Page 1

event

W numerze: Film, muzyka, osobowości – największe wydarzenia muzyczne w Spodku / Śmiesznie i śpiewająco, czyli kabaret i teatr w MCK / Nadchodzi Metalmania. Będzie głośno / Coś dla rodzin – wiedza, zabawa, emocje z myślą o najmłodszych / Książka, turystyka, żagle – imprezy targowe/ Zmiany w MCK i w Spodku: jedzenie, komfort, ekologia / Byli u nas – celebryci na wyciągnięcie dłoni / Kongresy, dizajn, technologie – zapowiedzi wydarzeń 2018.

magazyn

wydarzeń w mck i spodek katowice


02

event

wydarzenia / relacje

Europejski Kongres MŚP – święto przedsiębiorców Trzy dni, dziesięć ścieżek tematycznych, sto dziesięć wydarzeń, pół tysiąca ekspertów i sześć tysięcy uczestników z trzydziestu dziewięciu krajów. Siódma edycja Europejskiego Kongresu MŚP pokazała, jak ważna jest wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy przedsiębiorcami.

– Uwolnić biznes! – tak brzmiało wiodące hasło październikowego spotkania, hasło wspólne i bliskie wszystkim przedsiębiorcom. Tym razem Międzynarodowe Centrum Kongresowe w  Katowicach gościło ich niezwykle szeroką i urozmaiconą reprezentację. – Od lat promujemy hasło „Nauka, biznes, samorząd – razem dla gospodarki”, przy którym podkreślamy słowo „razem”, wierząc, że współpraca między tymi trzema sektorami napędza pozytywne zmiany – podkreślił Tadeusz Donocik, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w  Katowicach, organizującej

od siedmiu lat EKMŚP. – Dlatego cieszy nas nie tylko wysoka frekwencja na tegorocznym Kongresie, lecz również to, że gościliśmy przedstawicieli wszystkich tych grup, również z zagranicy – podsumowuje. W 2017 roku w  Kongresie wzięli udział przedstawiciele m.in. Niemiec, Chin, USA, Białorusi, Chorwacji, którzy nie tylko nawiązywali kontakty biznesowe, ale tworzyli podwaliny współpracy ze śląskimi samorządami. Obrady i spotkania – prowadzone w sześciu językach – w  sposób szczególny poświęcone były obszarom, które determinują

uwalnianie biznesu. Wolność działania i myślenia, wyzwalające kreatywność i  innowacyjność są bowiem kwestią kluczową zarówno w zakresie zarządzania firmą, rekrutacji, technologii, jak i  prawa, finansowania oraz funkcjonowania otoczenia biznesu. Innowacyjności, rozumianej jako sposób myślenia, uczestnicy Kongresu uczyli się podczas inspirujących spotkań i rozmów. Siódma edycja wydarzenia miała również inny praktyczny wymiar, w  którym chodzi o  przekazywanie realnej wiedzy i  narzędzi, pomagających małym i  średnim przedsiębiorcom w rozwijaniu biznesu. Międzynarodowe Centrum Kongresowe tętniło życiem podczas ponad dwustu godzin sesji i  warsztatów, którym towarzyszyły Targi Biznes Expo, cieszące się wyjątkową popularnością. Ponad 5000 m kw. powierzchni wystawienniczej, zapełnionej przez stu dziesięciu wystawców przyciągnęło tysiące odwiedzających. Mogli oni zapoznać się z  ofertą produktów i  usług dla MŚP oraz pogłębić wiedzę w ramach Strefy Prezentacji. Podczas indywidualnych spotkań w  Strefie Networkingu nawiązywali współpracę na niwie krajowej, a  w  ramach Międzynarodowych Spotkań B2B próbowali budować podstawy ekspansji międzynarodowej i szukać zagranicznych rynków zbytu. Ósma edycja EKMŚP odbędzie się w MCK 17-19 października 2018 roku.

Start-up znów w Spodku Trzecia odsłona European Start-up Days towarzyszyć będzie jubileuszowej X edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Wydarzenia będą się w większym stopniu przenikać. Kluczem do obu będą innowacje, nowe technologie i trendy w polskiej i europejskiej gospodarce.

European Start-up Days to pierwsze tak duże wydarzenie łączące start-upy i korporacje oraz organizacje wsparcia biznesu. Celem imprezy jest integracja środowiska młodych przedsiębiorców z ekspertami, inwestorami i odnoszącymi sukcesy biznesmenami, którzy są obecni na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach.  European Start-up Days to możliwość uczenia się od najlepszych, zaprezentowania swoich pomysłów przed potencjalnymi inwestorami, zaistnienia w mediach, uzyskania merytorycznego, organizacyjnego czy finansowego wsparcia Podczas wydarzenia rozstrzygniemy kolejną edycję konkursu Start-up Challenge, w  ramach którego 100 start-upów powalczy o wyróżnienie i wsparcie swojego pomysłu. Nowością tegorocznych European Start-up Days będą również strefy wystawiennicze – prezentujące ciekawe, innowacyjne i oryginalne produkty, którymi może się pochwalić polska gospodarka.

W drodze na szczyt

Prezydent Marcin Krupa obserwował przebieg szczytu COP23 w Bonn. Kolejny – w Katowicach.

W grudniu Katowice staną się światową stolicą… debaty o ochronie klimatu. Odbędzie się tu szereg spotkań poświęconych polityce klimatycznej – 24. Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (COP24), 14. Spotkanie Stron Protokołu z Kioto (CMP 14) oraz Konferencja sygnatariuszy Porozumienia Paryskiego (CMA 1). Szczyt klimatyczny powoduje, że w  społeczności międzynarodowej zainteresowanie Polską i  Katowicami jest ogromne. Tym większe, że miasto i  region można pokazać jako przykład dobrej transformacji z  gospodarki wysokoemisyjnej do gospodarki mniej emisyjnej. – Katowice są jednym z  symboli rozwoju i  sukcesu gospodarczego Polski. Zarówno miasto, jak i cały region przeistacza się w strefę nauki, innowacji, kultury oraz nowoczesnego przemysłu, przy malejącym znaczeniu gospodarczym i społecznym górnictwa i energochłonnego przemysłu ciężkiego – mówi Mariusz Skiba, wiceprezydent Katowic. Miasto intensywnie przygotowuje się do organizacji szczytu. W listopadzie ubiegłego roku miał miejsce szczyt klimatyczny COP23 w Bonn, który odbył się pod prezydencją

Fidżi. – Konferencja w Bonn jest dla nas istotna, bo będzie dotyczyła przygotowania katowickiej konferencji w  2018 roku. Zarówno w  Bonn, jak i  w  Katowicach chcemy mówić o neutralności klimatycznej dlatego, że porozumienie paryskie nie mówi o tzw. dekarbonizacji. Będziemy także chcieli mówić o pochłanianiu dwutlenku węgla jako najlepszym sposobie przeciwdziałania zmianom klimatycznym – informował przed konferencją w  Bonn Paweł Sałek, wiceminister środowiska.  Szczyt w byłej stolicy RFN był także ważny dla Katowic. Delegacja władz miasta przyglądała się przebiegowi szczytu i  jego organizacji. Przygotowania już trwają, ale teraz wchodzą w  najważniejszy etap. Za kilka miesięcy w  Międzynarodowym Centrum Kongresowym zaroi się od pracowników ONZ przygotowujących szczyt. Szczególne znaczenie polskiej prezydencji i COP24 w Katowicach zostało także podkreślone w  konkluzjach Rady Europejskiej przyjętych podczas posiedzenia 14 grudnia 2017 r. Właśnie Katowice wskazano jako miejsce przyjęcia pakietu wdrażającego Porozumienie. 


