Page 1

#PTE1367

EHÖK MAGAZIN BEISKOLÁZÁSI KÜLÖNSZÁM

Csip-Csip Csíplek!

77 hely, amit mindenképp meg ke látogatnod Pécsett Karok és szakmaiság - eredmények a PT E-n Karrier Iroda - Tudásból Karrier!


TARTALOMJEGYZÉK Borbás Eszter- ÁJK - “A lényeg a jog szeretetében van” Dr. Maróti Péter - ÁOK - A PTE ÁOK életem legjobb döntése volt Szatnik Szilvia - A város 77 kihagyhatatlan pontja Bogdán Erik - BTK - Pécsibölcsész - jót. együtt. szabadon. Árvai Péter - Fedél a fejünk fölé - lakhatási körkép Tóth Tibor - ETK - “A mindennapok hőseit képezzük” Árvai Péter - Egy valóban nemzetközi egyetem Gampel Zsófia - GYTK Bartók Márl - A PTE nem hivatalos szlengszótára PTE Sportiroda programok Szentgyörgyvári Tamás - KPVK - “Az első perctől remek társaság vett körül” Rudolf Alexandra - “Jó közösséget alkotunk” Bartók Márk - KTK - Pécsiközgáz kedvcsináló, ahogyan a honlapon nem láthatod Mi az a/ Ki az a Karrier Iroda Kovács Zoltán - MIK - Trust me, I’m an engineer Bogdán Erik - Hogy miért is király a PTE? Horváth Viktória - MK - Pécs az én városom! Halász Jenő - TTK - “Nem volt kérdés, hogy hova jelentkezzek” Bartók Márk - Mit tehet az egyetemista, ha nem az órán ül? Gondolkodjunk más nyelveken

Impresszum 1367 EHÖK Magazin – a PTE hallgatóinak magazinja – Beiskolázási különszám Kiadja a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzata. Felelős kiadó: Takács Gyula, PTE EHÖK elnök Főszerkesztő: Bartók Márk Főszerkesztő-helyettes: Szatnik Szilvia Olvasószerkesztő: Schmidt Renáta Tördelőszerkesztő: Siegler Anna Borítóterv és grafikák: Pál Zsombor, Váldi Erzsébet Szerzőink: Árvai Péter, Bartók Márk, Bogdán Erik, Borbás Eszter, Csabai Dávid, Dózsa-Juhász Máté, Gampel Zsófia, Halász Jenő, Kovács Zoltán, Maróti Péter, Rudolf Alexandra, Schmidt Barbara, Szatnik Szilvia, Tóth Tibor, Zdenyák Kata, Zsupos Norbert Fotó: Kisfali Gergely Cím: 7622. Pécs, Vasvári Pál utca 4. EHÖK iroda Honlap: www.pteehok.hu Facebook: www.facebook.com/pecsiehok Instagram: www.instagram.com/pteehok

4. 6. 8. 12. 14. 16. 18. 20. 21. 22. 24. 25. 26. 28. 30. 32. 36. 38. 40. 42.

3


„A lényeg a jog szeretetében van” Borbás Eszter Egyesek összeráncolják a homlokukat, ha elárulom, hogy jogot tanulok. „Én biztos nem tudnék ennyit tanulni.” „Már rég feladtam volna a helyedben.” Kapom meg nemegyszer a környezetemben élőktől. Nos, szerencsére hamar kiderül valakiről, hogy bírni fogja-e a „tempót”. Jogász hallgatóként szeretned kell azt, amit tanulsz, vagy elbuktál. Ha elég elhivatott vagy, az elején hatalmasnak tűnő akadályok és a végeláthatatlan mennyiségű tananyag elsajátítása egyre könnyebb lesz számodra. A legnehezebb az első akadály: a tematikus tanulás módszerének elsajátítása. Azt hiszem, a lényeg a jog szeretetében van.

