SAVOIA CCI V. A. POL VERDG L P IR BIO ANA LAIO E V. TORR L . BRATI O CA LA L.GO B. L.GO SGHEDONI V. L. VIII MARZO I DELL R H ERE SCH G. 'ASTA V. C V. MELIOLI V. I. V. LAGO SC AC P.LE URO CHIA PONTE IAS RUTA V. BALSI RI AGL STENDAL P.LE BEDESCHI V. GAIBAZZI V. T V. A. I P.LE T V. RICCO AN PERONI V. F P.LE V. A TL. BALDRIGHI P.LE AZZ GIACOPELLI . D'I TAL P.ZZA IA CADUTI DI LLI V. V SUPERGA ICE ETE OTT RAN V. B I CHI S. STE LES LLE D NEL . SPOR P.ZZA DE T COUBERTIN BRU

D SU LE ZIA EN NG TA

VIA

VIA

VIA

V. G. FAELLI

TRON CHI

DEI

ST RA DA

V. A. GALLENGA

STRAD A DEI

ECCA V. BEZZ

P.LE FIUME

A RG VE V. CUF VIA RA

I SS RO G.

STR ADA

VOL TA

LLI CE ON AR V. M

LO S.L

-

V V. ASPRO .LE CAP RAR MONTE A P.LE MILAZZO MARSALA

VIA S TIRO NE

CO AC P. S VIA

CA LAS PER

P.LE BARBIERI

A LL DE

V. G . MIN ARI CHIA VARI

. V. G

V. SCOGLIO DI QUARTO

V. DON G. VERITA'

VIA

CA VA GN AR I

IAV EZ IA E SP DIS LA ON VIA

G

HIONI V. P. PECC V. C. BARBIERI

DA RA ST

VIA LAVAGNA

MAN ZINI

VOLTURNO VIA V OLTU V. G. I V. P RNO IN ILO SANN V. S VIA A. E. G. ISOLA AR ZA V. NA IA EZ SP CAL A L ATA FIM I V.LE VIA

A RT CUFRA PO C. V. V. A. ZERB INI

FER IOL I

VIA

V. M . ALB ERT O

CELE STAN I

VIA

V. GOLFO DEI POETI

LLO PA RA VIA

VIA T. ED E.

LUCIA NI

VIA M ANAR A

S. LEVA NTO

DERNA

VIA O .

SAN REMO V. AL MONTE S.LO MARE ROSSO MON V. E GLIA PORT O V ENER V. MA E NAR OLA

V.

F

NE ON RG V. A

C. CAS ATI

V. PEG LI

V.

I RICC V. O.

Sp La

V. O IDE TEV ON V. M

aarm ia P v rro Fe

V. V. FERRARI VIA

L.GO L. MERCANTINI VIA F.LL L.GO I BA NDIE C. BECCARIA RA V. A RGO NNE

VIA

IONE RAZ LIBE A L DEL TIRI MAR ia VIA ez

VIA

V. F. CARPESANO

E

V. F. ZANETTI

P.LE CHRLIE CHAPLIN

V. RO SSEL LINI

VIA

VIA CATTANEO

V. B. FERRARI

DE SICA

VIA

V. DIGIONE

VIA DE AMICIS

PELLICO

VIA

VIA T. ZA NI

STRA DA

VALERA

IA OR ITT AV E ILL EI M ED

COLL I

D ARAG ONA

1

2

3

4

19


VIA MEDIOLI

S.LLO UCCELLI

VIA GENNARI

V. POL IZZI

VIA

VIA DO N

BOTT I

LORE NZO

DONATO

VIA M. E. LEPIDO

DEL

SAN

GROSSO

VIA T. NUVOLARI

VIA L.

TAGLIANI

VIA G. MASSARENTI

STRADA

VIA

A.

PIAZZA MORA MEAZZA

VIAA. TASSI

VIA

VIA L. CASANOVA

VIA COPPI V. B. ESTASI

CI V. SPOC

TO STRADA BENECE

PIAZZA B. LUDARDI

INI V. CONSOL

ALT O

V. R. BACC HELL I S.LL O PA VES E

PA RA DIG NA

S.DA TRAV . SAN

VIA NAV IGL IO

SAN V. M AN SF IELD S.LLO A . NEGR I

VIA

O A. GAZZ ARO

ORD G. N TAN

VIA

V. C. ALVA RO

O SH

LL S. FO O IN B. ER O EV LL S S. AN S FF

P.ZA UNGHARETTI S,LLO MALAPARTE P.ZA BUZZATI P.ZA C. E. GADDA VIA P.ZA PALAZZASCHI ME ZZA CAV ALL O

VIA SCIREA

VIA D. PIETRI

CANOSS A

VIA A. KU LI

S.LLO PAPINI S.LLO ZAVATTINI VIA S CIASCIA S.LL OPA SOL VIA M INI ONT ALE

DI

P.ZA G. STREPPONI

V. R. L P.ZA GOLDA UXEMBU RG MEIR P.ZA G. SAND P.ZA A.VIA MOZZONI S. BARILLI P.ZA E. MORANTE

VIAA. BINDA

P.ZA V. WOOLF

VIA P. CARNERA

P.ZA T. CARINI

LARGO C. BONATI

S. BERNHARDI

LOR ENZO

LIZZADRI S.DA MADONNA DELL'AUTO

STRADA BERGONZI

Ferrovia Parma - Bologna

M.

VIA SA NL OR EN ZO

VIA

V. G. PASTOR

VIA A. GRANDI

DAGLIA

NE RAZIO I LIBE ARTIR M IA V

STR ADA SCA RZA RA

VIA R. PASELL I

VIA ZZ OL OA LTO

VIA FIORINI

S.LLO VILLAN I

NA G DI RA A P

V. N. M ORIG I

VIA ROMA

VIA COLORNO

S.DA NUOV A NAV IGLIO

VIA SAN GEMIN IANO

VILL ANI

VIA M. SERAO

VIA

20

O.

VIA G. DI VITTORIO

RGIO EL GIO

V. D. VOLTONE

V. F.LLI AMORETI

STRADA

S.LLO LAVAGETTO

VIA

VALLAZZA

TUCCI VIA PATTECINI VIA ROMA

T V. CAS

PIA CARAZZA DEI BINIE RI

RDEGNA GRAN. DI SA

VIA P. RICCARDI

BATT IBUE

STRA DA

STRA DA BA TTIBU E VIA O. G HIL LAN I

PO LD I

VIA EMILIA OVEST

P.ZA S. ALERAMO

VIA D EL PO POLO

V. L. SMAGLIATI

STRA DA G RAS SI

EN V. B

VIA C AS ELL O

BOL OGN A

VIA N. BALD INI

VIA M. CALLAS V. G RAMMAT ICA

VIA C. RA

-

S.LLO F. E U. GO NI

P.ZA M. CURIE

MIGLIOLI

S.LLO PERIZZI

MILA NO

VIA G. B ATTISTI NI

P.ZA G. DELEDDA

G.

VIA F. MAGANI

STR ADE LLO

VIA CARR A

LI EL ST

VIA

P.ZA VIA NOCE NOVELLA

I HELL ZUCC DON S.LLO

A1 DEL SOL E-

P.LE DON TITO PIOLI

CRISTO

D'ITALIA VIA AVIERI

CASELLO PARMA STR ADA TRA VER. LUPO

L.GO TARANTELLI L.GO ROVEDA

V. A D'ITALPINI LIA

ACQUI VIA

AUT OST RAD A

VIA M. TARCHIONI VIA E. VIETTA VIA B. BUOZZI

VIA B. BUOZZI

VIA EMILIA OVEST

EL I D '99 ZZ VIA RAG A

GANDHI

DIVISIONE

FENO GLIO

VIA

LLE V.LO BRAI

S.LLO VENTURINI

P.LE G. FARABOLI

EL S.DA D

ELLINI PIAZZA V.LO ARM M. L. KING V. GO GOL

VIA

VIA G .

SANCTIS

DE

VIA

VIA N .

VIA A. BRE R VIAA. FOA

AZZI V. P. BRUN

V. R. RIGOLA

VIA TO LSTO I

V. NE RUDA

VIA F . G. L ORC A

PIZZ ARE LLI V. G AND OLF I V. FR AZZ I V. SIM ONIS

E ES ON EM F CR V. ZAMENHO VIA

VIA E . VITT ORIN I

- Parma a Milano Ferrovi ZZI ILARIU U.

S.LLO MOLINARI S.LLO BURALDI VIA A. MORIN S.LLO PORCARI

VIA A .


TAV. E 2

EIA

STRA DA

MILA NO BOLO GNA

VALLA ZZA

STRA DA

MOLINO BAGAN ZOLA

STRA DA

FOSS A

D

STR ADA

NUOV A

CASTELNOVO VIA

DI

GOL ESE

STRA DA S AN R OCC O

DAZZI

MOL ETO LO

DI

GALA NTINA

DI

CH IES A

VICOMERO

VIA

PRO VINC IALE

DI

E

CASTE LNUO VO E GIN AR

1

STR ADA

STRA DA

BAG ANZ OLIN O

STR T ADA R A V ERSA NTE LUPO

MOL ETO LO

STRADA

a rm Pa

VIA

ST RA DA

STRADA CERVAR A

COR NAZZ ANO

DI

VALLA ZZA

COMM ENDA

BAGANZOLA

CHIE SA

e nt rre o T

MEZZO

STRA DA STRADA COMME NDA

CERVARA

CASE NUOVE

S.DA

DEL

STRAD A

PARM A

STRA DA

STRAD A LIGN ERES

C

STRADA BAGANZOLA

ZOLA GAN A BA D A R ST

E

TTO MARE

ST RA DA

PARM A R OTTA

D

STR ADA

SSO ALA AG D A STR

STRA DA

STRA DA

ROTT A STRAD A TENU TA

B

MARE TTO

STRA DA

C

POZ ZOLO

SOLE - DEL AUTO STRA DA A 1

STRA DA

VALLA ZZA

RONCO PASCOLO

STR ADA

STRA DA P OZZO LO

DI

RO NC O PA SCOLO

EIA

STR ADA CHIE SA

LUGAGN ANO

PELOSA

GALEA ZZA

VIA

A

STRA DA

VIA

CASE COCCONI

DI

STRA DA

B

STRADA CHIESA

ESE MON CRE

S.LLO CHIES A DI E LA VIA A. VIO LA EIA VIA NA VARE SI

STRA DA CAMA TTINI

STRA DA G ROTT A

FARN ESINA

STRA DA M ULAT TIERA INFER IORE

4 ESE MON CRE

STRADA

STRA DA

STRA DA

A

3

Fiume Taro

VIA ROLO

EIA

1

2

3

4

21


TAV. F 1

2

AR GIN E

DI ESE ZOL PIZ

STRA DA D I

MEZ ZO P IZZO LESE

PIZZOLESE

C DA RA ST

STRADA

DEL

RAVADESE

DELLA

STRA DA TR AVE R S A NTE D I RAV ADES E

CASE VECC HIE

STRA DA BU RLA

STRAD A BUR LA

B

GIAR ONE

Brescia

STRA DA DI PEDR IGNAN O

VIA ZZ A

CASE VECCHIE STR AD A

STRA DA DE LLA F INE

GIAIATA NUOVA

STRADA

Ferrovia Parma -

D

STR ADA BUR LA

DEL

CASALORA DI RAVADESE

CERT OSIN O

ISA ELLA C S. S. D

STRA DA CA STELL ETTI

E

CASTELLETTO

N. 62

1

22

2

A

STRAD A STAT ALE AS OLANA N. 343

STRA DA TR A V E RSAN TE DI RAVA DESE

S.DA

STRA DA DI PEDR IGNAN O

STRA DA DE LLA F INE

E

STR ADA

VIAZZA PARADIG NA

SERPENTE VERDE

TRAVE R S A N TE PE DRIGN ANO

PARAD IGNA

UGOZ ZOLO

QUARTIERE SPIP

BORG HETT O

STRA DA C ANAL E NA VIGL IO

STRA DA VE RONIC A

STRAD A MIL A N O - BO LOG NA

D

LUNA

DI

STRA DA BU RLA

PEDRIGNANO

TRAVER SANTE

NAVIGLIO

DEL SO LE

DELLA

STRA DA

OSTERIA SAN MARTINO

STRADA PA RADIGNA

Vedere riquadro a parte

STRADA

STR ADA

C

PARA DIGN A

Zona Industriale Moletolo

NUOVA

B

STRA DA

STRADA STATALE ASOLAN A N. 343

PARADIGNA

STRA DA

BALD INI

V. MORIG I AUTO STRA DA A1

VIA N .

VIA CARRA STRAD A

V. G. BATTISTINI VIA F. E U. GONI

SAN LEONARDO

STRA DA

BORGHETTO

S.D A BORGHETTO

LUPO

VIA L. G UID OTT I

Parma te n e T o rr

TORRETTA

CASELLO PARMA

PUPPIOLA

TR AV.

V. GH ILLAN I

4 VIA CHIE SA DI CASTELNUOVO

STRADA

STRADA

LI EL ST RA G. VIA

STRADA CAS ELL OP OLD I

A

3 STR ADA

STR ADA

MOL ETO LO

STRADA

3

4


4 CASALBARONCOLO

3

. 62 AN CIS LLA E CHIOZZOLA ED TAL STA

STR ADA MAR TIRI DI CAS ALTON E

STRA DA

BEN ECE TO

DI

PRINC IPALE

DI

STRA DA

CASA CAPELLI SAN

DONA TO

TO NA DO

VIA

BEN ECE TO

G.

BU RAT TI

N SA

IO BIV ADA STR

Aera ex Salamini Vedere riquadro a parte

POZZETTO PICCOLO

COLO RETO

D

TA STRA DA LIA AG T A C C RO

STA TAL E

CIM ITER O

CASE CROSTOLO

VIA A. CA PRA

LEP IDO

DI

STRADA ANGELIC A

ADA STR

VIA

VIA MA RC ON I

ST RA DA GA ZZA NO

POZ ZET TO

STR ADA DI

DA RA ST

LEP IDO

C

STRA DA G AZZA NO

STRA DA

C

B

BENE CETO

STRA DA BO SELLI

VIA EL ALAMEIN

STRADA

CASALBARONCOLO

STRAD A GAZ ZANO

ST RA DA

BENE CETO

SCOLA

STRA DA D I BEN ECET O

B

VIA

BOL OG NA

PRINCIPALE

BENE CETO

DA RA ST

Fer rovia Par ma - Bo logn a

1

2

LA CATENA VIA

S.DA PRO V. DI MAR TOR ANO

IAZZA S.DA V IN

BU DE LLU NG O

COLORETO

VIAZZA

3

E EMIL IA

IL MORO

ROV. S.DA P 'ENZA ID ARGIN

S.D A

STRA DA

ST RA DA

ST RA DA

CASTAGNOLA

N. 9

MARTORANO

NUOV A

QUING ENTI

SAN PROSPERO

E

A

PRIN CIP ALE

VIA

BENECETO

DA STRA

D

MIL ANO -

STRADA

VIAZZ A

AUT OST RAD AA 1-D EL S OLE -

STRA DA

DEL

VIA MO NT OV A

GARDA

DI

A

E AL UN RTI OM MO A C EI S.D CE D O CR

A AD STR

2 BENE CETO

1

STRA DA DE LLA F INE

TAV. G

4

Via Naviglio Alto, 69 - Parma Tel. 0521 775644 Fax 0521 272090 top_color@libero.it 23


TAV. H 3

4 PA RM A

2

VIA AR GIN I

DA RA ST

VIA

LA PALAZZINA

13 N. 5

ANTIN A

ADA STR

PILASTRELLO

BOTTEGHINO

B DA STRA

STRA DA BASS A

PILASTRELLO

A OV NU

BASSA

NUOVA

MALANDRIANO

STRADA

BERTOLI

VIA S . ANN A

C

A SS BA

C

STRA DA A LTA

STRADA

DI

STRAD A

ADA STR

S.D AB UD EL LU NG O

MALA NDRIA NO

D

D QUING ENTI

S.DA VIA

STRA DA PR OVIN CIALE DI MA RTOR ANO

ZZA IN MARTORA NO

S.DA T RAVER SETOL O

E TAL STA

STR ADA

VIA S ABIN

VAL

BUD ELLU NGO

INI ER RN CA

GHIAIE

A STRADA RUSC

VIA

VIA M. SALTI

STRA DA

N. 513

STRA DA M ONTE CHIA RUG OLO

A S.D

D'ENZA

ADORNI

GREGGIA

MARANO

STATALE VAL

A

ZA D'EN

B STRADA

PORPORANO

CARTIERA

AN TIC A

VILLANOVA

STRADA BODRIO

STRADA MIRA NDOLA

ARGINI

MOLINO DI MALANDRIANO

CA' TERZI

STR AD A

PARMA

STRA DA

VIA

A SS BA

LLI SSA DEI FO STRADA BA

ARMA GINI P VIA AR

LI FOL

DEI

S.DA SIMONETTA

STR ADA GRU PPIN I

Torrente Parma

A

S.DA SE RRA

1

STRAD A CO M U N ALE BARG HETT O

MARTORANO

E

E

INI D'ENZA IALE ARG PROVINC STRADA

1

24

2

3

4


TAV. I 1S.

2

STR ADA

CAVA

4

Torre nte Ba ga nz a

STRAD A

STR ADA

A

3

STR ADA PRO VIN CIA LE MO NTA NAR A

E NZON BAGA

NUO VA

DA

DI FELIN O

VIA MONTANARA

STRADA

PR OV INC IAL E SAN RUFFINO

VIA L. P ASTEU R

FON TAN INI

VIA S. E .

. OV PR

STRA DA F ONTA NOR IO

GAIONE

LURIA

STRAD A CANT ONE

B

S.DA

STRADA CAVA

VIA R. KOCH

STR ADA GAIO NE

FAR NE SE

SPAL LANZ ANI

MON TAN ARA

B STR ADA CAN TON E

GU ATT ER I

Torrente Cinghio

STRAD A

VIA L .

VIA MON TAN ARA

VIA G. B.

CARIGNANO STRADA DI PUGLI A

A

VIA L. T ENC HIN I

MO NTA NAR A

C CAS TAG NE DUE

VIA M.TE MOLINATICO VIA M.TE SPORNO

LA NEL RTI MA

MAR TINE LLA

STRA DA CH IAVICH E

2

STRAD A

e nt rre o T VIA

3

a rm Pa S.DA SE RRA

ALBERI

STRA DA

PI PEL .TE V. M

STRADA M ARTINELL A

1

D

STRA DA LA NGHIR ANO

BASS A

E

VIA S.L G. LO PL AN CA CH RD ER AN I

STRADA

STR

LEVI

STRA DA

VIA

FONTANINI

STRA DA A LBER I

RITORTA

ROM A IA CH

VIGATTO DA PEC A

STRA DA CH IAVICH E

LO GH ER ETT O

STRA DA ST ATALE N. 665

A.

D

EA AR LLE E D

STR A SCIE DA PA NZE RCO

ROSA

STRA DA

STRA DA

STRA DA

STRA DA

STRA DA ST ATALE N. 665

CORCAGNANO

STRA DA

FONT ANOR IO

C

INI ARG

E

MA PAR

4

25


TAV. L

STRAD A

RA LE VA

STRADA

RASO RI S.DA V IC.

VALERA

VIA R OMA BOT TI

STRAD A

BACCANELLI S.DA DEI TRO NCH I

IA EZ SP LA A I V

S.DA SONCIN I VIA

VIA

VIA

MINUZIAN O A. CON TINI VINCE NZO

STRA DA DI LEMIG NANO

ANO MIGN DI LE

STRA DA

NICOLO DI

BERG ONZI

STRA VIGLIANO DA

S.DA STAZ. DI VICOFERTILE

V. D ON F .

VIA ROMA

Vedere riquadro a parte

VIA A.

STRAD A

E ZION ERA LA LIB L E D I ARTIR VIA M

D

STRA DA DE L

V. BEN TIVOG LIO

VICOFERTILE

PONT ASSO

VILL ANI

STRA DA DI VIGHE FFIO

S.LLO

VIA

IONE RAZ LIBE LLA E D TIRI MAR

SCARZ ARA

STRADA MULATT IERA SU PERIOR E

CASE ROSSE

STRA DA GR ASSI STRAD A VIAZ ZOLO ALTO

E

C

SOPRA

DI

STRA DA

INZANI

D

VIA A. T IBERTI

SOT TO

VIGOLANTE

CASTELLAZZO

FOG NAN O

STRA DA BA TTIBU E

STRA DA

VIA R OMA

VIA ROMA

STR ADA VALE RA D I

B

VIA EM ILIA O VEST

STRA DA MA DONN A DEL L'AUT O

parte

DEL CRISTO

Vede riqua re dro a

STRA DA M ULAT TIERA SUPE RIOR E

STRA DA

CAST ELLA ZZO

VIA N . V. GO GOL VIA G. FE NOGLIO

S. PANCRAZIO

CALESTANI

STRA DA

C

STRA DA C HIES A DI

VALLA ZZA VIA

MAC CHIO NE

STRA DA PR OVIN CIALE DI CO LLEC CHIO

B

SEN ERC HIA

STRA DA F RAO RE

VIA EM ILIA O VEST

A

E ES ON EM CR

PONTE TARO

QUARTIERE ARTIGIANALE LA PALAZZINA

VIA E. VITTO RINI VIA F. G . LORIC A VIA L. N. TO LSTO I

Vedere riquadro a parte

VIA TRICESIMO

S.DA P AONA ZZA

V. O. L IZZAR DI

STRA DA M ULAT TIER A INF ERIO RE

VIA C . COG ORAN I

Ferro via M ilano - Par ma

4 VIA

A

3

STRA DA Q UARE SIMA

STRA DA

2

Fiu me Tar o

1

Spezia Ferrovia Parma - La

E

RE

S.DA S. AN S.DA B TO ALESTR IERI VIGHEFFIO NIO

1

2

3

4

27


ALBARETO

CARTINE DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI PARMA

1

2

3

4

VIA F RAN K

GAS PERI VIA D E

PIA MICHZZA ELI

ICA PUBBL LLA RE VIA DE

VIA DO TT. SA BINI

PARCO DEI PINI

VIA MAZZINI

C

1

28

2

VIA DEL LA LIB ERT A’

E M AR TI RI DI CE FA LO NI A

V. LE

VIA GRA MSCI

LIA TA JU RIGA VIA B

GO TTE BO VIA

B

CO RF U’

A VIA MONTE GOTTERO

A

III XX NI N VA IO V IA S AG ALI AP P TA D EI P VIA INI VIA DE LLA RE PU BB LIC A

I IAN TIG PAR VIA

3

B

C

4


Via Giordano Bruno,22/A -42100 Reggio Emilia Tel. 0522 941509 - Fax 0522 947049 -e-mail: info@nonastrada.it

Ampia sala interna e giardino estivo con servizio al tavolo.

Parcheggio riservato ai clienti. Aperti tutto l’anno tranne il mese di novembre.


2 SPORTIVO CA M PO DE L

A ZZ O PIA TELL S A C

PR AD EL LA

V. S. FRANCESCO

V. PIAZZOLA

GR OP PO

O RG BO B.GO RIOLO

PIAZZA DEL GRANO

O ESC NC A R S. F PO GROP

C

I VI A POMPE

V. L E

D

V. B ELV EDE RE

A VI

A VI A M RO

Y ED NN KE

VIA DE LL AC OS TIT UZ IO NE

MA RO VIA

E

RO . SI AS AD STR

30

2

MA RO VIA ITUZIONE ST CO LLA DE VIA

IA GL NA BE VIA

1

PIAZZA MARCONI

VIA ARA NDORA STAR

MA RO VIA

ZO AR SSO IM AVA C XV DEL VIA VIA I PIN CAR DEI VIA

NI TAG AS IC DE VIA

E

V. VA SC HE

V. GIORDANI

B

VIA VASCHE

O ELL AST V. C

VIA C ELLA PIET RO

LLO TE ON V. M

NTE IGRA L’ EM DEL VIA

D

VIA CAVALLERIZZA

I ND I LA DEI PRINCIP

PIA VITT ZZA ORIA

ET O

V. VIT T

PIAZZA MARTIRI D’ UNGHERIA

ORIO VENETO

ELLA VIA PRED

VIA A. M OR O

DE LLA V.L EM AR TIR I

VENETO RIO TO VIT A VI

XII I

VIA PRIVATA

INO IARD VIA G

A AN LLE GA VIA

V. PA

V. VIT N TORIO VE

C

IS AV LL’ DE VIA

VIA LE MA RT IRI DE LL AL IBE RT A’

IX NN VA PA GIO

SI ES PR I CI E D VIA

A

RO MO A. VIA

B

S.P. 28 PER FORNOVO

A NI UA LIT VIA

E OR AM .S EA AL IN RD CA LE VIA

S.S .3 59 BO RE

4

VI A

A

3

. SAMOR E

M ANDRIA

VIA LE CA RD INA LE A

1

3

4


2

3

VI AL UV AI A

VO LO NT AR ID EL SA NG UE VIA DON MONTI

VIA BERLI NGUER

VIA SAS ON I

VIA GIO VA NN IX XII I VIA OLARI

VIA S ALES

RI ZA LIZ L PE

VI A

VIA DO N

1

2

3

4

LUNGO TA RO IMBRIA NI

P.ZA MANARA VIA NAZIONALE

VIA CASTAG NOLI V. OSP.

V. CHIESA

V. VO LTA

P.ZA VIA BATTISTI CAVOUR

P.ZA FARNESE

A

VIA TORRESANA

B

VECCH IO

P.ZA XI FEBBRAIO

V.LO CLEMENTE

LUNGO TARO BRIGATA JULIA

VIA S TRAD ELLA

C

2

I HEL MIC VIA

VIA CACCHIOLI

VIA MAESTRI

1

C

ARO VIA T

VIA BA RBIER I

SALITA S AURO

VIA SA N

GARD ONE

VIA BATTISTI P.ZA SCUERI V.LO BOVERI

VIA CARRIDONI

V. CA SSIO

VIA MAZZINI

VIA CARRIDONI

VIA NAZIONA LE

C

GI BA TA

B

VIALE BOTTEGO

LARGO ROMA

VIA NER VESA

VIALE BOTTEGO

V. TEAT RO

VIA MO NTEGR APPA

VIA CAD UTI ALP INI

VIA ZAN RE

VIA P IAVA

A VI

NA ZI O NA LE

COR SO EUR OPA

4

VIA DE LLA R EPUB BLICA

3 VIA DON. DI SANGUE

2 VIA BEL LINZ ONA

1

L.GO UNITA' D'ITALIA

B

FRANC HI

GUE SAN DEL

VI AS AT AG AT

VIA MAR CORA

CH IES A

VIA CO LLI

A

A CAL EST ANO

RI NTA OLO VIA V

C

.LE OV PR

A VI VIA RO P.ZZA MEA BARBUTI VI VI AS AP ES IA TIO NE VIA LL PIAZZA SE O M SAN GIOVANNI VI IN A AR BOSCO DIV IO ISI ON E IA JUL VIA CO LL I PE RI NI

VIA DA LL A

VI A

P S. GIO.ZZA VANN O I AN GI P.ZZA P.ZZA S. . MODERONI MOLINARI V

NI CO AR M TI EN AL AV VI

’ LIBERTA

VIA LUC CHI

A VI

A TIRI DELL VIA MAR

NI CO AR M

S AN FR VIA

A VI A NT SA PA RI

SQ UA RC IA

A VI

B

LARGO CASTELLO

VIA LUC CHI

A VI

VI A

V. CAPRARA

VICOLO P.ZZA INI VEDRONARA MICHELI GN CA Y VIA AC D V Z M .LO OR NE VIA MA O EN RIN AK A VI

DA RA ST

NA ZI O NA VIA SA LITA P. LE SILVIA

VIA SALITA P. SILVIA

A

4

VI A

VIA RAS A

1

3

4

31


1

2

3

4

VIA VESPUCCI

VIA DO NR AF FI

V. SA LITA

LA RG O

V. M ONTESSORI

I SC M A R G V.

A VI

A VI

32

2

E

I RM FE VIA

3

D

VIA SERP AGLIO

V. SIL VA

VIA LANDI

1

C

I AN I OV NIN NT CA A VIA T OS M A US M

A M RO

T OR

PA URO LE E VIA

VIA MARCONI

VIA L. DA VINCI

E

A VI

VIA BONATI

VIA GALILEI

PA URO LE E VIA

VIA XXI MAGGIO

CO CES RAN S. F VIA

PI AV E

O IST CR

JU LIA PIAZZA VI VIA G NOVEMBRE ARI TE BALDI AN PIAZZA V. D PLEBISCITO V.LO SCOPESI V.LO PASSERELLA V.LO CAPPELLINI PIAZZA PIAZZA DE GASPERI SEN. MICHELI PIAZZA CADUTI VI PATRIA A AR TI GI AN I VI AS P

VI A

AL

V.LO FORNO

B

O AN ZZ RA A M V.

DDA VIA DELE

VIA TER RA ROS SA

DI VER VIA NI NZO MA VIA

VIA COSTA LISSE RA

DI VI SI ON E

V. TR EN TO

V. TRIESTE

VI A

O CI AC CC BO V.

RO VIA A. MO I CH EC . CH NS MO VIA NI TA EN LL BE VIA

ETO VIA VITTORIO VEN

VIA MAMBRIANI

VIA SANT I

PIAZZA SEN. LAGASI

S.M US A

LINE MO

VIA CIA VAN NA

PIAZZA C. BATTISTI

VIA PE TR AR CA

VIA

V.LO

EL

VIA SANT I

M

C

P NTE

BRANZE VIALE RIMEM

ORI BENEFATT

VIA D ON R AFFI

V. MO

RARI

PI

ER

VI AB OT TI

ON TE PE NN A

D

A

VI A F

VIA SA NM AR CO

A VI

VIA

A OR SAM AN P RIO

POLO

CO LO MB O

O OV ON NC RO VIA

VIA GALLARETO

CO OC ARS CAM VIA

RO LA EL ST CA CA VIA

B

VIA SANTA CROCE

VIA LA RG O

VIA MARCO

A

4


3

4

OU R

VIA FA LC ON E

VIA VERDI

DE S

VIA

VIA ROMA MA

ID

L.GO PAPA GIOVANNI XXIII

EL

LA

L IB

ER TA ’

M

’ ERTA

VI CO

VI A

A LO

VIA FERRARI

M

V IA

BO

C

RO

C

MA

1

2

3

4

1

2

3

4

VIA JIULIA

A TR

V. M AZ ZI NI

V. B VIA DEL BOCCO

LA CO ST A

VIA DA VINCI

VIA ROSSINI

VIC O LO

VIA MARCONI

VIA PUCCINI

VIA DONIZZETTI

1

2

3

B VIA CARDUCCI

UR O AV

NI ZI AZ M V. VIA C

VIA D’ACQUISTO

A’ EST MA

ANONE B.GO M

VIA ROMA

VIA ROMA

VIA ROMA

OTTEG O

C

V. MAZZINI

V. CA DU TI CI VIL I

A VI

LA AL

PRA SO

VIA ALLA POSTA

I VIA PAPA GIOVANNI XXII

VIA MAZZINI

DI UL. V. M

ALIA E IT VIAL

A

VIA PARTIGIANI D’IT AL IA

VIA BAGANZA

VIA STRASBURGO

A

ALIA E IT VIAL

LIBERTA ’

B

LA LIB

VIA ROMA

B

RT IR

UN IC IP IO

RO

MA

I D EL

VIA

VIA MAR TIRI DE LLA

ARTIR

B

B. V. L

VIA DALLA CHIESA

A

VIA M

VI A

VIA INZ VIA AN IN I VIA MARTIRI DELLALIB ZA ER NI TA ’

I IN H C AR M

S PAI . PA RIN

INI

A VI

A ELI AM VIA

A

VIA SAN LORENZO

S RDE LOU B.V. VIA

VIA C

IOL AC C H

VIA MARC H

I ON LG FU VIA

A

O LIN EL RS BO VIA

VIA FULGONI

RO M A

2

VI A

1

LE IA NC I V RO AP D RA ST

61 N.

C

4

33


3

VIA CIA IKO SKY

VIA STRAVINSKY

S. P. 11

STR ADA CUM . DE LLA CAS CIN A

IAL NC E

PRO VI

VIA S HUB ERT

STR ADA DE LL A

R ET TA

PR OV IN CI AL E

US SE TO

C AR

DI

S.D AD ELL A

VIA

F OR NA CE

B DI

E

ST RA D

A

E

D

OCESS PR ION E

VIA DEB USSY VIA STR EPPONI

VIA PIA VE

VIA C IMAR OSA

VIA B OITO

PIAZZ STRA ALE USS VIA B IZET

BU SS ET O

VIA M OZAR T

VIA M USINI

VIA B IZET

C

RONCOLE VERDI

VIA G ERS HWIN

VIA BR AHMS

VIA G IALD I

VIA B ERS AGLIE RI

VIA B ARTO K

VIA SIBE LIUS

D

VIA B OITO

1

34

2

VIA RICORDI

PIAZ CAVAZALE GNA

VIA P IZZE TTI

VIA RE SPIGH I

VIA C HOP IN

VIA R AVEL

VIA B ARO NI

VIC. TORTO

VIA SEMPRINI

D’ITA LIA VIA F ERR ARI

BACH

VIA C HOP IN

B

VIA TO SC AN INI

P.Z S.M ZA ARIA

STR ADA

C

VIA W AGN ER

VIA

VIA

VIA W AGN ER

VIA BER LIOZ

VIA A FFO’

VIA

P.LE FRAZZI

VIA G IORD ANO

VIA R OMA V. BA REZ ZI

VIA Z ILIOL I VIA E LETT VIA D I C P.ZZA ONIZ ANON ZET ICA TI BEET HOVE N

VIA BAL SEM ANO

VIA ILL ICA

P.ZZ ROS A SI

VIA D EL FE RRO VIA C IPEL LI VIA R OSS INI

VIA B ELLIN I

PALL AVIC INO VIA C .

