Page 25

INFORMASI PUBLIK PADA ORGANISASI NONPEMERINTAH :

ƒ ƒ ƒ ƒ

ƒ ƒ ƒ

ASAS DAN TUJUAN; PROGRAM DAN KEGIATAN ORGANISASI; NAMA, ALAMAT, SUSUNAN KEPENGURUSAN, DAN PERUBAHANNYA; PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN DANA YANG BERSUMBER DARI APBN - APBD, SUMBANGAN MASYARAKAT, DAN/ATAU SUMBER LUAR NEGERI MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN ORGANISASI; KEPUTUSAN-KEPUTUSAN ORGANISASI; DAN INFORMASI LAIN YANG DITETAPKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

UU No.14 Thn 2008 ttg KIP  

UU No.14 Thn 2008 ttg KIP

UU No.14 Thn 2008 ttg KIP  

UU No.14 Thn 2008 ttg KIP

Advertisement