Page 152

ISSN 1507-1383

ZARZĄD KRAJOWY POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO

NobliĂci zbekonomii

BIULETYN

Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Teoria bezrobocia

Christopher A. Pissarides

TEORIA BEZROBOCIA W STANIE RÓWNOWAGI

w stanie równowagi

Wkład Pissaridesa do najnowszych osiągnięć ekonomii pracy trudno przecenić. Jego teksty – szczególnie te dotyczące teorii poszukiwań – należą do pozycji wyznaczających kierunki rozwoju ekonomii. Książka Teoria bezrobocia w stanie równowagi nie tylko prezentuje dokonania ostatnich lat w ekonomii pracy, lecz jest ich twórczym uogólnieniem. Książkę powinni przeczytać wszyscy, którzy chcą, opierając się na dobrych podstawach, formułować opinie na temat rynku pracy.

sen rten T. M o Dale

Dale T. Mortensen

DYSPERSJA PŁAC Badanie kształtowania się płac i analiza przyczyn ich zróżnicowania – szczególnie jego części niezwiązanej bezpośrednio z indywidualną charakterystyką pracowników, to wciąż wielkie otwarte wyzwanie ekonomii. Znakomita książka Dale’a Mortensena prezentuje wyniki głębokiej analizy tych zagadnień, pozwala lepiej zrozumieć funkcjonowanie współczesnego rynku pracy, poszerza horyzonty naszego myślenia o gospodarce.

BIULETYN Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego 2 (56) luty 2012

NobliĂci zbekonomii

DLACZEGO PODOBNI PRACOWNICY ZARABIAJĄ RÓŻNIE?

Numer 2 (56) luty 2012

Christopher A. Pissarides

Teoria bezrobocia w stanie równowagi_okładka.indd 1

Dyspersja płac

wydanie specjalne przy współpracy z Narodowym Bankiem Polskim

FORU M M YŚLI STR ATEGICZN EJ 29/03/2012 14:01:49

MYŚL STRATEGICZNA PUNKTY ZWROTNE SCENA GLOBALNA

18/04/2012 16:03:54

Pełna oferta wydawnicza dostępna jest w księgarni internetowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego www.ksiazkiekonomiczne.pl

Biuletyn PTE nr 2(56), luty 2012_okładka.indd 1

16/05/2012 15:09:53

Biuletyn 2/2012  

Luty 2012, Forum Myśli Strategicznej

Biuletyn 2/2012  

Luty 2012, Forum Myśli Strategicznej

Advertisement