VIA V IVALD I

VIA U. P ALL AVI CIN O

I ISSIM CAR

VIA O. P ALLAVIC INO

VIA RE PUBB LICA VIA D ORDO NI V IA PIR VIA V OLI ITALI VIA X VIA S X CAR V APR LATT VIA VIA P ILE BIBLIOT I ETTO ECA REL LI VIA SE LETTI VIC. S . ROC CO VIA P ASIN VIA I BAL EST RA P.Z VERZA VIA CILE DI A IV N P.Z V IC. OV ZA MU VIA EMB LIN O LE RE ON MA P.ZZ CA RC A VA ON LL O I

VIA MACCOLINI VIA P UCC INI

VIA PAGANINI

VIA M UZIO

MOZA RT

VIA ZILIA NI

VIA M ASCA GNI

VIA P ONC HIEL LI

VIA CLE MEN TI

VIA

VIA GHIRAR DELLI

PI STAAZZA ZIO LE NE

PA LL AV IC IN O VI AL E

VIA P UCC INI

A PA RO EU VIA

VIA ORL AND O

ALL ONCAV VIA LE I TALAN VIA CA

I ES OV PR

B

P MATT.ZZA EOTT I

VIA MAR TINI

P MEN IAZZA DEL LE SSO HN

VIA PEROSI

CASE LLA

AI NDON VIA ZA

A VI

VIA LE P ALL AVIC INO

VIA PAGANINI

VIA NON O

VIA CIA IKO SKY

VIA CORELLI

VIA

VIA PRO VES I

VIA MAR TINI

VIA BA IST RO CC HI VIA LEV I VIA NAS TRU CC I VIA ME RU LA

V. FR ESC OBA LDI

VIA PRO VES I

A

PIAZZA CHERUBINI

VIA MO NT EV ER DI

4

VIA NON O

LAR G ROT O A

2

VIA SP ON TIN I

VIA PERGOLESI

1

3

4


VIA DEL GIARDINETTO

VIA GA RIB ALD I

VIA AN TO LIN I

S.DA DEI CAVI

C

VIA DE GASPERI

D

VIA TOGLIATTI VA LL I

STRADA PE R PILASTRE LLO

VIA COSTA

VIA DE LLE BIS CIE

VIA PO NTELU PO

A ON

I NT A SA M V. LA V.

E

DA RA ST

B

VIA DEL GIARDINETTO

VIA MAZZ INI

DELLE

VIA G ALAV ERNA

V. A LER AMO

VIA

TINO CONVEN

E SS BA

V. D'A NT

VIA TOGLIATTI

E LL DE V.

DA RA ST

VIA LE MIGN ANO I O I N I A R L S O T PO CI VIT AM PR A I A V LL DI VIA PRIVATA DELL’INDUSTRIA DE VIA E AL ST

GO V. LUXEMBUR

RATI LLI TU RATE VIA F

O ST O G II A

L DE

DE LL E

BATTENTI VIA COM

CERVI

I IROL LI CA V.F.L

SA IE CH

VIA

V.LO DEL CANALE RISORGI-

ST RA DA

STRADA MULATT IERA

VIA LISB ONA

V. DU BLINO

V. STO CCOL MA

VIA BE RLINO VIA BE RLINO

VIA LONDRA

VIA MORO

V. G EN . PA VIA VE MA RI TT EO TT I

VIA GRASSI

V. PE ZZA NI VIA VIA MAN VER GHI DI VIA BE LLETT I

TELLI TE FRA VIA SET

IS AMBR

V.LO FORNO

ST EE AL N O VIA NAZI

TI BATTEN VIA COM

CC V.LO MANUBIOLA I

VIA DE

VIA B RAIA

V.LO MANFRINI

VIA PERTIN I

VIA MANDRIO

VIA PARTIGIANI D’ITALIA LE EST VIA NAZIONA

P.ZZA ZA A P.Z ELLA LIC IA PARTIGIANI D UBB EZV D’ITALIA P SP IA B ER RE IA V TU

A VIA GALAVERN CCHIO V.LO MUN VE

CAR REG A

I SC AM GR

A VI

D

VIA PA RIGI

A

VIALE SA RAGAT

P.ZZA E I MELI IA VIA MA MENTO ANT UCC Z I D R . CONVALLAZIONE VIA BIXIO E V D O P R R LO O AS CO CA LAV VI V. FOS DEL VIA UTI D ROSE A RO I SPE MON AC IN ATORE PRO TES VI ON AN SOR D N G A T S L I A ES AP DE VIA OV VI VIA D PIAZZA IA E O N MINZONI V L A I BANDIERA V NA VIA PETRARCA O I AZ VI ST AL VIA SELLI AN RA E FRATELLI ROS VI VII DA IM AR ZO DE CA LL BU A S.DA PRIV. VALLE VERDE DI AR OP LE VIA

C

P.ZZA AVANZINI

IA EZ SP

I V.LO RICCARD C VIA

VIC .B RIA A VIA PAS P.ZZA NT VI COLI I I° MAGGIO

’ TA ER LIB

PIAZZ CURIEA

V. TOSCANINI

NI ZO . AZ VIC IA GL IA NA SI EZ .BE ROS DI SP VIC IC. AR V VIA CC .SA VIC

DA ELED VIA D

VIA VIT TORIO VENE TO

INI FF RU A VI

A LL DE

B

A VI

E AL VI

STRA DA S COD ONC ELLO

VIA PERTIN I

VIA GANDHI

LE RI APVIA IV NO VEMBRE V XX

VIA BER LINGUE R VIA ATE NE

VIA LONDRA

VIA GRASSI

P.ZZA VIA SADAT M.L.KING

A VI

VIA TOR INO

VIA M ILAN O

VIA TRE NTO

O OR

VIA PADRE BALDUCCI

VIA GR AN DI

E OR RI PE SU

PIAZZA PACE

VIA TRIE STE

M VIA

VIA BR ANDT

A RR VA

VIA VEN EZIA

4

VIA G ANDH I

DA RA ST

A

3 V. AM STER DAM

2 STRADA DEI NOTARI

1

VIA COMMERCIO

E

LEMIGNANO

1

2

3

4

35


S.D CO A PER L TRE TARO SISSA CA SAL I

VIA LUN GO LOR NO

VIA AR GIN EG ALA SS O

GRA MSC I GOLESE DEL

VIA ON ES TI

A

V. BIB BIE G P NA AR .Z IB A AL V DI .L V. ED PRO EI DA MILL . S E V. B ELL DU ONI TIL LO V. L P.LE T EVA VEN CHE ARIA R VIA FIL V. V IPP EN INA EZ IA V. B OL OG NA V. T OR INO MIL AN O

SE TTE MB RE

V. X X

V. P AP

V. MICHELI

B

E V.L

V. S TA ZIO NE

MA PAR DEL

D. PA RM A

TR NIS O SI E IN G O AR RIN E A EV VI R NS GE LO SA L TA V. PO ACE V. AM VI

AS AB VI

A AN NT ME

VIA A RGIN E DE STRO

3

ERIA

A VI GN RA CER SO IA IG LU

2

V. LOMBARDI VIA PETITOT

. DI V. M

1

A RI MA

GO TTE BO VIA

VIA

VIA

R AE V. P I GN CA AS V. M

C

PA RO EU

ST RA DA ST FE RA RM DA I ME UC CI

TA IA NZ .XX V III NU AN S. S.

AR AG AT

RE MB VE NO

S.D AM ATT EI

IV V.

ST RA DA VO LTA

V. KING

VIA STR MA ADA TIR PEN VIA I DE ZA PEL VIA VIA F.LLI ROSSELLI VIA BOCCACCIO LLA OSA LIB DE GASPERI I L ER P.LE CADUTI L I TA’ R DEL LAVORO A O B VIA V. BATTISTI UR SA VIA SA NDE NR V. IMBRIANI V. VIA E VIAS OC L L P.LE CO VIA DE AMICIS V. F A I IRE V. NZE IO VIA RIBOLI CHEVE’ P.LE VERDI AGIO TORMAG IT V VIA GIO I VIA NAPOLI VIA PE V. D V. S I M RT AN R AZ RA RO IN VIA Z R I E N V CC I F SA IA I O V. Z ILIOLI NT TO VIA I GL IAT P.LE II GIUGNO VIA TI EV. ZINZ VIA PO VIT P.LE P.LE ANI V.L DI TO V. C VIA MORO V S VIA MORO U V . TRA TRIESTE M EN RIO AVO A ATTE DA ET UR OTT EIN P . O E I RC V VIA VOL. DEL SANGUE R VIA S UOR MAR VIAARGINE GAINAGO E VIA SAFFI V S IA P IA NE VIA CAIROLI R IAZ FA VIA PIZZETTI ZI VIA MARCONI VIA STRADA E OSTERIACCIA S VIA TOSCANINI E I N CIN SIB FAR UC MA SA V. P RO I L L A I O E V C C N C O BE I OCC ES TRE V. C GH LO A S.L OR B VI . FLLI ’V V. FO IO F L V. A AG RR SE

. TERRACINI V. U VIA

B

VIA ARG V. BENASSI INE S. S . AN NU S.LLO NZI ATA FORNACE

E IN G AR

GAL ILEI

V. B ALZ ARI

VIA SERINI

A VI

S.D A

4 VIA KENNED Y

I SIN PA V. M OR A V. DE LAMA

MO NS .

VIA

ST RA VIA DA BIS STA I TAL EP ER PA RM A P.LE MAZZOLI

3

VIA

VIA ROBUSCHI I LON MEL

VIA

A

2 S.DA PER VEDOLE

1

C

S.D AV IC. CA RD AN A

4

STAZIONE DI SERVIZIO ESSO R.C. di Cavagna Roberto & c. SAS Via S.Leonardo, 115 - Colorno (PR) Tel. e Fax 0521.272130 LAVAGGIO INTERNI ED ESTERNI, TAGLIANDO COMPLETO.

Dal 1936 Onoranze Funebri

R. SERENI srl COLORNO . TORRILE . MEZZANI COLLECCHIO . PARMA 36

Tel. 0521 815544


1

2

3

4 PIAZZA VITTORIO EMANUELE II

OLI SSI SID VIA RO

A

PIAZZA DELLA CISTERNA

A VI

A

LI DO SI I SS RO

A OI AV IS D I IG LU VIA

B

C

A VI

B

O BI OB N R CA

O TT SO DI

C

2

3

4

1

2

3

4 VIA MA RT IR I

1

A

A VIA LIN AR O

VIA BA SS A

A VI

B

P.ZA CASTELLO

VIA M ICHE LI

C

1

VIA S ANTA MARIA

VIA L UMIE RA

VIA ROMA

VIA LINARO

LE IA NC I V O PR

P.ZA RUSTICI

VIA ROLA

B

VIA GE RVASI

VIA RO MA

C

A ROL VIA

TTA SE CA VIA

2

3

4

37


1

VIA SA NT I

VIA GARIBALDI

VI LI CER VIA F.L

D

VI VIA M. L. KING A M OL IN O

XXIII째

VIA GE RBELL A

VIA GARIBALDI

VIA SAVANI

VIA MAT TEO TTI

VIA CERRETO

ANO R CALEST STRADA PE

ZONI N MIN VIA DO

I VIA VERD I VIA VERD

NI RI TU EN AV VI

PIAZZALE KENNEDY

INO MOL VIA

1

38

VIA

GHI BOR

VIA GIOVAN NI

ALDI VIA B VIA BANZOLA

VIA CE RR ET O

VIA IV NOVE MBRE

VIA DI V ITTO RIO

VIA DE GASPERI

VIA PICELLI

VIA GRAMSCI

VIA CALESTANO

STRADA PER SALA BAG ANZA VIA CALESTANO

TANO VIA CALES

I VIA BALD

CERVI VIA F.LLI

NI IDO RR CO

NI VIA SAVA

2

C

VIA

NI RI TU EN AV VI

VIA DEL EDD A

VIA C ARDU CCI

PIAZZA MIODINI

VIA FRA NK

TT I

I RRAR VIA FE

PIAZZA UBALDI

VIA CAIMI

DE LLEN VIA A

B E ION RR TO VIA

DE LLEN VIA A

VIA BOTTEGO

VIA RO MA

ALDI VIA B

E

VIA BO TT EG O

VIA RO MA

VIA XX VA PR ILE

A OM AR D RA ST

A

RIONE VIA TOR

VIA GALIL EI

LLI VIA CAPE

D

A OM AR S.D

I IER LIV O VIA

A VIA TOGLI

C

4

VIA MARCONI

B

3 VIA MARCONI

A

2

E

3

4


2

3

VIA FA VA

BA TT IS TI

VIA MA NG HI EG VIA UA AL RE IG SC HI ER HI I

VIA SA NV ITA LE

VIA PIG OR INI

BA TT IS TI VI A

BA TT IS TI VI A

SE LE VI A TT F.L I VI LI A C BA ER RA VI BA SC HI

VIA PO LIZ ZI VI A

VIA ZA MB EL LO V. NI VIA BRAMBILLA

P.ZZA GARIBALDI

VIA GR AM SC I

B

ROCCHI VIA BOLD

VIA TRIE STE

P.ZZALE XXV APRILE

VIA TO GLIATT I

NO VEM BRE

VIA A ZZAL I VIA B ARU FFIN I VIA S AMB ATAR O

VIA B OZZA NI

C

VIA IV

VIA SC OT TI

P.ZZA MATTEOTTI I

ON VIA RC LE M AZZ V. MA INI

BU OZ ZI

VIA CO ST A

ONE PEZZ

VIA

VIAALBERTELLI

VIA SC OT TI

P.ZZALE VITTORIO

VENETO VIA PO ZZ I

VI

AP V.LO FONTANINO INI VIA SAN P.ZZA VITALE VIA VER PER DI RAC CHI

VIA LE V ACC ARI

VIA PO ZZ I

VIA BU OZ ZI

VIA PIN CO LIN I

O R BUSSET STRADA PE

ARI VIALE VACC

I ON ZZ VE LE VIA

VIA XXIV MA GG IO

B

VIA MAZZETTI

VI AC AD UT ID IC EF AL ON IA

CE RI AT I VI A

VIA PIC ELL I

VIA N ENNI

VIA EM ILIA

A VIAAIMI

VIA DI V ITT OR IO

V

A

IA BE AUT RSA OST GLIE RI RAD AM ILAN OBOL OGN A

VI A

ONI VEZZ VIALE

VIA BU SS OL AT VIA I MA SN OV O VIA MA SN OV O

4

VIA BAR ATA NI

1

VIA LE R OM A

C

VIA SANTI VIA TERRACINI

1

2

3

4

1

2

3

4 DA S. A AT IV PR NI SA

A STR ADA VIL LA D I SO TTO

CHIO TOR VIA

A

O ET SS U B

LE IA NC I OV VIA PR A PE D A RT R INI ST

VIA COSTITUENTE

1

P.ZZA CONVENTO

VI A

PE RT IN I

B

P.ZZA DE SICA

VIA FELLINI S. LL O VI SC ON TI VI A BR OD OL IN I

TO SSE E BU CIAL IN V PRO ADA STR

VIA MARCONI

VIA VOL. DEL SANGUE

VIA ROM A

S.DA DEL LE BERET TINE

C

P.ZZA REPUBBLICA

VIA F.LLI CERVI

VIA DE GASPERI

B

C

VIA NU OV A

VIA PASOLINI

2

3

4

39


4

VIA ISO NZ IO

VIA TOS CAN INI

VI AS AN TI

NO

VIA ILL ICA

VIA

V. MARCHETTI

VIA

TREN TO V. MAR CHET TI V. MARCH ETTI

OLO MBO C

VIA G OBE TTI

G AM A V. DA

VI A

V. VISCONTI

VIA VIA MUSINI

TRE NTO

VIA RO SSI NI

Sti ron e To rre nte Ferr ovia Fide nza - Sa lsom aggio re

BAC CHIN I

SET TEM BRE

XX

GO ITO

V. AMENDOLA

AIMI

V. BUO

VIA V. OMA TI

V. A. DA BRA SCIA

VIA

VI A

ES PE RA NT O

V. ASPROMONTE

VIA

GA LI LE I

VI A

TO RR IC EL LI

VI A

VIA VOLTURNO

ola rgn Be o i R

AMICIS TO

V. MA RZ AB OT

M

deg li Otto V. MINZONI V. CONFORTI

V. GUATELLI

VI

VO LT A

VIA QUARTO

3

4

D RA ST

D. AL IG HI ER I

VI A

ARZ I 11 M RTIR V. MA I NENN

TI LIAT TOG

45 O 19

VI A

ZABO

VIA OSACCA

2

V. SABOTINO

RE EMB NOV

IV

VIA

T GA RA SA

DE

VIA BA RONI

VIA TOMMASINI

VIA

40

P.ZZA PONTIDA

A VIA DELLA VITTORI

L.GO C. BATTISTI VIA

I IZZ AM GR

1

P.ZZA MATTEOTTI

VI A

P.ZZA GIOBERTI

F.

ON I VIA

RMIOL I BO

EO AS MM TO

VIA

P.ZZA VERDI

V. V T VIA ITT SAN .V MAR EN T IN V O . SOL AL FERI FIE RI V. M AR SA VIA E MANU E L L P.ZZA I MORO P CE ALES .ZZA SC SAN OD DRIN 'AS I SIS I P.ZZA VIA D'AC LONG QUIS O TO P.Z MES ZA CHI

FRA N

V.LO BOLDRO CC HI LE

VIA DE AM ICIS

A VI

TO M M AS EO

RE MB VE NO

GR AM IZ ZI

V. GIUSTI VIA CUTTERI V. ROSSI V. J. MILANI

V

V. S .

V

E

O V.L

TINI V.LO AN TEATRO

GRAMSCI

I

CIA RES

F.

B . DA DO V. A AR SI ER NO GH AG VIA M RO

I TIN EN AL V. V VI A

VI A

VI A

H VIA MIC

RO POR

CAVOUR

LESTRO VIA PA I ATAFIM V. CAL

VIA

P.ZZA O DUOEMLI

VIA AFFANNI ELI ICH V. M

NO I LA C C EL U AG SP M VE A VI

V. CREMONINI

A AN NT V. CORNINI ME NO MA O V.LO DALVERME R IO L E EG P.ZZA A VI NT 'AZ GARIBALDI V. D PO ZZI V. V. TRIBUNALE

V.

VIA

I SC H RABA VIA BA

P.ZZA GRANDI

MAZZINI

VIA

TO AN ER SP E VIA

TE TRIES

A VI

VIA

OSTO RI AA

VIA

A VI

V. PETRARCA

VIA TOSCANINI

D

NI ZI AZ M

D.

LLI ICE RR O T I RD VIA PA LEO O L.G

I CH ES AR GU VIA

M AS CA GN I

VIA CAMPANINI

I IER IGH AL I ILE AL V. G

VIA

VIA

C

VIA

DI AR OP E L V.

A VI

OLFI V. GAND A P.ZZANA Z PEZ

VIA

VIA TAGLIASACCHI VIA UGOLINI

I AN VIA GALV

le Cana

VIA

ulini

TTI INO PAC VIA

B

VIA

Cre m

CAV OU R

I RM ING FE EM FL VIA LTA VIA VO

O I V. RENG CH AST LAS V. P RA V. G DI LLO NI CO SO ZA V. EZ TAS V. P

FE RRA RI

V. PA RINI

de nz a-

VIA

V. MEUCCI VO VIA A . TIMA . V

PIAVE

VIA

VIA

V. COTTOLEGNO

VI

V. PASTEUR

GNOCCHI

LI ANEGREL VI A G. AIMI

VIA CA MP AN INI

VIA

VIA ZAN I

VIA

VIA

IZE TTI

VIA EDISON

A

O TIN US FA N SA

NI AG MA SC

STRADA DE L CERRETO

Fi ia rov Fer

Ferr ovia Mila VIA no BEL Bolo LIN V. D I gna ON

VIA

3 VIA EM ILIA OV EST

VIA GIA LDI

2

AR

1


PROVINCIALE

G. VIA

V. C OD UR O

KEN NED Y

NU OV O

VIA

GIG LIAT I

STRADA

VIA DE LLA VA LLE

VIA D ELLA CHIE SA

Ri o

VIA

DEI

de lla Bio nda

V. A SC AR I

PON TE

UV OL A

RO CC OR OR MIO LI

VIA CA RD UC CI

VIA CAV ALL OT TI

V. F.L LI CA IRO LI V. P ISA V. C A F.L NE LI CE V. CO RV NF I AL V. ON V. S PE CIA I E LL SA ICO RI VIA MA NAR A

V. P OR SI

VIA NIE VO

V. T OTI

PA LM E VI A

TO GL I ATTI

VIA

TI BER ARIM

IM RE

VIA

VIA VIA LEV I

AR M

DI

V. B OC CAC CIO

MAN ZON I PES CIN A

GR AM SCI VIA A VI

CEFAL ONIA

CIA COS TA VIA FOS CO V. C LO DI G AD. C UER IV. RA

V. NA G Y

V. N

URO COD

AM I

BIO ND A

A VI

6

DE LLA

PAPINI VIA

GR A. VIA

OVO

I 71 D

CADUTI

C

. V. N S.DA PRO

G.

ST RA DA

VIA

FERRARIS

VIA P APA

N. 9

B

VIA FERRARIS

A VI

VIA

G. STR ADA STA TAL E

MAGGIO

VIA GI AV V. AZ E. ZO FE LI RR AR RI I

VIA G AIBA ZZI

5

CA RD AN O

LIB ER TA '

X XIV

MAS SEN ZA VIA MICHELANGELO VIA RAFFAELLO VIA CORREGGIO

TI IAT GL TO

O AN RD CA

VIA

V. G

A GN RA SO DI

LINI PINCO

VIA GIOTT O

V.

TI IDEN V. TR

VIA STURZO

VIA D E GA SPE RI

V. M AR ON CE LLI DE LLA

V. S AFF I

ALA V. ANTELAM I

CA AC AR VIA B

V. M. LU IGIA

IO BIX V. A AR R A RI V. CIA NA R O V. F I SCOL PA

PILO

V. MA GNINI

MA RTI RI

VIA F.LL VIA I BA NDIE RA VIA

LL

VIA

V.LO

MELIO V. MA F.LLI V.LE

LO VIA PAB

I URIN V. LA

ABO

TTO NE TO

B

E Ferr ovia Mila no - CORZ MA NIN Bolo OLE gna V. N V. B ULL ASS Ferr O I ovia Fide V. nza ME - Fo DIC TUR rnov AD I RI o INI

V. V ERI TA' V. P OM A

VIA

V. F ILZ I V. S AU RO APR ILE V. D. CH IES A MAGGIO

XXV

XXIV I VINC A D VIA

V I A BO RG HES I

VIA

MA GG IO

Rio della

DE

A VI

I

VIA

BER EN INI

GN A OLO VIA B

VIA MILLE

la enzo Rio V

I UT CAD

HIO ZZI

VIA

P.LE V REPUBBLICA IA V. CO RN V. OBERDAN CAR INI DUC V. B IM CI VIA ON A LP DI EL I V. G

A

GIOV ANNI XXIII

MARCONI

VIA

STA MAZ ZIO ZINI NE

io nd a

NI LI MU

VIA CO RR

TO OT VIA

VIA CRO CA mo RO na SSA

8

STR AD A

mulin i

7 2 .1 EN IAL INC OV PR DA STRA

Canale degli O tto

6

SO RA GN A

5

7

I IN RT PE

D

8

41


1

2

3

4

A VI LI LIO ZI

A VI

SPEZIA STRADA PE R LA

LI PIA BE ZZ RT A A’

VIA VE NE TO

A M RO

VI A

TO M M AS I

VIA DEI COL LEG ATI

P.ZZA MATTEOTTI I ON LIS VIA

ST RA DA

VI A

RIO TO VIT I D VIA

E RIO TO VIT I D VIA

1

42

VIA DI VIT TO RI O

2

VI A

A VI

DI

IO OR TT VI

3

C

P.ZZA PIZZI

SO LF ER IN O

CI MS RA AG VI

VIA DI VIT TO RIO

VI A

SO LF ER IN O

O EG TT O B

VIA DIAZ

A VI

VIA SAURO

I RL GA RU

VIA PU NIC A

P.ZZA IV NOVEMBRE

VIA LISONI

VE RD I VI A

A VI

MA GG IO

I RD FFA ZU VIA

CI MS RA AG VI

D

DA RA ST

R PE

A RM PA

A VI

NO RI FE L SO

O UR SA VIA

RI RA ER LF A IN RD CA VIA

I RD VE

VIA SOLFERINO

A VI

C

VIA

LE NA IO Z NA

VIA XX IV

VIA BAT TIST I VIA XX SET TEM BRE

VIA PE ZZ AN I

VIA PA RT IGI AN ID ’ITA LIA

A IC BL UB P RE

B VIA DIAZ

LA EL AD I V

A’ RT BE I L

A LL DE RI LE I T NA ZIO AR NA M A I V A VI

A

AZ DI VIA

B

NI CO AR AM VI

NI CO AR M A VI

ATI TUR VIA

VIAALIGHIERI

VIA EN DR UM AS CH I

NI CO AR AM VI

A

TI URA VIA T

PIAZZA DEL MERCATO

PE R

NO CE TO

GR AN DI

D

-M ED ES AN O

E

4


2

3

4 a

1

r To

VIA DON STURZO

re n t e Pa rm

RVI V. F.LLI CE

A

CI ER GU

A

VIA

ORA VIA G. MARC

V. SA VOL NG . D UE EL

PE ZZE TTI

VIA

VIA BO CC HI LIB AL IN ER I TA '

VIA MA RT IRI DE LL A

V. MU RR I

VIA

LO VIA OPO DEL P

RO MA

V. V CA VI ENE V D A X TO I V ITT X OR SE IO TT EM BR E

VIA I.

LIB ER TA '

GRAMSCI

Pa

a rm

E

FABIOLA LA BIO FA

S.DA

MU LIN O

S.DA

V. F AB IOL A

V. M GRA .TE PPA

CO RN IG LIO

V. GALVANI

ADA STR

D

VIA G. CANETTI VIA A. SAFFI V. CARDUCCI VIA E. BA NZOLA V. D EG ASP ERI

MA RT IR I

E. VIA

INO MUL

C VIA MICHELI

DE LL A

S.D AO LIV E

VIA

A OL NZ BA

E

S. VIA

VIA DON MINZONI

VIA RISORGIMENTO

S.DA RIAN O

O V. COLOMB V IA T OS CA NIN I

VIA DEI MILLE

VIA MATTEOTTI

VIA R. PEZZANI

VITTORIO

To rre nte

D

I ORS

VIA

L. DON VIA

VIA BIX IO VIA FAN TI D 'ITA LIA

SCARI IO FRA S.DA R

VIA TOG LIAT TI

A.

MOR O

ZI UZ OR C VIA

VIA FERMI O NI IAN AG I IAP SC S C A S O M CA EL VIA VIA A. P VIA TO E L TA I AT AT M UR VENETO T . V VIA VITTORIO P.ZA I TTI R RRAVIA O. FERRARI SI P.ZA FEI OR ALD V.LO DEL GIARDINO GARIB . V. DANTE VIA GRANDI NL DO VIA F. TARANA VIA BATTISTI V. I I TOSCH V. LEON VIA P. BIANCHI VIA F.LLI ERDI VIA V VIA B. FERRARI LE VIA XXV APRI VIA MARCONI .ZA P I S.LO PRIV. LIGOLOTTI CORRIDON

A OR AT AV V. C VIA A FR

MATT ALET O O RRA HETT BOV.L O BORG

VIA

S.D AD EL LA

LA DEL

STR ADA

S.D A

VIA

VIA ZA CC AG VIA NIN UN I ICE F

DI

B

AL LE ND E

O IOS CH

ROMA

DELLA

ADA STR

E RR TO

VIA

LIA JUI

VIL LA

C

VIA

R LINGUE VIA BER

VIA D ON CORCHIA

S.DA

ER VIA BERLINGU

VIA TO MA SIC CH IO

DA STRA

B

VIA P. NENNI

VIA CAS CIA PIA NO

DE L

TE MON

1

2

3

4

43


LIBERA

DELLA

A VI

A LL DE

A LL DE N RO

VIA DELL A ROND ELLA

B

ALIA VIA PARTIGIANI D’IT

ZIONE

VOL. DEL SANGUE

VIA DE LC AST ELL O

VIA

ELLA A ROND VIA DELL

ELLI ELIC VIA P

VIA ROMA

PIAZZA MARCONI

A

LA EL ND RO

O BOTT ARZA VIA M

VIA M ONS . TRIA NI

ATTINO VIA CAR

VIA I MAGGIO

RIO LTRE VIA O VIA

ZZA E PIA EMBR V NO

ILE APR XXV VIA

INO TT RA A C VIA

VIA

VIA DE LLE TE RME

B

4

ST RA DA

FE RM O VIA SA N

IV

VIA DEL REGISTRO

3

VI CER F.LLI

A ASS LA B DEL VIA

A

2 AR GI NI

1

VIA DELLA

VIA XXV APRIL E

C

C

S.DA ARGIN I DI STRADIRANO

3

1

2

3

IO NZ SA VIA

M AT TE O TT I

VI A

LTA VO

VI A

2

B

LO EL FA AF AR VI

VIA CI UC RD CA VIA

A

IO NZ SA VIA

RI RA ER AF VI

NOVE MBR E

VIA ANTELAMI

VIA GORRIERI

IESTE VIA TR

O IN AN GI MI AR AP VI

VIA IV

IA VIA SQUARC

VIA PA CE

TE IES TR VIA

IERI LIGH VIA A

O RG BO

STRADA COSTA GARIBALDA

IESA LLA CH VIA DA

SONI VIA JA

I IDON ORR VIA C

I HIER ALIG

VIA PAC E

ENNI VIA N

I ER SP GA DE VIA

Y ED NN KE VIA

RDI VIA VE

VIA MAINI

MA RO VIA

44

ARI CCOL VIA BO

NI ZO MIN ON D VIA

I RV CE LI F.L V.

1

A’ RT IBE AL L EL ID TIR AR M VIA INI ZZ PIAZZA MA VIA

MARCONI

VIA PA SCOLI

C

DI VER VIA

TI OT LL VA CA V.

VI AS AR AG AT

A M RO

B

DI VER VIA

4 E TORR VIA LA

RDI VIA VE

A OP UR AE VI

A VI

I RD SA V S IA G LO RA MS AG VI I CI ON NF A F

VIA

CO OS NB NE DO ZIO VIA ILIA NC CO VIA

A

4

ZIO VIA SAN

2 VO LT A

1

C

LO GE AN EL H C MI VIA

3

4


1

ADA STR

I BONVIS

GHIAIE VIA

VIA GIUBELLINI

VIA MAURI

VIA BOCCONI I VIA DON BERNIN V. S. FRANCESCO VIA VERDI VIAGIOVANNI XXIII V. P ER TIN I VIA CA ST EL LO S. C. B OCC A D’E NZA

V. MOSCONI

O V. VIII MARZ

ARI VIA DEI MOLIN

VIA B ORSE LLINO VIA C ANTA RANA

Z VIA CHICO ME NDE

V. V. MAZZABUE

RVI VIA F.LLI CE

V. DELLA BRE M E OV IV N ANI MEZZ ARMA S. P. P

VIA MARTIRI DELLA LIBERTA’ P.ZZA BELLI

ORIE N

VIA DA VINCI VIA S. ANTONIO

1

2

3

4

1

2

3

4 STRAD A PROV INCIALE N.665

VIAA.

N.665 OVINCIALE STRADA PR

IALE N. 75 OVINC DA PR STRA

VIA RUOZZI

VIA MASANTI

LLA ORE LA B DEL

TI ROT GUE VIA

C

B

C VIA MIS TRA LI

RELLI GNA NTO VIA A

1

A. M ALP ELI

VIA G. MALPELI

VIA GU ERO TTI

A AD STR

STRADA

P ENA ROVI NC IOD IAL LA C L E D EN ADA .6 STR 65 I VIA ROSS

VIA P . RICC I

VIA S.DA VICIN ALE DELLA TANA

B

C

A

RIC CI

STR ADA PRO

VIA G. RICCI

A

VI NC IA LE

N.

75

I MALGHIRONE ALE D VICIN ADA R T S

B

LE TA

ELLO IODIN DA CH STRA

STR. ARGINE DESTRO DE L PO

E IOR FER O IN N A Z MEZ

A DAN . PA S.P

CO NASSI D’A V. BE SS P.ZZA ISI NEGRI

VIA DELLA RESIST S.D ENZ A AL UN E GA RIL P A V XX VIA ILE R P XV A VIA X

RO ST VE CA VIA

VIA GR ASS INI

INI RB ZE V.

ES NC RA NF SA VIA

VIA AR VIA CANTONI GINE DI S.ANTONIO

C

VIA C AVES TRO

LE ASA EL C LE D L LE A V VAL VIA VIA

LE ORIENTA

DI IBAL GAR

VIA

A RM PA

A PA RM A DELL A M STRAD OR TA

TO POR DEL S.DA

STRA DA VIA ZZA

INI CAN TOS VIA

PA DA NA

IO GG MA

VIA DEI REVERBERI

ONI

SCI AM GR VIA DEL AL. V. P

NZ MA VIA VIA MA TT EO TT I

ACE ORN VIA F

S.P .

A O LP DE

I VIA

4

ARG INE GIAR OLO

RO ST

TI OT TTE MA VIA

A ARM EL P OD R V T IA S AR E DE GI ARGIN NE S.DA P.ZZA E N DE O IZZ D N RO

I ND E BO ON VIA LC VO A F O C V. S VE

B

3

PACE S.DA DEL

A

2

2

3

4

45


1

2

3 VIA PARMA

MONTECHIARUGOLO

VIA EN ZA

VIA RO MA

MERCA TO

MUNIC IPIO

VIA DE L

VIA

PIAZZA RIVASI

VIA DE L

VIA TOR ELLI

PIAZZA MAZZINI

V. SCOFFIERO

VIA ROSSI

VIA RESG A

VIA

BORRA

A

VIA TRIVULZIO

P.LE QUINTIN O

LARI VIA SO

VIA FE LICOLA

IO VIA MONTECCH

VIA IV OTTO BRE

A

MAR GHE RITA VIA LIB ERAZIO NE

SAGRATO

VIA SOLARI

4

O VIA DON LAZZER

VIA M ORO COR VIA P REG ERTIN GIO I V. BO RSEL LINO COR V . B ERLIN REG GIO GUER

R AGNE VIA W DI VIA VER

RDI VIA VE

I NIZETT VIA DO P.ZZA PAER

CCINI VIA PU

D

T ZAR MO VIA

INI SS RO VIA

VIA MONTEPERLATO SUD

MA RC ON I

H VIA BAC

VIA PAGANINI

VIA C IMAR OSA

V. P EZZ ANI VIA CAR DUC CI LEO VIA PAR FOS DI COL O

VI A

NTI VIA SA

LLINI VIA BE

I IVALD VIA V

ES MEND

IO OR ITT DI V VIA

RI GASPE VIA DE ITTORIO VIA DI V GNI ASCA VIA M

VIA GALVANI

C LLE TICE PON

VIA

I GLIATT VIA TO ATI TUR VIA

RIE VIA CU

VIA FLEMING

CI VIA MEUC

VIA VOLTA

IROLI VIA MARM

E

TTI VIA PACINO

VIA

VIA SPADOLINI

VIA BUO ZZI

VIA FERMI

I FFRED VIA GIU

O NCAVALL VIA LEO

INI CAN TOS VIA

E

1

2

VIA MONTE

VIA XXIV MAGGIO VIA PARMA

46

VIA MATTEOTTI

CI VIN

TO QUIS D’AC VIA I ELL PIC VIA

E SS BA VIA

DA VIA

P.ZZA FORNIA

VIA UNICEF

P.ZA ALFIERII V. M ONT I P.ZA MANZONI VIA V. PA SCO LI ACC IO V. PET RAR CA VIA D ANT E

GAR IBAL DI

ERME ELLE T VIALE D

VIAARGINI SUD

VIA

I VIA FERRAR

D

VIA M ONT EPER LATO NOR D

VIA

VIA G RAM SCI VIAL E NU OVO

V. CO RRAD INI

P.ZA FERRARI

LA NICO

VIA

V. BOCC

BASILICANOVA

DI INAU VIA E

C

PAR

VIA PARMA

3

B

NI NEN VIA

GHIA RE

V.