03

wydarzenia / relacje

XXI Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Rekord z sercem – Tegoroczna odsłona wydarzenia zdecydowanie wyróżnia się na tle poprzednich edycji. Nowoczesna infrastruktura przystosowana do potrzeb dużej, wymagającej imprezy, świetnie zaaranżowana sala plenarna – to wszystko pozwoliło zrealizować Kongres na światowym poziomie. Jestem nie tylko zachwycony samym obiektem, ale też bardzo pozytywnie zbudowany elastycznością współpracy i  profesjonalizmem zespołu ze strony zarządcy obiektów zaangażowanego w organizację Kongresu.

prof. Zbigniew Kalarus, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego XXI Międzynarodowego Kongresu PTK

Ponad 5,1 tys. gości uczestniczyło w XXI Międzynarodowym Kongresie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (21-23 września 2017 r.) zorganizowanym w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w  Katowicach. Rekordowa frekwencja, różnorodny program, zainteresowanie mediów – to wydarzenie nie miało słabych stron. Skala spotkania wykraczała znacznie poza ramy specjalistycznej imprezy – na Kongres złożyło się 400 wykładów i 126 sesji prowadzonych przez ok. 300 specjalistów z kraju i zagranicy. Prof. Piotr Ponikowski, prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK), przedstawił najważniejsze cele swojej kadencji. Jednym z  nich ma być wdrożenie narodowego programu zapobiegania i leczenia niewydolności serca oraz kompleksowej opieki nad pacjentami po zawale serca. – Mówimy o  kilkunastu milionach Polaków, którzy mogą zachorować na niewydolność serca i ponad milionie chorych

z niewydolnością serca. Problem ma więc olbrzymie znaczenie społeczne – podkreślał prof. Ponikowski. PTK będzie także chciało wzmacniać obecność polskich kardiologów w  Europie. Prof. Ponikowski zapowiedział ponadto kontynuację sztandarowego programu PTK – kampanii „Zdrowe dzieci, zdrowa młodzież, zdrowi dorośli”. – Nowoczesna przestrzeń Międzynarodowego Centrum Kongresowego w  Katowicach spełniła wszelkie oczekiwania gości Kongresu – podkreślał prof. Zbigniew Kalarus, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego XXI Międzynarodowego Kongresu PTK. Kongresowi towarzyszyły obchody Światowego Dnia Serca. Tysiące mieszkańców Śląska skorzystało pod katowickim Spodkiem m.in. z  bezpłatnych badań, warsztatów z  udzielania pierwszej pomocy, zajęć dotyczących zdrowego odżywiania. Nie zabrakło też występów artystycznych i dobrej muzyki.

K L A S YC Z N I E , W Y K W I N T N I E , Z M YS ŁOWO

A LT U S K AT O W I C E , U L . U N I W E R S Y T E C K A 1 3 ; W W W .V I AT O S C A N A . P L ; TEL : 32 6 0 301 91, M O B ILE: 5 12 020 808


04

spodek symfonicznie

event

Gościem specjalnym koncertu był Ingolf Wunder, światowej sławy pianista, entuzjastycznie przyjęty przez katowicką publiczność.

Kilar w rocznicę urodzin 24 września ub.r. uczciliśmy w Spodku urodziny Wojciecha Kilara. Dwie duże sceny, intrygująca oprawa wizualna i dramaturgia zmieniły koncert w rozbudowany spektakl muzyczny z udziałem ponad 200 muzyków.

W koncercie „Kilar w  rocznicę urodzin. Katowice 2017” wystąpiły: Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia pod dyrekcją Jerzego Maksymiuka, Aukso Orkiestra Kameralna Miasta Tychy pod dyrekcją Marka Mosia, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej pod dyrekcją Mirosława Jacka Błaszczyka. Gościem specjalnym koncertu był Ingolf Wunder, światowej sławy pianista, laureat II nagrody w XVI Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina. Widzowie mieli okazję usłyszeć najpiękniejsze utwory wybitnego katowickiego kompozytora. Obok najwybitniejszych

utworów muzyki klasycznej, m.in.: fragmentów koncertów fortepianowych, Krzesanego, Orawy, Siwej Mgły, w  programie muzycznego widowiska znalazły się również dzieła muzyki filmowej, m.in.: Marsz Kawalerii z „Kroniki Wypadków Miłosnych”  w  reż. Andrzeja Wajdy, Mazur z  „Zemsty” w  reż. Andrzeja Wajdy, Pieśń o  Małym Rycerzu  z  „Przygód Pana Michała” w  reż. Jerzego Hoffmana, Polonez z „Pana Tadeusza” w reż. Andrzeja Wajdy, Walc z  „Trędowatej” w  reż. Jerzego Hoffmana, Walc z  „Ziemi Obiecanej” w  reż. Andrzeja Wajdy, The Party z  „Draculi” w reż. F. F. Coppoli.

Filmowe hity symfonicznie Rok 2018 rozpoczął się w Spodku muzycznie i filmowo. Oscarowe kino, najlepsi kompozytorzy, sprawdzeni krajowi wykonawcy – to recepta na dźwiękowe widowiska z rozmachem.

Na pierwszy w tym roku ogień poszło niezwykłe wydarzenie, jakim jest prezentacja przez zespół złożony z  250 muzyków muzyki z pierwszej części trylogii J.R.R. Tolkiena – „The Lord of The Rings: The Fellowship of The Ring in Concert”. Kompozytorem granej na żywo muzyki jest trzykrotny zdobywca Oscara Howard Shore.

Jerzy Maksymiuk – wielka indywidualność artystyczna, a przy tym skromny, bezpośredni i wrażliwy człowiek. Szybko nawiązał kontakt z muzykami z kapeli góralskiej. Artystyczny efekt – świeży i porywający.

Ten znakomity kanadyjski kompozytor napisał muzykę do ponad 50 filmów, ale jego najsłynniejszym dziełem jest właśnie muzyczna oprawa „Władcy Pierścieni”, która przyniosła mu najważniejsze nagrody w branży. Koncert w wykonaniu orkiestry symfonicznej, chóru oraz solistów połączono z  prezentacją fragmentów filmu na olbrzymim ekranie. Zestawienie wyjątkowej muzyki z niezwykle pięknymi zdjęciami wykonanymi w  niepowtarzalnych krajobrazach Nowej Zelandii stworzyło wyjątkowy spektakl. Bohaterem kolejnego filmowego koncertu nie był pojedynczy film, ale kompozytor – Hans Zimmer, twórca muzyki do takich kinowych hitów, jak: „Gladiator”, „Incepcja”, „Batman”, „Król lew” i „Piraci z Karaibów”. Suity orkiestrowe z tych filmów wykonała Polska Orkiestra Radiowa oraz Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej pod dyrekcją Macieja Sztora. Na oprawę koncertu złożyły się: świetlna iluminacja, projekcja na ekranie kinowym fragmentów filmów oraz najsłynniejszych filmowych kadrów. Zimmer to twórca współczesnego brzmienia muzyki filmowej, inicjator trendów i  prawdziwy wizjoner. To również pierwszy w  historii kina kompozytor, który osiągnął status międzynarodowej gwiazdy. Amerykańska Akademia Filmowa doceniła jego pracę – ponad dziesięciokrotnie był nominowany, a w roku 1995 otrzymał Oscara za muzykę do „Króla lwa”. Po raz kolejny dźwięki z  wielkiego ekranu zawitają do w  Spodka w  kwietniu, kiedy to odbędzie się koncert muzyki filmowej, który w  swojej ubiegłorocznej edycji okazał się wielkim sukcesem. Tym razem będzie to wydarzenie znacznie bardziej zróżnicowane – wielu kompozytorów i wielu znakomitych wykonawców. Druga edycja ma oczarować rozmachem. Większa ma być scena, jeszcze więcej efektów specjalnych, jeszcze więcej artystów i tancerzy… Wystąpią Justyna Steczkowska, Kayah, Piotr Cugowski, Kuba Badach, Igor Herbut, Gabriel Fleszar, Sound’n’Grace oraz Polska Orkiestra Muzyki Filmowej.


05

scena

Hey Fayrant Tour, fot. Tomasz Staszewski

Spodek – doskonała scena dla każdej muzyki Spodek od lat jest nie tylko ikoną Katowic, ale także muzyki – odbywały się tu największe i najważniejsze koncerty. Dziś wciąż przyciąga wielu widzów i artystów reprezentujących różne muzyczne style i pokolenia. W ostatnich miesiącach grały tu legendy i młodzi, dopiero rozpychający się na muzycznej scenie artyści.

