Page 36

PUNKTY ZWROTNE

Część II

Vedrine H. (2007), Continuer l’histoire, Fayard, Paris. Wells H.G. (2008), Russia in the Shadows, Faber & Faber, London. Woroniecki J. (2011), Luka rozwojowa i jej nowy wymiar – luka cyfrowa globalnym wyzwaniem XXI wieku [w:] Ekonomia rozwoju, red. R.  Piasecki, PWE, Warszawa.

Woś R. (2011a), Kryzysy będą się powtarzać, możemy jedynie je osłabiać, „Dziennik Gazeta Prawna”, 29.08.2011. Woś R.  (2011b), Kto może wyjaśnić kryzys? Tylko ekonomia behawioralna, „Gazeta Prawna”, 9–11.09.2011. Wywiad z  R.B.  Reichem (2007), Kapitalizm niszczy demokrację, „Polityka. Niezbędnik Inteligenta”, 29.09.2007.

„Kryzys globalny XXI wieku. Czy można znaleźć wyjście z sytuacji bez wyjścia?” 16 stycznia 2012 r. Witold Orłowski: Wielkie kryzysy zdarzają się zazwyczaj w momencie wielkich zmian gospodarczych na świecie. Kryzys lat 30. wybuchł w okresie przesuwania się centrum finansowego i  gospodarczego świata z  Europy do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Obecny kryzys narastał, gdy centrum realnej gospodarki przenosiło się z  USA na Daleki Wschód. (fragment stenogramu, więcej na http://www.pte.pl/226_archiwum.html)

„Otwarta nauka” i „otwarta edukacja” jako zjawisko społeczne i problem polityki naukowej, 26 stycznia 2012 r. Julian Auleytner Wątpię w skuteczność uczelni państwowych w Polsce we wprowadzaniu zasad rozwoju, włącznie z czołowymi uczelniami takimi jak Uniwersytet Warszawski, gdzie pracuję, czy SGH. Mamy zbyt konserwatywne struktury akademickie w naszym kraju, które nie są w stanie absorbować tego, co jest postępem technicznym na świecie. Dotyczy to zarówno zarządzania uczelnią, jak i zmian w dydaktyce oraz badaniach. Od lat obserwuję grę pozorów o naukowe tytuły i ilościową statystykę publikacji. (fragment stenogramu, więcej na http://www.pte.pl/226_archiwum.html)

34

Biuletyn 2/2012  

Luty 2012, Forum Myśli Strategicznej

Biuletyn 2/2012  

Luty 2012, Forum Myśli Strategicznej

Advertisement