O IN AN GI MI

VIA

FALC ONE

VIA P RAM POLIN I

INI RRAC VIA TE

VIA

E VIA D

B

ARGINI

NO RD

VIA CASALE

4


2 N

1 A

A URZANO FAV DA STRA

3

4

E RIOR NFE OI

CERETO

A

IZZANO IGR

A RAD N ST

B

B STRADA PROVINCIALE N. 41 STRADA P ROV IN

NEVIANO DE

QUINZANO

I GL

E AL CI

BERTOGALLO

CASE CAMPANARI

AR

DUINI

C

C BEGOZZO

2

3

4

1

2

3

4 TAR O

1

A O RG BO

AVER NA

VIA

VIA MONTE FAGGET O

C

BOR GO

IR AL I

TO RR . C EDRA

VIA V ILLE AL DEI G CAV IA ALIE V RI

VIA DON BOSCO ON AD VI

CA RB OG NA O N VIA TI R A SAN M

SCO BO

STRAD AB ON IFA CIO

DI C ANOSS

JULIA IONE IVIS D VIA

B

VIA MONS. BETT OLI ECHIARI

T OR CH IO

DI CANOSSA

A

M ON TA LE

STRADA

DE

B

L

RA LLA FIE VIA DE

ST RA DA

STR ADA BON IFACIO

STR AD A

STRADA BON IFA CIO DI CANOSSA

A

L DE

O RG BO

NT FO

C

STRAD A PROVINCIAL E

1

2

3

4

47


2 VIA DE GA SP ER I

VIA BU OZ ZI

AL TO

VI A

PO NT E

VIA VIVA LDI

FID EN ZA

VIA OSP EDA LET TO

I LS BO

C

VIA SAN VITALE

VIA M ENT ANA

VIA NIEVO

VIA TRIESTE

VIA P ONT E RE CCH IO VIA R OMAN IA

VIA F.LLI CERVI

VIA TORRICELLI

VIA MEUCCI

VIA MARCON I

E

TARO

A OAR AMB VIA C

VIA PONTE

VIA TRIESTE

3

D

VIA FERMI

VIA GIOVANNI XXIII

VIA ASP ROMON TE

ABBA

VIA GIOVANNI XXIII°

VIA TA NARA

VIA

VIA OSA CCA

VIA FAM. ZA NELLA

VIA BIXIO

RE MB VE NO

ZZI GAVA ONI E VIA B

2

VIA DEI MILLE

VIA CREM A

IV VIA

P.LE FALCONE

VIA TAGLIAVINI

DEI MILLE

TONARE LLI

P.ZZA PARTIGIANI

P.LE BORSELLINO

VIA DOTTI

MARSALA

VIA MARTIRI DI MARZABOTTO

VIA PEZZANI

VIA ROMA

VIA

VIA

VIA CADUTI DELLA LIBERTA’

BARATTA VIA

VIA

VIA M ATTE OTTI

VIA PIAV E

VIA PA LE ST RIN A

PE R

B

VIA TR EN TO

VIA T URAT I

VIA D ALLA

VIA M.L .KING

ST RA DA

CHIESA

A VI

VIA PELA CANI

VIA D ELLE RIME MBRA NZE

VIA PELA CANI

LLO COPE ONS. VIA M

48

VIA GA NDIOL O

1

D’ IT AL IA

A

VIA FOLLI

P.ZZA REPUBBLICA

VIA BO RS I

FA NT I

VIA MATTEOTTI

VIA REDUCCIVIA C AVALL OTTI

VIA RO SSI

VIA GH IAIE SUP ERI OR I

VI A

LA NC E

VIA MANGHI E GUARESTI

V. XXIV MAGGIO VIA SAN MARTIN O V. SOLFERINO VIA DA NOCET O VIA DALLA CHIES A VIA RISORGIMENTO VIA DON GALLI

VIA P ASS O BU OLE

E

VIA VER DI

VIA V. VENETO P.ZZA GARIBALDI

VIA SA FFI VIA DO N PEL LEGR I

LE UO OB SS PA VIA

VIA DI VITTORIO

V. BIANCH I

VIA P ISAC ANE

VIA GRAMSC I

V. CAVOUR

VIA GRANDI

VIA PU CC INI

V. M ASC AG NI

V. MAZZINI

D

VIA DE AM BR IS

REC CHIO

VIA VER DI

VIA X XV AP RILE

VIA BERENNI

VIA D ON M INZO NI

VIA CE NT O

VIA TO GL IAT TI

V.TO SCA NIN I V.C ALE STA NI

VIA RO SS INI BA TTI ST I

VIA XX V APR ILE

VIA BELLINI

VIA

C

VIA TOR REN TE

VIA P AG A N IN I VIA PIZZE TTI

VIA COSTITUZIO NE

B

VIA KEN NEDY

VIA I MAG GIO

VIA SABA

P.LE MORUZZI

VIA BO ITO

VIA AL CA NT ON E

VIA SAD INO

VIA DO NC AVA LLI

VIA

P.ZZA VITTORIO FE VENETO RR AR I

VIA NE NN I

VIA TE RR AC INI

4

E IN AT DE AR E SS FO VIA A D VI E L LA M AES TA’

VIA BERLINGUER

A

3

VIA OSP EDA LET TO

1

4


2

3 VIA MICHELI

IVATA DA PR STRA

A IVATA STRADA PR

A VI I SC M RA G

GGIO I MA VIA

VIA M ATTE OTTI

VIAALPINI D’ITALIA

B.GO MOLINO FOGLIANI

VIA II GIUGNO

VIA XXV APRILE

VIA GA RIBAL DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA’

B.GO ABATE CONTE

B.GO BATTISTI

C

2

3

1

2

3

A S.D

4 4 VIA SBRISI

LLI VIA AVA

MA RO VIA

VI A

LI VE LL I

ONI ARC VIA M

B A VI

LLE DE VIA

E NZ RA MB E M RI

NI ZO N A M

VIA RO M A

VIA AV AL LI

ITO BO VIA

C

ST RA DA PRO VIN CIA LE

S.D A

2

B

I RD VE

AR GIN ED EI CO NF INI

VIA XX V

AP RIL E

VI A

INCIALE A PROV STRAD

A

LLI AVA VIA

RI TOR UE OD AZZ PAL

A

1

B

MA RO VIA

VIA ROM A

1

C

GO TTE BO A I V

VIA MICHELI

VIA B OTTE GO

VIA SAN FRANCESCO D’ASSISI

PIAZZA BERZIERI

A

STRADA PRIVATA

PIAZZA MAZZINI

C

VIAALIGHIERI

VIA DELLA REPUBBLICA

VIA PEDRAZZI

PA URO SO E COR

B

4 VIA BARBAC INI

1

3

4

49


1

2 VIA

S.D A BERLUSCHI

4

STRADA MACCHIA

A

ST RA DA

VIA G ALILE I

VI A

AIE

S.DA S. RO SSO

TOLAROLO

CO NI

AR M

A

3

STRADA VERDI

ROCCA

VIALE

RIMEMBRANZE

VIALE

S.DA TOLAROLO

BORGO B.GO POSTA LI P.ZA L. AG MINOZZI TR

VIA VOLTINI

O STAGN

STRADA

STRADA PADANA

A RIGOSA S.D

C

C VIA VESPUCCI

2

3

4

1

2

3

4

VIA F. LLI SOLDI

VIA TESTI

A

PASINI

VIA GRANCIA

B

VIA BOSI

VIA SALA

VIA DI MEZZO

VIABALLADINI

VIACRIMINALI

VIA PEZZAN ELLI

MINZO NI

VIABAROZZI P.ZZA A P. ZZA RARI CHIES R E .F LI P EL PIC VIA

VIAIV NOVEMBRE

VIALE DON

A DELL VIA

VIA DI MEZZO

VIA U. BATTEJ CA ROC ELLA P.ZZA ROMA VIA DZA P.Z UZZA M ZA A UZ R AM A AR VIA SC SC

FERRARI

VIA

VIAPEZZANELLI

VIAXX SETTEMBRE VIA MARCONI

TTI TEO MAT VIA

E ZION TITU COS

VIA GOBETTI

VIA GOBETTI

VIAFARABOLI

VIA DON ENZO

CERVI

IALE OVINC VIA PR

I ON INZ VIA SORMANI N M DO LE VIA L. DEL FRATE VIA

VIA VINCENZI

F.LLI

VIA FINARDI

VIA

GUERRA

IN

A SAL VIA

INI CAN TOS VIA

B

V. XXVAPRILE V. PRAMPOLINI

CADUTI

VIALE

VIA BERLINGUER

NCIOSI VIA FRA

P.ZZA I째 MAGGIO

VIA FILIPPI NA

VIA BERLINGUER

P.ZZA C.A. DALLA CHIESA

TI VIA FRA

OVEST

1

A

VIA GRANCIA

STRADA PER PALASONE

VIA BELLETTI

V. RIVARA

VIALE VERDI

VIA GRAMSCI

A TORR ICELLA

VIALE DON MINZONI

C

C

V.BIANCHI

VIA PADRE DANIELE D

1

50

2

B

A VIA PARMIGI NIN O

A MANT EGN

VENETO P.ZA DEL MERCATO

STRAD A

P.ZA CAVOUR

OLO TOLAR

STRADA

VIA

B.GO MA MELI

V.LE VITT.

B.GO CARD UCCI

MAZZINI

B.GO BIXIO

P.ZA GARIBALDI

INO STRADA PIR

B

3

4


2

3

4

HIO CC LE OL RC PE

VIA PROVINCIALE

VIA CAPITINI VIAROSA AUGUSTO

VIA MAESTRI

VIA CANALE

VIA D ALLA CHIE SA

D

VIA MAESTRI

VIA DIST. CARPI

NE JU LIA

VIA DI VITTORIO

II VITTORIO

VIALE MATTEOTTI

CROCE

VIA

STRADA PER CAS TELLARO - CALESTA NO

VIA CASE MA RCONI

VIA FIGLIE DELLA

VIA V III MA RZO

VIA GRUZZA

VIA SAN TI

EMANUELE

VI A BE RLINGUER VIA VIA GIOVANNI XXIII

VIA R OSS A

VIA GALILEI

VIA TURATI

VIA A MAL IA

VIA MAIA TICO

C

VIA MARTIRI DELLA LIBE RTA’ VIA G VIA M UAR ARCO ESC NI HI

VIA CAM PI

STRADA DELLE CASCINE VIA ROCCA

VIA CA SE NU OV E VIA C APAN NA

STR ADA PER MAIA TICO

ANTONI

P.ZZA D’ACQUISTO

VIA ZAMPETTI

3

TITOT VIA PE

P.ZZA GRAMSCI

BA VIA MALER

NI CO AR M

VIA GAR IBAL DI

VIA

TTOLI VIA BE

P.ZZA XXV APRILE

LI VIA DEG

A VI

VIA F.LLI CERVI

2

UZZI VIA M

VIA I MAGG IO

VIA ROMEO

VIA DEI CARRETTIERI

LI VIA PICCO

DIVISI O

1

VIA COPPI

VIA FALCONE

B

RENZO VIA SAN LO

VIA ROMA

VIA

ANIME STRADA DELLE

E

FRANK

ALLIGHIERI

VIA ZAP PATI

P.ZZA I CORRIDON

ATE BARRIC

VIALE MATTEOTTI

VIA ZAPPATI

UZZA VIA SCARAM

OLM A

M. VIA

NO VO V IA

VIA D EI B OSC AIOL I

TESI VIA COR

VIA DELLE

FO R

L. K ING

IO LLECCH VIA CO

D

PE R

VIA MARIA LUIGIA

I RAND VIA G

VIA FAVA

VIA DEL PUTTINO

VIA PROVINCIALE

O VIA MOR

RE VIA A

ST RA DA

VIA GALEOTTI

VIA LANFRANCO

VIA GAZZOLA

VIA CAVALLI

VIA MORO

IO CH EC LL CO VIA

GGIO VIA REMITA

C

A

ALI LLO CAN STRADE

DOLFI VIA FE

B

SIA TEN OR LA VIL VIA

STRADA PER PARMA

DA RA ST

A

VIAAGUZZOLI

E

STRADA PER SAN VITA LE

1

4

51


LE VIA

VIA LE MA RC ON I

V. NE NN I

LE VIA

VIA LE M ARC ONI

TO QUIS D’AC

A

V. MO RO

STRADA DEL POG GIO

V. MO NTEL

A’ V. UNIT

V. M ARZ ABO TTO

VIA

VIA

OUR CAV V.LE

CCA V. BARA

ROM A GN OSI

VIA PAR AD ISO

I VIALE MARCON

VIA COSTITUENTE

V. T V. F REV ES AR AB OL I

V.LE DEL LAVORO

I LL HE V. V VIALE ALE CC PORR A N B TINI O V. CRISPI PIA V. BAISTROCCHI ZZA V. COPELLI LE V. POLA V.LO BORGONUOVO V. RIVA V. FARINI V. DIV. JULIA BER ZIE VIA PASCOL RI I V. LOSCHI VIA I COL S R V .M O OMA PA V. CASTELLAZZO VIA GNO ZZ ILIT VIA VIAL LA SI EI FILZI E EL GN ST A O V. GRAGNANI B.GO C TO VIA P IAVE TE AN RIMEMBRANZ VIALE V. D E VIA DO N CARRO ZZA VIA DON C BR ARROZ ANZE ZA

VIA B

BO T

SC O

ANC E VIA S. FR FL. LI VIA

CAR SO

CE RV I

TI ER UB V. T

C

MAZZINI

VIA LA ZUO RAZ MA

V. GORIZIA

LE VIA

VIA

V. GARDENGHI

EM RIM

ZE BRAN RIMEM VIALE

P.ZZA V GARIBALDI VIA IA VA L E ADHEMAR NT INI

V. DELLE GRAZIE

GIO A LO PP RO RA G V. O BIO TE SU ON PA V.M V.

VIA

V. S. VITALE

V. D’A ZEG LIO

B

O TIN BO SA VIA

GO SIA V. A

V.LE CAVOUR

STE RIE V. T

ZA P.Z DUTI RTA’ CA LIBE LLA DE

V.LE CAVOUR

VIA VERRAZZANO

D

A IFER ROL PET VIA

XXIV

A E NZ V.L NDE IPE IND

R OU AV EC V.L

RE INO OM ALS S R PE DA RA ST

VIALE

ORO LAV DEL V.LE

E AD I P.Z SPER GA

I NT SA VIA

VIA

O IST QU AC D’

A ALF LA M

VIA PAR MA

LA DO EN AM

I ELAM TTI ANT TTEO E MA VIAL

VIA

C

SI OS V.R V.

VIA

I ON INZ ZI NM OZ O BU V. I MAGGIO V. D I EL ICH VIA ISO M MA VIA R. DA V.L AD GG EI AR V. TOGLIATTI ILE PARMA IO VIA MA IA P PVR. G V A GG V. B RAN V ZE ELV DI IO XX IREN EDE V. VIA E E VIA F PRA RE P.L ION V. T I M N Z IO Z P V O N G IA O A RIN .M LINI FA AG VIA D O EU ST XIV M V. AF O CC V.LE X VIA I VIA I TA TEG ON LINDORI IA COS VIA MACELLO V D I I MA N R O I R D C GN V.LE VITTORIA O V. P CO UC V. B AG ’ RD ET HI ITA RA V. CA LO VIA ROSSETTI UN TI RC I .LE I TORIA V L RIO N VIA I I L A A .LE VIT C C V PAT I V LD IN A A C PARCO V VIA L.GO RIB A O U A G V. D . N P D .A I V. MAZZINI A V V BAZZONI VIA RT VIA VI L.GO NINI . IV N MA CADUTI DI OV V.LE BERNINI P.ZZA V.LE BERE LE S. SABIN EM IA O CEFALONIA B DEL POPOLO M T V R I E AT OL EN E CORFU’ RZAR TE TR ILANO V. MA OT VIA M CE VIA V. DALLA TI PA O RO N A A SA IL I LL I VIA M AT L.GO VIA P.LE V. SORDONI DE VIA CAR RD OL I V. ROM ROMA GIUSTIZIA SO VE VIA BISS NIN A V. I CA LO A I N S V VENEZ O NI IA PA MA V. T AM RO P.LE PAPA INI V. VERDI VV. C S VIA MONTESANTO V. BACHELET S IA GIOVANNI XXIII MA V. RO VIA VITTORIO VENETO V.LO CONCORDIA V.LO CERVIA SC VIA FIUME AG V. CERIATI VIAL PIAZZA NI E CA BRUGNOLA VOU R

HI VIA TOSC A Z Z O ARAM I I VIA SC RDAN GNAN V. MA V. GIO O IANIN IG M PAR RI LLEG VIA A ARILLI VIA DELEDDA

VIA DUSE

I SS RA .G L V.

I SS RA L. G

LFA MA LA VIA

VIA

I ON TT BO VIA I TON BOT VIA

SCI AM GR VIA VIA

LTA V. VO

LI TRA V. MIS

VIA

VIA GIOIA

B

I ELS EI G VIA D

LI ZO AZ RIV VIA

RO D’ O EON V. L

RMI V. FE

VIA INO NT IVA E V. L ON LC NO FA LLI ZA SE P.Z BOR E

LA VIA

LFA MA

L.GO DALLA CHIESA

RIS HAR V. P.

RI GA ON VIA

V. GO BE TT I

A

4 TABIANO

ENTI SSAR V. MA

3 E ON RG BA VIA

MA PAR VIA

V. C AM POR E

2

STRADA DEL POG GIO

1

D

VIA

VIA MA GN INA A R C E RVA

1

52

2

E

V. ISONZO VIA TOBAGI

V. A LES SAN DR I

COLI VIA PAS

V. FARNESE

LOMBO VIA CO

VIA

I RD PA EO V. L

V. V ESP V. BELLARIA UCC I

RO POR V.LE

MANZONI

E

V. RATTAZZI

VIA

LA ZUO RAZ MA

V. PETRACCHI

V. UNGARETTI

3

4


3

4 ZZO S.DA COGO

MULINO

CEFALONIA

ROSSETTI VIA F.LLI

VIA LA ZIO

VIA TOSCANINI

VIA SAR DEG NA

EMILIA

VIA LA ZIO

VIA UMB RIA

PISA

MILAN O

VIA VE NEZIA

VIA

D

VIA S ICILIA

VIA M ARCH E

VIA

STR ADA PER PAR MA

VIA LIV ORNO

E

VIA

VIA CORFU’

VIA PIE MONTE

VIA TO SCANA TOSCA NA

LOMB ARDIA

VIA MARZABOTTO

VIA GE NOVA

VIA F.L LI CA IROLI

VIA MARTIRI DI

E ATIN RDE SE A FOS

IERA AND LI B .L F . V

VIA

VIAL E PA RTIG IANI D’ IT ALIA

VIA PIA CENZA

VIA ZA RD I

B.GO DEL LA R ETE CAVO UR

PIAZZA MAZZIN I VI AF ER RA RI

VIA FILZI

VIA

VIA DON MINZONI

E VIAL

C

VIA CAL ABR IA

VIA VEN ETO

VIA

VIA DELLA CHIESETTA

P.ZZA CORRIDONI

VIALE BATTISTI

FO NT AN EL LA TO

VIA ODDI

V. ROVA CCHIA VIA MONTE VIA R FRUMENTARIO OMA PIAZZA GARIBALDI VIA R VIA BR OMA UNO VIA R V.LO DEL VIA PAT EPU VOLTONE B.GO TINI BBLIC DEI M A AZZA V. XXI AGOS VIA FILZI VIA TO SAU RO VIA IN VIA XX SETTEMBRE DIPE NDE NZA

D

S. DA PE R

RE EMB NOV

VIALE MATTE OTTI

VIA GAIBAZ

1

VI A VIA V OLTA

VIA G ALVA NI

GARIBALDI

XXV

VIA

B

RDI VIA VE

TTI VALLO VIA CA

NI VIA MARCO

PIAZZA BERNINI

VIA ROS SINI

VIA PERTINI

ZA AZ IM L A VIT VIA

V. IV ILE APR

E

VIA MA NZ ON I

VIA LEO PAR DI

VI AP O

VIA PAS CO LI

TTI ATTEO VIALE M

P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTA’

VIA PRE VOSTUR A P.ZZA V.LO STRE TTINI VIA RACCHETT ALLEGRI A

VIA RAFFAELLO

VIA D’ A ZEG LIO

VIA GOIT O

AG LI O

ROSSI VIALE

VIALE ROSSI

VI AB ED ES FA CH RA I BO LI VI A

STA CO

INI AGAN VIA P

IO MAGG S.DA I P.ZZA DE' MEDICI

VIA

VIA COSTA

ATA RIV AP S.D

DA LL ’

VI AG RA MS CI

VIA VIG HI

PIAZZA VIGLIOLI

INI UCC VIA P

I TT EO TT MA LE VIA

VI A

VIA MOR O

MAGGIO

BO LO GN A

VIA F.LL I CE RVI

INI VIA BELL

PE R

TTI NIZZE VIA DO

I IGHIER VIA AL

I

S. DA

AMSCI VIA GR

A

OLANTI VIA ZOCC

VIA

B

RENINI VIA BE

TI CCOLAN DEGLI ZO OMUNALE C A D A STR

VIA FRAZZI

VIA LO NG HI

VI AB ED ES CH I

VIA CA PP UC CIN I

VIA DO NC AVA LLI

C

VIA I MAGGIO

A

ZZATO VIA DI COPE

2 TTO SO DI

1

VIA CRETA VIA OSACCA

2

3

4

53


SIAMO A CASCINAPIANO (LANGHIRANO) -PR Via Provinciale, 57

349 8861690-2


1

3

4 A

VIA VE RD I

VIA TOSC ANINI

A VI

VIA VE RD I

VIA PUCCINI

VIA C ARD UCC I

A

2

I OL SC PA

VIA VERDI

B

VIA MANZONI

RD CA

S.

UCCI

B

VIA

P. 11

VIA DANTE

LE OVAL OND VIA F

O OG OLU CAP VIA

VIA

VE NE TO

S. P RO VIN CIA VIA LE FO 110 ND OV AL LE

V. DA

VIA FONDOVALLE

VI NC I

0

P.ZA VERDI

VIA ZAN ETTI

OMA VIA R

C

C

1

2

3

4

1

2

3

4

DA G UBIN ARIA

FR AT EL LI

VIA MO RO

VIA VE RD I

R VIA EU

VIA M ORO

N. 14 VERDI VIA

A NIT AU OP

PR OV .N .1 4

ST RA DA PR OV .

VIA EU RO PA UN ITA SIG NO R FER I RE

B

ABBAN DONAT A

STR AD A DELLA MAL ONGA

C

STRAD A DELL’

C

1

56

2

A

VIAMONS. BARILI

STR ADA DE LL AM A LO NGA TO ET H C S STRADA L BO DE

DA RA ST

VIA A L

VIA

VIA GE RV AS I

B

VIA

VIA BOCC HIAL INI

LA TO ER DA RA ST

GR OP PO

VIA FERRARI

CAS TEL LO

VIA EUR OPA UN ITA

DI INAU VIA E

VIA FE RR AR I

I LITT GIO VIA

RA ST

NA AN ADA CAP STR ELLA STRAD A D

SCHIA ROV. S.DA P

VIA AM END OLA

VIA

STR ADA DEL

ETTA MAB LA

A

PA UNITA RO EU

I SIN BA VIA

CAR DA STRA

OBB IO

3

4


3 CE VIA DELLA PA

I DEL ADUT VIA C

A

4

ZA FIDEN A PER STRAD

2 945 18-3-1

1

INE ARG ADA R T S

A

VIA GRAMSCI

ERI GASP

CA AN ABI CC O R ER AP AD STR

E VIA D

STRADELLO D’EMILIA

1

2

O ELLIC VIA P

VIA GRAMSCI

O RENT VIA T

VIA S CAR AMU ZZA

VIA LEVI

VIA SANTI

C

NI CHI FAC VIA

I CAMPETT STRADA

D

LI VIA MATTIO

VIA CORNACCHIA VIA MAT TEOTTI

VIA PARACUDISTI D’ITALIA

VIA VENETO

MAZZINI VIA

VIA ROMA

ORO VIA M

E

MA RO VIA

RI RA FER A I V

TI ONAT VIA B

O ZABOTT VIA MAR

DI ER EV L VIA

VIA VENETO

VIA ROMA

ONI VIA DON MINZ

NI IOVAN SAN G VIALE

VIA TRIESTE

VIA

XXV APRILE

RE TEMB X SET VIA X

R AVOU BLICA VIA C EPUB LLA R VIA DE

VIA UNICEF

I CERVI FRATELL

VIALE DANTE

VIA BERTANI

D

I VIA GARIBALD

P.ZZA LUPI

S.DA PER BUSSETO

RE MB VE O IV N VIA

I VERD VIALE

P.ZZA GARIBALDI

VIA MATTEOTTI

VIALE I MAGGIO

S.DA PER PARMA FONTANELLATO

E VIA SETT

VIA GHIDONI

VIA LEOPARDI

INI SCAN VIATO

I UCC ARD VIA C

RIO TTO I VI D VIA

IA LON EFA DI C UTI CAD VIA

C

TIRI DE LL VIALE MAR AL IBE RT OLI C S A’ PA VIA

D’ ITALIA

I OTT ALE VIA G

IERI VIABERSAGL

B

OLTA VIA V

ERTA’ LLA LIB TIRI DE R A M E VIAL

V.LO FILZI

B

I VIA DE

MILLE

VIA LUNGA

O MB LO CO A VI

VIA BON ATT I

E

VIA MAESTA’ DI CHIAVICA

3

4

57


2

58

2

VIA D’E NZA

VIA MATTEOTTI VIA DI VITTORIO

VIA BUOZZI

VIA GRANDI

BUOZZI

GIOVANNI XXIII°

VIA VERDI

VIA MONTE GRAPPA

VIA F.LLI CERVI

VIA MONTE FIORINO

RINO E FIO ONT VIA M

VIA MONTE SANTO

VIA BIXIO

VIA D’ACQUISTO

VIA MARMOLADA

VIA TASSONI

VIA CAVOUR

VIA F.LLI BANDIERA

VIA MARTIRI DELLA LIBERTA’

VIA FARABOLI VIA GRAMSCI

NI CO AR M VIA

D

VIA SOLFERINO

VIA TORINO VIA TRIESTE

3

VIA VENEZIA

VIA VERONA VIA GENOVA

1

C

VIA MILANO

VIA MA NT OV A

E

VIA PICELLI

VIA TRIESTE

VIA F.LLI ROSSELLI VIA DA LLA CH IES A

NI CO VIA BOTTEGO AR M VIA

VIA BOLOGNA

VIA COCCONI

BRUNO

VIA DEI FIORI

VIA BACHELET

VIA TO BA GI

VIA DUGALE

VIA

VIA MEUCCI

VIA CURIEL

VIA ESPERANTO

LO VIA PAB

A VI

NZE BRA IMEM R E ELL VIA D

VIA SS FAUSTINO E GIOVITA

VIA FIRENZE

VIA PAGANINI

GNONI VIA MARTI

VIA P.ZZA LIBERTA’ VIA I MAGGIO

P.ZZA MARCHESI LALATTA

VIA FLEMING

VIA BENASSI

VIA DON MINZONI

VIA ULIVI

VIA OLIVELLI

VIAAZZALI

VIA CONFORTI

VIA ULIVI

VIA OLIVELLI

VIA DUGALE

PPINI VIA GRU

VIA D’ENZA

IO GG MA

VIA LA TORRE

VIA PELLICO

VIA MASCAGNI

VIA IV NOVEMBRE

MBRE VIA IV NOVE

VIA PISACANE

B

I VIA

VIA GRUPPINI

VIA ULIVI

D

VIA DEL DONATORE

VIA VIVALDI

VIA BEETHOVEN

VIA DON BOSCO

VIA EINAUDI

VIA NENNI

VIA TERRACINI

VIA TOSCANINI

VIA PISI

VIA FARABOLI

VIA XI SETTEMBRE

VIA XXIV MAGGIO

VIA MASCAGNI

VIA GRUPPINI

VIA TADDEI

VIA FARABOLI

ZI OZ BU VIA

VIA XXIV MAGGIO

C

VIA NOVELLA

I TE AT M A VI VIA PUCCINI

VIA SARAGAT

VIA PARRI

VIA SALSI

VIA BELLINI

VIA MOZART

A CC RA A AB VI

A

VIA BIANCHI

A MIN VIA

VIA DE NICOLA

VIA BODONI

B

VIA PASTORE

VIA GUARINI

VIA MIN A

4

ALDI VIA GARIB A V T L IA VO XX VIA VA PR ILE

A

ARI DEI FERR STRADA

VIA MIMMI FOCHI

VIA NEGRISOLE

VIA MIN A

3

VIA BIZZOZZERO

1

E VIA PO VIA LOGRETTO VIA PIAVE

4


2

3

4 VIA N OCIVE LLI

1

B

VIA LUCCHI

VIA LUS ARD I

OMA VIA R

DI ER EV NT MO VIA

C

’ MAIO CA’ VIA

MA VIA RO

LLA RSE SCA VIA I GAR NTE MA A I V

I AR EG T AN AM VI

M ON TE VE RD I

DE ENA ROM VIA P

VI A

1

2

3

4

1

2

3

4 STRADA PROVINCIALE DI GOLESE

STRADA ALLENDE

STRADA TOBAGI

B

VIA SIMONINI

VIA ALICATA

A

VIA FRAZIONE TORR ILE

B I UGIN VIA C

VIA DA VINCI

C

1

2

C

A

3

I E D GOLESE IAL INC OV TI R AP RA AD PO STR E L N DO VIA

B

A

VI A

VI A

VI A

RO M A

VIA LU CC HI

O AT RM FO A I V ’ MAIO CA’ VIA

LU SA RD I

PR EI LO

A

C

4

59


V. M ART INO

VIA D E

B PIAZZA VON BERGE

VIA X XV AP RILE

VIA P ONTIC ELLA

C

VIA BOS ELL I

VIA IV NOVEMB RE

C

A LE 43

VIA AR TU SI

VIA VER DI

VIA PONTICELLA

STR ADA PRO VINC IA

VIA ART USI

VIA D E

VIA

GAS PER I

VIA MO RAND I

ROM A

GRAM SCI

4 MPEDELLO VIA CA

PEDELLO

AMB RIS

VIA V ERDI VIA P ARTIG IANI D ’ITAL IA L A B I M A G V.LO

VIA

B

VIA CA M

NAZ IONA LE

VIA DON G. PARM A

VIA GALLANI

VIA

3

VIA MA TT EO TT I

A

2

VIA XI F EBB RAI O

1

VIA VAR ANA

VIA TRINITA’

1

2

3

4

1

2

3

4

PIAZZA MONTE MARIOLO

VIA PILE

A

2

CAS TAG NOL A GINESTR E

VIA

V. G RAM SCI

VI A

1

B

VIA MA RC ON I

3

VIA MOR O

I CON MAR VIA

CA OC LA R DEL A S.D

D’I TA LIA

VIA DELLL E

VIA M ARTIR I DEL LA LIB ERTA ’

C

60

VIA AL PIN I

VIA DON SANTI

A CC RO LA EL AD S.D

CA SE MO LI

VIA GROSSARDI

VIA XXV APRILE

O AN PI M CO

VIA GALLI

VIA CARDUCCI

VIA LABADINI

I TT NO ME VIA

A VI

VIA VER DI RTA’ VIA MARTIRI DELLA LIBE

B

VIA COMASCHI

VIACADUTI DEL DORDIA

VIA V ERDI

A

C

STRADA PER FOSIO

4


1

2

3

4

VIA FL EMIN G

CERV I

VIA 3 째

I RD VE SI VIA RE . VA NS MO VIA

VIA S TRAD ELLA VIA

VIA SA NM AR TIN O

RUS SIA

PETR ARCA

I CON COC VIA

PIAZZA RONDANI PIAZZA MARCONI

PR IVA TA

IV XX VIA

IO GG MA

S.D A

VIA B RAGL IA

ROL ZAD MEZ

NI CO OC C VIA

FANFULLA

PIAZZA FANFULLA

ON AIS OR VIA

D

' LIBERTA

VIA

MBRANZE VIA RIME

VIA F.LL I

VIA

C

PIAZZA MARTIRI D'ITALIA

PIAZZA DA MARZABOTTO NT E

CAN TINI

LAR GO

VIA MAIA NO

VIA CA RN IER INI

VIA VIA MON TE S ANT O

VIA J. F. KENNEDY

VIA

PIAZZA VITTORIO VENETO

E VIA FALCON

ZI OZ BU VIA

VIA FO GAZZ ARO PIAVE

NIA VIA MARTIRI DI CEFALO

VIA

VERDI

C

PIAVE

B P.LE EUROPA

VIA

PIRA NDEL LO

VIA

UNGAR ETTI

VIA

BROZZI

PIAZZA BATTISTI

VIA PA SC OL I

AFFOLTI

VIA D'A NN UN ZIO

P.LE GEN. DALLA CHIESA

TTI ATTEO VIA M

VIA

PIAZZA I MAGGIO

VIA CAD UTI DI

VIA

MONS.

POPO LO

VIA CIS ARR I

FONTANA

VIA

VIA

FANTINI

DEL

VIA DON MINZONI

VIA

A

BRIG ATA JIULIA

VIA 47째 BRIGATA

PE DE MO NT AN A

VIA PER PAR MA

D'AC QUIS TO

RO MA

VIA

CURIE

VIA

VIA F.LLI

A

B

VIA C . SAR TI

VIA

VIA

VIA P ART IGIA NI D 'ITAL IA

NA RD I

VIA BON I

INI AN SCVIA O T PA LE RM IGI VIA AN INO VIA R. PA ZZANI PIAZZA

DEGLI ALPINI VIA M.T SE EG VE RA PA Z A I P D PA VIA

D

VIA

VIA TRE NTO NOVEMBRE

VIA M. D ELIA

VIA TIB ERINI

1

2

VIA

To rre nt e

VIA F. CAVA LLI

VIA G. FERRA RI

CAVA LLI VIA D ON G .