W październiku na scenie Spodka stanęli muzycy Procol Harum. Zespół stał się nieśmiertelny dzięki przebojowi „A Whiter Shade of Pale”, który obowiązkowo musi zabrzmieć na każdym koncercie, mają jednak w swoim dorobku wiele innych przebojów, takich jak „Grand Hotel”, „Homburg” czy „A Salty Dog”. Katowicki koncert zapewnił więc widzom znakomitą rozrywkę od pierwszej do ostatniej nuty. Katowice były także jednym z przystanków na trasie Fayrant Tour grupy Hey. Spodek był tym ważniejszym etapem muzycznej przygody zespołu, dlatego że to właśnie tu w roku 1994 zagrał on koncert, który jako pierwszy w Polsce był rejestrowany przez MTV. Tym razem także występ w Spodku był rejestrowany, a do tego transmitowany online. Młodą twarz muzyki reprezentowało natomiast kilkunastu artystów, którzy przez 9 godzin bawili publiczność podczas ostatniej edycji Śląskiego Rap Festiwalu. Większość stanowili rodzimi raperzy, z takimi gwiazdami jak O.S.T.R. czy Pokahontaz. Pojawiły się jednak także gorące gwiazdy z europejskiej czołówki – Lady Leshurr z Wielkiej Brytanii, Josman z Francji i włoski Sfera Ebbasta.  Śląski Rap Festival, fot. Anna Mika

Koncert Procol Harum, fot. Marek J. Śmietański / www.muzycznahiperprzestrzen.pl


06

event

scena

Jazz w MCK? Dźwięk, zabawa, indywidualności Katowiczanie przyzwyczaili się do tego, że koncerty to przede wszystkim Spodek. Tymczasem sala wielofunkcyjna Międzynarodowego Centrum Kongresowego także sprawdza się jako miejsce muzycznych wydarzeń.

Sala wielofunkcyjna w MCK gości m.in. Festiwal Tauron Nowa Muzyka. Odbył się w niej także koncert Gorillaz. W tym roku – kilka kolejnych ciekawych wydarzeń muzycznych.

Marcin Peła, PowerPhoto / www.powerphoto.com.pl

W grudniu ubiegłego roku mieliśmy okazję potwierdzić akustyczne zalety największej sali MCK podczas doskonałego koncertu Agi Zaryan i  Jacoba Colliera. Polskiej wokalistki krajowym fanom jazzu, a już na pewno miłośnikom wokalistyki jazzowej, nie trzeba przedstawiać. 23-letni brytyjski multiinstrumentalista też jest już rozpoznawalny, a po zdobyciu dwóch (!) nagród Grammy jego kariera nabrała tempa. Collier rozwija się pod opieką samego Quincy Jonesa i boryka się z… presją, jaką jest zapewne etykietka „młodego geniusza”. Jego aranżacje tradycyjnych przebojów i współczesnych hitów zaskakują lekkością, zdają się być niczym nieskrępowaną zabawą, w której Collier szeroko i  kreatywnie wykorzystuje możliwości nowoczesnych technologii. W  Katowicach można to było oglądać np. podczas wykonania tradycyjnego utworu George’a  Gershwina „Fascinating Rhythm”. Podczas prezentowanego w  ramach BMW Jazz Club koncertu obojgu artystom towarzyszyły także European Jazz Sextet and Młoda Polska Filharmonia. 

Odjazdy – reaktywacja – Dwanaście bardzo dobrych koncertów, z których publiczność wychodziła zadowolona. Pracujemy już nad kolejną edycją. Chcemy nadać nowym Odjazdom indywidualny charakter, który je będzie wyróżniał – mówi Adam Godziek z More Music Agency, która wraz z Miastem Katowice zorganizowała festiwal.

Jak się panu podobała pierwsza po latach edycja Odjazdów? AG Od strony programu, artystów, brzmienia i organizacji jesteśmy zadowoleni. Frekwencja nie była tak duża, jak na dawnych Odjazdach, ale spodziewaliśmy się tego. Przywracając do życia imprezę po tak długiej nieobecności, liczyliśmy się z tym. Tego typu projekty zawsze na początku potrzebują rozbiegu. Tworzą się przez parę lat. Od 13 lat organizujemy festiwal Tauron Nowa Muzyka. Na pierwszej edycji było niecałe

tysiąc osób, a teraz przychodzi po 10 tysięcy osób. W przypadku Odjazdów sytuacja była o  tyle trudniejsza, że w  tym samym okresie na Śląsku, a  nawet w  samym Spodku było kilka ciekawych koncertów o  podobnym charakterze. Odjazdy wypadły jednak bardzo dobrze. Było 12 bardzo dobrych koncertów, z  których publiczność wychodziła zadowolona. Czym obecne Odjazdy różnią się od poprzednich?

AG Mamy swój pomysł na tego typu imprezy, na aranżację, kształt poszczególnych scen. Odjazdom także chcielibyśmy nadać swój, charakterystyczny, rozpoznawalny charakter. Drugą scenę ustawiliśmy w innym miejscu i zaaranżowaliśmy inaczej, niż było to robione podczas innych tego typu imprez w Spodku. Postaraliśmy się o stworzenie nieco odmiennej atmosfery przez scenografię i ustawienie świateł.

Podczas tej edycji prezentowaliśmy bardzo różne gatunki muzyki, różne odmiany szeroko pojętego rocka i chcielibyśmy taki profil utrzymać. Co się zmieni w drugiej edycji? AG Pojawi się zagraniczna gwiazda. W  tym roku mieliśmy zbyt mało czasu na organizację imprezy, aby sprowadzić odpowiedniej klasy

gościa z zagranicy. Do drugiej edycji mamy rok i możemy ją staranniej zaplanować. Tegoroczna edycja odbędzie się na przełomie lat – w  końcu 2018 lub na początku 2019 roku. Tu musimy nieco dostosować nasz kalendarz do planowanego na jesień w  Katowicach szczytu klimatycznego COP 24. Rozmawiał: Piotr Myszor


07

mck teatralnie

Teatr w audytorium

Międzynarodowe Centrum Kongresowe kojarzy się głównie z wydarzeniami biznesowymi. Coraz częściej staje się także sceną teatralną i doskonale się w tej roli sprawdza. Sala audytoryjna MCK gości najlepszych polskich aktorów.

Zaczęło sie od znakomitych komedii Krzysztofa Materny i lżejszy repertuar nadal trzyma się mocno. W ostatnich miesiącach mieliśmy okazję oglądać angielską farsę „Kiedy kota nie ma…”. W obsadzie m.in. Kasia Skrzynecka, Jacek Lenartowicz, Cynthia Kaszyńska, Piotr Zelt, Ola Grzelak, Marta Wierzbicka. „Kiedy kota nie ma...”, to – jak wiadomo – myszy harcują... Ale zawsze istnieje ryzyko, że kot pojawi się w  najmniej oczekiwanym momencie! A wtedy ponad 2,5 godziny dobrego dowcipu, humoru i śmiechu do łez gwarantowane! Nie mniej humorystycznie kończą się próby wyhodowania idealnego mężczyzny i  eksperymentowania z  przeszczepianiem osobowości. W spektaklu „Mężczyzna idealny” na scenie spotkali się m.in. Dariusz Kordek, Marek Siudym, Maciej Damięcki, Krzysztof Ibisz i  Katarzyna Cichopek. Kolejnymi komediowymi spektaklami były „Andropauza 2, czyli męska rzecz być z kobietą” i „Jak się kochają w niższych sferach”. We wszystkich przypadkach sprawdził się przepis na dobry, lekki teatr – świetne dialogi i  dynamiczne tempo były podkreślane przez doskonałą grę aktorskich znakomitości.

Śmiesznie, śpiewająco, prawdziwie Spodek i Międzynarodowe Centrum Kongresowe znakomicie sprawdzają się także jako sceny dla lekkich form, takich jak spektakle kabaretowe. A te goszczą w Katowicach dość często. W końcu ubiegłego roku mieliśmy okazję oglądać zarówno klasyczny kabaret, jak i mający w ostatnich latach coraz więcej zwolenników stand-up.

Klasyczny kabaret reprezentowała znakomita Neo-Nówka w najnowszym programie „Kazik sam w domu”. Życie współczesnego mężczyzny nie jest łatwe, a  kiedy przygląda mu się Roman Żurek, lider kabaretu Neo-Nówka, to jest także komiczne. Najnowszy program wrocławskiego kabaretu jest osadzony w  realistycznym świecie codziennych obowiązków domowych tradycyjnej polskiej rodziny. To właściwie niekonwencjonalna instrukcja obsługi współczesnego mężczyzny pokazująca, jak radzić sobie z  facetem, jak facet sobie nie radzi i jak sobie z tym poradzić. Było śmiesznie, jak zwykle w  programach tego kabaretu także śpiewająco, a do tego chwilami bardzo prawdziwie, wszak „Każdy jest Kazikiem swego losu”. Stand-up pojawił się w MCK-u mocną grupą w ramach Wielkiej Trasy Stand-up Polska. Kilku artystów, każdy z innym poczuciem humoru i stopniem jego lekkości, każdy obserwujący i  komentujący inny obszar naszej rzeczywistości. Zdrowy kawał rozrywki – w końcu już kwadrans śmiechu pozwala podobno spalić 50 kalorii, a występy grupy stand-uperów to zwykle co najmniej dwie godziny.

