Page 1

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MESLEKİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EL SANATLARI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ÇİÇEK-ÖRGÜ-DOKUMA ANASANAT DALI MİKRO ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ PİNPON TOPUNDAN TIRTIL YAPIMI Danışman Öğr. Gör. Perihan TUNÇ Hazırlayan ELİF HAN AYŞE AYDIN SENEM YILMAZ KONYA-2010


OYUNCAK NEDİR? OYUNCAK:

Oyuncak, oyun aracı olarak kullanılan her türlü nesneye denir. Bu tanıma göre, minyatür bir elektrikli tren ya da elektronik bir uzay aracı kadar, mısır koçanından yapılma bir bebek ya da iple çekilen bir teneke kutu da oyuncak sayılır.


TARİHÇESİ:Yapılan incelemeler ve kazılarda eski mısırda insanların taş, tahta, kil, altın, bronz ve fildişinden yaptıkları oyuncaklar ile gömüldükleri ortaya çıkmıştır Tarihte bilinen ilk oyuncaklar Mısırlılara aittir. M.Ö. 5. yüzyılda Mısır’lı çocukların tahta atlarla oynadıklarına dair arkeolojik bilgiler edinilmiştir. Yine aynı dönemlere ait Firavun mezarlarında oyuncak bebekler bulunmuştur. Eski Yunan, Roma ve Çin’de de kilden yapılıp fırınlanmış , hareketli kol bacaklara sahip bebekler yapıldığı bilinmektedir. Seri olarak üretilen ilk tahta bebekler ise 1700’lerin Almanya’sına aittir. Türk tarihinde satılmak üzere yapılan oyuncaklar ise Osmanlı döneminde ortaya çıkıyor. Eyüp’te hayvan bağırsağından yapılmış balonlar, tahta topaçlar, çemberler, tefler, toprak düdükler satıldığı da bilinmektedir.


KULLANILAN MALZEMEYE GÖRE OYUNCAK ÇEŞİTLERİ

Örgü oyuncaklar Ahşap oyuncaklar Biblo oyuncaklar Plastik oyuncaklar Rafyadan yapılan oyuncaklar Bez oyuncaklar


GÜNÜMÜZDEKİ YERİ VE ÖNEMİ Sanayileşme, nüfus artışı ve kentleşme gibi toplumsal etkenler, oyun ve oyuncağın güdülenme, seçme ve etkin katılım gibi temel özelliklerini olumsuz olarak etkilemektedir. Oyun alanlarının yok olması, oyunun doğadan ve insandan uzaklaşması, serbest oyun zamanlarının sınırlanması, kurumsallaşma gibi diğer olumsuz bileşenler ile geleneksel oyun-oyuncak kültürünü ve çocukluğun geçmişini yok etmeye yönelik istem dışı bir destek kazandırmaktadır. Geleneksel oyuncakların günümüze kadar gelememiş olmaları, dayanıksız malzemeden yapılmış olmalarına, kendinden sonra gelen kardeşlerce de kullanılmalarına, geleneksel komşuculuk ilişkilerimizden kaynaklanan, diğer çocuklara verilmesi ve en büyük neden olarak da, üretimin teknolojiye yenik düşmesine bağlanılabilir. Çocukların günümüzdeki oyuncakları, teknolojinin gelişmesi ile çoğunlukla kontrolden çıkmış, hızlı tüketime yönelik dijital oyun ve oyuncakları, gelişim, eğitim - öğretim ve psikolojik yönlerden ciddi kaygıları da gündeme getirmektedir.


OYUNCAĞIN SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Oyuncakların mutlaka çocuğun yaşına uygun olarak seçilmesi gerekir. Böylece ilk deneyimleri ve becerilerini kolayca ve sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmiş olurlar. Oyuncak alırken mutlaka üretici firmasına güvendiğiniz ve üzerinde güvenlik açıklamaları bulunanları tercih edin. Oyuncakları oluşturan parçalar veya bölümleri çocuğun yaşına uygun olarak tehlike içermeyecek nitelikte , kalitede veya güvenlikte olmalıdır. Örneğin bir bebek veya ilk yaşlarındaki bir çocuk küçük parçalardan oluşan ve yutabileceği veya ağzına sokabileceği oyuncaklar ile oynamamalıdır. Oyuncakların bebeğe veya çocuklara zarar vermeyecek yuvarlak, sivri ve keskin olmayan parçalardan oluşmasına özen gösterin. Oyuncakların zehirsiz boya malzemeleri ile boyanmış olanlarını tercih edin. Bebek yataklarına asılan oyuncaklara çok özen göstermeli ve bunların bebeğin üzerine düşmeyecek şekilde sağlam olarak monte edilmesine özen dikkat edilmeli ve iplerinin bebeğe zarar vermeyecek kadar kısa olmasına özen gösterilmelidir.


ÇEŞİTLİ ÖRNEKLER


pinpon topundan tırtıl yapımı  

Pinpon topundan tırtıl yapımı işlemleri

pinpon topundan tırtıl yapımı  

Pinpon topundan tırtıl yapımı işlemleri

Advertisement