E

IV

VIA XX IV MA GG IO

VIA TRIE STE

3

ina rm e T

E

4

61


1

2

3 VIA M ORO

I SS BA

VIA ROMA VIA

VE PIE

MA RO VIA

I CON MAR VIA

ASPERI VIA DE G

VIA SAN TI

ALLA

B

VIA ZAN ETT I

VIA AL LAGO

PO NT R EM OL I LI MO RE NT PO VIA

C

V. PA PA

C

VIA P APA GIO VAN NI X G XIII IO VA NN IX XI II

1

2

3

4

1

2

3

4

VIA BOCCHI

VIA

VIA MUSINI

VIA LA VEZZO LI

STR ADA VIA LUNGA O STR VIAARGINE M AE

VIC. FRATINA

A PORT O

A IN AT FR

B

I IZZ GH VIA

3

TI NOT VAG LLO ADE STR

VIA GHIZZI OVINCIALE STRADA PR

2

DEL

V.LO MULINO

VIA GAMBARA

VIA DEL CIMITERO

BONI

INI V.LO DAGN

LA SUO CHIE VIA

I LON MEL VIA

IO MUZ VIA

A RENZAN VIA CHIA

STRADELLO GERENZANA

1

V.LO PAREDI

U RO CONTRADA PALLAVICINO

A ZAN EN IAR H C VIA

VIA CROCETTA

VIA

VIA

HI OCC VIA B

ROCCA

V.LO MU SINI

A V.LO S TRIA PER LA PA VIA CAD.

TTI TEO MAT VIA

P.ZZA GARIBALDI

VIA ROTA

VIA DELL A

STRADA PROVINCIALE

C

62

B

VI A

CA ROC

VIA ALL AR OCC A

B

VIA AL LA GO

JULIA E ON ISI V I ’ D LLA LIBERTA VIA MAR. DE

VIA VIA M ATTEO TTI

OMA VIA R

VIA CENNI

VIA

A

RO MO VIA

A VI PIAZZA MONUMENTO

A

A

4

4

C


Abba C. G., viaCentro St.-A1 - TAV.D-E3 Abbeveratoia, via dell' .....TAV.A-D2/3 Abruzzi, via ...........Centro Storico-E3 Accursio, via .....................TAV.B-D6 Adamello, via.......TAV.A-C4 - TAV.B-C5 Adorni, str. ..................AV.H-A/B2/3 Aeroporto, via dell' .............TAV.A-B2 Affanni Ignazio, via .............TAV.A-B4 Affò, via.....................Centro St.-C4 Albanase Alfredo, via ..........TAV.C-G5 Alberi, str. ......................TAV.I-D/E3 Albertelli G. e P., via ......Centro St.-C4 Alberti Attila, via .................TAV.C-F5 Alberto M., via ............Centro St.-A1 Albinoni, l.go..................TAV.C-F/G7 Al Collegio M. Luigia, b.go Centro Storico-D2 Aleotti Giovanni Battista, via TAV.D-G3 Aleramo S., p.zzaTAV.F-Z.I. Moletolo A1 Alessandria, via ................TAV.A-C4 Alfieri Vittorio, via ...............TAV.C-E7 Alghero, via ..................TAV.A-B/C4 Alberi, str. ......................TAV.I-D/E3 Aliberti A., via ....................TAV.C-F5 Alinovi G., via Centro St.-A4 - TAV.A-C3 Allende S., p.zza..........Centro St.-E3 Alpini d'Italia, via TAV.L-Quart. La PalazzinaB4 Alta, str. ...........................TAV.H-C4 Alvaro, viaTAV.B-Zona ind. MoletoloA6 Amendola G., via .TAV.A-B4 - TAV.B-B5 Ancona, via.......................TAV.B-C6 Andreoli, l.go.....................TAV.C-G5 Andreoli, str.lo ..................TAV. A-D2 Anelli Mario, via .................TAV.C-F8 Angeli Bonaventura, via....TAV.C-E6/7 Angelica, str......................TAV.G-D3 Anita, via .....Centro St.-B1 - TAV.D-E4 Anselmi M., via .............TAV.A-C3/4 Antelami Benedetto, via Centro St.-A3 Antina, str.........................TAV.H-B3 Antini, b.go.................Centro St.-C2 Antini, v.lo ..................Centro St.-C2 Antognano, str. di ..............TAV.D-H2 Aosta, via ........................TAV.A-C4 Apollonia, p.le.............Centro St.-C2 Apollonia, v.lo .............Centro St.-C2 Araldi Alessandro, via .........TAV.B-B6 Archimede, via...................TAV.C-F6 Ardigo' Roberto, via ........TAV.B-D6/7 Argine, str. ........TAV.E-E2 - TAV.F-A2/3 Argini d'Enza, str. prov. TAV.G-E4 - TAV.H-E4 Argini Parma, via ............TAV.C-G/H5 TAV.H-A1/2/3 - TAV.I-E4 Argonne, via ..................TAV.D-E2/3 Ariosto Ludovico, via ...........TAV.C-E7 Aristotele, via ....................TAV.C-F7 Armellini, v.lo ............TAV.L-Quart. La PalazzinaA4 Asdente, v.lo .............Centro St.-B3 Aspromonte, via .........Centro St.-B1 TAV.D-E4 Asse D., v.lo ...........Centro St.-C/D3 Assistenza, via............Centro St.-C3 Atene, via.........................TAV.B-D7 Atleti Azzurri d'Italia, via ......TAV.D-H3 Avieri d'Italia, via........TAV.L-Quart. La Palazzina A/B4 Avogadro Amedeo, via ........TAV.A-D2 Azzali Antonio, via...........TAV.B-B6/7 Azzoni Romeo, via..............TAV.B-C7 Bacchelli R., via .....................TAV.B Zona ind. Moletolo A6 Bacchini Benedetto, via.......TAV.C-E7 Bachelet Vittorio, via ...........TAV.D-F5 Badalocchio, p.zza ...Centro St.-A/B4 TAV.A-C3/4 Baganza, via ..................TAV.D-F3/4 Baganzola, str.TAV.A-A/B3 - TAV.E-D1/2 Baganzone, str....................TAV.I-A1 Bajardi, via .......................TAV.B-B6 Balbi G., via ...................TAV.D-F3/4 Baldini N., via.........................TAV.F Zona ind. Moletolo B1 Baldrighi Giuseppe, p.le ......TAV.D-H3 Balestra Angelo, via ...........TAV.A-B4 Balestrazzi Umberto, via ......TAV.D-F4 Balestrieri, str. ...................TAV.L-E4 Balzari Claudio S., via ........TAV. D-G3 Bandi G., via Centro St.-A1 - TAV.D-E3 Bandini Primo, via........Centro St.-E1 TAV.C-E6 Baratta Paolo, via ........Centro St.-A4 TAV.A-C3 Barbacini F., via..................TAV.A-A4 Barbieri C., via...................TAV.D-E3 Barbieri T., p.le ...........Centro St.-B1 TAV.D-E3/4

Barilla R., v.le ..........Centro St.-E2/3 TAV.B-D5/6 Barilli, via .....Centro St.-A4 - TAV.A-C3 Barilli P., str. ...........................TAV.B Zona ind. Moletolo A5 Bartok Bela, via..............TAV.C-F/G7 Bartolini, str.lo ................TAV.C-E/F7 Bartolomeo da Parma, via ...TAV.D-H1 Basetti Francesco, v.le .Centro St.-C1 Basile Emanuele, via ..........TAV.C-G5 Basini Basinio, via....Centro St.-C2/3 Bassa, str.......................TAV.I-E1/2 Bassa Antica, str.........TAV.H-A/B3/4 Bassa dei Folli, str ......TAV.C-G/H5/6 TAV.H-A3/4 Bassani A., via...............TAV.A-D1/2 Bassano del Grappa, via .....TAV.B-C6 Bassa Nuova, str. .......TAV.H-B2/3/4 Basso, p.zza .....................TAV.C-F7 Battei L., via ..................TAV.C-F5/6 Battibue, str..................TAV.L Quart. La Palazzina A/B4 Battistero, p.le............Centro St.-D3 Battisti Cesare, p.zza ...Centro St.-C2 Battisti P., via .Centro St.-A4 - TAV.A-C3 Battistini G., via ........TAV.F-Zona ind. Moletolo A/B1 Bauer Riccardo, p.zza..........TAV.C-F6 Bauer Riccardo, via.............TAV.C-F6 Bavagnoli Gaetano, via ........TAV.C-F7 Beato Angelico, via ............TAV.B-D7 Beccaria Cesare, l.go..........TAV.D-E2 Bedarida Henry, via ............TAV.B-C6 Bedeschi, p.le...................TAV.D-G3 Beethoven Ludwig V., via ..TAV.C-F/G7 Belgrado, via .....................TAV.B-E7 Bella G., str.lo ...................TAV.C-G7 Belli Giuseppe G., via .....TAV.A-C2/3 Bellini V., via..Centro St.-E1 - TAV.C-E6 Benaglia E., via ........TAV.L-Vicofertile D/E2/3 Benassi Umberto, via...Centro St.-B2 Beneceto, str. di.............TAV.C-E/F8TAV.G-B/C/D1-B2/3 Beneceto, str. princ.le di......TAV.B-C8 TAV.G-A/B4 Benedetta, via...........TAV.B-C6-B6/7 Benedetto Croce, via.......TAV.D-F/G3 Benettini, via .....................TAV.C-F5 Bengasi, via..Centro St.-A1 - TAV.D-E3 Benoldi A., via ...................TAV.B-C6 Bentivoglio P., via ................TAV.L-D4 Berenini A., v.leCentro St.-C1-TAV.D-E4 Barezzi A., p.le ............Centro St.-C3 Bergamo, via ........Centro Storico-D4 TAV.B-C5 Bergonzi, str. TAV.L Vicofertile D/E3/4 Berlinguer Enrico, via ..........TAV.C-F6 Berna, via ........................TAV.B-D7 Bernabei Pierantonio, b.go Centro St.-A2/3 Bernardi Ada, via ...........TAV.D-G/H3 Bernhardt S., via.......TAV.B Zona ind. Moletolo A6 Bernieri, p.le...............Centro St.-C2 Bernini F., via .................TAV.A-C2/3 Bersaglieri, via dei..........TAV.D-G/H3 Bertani, via .......................TAV.C-F7 Bertapelle Giuseppe, via .....TAV.B-C6 Bertoli, str. .......................TAV.H-C3 Bertolotti, via ....................TAV.A-C3 Bertoni Don Luigi D., via......TAV.D-G4 Bertozzi, p.le...........Centro St.-B2/3 Bertozzi, via ......................TAV.D-F1 Bertucci A., viaTAV.L S.Pancrazio B3/4 Berzioli Antonio, via............TAV.D-H4 Betti Ugo, via ....................TAV.B-C6 Bettoli N., v.le .............Centro St.-C4 Bezzecca, via Centro St.-B1 - TAV.D-E4 Bianchi F. S., via ................TAV.A-B4 Bianchi, v.lo................Centro St.-C2 Bicchierai, via .............Centro St.-D2 Binda, via ..TAV.G-Area ex SalaminiD1 Bivio, str...........................TAV.G-C3 Bixio Nino, str. .........Centro St.-B1/2 Bizzozero Antonio, v.le .........TAV.D-F4 TAV.C.-F5 Blasi, via..........................TAV.D-G3 Bobbio Umberto, via...........TAV.B-C6 Boccaccio Giuseppe, via .....TAV.A-C3 Bocchi R. I., via ..........Centro St.-A4 TAV.A-C3 Bocchialini F., via ........Centro St.-B1 TAV.D-E4 Bocchierini L., via ...............TAV.C-E6 Bocconi, via...................TAV.C-F/G8 Bocconi Bruno, via..........TAV.D-F/G4 Bodoni G., via ....Centro Storico-C3/4 Bodrio, str.........................TAV.H-A4

Bologna, via .Centro St.-D4 - TAV.B-C6 Bolzoni Giovanni, via ...........TAV.C-E6 Bonati G., l.go .......................TAV.G Area ex SalaminiD1 Bondi Clemente, via ...........TAV.C-E6 Boni Oreste, via ................TAV.D-G4 Bonomi Ivano, via ..............TAV.A-C2 Borgazzo, str. ....................TAV.C-H7 Borghesi G., via ..........Centro St.-C4 Borghetto, str. ...TAV.F-A3/4 - TAV.F-A3 Borri, p.le...................Centro St.-C2 Borsari L., via ....................TAV.D-F1 Bosazza, b.go ............Centro St.-B3 Boscoli Giovanni, via ..........TAV.D-G4 Boselli, str.....................TAV.G-B/C2 Bossi Benigno, via .............TAV.D-G4 Bottego A., via...................TAV.C-E7 Bottego, v.le ...............Centro St.-C4 TAV.A-C4 - TAV.B-C5 Bottego, ponteCentro St.-C4 - TAV.A-C4 Botteri G., via ....................TAV.A-A4 Bottesini Giovanni, via.........TAV.C-E6 Botticelli Sandro, via ..........TAV.D-H4 Boudard Giambattista, via TAV.C-E/F7 Boves, via.........................TAV.C-F6 Braga A., via .....................TAV.C-H5 Brahms, l.go.....................TAV.C-G7 Braille Louis, v.lo ...........TAV.L-Quart. La Palazzina A4 Bramante Donato, via.........TAV.D-G3 Brambilla Nello, via.............TAV.C-F5 Brennero, via ......TAV.A-C4 - TAV.B-C5 Brenta, via .......................TAV.B-C5 Brescia, via ......................TAV.B-C5 Bricoli Giuseppe, via ...........TAV.A-C3 Brigate Garibaldi, via ...........TAV.C-F5 Brigate Julia, via.................TAV.C-F5 Brigate Matteotti, via...........TAV.C-F5 Brozzi Renato, via...........TAV.B-C/D6 Brunazzi P., via ...............TAV.L-Quart. La Palazzina A4 Brunelleschi Filippo, via ......TAV.D-H4 Bruxelles, via ....................TAV.C-E7 Bucci Bruno, via ................TAV.A-C3 Budapest, via ...................TAV.C-E7 Budellungo, str. ..TAV.C-F/G6/7-G/H8 TAV.G-E1 - TAV.H-C/D3/4 Buffolara, str. ................TAV.A-C2/3 Buonarroti, p.le..................TAV.A-C3 Buozzi B., via .TAV.L- S.PancrazioB3/4 Buraldi, str.lo .TAV.L- S.PancrazioB3/4 Buratti G., via....................TAV.G-C1 Burla, str. ..............TAV.B-A/B/C7/8 TAV.F-C/D1/2/3/4 Busoni Ferruccio, via .......TAV.C-F7/8 Buzzati, p.zza ..........TAV.B-Zona ind. Moletolo A6 Cabassa Enrichetta, via ......TAV.A-D3 Cacciari A., l.go .................TAV.B-C7 Cacciani G., via...............TAV.C-E/F7 Cadalo, via ......................TAV.A-C3 Ca' della Trinità, str.............TAV.B-B6 Caduti d'Africa, via..............TAV.C-F5 Caduti del Lavoro, p.zza ......TAV.A-D2 Caduti di Montelungo, via.....TAV.C-F5 Caduti di Superga, p.zza .....TAV.D-H3 Caduti e dispersi in Russia, via TAV.C-F5 Cagliari, via ........TAV.A-C4 - TAV.B-C5 Cairoli, str...............Centro St.-D2/3 Calabria, via............Centro St.-E3/4 TAV.B-D5/6 Calatafimi, via................TAV.D-E2/3 Caligarie, b.go ............Centro St.-D2 Callani, via........................TAV.C-E6 Callas Maria, via........TAV.F-Zona ind. Moletolo A1 Calzetta Luisa, via .............TAV.D-G3 Camattini, str. ................TAV.E-A2/3 Camelie, str.lo ................TAV.C-F6/7 Camesacca don Ernesto, via TAV.B-C/D6 Campanella Tomaso, via .....TAV.D-G3 Campanini, via ..................TAV.B-C7 Campanini I., v.le ......Centro St.E1/2 TAV.C-E5/6 Campanini, v.lo ...........Centro St.-C4 Campioni Inigo, via .............TAV.D-F4 Canale, b.go del..........Centro St.-D2 Canale Naviglio, str..........TAV.F-B2/3 Cane, str. del .................TAV.B-A6/7 Canetti Gino, via ...............TAV. D-G4 Cannizzaro Stanislao, via TAV.A-D2/3 Canova Antonio, via ............TAV.C-E6 Cantelli G., b.go ....Centro Storico-C1 Cantone, str....................TAV.I-B/C2 Cantoni Achille, via.............TAV.B-C7 Capra, via..........................TAV.I-D2 Caprazucca, ponte ...Centro St.-B/C2

Caprera, v.le Centro St.-B1 - TAV.D-E4 Capriolo, via .....................TAV.C-G5 Carabinieri, p.zza dei...........TAV.A-B1 TAV.L-Quart. La Palazzina B4 Caravaggio, via..................TAV.B-D7 Carbone, b.go del .......Centro St.-C2 Carbone, p.le..............Centro St.-C2 Cardani, str.lo.....................TAV.I-D4 Cardano G., via .................TAV.A-D2 Card. Ferrari, via..........Centro St.-D3 Carducci Giosuè, via ...Centro St.-C3 Carini T., p.zza ..........TAV.B-Zona ind. Moletolo A5 Carissimi, b.go ...........Centro St.-D3 Carmignani, via .................TAV.D-G4 Carmine, p.le del ........Centro St.-C2 Carmine, v.lo del .........Centro St.-C2 Carnera P., via .................TAV.G-Area ex Salamini D1 Carnerini, via .................TAV.H-B1/2 Caro Lucrezio, via ...........TAV.C-F7/8 Carpesano F., via ...............TAV.D-E2 Carra, via TAV.F-Zona ind. Moletolo A1 Cartesio, via......................TAV.C-F7 Casa Bianca, via .........TAV.C-E/F6/7 Casaburi M., via.................TAV.C-F5 Casaccia, st.lo ..................TAV.C-E7 Casa Emilio, via.......Centro St.-D/E3 Casalbaroncolo, str. di.....TAV.G-A/B3 Casalegno, via ..................TAV.C-G5 Casalini, str.......................TAV.B-B7 Casalunga, str. ..................TAV.C-H6 Casanova L., via..............TAV.G-Area ex Salamini D1 Casati, via ........................TAV.D-E2 Casazza, str.lo ...................TAV.B-E7 Caselli Cristoforo, via .........TAV.A-C3 Casello Poldi, str. .......TAV.F-Zona ind. Moletolo A1 Case Vecchie, str. ...........TAV.F-C3/4 Cassio Parmense, via...TAV.C-E/F6/7 Cassola Scipione, via .....TAV.A-D2/3 Castagnola G., via..............TAV.A-D2 Castel Giorgio, via ..TAV.L S.Pancrazio B3/4 Castellazzo, str............TAV.L-C1/2/3 Castelletti, str. ................TAV.F-E3/4 Catalani, via......................TAV.C-E6 Catania, via ......................TAV.B-C5 Catena, b.go .............Centro St.-B2 Cattaneo Carlo, via ........TAV.D-E2/3 Catullo, via ...................TAV.C-F7/8 Cava, str. ....................TAV.I-A/B/C1 Cavagnari, str. ...................TAV.D-F2 Cavallerizza, b.go della .Centro St.-C3 Cavallotti F., str. ......Centro St.-C/D3 Cavedagni Marco A., via ..TAV.A-D2/3 Cavestro G., via ..........Centro St.-C2 Cavour, via .................Centro St.-C3 Cecchi A., via Centro St.-C4 - TAV.A-C4 Celestani, via ....................TAV.D-F2 Cella Pietro, via..................TAV.C-F5 Cellini Benvenuto, via..........TAV.C-E6 Cenni Giuseppe, via ........TAV.C-F5/6 Ceno, via..........................TAV.D-F4 Cerati Antonio, via .............TAV.A-C2 Cerchi Gavino, via ..............TAV.B-C6 Ceresetto, via ...................TAV.A-D3 Certosa, v.le della ..........TAV.B-D7/8 Certosino, str. del ...........TAV.F-D/E3 Cervara, str. ......................TAV.E-D3 Chaplin Charlie, p.le ...........TAV.D-E2 Chiari Italia, via .................TAV.D-G3 Chiavari, via...................TAV.D-F2/3 Chiaviche, str...............TAV.I-D/E2/3 Chierici, via.......................TAV.C-G5 Chiesa Damiano, via Centro St.-A2/3 Chiesa di Baganzolino, str.TAV.E-D/E2 Chiesa di Castelnuovo, str.TAV.E-E3/4 Chiesa di Castelnuovo, via TAV.F-A3/4 Chiesa di Eia, str. ...........TAV.E-B/C1 Chiesa di Eia, str.lo.............TAV.E-B1 Chiesa di Fognano, str. ........TAV.L-A4 Chiesa di Roncopascolo, str. TAV.E-B/C2 Chinnici Rocco, p.zza..........TAV.C-G5 Chiozza, b.go della .....Centro St.-B2 Cicerone Marco Tullio, via .TAV.C-E/F8 Cima Palone, via................TAV.D-E4 Cimabue Giovanni, via ....TAV.D-G/H4 Cimarosa Domenico, via......TAV.C-E6 Cimitero, str......................TAV.G-D2 5 Piaghe, v.lo delle ......Centro St.-C2 Cobianchi Ivo, v.lo .............TAV.A-D1 Cocconcelli A., via ...Centro St.-A2/3 Cocconi P., b.go .......Centro St.-B2/3 Codroipo, via.....................TAV.B-C6 Coen Remo, l.go ............TAV.A-C/D2 Cogorani C., via..................TAV.L-A2

Colla Antonio, via ...............TAV.D-F3 Collecchio, str. prov. di .....TAV.L-B/C1 Collodi Carlo, via.............TAV.C-E/F7 Colombo Cristoforo, via ...TAV.B-B6/7 Colonne, b.go delle......Centro St.-D3 Coloreto, str. Nuova di .....TAV.G-D/E1 Colorno, via ..............TAV.F-Zona ind. Moletolo A1/2 Commenda, str...........TAV.E-C/D3/4 Compiani Giorgio, via ..........TAV.C-F5 Condillac S. B., via di..........TAV.D-G3 Conforti Guido Maria, v.le.....TAV.D-F4 Conservatorio, strada del ..Centro St.C2 Consolini, via ........................TAV.G Area ex Salamini D1 Consorzio, str. del........Centro St.-D3 Conti, via ..........................TAV.C-F7 Contini A., via ......TAV.D-H1 - TAV.L-E4 Contro Passo, via...............TAV.B-B7 Copelli Eugenio, str. .....Centro St.-C3 Copernico Nicolò, via ..........TAV.C-F7 Coppi F., via ..........................TAV.G Area ex Salamini D1 Corazza Ulisse, via .............TAV.B-C5 Corelli Arcangelo, via...........TAV.C-E6 Corini Felice, via ................TAV.B-B5 Cornazzano, str. del ........TAV.E-C/D4 Cornocchio, str. ..........TAV.A-A/B2/3 Correggio, b.go del ..Centro St.-D2/3 Corridoni F., p.zza.....Centro St.-B2/3 Corsi C., via ...........Centro St.-D/E2 Corsini, str.lo ....................TAV.A-D1 Corte d'Appello, p.le ....Centro St.-C2 Costa Andrea, via ..............TAV.A-D2 Costituente, v.le della Centro St. - A/B2 Coventry, via ..................TAV.C-E/F6 Cremona, via Centro St.-B4 - TAV.A-C4 Cremonese, via..............TAV.A-B/C1 TAV.E-A/B1/2/3/4 TAV.L-Quart. La Palazzina A4 Crisopoli, via.....................TAV.B-D7 Cristo, str. delTAV.L- S.Pancrazio B/C4 Croce dei morti, str. com..TAV.G-A3/4 Cucine, b.go...............Centro St.-C3 Cufra, via..........................TAV.D-F3 Cuneo, via ..Centro St.-E4 - TAV.B - C5 Curie M., p.zza..........TAV.B-Zona ind. Moletolo A5 Curiel Eugenio, via ..............TAV.C-F5 Da Brescia Arnaldo, via.......TAV.D-G3 Dacci G., via ...............Centro St.-E1 D'Acquisto, p.zza ........Centro St.-D3 Da Erba, via......................TAV.B-D7 Da Gente Gilberto, via ........TAV.A-C3 Dalì S., via........................TAV.C-G7 Dalla Chiesa C. A., p.le.Centro St.-C4 TAV.A-C4 Dall'Argine Costantino, via ...TAV.C-E6 Dall'Asta L., via .................TAV.D-G3 Dalmazia, via ......Centro St.-D/E2/3 D'Alpi, via ..................Centro St.-E2 Da Messina A., via.............TAV.D-H4 Damiani S. Pier D., via .Centro St.-A4 TAV.A-C3 Da Moile, via.....................TAV.C-E6 Danese, via ......................TAV.C-G5 Dante, via ..................Centro St.-C3 Da Palestrina Giovanni., via . TAV.C-E6 D'Aragona L., via ...............TAV.D-E2 D'Azeglio M., via .....Centro St.-A/B3 TAV.A-D 3/4 Dazzi, via ..........................TAV.E-E1 De Ambris A., via .TAV.A-B4 - TAV.B-B5 De Amicis Edmondo, via .TAV.D-E2/3 De Capelluti Rolando, via TAV.A-C/D3 De Chirico Giorgio, via......TAV.C-F/G8 Decorati al valor militare, via TAV.D-H3 De Coubertin, p.zza............TAV.D-H3 De Gasperi Alcide, via......TAV.C-F/G5 De Giovanni N., via .............TAV.C-E6 Degli Oddi M., via ..............TAV.B-D6 De Lama P., via ..................TAV.D-F3 Del Bono A., via .................TAV.C-F7 Del Campo Giuseppe, via.....TAV.C-F7 Deledda, p.zza..........TAV.B-Zona ind. Moletolo A5 Del Grosso L., via ............TAV.G-Area ex Salamini D1 Della Rosa G., via ..............TAV.D-F3 Della Rovere M., via...........TAV.A.-C1 Dell'Arpa Marco, via .....Centro St.-E2 TAV.B-D5/6 - TAV.C-E6 Del Prato P. via ............Centro St.-D3 De Marchi P., via ..........Centro St.-A1 De Nicola Enrico, via ....TAV.C-F/G5/6 De Parme Julien, str.lo .....TAV.D-F/G4 De Rossi Gian B., via ..........TAV.C-E7

63


De Ruggiero, l.go ...............TAV.B-D7 De Sanctis F., via ..........TAV.L-Quart. La Palazzina A4 De Sica Vittorio, via ...........TAV.D-E2 Del Bono Alberto, via ...........TAV.CF7 Depretis Agostino, via ........TAV.A-C2 Derna, via.........................TAV.D-F2 De Rossi, via.....................TAV.C-E7 Digione, via ..Centro St.-A2 - TAV.D-E3 Di Nanni D., via .............TAV. A-D1/2 Di Nanni D., str.lo...........TAV. D-F3/4 Di Rezzonico G., via ............TAV.C-E6 Di Terranova C., viaTAV.D-F4 - TAV.C-G5 Divisione Acqui, via ........TAV.L-Quart. La Palazzina A/B4 Di Vittorio, viaTAV.L- S.Pancrazio B3/4 Doberdò, via .Centro St.-E4 - TAV.B-C6 Don Albertario G., via..........TAV.B-B5 Donatello, via ....................TAV.C-E6 Don Bonati, via ..............TAV.C-F/G5 Don Bosco, via ...........Centro St.-B2 Don Botti, via.......TAV.L-Vicofertile E3 Don Cavalli G., via..............TAV.B-B5 Don Dagnino, p.zza......Centro St.-B2 Don Gnocchi, via .........Centro St.-D1 Donizetti, via...............Centro St.-E1 TAV.C-E5/6 Don Minzoni G., via ......Centro St.-A2 Don Sturzo L., via ...........TAV.C-F/G5 Don Tonani P., via ...............TAV.D-H4 Don Verità G., via ...............TAV.D-E3 Don Zucchelli, str.lo TAV.L-Vicofertile D/E2/3 Drugman G., via ..........Centro St.-A4 TAV.A-C3 Duca Alessandro, v.leCentro St.-D/E1 TAV.C-E/F5 Due Castagne, str............TAV.I-C/D4 Duomo, p.zza .............Centro St.-D3 Duomo, str. al .........Centro St.-C/D3 Duse Eleonora, via ......Centro St.-C2 Du Tillot, v.lo...............Centro St.-C2 Edison Volta, via................TAV.D-G1 Eia, str. .........................TAV.E-A/B1 Einaudi Luigi, via.............TAV.C-F/G6 Einstein Alberto, via ............TAV.C-F6 El Alamein, via ..................TAV.G-C1 Emilia, via ..................Centro St.-E2 Emilia Est, via ................TAV.C-E6/7 Emilia Ovest, via ........TAV.A-C/D1/2 TAV.L- A/B1/2/3/4 Enza, via ..........................TAV.D-F4 Erodoto, p.le .....................TAV.C-F8 Estasi B., via ..TAV.G-Area ex Salamini D1 Euclide, via ....................TAV.C-F7/8 Europa, via ..Centro St.-C4 - TAV.A-C4 Everardo, via .Centro St.-B4 - TAV.A-C4 Faelli G., via ..Centro St.-A1 - TAV.D-E3 Fainardi Pietro, via .........TAV.A-C/D1 Fano Clelia, via ...............TAV.C-E/F7 Fantelli, via .......................TAV.B-C7 Fanti, via ......................TAV.D-G3/4 Fanti d'Italia, via ................TAV.D-H3 Faraboli G., p.le .....................TAV.LS.Pancrazio B3/4 Farini, str. ...............Centro St.-C1/2 Farnese, via dei ......Centro St.-B/C3 Farnese, str.TAV.D-F/G/H2/3 - TAV.I-B4 Farnesina, str..............TAV.E-A/B1/2 Fattori Giovanni, via ............TAV.C-G8 Fedro, p.zza ......................TAV.C-F8 Felini, b.go .............Centro St.-C/D1 Felino, b.go ............Centro St.-A/B3 Felino, str. di ...................TAV.I-A/B1 Fenoglio G., via..............TAV.L-Quart. La Palazzina B4 Ferioli, str.lo ......................TAV.D-F2 Fermi Enrico, via ...............TAV.A-D2 Ferrara, viaCentro St.-E4 - TAV.B-C5/6 Ferrari A., via.Centro St.-A3 - TAV.A-D3 Ferrari B., via ....................TAV.D-E3 Ferrari V., via .................TAV.D-E2/3 Ferrarini, via ......................TAV.C-E6 Ferrarini G., via .................TAV.A-D2 Filzi Fabio, via .............Centro St.-A2 Fine, str. della...TAV.F-D1/2 - TAV.G-A1 Fiore, b.go .............Centro St.-B2/3 Fiorini, via ....TAV.L-Vicofertile D/E2/3 Firenze, v.le ..Centro St.-D4 - TAV.B-C5 Fiume, p.le ....................TAV.D-F3/4 Flacco, via ........................TAV.C-F8 Fleming A., via ..................TAV.A-D2 Foa A., via ....TAV.L- S.Pancrazio B3/4 Fogazzaro, str. ..........TAV.B-Zona ind. Moletolo A6 Fonderie, str. delle....Centro St.-C3/4 Fontanini, str. ..............TAV.I-C/D3/4 Fontanorio, str. ............TAV.I-B/C/D3 Forlì, via ...........................TAV.B-C5 Fornovo G., b.go ......Centro St.-B2/3 Foscolo Ugo, via ................TAV.A-B3 Fossa, str. ........................TAV.E-D4 Fosse Ardeatine, via ........TAV.C-F6/7

64

Franchetti, via....................TAV.C-E6 Franco L., via.................TAV.B-C/D6 Frank Anna, via ..................TAV.C-F5 Fraore, str.........................TAV.L- A3 Fra Salimbene, via.......Centro St.-D2 F. lli Amoreti, via .....................TAV.L S.Pancrazio B3/4 F. lli Bandiera, via ...........TAV.D-E2/3 F. lli Carracci, via................TAV.D-G3 F. lli Cervi, p.le ............Centro St.-D2 F. lli Cervi, via .............Centro St.-D2 TAV.C-F5 F. lli Clerici, via ...............TAV.B-C6/7 F. lli Rosselli, via ................TAV.B-B5 F. lli Vignali, via .................TAV.A-C3 F. lli Zaccardi, via................TAV.A-D2 Fratti A., v.le ........Centro St.-D/E3/4 TAV.B-C/D5 Frazzi, via ..............................TAV.L Quart. La Palazzina A4 Friuli C. D., via ...................TAV.B-C6 Frugoni Carlo Innocenzo, via .TAV.C-F5 Furlotti Amato, via........Centro St.-E1 TAV.C-E5 Gadda, p.zza ..........TAV.B - Zona ind. Moletolo A6 Gaibazzi Giovanni, via .........TAV.D-G3 Gainotti, via ......................TAV.B-C7 Gaione, str. .................TAV.I-B/C3/4 Galantina, str. ................TAV.E-D/E4 Galasso, str. .....................TAV.E-C3 Galaverna Domenico, via ............... Centro St.-B3 Galeazza, str. ....................TAV.E-B2 Galeotti Alberto, via ........TAV.B-B/C6 Galilei Galileo, via ..............TAV.A-D2 Galimberti Duccio, via .........TAV.C-F5 Gallani P. L., via ..................TAV.A-D2 Gallenga Antonio, via ..........TAV.D-E3 Galli Bibiena, via................TAV.D-G4 Galli G., via.......................TAV.C-G5 Gallo, b.go..............Centro St.-C2/3 Galluppi Pasquale, via ........TAV.D-G3 Galvaligi, via ..................TAV.C-F/G5 Galvani Luigi, via ...........TAV.A-D2/3 Gambara, via ....................TAV.D-F2 Ganale, via del ..................TAV.B-D6 Gandhi, via ...........................TAV.L Quart. La Palazzina A4 Gandolfi, via .................TAV.L-Quart. La Palazzina A4 Ganzi L., l.go ..............Centro St.-A4 TAV.A.A-C3/4 Garbarini, via .....................TAV.C-F8 Garcia Lorca F., via .........TAV.L-Quart. La Palazzina A4 Garcia Villas, via ................TAV.C-G5 Garda, via del ...............TAV.G-A/B1 Garibaldi, p.zza ..........Centro St.-C2 Garibaldi, str. ..........Centro St.-C3/4 TAV.A-D4 Garimberti, b.go .........Centro St.-C2 Garofani, str.lo dei...........TAV.C-F6/7 Gauguin , str.lo..................TAV.C-G8 Gazzano, str..............TAV.G-B/C3-D2 Gazzola, b.go .............Centro St.-D4 Gemini L., via....................TAV.D-G3 Gennari, via .TAV.L-Vicofertile D/E2/3 Genova, via ......................TAV.B-B5 Gentileschi, via .................TAV.D-H4 Ghiaia, p.zza della .......Centro St.-C3 Ghidini, via ....................TAV.C-E/F7 Ghillani O., via ...........TAV.F-Zona ind. Moletolo A1 Ghirarduzzi E., via ...............TAV.A-A4 Ghiretti C., via .........Centro St.-A/B4 TAV.A-C3/4 Giacopelli, p.le .................TAV. D-H3 Giampepe, via...................TAV.B-B7 Giandemaria, v.lo.....Centro St.-C/D1 Giannone P., via..............TAV.B-D6/7 Giarone, str. ...................TAV.F-A/B4 Gibertini Dante, via.............TAV.C-E6 Gioberti Vincenzo, via..........TAV.D-F3 Gioia Flavio, v.lo .........Centro St.-B2 Giolitti Giovanni, via ...........TAV.A-C1 Giordani P., b.go ......Centro St.-C/D3 Giordano Bruno, via ...........TAV.D-G3 Giotto, via ........................TAV.D-H4 Giovanni XXIII, via ...........TAV.C-G5/6 Giovenale, via ....................TAV.C-F8 Giusti Giuseppe, via ........TAV.A-B3/4 Gladioli, str.lo dei................TAV.C-F6 Gobetti Pietro, via TAV.A-B4 - TAV.B-B5 Gogol N. V., via ..............TAV.L-Quart. La Palazzina A4 Goito, via ...................Centro St.-C1 Golda Meir, p.zza.......TAV.B-Zona ind. Moletolo A6 Goldoni Carlo, via .......Centro St.-C2 Golfo dei Poeti, via .............TAV.D-F2 Golese, str. prov. di......TAV.E-D/E3/4 Goni F. e U., via .........TAV.F-Zona ind. Moletolo A1