W marcu powtórka – na scenie pojawią się kolejni komicy. Zapowiada się pełna sala Spodka – już w grudniu sprzedanych było 5 tys. biletów. Nowy rok też zaczyna się mocnym akcentem – kabaretową scenę otwiera już w  styczniu program „Cyrkuśniki” kabaretu Hrabi. To program dla odważnych – tym razem nie tylko kabaret bawi publiczność, ale bawi się z publicznością. W  marcu czas na Dzień Kobiet, także kabaretowy. Żeby było śmieszniej, nie odbędzie się on oczywiście 8, lecz 10 marca. Na scenie wystąpią: Kabaret Ani Mru-Mru, Kabaret Smile, Kabaret Młodych Panów i  Piotr Bałtroczyk. Kuratelę nad całą tą męską gromadą sprawować zaś będą Ewa Błachnio oraz Frele!  Komu będzie mało, ma szanse wyśmiać się do woli w  kwietniu, podczas IX Katowickiej Nocy Kabaretowej. Na scenie Spodka pojawią się wesołki z  Kabaretu Moralnego Niepokoju,  Kabaretu Skeczów Męczących, Kabaretu Nowaki, a także Igor Kwiatkowski, Marcin Daniec i  Ireneusz Krosny. Zapowiadają się cztery godziny znakomitej zabawy. 


08

scena / zapowiedzi

event

Mekka ciężkiego grania W tym roku w Spodku znowu będzie głośno. Mocne brzmienia, zespoły legendy, metal we wszelkich odcieniach gatunkowych. Zaczniemy 7 kwietnia XXIV edycją Metalmanii. W czerwcu zagrają tu Judas Priest i Megadeth.

Na dwóch scenach tegorocznej Metalmanii zaprezentuje się czołówka światowej i polskiej sceny metalowej, nie zabraknie również dodatkowych atrakcji dla fanów metalu. Metalmania pozostaje wierna swojej formule i fani będą mogli zobaczyć najlepszych, różnorodnych pod względem metalowej stylistyki wykonawców. Headlinerem festiwalu będzie norweski Emperor. Skład Głównej Sceny zamykają cztery formacje: Wolf Spider, Skyclad, Mekong Delta oraz Blaze of Perdition. Na Drugiej Scenie wystąpią: Roadhog, Viscera///, Voidhanger i Anima Damnata. Wolf Spider  to legenda polskiego thrash metalu, która na scenie Metalmanii gościła już czterokrotnie w  latach 1986-1990. Po raz pierwszy w  Polsce pojawi się Skyclad  – brytyjska grupa uznawana jest za pionierów folk metalu. Niemiecka Mekong Delta  to przedstawiciele technicznego thrash metalu, których najnowszy album, „In A Mirror Darkly”, uznawany jest za jedno z najlepszych dokonań grupy w jej historii. Blaze of Perdition  zasłużył na opinię jednej z  najlepszych polskich formacji black metalowych młodego pokolenia. Roadhog  z  Krakowa grają klasyczny heavy metal – ich znakiem rozpoznawczym jest oryginalna barwa głosu wokalisty, chwytliwe riffy oraz melodyjne solówki. Dokonania włoskiego tria  Viscera///  oscylują w  kręgu psychodelicznego post metalu. Zespół założono w 2000 roku; w jego twórczości przeplatają się najmroczniejsze elementy grindcore, black i death metalu, ambient czy psychodelii. Z  kolei twórczość  Voidhanger  to piekielna dawka thrash, death i black metalu. Amerykański zespół Anima Damnata  to autorzy jednej z  najlepszych płyt mijającego roku, „Nefarious Seed Grows To Bring Forth Supremacy of the Beast”.  Wydarzeniem metalowej sceny w Polsce będzie na pewno występ Judas Priest, który zawita do Katowic w  ramach trasy promującej swój najnowszy album „Firepower”. Dla działającej od końca lat 60. grupy to już 18. płyta. Poprzednie krążki zespołu znalazły w sumie blisko 40 mln nabywców na całym świecie. Koncerty, podczas których Rob Halford na scenę wjeżdżał na harleyu, przeszły do historii, a zespół szybko zyskał miano Bogów Metalu. W Katowicach można więc spodziewać się wszystkiego! Występująca na tym koncercie jako guest star grupa Megadeth  nie wymaga specjalnych rekomendacji – każdy fan thrash i  heavy metalu zalicza ją do obowiązkowego kanonu. Formacja od lat jest w  doskonałej formie, o  czym świadczyć może najnowszy, piętnasty już w  dorobku krążek grupy, „Dystopia” (2016). Tytułowy utwór z tej płyty zapewnił zespołowi nagrodę Grammy w kategorii Best Metal Performance.

METALMANIA 2018 EMPEROR / NAPALM DEATH / ASPHYX / DESTROYER 666 /  KAT&ROMAN KOSTRZEWSKI / MEKONG DELTA /  DEAD CONGREGATION / SKYCLAD / XENTRIX / WOLF SPIDER /  BLAZE OF PERDITION DRUGA SCENA: ANIMA DAMNATA / RAGEHAMMER / VOIDHANGER /  VISCERA/// / ALASTOR / TERRORDOME / KULT MOGIŁ /  INVERTED MIND / SHODAN / MINETAUR / ROADHOG  


09

wydarzenia / dla dzieci

Bajka w zimowej scenerii Masza i Niedźwiedź to bohaterowie jednej z najbardziej znanych ostatnio bajek. W hali Spodka będzie można ich obejrzeć... na lodzie, w towarzystwie ponad 30 łyżwiarzy figurowych, tancerzy i akrobatów.

Bajkowe show w lodowej scenerii, w  kolorowych strojach, w  bajecznie oświetlonej hali Spodka to znakomite rozwinięcie przygód bohaterów znanych z  telewizji. Wydarzenie to połączy teatr, sztukę muzyczną i  łyżwiarstwo figurowe. Częścią zaaranżowanej scenerii jest wspaniały dom niedźwiedzia – ma prawie 10 metrów wysokości! W nim niedźwiedź uporczywie stara się ukryć przed Maszą przynajmniej na chwilę, by odpocząć. Ale ona ciągle wymyśla zabawy, wraz z innymi zwierzętami, goniąc go dookoła lodowiska w  towarzystwie wesołych piosenek. Wszystkie piosenki z show i dialogi między postaciami będą w  języku polskim, będą więc w  pełni zrozumiałe nawet dla młodszych dzieci. Dzieci, którym szczególnie spodoba się widowisko na lodzie, mogą same spróbować swoich sił na ślizgawce. W każdą sobotę specjalnie dla nich organizowane są poranki na lodowisku. Na dzieci czeka wówczas instruktor oraz pingwinki ułatwiające naukę jazdy. 

Duckie Deck – akademia dla rodziny Wielka żółta kaczka Duckie Deck po raz pierwszy zawita na Śląsk. Chodzi o popularny wśród dzieci i rodziców cykl wydarzeń, będący połączeniem nowoczesnych technologii z twórczą i radosną zabawą.

Dwa dni pełne wspólnego doświadczania, twórczej zabawy, inspirujących technologii i majsterkowania. Przestrzeń pełna roześmianych dzieciaków, które bawią się bez ograniczeń, rozwijają w  sobie ciekawość świata i  pobudzają kreatywność. Budząca sympatię dzieciaków i powszechne zaciekawienie tysięcy mieszkańców Polski wielka żółta kaczka Duckie Deck po raz pierwszy w historii zawita na Śląsk. Akademia Duckie Deck, którą dotychczas odwiedziło ponad 165 tysięcy dzieci i rodziców, ponownie wyruszyła w  Polskę.  W  weekend 20-21 stycznia to największe w  Polsce cykliczne wydarzenie dla dzieci i  rodziców po raz pierwszy w swej historii zawitało do Katowic. (Międzynarodowe Centrum Kongresowe w  Katowicach – plac Sławika i Antalla 1).

