Page 1

[Aanmeldformulier] Ja, ik word tot wederopzegging lid van de KNCV. Het 1e jaar krijg ik 50% korting op de contributie. Ja, ik word tot wederopzegging lid van de KNCV. Het 1e jaar krijg ik 50% korting op de contributie. En ik wil lid worden van de sectie(s):…………………………………..……………… Ik ben student en word tot wederopzegging lid van de KNCV. Het 1e jaar ben ik gratis lid.

De KNCV De vereniging voor chemici, life scientists en procestechnologen

Ik wil graag lid worden van de sectie(s):…………………..………………....……….

man vrouw Naam en voorletters:.................................................................................................... Adres:.......................................................................................................................... Postcode en woonplaats:............................................................................................. Telefoonnummer: ....................................................................................................... E-mailadres: ................................................................................................................ Geboortedatum:.......................................................................................................... Student

nee

ja opleiding en instelling:............................................................

Handtekening:.............................................................................................................

Opsturen naar: KNCV, Antwoordnummer 10094 2260 VB Leidschendam (postzegel niet nodig)

ie, em e c9h o g i 20r 0n o l oo d vrte c h l a aa sT kb m ce v a| 14 ro k s# 5 p l i5j |s e n e k 10 e we g nc e e Jri e Tw e sc lif

it du rel we bel de no us gas rc va n erd en dy ma g in u xt dag aar r e t it u n con d e s w in he is c p r iJ ens for

] W [ C 2 ’09 st mo

aa 15 m

0 rt 20

8

r ee è i r razin a c ag m

10 4 Jr g

5 | #


KNCV netwerk Secties, kringen en werkgroepen vormen de pijlers van de vereniging. De KNCV biedt hiermee een levend inhoudelijk netwerk en de mogelijkheid om uw vakkennis te verdiepen en te verbreden. Secties De KNCV-secties opereren elk binnen een specifiek vakgebied en organiseren jaarlijks vele activiteiten waaronder werkgroepbijeenkomsten, discussies, congressen, symposia en themadagen. Een overzicht hiervan is terug te vinden op de sectie-websites en in de diverse tijdschriften en nieuwsbrieven van de secties. Ook worden er jaarlijks verschillende prijzen uitgereikt voor bijvoorbeeld proefschriften, afstudeeropdrachten, innovatieve ideeën en hoogstaand wetenschappelijk onderzoek. Vakgebieden waarin secties actief zijn Analytische Chemie Biochemie en Moleculaire Biologie Biotechnologie Farmacochemie Katalyse Keramiek Kristalgroei Kristallografie Macromoleculen Massaspectrometrie Milieuchemie Nanostructures and Self-Assembly Organische Chemie Procestechnologie Radio- en Stralenchemie Scheikunde Onderwijs

Werkgroepen De werkgroepen van de KNCV dragen bij aan het maatschappelijk en vakinhoudelijk debat over de chemie. Zij organiseren onder andere excursies, discussiebijeenkomsten, symposia en lezingen.

Kringen Naast de vakgerichte secties bestaan er ook regionale kringen. Deze kringen bieden u de gelegenheid om vakgenoten uit andere specialismen te ontmoeten en met hen over uiteenlopende thema’s van gedachten te wisselen. Regelmatig worden er interessante lezingen en excursies georganiseerd waarbij u van harte welkom bent.

Er zijn werkgroepen over geochemie, chemie & management en chemiehistorie. Jong KNCV Speciaal voor de leden tot 35 jaar is er de afdeling Jong KNCV. Dit vormt een diverse groep, van studenten en promovendi tot jonge managers, van hbo-ers tot gepromoveerden en van analisten tot onderzoekers. Jong KNCV organiseert onder andere interessante bedrijfsbezoeken, bijeenkomsten, poster- en presentatie-wedstrijden en carrièreborrels. Het vakblad C2W / C2W life sciences houdt u iedere twee weken op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de chemie, life sciences en procestechnologie. Binnen Jong KNCV is er volop ruimte om uzelf te ontplooien. Dit kan zijn in een bestuursfunctie of door het (mede-) organiseren van activiteiten.

De kringen die er zijn O O O O O O O

Bossche Chemische Kring Chemische Kring Eindhoven Chemische Kring Midden Nederland Chemische Kring Zwolle Groningse Chemische Kring Haarlemse Chemische Kring Rotterdamse Chemische Kring

Meer informatie over de genoemde KNCV onderdelen en de bijbehorende contributie vindt u op www.kncv.nl. De actuele activiteitenagenda is ook via deze site te vinden. Bent u nog geen lid van de KNCV, dan heeft de KNCV een leuke introductieaanbieding voor u, zie het aanmeldformulier op de achterkant.

lidvandeKNCV.Het1ejaarkrijgik50%kortingopdecontributie.Enikwillidwordenvandesectie(s):…………�  

Ja, ik word tot wederopzegging lid van de KNCV. Het 1e jaar krijg ik 50% korting op de contributie. En ik wil lid worden van de sectie(s):……...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you