Gorizia, v.le ................Centro St.B1 Goya F., str.lo.................TAV.C-G7/8 Grado, via ........................TAV.B-C6 Gramatica E. e I., via..TAV.B-Zona ind. Moletolo A5 Gramsci A., via ...........Centro St.-A3 TAV.A-D2/3 Granatieri di Sardegna, viaTAV.L-Quart. La Palazzina A/B4 Grandi, via ...TAV.L- S.Pancrazio B3/4 Grassani, b.go dei .....Centro St.-B2 Grassi, str. ...TAV.L-Vicofertile D/E2/3 Grazie, b.go delle ........Centro St.-B3 Greggia, via ...................TAV.H-A/B2 Grenoble, via .................TAV.C-E6/7 Griffith Enrico, via ...........TAV.A-B/C4 TAV.B-B/C5 Grola, via ...................Centro St.-A4 Groppi, P., via ..............Centro St.-D1 Groppini, str. .....................TAV.H-A1 Grossardi, v.lo ............Centro St.-B3 Grotta, str......................TAV.E-A/B2 Guareschi Icilio, via.............TAV.D-F3 Guarini Egisippo, v.lo.......TAV.B-C/D6 Guastalla, via....................TAV.B-C6 Guasti di S. Cecilia, via Centro St.-B2 Guatteri G. B., via................TAV.I-B4 Guazzo, b.go ..........Centro St.-C/D4 Guba, via .........................TAV.B-D6 Guerci Cornelio, via ...........TAV.A-D2 Guerci F., via .....................TAV.B-B5 Guercino, via ....................TAV.D-G3 Guiard L., str.lo ..................TAV.C-F7 Guicciardini, via..................TAV.C-F5 Guidorossi, str................TAV.D-F/G2 Guidotti M. C.., via ..........TAV.F-A1/2 Guizzetti Pietro, via .........TAV.A-C2/3 Gulli, via .................Centro St.-A/B2 Guttuso Renato, via ........TAV.C-F/G8 Hiroshima, via ...................TAV.C-F6 Ilariuzzi, via...TAV.L- S.Pancrazio B3/4 Imbriani Matteo R., via Centro St.-B2 Imola, via .........................TAV.B-C5 Imperia, via ..................TAV.B-B/C5 Interio, via ........................TAV.B-D6 Inzani G., str............Centro St.-B2/3 Inzani, str. .................TAV.L-C/D2/3 Irpino Enea, via..................TAV.C-E8 Isola A. e G, via ...........Centro St.-A1 TAV.D-E3 Isonzo, via .......................TAV.A-C4 Italia, ponte .....................TAV.D-E4 Jacchia Mario, via...............TAV.D-F4 Jacobs R., via ................TAV.C-F/G5 Jan G., b.go ...............Centro St.-D3 Jenner Edoardo, via ...........TAV.A-D2 Kant Emanuele, via ............TAV.C-E6 Kennedy J. F., via .....Centro St.-A/B3 King M. L., p.zza ............TAV.L-Quart. La Palazzina A4 Koch R., via....................TAV.I-B/C4 Kulishoff A., via.........TAV.B-Zona ind. Moletolo A5 Lagdei, str.lo .....................TAV.C-E7 Lago Balano, p.zza .............TAV.D-F4 Lago Le Ore, via ................TAV.D-G4 Lago Santo, p.zza...............TAV.D-F4 Lago Scuro, via .................TAV.D-G4 Lago Verde, via .................TAV.D-G4 La Grola, v.le ....................TAV.A-C3 Lalata, b.go................Centro St.-D2 La Malfa Ugo, via ...........TAV.C-G5/6 Lanfranchi, via ...............TAV.B-B/C7 Lanfranco G., via ........Centro St.-A4 TAV.A-C3 Langhirano, str. ..........TAV.D-F/G/H4 TAV.I-D4 La Pira, p.zza.....................TAV.C-F7 Lasagna Francesco, via.......TAV.B-C6 La Spezia, via ............Centro St.-A1 TAV.D-E3-F1/2/3-G1 - TAV.L-E4 La Torre Pio, via .................TAV.C-F5 Lavagetto, str.lo......................TAV.L S.Pancrazio B3/4 Lavagna, via......................TAV.D-F1 Lazzaretto, str. del..............TAV.C-G7 Leggiardi P., via .................TAV. A-D2 Lemignano, str. di ........TAV.L-E2/3/4 Lemoigne A., via................TAV.B-D6 Leonardo Da Vinci, via .....TAV.C-F6/7 Leoncavallo Ruggero, via .....TAV.C-F8 Leon d'oro, via ......Centro Storico-D2 Leoni Michele, via ..............TAV.C-E6 Leopardi Giacomo, via ........TAV.D-G4 Lepido E., via TAV.C-E/F7/8 - TAV.G-D1 Leporati F., via ........Centro St.-A2/3 TAV.A-D3 Levacher Francesco, via .....TAV.A-D2 Levanto, str. ......................TAV.D-F2 Levi A., via .........................TAV.I-D4 Libertà, p.zza ....................TAV.C-E7 Lidice, via .........................TAV.C-F6 Ligneres, str. .................TAV.E-D1/2 Liguria, via .............Centro St.-C4-E2

TAV.B-D5/6 Linati F., via ...........Centro St.-C/D1 Lisbona, via ........TAV.B-D7 - TAV.C-E7 Lisoni Alberto, via ...........TAV.C-E/F7 Lizzardi O., via ..TAV.L- S.Pancrazio B3 Loano, via.........................TAV.D-F2 Locatelli Giuseppe, via ........TAV.C-F5 Logheretto, str. ...............TAV.I-D1/2 Lombardi, via ...................TAV.B-D6 Lombardi F., via..................TAV.C-F7 Lombardia, v.le ...........Centro St.-E3 TAV.B-D5/6 Lombardini Antonio, via ......TAV.A-D2 Lombroso Cesare, via .........TAV.C-F8 Londra, via .......................TAV.B-D7 Longhi B., b.go .......Centro St.-D2/3 Longo, via.........................TAV.C-F7 Lopez Michele, via..............TAV.D-F3 Luciani O, via.....................TAV.D-F1 Ludi Juventus, via ..............TAV.D-H3 Lugagnano, str. ..............TAV.E-A3/4 Luna, str. della ...............TAV.F-B1/2 Lunardi B., p.zza..............TAV.G-Area ex Salamini D1 Luria S. E., via ....................TAV.I-C4 Lusignani, str.lo .................TAV.C-H5 Lussu Emilio, l.go ...........TAV.C-F6/7 Luxemburg R., via......TAV.B-Zona ind. Moletolo A5 Macchione, str. ...........TAV.L-B/C1/2 Maccolini Emilio, via ........TAV.C-F5/6 Machiavelli Nicolò, via .........TAV.C-E7 Macina, p.le............Centro St.-C2/3 Madoi W., str.lo ..................TAV.C-F8 Madonna dell'auto, str. TAV.L- S.Pancrazio B/C4 Madonnina Gigli, str. .......TAV.C-H7/8 Madrid, via..........TAV.B-D7 - TAV.C-E7 Maestri Athos, p.zza ...........TAV.C-F5 Maestri del Lavoro, via ........TAV.B-C7 Maestri F., via .............Centro St.-C2 Mafalda di Savoia, via ........TAV.D-G3 Magani F., via ........................TAV.L S.Pancrazio B3/4 Magawly Filippo, via ............TAV.C-F7 Magellano F., via................TAV.B-C6 Magenta, v.le..............Centro St.-C1 TAV.D-E4 Magnani G., via...........Centro St.-C2 Magnanini, via...................TAV.B-B7 Malandriano, str. di.........TAV.H-C/D3 Malaparte, str. ..........TAV.B-Zona ind. Moletolo A6 Malaspina Carlo, via .......TAV.C-E6/7 Malvisi Mario, via...............TAV.D-G3 Mameli G., p.zza......Centro St.-C2/3 Manara, str....................TAV.D-F1/2 Manara P., via.............Centro St.-E2 TAV.C-E5/6 Manarola, via ....................TAV.D-F2 Mancini T. ed E., via ............TAV.D-F1 Mansfield, via...........TAV.B-Zona ind. Moletolo A5 Mantegari, via...................TAV.D-G3 Mantegna Andrea, via .........TAV.A-C4 Mantova, via.......TAV.B-B/C/D6/7/8 TAV.C-E6 - TAV.G-A1 Manuzio A., via .................TAV.D-G1 Manzoni Alessandro, via......TAV.D-F4 Maratoneti, p.zza dei..........TAV.D-H3 Marcello Benedetto, via.......TAV.C-E6 Marchesi L., via .......Centro St.-A3/4 TAV.A-C/D3 Marchi P., via .....................TAV.D-E3 Marconi, via.....TAV.C-F/G8 - TAV.G-D1 Marco Polo, b.go .........Centro St.-B3 Maretto, str. ...........TAV.E-B/C2/3/4 Margherite, str.lo delle.........TAV.C-F7 Maria Luigia, v.le .......Centro St.-B1 Mario A., via .....................TAV.D-E3 Mariotti G., via ............Centro St.-C3 Maroncelli Piero, via.....TAV.D-E/F2/3 Marmolada, via....TAV.A-C4 - TAV.B-C5 Marsala, p.le .............Centro St.-B1 TAV.D-E4 Martinella, str...........TAV.I-E1/2/3/4 Martini Pietro, via ........Centro St.-A4 TAV.A-D3 Martiri della Liberazione, via.TAV.D-E1 TAV.L-D/E2/3/4 Martiri d. Libertà, v.leCentro St.-C/D1 TAV.C-E5 Martiri di Casaltone, str. ......TAV.G-A4 Martiri di Cassio, via ...........TAV.C-F5 Martiri di Cefalonia, v.le .......TAV.C-F5 Martorano, str. prov. di ........TAV.G-E3 TAV.H-D3/4 Marx Carlo, via ............TAV.C-F6 Marzabotto, via ..................TAV.C-F6 Marzaroli Cristoforo, via ...TAV.C-E6/7 Marziale, via......................TAV.C-F8 Masaccio, via ...................TAV.B-D7 Mascagni, via....................TAV.C-E6 Mascherpa Luigi, via...........TAV.D-F4

Masmovo, b.go...........Centro St.-C2 Massarenti G., via .......TAV.G-Area ex Salamini D1 Massari Stefano, via...........TAV.C-E5 Matilde di Canossa, via TAV.B-Zona ind. Moletolo A6 Mattarella, p.zza ..TAV.D-F4 - TAV.C.-F5 Mattei Enrico, via ...........TAV.B-B/C5 Matteotti Giacomo, p.zza Centro St.-A2 Mauroner, via..............Centro St.-E2 Mazza, b.go ...............Centro St.-C3 Mazzacavallo, via ......TAV.B-Zona ind. Moletolo A5 Mazzini G., via ...........Centro St.-C2 TAV.A-D4 - TAV.B-D5 Mazzola, via ..................TAV.D-G3/4 Meazza A., via................TAV.G-Area ex Salamini D1 Medaglie d'oro al valor atletico, via TAV.D-H3 Medioevo, v.lo ............Centro St.-D3 Medioli V., viaTAV.L-Vicofertile D/E2/3 Melegari, via ..............Centro St.-D1 Melioli, via........................TAV.D-G3 Melloni, str. ................Centro St.-C3 Menconi G., via ...........Centro St.-A4 TAV.A-C/D3 Menotti Ciro, via ................TAV.D-E3 Mentana, v.le ...Centro St.-D/E2/3/4 TAV.B-C/D5 Mercantini L., l.go...........TAV.D-E2/3 Mercati, str. dei ..TAV.A-B/C1/1-C2/3 Merullo, b.go ..........Centro St.-C/D2 Meucci Antonio, via ...........TAV.A-D2 Mezzo Moletolo, str.TAV.A-A4 - TAV.E-E1 Mezzo Pizzolese, str. di ....TAV.F-B3/4 Micheli Giuseppe, via .....TAV.B-B/C5 Mickiewicz, via ...................TAV.C-F7 Migliavacca A., via..............TAV.C-E6 Miglioli G., viaTAV.L- S.Pancrazio B3/4 Migliori P, via......................TAV.D-E4 Milano, via .......................TAV.A-B4 Milazzo, v.leCentro St.-B1 - TAV.D-E3/4 Mille, v.le dei .........Centro St.-A2/3 TAV.A-D3 - TAV.D-E3 Minari Guglielmo, via ..........TAV.D-F3 Minghetti Marco, via .......TAV.A-C1/2 Minozzi Edgardo, via ...........TAV.B-C7 Minuziano, via ..TAV.D-G/H1 - TAV.L-E4 Mirandola, str. ...................TAV.H-A3 Mistrali V., via..........Centro St.-C/D2 Modigliani Amedeo, str.lo .TAV.C-F/G8 Moletolo, str. di .TAV.E-E1/2 - TAV.F-A1 Moletolo, via..................TAV.A-A/B4 Molinaretto, l.go ................TAV.D-G3 Molinari, str.lo ........................TAV.L S.Pancrazio B3/4 Molino di Baganzola, str. ..TAV.E-C/D3 Molossi Lorenzo, via .......TAV.C-E6/7 Moneglia, str.lo ..................TAV.D-F2 Monfalcone, via.................TAV.B-C6 Mons. Colli E., via ..............TAV.A-D2 TAV.D-E2 Mons. Romero, p.zza .........TAV.C-G5 Mons. Rossolini, p.zza .Centro St.-D3 Mons. Schiavi A., via.......TAV.D-G3/4 Mons. Triani, via ................TAV.D-G4 Montacchini, via.............TAV.B-B/C7 Montagnana, via.............TAV.C-E/F5 Montale, via .............TAV.B-Zona ind. MoletolA/B6 Montalto, via ....................TAV.C-G5 Montanara, str........TAV.D-G/H2/3/4 Montanara. str. prov. TAV.I-A2-B/C3/4 Montanara, via ............TAV.I-B1/2/3 Montassu, b.go ..........Centro St.-D3 Monte Altissimo, via ....Centro St.-C4 TAV.B-C5 Monte Bardone, via ........TAV.C-E/F5 Montebello, via.....TAV.D-F4 - TAV.C-F5 Monte Caio, via..................TAV.C-F5 Montechiarugolo, str. ......TAV.H-B/C2 Monte Corno, via ..............TAV.B-C5 Monte Grappa, via...Centro St.-B1/2 Montello, via .....................TAV.B-C6 Monte Nero, via ..........Centro St.-B1 Monte Molinatico, via...........TAV.I-E4 Monte Pelpi, via ..................TAV.I-E4 Monte Penna, via............TAV.C-E/F5 Monterosso al mare, via......TAV.D-F2 Monterotondo, via .......Centro St.-A1 TAV.D-E3 Monte Santo, via .....Centro St.-B1/2 Monte Sporno, via...............TAV.I-E4 Montessori M., viaTAV.B-D7 - TAV.C-E7 Monteverdi S., via ..............TAV.C-E6 Montevideo, via..............TAV.D-F2/3 Mora, p.zza...........................TAV.G Area ex Salamini D1 Morandi Giorgio, via ...........TAV.C-G8 Morante, p.zza..........TAV.B-Zona ind. Moletolo A5/6 Mordacci Renato e Sergio, via


Zona ind. Moletolo A1 Morin A., via..........................TAV.LS.Pancrazio B3/4 Moro Aldo, via................TAV.C-F/G6 Mosca, via........................TAV.C-E7 Mozart Volfango A., p.zza .....TAV.C-F7 Mozzani, str.lo ...................TAV.C-F7 Mozzoni, p.zza ..........TAV.B-Zona ind. Moletolo A6 Muggia G., via ............Centro St.-D4 Mulattiera inf., str............TAV.E-A/B1 TAV.L-A3 Mulattiera sup., str. .....TAV.L-B/C/D2 Mulini, v.lo ................Centro St.-C1 Muratori Ludovico A., via ......TAV.C-F8 Musini G., via .........Centro St.-A1/2 TAV.D-E3 Mutta, str......................TAV.B-D7/8 Muzzi Domenico, via ......TAV.B-C/D6 Nattini A., str.lo ..................TAV.C-F8 Naudin, via .......................TAV.A-C3 Navaresi, via .....................TAV.E-B1 Navetta, via ...................TAV.D-F3/4 Naviglia, str. com.le ............TAV.B-C8 Naviglio, b.go ..........Centro St.-D3/4 Naviglio Alto, str. .......TAV.B-Zona ind. Moletolo A6 Naviglio Alto, via.............TAV.B-B/C6 Nazario Sauro, via....Centro St.-C/D2 Nenni Pietro, l.go................TAV.C-F7 Neruda P., via ................TAV.L-Quart. La Palazzina A4 Nervesa, via...............Centro St.-D1 Nervi, str...........................TAV.D-F2 Negri A., str. .............TAV.B-Zona ind. Moletolo A5 Nervesa, via .Centro St.-D1 - TAV.C-E5 Newton Isacco, via ..........TAV.C-E/F7 Nicolodi Aurelio, via .........TAV.L-D/E4 Nievo Ippolito, via...............TAV.D-E3 Nitti Francesco Saverio, via .TAV.A-C2 Nobili, via...................Centro St.-C2 Noce, via ......TAV.L- S.PancrazioB3/4 Novara, via ......................TAV.A-C4 Noveglia, via......................TAV.D-F4 Novella, p.zza ........................TAV.L S.PancrazioB3/4 Nullo F., via ...Centro St.-A1 - TAV.D-E3 Nuoro, via ........................TAV.A-C4 Nuova, str...Centro St.-D/E2 - TAV.I-A1 Nuova, via ........................TAV.E-E3 Nuova Naviglio, str....TAV.F - Zona ind. Moletolo B1 Nuvolari T., via ................TAV.G Area ex Salamini D1 Oberdan G.o, via .........Centro St.-C2 Occorsio V., p.zza ..TAV.D-F4 - TAV.C-F5 Oddi M. D., via ............Centro St.-E4 TAV.B-D6 Ognibene Fermo, via .......TAV.D-F3/4 Olbia, via .........................TAV.A-C4 Olimpia, via ......................TAV.D-H3 Olivieri, via .......................TAV.A-C3 Omero, via ........................TAV.C-F7 Onorato, b.go .............Centro St.-D2 Oradour, via.......................TAV.C-F6 Orchidee, str.lo delle ...........TAV.C-F6 Oristano, via .....................TAV.A-C4 Orlandi Ferdinando, via .TAV.C-E/F6/7 Orlando V. E., via ...........TAV. A-C1/2 Orsoline, b.go delle .....Centro St.-C2 Ortaccio, via ...............Centro St.-C3 Ortalli, v.lo .................Centro St.-C2 Orzi di Baganza, str. ............TAV.D-F3 Orzi Rosa Gertrude, via ......TAV.A-C3 Osacca, v.le .................TAV.A-C/D3 Ospizi Civili, b.go .........Centro St.-C2 VIII Marzo, l.go ..................TAV.D-G3 Ovidio, via.........................TAV.C-F7 Pablo, p.le ...Centro St.-A4 - TAV.A-C3 Pace, b.go della ..........Centro St.-D3 Pace, p.zza della .........Centro St.-C3 Paciaudi Paolo M., via .Centro St.-C4 Pacinotti Antonio, via .........TAV.A-D2 Padova G., str.lo.................TAV.C-F8 Padre Lino, via ...........Centro St.-B2 Padre Onorio, b.go ...Centro St.-D1/2 Paer, p.le ...................Centro St.-C3 Pagani Umberto, via ...........TAV.D-F4 Paganini Nicolò, via ......Centro St.-E1 TAV.C-E5 Paggeria, b.go.............Centro St.-C3 Paglia, b.go ...............Centro St.-B2 Paisiello Giovanni, via .........TAV.C-E6 Palazzeschi, p.zza .....TAV.B-Zona ind. Moletolo B6 Palermo, via ......Centro Storico-D/E4 TAV.B-C5 Palestro, v.le .Centro St.-C1 - TAV.D-E4 Palmia, b.go ...............Centro St.-C2 Paonazza, str. .......TAV.A-A1 - TAV.L-A4 Papini, str.TAV.B-Zona ind. Moletolo A6 Paradigna, str. ..................TAV.B-A6 TAV.F-Zona ind. Moletolo A/B1/2

Paradigna, via................TAV.B-B/C5 Parasacchi, str. .................TAV.C-H6 Parco area delle scienze, str. .TAV.I-D4 Parco Ducale ......Centro St.-A/B3/4 Parente, b.go.............Centro St.-B2 Parigi, via............TAV.B-D6 - TAV.C-E7 Parini Giuseppe, via ...........TAV.A-B3 Parma Rotta, str. ............TAV.E-C/D1 Parmigianino, b.go del Centro St.-C/D3 Parri F., l.go .......................TAV.C-F7 Parri, via ...........................TAV.C-F7 Partigiani d'Italia, v.le ...Centro St.-E1 TAV.C-E5/6 Pascal Biagio, via ...............TAV.C-F8 Pascoli Giovanni, via...........TAV.D-G4 Paselli R., via ............TAV.F-Zona ind. Moletolo A1 Pasini A., via ..........Centro St.-A3/4 TAV.A-C/D3 Pasolini, str.lo ...........TAV.B-Zona ind. Moletolo A6 Passo Buole, via .........Centro St.-D1 TAV.C-E5 Passo del Bocco, via ..........TAV.C-E7 Passo del Gaudine, via.......TAV.C-E7 Passo del Ticchiano, p.le .TAV.B-D7/8 Passo della Cisa, via..........TAV.C-E7 Passo della Colla, via..........TAV.C-E7 Passo di Badignana, via .....TAV.C-E7 Passo di Bradello, via .........TAV.C-E7 Passo di Centocroci, str.lo...TAV.C-E7 Passo di Cirone, via............TAV.C-E7 Passo di Lagastrello, via......TAV.C-E7 Pasteur L., via ...................TAV.I-C4 Pastore G., via .......................TAV.L S.Pancrazio B3/4 Pastrengo, via ................TAV.C-F/G5 Pasubio, via......................TAV.B-C5 Pattacini, via..TAV.L- S.PancrazioB3/4 Paullo, str. del ............TAV.B-C/D6/7 Pavese, str.lo............TAV.B-Zona ind. Moletolo A/B6 Pecchia, str. .......................TAV.I-E1 Pecchioni P., via..................TAV.D-E3 Pedretti D., via ...............TAV.B-B/C6 Pedrignano, str. di .......TAV.F-C/D1/2 Pegli, via .......................TAV.D-E/F2 Pelicelli Nestore, via ...........TAV.D-G4 Pelizza, via........................TAV.B-B7 Pelizzari Achille, via .............TAV.C-F5 Pelizzi Bruno, via ............TAV.D-F/G4 Pellacani Biagio, v.le ....Centro St.-D1 TAV.C-E5 Pellico Silvio, via .............TAV.D-E/F2 Pellizzari, via......................TAV.C-F5 Pelosa, str. ....................TAV.E-B3/4 Pergolesi Giovanni Battista, via TAV.C-F7 Perizzi, str.lo .TAV.L- S.Pancrazio B3/4 Perlasca G., via .................TAV.D-G2 Peroni Giuseppe, p.le .....TAV.D-G/H3 Pertini, via .....................TAV.C-F/G6 Pescara, via......................TAV.B-C5 Pesenti, via...Centro St.-A3 - TAV.A-D3 Petrarca F., str.............Centro St.-D2 Pezzana A., via ...........Centro St.-D2 Pezzani Renzo, via..............TAV.C-E5 Piacenza, v.le .........Centro St.-A/B4 TAV.A-C3/4 Piaghe, str..................Centro St.-C2 Piave, via ..................Centro St.-B1 Picasso Pablo, via ..........TAV.C-G7/8 Piccinini, b.go .............Centro St.-C2 Picelli Guido, p.zza ......Centro St.-A2 Piero della Francesca, via ....TAV.D-H4 Pietri D., viaTAV.G-Area ex Salamini D1 Pigorini, via ................Centro St.-C3 Pilastrello, str. ...................TAV.H-B2 Pilo R., via ...Centro St.-A1 - TAV.D-E3 Pilotta, p.le della .........Centro St.-C3 Pilotta, str. alla............Centro St.-C3 Pini, via ...........................TAV. A-C1 Pintor Giaime, via ......Centro St.-B1 Pioli Don Tito, p.le...................TAV.L S.Pancrazio B3/4 Pipa, b.go .................Centro St.-D3 Pisacane, str. .............Centro St.-C3 Pirandello Luigi, via ............TAV.A-B3 Pitagora, via ......................TAV.C-F7 Piva Adriano, via.................TAV.C-F7 Pizzarelli, via ..................TAV.A-A/B1 TAV.L-Quart. La Palazzina A4 Pizzetti Ildebrando, via.....TAV.C-G7/8 Pizzetti Marore, str. .........TAV.C-H6/7 Pizzi Italo, via ....................TAV.C-F5 Pizzolese, str. di .................TAV.F-B3 Plancher G., via ..................TAV.I-D4 Platone, via .......................TAV.C-F7 Plauto, via.........................TAV.C-F8 Plinio il Giovane, via ............TAV.C-F8 Po, via .............................TAV.D-F4 Poi, b.go ...................Centro St.-B3 Polibio, via ........................TAV.C-F8

Polidoro, via ...............Centro St.-C2 Politi, v.lo ..................Centro St.-C2 Polizzi, via ....TAV.L-Vicofertile D/E2/3 Polizzi Remo, via ............TAV.D-F/G3 Pollaiolo, via..................TAV.D-G3/4 Ponchielli A., via ...TAV.B-D6 - TAV.C-E6 Pontasso, st. delTAV.D-E/F1 - TAV.L-D4 Ponte Bottego ............Centro St.-C4 Ponte Caprazucca, str. alCentro St.-C2 Ponte Dattaro....................TAV.D-F4 Ponte di Mezzo .......Centro St.-B/C3 TAV.A-D4 Ponte Italia.............Centro St.-B/C1 Ponte Nuovo .....................TAV.D-F4 Ponte Stendhal .................TAV.D-G4 Pontremoli, via............Centro St.-C4 Popolo, via del ..........TAV.B-Zona ind. Moletolo A5 Porcari, str.lo.TAV.L- S.Pancrazio B3/4 Porta C., via...................TAV.D-F2/3 Porta Pia, via .............Centro St.-D4 Portilia Andrea, via .............TAV.B-D7 Portofino, via .....................TAV.D-F2 Portovenere, via .................TAV.D-F2 Posta, b.go della .........Centro St.-D2 Pozzetto, str......................TAV.G-D2 Pozzi Donino, via ................TAV.C-F7 Pozzolo, str. ...................TAV.E-B/C3 Pozzuolo del Friuli, via .........TAV.D-E4 Praga, via .........................TAV.C-E7 Pramori Lanfranchi, str. .......TAV.B-B7 Prampolini C., via .TAV.A-B4 - TAV.B-B5 Pratospilla, str.lo ................TAV.C-E7 Preti Cletofonte, via............TAV.D-G4 1° Maggio, via.............Centro St.-A2 Primo Savani, via.........Centro St.-A4 Puccini G., via .............Centro St.-E1 TAV.C-E5/6 Puglia, str. di ......................TAV.I-B1 Puppiola, str. .....................TAV.F-A2 Puzzarini, via ....................TAV.B-B5 Quaresima, str................TAV.L-A2/3 Quarta S., str.....................TAV.C-E7 Quartiere, str. del.........Centro St.-A2 Quasimodo Salvatore, via ...TAV.A-B3 IV Novembre, v.le .......Centro St.-C4 Quingenti, str. ..TAV.G-E2 - TAV.H-C/D4 Racagni P., via .............Centro St.-D1 TAV.C-E5 Raffaello Sanzio, via........TAV.D-F/G4 Raffi, via ..........................TAV.D-G3 Ragazzi del '99, via ...TAV.L-Quart. La Palazzina A/B4 Raimondi Carlo, via............TAV.D-G4 Ramazzini Bernardino, via ...TAV.A-D2 Rapallo, via ...................TAV.D-F1/2 Raschi Virginia, via .............TAV.C-E7 Rasori, str. vic.le.............TAV.A-C/D1 TAV.L-B/C4 Rasori G., via Centro St.-A2 - TAV.A-D3 Rastelli C., via ...................TAV.B-A5 TAV.F-Zona ind. Moletolo A1 Rattazzi Urbano, via ...........TAV.A-C1 Rava E., via...Centro St.-A1 - TAV.D-E3 Ravasini T., via ..................TAV.A-C3 Ravenna, p.zza............Centro St.-A4 Regale, b.go ...........Centro St.-D1/2 Regalia E., via ...................TAV.B-D6 Reggio, via Centro St.-C4 - TAV.A-C3/4 Reni Guido, via..................TAV.C-G8 Repubblica, via della ....Centro St.-D2 TAV.B-D5 Respighi Ottorino, via ..........TAV.C-F7 Retto, b.go.................Centro St.-D3 Riboli Timodeo, via .............TAV.D-F3 Riccardi P., via TAV.L- S.PancrazioB3/4 Riccio da Parma, b.go Centro St.-C/D1/2 Riccò, via ........................TAV. D-G3 Ricci Ottavio, via ................TAV.D-E3 Righi A., via.......................TAV.A-D2 Righi G., via.......................TAV.A-A4 Righini Pietro, via..TAV.B-D8 - TAV.C-E8 Rigola R., via TAV.L- S.Pancrazio B3/4 Riguzzi, via .......................TAV.B-B5 Rimembranze, v.le delleCentro St.-D1 TAV.D-E4 - TAV.C-E5 Rimini, via ........................TAV.B-C5 Riomaggiore, via .............TAV.D-E/F2 Rismondo F., via ......Centro St.-A/B2 Risorgimento, p.le....Centro St.-D/E1 TAV.C-E5 Ritorta, str. .....................TAV.I-D/E1 Riva Alberto, via .........Centro St.-A2 Roccatagliata, str. .......TAV.G-D/E1/2 Rognoni Carlo, via ..........TAV.A-D2/3 Rolla, p.le.........................TAV.C-E6 Rolo, via ...........................TAV.E-A4 Roma, str. .........................TAV.I-D1 Roma, via ..............TAV.L-B/C/D/E3 Romagnosi G.D., b.go ..Centro St.-C2 Ronchini, via...............Centro St.-C3 Roncoroni Luigi, via ...........TAV.A-C3 Rondani A., p.le ..........Centro St.-B2

Rondani G., via ...........Centro St.-C1 Rondizzoni Giuseppe, via..TAV.D-E/F4 Rosa, p.le ..................Centro St.-C2 Rose, str...........................TAV.C-F7 Rosmini Antonio, via...........TAV.B-D6 TAV.C-E6 Rossa Guido, via ............TAV.C-F/G5 Rossellini R., via ................TAV.D-E2 Rossi Giuseppe, via ........TAV.C-F5/6 Rossi P. M., v.le ........Centro St.-E1/2 TAV.C-E5 Rossini Gioacchino, via .......TAV.B-D6 TAV.C-E6 Roveda, l.go .TAV.L- S.Pancrazio B3/4 Rubens Pierre, via..............TAV.C-G8 Rubini P., via................Centro St.-A3 Ruggero da Parma, via ....TAV.A-C2/3 Rustici G., v.le.............Centro St.-C1 TAV.D-E/F/G4 Ruta Clemente, p.le ...........TAV.D-G4 Sabin, via .....................TAV.H-C1/2 Sacco Pompeo, via.............TAV.D-F3 Sadat An War, via ...............TAV.C-F6 Saffi A., str. .........Centro St.-D/E2/3 TAV.B-D5 Salemi, str. .......................TAV.D-E3 Salina, b.go della .........Centro St.C2 Sallustio Gaio Crispo, p.le ....TAV.C-F8 Salmi Vito, via ...................TAV.C-F5 Salnitrara, b.go ...........Centro St.-C1 Salsi Italo, p.zza ...............TAV.B-B5 Salti M., via ......................TAV.H-A4 Salute, via della.......Centro St.-B1/2 Salvemini, via ................TAV.C-F/G5 Salvini, str. .......................TAV.C-H7 San Bartolomeo, p.le ..Centro St.- C3 San Benedetto, p.le .....Centro St.-E3 San Biagio, b.go ......Centro St.-C/D3 San Bruno, via ..............TAV.C-E7/8 San Claudio, via ..........Centro St.-C2 San Cristoforo, v.lo .....Centro St.-D1 Sand, p.zza ..........................TAV.BZona ind. Moletolo A5 San Domenico, b.go Centro St.-B1/2 San Donato, str. .........TAV.G-C1/2/3 San Fermo d. Battaglia, via Centro St.-E2 San Francesco, p.le .....Centro St.-D3 San Geminiano, via TAV.L-Vicofertile D/E2/3 San Girolamo, str.llo.....Centro St.-E2 San Giovanni, p.le .......Centro St.-D3 San Giuseppe, b.go ....Centro St.-B2 Sanguinetti Cesare, via ...TAV.A-D2/3 Sanini G., via Centro St.-A1 - TAV.D-E3 San Leonardo, via ......TAV.B-A/B/C5 San Leonardo, str. .....TAV.F-Zona ind. Moletolo A1 San Lorenzo, p.le ....Centro St.-C/D2 San Marcellino, v.lo .....Centro St.-C2 San Martino, v.le................TAV.D-F4 San Michele, v.le .....Centro St.-E1/2 TAV.C-E5 San Moderanino, v.lo ...Centro St.-D3 San Nicolò, str. ...........Centro St.-D3 San Quirino, v.lo..........Centro St.-C2 San Remo, via...................TAV.D-F2 San Rocco, str. ..................TAV.E-E4 San Sepolcro, p.le .Centro Storico-D2 Sansevero, via..........TAV.B-Zona ind. Moletolo A6 San Silvestro, b.go ......Centro St.-D2 San Simone, v.lo.........Centro St.-D2 Santa Brigida, b.go ..Centro St.-C/D3 Santa Caterina, b.go ...Centro St.-B2 Santa Caterina, v.lo ....Centro St.-B2 Santa Chiara, b.go ......Centro St.-D2 Santa Croce, p.le ........Centro St.-A3 TAV.A-D3 Santa Eurosia, via...........TAV.C-F/G5 Santa Fiora, p.le .........Centro St.-C1 Santa Fiora, v.lo ..........Centro St.-C1 Santa Margherita, str. .....TAV.C-G6/7 Santa Maria, v.lo .........Centro St.-B3 Santa Maria Maddalena, p.le Centro St.-D2 Sant'Ambrogio, v.lo......Centro St.-C2 Sant'Anna, str.............Centro St.-D3 Sant'Anna, via ..................TAV.H-C3 Sant'Antonio, str.................TAV.L-E4 Sant'Antonio, via ....Centro St.-C/D3 Santo Spirito, b.go ......Centro St.-B3 Santo Stefano, b.go.....Centro St.-D2 Santo Stefano, p.le .....Centro St.-D2 San Tiburzio, v.lo .........Centro St.-C2 San Vitale, b.go ..........Centro St.-C2 San Vitale, p.zza .........Centro St.-D2 Saragat, via ......................TAV.C-G6 Sartori Enrico, via .......Centro St.-B4 TAV.A-C4 Sarzana, via..Centro St.-A1 - TAV.D-E3 Sassari, via ......................TAV.A-C4 Savani, v.le .......................TAV.A-C3 Savona, via...Centro St.-E4 - TAV.B-C5