Program Akademii Duckie Deck obejmuje: • oparte na autorskich scenariuszach, różnorodne tematycznie warsztaty skierowane do dzieci w wieku od 4 do 12 lat (obowiązują zapisy) • strefę otwartą – wypełnioną interaktywnymi stanowiskami i obiektami przestrzeń do twórczej zabawy i nauki poza regularnymi warsztatami (dzieci mogą dołączać o dowolnej porze) • strefę malucha – pełną klocków, kolejek i kredek przestrzeń, gdzie najmłodsi spędzają czas z  rodzicami, kiedy ich starsze rodzeństwo uczestniczy w warsztatach. Więcej informacji o wydarzeniu: www.facebook.com/events/136814317011246, akademia.duckiedeck.com/miasto/katowice.

Klasyka na tafli Po raz kolejny gościł w Spodku spektakl Disney on Ice. Tym razem obok Anny i Elsy, a także bałwana Olafa i handlarza lodu Kristoffa z popularnego filmu animowanego „Kraina Lodu” na lodowej tafli pojawili się Zygzak McQueen, Złomek i inni bohaterowie filmu „Auta”. Na łyżwach wjechaliśmy również do świata filmów „Toy Story 3” i „Mała syrenka”. Oczywiście nie mogło zabraknąć klasycznych postaci – Myszki Miki, Myszki Minnie, Kaczora Donalda i Goofy’ego.


10

event

wydarzenia / targi

Śląskie święto Nauki Rekordowe targi książki Podobno Polacy czytają coraz mniej. Sukces Śląskich Targów Książki, które zgromadziły w tym roku rekordową, 34-tysięczną publiczność, zdecydowanie tej opinii przeczy. Dwudniowa impreza zgromadziła 144 wystawców i 108 znakomitych autorów. Zaprezentowano książkowe premiery i bestsellery, odbyły się spotkania literackie, warsztaty, dyskusje, wymiana książek i atrakcje dla dzieci. – Na Śląsku mocna była tradycja spotkań literackich z autorami i Targi Książki są jej kontynuacją. Mamy wielką przyjemność pracować z Biblioteką Śląską, wspólnie podkreślać projekty, jakie biblioteka na polu literatury organizuje i prezentować nagrodzonych w  śląskich konkursach literackich – mówi Agnieszka Ziemiańska, dyrektor marketingu Murator Expo, organizatora targów. Wśród obecnych w Katowicach autorów znaleźli się: Katarzyna Bonda, prof. Jerzy Bralczyk, ks. Adam Boniecki (na zdjęciu), Jakub Żulczyk, Jacek Hugo-Bader i Sylwia Chutnik. Wielką atrakcją Targów było spotkanie z Zygmuntem Miłoszewskim z okazji premiery jego książki „Jak zawsze”. Szerokie i różnorodne możliwości wystawiennicze oferowane przez budynek MCK miały wpływ na organizację, a więc i sukces targów. To obiekt wyjątkowo przyjazny. Sprawdza się zarówno pod względem potrzeb wystawców, jak i oczekiwań gości – podsumowuje Agnieszka Ziemiańska.

Już po raz drugi w Międzynarodowym Centrum Kongresowym odbył się Śląski Festiwal Nauki Katowice 2017.

Przestrzeń festiwalową podzielono na 6 obszarów wiedzy: nauk humanistyczno-społecznych, przyrodniczych, ścisłych, technicznych, medycznych oraz sztuki. W ich obrębie pracownicy i studenci największych śląskich uczelni (Uniwersytetu Śląskiego, Politechniki Śląskiej, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach) na ponad  150  stanowiskach wystawowych  prezentowali ciekawe eksperymenty i przybliżali wiedzę o  zjawiskach fizycznych, przyrodniczych, a także nowinkach technicznych. Miały miejsce również liczne wykłady i warsztaty.

Wśród wystawców znalazły się największe polskie ośrodki naukowe, m.in. Centrum Nauki Kopernik z Warszawy,  Centrum Nauki Experyment  z  Gdyni oraz  Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy z Torunia.  Wśród gości znaleźli się lubiani popularyzatorzy nauki  – Wiktor Niedzicki i  Tomasz Rożek, reportażysta  Filip Springer  oraz dziennikarz radiowy Piotr Baron. Po raz pierwszy podczas targów pojawiły się strefa Off Science, czyli Przegląd Garażowych Wynalazków, oraz funkcjonujący na zasadzie tzw. żywej biblioteki Przystanek Nauka. 

Czas wyzwań (zdrowotnych) Już w marcu – III Kongres Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress – HCC 2018) – unikatowa na skalę Europy debata o kwestiach kluczowych dla przyszłości systemów ochrony zdrowia.

Wiatr i woda Po raz pierwszy w Katowicach odbyły się targi Wiatr i Woda. Ta impreza od trzech dekad jest już organizowana w Warszawie, a od pewnego czasu także w Gdyni. Pojawienie się na wystawowej mapie Polski takiego miejsca jak Międzynarodowe Centrum Konferencyjne nie mogło ujść uwagi organizatorów. W końcu Śląsk jest jednym z  tych miejsc w  Polsce, gdzie jest największa liczba aktywnych żeglarzy. Rachuby organizatorów nie zawiodły i targi cieszyły się dużym powodzeniem.

Atutami obiektu, poza jego urodą, są wysoka funkcjonalność i znakomite przygotowanie techniczne. W  przypadku targów takich jak Wiatr i  Woda plusem jest dobra powierzchnia z  wysokimi wjazdami, co jest szczególnie korzystne przy prezentowaniu dużych jachtów – mówi Agnieszka Ziemiańska, dyrektor marketingu Murator Expo, organizatora targów.

W sali wielofunkcyjnej MCK można było zobaczyć setkę jachtów. W sumie pojawiło się około 200 wystawców. Nowy obiekt dał także organizotorom nowe możliwości – w  Katowicach po raz pierwszy targom towarzyszyło dwudniowe forum technologiczne Marine Industry Forum, pierwsza tego typu w Polsce impreza B2B (business to business), skierowana do przedstawicieli przemysłu jachtowego. 

W Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach w dniach 8-10 marca 2018 r. spotkają się wybitni specjaliści reprezentujący kilkanaście dyscyplin medycznych, a  także przedstawiciele świata nauki, gospodarki, biznesu, finansów, rynku ubezpieczeniowego, organizacji pozarządowych, polityki, administracji państwowej i samorządowej oraz mediów. Zaplanowano ponad 50 sesji z udziałem ok. 300 prelegentów. W  zgodnej ocenie uczestników i  obserwatorów minionych dwóch edycji Kongresu Wyzwań Zdrowotnych, wydarzenie to stało się bezprecedensowym w skali Europy forum międzysektorowej debaty dotyczącej kluczowych zagadnień dla systemów ochrony zdrowia. Ideą przewodnią Kongresu są wyzwania, zarówno terapeutyczne, stojące przed specjalistami w  poszczególnych dziedzinach medycyny, jak i organizacyjno-finansowe, którym sprostać muszą decydenci kształtujący systemy opieki zdrowotnej w Polsce i innych krajach. Imprezą towarzyszącą HCC 2018 będzie Śląski Dzień Zdrowia (10 marca 2018 r.). To wyjątkowe wydarzenie łączące diagnostykę, profilaktykę, edukację zdrowotną i sport. Szczegóły: www.hccongress.pl


11

wydarzenia / organizacja

Czas na spotkania W ciągu ostatnich kilku lat można zaobserwować, że Śląsk diametralnie zmienia swój wizerunek, zmierzając... od przemysłu ciężkiego w kierunku przemysłu spotkań. Katowice zajęły stałe miejsce w kalendarzach wydarzeń i strategiach firm organizujących eventy.

