Page 35

Biuletyn PTE nr 2(56), luty 2012

33

Część II

Perspectives on Global Development 2010. Shifting Wealth (2010), OECD Development Center, Paris. Reich R.B. (2007), Supercapitalism. The Transformation of Business, Democracy, and Everyday Life, Alfred A. Knopf, New York. Rifkin J. (2001), Koniec pracy . Schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postrynkowej, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław. Rodrik D.  (2011), The Globalization Paradox. Why Global Markets, States, and Democracy Can’t Coexist, Oxford University Press, Oxford–New York. Rohatyn F. (2008), How We Got into this Mess and How We Will Get Out, „International Herald Tribune”, 17.12.2008. Rozmowa z prof. Dariuszem Filarem (2011), Oszczędności są konieczne, ale społeczeństwa ich nie chcą, „Gazeta Wyborcza”, 7.09.2011. Sachs J. (2011), Tripped up by Globalisation, „Financial Times”, 18.08.2011. Sadowski Z. (2006), W poszukiwaniu drogi rozwoju, Polska Akademia Nauk, Warszawa. Saving American Capitalism (2009), „International Herald Tribune”, 29.06.2009. Scott B.  (2009), The Concept of Capitalism, Springer Verlag, Berlin–Heidelberg. Soros G.  (1998), The Crisis of Global Capitalism. Open Society Endangered, PublicAffairs, New York. Stiglitz J.E. (2006), Making Globalization Work, W.W. Norton & Co., New York–London. Stiglitz J.E.  (2010), Freefall. Free Markets and the Sinking of the Global Economy, Penguin Books, London. Stop! The Size and Power of the State is Growing, and Discontent is on the Rise (2010), „The Economist”, 23.01.2010. Tett G.  (2010), Fool’s Gold. How Unrestrained Greed Corrupted a Dream, Shattered Global Markets and Unleashed a Catastrophe, Abacus, London. Thurow L.C. (1999), Building Wealth. The New Rules for Individuals, Companies, and Nations in a Knowledge-Based Economy, HarperCollins, New York. Toffler A.  i  Toffler H.  (2006), Revolutionary Wealth, Doubleday, New York.

PUNKTY ZWROTNE

Gray J. (2009), False Dawn. The Delusions of Global Capitalism, Granta, London. Hailes T.  (2011), Don’t Ban Financial Products for Being Complex, „Financial Times”, 24.08.2011. Handy Ch. (1998), Głód ducha. Poza kapitalizm. Poszukiwanie sensu w  nowoczesnym świecie, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław. Haque U. (2011), The New Capitalist Manifesto: Building a  Disruptively Better Business, Harvard Business Review Press, Boston. Havrylyshyn B.  (1990), Drogi do przyszłości, Polskie Towarzystwo Współpracy z  Klubem Rzymskim, Warszawa. Jorion P. (2011), Le capitalisme à l’agonie, Fayard, Paris. Judt T.L. (2010), Ill Fares the Land. A Treatise on Our Present Discontents, Penguin Books, London. Kaletsky A.  (2010), Capitalism 4.0. The Birth of a New Economy, Bloomsbury, London–Berlin– New York–Sydney. Kukliński A. (2010), The Geostrategic Reconfigurations of the Global Scene. The Experiences and Prospects of the XXI Century [w:] The Atlantic Community. The Titanic of the XXI Century?, red. A. Kukliński, K.  Pawłowski, Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University, Nowy Sącz. Kukliński A.  (2011), Od gospodarki opartej na wiedzy do gospodarki opartej na mądrości. Na spotkanie z enigmą XXI wieku, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego”, nr 2. Leviathan stirs again (2010), „The Economist”, 23.01.2010. Lorenzi J.-H. (2009), La guerre des capitalismes aura lieu, Perrin, Paris. Lubowski A. (2010), Ile państwa w gospodarce? „Gazeta Wyborcza”, 16.08.2010. Luttwak E. (2000), Turbokapitalizm. Zwycięzcy i  przegrani światowej gospodarki, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław. Maslinski M. (2011), Time to Debate the Risk of Complexity, „Financial Times”, 12.09.2011. Micklethwait J. (2011), Taming Leviathan, „The Economist”, 19.03.2011. Naisbitt J.  i  Aburdene P.  (1990), Megatrends 2000. Ten New Directions for the 1990s, William Morrow & Co., Inc., New York.

Biuletyn 2/2012  

Luty 2012, Forum Myśli Strategicznej

Biuletyn 2/2012  

Luty 2012, Forum Myśli Strategicznej

Advertisement