Sbravati Giuseppe, via ....TAV.D-G3/4 Scacchini, b.go ...........Centro St.-D2 Scarabelli Zunti E., via.........TAV.C-E7 Scaramuzza Francesco, via .TAV.A-D3 Scarlatti Alessandro, via ......TAV.C-E5 Scarzara, str. .................TAV.L-D/E4 Scherer G., via ..................TAV.D-G3 Schizzati, b.go.........Centro St.-C/D2 Sciascia, via..........................TAV.B Zona ind. Moletolo A6 Scirea, via.TAV.G-Area ex Salamini D1 Scoffone, b.go ............Centro St.-D2 Scoglio di Quarto, via ..Centro St.-A1 TAV.D-E3 Scola, str.....TAV.B-D7/8 - TAV.G-B/C1 Scotti Arturo, via................TAV.B-D6 Scutelli, v.lo ...............Centro St.-D3 Segni Antonio, via...............TAV.C-F6 Seneca, via.......................TAV.C-F7 Senerchia, via....................TAV.L-A3 Serao M., via............TAV.B-Zona ind. Moletolo A5 Serena, b.go ..............Centro St.-C3 Serpente Verde, str. del .......TAV.F-C2 Serra, str..............TAV.H-A4 - TAV.I-E4 Serventi G., p.le .........Centro St.-B3 Servi, p.le dei .............Centro St.-D2 Sestri Levante, via..............TAV.D-F2 Sette Martiri, via .........Centro St.-A3 TAV.A-D3 Severini, l.go .....................TAV.C-F8 Sghedoni B., l.go ...............TAV.D-G3 Sicilia, p.zza ...............Centro St.-E3 Sidoli Giuditta, via........TAV.C-F6/7/8 Signorelli, via ....................TAV.D-H4 Siligato Antonino, via ..........TAV.D-F4 Silone, via.........................TAV.C-F7 Simonetta, str. ..................TAV.H-A4 Simonis, via.................TAV.L-Quart. La Palazzina A4 Siri Vittorio, via ..................TAV.B-C6 Smagliati L., via .....................TAV.L S.Pancrazio B3/4 Smerali S., via ........Centro St.-C/D1 TAV.C-E5 Socrate, via.......................TAV.C-F7 Sofia, via..........................TAV.C-E7 Solari S., via .Centro St.-B1 - TAV.D-E4 Soldati Atanasio, via ..........TAV.A-C3 Solferino, v.le .................TAV.D-E/F4 Soncini, str. .....TAV.D-G/H1 - TAV.L-E4 Sonnino G. S., via .............TAV.A-C2 Sorgo, b.go ..............Centro St.-B2 Spaggiari D., via ................TAV.B-C7 Spalato, via ...............Centro St.-A2 Spallanzani L., via ...............TAV.I-B4 Speranza Carlo, via ...........TAV.A-D2 Spocci, via............................TAV.G Area ex Salamini D1 Spolverini I., via...........Centro St.-A3 TAV.A-D3 Spontini Gaspare, via..........TAV.C-E6 Sporzana, via....................TAV.D-G4 Stalingrado, via ..............TAV.C-F6/7 Statale Asolana n. 343, str. TAV.F-A/B2/3/4 Statale della Cisa n. 62, str. .TAV.F-E1 TAV.G-A1/2 Statale n. 665, str. ..........TAV.I-D2/3 Statale Val d'Enza n. 513 TAV.H-A/B1/2/3/4 Statale Via Emilia n.9, str. TAV.G-D/E2/3 Stazione FS ......................TAV.A-C4 Steccata, p.zza......Centro Storico-C3 Stelle dello Sport, str. .........TAV.D-H3 Stendhal, via.....................TAV.C-E6 Stirone, via....................TAV.D-E3/4 Strada n. 10 di via Marconi TAV.C-F/G8 Strella, via ....Centro St.-A2 - TAV.A-D3 Strepponi, p.zza ........TAV.B-Zona ind. Moletolo A6 Strobel P., via.....................TAV.B-D6 Studi, b.go degli .........Centro St.-D3 Suor A. M. Adorni, via...Centro St.-D1 Svetonio, p.le ....................TAV.C-F8 Tacito Publio Cornelio, via.....TAV.C-F8 Taddei Primo, via .TAV.A-B4 - TAV.B-B5 Tagliaferri Pompilio, via .......TAV.A-D2 Tagliani, via ...........................TAV.G Area ex SalaminiD1 Tagliasacchi G. Battista, via............. TAV.D-G3/4 Taliercio Giuseppe, via ........TAV.C-G5 Taglio, via del ...................TAV.A-B3 Tambroni C., via................TAV. D-H4 Tanara F., via ...........Centro St.-E2/3 TAV.B-D5 Tang. Nord...........TAV.A-B/2/3/4-C2 TAV.B-B/C/D6/7 - TAV.C-E/F8 Tang. Sud..............TAV.D-G/H2/3/4 Tanzi R., b.go..............Centro St.-B3 Tarantelli, l.go ........................TAV.L S.Pancrazio B3/4

65


Tarchioni M., via .....................TAV.L S.Pancrazio B3/4 Taro, via ...........................TAV.D-F3 Tartini G., via.....................TAV.B-D6 Tassi A, via ...........................TAV.G Area ex Salamini D1 Tasso, b.go ................Centro St.-D2 Taverna, via ......................TAV.B-C6 Teano, via ....Centro St.B1 - TAV.D-E4 Telesio Bernardino, via........TAV.D-G3 Tenchini L., via....................TAV.I-C4 Tenuta, str. .......................TAV.E-D1 Terenzio, via ......................TAV.C-F8 Terracini Umberto, via .........TAV.C-F6 Tessoni L., st.lo .................TAV.C-F8 Testi Laudedeo, via ............TAV.B-D6 Tiberti Aldo, via ..................TAV.L-A4 Tibullo Albio, via .................TAV.C-F7 Tiepolo Giovan Battista, via..TAV.B-D7 Tintoretto, via ................TAV.D-G3/4 Tito, l.go ...........................TAV.C-F6 Tito, J.B., via......................TAV.C-F6 Tito Livio, via .....................TAV.C-F8 Tiziano, via....................TAV.D-G3/4 Tobagi Walter, via................TAV.C-F5 Togliatti Palmiro, via.........TAV.C-F/G5 Tolstoi L., via................TAV.L-Quart. La Palazzina A4 Tomasi Tommaso, via .........TAV.D-G4 Tomasicchio D., via .............TAV.C-F5 Tommasini G., b.go ..Centro St.-C1/2 Tonale, via ....................... TAV.B-C5 Tonelli Luigi, via .................TAV.B-C6 Torelli P., str. ...................TAV.C-E/F5 Torino, via.........................TAV.B-C5 Torrente Bardea, via ...........TAV.D-G4 Torrente Bratica, via ...........TAV.D-G4 Torrente Cedra, via.............TAV.D-G4 Torrente Gotra, via .............TAV.D-G4

Torrente Manubiola, via.......TAV.D-G4 Torrente Parmossa, via .......TAV.D-G4 Torrente Pelpirana, via ........TAV.D-G4 Torrente Pessola, via ..........TAV.D-G4 Torrente Termina, via ..........TAV.D-G4 Torretta, str. ......................TAV.F-A3 Torricelli Evangelista, via ..TAV.A-D2/3 Torrigiani Piero, via.......Centro St.-C2 Toscana, via ...............Centro St.-E3 TAV.B-D6/7 Toscanini Arturo, v.le ...Centro St.-C2 Toschi P., v.le ..........Centro St.-C3/4 Tours, via .........................TAV.C-E7 Trav. S. Leonardo, str..TAV.B-Zona ind. Moletolo B6 Traversante Lupo, str. ..........TAV.E-E1 TAV.F-Zona ind. Moletolo A1 Traversante Paradigna, str. TAV.F-B/C1/2 Traversante Pedrignano, str...TAV.F-C1 Traversante Ravadese, str. di TAV.F-C/D2/3 Traversetolo, via..........TAV.C-F/G/H6 TAV.H-B2 Trento, via.Centro St.-C/D4 - TAV.B-C5 Treves Claudio, via ............TAV.B-B5 Treviso, via .......................TAV.B-C6 Tricesimo, via.....................TAV.L-A3 Trieste, via ..............Centro St.-E3/4 TAV.B-C/D5/6 Trinità, b.go ............Centro St.-D3/4 Trombara G., via ..........Centro St.-A4 Tronchi, str. dei ..............TAV.D-G1/2 TAV.L-E4 Tura, via .......................TAV.D-G3/4 Turchi A., via .............Centro St.-B2 Uccellacci, via .........Centro St.-D2/3 Uccelli N., str.lo ......................TAV.L Vicofertile D/E2/3

Udine, via.........................TAV.B-C6 Ughi Edoardo, via...............TAV.A-D3 Ugoleto Taddeo, via ........TAV.C-E/F7 Ugolotti Eugenio, via ...........TAV.B-C7 Ugozzolo, str. com.le .......TAV.B-A/B7 TAV.F-B/C1/2 Ulivi Giacomo, via ...............TAV.C-F5 Umbria, via.................Centro St.-E3 TAV.B-D5/6 Umile Leonardo, via............TAV.D-F4 Università, via dell' ......Centro St.-C2 Ungaretti, p.zza.........TAV.B-Zona ind. Moletolo A6 Usiglio, via ....Centro St.-E1/2 - TAV.CE5/6 Valenti Michele, via.........TAV.B-B/C5 Valera di Sopra, st. .........TAV.A-D1/2 TAV.L-C3/4 Valera di Sotto, str...........TAV.L-C3/4 Valla, b.go ..............Centro St.-C/D2 Vallara, v.lo.............Centro St.-C/D2 Vallazza, str................TAV.E-C/D1/2 TAV.L- S.Pancrazio A4 Valorio, b.go ...............Centro St.-E2 Van Gogh Vincent, via ....TAV.C-G7/8 Vanoni Ezio, via .................TAV.B-C5 Varese, via .......................TAV.D-E4 Varsavia, via .....................TAV.C-F6 Vasari Giorgio, via ..........TAV.A-B/C4 Veneri Orsola, via ...............TAV.C-F7 Venezia, via ..............TAV.B-C5/6/7 XXV Aprile, p.zza..........Centro St.-C1 XXII Luglio, str..........Centro St.-D1/2 XX Marzo, b.go .......Centro St.-D2/3 XXIV Maggio, via .............TAV.C-F/G7 XX Settembre, via ....Centro St.-C/D4 Ventura, str. ...................TAV.A-A2/3 Venturini, str.lo .......................TAV.L S.PancrazioB3/4

Verdi, ponte................Centro St.-C3 Verdi Giuseppe, via ..Centro St.-C3/4 Verga Giuseppe, via ............TAV.D-F3 Vernazza, str.lo ..................TAV.D-F2 Vernizzi R., str.lo.................TAV.C-F8 Verona, via ...Centro St.-E4 - TAV.B-C5 Veronese, via ...................TAV. D-H4 Veronica, str...................TAV.F-B/C2 Vescovado, via ........Centro St.-C/D3 Vespucci Amerigo, via......TAV.B-B6/7 Veterani dello Sport, via ......TAV.D-H3 Viazza, str. della .............TAV.F-C/D4 Viazza di Beneceto, str. .TAV.I-A/B1/2 Viazza di Martorano, str.......TAV.G-E2 TAV.H-D4 Viazza Paradigna ............TAV.F-B2/3 Viazzolo alto, str. ................TAV.L-D2 Vico Enea, via ...................TAV.B-B6 Vico Giovanni Battista, via ...TAV.D-G3 Vicomero..........................TAV.E-E4 Vienna, via .......................TAV.B-E7 Vietta E., via ..........................TAV.L S.Pancrazio B3/4 Vigheffio, str. di ..................TAV.L-E4 Vighi Guido, via .................TAV.A-D2 Vigliano, str. ......................TAV.L-E3 Vigotti, via ........................TAV.A-C3 Villa D. M., via ...................TAV.D-F4 Villa Glori, via ..........Centro St.-A1/2 TAV.D-E3 Villani, str.lo ...........................TAV.L VicofertileD/E2/3 Villanova, str. .................TAV.H-A1/2 Villetta, v.le della......Centro St.-A/B1 TAV.D-E/F3 Vincenzi Sante, via ............TAV.A-D2 Vincenzo Re, via...TAV.D-H1 - TAV.L-E4 Vinci Sebastiano, via .........TAV.C-G5 Viola A., via.......................TAV.E-B1

Viole, str. ..........................TAV.C-F7 Viotti Anteo ed Erasmo, via ..TAV.C-E5 Virgilio, via ........................TAV.C-F8 Vitali M., via ........TAV.D-E1 - TAV.C-E5 Vittoria, v.le.............Centro St.-A2/3 Vittorini E., via ...............TAV.L-Quart. La Palazzina A4 Vittorio Emanuele, p.le .Centro St.-E2 TAV.B-D5 Vitruvio, via .......................TAV.C-F8 Vittoria, v.le della .Centro St.-A1/2/3 TAV.A-D3 - TAV.D-E3 Vivaldi Antonio, via..............TAV.C-F7 Voltini G., via .....................TAV.C-F8 Voltone, via del.......................TAV.L 3S.Pancrazio B3/4 Volturno, via ..............Centro St.-A1 TAV.D-E2/3 Woolf, p.zzaTAV.B-Zona ind. MoletoloA6 Ximenes Ettore, via ............TAV.C-G8 Zaccagni, b.go ............Centro St.-C3 Zaccagnini, via...................TAV.C-F6 Zacconi Ermete, via............TAV.B-C6 Zamenhof, via ...............TAV.L-Quart. La Palazzina A4 Zanardelli Giuseppe, via .....TAV.A-C1 Zanardi B., via................TAV.C-F5/6 Zandonai Riccardo, via ....TAV.C-F/G7 Zanetti F., via ....................TAV.D-E2 Zanguidi Jacopo, via ..........TAV.D-G4 Zani Pietro, via ...........TAV.B-B/C6/7 Zaniboni Tito, via .TAV.A-D2 - TAV.D-E2 Zara, via ...................Centro St.-A3 Zarotto Antonio, via .........TAV.C-E/F6 Zavattini, via..........................TAV.B Zona ind. MoletoloA6 Zerbini Alfredo, via .........TAV.D-F2/3 Zileri S., via ......................TAV.B-B7 Zoni E., via........................TAV.C-F8

ALBARETO

Castellaro, via...........................B1 Ciavanna, via............................C3 Costa Lissera, via ..................D1/2 Dante, via ............................D3/4 De Gasperi, p.zza ......................D3 Deledda, via.............................D4 Divisione Julia, via .................C/D3 Don Raffi, via .......................B/C3 Europa, v.le ......................D/E2/3 Fermi, via ............................E3/4 Ferrari, via ...............................B3 Forno, v.lo ...............................D2 Galilei, via ...............................E2 Gallareto, via ...........................B1 Garibaldi, via ...........................D3 Gramsci, via .........................D/E4 Landi, via .............................E1/2 Largo Colombo, via ................A2/3 Leonardo Da Vinci, via ...............E2 Mambriani, via .........................C4 Mantovani, via .........................E4 Manzoni, via ............................D4 Marazzano, via .........................C4 Marco Polo, via ........................A3 Marconi, via .............................E2 Moline, v.lo .............................C2 Mons. Checchi, via ................C/D2 Monte Pelpi, via .......................B4 Monte Penna, via ..................C1/2 Montessori, via ........................D4 Moro, via .............................C/D2 Musa S., l.go .......................D3/4 Musa, via ................................E4 Passerella, v.lo ........................D3 Petrarca, via ............................C4 Piave, via ................................D3 Plebiscito, p.zza .......................D3 IV Novembre, p.zza ...................D3 Rimembranze, v.le .................B3/4 Rio Pansamora, via ...................C1 Roma, via ............................D3/4 Ronconovo, via .....................B1/2 Salita al Cristo, via ....................D2 San Francesco, via ...................D1 San Marco, via .........................B3 Santa Croce, via .......................A4 Santi, via ................................C4 Scopesi, v.lo ............................D3 Sen Lagasi, p.zza ..................D2/3 Sen. Micheli, p.zza ...................D2 Serpaglio, via ..........................D4 Silva, via .............................C/D3 Sport, via ................................E3 Terra Rossa, via ....................D1/2 Toscanini, via .......................D/E4 Trento, via ...............................D3 Trieste, via ...........................C/D3 XXI Maggio, via .....................D/E2 Verdi, via .............................C/D4 Vespucci, via ............................A3 Vittorio Veneto, via ................C2/3

Martiri della Libertà, via .............B1 Micheli, p.zza ...........................A2 Moderoni, p.zza .......................B2 Molinari E., p.zza ......................B2 Moro, via .............................A1/2 Nazionale, via ...................A/B3/4 Olari, via ..................................C2 Papa Giovanni XXIII, via ...............A2 Pellizzari, via .....................A/B3/4 Perini, via ................................B2 Pianello, via .........................B/C3 Rasa, via .............................A3/4 Ripasanta, via ......................B1/2 Romea, via ..............................B2 Sales, via ................................C2 Salita P. Silvia, via ..................A2/3 San Giovanni, p.zza ..................B2 San Giovanni Bosco, p.zza .........C2 Saragat, via .............................C2 Sasoni M., via ......................A/B3 Seminario, via ......................C2/3 Sestio, via ...........................B/C2 Squarcia, via ............................B1 Tabagi W., via ...........................C4 Valenti, via ...........................B2/3 Vedronara, v.lo ......................A/B2 Volontari del Sangue, via .....B/C3/4 Zaccagnini, via .........................A1

Salita Sauro ............................B2 San Gardone, via ......................B2 Scueri, p.zza ............................B2 Stradella, via ........................C1/2 Taro, via ..................................C2 Teatro, via ...............................B2 Torresana, via ..........................B4 XI Febbraio, p.zza .....................B3 Unità d'Italia, l.go ......................A1 Volta, via .................................B3 Zanre, via ................................A1

Pettorelli, via ............................B2 Piave, via .............................B/C4 Piroli, via .................................B2 Pizzetti, via ..............................C4 Ponchielli, via .......................B/C1 Provesi, via .......................A/B1/2 Puccini, via ..............................B1 IV Novembre, p.zza ...................B3 Ravel, via ................................C2 Repubblica, via ........................B2 Respighi, via ............................C3 Ricordi, via ..........................C/D4 Roma, via ............................B2/3 Rossi, p.zza .............................B3 Rossini, via .............................B2 Rota, largo ..............................A4 San Rocco, v.lo .....................B2/3 Santa Maria, p.zza ....................B3 Scarlatti, via ............................B2 Schubert, via ...........................D2 Seletti, via ...............................B2 Semprini, via ...........................C3 Sibelius, via ............................D2 Spontini, via ............................A2 Stazione, p.le .......................A/B1 Strauss, p.le ........................C3/4 Stravinskij, via ......................C/D3 Strepponi, via ...................D/E1/2 Torto, v.lo ............................B2/3 Toscanini, via ...........................B4 XXV Aprile, via ..........................B2 Verdi, p.zza ..............................B3 Vitali, via .................................B2 Vivaldi, via ...........................C1/2 Wagner, via .............................C2 Zandonai, via .......................A2/3 Ziliani, via ................................B1 Zilioli, via .............................B2/3

vedi cartina pag. 28

Bottego, via ..........................A/B2 Brigata Julia, via ....................B1/2 De Gasperi, via......................A/B3 Frank Anna, via. .....................A/B3 Papa Giovanni XXIII, via...............B4 Gramsci, via..........................A/B1 Libertà, via della ................B/C3/4 Martiri di Cefalonia e Corfù, v.le A/B2 Mazzini, via ..............................C2 Micheli G., p.zza........................B3 Monte Gottero, via .................A/B1 Parco dei pini ...........................B3 Partigiani, via............................C3 Repubblica, via della ...........B2/3/4 Sabin dr, via..........................B/C3 Salita dei Pini, via ......................B4

BARDI

vedi cartina pag. 30

Arandora Star, via ...............C/D3/4 Avis, via dell' ............................B3 Belvedere, via ...........................E3 Benaglia, via.............................E3 Campo Sportivo, via del .........A/B2 Cardinale Samore A., v.le ....A/B1/2 Carpini, via dei ......................D2/3 Castagni, via dei ....................D/E2 Castello, p.zza ..........................C4 Castello, via .............................C4 Cavallerizza, via.........................B4 Cavasso, via del........................D3 Cella Pietro, via .........................C3 Cipressi, via dei ........................B1 Costituzione, via della .............D/E3 Emigrante, via dell' .............C/D2/3 Galleana, via.........................B3/4 Giardino, via .............................C2 Giordani, via .............................C4 Grano, p.zza del ........................C4 Groppo Pradella .................B/C3/4 Groppo S. Francesco .................C4 Kennedy, via .............................E4 Lituania, via ..........................A/B3 Mandria, b.go........................C3/4 Marconi, p.zza ......................C3/4 Martiri d'Ungheria, p.zza .............C3 Martiri della Libertà, v.le .............B2 Montello, via .........................C2/3 Moro Aldo, via ..........................B3 Papa Giovanni XXIII, v.le ..........B/C3 Piazzola, via .............................C4 Pompei, via ..........................C/D4 Predella, via..........................B/C3 Principi Landi, v.le dei .............C/D4 Privata, via ...............................C3 Prov.le 28 per Fornovo................A3 Riolo, b.go ...............................C4 Roma, via .........................D/E3/4 San Francesco, via ....................C4 San Siro, str. ............................E3 XVI Marzo, via...........................D3 Statale 359 Bore ......................B1 Vasche, via...........................B/C4 Vittoria, p.zza............................C3 Vittorio Veneto, via..............B/C1/2

BEDONIA

vedi cartina pag. 32

Artigiani, via..........................D/E3 Battisti C., p.zza ........................C3 Bellentani, via .......................C/D2 Benefattori, via......................B/C3 Boccaccio, via.......................C/D3 Bonati, via ............................D/E2 Botti, via..................................B3 Caduti Patria, p.zza....................D3 Camarsocco, via .......................B1 Cappellini, v.lo ..........................D2

66

BERCETO

vedi cartina pag. 31

Barbuti, p.zza ...................B/C2 Berlinguer, via .......................C3/4 Calestrano, str. prov.le ...............A4 Caprara, via .........................A/B2 Castello, l.go ...........................B2 Colli E., via ..............................C3 Dalla Chiesa C. A., via ...............A3 Divisione Julia, via .................C2/3 Don Franchi, via ....................C3/4 Don Monti, via ......................B3/4 Frans, via ................................B1 Giano S., via ........................B2/3 Kennedy, via ............................A1 Lucchi G., via ........................A2/3 Luvaia, via ...............................B4 Marconi, via .........................B2/3 Marcora, via .....................B/C1/2 Marina, v.lo .............................A2

BORE

vedi cartina pag. 33

B.V. Lourdes, via .......................B1 Borsellino, via .......................A3/4 Cacchiola, via ...........................A1 Cristoforo Colombo, via .............C2 Dalla Chiesa, via ...................A/B3 Falcone, via .............................B3 Ferrari Irma, via ........................C1 Fulgoni, via ..........................A1/2 Inzani, via ............................A2/3 Marchini L., via .....................A2/3 Martiri della Libertà, via ...A/B2/3/4 Municipio, via ...................B/C2/3 Papa Giovanni XXIII, l.go .............B3 Papais Amelia Rin., via ...........A/B1 Roma, via ................B/C2/3/4-C1 San Lorenzo, via ....................A/B1 Verdi, via .............................B1/2

BORGO VAL DI TARO vedi cartina pag. 31

Barbieri, via ......................B/C1/2 Battisti, via ..........................B2/3 Bellinzona, via ..........................A2 Bottego, v.le .........................A2/3 Boveri, v.lo ..............................B2 Cacchioli, via ...........................C3 Caduti Alpini, via .......................A2 Cassio, via ..............................B3 Castagnoli, via .........................A3 Cavour, p.zza ........................B2/3 Chiesa, via ..............................B3 Clemente, v.lo ..........................B3 Corridoni, via ........................B2/3 Donatori di Sangue, via ..............A3 Europa, c.so ............................A4 Farnese, p.zza ......................A/B4 La Quara, p.zza ........................B3 Lungo Taro Brigata Julia .............B3 Lungo Taro Imbriani ..................B2 Maestri, via .............................C2 Manara, p.zza ......................B2/3 Mazzini, via .............................B2 Micheli, via ..............................C3 Monte Grappa, via .................A/B1 Nazionale, via .......................B2/3 Nervesa, via ............................B1 Ospedale Vecchio, v.lo ...............B3 Piave, via ................................A1 Repubblica, via della .................A4 Roma, l.go ..............................B1

BUSSETO

vedi cartina pag. 34

Affò, via ..................................B2 Bach, via ................................C2 Baistrocchi, via ........................B4 Balestra, via ............................B3 Balsemano, via ........................B4 Barezzi, via ..........................B2/3 Baroni, via ..............................D1 Bartok, via ...........................C/D3 Beethoven, via .........................C2 Bellini, via ...............................C2 Berlioz, via ..............................C3 Bersaglieri d'Italia, via ............C/D3 Biblioteca, via ..........................B2 Bizet, via .............................C3/4 Boito, via .............................C3/4 Brahms, via .............................D2 Canonica, p.zza ........................C3 Carissimi, via ...........................B1 Casella, via .............................A2 Catalani, via ............................B3 Cavagna, p.le ..........................C2 Cherubini, p.zza ........................A3 Chopin, via ..........................C2/3 Ciaikovski, via ...........................A3 Cilea, via ................................B3 Cimarosa, via ..........................C4 Cipelli, via ...............................B2 Clementi, via ...........................B1 Corelli, via ...............................A3 Debussy, via ............................D1 Del Ferro, via ...........................B2 Donizetti, via ............................C2 Dordoni, via .............................B2 Eletti, via .........................B/C2/3 Europa, via ..............................A4 Ferrari W., via ...........................C3 Frazzi, p.le ...........................B3/4 Frescobaldi, via ........................A2 Gershwin, via ...........................D2 Ghirardelli, via ......................A/B2 Gialdi, via ................................D1 Giordano, via ...........................B3 Illica, via .................................B4 Leoncavallo,via .....................B/C3 Levi, via ..................................B4 Maccolini, via ...........................B2 Marconi, p.zza .........................B3 Martini, via ..........................A3/4 Mascagni, via ..........................B1 Matteotti, p.zza ........................B2 Mendelssohn, p.le ................A3/4 Merula, via ..............................B4 Monteverdi, via .....................A1/2 Mozart, via .......................C/D/E2 Mulino, v.lo .............................B3 Musini, via.....................C/D/E1/2 Muzio, via ............................B2/3 Nono, via .............................A3/4 Nostrucci, via ...........................B4 Orlando, via .........................A3/4 Paganini, via .....................A/B2/3 Pallavicino C., via ..................B/C2 Pallavicino O., via ..................B1/2 Pallavicino U., via ..................C1/2 Pallavicino, v.le .....................B1/2 Pasini, via ...............................B3 Pergolesi, via ...........................A3 Perosi, via ...............................A3

RENCOLE VERDI frazione di Busseto vedi cartina pag. 34

Carretta, s.da della.............D/E2/3 Casina, s.da com. della ..........D2/3 Fornace, via ..........................E3/4 Processione, s.da della .......D/E3/4 Strada Prov. di Busseto n.11 D/E2/3/4

CALESTANO

vedi cartina pag. 33

Alla Maestà, via ....................B/C2 Alla Posta, via ..........................B2 Baganza, via .........................A/B3 Bocco, via del .......................C2/3 Bottego, via .............................B2 Caduti Civili, via ........................C1 Carducci, via .....................B/C3/4 Cavour, via ...........................B/C2 D'Acquisto, via .........................B3 Donizetti, via ............................C3 Italia, v.le .............................B1/2 Julia, via .................................A2 Leonardo Da Vinci, via ...............C3 Manone, b.go ..........................B2 Marconi, via ............................B3 Mazzini, via ......................B/C1/2 Mulino di Sopra, via ..................B2 Papa Giovanni XXIII, via ..............B1 Partigiani d'Italia, via .................A4 Prov.le 61, str. .........................C4 Puccini, via ..............................C3 Roma, via ............................B3/4 Rossini, via .............................C3 San Lorenzo, via ....................A/B1 Strasburgo, via .........................A2 Tralacosta, v.lo .........................C2

COLLECCHIO vedi cartina pag. 35


Aleramo S., via ........................C1 Amsterdam. via.........................A4 Atene, via ................................A4 Avanzini, p.zza ......................B2/3 Azzoni, v.lo ...........................B/C2 Bandiera, p.zza ........................C1 Basse, via delle ........................D1 Belletti, via ..............................B2 Benaglia, v.lo ...........................B2 Berlinguer, via ...........................A4 Berlino, via ..........................A/B4 Bertucci, via ............................B3 Bixio, via .................................C3 Braia, via .............................B1/2 Brandt, via ..............................A3 Brianti, v.lo ..........................B/C2 Buca, str. della..........................C2 Caduti del Lavoro, via ................C2 Canale, v.lo del .........................C3 Carducci, via ............................C2 Carrega, via .........................B/C1 Cavi, str. dei .............................C4 Circonvallazione Chiesa, via ...C2/3 Combattenti, via ..................B/C4 Conventino, str. del....................D1 Curie, p.zza ..........................B/C1 Dante, via ...............................C2 De Ambris, via ......................B/C3 De Gasperi, via ........................D4 Deledda, via ............................B1 Donatore, via del ...................C2/3 Don Minzoni, via ...................C3/4 Dublino, via ..............................A4 II Agosto, via ........................C/D1 Forno, v.lo ...............................B3 Foscolo, via .............................C1 F.lli Cairoli, via ..........................C3 F.lli Cervi, via .........................B/C4 F.lli Rosselli, v.le....................D3/4 F.lli Turati, via ........................C/D3 Galaverna, via ......................B/C3 Gandhi, via .......................A/B2/3 Garibaldi, via ...........................B3 Gen. Paveri, via ........................B3 Giardinetto, via del ............B/C/D4 Gramsci, via ............................B3 Grandi, via ..............................B3 Grassi, via ...........................A/B2 King M. L., p.zza .......................A3 Leopardi, via .........................C1/2 Libertà, v.le ..........................B2/3 Lisbona, via..............................A4 Londra, via ...........................A/B4 Luxemburgo, via ....................C/D4 Mameli, via...........................C3/4 Mandrio, via .............................B4 Manfrini, v.lo ............................B3 Manghi, via .............................B2 Manubiola, v.lo ........................B3 Matteotti, via ...........................B3 Mazzini, via .............................C3 Milano, via ...........................A/B1 Montessori, via ........................C1 Moro, via .........................A/B3/4 Mulattiera, str. ..........................A4 Mun. Vecchio, v.lo .................B/C3 Nazionale Est, via .................B3/4 Nazionale Ovest, via ..............C1/2 Notari, str. dei ...........................A2 VIII Marzo, via ..........................C1 Pace, p.zza ..............................A3 Padre Balducci, via ....................A3 Paganini, via ............................C1 Parigi, via ............................B3/4 Partigiani d'Italia, via .................B3 Partigiani d'Italia, p.zza ..............B3 Pascoli, via .......................B/C1/2 Pertini, via ............................A3/4 Petrarca, via ............................C2 Pezzani, via .............................B2 Pilastrello, str. per .....................D4 1° Maggio, p.zza ...................B/C2 IV Novembre, via ......................B2 Repubblica, p.zza della ...............B3 Riccardi, v.lo ........................B/C3 Risorgimento, p.zza ..................C3 Rose, via delle .........................C3 Rossi, v.lo................................B2 Ruffini, via ...........................B2/3 Saccardi, v.lo ...........................B2 Sadat, via ...............................A2 San Prospero, via ..................C3/4 Saragat, v.le ............................B4 Scodoncello, str. .......................B1 Spezia, via ..............................B3 Stoccolma, via ..........................A4 Togliatti, via .........................C/D4 Torino, via ...............................B1 Toscanini, via ...........................B2 Trento, via ...............................A1 Trieste, via ...............................A1 Valle Verde, str. privata............C/D2 Valli, str. delle........................D3/4 Varra Superiore, str. ...............A1/2 Venezia, via .............................A1 XXV Aprile, via ..........................B2 Verdi, via .................................B2 Vittorio Veneto, via ....................B2

LEMIGNANO frazione di Collecchio vedi cartina pag. 35

Antolini, via ..............................E2 Biscie, via delle .........................E2 Costa, via.............................D/E2 D'Antona, via ........................D/E2 Di Vittorio, via........................D/E2 Lama, via .............................E1/2 Lemignano, via......................D2/3 Pontelupo,via............................E1 Prampolini, via.......................D/E2 Santi F., via ...........................E1/2 S.S. 62 della Cisa, via Spezia D/E2/3