Kapitalna komunikacja, rozbudowana infrastruktura hotelowa oraz stosunkowo niskie ceny sprawiają, że Śląsk coraz częściej staje się pożądaną lokalizacją dla organizacji konferencji biznesowych, kongresów, targów, eventów modowych czy też uroczystych gali. Na szczególną uwagę organizatorów zasłużyła tzw. Strefa Kultury, powstała na terenie dawnej kopalni, na którą składa się Międzynarodowe Centrum Kongresowe, nowa siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia oraz Muzeum Śląskiego, a także znany wszystkim Spodek. – Prowadzimy działania na terenie całej Polski, ale Śląsk jest wyjątkowo bliski naszemu sercu, stąd też mając kartę przetargową w  postaci tak świetnej infrastruktury, niejednokrotnie przekonujemy klientów, by zorganizowali event właśnie tutaj. Międzynarodowe Centrum Kongresowe to właśnie jeden z tych obiektów, które prezentujemy w  pierwszej kolejności z  racji zarówno niezwykle plastycznej przestrzeni, jaką dysponuje, ale i  wyjątkowo minimalistycznego, uniwersalnego i  nowoczesnego designu – mówi Adriana Piekarska – CEO firmy Exclusive Event. Exclusive Event była pierwszą firmą eventową, która zorganizowała galę na sali bankietowej MCK-u. Był to event dla firmy, która przeniosła swoją siedzibę z Warszawy do Katowic, stąd nawiązanie lokalizacją do Miasta Ogrodów było celem numer jeden. Dodatkowo zamysłem projektu było zaakcentowanie wyjątkowej tradycji regionu, stąd w  menu bankietowym elementy kuchni śląskiej. Na scenie zagościł zespół Dżem. Muzycy zostali zaproszeni nieprzypadkowo – zespół powstał na Śląsku i to właśnie tutaj rozpoczynał swoją ogólnopolską karierę. Nowoczesne wnętrza MCK doskonale harmonizowały z elegancką scenografią, a  odpowiednia technika sceniczna spotęgowała pożądany efekt WOW. Dziś, po kilku latach współpracy, firma zna w MCK każdy kąt i każde gniazdko elektryczne; technika, multimedia i  całe zaplecze to także znane i przyjazne środowisko; udało się wypróbować wszystkie możliwe aranżacje przestrzeni. Cieszy również fakt, iż wraz z  niezwykle dynamicznym rozwojem Śląska, zmienia się podejście do dotychczas stosowanych praktyk marketingowych. Klienci są coraz bardziej przekonani o  wartości narzędzia, jakim jest event, chętniej inwestują w różnorodne działania skoordynowane ze sobą i prowadzące do efektu synergii (tzw. marketing zintegrowany). – Wieloletnie doświadczenie w  branży eventowej oraz marketingowej pozwala nam z  pełnym przekonaniem stwierdzić, że Śląsk jest miejscem ogromnych możliwości. Patrząc pod kątem biznesowym, posiada niesamowity potencjał. Mamy zamiar nadal promować region i  proponować naszym klientom produkcje w najciekawszych obiektach aglomeracji śląskiej, a  Międzynarodowe Centrum Kongresowe do takich niewątpliwie należy – mówi Adriana Piekarska.

Exclusive Event Agencja eventowa z ponad 11-letnim doświadczeniem. Jest prekursorem wielu niebanalnych kreacji na polskim rynku eventowym. Misją firmy jest łamać standardy, zaskakiwać, tworzyć innowacyjną rzeczywistość w świecie eventów. Słynie z nieszablonowych kreacji w nietypowych przestrzeniach. Przygotowując produkcje eventowe, stawia sobie za cel z jednej strony zaskoczyć odbiorcę nietuzinkowymi i efektownymi rozwiązaniami, z drugiej zaś zaoferować pełne wsparcie w budowaniu spójnego wizerunku firmy, tym samym udowadniając, iż dobrze przemyślany event – pod warunkiem, że osadzony wokół całej strategii rynkowej brandu – staje się skuteczniejszy niż jakakolwiek inna forma budowania relacji. Znana z takich projektów jak event na polskiej Saharze, gdzie sam montaż, w piasku, trwał 14 dni, a koparki i wyciągarki pracowały 24 godziny na dobę, czy Wehikuł Czasu w Alvernia Studios, gdzie na trzech scenach wystąpiły takie gwiazdy jak Patrycja Markowska, Grzegorz Markowski, Afromental czy Kate Ryan.


12

wydarzenia / wielkie gry

event

Spodek dla e-sportowców Katowicki Spodek oraz Międzynarodowe Centrum Kongresowe po raz kolejny staną się arenami jednych z najbardziej prestiżowych turniejów – ESL One. Łączna pula nagród w turniejach to ponad 6 mln złotych! W tym roku zaplanowano dłuższe targi IEM Expo, które będą się odbywały w dwa weekendy.

Intel i ESL zorganizują dwa weekendy e-sportowej rywalizacji w  Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive i  StarCraft II. Jedne z  najbardziej prestiżowych turniejów – ESL One Katowice powered by Intel w  dniach 24-25 lutego oraz Intel Extreme Masters World Championship Katowice (IEM Katowice) odbędzie się 2-4 marca w Spodku oraz Międzynarodowym Centrum Kongresowym. Zmagania te przyciągną najlepsze drużyny i zawodników Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) i StarCraft II. Podobnie jak w poprzednich latach wstęp na oba wydarzenia będzie całkowicie darmowy. Oprócz ESL One i  IEM, do Katowic wrócą największe targi utrzymane w tematyce e-sportowej – IEM Expo, które ponownie odbędą się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym. Tym razem odwiedzający będą mogli obcować z najnowszymi technologiami wykorzystywanymi w gamingu przez oba weekendy! Na IEM Expo składać się będzie ponad 8000 m kw. przestrzeni wystawienniczej, na której znajdą się chociażby trzy esportowe sceny, Intel Experience Zone oraz strefa biznesowa. ESL One Katowice powered by Intel będzie pierwszym tak dużym międzynarodowym turniejem Dota 2 w Polsce i pierwszym Majorem Dota 2, który będzie miał miejsce w naszym kraju. Szesnaście najlepszych drużyn z  całego świata zostanie wyłonionych na podstawie kwalifikacji rozgrywanych w  sześciu regionach i  powalczy o  lwią część puli nagród. W  tej znajdzie się ok. 3 600 000 złotych oraz 1 500 punktów rankingowych, mogących dać awans na kolejną imprezę z cyklu The International. Zawody potrwają sześć dni, a faza pucharowa zagości na dużej scenie w Spodku 24-25 lutego 2018. Światowe finały dwunastego sezonu Intel Extreme Masters, najbardziej prestiżowego i najdłużej działającego gamingowego cyklu turniejów, będą największym i najbardziej lukratywnym wydarzeniem w historii IEM. Podczas Intel Extreme Masters World Championship Katowice wyłonieni zostaną mistrzowie świata w Counter-Strike: Global Offensive i StarCraft II. Zmagania będą trwały sześć dni, a same play-offy odbędą się 2-4 marca 2018 roku w  Spodku. Szesnaście najlepszych drużyn CS:GO z  całego globu rywalizować będzie o  najwyższą w  historii cyklu pulę nagród wynoszącą ok. 2 000 000 złotych. Z kolei zawodnicy StarCraft II będą walczyć o 400 000 dolarów. Triumfator turnieju uzyska również bezpośredni awans na WCS Global Finals.


13

spodek od kuchni

Dobrze zjeść w Centrum Nowy lokal o  nazwie Emcek został otwarty 30 października ubiegłego roku i w ciągu pierwszych 2 miesięcy odwiedziło go już 10 tysięcy osób. Filip Marona, współwłaściciel lokalu, zastrzega jednak, że Emcek ma być przede wszystkim miejscem odwiedzanym dla dobrej kuchni. – Trochę bronimy się przed określeniem bistro, bo zwykle kojarzy się ono z  miejscem, gdzie można zjeść szybko i niedrogo, ale niekoniecznie smacznie. My natomiast przykładamy do smaku i jakości dań dużą wagę – mówi Filip Marona. Kilku doświadczonym kucharzom przygotowującym dania w  Emceku przewodzi Mariusz Dziadowicz, szef kuchni pracujący od dwóch dekad i  w  dużych hotelach, i  klimatycznych bistrach. Współwłaścicielką Emceku jest Agata Januszek, właścicielka katowickiej restauracji C’est si bon w Katowicach. W ofercie Emceku są dwa stałe elementy – śniadania i tzw. „Czarne menu”. Na śniadanie Emcek proponuje m.in. kanapki na ciepło, kilka rodzajów sałatek i bagietek, wśród których na razie największą popularnością cieszy się Kurak – bagietka z  pieczonym kurczakiem, chrupiącym boczkiem, żółtym

serem, ogórkiem kiszonym i sałatą. Można też wybrać śniadanie narodowe – polskie, angielskie czy francuskie. Czarne menu nawiązuje do węgla i rzeczywiście, biorąc do rąk np. czarnego burgera czy czarny bajgiel z łososiem, ma się wrażenie, że potrawa pobrudzi palce. Propozycje lunchowe wciąż się zmieniają, aby zwiększyć atrakcyjność oferty. Zwykle to dwie zupy i 3-4 dania główne. Nowością menu jest danie fit – recepturę przygotowuje dietetyk, biorąc pod uwagę liczbę kalorii. – W  Katowicach nie spotkałem dotąd takiego podejścia w  żadnym innym lokalu. Mamy także propozycje dla wegetarian i wegan, a nasi kucharze są otwarci na wymagania specjalnych diet – zapewnia Marona. Na razie Emcek w  dużej części korzysta z odwiedzających imprezy w MCK, ale znacznie większy ruch zacznie się wraz ze zmianą pogody i powrotem spacerowiczów do Strefy Kultury. Wtedy też działalność może się rozwinąć. W  planach jest stworzenie ogródka. Lokal dysponuje całkiem dużą, regularną powierzchnią, więc może zaczną się w nim odbywać także imprezy, np. koncerty. 

