Page 21

Bibliografia

„Rekonfiguracja sceny globalnej XXI w.” 14 listopada 2011r. Antoni Kukliński: Dawniej świat był zorganizowany inaczej, były tysiące, czy setki tysięcy lokalnych scen. Każda lokalna scena miała swojego pierwszego aktora, każda miała swą widownię. W tej chwili poszliśmy w  kierunku tego, że jest właściwie jedna wielka scena, jeden pierwszy aktor i  jedna widownia. W  tej chwili ten wielki porządek globalny, który trwał przez bardzo długie czasy załamuje się na naszych oczach i powstaje nowy porządek globalny. (fragment stenogramu, więcej na http://www.pte.pl/226_archiwum.html)

Biuletyn PTE nr 2(56), luty 2012

19

Część II

Being eaten by the dragon (2010), „The Economist”, 13–19.11.2010. Harvey D. (2010), The Enigma of Capital and the Crises of Capitalism, Oxford University Press, Oxford. LINK Global Economic Outlook (2010), United Nations, New York, http://www.un.org/esa/policy/link/presentations10/geo201010.pdf. Pauli G.  (2010), The Blue Economy: 10 Years, 100 Innovations, 100 Million Jobs, Paradigm Publications, Taos, NM. Sanya Declaration 2011, Sanya, Hainan, China, 14.04.2011, http://news.xinhuanet.com/english2010/china/2011-04/14/c_13829453.htm.

PUNKTY ZWROTNE

Na razie zadowala to, że sytuacja ekonomiczna Polski jest stosunkowo dobra. Po wzorcowym uniknięciu recesji w czasie pierwszego ataku kryzysu kraj utrzymuje stabilny wzrost gospodarczy na niezłym poziomie i  znajduje się w okresie intensywnego redukowania deficytu budżetowego. Ma jednak poważne problemy strukturalne, które kryzys musiał wyostrzyć, takie jak: masowa bieda, bezrobocie, słabość sektora edukacji i  nauki. Najbliższa przyszłość będzie pozostawać niepewna ze względu na zależność od otoczenia zewnętrznego. Polska musi więc być żywotnie zainteresowana wspieraniem zarysowanych dążeń w  ramach coraz silniej integrującej się Unii Europejskiej.

Biuletyn 2/2012  

Luty 2012, Forum Myśli Strategicznej

Biuletyn 2/2012  

Luty 2012, Forum Myśli Strategicznej

Advertisement