COLORNO

vedi cartina pag. 36

Affò, via ..................................C2 Allende, via .............................B2 Argine Galasso, via ................A/B4 Argine Gainago, via ................B1/2 Argine destro del Parma, via ........C3 Argine sin. del Parma, via............C4 Argine SS. Annunziata, via ....A/B2/3 Balzari, via ...............................A1 Barilli, via ................................B2 Bassa Siberia, via .....................C3 Battisti, via ..............................B3 Belloni, via ..............................B4 Benassi, via .............................A1 Bibbiena, via ...........................B3 Bisi, via ...................................A1

Boccaccio, via...........................A1 Boghignolo, str. ........................B1 Bologna, via ............................B4 Borghesi, via ...........................C3 Bottego, via .............................C2 Caduti del Lavoro, p.le ............B1/2 Cairoli, via ...........................B3/4 Cardana, str. vic.le .....................C4 Cavour, via ..............................B3 Cheve', p.le .............................B4 Cocconcelli, via ........................C2 Cremona, str. per ......................B4 De Amicis, via ..........................B3 De Gasperi, via ........................B2 De Lama, via ............................A2 Di Vittorio, via ...........................B2 II Giugno, p.le ...........................B3 Du Tillot, v.le ............................B4 Einaudi, via ..............................B2 Europa, via ..............................B4 Farnese, via .....................B/C2/3 Fermi, str. .............................A/B1 Ferrari, via ...............................B2 Filippina, via .........................A/B4 Firenze, via ..............................B4 Fornace, str.lo...........................B2 F.lli Cervi, via ............................C3 F.lli Rosselli, via ........................B2 Galilei, str. ...............................B1 Garibaldi, p.zza .....................B3/4 Gramsci, via ............................A4 Kennedy, via ............................A4 King M. L., via...........................A4 Imbriani, via .............................B3 Levacher, via ...........................B4 Lombardi, via ........................C2/3 Lungolorno, via .........................A4 Macello, via ..........................C3/4 Marconi, via .............................B4 Maria Luigia, via .......................C3 Martiri della Libertà, via ......A/B1/2 Martiri di Soragna, via ...............C3 Mascagni, via ..........................C2 Matteotti, via ...........................B4 Mattei, str. ...............................B1 Mazzini, via ..............................B3 Mazzoli, p.le .............................A1 Melloni, via ..............................A1 Mentana, v.le ........................B3/4 Meucci, str. .............................B1 Micheli, via...............................B2 Milano, via ...............................B4 Mille, v.le dei.........................B3/4 Mons. Pasini, via .......................A1 Mora, via .................................A1 Moro, via..............................B2/3 Napoli, via................................B4 Onesti, via................................A2 Osteriaccia, str. ........................C3 Paer, via ..................................C2 Papa Giovanni XXIII, via ..............B3 Pelosa, via ...........................A/B4 Penza, str. ...............................A3 Pertini, via ............................B1/2 Petitot, via ...............................C3 Piazzi, via ............................B/C4 Pizzetti, via ..............................C2 Po, via.....................................B4 Potager, via ..............................C4 1° Maggio, via .........................B2 Prov.le del Golese, str. .........A/B3/4 Puccini, via...............................C2 IV Novembre, via ......................B2 Riboli, via .............................B3/4 Robuschi, via............................A2 Roma, via.............................C3/4 Saffi, via .................................B3 San Rocco, via .....................B2/3 Sanseverino, via .......................C4 Santi, via .............................B2/3 Saragat, via .............................B3 Sauro, via ...............................B2 Serini, via ................................A4 Serraglio, via ........................C2/3 Sissa-Coltaro-Trecasali, str. per .....A4 Statale per Parma, str. ..............A1 Stazione, via ............................C3 Suor Maria, via .........................B4 Terracini U., via .........................B2 Togliatti, via ..............................B2 Torino, via ...............................B4 Toscanini, via .......................C2/3 Trebecco, st.lo.......................C2/3 Trieste, p.le ..............................B4 Vedole, str. per..........................A2 Venaria, p.le ............................B4 Venezia, via .............................B4 XX Settembre, via .....................B3 Verdi, p.le ...............................B3 Vittorio Veneto, p.le ...................B3 Volontari del sangue, via .........B2/3 Volta, str. .................................B1 Zilioli, via .................................B4 Zinzani, via ..............................B4

COMPIANO

vedi cartina pag. 37

Carrobbio di Sotto, via ........B/C2/3 Cisterna, p.zza ......................A/B1 Luigi di Savoia, via .................B2/3 Rossi Sidoli, via .................A/B2/3 Vittorio Emanuele III, p.zza ..........A4

CORNIGLIO

vedi cartina pag. 37

Bassa, via ...........................A/B2 Casetta, via .........................C2/3 Castello, p.zza ......................B/C3 Gervasi, via .............................B3 Linaro, via ............................A/B4 Lumiera, via .........................B/C1 Martiri, via ...............................A4 Micheli, via ..........................B/C2 Provinciale, via .....................C1/2 Rola, via ..........................B/C3/4 Roma, via ...............................B2 Rustici, p.zza ........................B/C3 Santa Maria, via ...................B/C3

FELINO

vedi cartina pag. 48

Allende, via ..........................C1/2 Baldi, via .............................D1/2 Banzola, via .........................D1/2 Borghi, via ...............................D2 Bottego, via .............................B3 Caimi, via ................................C4 Calestano, str. per ....................E1 Calestano, via ......................C/D1 Capelli, via ..............................D2 Carducci, via ........................C3/4

Cerreto, via ......................B/C2/3 Corridoni, via ...........................C4 De Gasperi, via ........................C1 Deledda, via ............................C2 Di Vittorio, via ..........................C2 Don Minzoni, via ......................D2 Ferrari, via ...............................D1 Frank Anna, via ........................C2 F.lli Cervi, via ........................D2/3 Galilei, via ...............................B1 Garibaldi, via ........................C/D2 Gerbella, via ........................C/D3 Gramsci, via ............................C1 Kennedy, p.le .......................D/E2 King M. L., via ..........................D3 Marconi, via .........................A/B4 Matteotti, via ...........................C4 Miodini, p.zza .......................C2/3 Molino, via ...........................D/E3 Oliveri, via ...............................A3 Papa Giovanni XXIII, via ..............D2 Picelli, via ............................C/D1 IV Novembre, via ...................B/C1 Roma, strada .......................A/B4 Roma, via ........................B/C1/2 Sala baganza, str. per .............A/B1 Santi, via ................................C2 Savani, via ..............................D2 Togliatti, via .............................C1 Torrione, via .........................B/C4 Ubaldi, p.zza ............................C3 XXV Aprile, via ......................B/C1 Venturini, via .................C/D/E3/4 Verdi, via .........................C/D3/4

FIDENZA

vedi cartina pag. 40

Affanni, via ..............................D2 Aimi, via ..............................C/D2 Aimi G., via ..............................A3 Alessandrini, p.zza.....................C4 Alfieri, via ................................C4 Amendola, via ..........................D2 Antelami, via ...........................C5 Antini, v.lo................................D2 Arara, via..............................C5/6 Ariosto, via ..............................D1 Ascari, via ................................C6 Aspromonte, via .......................E4 Bacchini, via ............................D2 Barabaschi, via ........................D1 Baracca, via ............................C5 Baroni, via ...............................C4 Bassi, via ................................B7 Battisti C., l.go ..........................E2 Bellini, via ............................A3/4 Berenini, via .........................A/B5 Bionda, str. della....................D6/7 Bixio, via .............................C5/6 Boccaccio, via ..........................B6 Boldrocchi, v.lo .........................D2 Bologna, via .........................A/B7 Bondi, v.lo ............................A/B5 Borghesi, via ...........................B6 Bormioli, v.lo ............................D2 Buozzi, via ...........................C/D2 Caduti civili di guerra, via.............B6 Caduti delle Corzole, via.......A/B7/8 Caduti di Cefalonia, via .......C/D4/5 Calatafimi, via...........................B4 Campanini, via ...................A4 - C1 Cardano G., via .........................B8 Carducci, via .....................A/B5/6 Cavallotti, via ....................A/B6/7 Cavour, via .....................A4 - D1/2 Cerreto, str. del .........................A1 Chiesa, via della .......................D6 Coduro, via ..............................C8 Collodi, via ...........................B3/4 Colombo, via ........................C/D3 Confalonieri, via ....................B/C7 Conforti, via .........................C/D2 Cornini Malpeli, via ........A/B5-C2/3 Corradini, via.........................B/C8 Correggio, via ..........................C5 Costa, via ...............................B5 Cottolengo, via .........................A4 Cremonini, via .......................D1/2 Croce Rossa, via ......................A5 D'Acquisto, via .........................C4 Da Brescia, via .........................D2 Dalla Chiesa C. A., via ...............B6 Dal Verme, v.lo .....................C2/3 Dante Alighieri, via ...........B3/4 - E1 D'Azeglio, via ...........................C2 De Amicis, via ......................E2/3 De Gama.................................C3 De Gasperi, via ........................C5 Dei Mille, via ............................B5 Della Valle, via .........................D6 Don Gnocchi, via ......................A4 Donizetti, via ........................A3/4 Don Minzoni, via ......................D2 Don Sturzo, via......................C/D5 Duomo, p.zza .......................D1/2 Edison, via ...........................A3/4 Emanuelli, via ..........................C4 Emilia Ovest, via........................A3 Esperanto, via ....................B4 - E1 Fermi, via .........................A/B3/4 Ferrari A., via .........................A/B3 Ferrari E., via ...........................C6 Ferraris, via ..............................C8 Filzi, via ..................................B6 Fleming, via .........................A/B4 Fornaciari, via .......................C5/6 Foscolo, via .........................B5/6 F.lli Bandiera, via ......................C6 F.lli Cairoli, via ....................B/C6/7 F.lli Cervi, via .........................B/C7 F.lli Pincolini, v.le ...................C5/6 Gaibazzi, via ............................D6 Galilei, via .........................B4 - E1 Galvani, via .............................B3 Gandolfi, via .............................C2 Garibaldi, p.zza ........................C2 Garimberti, via ..........................C5 Gherardo, via .......................D1/2 Ghiozzi, via ..............................B5 Gialdi, via ................................A4 Giavazzoli, via........................C6/7 Gigliati, str. dei ......................C/D7 Gioberti, p.zza ......................D/E2 Giotto, via ...............................C5 Giusti, via ...............................D2 Gobetti, via ..........................C/D4 Goito, via .............................D/E2 Gramizzi A., via .....................D/E6 Gramizzi F., via .............A/B4 - D/E1 Gramsci, via ..................B5 - C/D3 Grandi, p.zza ...........................D1 Guareschi, via ..........................C3

Guatelli, via .............................D1 Illica, via .................................A3 Isonzo, via ............................A/B3 Kennedy, via.............................C8 Laurini, via ..............................C5 Leonardo Da Vinci, via ............B/C5 Leoni, via.................................D2 Leopardi, l.go ...........................B3 Leopardi, via ............................B3 Levi, via ..................................C5 Longo, p.zza ............................C4 Magellano, via ......................C/D3 Magnani, via ............................C5 Mameli, via ......................B/C5/6 Manara, via .............................B7 Manin, via ...............................B7 Manzoni, via ............................B5 Marchetti, via........................C/D4 Marconi, via .........................A5/6 Maria Luigia, l.go ......................C5 Maroncelli, via .........................B7 Marsala, via .........................C4/5 Martiri della Libertà, v.le ......B/C6/7 Martiri 11 Marzo 1945, via .........D4 Marzabotto, via ...........B/C4/5 - E3 Mascagni, via ....................A4 - C1 Massenza, via.......................C/D6 Matteotti, p.zza ........................D3 Mazzini, via ................A4/5 - C2/3 Medici, v.lo ..............................B7 Mentana, via ...........................C2 Meschi, p.zza .......................C/D4 Meucci, via ..........................A/B3 Michelangelo, via .....................C5 Micheli, via ..........................D1/2 Milani J., via ............................D2 Moro Aldo, p.zza .......................C4 Musini, via ..............................E2 Nagy, via..................................C6 Negrelli, via ..........................A3/4 Nenni, via ................................D4 Nievo, via ................................B6 Nullo, via ................................B7 Nuvolari, via .............................C6 Oberdan, via ............................A5 Omati, via ................................D2 Osacca, via ..........................B/C4 Otto Mulini, via .........................A6 Pablo, via .............................B/C5 Pacinotti, via ............................B3 Palestro, via ............................B4 Palme, via................................C6 Papa Giovanni XXIII, via...............C8 Papini, via ...........................D6/7 Parini, via ................................B3 Pascoli, via ..........................C5/6 Pasteur, via .............................A3 Pastrengo, via ..........................B4 Pellico S., via ...........................C7 Pertini, via ...............................D8 Pescina, via..............................B5 Petrarca, via ........................C/D1 Pezzana, p.zza .........................C2 Pezzani, via ..........................B3/4 Piave, via .............................A3/4 Pilo, via ..................................C6 Pisacane, via .......................B/C7 Poma, via ...............................B7 Ponte Nuovo, via ...............C/D/E6 Ponte Romano, via ....................C2 Pontida, p.zza ..........................D2 Porro, via ................................D1 Porsi, via..............................B/C6 1° Maggio, via .........................B5 Prov.le n. 12 di Soragna, str......A7/8 Prov.le n. 71 di Coduro, str.......C/D8 Quarto, via ..............................D4 IV Novembre, via ......B/C2 - D/E1/2 Raffaello, via ...........................C5 Repubblica, p.le ........................A5 Romagnosi, via ........................D1 Rormiroli R., via .....................D/E7 Rossi, via ...............................D2 Rossini, via .............................A3 Rovacchia, str........................E4/5 Sabotino, via ........................B/C4 Saffi, via ..............................B/C7 Salimbene, via..........................D2 San Faustino, via.......................A2 San Francesco, via ...................C4 San Martino, via .......................C4 Santi, via .............................C3/4 Saragat, via ..........................D/E4 Sauro, via ...............................B6 Sciascia, via.............................B7 Solferino, via ...........................C4 Statale n. 9, str. ........................C8 Stazione ..................................A5 Tagliasacchi, via ........................C2 Tasso, via ............................B3/4 Teatro, via ...............................D2 Timavo, via ..............................B3 Togliatti, via ...................C/D3/4/5 Tommaseo, via ..................B4 - E1 Tommasini, via .........................D2 Torricelli, via ...................B3/4 - E1 Toscanini, via .....................A4 - C1 Toti, via ...................................B6 Trento, via ...........................C/D4 Tribunale, via ...........................C2 Tridenti, via...............................C5 Trieste, via .......................B/C3/4 Turri, via ..................................B7 Ugolini, via ...............................C2 Valentini, via ......................B2 - D1 XXV Aprile, via ......................B5/6 XXIV Maggio, via ............B/C5/6/7 XX Settembre, via .................D/E2 Verdi, p.zza .............................D2 Verità, via ................................B7 Vespucci, via ............................D3 Vidarelle, str. vic.le.....................E6 Visconti, via ............................D2 Vittoria, via della ....................E2/3 Vittorio Veneto, via ................C4/5 Volta, via ....................B3/4 - D/E1 Volturno, via ............................E4 Zani Abate, via ......................A3/4

FONTANELLATO vedi cartina pag. 39

Aimi, via ..................................A4 Albertelli, via ........................B/C2 Azzali, via ............................C1/2 Baldrocchi, via ..........................B4 Barabaschi, via .................B/C1/2 Barantani, via ..........................B4 Baruffini, via .........................C1/2 Battisti, via .......................A/B2/3 Bersaglieri, via .........................A1 Bozzani, via .............................C2 Brambilla, via .......................B/C4

Buozzi, via ........................B/C1/2 Busseto, str. per ....................A/B4 Bussolati, via ...........................A3 Caduti di Cefalonia, via ..............C3 Ceriati, via ...........................A/B1 Costa, via ...............................B3 Dante Alighieri, via .....................A3 Di Vittorio, via ..........................A2 Emilia, via ...............................B1 Fava, via .................................A3 Fontanino, v.lo .........................B3 F.lli Cervi, via ........................B/C1 Garibaldi, p.zza ........................C3 Gramsci, via ............................C3 Manghi e Guareschi, via..............A3 Marconi, via ............................C3 Masnovo, via ........................A2/3 Matteotti, p.zza ....................B/C3 Mazzetti, via .........................A/B3 Mazzini, v.le .........................C2/3 Nenni, via ................................A4 Peracchi, via ........................B2/3 Pezzone, via .........................B/C3 Picelli, via ............................A/B2 Pigorini, via ..........................B/C3 Pincolini, via .........................B2/3 Pini, via ..................................B3 Polizzi, via ...............................B1 Pozzi, via .............................B1/2 IV Novembre, via ......................C2 Roma, v.le ...............................C3 Sambataro, via .....................C1/2 Santi, via ................................C3 Sanvitale, via .......................B2/3 Sanvitale, via ...........................B3 Scotti, via ............................C1/2 Seletti, via ...........................B/C1 Terracini, via ............................C3 Togliatti, via .............................C4 Trieste, via ...........................C3/4 Vaccari, v.le .........................B2/3 Verdi, p.zza ..........................B2/3 Vezzoni, v.le ......................A/B3/4 Vittorio Veneto, p.le ...................B2 XXV Aprile, p.le .........................C3 XXIV Maggio, via ...................B1/2 Zambelloni, via .....................B/C3

FONTEVIVO

vedi cartina pag. 39

Berettine, str. delle ....................C2 Brodolini, via ............................C3 Convento, p.zza ........................C2 Costituente, via ....................B2/3 De Gasperi, via ........................C2 De Sica, p.zza ..........................C3 Fellini, via ................................C3 F.lli Cervi, via ........................B1/2 Marconi, via .........................B/C2 Nuova, via ...........................C3/4 Pasolini, via .........................C2/3 Pertini, via ...........................B/C3 Prov.le Busseto, str. ...........A/B3-C1 Repubblica, p.zza ..................B2/3 Roma, via ...............................B2 Sani, str. privata .......................A3 Torchio, via ..............................A4 Villa di Sotto, str. ...................A/B1 Visconti, str.lo ..........................C3 Volontari del Sangue, via .....B/C1/2

FORNOVO TARO vedi cartina pag. 42

Battisti, via ..............................C4 Bottego, via .........................C3/4 Cardinal Ferrari, via ...................C1 Collegati, via dei .......................B4 Dante Alighieri, via ....................A2 Diaz, via ..............................B/C4 Di Vittorio G., via ............D/E1/2/3 Endrumaschi, via ......................A3 Gramsci, via .....................C/D1/2 Grandi, via ...............................E4 La Spezia, str. per......................A4 Libertà, p.zza ........................A/B3 Lisoni, via ........................C/D3/4 Marconi, via ......................A/B1/2 Martiri della Libertà, via ..........B2/3 Matteotti, p.zza ........................C4 Mercato, p.zza del .....................D4 Nazionale, via ...................B/C2/3 Noceto-Medesano, str. per.......D/E4 Parma, str. per..........................D1 Partigiani d'Italia, via ..............B/C1 Pezzani, via .............................B2 Pizzi, p.zza ...........................C/D4 Punica, via ..............................B4 IV Novembre, p.zza ...................C4 Repubblica, via della ...........B/C1/2 Roma, via ............................C/D2 Rugarli, via ..........................C/D2 Sauro, via ...............................C3 Solferino, via ........................C/D3 Tommasi, via ...........................D3 Turati, via .............................A3/4 Veneto, via ..........................B/C3 XXIV Maggio, via ................B/C3/4 XX Settembre, via .....................C4 Verdi, via .................................C2 Zilioli, via .................................A3 Zuffardi, via .............................D4

LANGHIRANO vedi cartina pag. 45

Allende S., via .......................B/C4 Asaffi, via ................................D2 Banzola E., via ..................D/E1/2 Battisti C., via ..........................D3 Berlinguer E., via .......................B4 Bianchi P., via............................D3 Bixio, via..................................D2 Bocchialini, via .........................C3 Borghetto, v.lo ..........................C1 Borra, str. della .........................C1 Canetti G., via...........................D2 Carducci, via ...........................D2 Cascinapiano, via ..............B/C2/3 Cav. di Vittorio Veneto, via ..........C3 Cavatora, via ............................C2 Chioso, str. ...........................B/C1 Colombo, via ...........................D2 Corniglio, str. ............................E1 Corridoni, p.zza ........................D2 Coruzzi, via ..............................C1 Dante Alighieri, via ....................C2 De Gasperi A., via......................E2 Di Vittorio, via .......................B3/4 Don Corchia, via........................B4

67


Don Minzoni, via .......................D2 Don Orsi L., via ..................C/D1/2 Don Sturzo, via .........................A3 Fabiola, via ...........................E1/2 Fanti d'Italia, via .......................D2 Fermi, via ................................C3 Ferrari, p.zza ........................C2/3 Ferrari B., via ...........................D3 Ferrari O., via ...........................C3 F.lli Cervi, via.............................A3 F.lli Toschi, via...........................D2 Fratti, via .................................C2 Galvani, via ..............................E1 Garibaldi, p.zza ........................C2 Giardino, v.lo del .......................C3 Gramsci, via ............................D2 Grandi, via............................C2/3 Guerci, via ............................A3/4 Julia, via...............................B/C2 Leoni, via ............................D2/3 Ligolotti, st.lo privato..................D2 Marconi, via ............................D3 Marcora G., via .........................D1 Martiri della Libertà, v.le ...C/D/E2/3 Mascagni, via ...........................C2 Mattaletto, str.......................C1-C2 Matteotti, via ...........................D2 Micheli, via ..........................C3/4 Mille, via dei.............................D2 Monte, str. del ...................A/B2/3 Monte Grappa, via .....................E1 Moro Aldo, via ..........................C2 Mulino Fabiola, str......................E1 Murri, via ................................C3 Nenni P., via ..........................B3/4 Olive, str. .................................D1 Pelosi A., via ........................C2/3 Pezzani R., via ......................C3/4 Pizzetti I., via ...........................C2 Popolo, via del ..........................C2 Riano, str. ................................E1 Rio Frascari, str. .................C/D1/2 Risorgimento, via .....................D2 Roma, via ........................B/C/D3 Tanara, via .......................C/D2/3 Togliatti, via .........................C/D2 Tomasicchio, via ...................C3/4 Torre, str. della ..........................B3 Toscanini, via .......................C/D2 Turati, via ................................C2 Unicef, via................................C2 XX Settembre, via .....................C3 XXV Aprile, via ..........................D2 Verdi, via ................................D2 Villa, via della ...........................C1 Vittorio Veneto, via ....................C3 Volontari del Sangue, via ............C3 Zaccagnini, via..........................C2

LESIGNANO

vedi cartina pag. 44

Argini, str. ................................A2 Argini di Stradirano, str. ...........C1/2 Bassa, via della ........................A1 Carattino, via ...........................B1 Castello, via del ........................B3 F.lli Cervi, via ........................A/B2 Liberazione, via della .............B/C2 Marconi, p.zza ......................A/B2 Marzabotto, via ........................B2 Mons. Triani, via ....................A/B2 Oltre Rio, via ............................A2 Partigiani d'Italia, via ..............B2/3 Pelicelli, via ..........................B2/3 1° Maggio, via ..........................A4 IV Novembre, p.zza.................A1/2 Registro, via del ........................B1 Roma, via ............................A/B2 Rondella, via della ..........B2-A/B3/4 San Fermo, via .........................A1 Terme, via delle ....................B/C1 XXV Aprile, via .......................B/C2 Volontari del Sangue, via .........C1/2

MEDESANO

vedi cartina pag. 44

Antelami, via ............................A4 Boccolari, via ...........................A3 Carducci, via ........................C1/2 Cavallotti, via .......................B/C2 Conciliazione, via ..................A/B1 Corridoni, via ........................A/B2 Costa Garibalda, str. ..................A4 Dalla Chiesa, via ......................A4 Dante Alighieri, via..................A/B2 De Gasperi, via .....................A2/3 Don Bosco, via .........................A1 Don Minzoni, via ...................B/C2 Europa, via ..............................B2 Fanfoni, b.go ...........................B1 Ferrari, via ...............................C3 F.lli Cervi, via ............................C2 Gorrieri, via .............................B4 Gramsci, via ............................B1 Grossardi, via ..........................B1 Jasoni, via ...............................A3 Kennedy, via ............................A2 La Torre P., via .......................A3/4 Maini, via ............................A/B3 Marconi, p.zza .........................B2 Martiri della Libertà, via .............B2 Matteotti, via ...........................A2 Mazzini, via .............................B2 Michelangelo Buonarroti, via........C3 Nenni, via ................................A3 Pace, via .............................B/C1 Parmigianino, via ......................C3 Pascoli, via ..............................C1 IV Novembre, via .......................C1 Raffaello Sanzio, via ..........B/C3/4 Roma, via ........................B/C1/2 Saragat, via .........................B/C1 Squarcia, via ...........................B4 Trieste, via ...........................B2/3 Verdi, via ..........................A2/3/4 Volta, via .................................A2

MEZZANI

vedi cartina pag. 45

Argine destro del Parma, str. ....... A1 Argine destro del Po, str. .........A1/2 Argine dx del Po Mezzano Inf. st.a B3/4 Argine di Sant'Antonio, via ..........B2 Argine Giarolo, str. .................A2/3 Belli, p.zza ..............................C4 Benassi, via ............................C2 Bocca d'Enza, str. ................B/C4 Bocconi, via .............................C4 Bondi, via ................................A1

68

Borsellino, via ..........................C3 Cantarana, via .........................C3 Cantoni, via .............................B2 Castello, via .........................B/C4 Cavestro, via ...........................B3 Chico Mendez, via ....................C3 Chiodinello, str. ........................C1 Don Bernini, via ....................B/C4 Falcone, via .............................A1 Fornace, via .........................A/B4 F.lli Cervi, via ............................C3 Garibaldi, via ...........................B2 Ghiaie Bonvisi, via .................A/B3 Giubellini, via ...........................C4 Gramsci, via .........................A/B1 Grassini, via .........................B/C2 Leonardo Da Vinci, via ...........B/C4 Lunga, str. ........................B/C2/3 Manzoni, via .........................A/B1 Martiri della Libertà, via ..........B3/4 Matteotti, via ....................A/B1/2 Mauri, via ................................C4 Mazzabue, via ..........................C2 Molinari, via dei.........................B3 Mosconi, via ........................B3/4 Negri, p.zza .............................C2 VIII Marzo, via ..........................B3 Pace, via della.......................B/C2 Padana Orientale, str. prov.......B1-C4 Palazzo del Vescovo, via ..........A/B1 Papa Giovanni XXIII, via.............CB4 Parma, via del ..........................B2 Parma Mezzani, str. prov. ............C2 Parma Morta, str. della............A/B3 Pertini, via ...............................B4 Porto, via del.........................A/B2 1° Maggio, via .........................B1 IV Novembre, via ......................C2 Resistenza, via della ..................B3 Reverberi, via dei ...................A/B2 Rondizzone, p.zza .....................A1 San Francesco d'Assisi, via .....B/C2 San Francesco, via ...................B4 Sant'Antonio, via ......................C4 Toscanini, via ...........................B4 Valle, via .................................C3 Valle del Casale, via ..................C3 XXV Aprile, via ......................C2/3 Verdi, via .............................B/C4 Viazza, str. ...........................A/B2 Zerbini, via ..............................B2

MONCHIO delle CORTI vedi cartina pag. 45

Antognarelli, via .....................C1/2 Borella, str. della....................B/C2 Ciodena, str. della.....................B3 Guerotti, via ......................B/C1/2 Malghirone, str. vic.le di ...........A3/4 Malpeli A., via ...........................B4 Malpeli G., via..........................C3 Masanti, via ............................B3 Mistrali, via .............................C3 Prov.le 665, str. .............A3/4-B/C3 Prov.le n. 75, str. ...............A/B1/2 Ricci A., via ..............................A2 Ricci G.,via ..............................A1 Ricci P., via ............................B3/4 Rossi, via .............................B/C3 Ruozzi, via ...............................B3 Tana, str. vic.le della ...............B1/2

MONTECHIARUGOLO vedi cartina pag. 46 Borra, via ................................A3 Don Lazzero, via .......................B3 Enza, via .................................A2 Felicola, via ..............................A3 Liberazione, via .................A/B1/2 Margherita, via .....................A/B1 Mazzini, p.zza ..........................B1 Mercato, via del ....................A/B2 Montecchio, via ....................A/B3 Municipio, via del ...................A/B2 Parma, via ...............................A3 IV Ottobre, via .......................A/B1 Resga, via ...............................A3 Rivasi, p.zza ............................B2 Roma, via ............................A/B2 Rossi, via ................................A1 Sagrato, via .........................A1/2 San Quintino, p.le .....................A2 Scoffiero, via ........................A/B3 Solari, via .......................A/1/2/3 Torelli, via ............................A/B1 Trivulzio, via ..........................A/B3

BASILICANOVA di Montechiarugolo vedi cartina pag. 46

Alfierii, p.za ..............................C2 Argini Nord, via...................B/C1/2 Argini Sud, via...........................C1 Berlinguer, via ...........................B2 Boccaccio, via ..........................C2 Borsellino, via...........................B2 Carducci, via ............................C2 Casale, via...............................B1 Corradini, via ............................C1 Correggio, via........................B/C2 Dante, via ................................C2 Falcone, via..............................B2 Ferrari, p.za ..............................C2 Foscolo, via..............................C2 Garibaldi, via ............................C2 Ghiare, via ...............................C1 Gramsci, via .........................B/C1 Leopardi, via ............................C2 Manzoni, p.za ...........................C2 Monti, via ................................C2 Moro, via .................................B2 Nuovo, v.le ...........................B/C1 Parmigianino, via.......................B2 Pascoli, via...............................C2

Pertini, via................................B2 Petrarca, via .............................C2 Pezzani, via ..............................C2 Prampolini, via ..........................B1

MONTICELLI TERME di Montechiarugolo vedi cartina pag. 46

Bach, via ................................D4 Basse, via ...............................C2 Bellini, via ...............................D4 Buozzi, via ............................D2/3 Cimarosa, via ..........................D3 Curie, via .............................E2/3 D'Acquisto, via .....................C3/4 De Gasperi, via ........................D3 De Nicola, via .......................B/C4 Di Vittorio, via .......................D3/4 Donizetti, via ........................D/E4 Einaudi, via ..........................B/C4 Fermi, via ................................D2 Ferrari, via................................D1 Fleming, via .........................D/E3 Fornia, p.zza ............................D3 Galvani, via ..............................E2 Giuffredi, via ............................E2 Leonardo Da Vinci, via................D2 Leoncavallo, via ....................E3/4 Marconi, via .............................D2 Marmiroli, via ...........................E2 Mascagni, via .......................D/E3 Matteotti, via ........................D2/3 Mendes, via .........................C/D4 Meucci, via ..........................D/E2 Monte, via ...............................E3 Montepelato Nord, via ................C3 Montepelato Sud, via .............D/E3 Mozart, via ..........................D3/4 Nenni, via ...............................C3 Pacinotti, via.............................E2 Paer, p.zza ...............................E4 Paganini, via ............................D3 Parma, via ........................E2/3/4 Picelli, via.............................C/D3 Ponticelle, via ..........................C4 Puccini, via ..............................E3 Rossini, via .............................E4 Santi, via .............................D3/4 Spadolini, via ...........................D3 Terme, viale delle ..................C/D2 Terracini, via ............................B4 Togliatti, via .............................D3 Toscanini, via ...........................E4 Turati, via ................................D3 Unicef, via ...............................D3 XXIV Maggio, via .......................E3 Verdi, via...........................D/E3/4 Vivaldi, via ...............................D3 Volta, via .................................E2 Wagner, via ..............................D4

NEVIANO degli ARDUINI vedi cartina pag. 47

Begozzo ..............................C1 Bertogallo ...........................C2/3 Case Campanari ...................C1/2 Cereto ................................A3/4 Neviano degli Arduini, str. prov.le.........................B/C3/4 Nigrizzano, str. .........................B1 Quinzano ................................C4 Provinciale 41. str. ................B2/3 Urzano Faviano Inf., str. ...........A1/2

NOCETO

vedi cartina pag. 48

Abba, via .................................D3 Al Cantone, via .........................B1 Aspromonte, via .......................D3 Baratta, via ..............................D2 Battisti, via...............................C1 Bellini, via.............................B1/2 Berenini, via ............................C1 Berlinguer E., via ......................A2 Bianchi, via ..............................C2 Bixio, via..................................D3 Boito, via .................................B2 Bolsi, via .................................C2 Boni e Gavazzi, via ................D/E2 Borsellino, p.le .........................E2 Borsi, via ................................E2 Buozzi, via ...............................A2 Caduti della Libertà, via ..........C/D2 Calestani, via ...........................C2 Camboara, via .........................E4 Cavallotti, via ........................D/E2 Cavour, via ...............................D1 Cento Lance, via .......................A3 Costituzione, via .......................B1 Crema, via ..............................D3 Dalla Chiesa C.A., via .............B2/3 Dalla Chiesa G., via ...............D1/2 Da Noceto P., via ...................D1/2 De Ambris, via ......................A/B2 De Gasperi, via ........................A2 Di Vittorio, via ...........................D1 Don Cavalli, via ........................B1 Don Galli, via ........................D1/2 Don Minzoni, via .......................C1 Don Pellegri, via .......................D1 Dotti, via .................................D3 Falcone, p.le ............................E2 Fanti d'Italia, via ....................A/B3 Fermi, via ................................D4 Ferrari, via ...........................A/B1 Fidenza, str. per ....................A/B4

Folli, via ...................................C2 Fosse Ardeatine, via ..................A3 F. lli Cervi, via ...........................D3 Gandiolo, via .........................E1/2 Garibaldi, p.zza .....................C/D2 Ghiaie superiori, via ...................E1 Gramsci, via .........................C1/2 Grandi, via ...............................D1 Kennedy, via.............................B1 King M. L., via ..........................B1 Maestà, via della.......................A3 Manghi e Guareschi, via .........C2/3 Marconi, via .............................E4 Marsala, via ............................D2 Martiri di Marzabotto, via ...........D3 Mascagni, via ..........................C2 Matteotti, via ....................C/D2/3 Mazzini, via...........................D1/2 Mentana, via ...........................E3 Meucci, via...............................E4 Mille, via dei ........................D2/3 Mons. Copello, via ....................E2 Moruzzi, p.le ............................A2 Nenni, via ................................A2 Nievo, via.................................E3 Osacca, via .............................D3 Ospedaletto, via ................A/B/C3 Paganini, via ............................B1 Palestrina, via .......................A/B2 Papa Giovanni XXIII, via ........D/E3(4 Partigiani, p.zza ........................D2 Passo Buole, via ...................D/E1 Pelacani, via ........................B/C2 Pezzani, via ......................C/D2/3 Piave, via ................................E3 Pisacane, via ...........................C2 Pizzetti, via ..........................B/C1 Ponte Alto, via ..........................B2 Ponte Recchio, via ....................D4 Ponte Taro, via .........................E3 1° Maggio, via ......................C1/2 Puccini, via ..........................B/C2 IV Novembre, via ...................D2/3 Reduci, via ..............................D2 Repubblica, p.zza .....................D2 Rimembranze, via delle ..............C1 Risorgimento, via .....................D2 Roma, via ...............................D2 Romanina, via .........................D4 Rossi, via ...............................D1 Rossini, via .............................C1 Saba, via ................................B1 Sadino, via ..............................B1 Saffi, via .............................C/D1 San Martino, via ...................D1/2 San Vitale, via ......................D/E3 Solferino, via ............................D2 Tagliavini, via ...........................D3 Tanara, via ..............................D3 Terracini, via ............................A2 Togliatti, via .............................A2 Tonarelli, via .........................D2/3 Torrente Recchio, via .............B1/2 Torricelli, via ............................D4 Toscanini, via ...........................C2 Trento, via ...............................E3 Trieste, via ...........................E3/4 Turati, via ................................B1 XXV Aprile, via ...................B/C1/2 XXIV Maggio, via .......................D2 Verdi, via .............................B/C2 Vittorio Veneto, p.zza .............A/B1 Vittorio Veneto, via ................C/D2 Vivaldi, via ...............................B2 Zanella, via .............................D3