Wyczekane, unikatowe, „więcej niż bistro”. Sprzyja mu lokalizacja – w Strefie Kultury, w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, z widokiem na plac przed Spodkiem i rosnący wieżowiec TDJ. Biorąc pod uwagę coraz liczniejsze wydarzenia organizowane w MCK, taki projekt nie może się nie udać.

na najlepszych dostawców i najlepszy produkt spożywczy dla sektora HoReCa. – Pierwsza edycja Food Show okazała się wielkim sukcesem. Wzięło w niej udział ponad 2 tys. specjalistów i aż 10 tys. odwiedzających. Duże zainteresowanie wydarzeniem było przesłanką do jego kontynuacji. Za nieco ponad trzy miesiące, kolejny raz będziemy gościć smakoszy i fascynatów gotowania w  Katowicach. Miejmy nadzieję, z  równie dobrym skutkiem i smakiem – mówi Edyta Kochlewska, redaktor naczelna magazynu „Rynek Spożywczy“ i  serwisu portalspozywczy.pl, należących do Grupy PTWP, organizatora wydarzenia. 

Korzystaj z życia, smakuj rozrywkę, baw się wspólnie z przyjaciółmi – to motto przyświecające wspólnym przedsięwzięciom, jakie chcą przygotować Spodek i Tichauer, zyskująca coraz więcej zwolenników marka wysokojakościowego piwa. Tichauer to ponad studwudziestoletnia marka Browaru Obywatelskiego w Tychach, którą w latach międzywojennych produkowano w ilości 50 tysięcy hektolitrów rocznie. Przez pewien czas zapomniana klasyczna marka powstaje znowu, oparta na starannie odtworzonej recepturze lagera dolnej fermentacji warzonego w otwartych kadziach. Wyjątkowe piwo wymaga wyjątkowych partnerów, stąd pomysł połączenia mocno historycznego brandu z ikoną śląska – Spodkiem. Tichauer pojawia się w  miejscach, które przyciągają swoją autentycznością. Chcemy tworzyć niepowtarzalne, nietuzinkowe wydarzenia, wyjątkowe jak Tichauer i Spodek. Kraftowy brand piwny ma też mieć w Spodku swoje stałe miejsce, które w  czasie organizowanych tam imprez będzie azylem dla gości i  artystów, a pomiędzy nimi zachowa otwarty charakter i wykreuje własne wydarzenia społeczne, kulturalne czy rozrywkowe. Spodek jest wyrazem modernizmu, który cechuje prostota i autentyczność. Taka ma być także sala Tichauera w tym obiekcie. Dlatego Loża Tichauera, która powstaje w  miejscu Sali Bingo, swoim poczuciem estetyki i  oryginalnością ma przyciągnąć ludzi ciekawych życia i  nietuzinkowych wydarzeń.

Bez pasjonatów Tichauera by nie było Idea Browaru Obywatelskiego od samego początku opierała się na wspólnym dążeniu do jasno określonych celów. Początkowo właścicielami tego miejsca byli pracownicy Browaru Obywatelskiego. W ten sposób powstało serce browaru, czyli receptura piwa Tichauer. Niezwykły smak Tichauera ocalił browar podczas II Wojny Światowej. Nietuzinkowy lager stanowił na tyle cenną wartość dla niemieckich żołnierzy pochodzących z  Bawarii, że sprzeciwili się rozkazowi wysadzenia tego miejsca. Dzięki temu przetrwała historyczna receptura i oczywiście pasja tworzenia wyjątkowego brandu. Dlatego dzisiaj Tichauer może być partnerem w  przedsięwzięciach największego formatu, którego osią napędową jest nieszablonowe spojrzenie na kwestię promocji zarówno Tichauera, jak i Spodka czy MCK. Elegancja, która wyróżnia to piwo na tle pozostałych pilsów i lagerów, nietuzinkowy smak, dbałość o najdrobniejsze szczegóły i przede wszystkim odtworzenie historycznych receptur sprawiają, że Tichauer należy do kategorii piw ekskluzywnych, przeznaczonych dla smakoszy i świadomych odbiorców. W związku ze wskrzeszeniem smaków i procedur sprzed ponad 120 lat, zespół ekspertów i pasjonatów długo szukał miejsca, które byłoby w stanie odtworzyć oryginalny smak piwa warzonego w procesie dolnej fermentacji, w otwartych kadziach. Wybór był trudny i poprzedzony wielomiesięcznymi próbami. Ostatecznie najlepsze wyniki smakowe i jakościowe – praktycznie idealne z zakładanymi, uzyskano w rzemieślniczym, czeskim browarze, który kultywuje tradycję warzenia sprzed ponad stu lat. Dziś, gdy oryginalne kraftowe piwa stają się coraz popularniejsze, otwiera się dla tej marki nowa przyszłość. Spodek zdaje się więc najlepszym miejscem i wizytówką dla Tichauera, mając te same cechy co piwny brand – jest ikoną i historią Śląska, a przy tym wciąż ma niepowtarzalny, świeży i nowoczesny charakter. 

Stolica sztuki kulinarnej Trzy dni spotkań profesjonalistów i pasjonatów kuchni, wystawy, degustacje, pokazy gotowania, warsztaty i  debaty o różnych wymiarach gastronomii, nowych trendach rynku żywieniowego, innowacyjnych konceptach i  coraz bardziej świadomej konsumpcji – to program drugiej edycji Food Show, która odbędzie się 11-13 marca 2018 r. w  Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Food Show po raz pierwszy ugości V odsłonę Gastrosilesii, w ramach której powstanie strefa dla wystawców sprzętu i wyposażenia sektora HoReCa. Wyłonieni zostaną także zwycięzcy konkursu Food Show Star

Smakuj! Baw się!

Więcej informacji: foodshow.pl


14

event

spodek zmian

Jury nagrodziło trzy projekty. Toalety w Spodku mają zostać zmodernizowane do końca przyszłego roku.

Minimalizm i elegancja Skrojony na miarę ikony architektury, bliski Katowicom, czerpiący ze Śląska – wybrano najlepszy projekt przebudowy toalet w Spodku. 2G STUDIO – pracownia architektoniczna z Kielc – zwyciężyła w konkursie ogłoszonym przez SARP Oddział Katowice na zlecenie PTWP Event Center.

Projekty wzbudzały zainteresowanie fachowców i gości Spodka.

16 października ubiegłego roku na antresoli Spodka ogłoszono wyniki konkursu architektonicznego na opracowanie najlepszej pod względem estetycznym, funkcjonalnym i użytkowym koncepcji architektonicznej przebudowy toalet publicznych w katowickim budynku-legendzie. Spośród dwunastu złożonych w konkursie prac jury wybrało trzy najciekawsze projekty. – Z naszego punktu widzenia istotne było, aby proponowany wygląd toalet stanowił spójną całość z charakterem obiektu, którym zarządzamy – powiedział Marcin Stolarz, prezes PTWP Event Center. – Ważna była również funkcjonalność, przede wszystkim z perspektywy organizowanych w Spodku wydarzeń, podczas których z  toalet korzystają tysiące osób. Takie miejsca jak toalety są bardzo ważne pod względem konkurencyjności obiektu na rynku, są jego wizytówką, stąd plan, żeby lifting Spodka zacząć właśnie od nich – wyjaśnił. Laureatem I  nagrody zostało 2G STUDIO mgr inż. arch. Wojciech Gwizdak – pracownia z siedzibą w Kielcach. W przygotowanie zwycięskiego projektu zaangażowane były projektantki pochodzące z Katowic. Druga nagroda przypadła biuru projektowemu Ostrowscy Architekci z Katowic, a trzecie miejsce zajęła pracownia ER DESIGN Ewa Raczkowska z Gliwic.