PALANZANO

vedi cartina pag. 47

Bonifacio di Canossa, str. A/B1/2/3/4 Carbogna, str. ..........................B3 Divisione Julia, via .................B3/4 Don Bosco, via ........................B3 Fiera, via della .........................B2 Fontechiari, b.go .......................C3 Galaverna, via...........................C2 Irali, b.go ................................C1 Mons. Bettoli, via ..................C2/3 Montale, str. ............................B1 Monte Faggeto, via ................B/C2 San Martino, via .......................B3 Provinciale, str. .....................C3/4 Tanaro, b.go del ........................A3 Torchio, str. del .....................A/B2 Torrente Cedra, via ................B/C1 Valle dei Cavalieri, via ................C2

PELLEGRINO PARMENSE vedi cartina pag. 49

Abate Conte, b.go .....................C2 Alpini D'Italia, v.le .....................C3 Barbacini F., via ........................A4 Berzieri, p.zza ..........................B2 Battisti, b.go ............................C2 Bottego V., via ......................B3/4 Dante Alighieri, via .................A3/4 2 Giugno, via ...........................C2 Europa, c.so ............................B1 Garibaldi, via ........................C1/2 Gramsci, via ............................A1 Martiri della Libertà, via .............C2 Matteotti, via ...........................C1 Mazzini, p.zza .......................B/C1 Micheli, via ..........................A/B3 Molino Fogliani, b.go .................C2 Pedrazzi G., via ........................B1 1° Maggio, via .......................A/B4

Repubblica, via della .................B2 Roma, via .....................B/C2/3/4 San Francesco d'Assisi, via ........B2 Strada Privata ......................A2/3 XXV Aprile, via ..........................C2

POLESINE PARMENSE vedi cartina pag. 49

Argine dei Confini, str..................C3 Avalli, via .................A2/3-B/C3/4 Boito, via .............................B/C3 Livelli, via .............................A/B2 Manzoni, via ............................B2 Marconi, via .........................B2/3 Palazzo Due Torri, str. ................A2 Provinciale, str. ..................C2/3/4 Rimembranze, via delle ...........B2/3 Roma, via .........................B/C2/3 Sbrisi, via ................................A3 XXV Aprile, via ......................B/C1 Verdi, via .................................B3

ROCCABIANCA vedi cartina pag. 50

Aie, via ....................................A1 Berluschi, str. ...........................A1 Bixio, b.go................................B2 Carducci, b.go ..........................B2 Cavour, p.zza ............................B2 Galilei, via.............................A1/2 Garibaldi, p.zza ........................B2 Macchia, str. ............................A3 Mameli, b.go ............................B2 Mantegna, via ......................B/C4 Marconi, via .............................A2 Mazzini, b.go ...........................B2 Mercato, p.zza del .....................C2 Minozzi L., p.zza .......................B2 Padana, str. .............................C2 Parmigianino, via ......................B4 Pirino, str. ............................B/C1 Posta, b.go ..........................B2/3 IV Novembre, via ......................B3 Rigosa, str. ..........................C1/2 Rimembranze, v.le .................B1/2 Rocca, v.le ...........................B2/3 San Rocco, str. .........................A1 Stagno, str. ..........................C3/4 Tolarolo, str. ..............A2/3/4-B3/4 Tragli, str. .............................B2/3 Verdi, str. ..............................A1/2 Vespucci, via ...........................C3 Vittorio Veneto, v.le ....................B2 Voltini, via ...............................C3

SALA BAGANZA vedi cartina pag. 51

Aguzzoli, via..............................A4 Amalia, via...............................D1 Anime, str. delle ....................D1/2 Are, via ...................................B3 Barricate, via delle.....................C3 Berlinguer E., via ......................C3 Bettoli, via ...............................B4 Boscaioli, via dei ...................C1/2 Campi, via ..............................D3 Canale, via ..............................C3 Canali, str.lo ............................A4 Capanna, via ...........................D1 Capitini, via ..........................B/C4 Carrettieri, via dei ......................B4 Cascine, str. delle ..................B/C1 Case Marconi, via .....................E2 Case Nuove, via .......................C1 Castellaro-Callestano, str. per.......E3 Cavalli, via ...............................B3 Collecchio-A1, str. per .................A2 Collecchio, via ...................B/C2/3 Coppi, via ...............................D2 Corridoni, p.zza ........................C3 Cortesi, via .............................C3 D'Acquisto, p.zza ......................D4 Dalla Chiesa, via ...................B/C3 Dante Alighieri, via ....................D3 Degli Antoni, via .......................C4 Di Vittorio, via .......................D/E4 Dist. Carpi, via .........................D4 Divisione Julia, via .............D/E3/4 Falcone, via .............................D3 Fava, via .................................C2 Fedolfi, via ..............................B3 Figlie della Croce, via .............D/E3 Fornovo-A15, str. per ..............C/D1 Frank Anna, via ........................C3 F.lli Cervi, via ........................E2/3 Galeotti, via .............................B4 Galilei G., via ...........................D2 Garibaldi, via ...........................D3 Gazzola, via .............................B3 Gramsci, p.zza .........................D3 Grandi, via ..............................B3 Gruzza, via ..............................D2 Guareschi, via ..........................D4 King M. L., via ..........................B3 Lanfranco, via ..........................B3 Maestri F., via .......................C/D4 Maiatico, str. per .......................E1 Maiatico, via ............................D1 Malerba, via ............................C4 Marconi, via ............................D4 Maria Luigia, via .......................B4 Martiri della Libertà, via ..........D3/4 Matteotti, v.le........................C/D3 Moro, via ................................B3 Muzzi, via ................................B4 Olma, via ................................D1


VIII Marzo, via .......................D/E2 Papa Giovanni XXIII, via ..............C3 Parma, str. per .........................A4 Petitot, via ...............................B4 Piccoli, via ...........................C/D4 1° Maggio, via ......................D2/3 Provinciale, via .....................B/C4 Puttino, via del .....................C1/2 Remitaggio, via ........................B2 Rocca, via ...............................C1 Roma, via ...............................C3 Romeo, via ..............................D3 Rosa Augusto, via .....................C4 Rossa G., via ...........................C2 San Lorenzo, via .......................C4 Santi, via ................................D2 S. Vitale, str. per........................E4 Scaramuzza, via .......................B4 Turati, via ............................D1/2 XXV Aprile, p.zza .......................D3 Villa Ortensia, via ......................A4 Vittorio Emanuele II, via ..........C/D3 Zampetti, via ........................E3/4 Zappati, via ..........................D1/2

SALSOMAGGIORE TERME vedi cartina pag. 52

Adhemar, via ...........................D2 Affanni, via ..........................B1/2 Alessandrini, via .......................E3 Allegri, via ...............................B1 Amendola, via ......................A/B2 Antelami, via ...........................B1 Asiago, via ..............................C4 Bacchelli, via ...........................C2 Bachelet, via ...........................C3 Baistrocchi, via ........................C2 Baracca, via .........................B/C3 Bargone, via ............................A3 Barilli, via ................................B1 Bazzoni, l.go ............................C2 Bellaria, via .............................E2 Belvedere, via ..........................B3 Berenini, v.le ........................C2/3 Berzieri, p.le .........................C2/3 Bissolati, via ........................C1/2 Bodoni, via ..........................B/C1 Borgonovo, v.lo .....................C/D2 Bottego, via .........................B/C1 Bottoni, via ..........................B1/2 Brugnola, p.zza ........................C3 Buozzi, via ...............................B2 Caduti della Libertà, p.zza ..........C2 Caduti di Cefalonia e Corfù, via ....C4 Campanini, via .........................C2 Campore, via ...........................A1 Carducci, via ........................B/C2 Carso, via ............................C3/4 Castellazzo, b.go ...................C/D3 Castellazzo, via ........................D3 Cavour, v.le ......................C/D1/2 Ceriati, via ...............................C1 Cervara, via .............................E3 Cervia, v.lo ..............................C3 Colombo, via ...........................E2 Concordia, v.lo ......................C2/3 Copelli, via ..............................D2 Corridoni, v.le .......................B/C2 Costa, via ...............................B4 Costituente, via ........................B2 Crispi, via ................................E2 D'Acquisto, v.le .....................A/B2 Dalla Chiesa, l.go .....................A2 Dalla Rosa, via .....................C2/3 Dante, via ...............................C3 Davalli, via ..............................C1 D'Azeglio, via ...........................D2 De Gasperi, p.zza .....................B2 Deledda, via ............................B1 Delle Grazie, via .......................D2 Diaz, via .................................B4 Divisione Julia, via .................C/D2 Don Carrozza, via ..................C/D3 Don Minzoni, via .......................B2 Duse, via ................................B1 Falcone e Borsellino, p.zza .........A2 Faraboli, via .............................B3 Farini, via .............................D/E2 Farnese, via .............................E2 Fermi, via ............................A1/2 Filzi, via ..................................D3 Firenze, via ..............................B4 Fiume, via ...............................C3 F.lli Cervi, via ............................C1 Gardenghi, via .........................D2 Garibaldi, p.zza .....................D2/3 Garibaldi A., via ........................C3 Gelsi, via dei .........................A1/2 Gioia, via ................................B1 Giordani, via ............................B1 Giustizia, p.le ...........................C3 Gobetti, via .............................B2 Gorizia, via ..............................D2 Gragnani, via ...........................D3 Gramsci, via ............................B1 Grandi, via ..............................B2 Grassi L., via ........................A/B2 Harris P., via .............................A2 Indipendenza, v.le .....................B2 Isonzo, via ...............................E3 La Malfa, via ........................A/B1 Lavoro, v.le del ......................B/C2 Leonardo Da Vinci, via ...............C2 Leon d'Oro, via .........................A1 Leopardi, via.............................E2 Lindori, via ..............................C4 Livatino, via ..............................A2

Loschi, via ..............................D3 Macello, via..............................B2 Magnaghi, via .......................B/C3 Magnani, via ............................B1 Magnina, via ............................E3 Manzoni, via ............................E2 Marazzuola, via ........................D2 Marconi, v.le ........................A/B3 Marzabotto, via ........................C3 Marzaroli, via ...........................C3 Mascagni, via ..........................C2 Massarenti, via ........................A2 Matteotti, v.le ......................B1-C2 Mazzini, parco ..........................C2 Mazzini, via ..........................D2/3 Meucci, via ..........................B2/3 Micheli, via ..............................B2 Milano, via ..............................C3 Milite Ignoto, via .......................D3 Mistrali, via .............................B1 Montegrappa, via .....................C4 Montello, via ............................C4 Montesanto, via .......................C4 Moro, via ................................B4 Nenni, via ...............................B3 Ongari, via ...............................A1 Orologio, v.lo ............................C4 Pace, via della.......................C1/2 Papa Giovanni XXIII, p.le .............C3 Paradiso, via ............................B3 Parma, via ...........................A/B1 Parmigianino, via ......................B1 Pascoli, via .......................D/E2/3 Pasubio, via ............................C4 Patrioti, via ..............................C4 Petracchi, via ...........................D2 Petrarca, via ............................C2 Petrolifera, via ......................A3/4 Piave, via ................................D3 Pola, via .................................D2 Poggio, str. del ..................A/B3/4 Popolo, p.zza del ......................C3 Porro, v.le ............................D/E2 Prampolini, via .........................B2 1° Maggio, via ..........................B2 1° Maggio, v.le ......................B2/3 Puccini, via ..............................C2 IV Novembre, via ......................C3 Rattazzi, via .............................D2 Riccio da Parma, via ..................B1 Rimembranze, v.le ................C/D3 Riva, via .................................D2 Rivazzoli, via .........................A2/3 Roma, l.go ..............................C3 Roma, via ............................C2/3 Romagnosi, via ........................C3 Romagnosi, v.le .......................C3 Rossetti, via ............................C3 Rossini, via .............................C2 Rossi V., via .............................B2 Sabin, l.go ..............................C2 Sabotino, via ........................B/C4 Salsominore, str. per ..............C/D1 San Francesco, via ...................C1 San Martino, via ...................C3/4 Santi, via ................................B2 San Vitale, via .........................D2 Scaramuzza, via .......................B1 Sordoni, via .............................C4 Stazione, p.le ..........................B2 Tabiano, via .............................A3 Tobagi, via ...............................E3 Togliatti, via ..........................B3/4 Torino, via ...............................B2 Toscanini, via ...........................C2 Toschi, via ...............................B1 Trento, via ............................C1/2 Treves, via ...............................B3 Trieste, via ..............................C3 Tuberti, via ..............................C1 Ungaretti, via ...........................E3 Unità, via .............................C3/4 Valentini, via ............................D2 Venezia, v.lo ............................C3 XXV Aprile, via ..........................B2 XXIV Maggio, v.le ......................B3 Verdi, via .................................C2 Verrazzano, via .....................C/D1 Vespucci, via ............................E2 Vittoria, v.le ..........................B/C3 Vittorio Veneto, via ....................C4 Volta, via .................................B1

SAN SECONDO PARMENSE vedi cartina pag. 53

Allegri, via ................................C2 Battisti, v.le ..............................E1 Bedeschi, via.....................A/B1/2 Bellini, via ................................B4 Berenini, via .............................B2 Bernini, p.zza ........................C1/2 Bologna, str. per........................B1 Bruno, via ................................D2 Calabria, via .........................C/D4 Cappuccini, via ......................A1/2 Cavallotti, via ........................C2/3 Cavour, v.le .......................D/E2/3 Chiesetta, via della ....................D2 Cogozzo, str..............................A4 Comunale degli Zoccolanti, str. .A3/4 Copezzato, via di .......................A4 Corfù, via..............................E2/3 Corridoni, p.zza .........................D2 Costa, str. privata .....................C1 Costa, via ................................C1 Creta, via..............................E2/3 D'Azeglio, via............................C2

Dall'Aglio, via............................C1 Dante Alighieri, via .................B2/3 Degli Zoccolanti, str. com. ........A4/5 Dei Mazza, b.go.....................D2/3 Del Voltone, v.lo ........................D2 De' Medici, p.zza ...................B2/3 Don Cavalli, via......................B1/2 Donizetti, via ........................A/B4 Don Minzoni, via........................E2 Emilia, via ...........................D3/4 Faraboli, via .............................B1 Ferrari, via ...........................D/E1 Filzi, via ...................................D2 Fontanellato, str. per ..................E1 Fosse Ardeatine, via...................E2 F.lli Bandiera, via ....................E1/2 F.lli Cairoli, via ...........................E1 F.lli Cervi, via ............................B1 F.lli Rosselli, via .....................E1/2 Frazzi, via.................................B4 Gaibazzi, via .............................D2 Galvani, via...........................C2/3 Garibaldi, p.zza .........................D2 Garibaldi, via.........................C/D2 Genova, via ..........................D/E3 Giotto, via ................................C1 Gramsci, via ......................B/C1/2 Indipendenza, via ......................D2 Lazio, via .............................C/D4 Leopardi, via.............................A2 Livorno, via ...........................E3/4 Lombardia, via ......................C/D3 Longhi Bruno, via ...................A/B1 Manzoni, via ......................A/B2/3 Marche, via..............................D4 Marconi, via .............................C2 Martiri della Libertà, p.zza ...........C2 Martiri di Cefalonia, via ...............E2 Marzabotto, via......................E2/3 Matteotti, v.le ....................B/C/D3 Mazzini, p.zza ...........................D2 Milano, via ...............................E4 Monte Frumentario, via ...........D2/3 Moro, via .................................B3 Mulino di sotto, via ....................A3 Oddi, via .................................C2 Osacca, via...........................E2/3 Paganini, via.............................B4 Parma, str. per ......................D/E4 Partigiani d'Italia, v.le..............D3/4 Pascoli, via ..........................A/B2 Pattini, via ...........................D1/2 Pertini, via ............................B2/3 Piacenza, via ........................D/E3 Piemonte, via ..........................C4 Pisa, via ..........................D/E3/4 Po, via ....................................A2 Prevostura, via .........................D2 1° Maggio, str. .........................B2 1° Maggio, via ...................A/B/C2 Puccini, via ..............................B4 IV Novembre, via ......................C2 Racchetta, p.zza ......................D2 Raffaello, via ...........................C1 Repubblica, via .....................D2/3 Rete, b.go della ........................D3 Roma, via ...............................D2 Rossi P. M., v.le .................B/C1/2 Rossini, via .............................B3 Rovacchia, via .........................D2 Sardegna, via ..........................C4 Sauro, via ...............................D2 Sicilia, via ...............................D4 Strettini, v.lo .........................C/D2 Toscana, via ........................C/D3 Toscanini, via ...........................B4 Umbria, via .............................D4 Veneto, via...............................D3 Venezia, via .............................E3 XX Settembre, via .................D1/2 XXV Aprile, via ......................C1/2 XXI Agosto, via .....................D1/2 Verdi, via .................................C4 Vighi, via .............................B/C1 Viglioli, p.zza ............................C1 Vitali Mazza, via ................B/C2/3 Volta, via .................................C3 Voltone, v.lo del ........................D2 Zardi, via ..........................D/E1/2 Zoccolanti, via .......................A2/3

SISSA

vedi cartina pag. 50

Balladini, via .........................B/C3 Barozzi, via...............................C2 Battej, v.le................................B2 Belletti, via ..............................C1 Berlinguer, via .......................A2/3 Bianchi, via ..............................C2 Bosi, via ..................................B3 Caduti in guerra, v.le ...............A1/2 Chiesa, p.zza............................C2 Costituzione, via della .............B/C1 Criminali, via ............................C2 Dalla Chiesa C. A., p.zza .............A2 Del Frate L., via .....................B2/3 Don Minzoni, v.le ............A/B/C2/3 Don Pasini E., via ......................B3 Faraboli, via .............................B1 Ferrari I., via .............................C1 Ferrari P., via .............................C2 Filippina Ovest, via.....................A3 Finardi, via............................A/B2 Franciosi, via ............................A4 F.lli Cervi, via .........................B1/2 F.lli Soldi, via.............................A3 Frati, via...................................A4 Gobetti, via ...........................B1/2

Gramsci, via .............................C2 Grancia, via .......................C2/3/4 Marconi, via .............................B2 Matteotti, via ........................B/C1 Mezzo, via di .....................B2/3/4 Padre Daniele da Torricella, via C1/2 Palasone, str. per ......................C4 Pezzanelli G. B., via....................B3 Picelli, p.zza .............................C2 Prampolini, via.......................A/B1 I Maggio, p.zza..........................A1 Provinciale, via ......................A3/4 IV Novembre, via .......................C2 Rivara, via................................C2 Rocca, via della .....................B1/2 Roma, p.zza .............................B2 Sala, via ...........................A/B/C4 Scaramuzza, p.zza..............B/C1/2 Scaramuzza, via ....................B/C2 Sormani, via .........................A/B3 Testi, via ..................................A2 Toscanini, via ........................A/B1 XXV Aprile, via...........................B1 XX Settembre, via......................B2 Verdi, v.le.................................C1 Vincenzi, via .........................B/C3

SOLIGNANO

vedi cartina pag. 56

Capoluogo, via .........................B3 Carducci, via ........................A/B1 Dante, via ............................B/C2 Fondovalle, via ...........B/C1/2/3/4 Leonardo Da Vinci, via ...............B4 Manzoni, via ............................B3 Pascoli, via ..............................B4 Puccini, via ..........................A/B1 Roma, via ............................C2/3 Prov.le 110, str. ....................B/C4 Toscanini, via .......................A/B3 Veneto, via ..............................C2 Verdi, p.zza ..........................B1/2 Verdi, via ..........................A/B1/2 Zanetti, via ..............................C3

SORAGNA

vedi cartina pag. 57

Argine, str.................................A4 Bersaglieri d'Italia, via .........B/C1/2 Bertani, via ..............................D1 Bonatti, via ...........................D/E4 Busseto, str. per .......................B4 Caduti del 18-3-1945, via ........A2/3 Caduti di Cefalonia, via ...........C3/4 Campetti, str.............................C4 Carducci, via .........................C1/2 Cavour, via ...............................C2 Colombo, via.........................B2/3 Cornacchia, via .....................D2/3 Dante, v.le ...........................C/D1 De Gasperi, via .........................E2 Di Vittorio, via ...........................B4 Don Minzoni, via .......................D2 Emilia, str.lo ..........................E1/2 Facchini, via ............................C4 Ferrari, via................................C4 Fidenza, str. per ........................A3 Filzi, v.lo...............................C/D2 F.lli Cervi, via ............................C1 Galeotti, via..............................B2 Garibaldi, p.zza .........................C2 Garibaldi, via.........................C/D2 Ghidini, via ...............................C1 Gramsci, via .........................D2/3 Leopardi, via ............................C1 Levi, via ...............................E2/3 Lunga, via.............................A/B4 Lupi, p.zza ............................C2/3 Maestà di Chiavica, via ...........E2/3 Martiri della Libertà, v.le ......B/C1/2 Marzabotto, via ........................D1 Matteotti, via ........................D/E2 Mattioli, via ..............................D3 Mazzini, via ..........................C/D2 Mille, via dei ............................B2 Moro, via .................................D2 Pace, via della ..........................A3 Paracadutisti d'Italia, via..........E1/2 Parma-Fontanellato, str. per .....C/D1 Pascoli, via...............................C1 Pellico, via................................C3 Santi, via .............................E2/3 Scaramuzza, via .................D/E3/4 Toscanini, via ...........................C1 Trento, via ............................C/D3 Trieste, via ...............................D2 Unicef, via ...............................C2 Veneto, via........................C/D/E3 XXV Aprile, via ..........................D2 XX Settembre, via...............B/C2/3 Verdi, v.le .............................C2/3 Volta, via .................................B3

SORBOLO

vedi cartina pag. 58

Azzali, via ............................C/D2 Bachelet, via ...........................D2 Baracca, via ............................B2 Beethoven, via .........................C2 Bellini, via ...............................B2 Benassi, via .........................C2/3 Bianchi, via ..........................A/B3 Bixio, via .................................D4 Bizzozzero, via ......................A/B2 Bodoni, via ..............................B2

Bologna, via ............................E3 Bottego, via .........................D3/4 Bruno, via ............................D2/3 Buozzi, via ...........................B/C4 Cavour, via ...........................C3/4 Cocconi, via .........................D2/3 Conforti, via ............................D2 Curiel, via ...............................D3 D'Acquisto, via .........................D4 Dalla Chiesa, via ......................E2 De Nicola, via ..........................B2 Di Vittorio, via ..........................B4 Donatore, via del ...................B/C3 Don Bosco, via ........................C2 Don Minzoni, via ......................D2 Dugale, via ..........................D/E1 Einaudi, via .............................C2 Enza, via d' ...........................A/B4 Esperanto, via .........................D3 Faraboli, via .............................B3 Ferrari, str. dei ......................A2/3 Fiori, via dei ..........................D/E2 Firenze, via ..............................E3 Fleming, via..............................C3 F.lli Bandiera, via ......................C3 F.lli Cervi, via ...........................D4 F.lli Rosselli, via ........................E2 Garibaldi, via ...........................D3 Genova, via .............................E3 Gramsci, via ............................D3 Grandi, via ...............................B3 Gruppini, via .....................C1/2/3 Guarini, via ..............................B3 La Torre, via ............................D2 Libertà, p.zza .......................C3/4 Logretto, via .........................E3/4 Mantova, via ............................E2 Marconi, via .........................D3/4 Marchesi Lalatta, p.zza ..........C3/4 Marmolada, via ........................D4 Martignoni, via .....................D2/3 Martiri della Libertà, via ..........B/C3 Mascagni, via .......................C2/3 Mattei, via ...............................B2 Matteotti, via ...........................A3 Meucci, via .............................D3 Milano, via ..............................E3 Mimmi Fochi, via .......................A2 Mina, via .....................A1/2-B2/3 Montefiorino, via ......................D4 Monterappa, via .......................D4 Monte Santo, via ......................D4 Mozart, via ..............................B2 Negrisole, via ...........................A2 Nenni, via ...............................C2 Novella, via ..............................A3 Olivelli, via ...........................C/D1 Pablo, via ................................D3 Paganini, via ............................C2 Papa Giovanni XXIII, via ..............C4 Parri, via ..............................C1/2 Pastore, via .............................A3 Pellico, via ...............................C3 Piave, via .............................E3/4 Picelli, via ................................C3 Pisacane, via ...........................C3 Pisi, via ...............................C1/2 Po, via ................................E3/4 1° Maggio, via ......................C3/4 Puccini, via ..............................B2 IV Novembre, via ...................D1/2 Rimembranze, v.le delle ......C/D3/4 Salsi, via .................................B3 SS. Faustino e Giovita, via ..........D3 Saragat, via .........................C1/2 Solferino, via ....................D/E3/4 Taddei, via ...............................B3 Tassoni, via .........................C/D4 Terracini, via ............................C1 Tobagi, via ...........................D/E2 Torino, via ...............................E3 Toscanini, via ...........................C2 Trento, via ...............................E3 Trieste, via ...........................D/E3 Ulivi, via ..............................C/D2 XI Settembre, via.......................B3 Venezia, via .............................E3 XXV Aprile, via ..........................D3 XXIV Maggio, via ............B/C1/2/3 Verdi, via .................................C4 Verona, via ..............................E3 Vivaldi, via ...............................C2 Volta, via ................................D3

TIZZANO VAL PARMA vedi cartina pag. 56

Abbandonata, str. dell' ...............C3 Al Castello, via ......................A/B3 Amendola, via....................A/B1/2 Basini, via ...............................A2 Bocchialini, via .........................A2 Boschetto, str. del..................B/C2 Capanna, str. della .................A/B4 Carobbio, str. ...........................A1 Einaudi, via ...........................A/B2 Ertola, str.................................B3 Europa Unita, via ............A/B1/2/3 Ferrari, via ........................A/B1/2 F.lli Ferre, via ............................B2 Gervasi, via .............................B2 Giolitti, via ............................A1/2 Groppo, str. ..........................B1/2 Gubinaria, str. ...........................A2 Mabetta, str. della .....................A4 Malonga, str. della .............B/C2/3 Mons. Barili, via.....................B/C3 Moro, via..............................B2/3 Prov.le 14, str. ......................A/B4

69


Prov.le Schia, str. ....................A1 Signori, via .............................B2 Verdi, via ...............................B3

TORNOLO

vedi cartina pag. 59

Ca' Maio, via ..................A/B3/4 Formato, via ..........................A4 Lucchi, via ......................A/B2/3 Lusuardi, via ...................A/B/C4 Mantegari, via .................B/C1/2 Monteverdi, via ...................B/C2 Nocivelli, via ...........................A4 Preilo, via ...........................A/B3 Promenade, via ......................B1 Roma, via ...................A/B/C2/3 Scarsella, via .....................B/C1

TORRILE

vedi cartina pag. 59

Alicata, via ..........................A/B2 Allende, str. ............................B1 Cugini, via ..............................B3 Don Leporati, via .................B/C4 Frazione Torrile, via ..............B2/3 Leonardo Da Vinci, via ..............B2 Prov.le di Golese, str. ........A/B/C4 Simonini, via ......................A/B2 Tobagi, str. ............................B2

TRAVERSETOLO vedi cartina pag. 61

Alpini, p.zza degli.....................D3 Battisti, p.zza .........................B3 Boni, via ...............................A2 Braglia, via ........................C/D1 Brozzi, via .............................B3 Buozzi, via ..........................C1/2 Caduti di Russia, via ................B2 Carnierini, via..........................C2 Cavalli F., via .......................E2/3 Cisarri, via..............................B1 Cocconi, via ....................C/D1/2 Curie, via ...............................A3 D'Acquisto, via ........................A2 Dalla Chiesa, p.le ....................B4 D'Annunzio, via ...............B/C2/3 Dante Alighieri, via................C3/4 Delia M., via ...........................D3

70

Diaz, via ...............................D3 Don Cavalli G., via....................E2 Don Minzoni, via......................C4 Europa, p.le............................B4 Falcone, via ............................C4 Fanfulla, p.zza ........................C3 Fanfulla, l.go ......................C/D3 Fantini, via .............................B1 Ferrari G., via .........................E3 Fleming, via ............................A3 Fogazzaro, via .........................C2 Fontana, via ...........................B1 F.lli Cantini, via.....................C3/4 F.lli Cervi, via .......................A2/3 Kennedy J.F., via......................C1 Libertà, via .........................C3/4 Maiano, via ............................C1 Marconi, p.zza ........................C3 Martiri di Cefalonia, via .............C4 Martiri d'Italia, p.zza.................C4 Marzabotto, p.zza ....................C4 Matteotti, via.......................B/C3 Mezzadrol, str. privata ...........C/D3 Mons. Affolti, via ..................B/C1 Mons. Varesi, via.....................B3 Montegrappa, via ....................D3 Monte Santo, via.....................C1 Nardi, via............................A2/3 Oraison, via............................C1 Parma, via per.........................A3 Parmigianino, via .................D3/4 Partigiani d'Italia, via ................A4 Pascoli, via ........................B/C2 Pavese, via .........................D3/4 Pedemontana, via ............A/B1/2 Petrarca, via .......................C2/3 Pezzani R., via ....................D3/4 Piave, via ...........................C1/2 Pirandello, via......................B/C2 Popolo, via del.....................B1/2 1° Maggio, p.zza .....................B2 47° Brigata Garibaldi, via ......A/B2 IV Novembre, via..................D/E3 Rimembranze, via....................C4 Roma, via .............................B3 Rondani, p.zza ........................C3 San Martino, via......................C3 Sarti C., via ............................A4 Stradella, via ..........................B3 3ª Brigata Julia, via ...........A/B2/3 Tiberini, via .........................E2/3 Toscanini, v.le ..................C/D3/4

Trento, via ..............................D3 Trieste, via..............................E3 Ungaretti, via ..........................B4 XXIV Maggio, via........C/D/E1/2/3 Verdi, via.........................B/C3/4 Vittorio Veneto, p.zza................C3

TRECASALI

vedi cartina pag. 60

Artusi, via .......................A/B/C3 Boselli, via .............................C3 Campedello, via ..................A3/4 De Ambris, via ........................B2 De Gasperi, via....................B/C1 Don Parma G., via ...............A2/3 Gallani, via .............................B2 Gambali, v.lo ..........................B2 Gramsci, via ..........................B1 Martino, via ............................A4 Matteotti, via .........................A2 Morandi, via ...........................B1 Nazionale, via .....................A1/2 Partigiani d'Italia, via ...............B2 Ponticella, via ......................C2/3 Prov.le 43, str..........................A4 IV Novembre, via..................C1/2 Roma, via .............................B2 Trinità, via ...........................C3/4 XI Febbraio, via .......................A1 Varana, via .............................C2 XXV Aprile, via .....................B/C4 Verdi, via ........................A/B2/3 Von Berge, p.zza .....................B3

VARANO de' MELEGARI vedi cartina pag. 60

Alpini d'Italia, via ....................B4 Caduti del Dordia, via............A/B2 Carducci, via ..........................B3 Casemoli, via .....................B/C1 Castagnola, via ...................B/C4 Comaschi, via .........................A2 Compiano, via .....................A/B1 Don Santi C., via ....................B3 Fosio, str. per..........................C4 Galli, via ................................B2 Ginestre, via delle....................B4 Gramsci, via ...........................C3

Grossardi, via ........................B2 Labadini L. .............................A2 Marconi G., via ...................C3/4 Martiri della Libertà, via .B1/2-C3/4 Menotti, via.........................A/B1 Monte Mariolo, p.zza ................A2 Moro, via ...............................C4 Pile, via..................................A2 Rocca, str. della ...................C2/3 XXV Aprile, via.........................B3 Verdi, via ...........................A/B2

VARSI

vedi cartina pag. 62

Al Lago, via ........................B3/4 Alla Rocca, via ............A/B2-C1/2 Bassi, via...............................A2 Cenni, via ..............................B4 De Gasperi A., via ...................B2 Divisione Julia, via ...............B2/3 Marconi, via............................A1 Martiri della Libertà, via ...........B3 Matteotti, via ..........................B2 Monumento, p.zza................A1/2 Moro Aldo, via ....................A2/3 Papa Giovanni XXIII, via ........C2/3 Pieve, via ...........................A/B1 Pontremoli, via .................B/C2/3 Roma, via ...................A/B2/3/4 Santi F., via ............................B1 Zanetti, via .........................B1/2

ZIBELLO

vedi cartina pag. 62

Argine Maestro, via ..............A/B4 Bocchi, via .........................A/B2 Boni, via.............................A/B3 Caduti per la Patria, via .........A/B2 Chiarenzana, via .................C2/3 Chiesuola, via .....................B/C2 Cimitero, via del ......................C2 Dagnini, v.lo ...........................B3 Fratina, via..........................B3/4 Fratina, v.lo.............................A4 Gambara, via .....................B/C3 Garibaldi, p.zza........................A2 Gerenzana, str.lo ....................C1 Ghizzi, via .......................B/C3/4 Lavezzoli, via .......................A/B1 Matteotti, via.......................A/B2

Melloni, via .........................B/C2 Mulino, v.lo .........................A/B3 Musini, via .............................B3 Musini, v.lo ............................A2 Muzio, via .......................B/C1/2 Pallavicino, c.da................A/B2/3 Paredi, v.lo .............................A3 Porto, via del .......................A3/4 Provinciale, str. .......................C3 Provinciale, via ....................B2/3 Rocca, via della ...................A2/3 Rota, via ...............................A3 Sauro, v.lo .........................A/B2 Vialunga, str............................A4 Vagnotti, str.lo.........................C4


atlante parma 2010  

atlante parma stradario 2010

atlante parma 2010  

atlante parma stradario 2010

Advertisement