Święto designu po raz trzeci Trzecia już edycja 4 Design Days potwierdza, że to największe w tej części Europy wydarzenie rynku nieruchomości, architektury, wnętrz i wzornictwa. Ponad pięć tysięcy gości biznesowych oraz około 20 tysięcy zwiedzających – liczby mówią samo za siebie. Ale ważna jest jakość

– Przedstawiona koncepcja w niekonwencjonalny, ciekawy i konsekwentny sposób zaproponowała zastosowanie grodzic stalowych jako dominującego materiału kształtującego wnętrza. Rzut toalet w  prawidłowy sposób organizuje funkcjonalnie przestrzeń. Pomieszczenia utrzymane są w  stylistyce industrialnej, ze stonowaną kolorystyką, bliskie są przemysłowym Katowicom i Górnemu Śląskowi. Powściągliwość i minimalizm tworzą eleganckie i  funkcjonalne wnętrza w  pełni przystające do architektury ikony Katowic, jaką jest Spodek – odczytał uzasadnienie Jury przewodniczący komisji konkursowej Jacek Krych. – Naszym zadaniem jest przede wszystkim dbanie o to, aby w zarządzanych przez nas obiektach jak najwięcej się działo, aby tętniły one życiem i były maksymalnie dobrze wykorzystane. Dbamy także o  bieżące utrzymanie Spodka i  Międzynarodowego Centrum Kongresowego, z kolei po stronie właściciela – miasta, pozostają naprawy i  remonty. Czujemy się jednak odpowiedzialni za te obiekty, dlatego też dokładamy wszelkich starań, aby, poza naszymi standardowymi obowiązkami, dbać o to, by Spodek, ikona Katowic, był wizytówką miasta i regionu – powiedział Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, inicjator konkursu.

wydarzenia, której miarą jest coraz większy udział topowych architektów, designerów i inwestorów. Zaproszenie do udziału w trzeciej edycji 4DD przyjęli m.in. Ivan Blasi, architekt, koordynator Nagrody Unii Europejskiej w  dziedzinie architektury współczesnej, Ondřej Chybík, założyciel Chybik+Kristof, międzynarodowego studia architektonicznego, Pete Kercher, założyciel Europejskiego Instytutu Projektowania i Niepełnosprawności. Wśród uczestników są także: Rainer  Mahlamäki, architekt, twórca projektu Muzeum Historii Żydów Polskich w  Warszawie, Axel Meise, projektant designerskich lamp, prezes zarządu Occhio, a  z  polskich gwiazd Jimi Ogden znany z programu stacji HGTV Rzeczy OdNowa oraz

Tomasz Pągowski, polski projektant prowadzący program Remont w 48h. – Ideą 4 Design Days jest stworzenie platformy wymiany poglądów o roli architektury i wzornictwa w rozwoju współczesnych miast, biznesu i rynku nieruchomości. Chcemy mówić o tym, jak tworzyć nową jakość i  obiektów, i przestrzeni, ale również o misji społecznej związanej z tworzeniem tkanki miejskiej przyjaznej ludziom – mówi Małgorzata Burzec-Lewandowska, redaktor naczelna portalu PropertyDesign.pl, z-ca redaktora naczelnego PropertyNews.pl, redaktor merytoryczny 4 Design Days. 


15

byli u nas

Wśród znanych twarzy Wydarzenia organizowane w MCK i Spodku przyciągają na Śląsk znanych ludzi – mediów, biznesu, kultury. Tu można zobaczyć ich na żywo, bez bariery telewizyjnego ekranu, często posłuchać, a nawet z nimi porozmawiać.

Na zdjęciach wybrane postacie z ostatnich wydarzeń. Mateusz Grzesiak, międzynarodowy trener, przedsiębiorca i  konsultant był gościem specjalnym PulsHR Day, podobnie jak Jakub B. Bączek – ekspert motywacji, trener mentalny. Wydarzenie i  jego bohaterowie przyciągnęli uwagę młodych ludzi – przede wszystkim tych szukających inspireacji, pomysłów na siebie, scenariuszy kariery i  dróg do zawodowego sukcesu. Artur Rojek, muzyk, pomysłodawca i dyrektor artystyczny Off Festivalu, opowiadał w  trakcie PulsHR Day o początkach swojej działalności – o pierwszych sukcesach, trudnościach i rozczarowaniach. W Śląskim Festiwalu Nauki Katowice 2017, drugiej edycji regionalnego święta nauki, wziął udział m.in. popularyzator wiedzy, doktor fizyki, dziennikarz Tomasz Rożek znany jako prowadzący telewizyjny program Sonda 2.

Gospodarczy, europejski, jubileuszowy X Europejski Kongres Gospodarczy 2018 – najważniejsza impreza gospodarcza Europy Centralnej w ciągu kilku lat zadomowiła się na stałe w przestrzeniach MCK i Spodka. Jubileuszowa edycja (14-16 maja) niejednego zaskoczy, ale sprawdzone rozwiązania będą kontynuowane. Europejski Kongres Gospodarczy to od 10 lat jedno z najważniejszych tego typu wydarzeń w  Europie Centralnej. Co roku ta trzydniowa debata – organizowana w  Polsce, na Śląsku, w Katowicach – gromadzi szerokie grono uczestników. Są wśrod nich politycy europejscy, przedstawiciele gospodarczych resortów polskiego rządu, eksperci i samorządowcy, a przede wszystkim menedżerowie i  przedsiębiorcy reprezentujący różne sektory i branże gospodarki. Zróżnicowana i aktualna agenda oraz atmosfera sprzyjająca dyskusji z  możliwością mniej formalnych spotkań sprawia, że Kongres może łączyć cechy pozornie sprzeczne – elitarność, prestiż i  opiniotwórczość z  powszechnością i charakterem otwartym na szerokie spektrum problemów Europy i świata. Ważnym i  oczekiwanym przez uczestników wydarzeniem towarzyszącym EKG będzie trzecia edycja dwudniowego European Start-up Days (15-16 maja). Będzie to kolejne spotkanie młodego biznesu z przedstawicielami korporacji zainteresowanych współpracą z  mniejszymi, innowacyjnymi firmami. Więcej informacji – eecpoland.eu

Europejski Kongres Gospodarczy* • ponad 9000 gości i ponad 800 prelegentów • 660 dziennikarzy reprezentujących 150 redakcji • 132 sesje tematyczne w trzy dni • 2500 uczestników European Start-up Days *dane dotyczą edycji 2017

Zintegrowana przestrzeń MCK i Spodka stwarza warunki do organizacji największych imprez biznesowych w Europie, a infrastruktura obiektów zachęca do organizacyjnych innowacji.


M i ę d z y n a r o d o w e C e n t r u m K o npagina gresowe i Spodek, Katowice Zapraszamy na w yjątkowe w ydarzenia:

26 kwietnia 2018, godz. 20.00 - 22.30

event magazyn

wydarzeń w mck i spodek katowice

mckkatowice.pl

#mckkatowice

/mckkatowice

spodekkatowice.pl

#spodekkatowice

/halaspodek

Wydawnictwo promujące Międzynarodowe Centrum Kongresowe i Halę Widowiskowo-Sportową Spodek w Katowicach Wydawca: Grupa PTWP Plac Sławika i Antalla 1 40-163 Katowice tel. 32 209 13 03

Teksty i redakcja: Piotr Myszor, Oskar Filipowicz, Wojciech Krzystanek Zdjęcia: archiwum PTWP (Michał Oleksy, Andrzej Wawok), materiały prasowe Skład i okładka: Studio PTWP

PTWP EVENT CENTER Sp.z o.o. Plac Sławika i Antalla 1, 40-163 Katowice, kontakt@mckkatowice.pl www.mckkatowice.pl, www.spodekkatowice.pl Kontakt handlowy: 780 105 953, 780 105 963, 660 473 668

Event Magazine 03/2018  

Event Magazine, czyli ciekawostki o wydarzeniach w MCK i Spodku

Event Magazine 03/2018  

Event Magazine, czyli ciekawostki o wydarzeniach w MCK i Spodku

Advertisement