4 Állam- és Jogtudományi Kar

Hallgatóként büszke vagyok arra, hogy a tudást a legmagasabb szinten felkészült, naprakész elméleti és gyakorló szakemberektől, ügyészektől, ügyvédektől, bíráktól sajátíthatom el. A pécsi karon a legnagyobb a tudományos fokozattal rendelkező és habilitált oktatók száma. Ők azok az elhivatott szakemberek, akik az országban egyedülálló hozzáállással nap mint nap felelősséget vállalnak azért, hogy minden lehetőséget megteremtsenek minden joghallgató számára, hogy az egyetemről kikerülve a jog bármely területén megálljuk a helyünket, és ezzel együtt versenyképes tudást szerezzünk a jogászszférában. Már alsóbb éves hallgatóként fontosnak tartottam a különböző diákkörök által szervezett tárgyalásvagy börtönlátogatásokon való részvételt, a külföldi kirándulásokat, akár egyes szervek által rendezett előadásokon vagy pályaorientációs programokon való megjelenést, hiszen a tankönyvekből megszerezhető tudás mellett a korai tapasztalatszerzés is legalább olyan értékkel bír. Oktatóink a tapasztalati tudásukat igyekeznek átadni, azokkal a gyakorlati,

és olykor megmosolyogtató szubjektív példákkal, amelyek egy jóízű szeminárium alkalmával hangzanak el.

Jó kapcsolatot ápolunk tanárainkkal, mindig készségesen állnak rendelkezésünkre, ha esetleg elakadnánk valamivel vagy megválaszolatlan kérdés maradna bennünk egy előadás kapcsán. Mindig öröm számunkra, ha nagy számban jelennek meg egyetemi rendezvényeinken, gólyabáljainkon.


Az egységes, osztatlan rendszernek köszönhetően friss jogászként kikerülve a jogtudomány minden területén kellő felkészültséggel kezdhetjük meg szakirányú tevékenységeinket.

A jogi diplomával széles körben nyílnak meg számunkra a jobbnál jobb lehetőségek. Akár ügyészként, ügyvédként, esetleg alkotmánybíróként, egy cég ügyvezetőjeként, pénzügyi szakemberként vagy például újságíróként kívánunk elhelyezkedni. A város fókuszpontjában az egyetemisták állnak. A kiemelkedő számú kulturális program mellett a város a hallgatók minden igényét kielégíti, melyben segítséget nyújt akár a kollégiumi élet vagy akár az, ha minden zavaró körülményt kizárva szeretnénk felkészülni egy-egy vizsgára a karhoz közel fekvő Tudásközpontban. Továbbá gondolok itt még a rengeteg diákkedvezményre is, amelyet akár egy kávé elfogyasztásakor is kihasználhatunk. Pécs városa olyan alkalmas közeg, ahol az elméleti tudás is kamatozni tud. A környezet rendkívül inspiratív, nagy a versenyszellem a hasonló érdeklődésűek között. Kiemelkedő például az Országos Tudományos Diákköri Konferenciák alkalmával elért helyezések száma. A jogi kar lehetőséget nyújt külföldi tanulmányok végzéséhez, ahol nyelvi tudásunkat mélyíthetjük a két éves kötelező szaknyelvi oktatáson kívül, továbbá az európai uniós és nemzetközi jogi tárgyak kellően megalapozzák azt a szakmai tudást, amellyel az ország határain kívül is lehetőség nyílik számunkra a későbbi munkavállalásra. Számomra a képzés már most olyan gondolkodásmódot adott, ami által mi, joghallgatók megtanulunk rendszerben gondolkodni, és ezt a képességet az élet bármely területén – hasznunkra – alkalmazni is tudjunk. További információ: felvi.ajk.pte.hu

5 Állam- és Jogtudományi Kar

A pécsi jogi karon igen fontos szerep jut a hagyományok ápolásának, ugyanakkor a gyorsan változó jogi normákat követve mindig naprakész, a változó kor új kihívásaihoz alkalmazkodó követelményrendszerrel, tananyaggal rendelkezik. Megannyi tankönyv kerül kiadásra a tanév során, melyet neves oktatóink a jogszabály-változásokhoz igazítva tesznek egységessé és elérhetővé számunkra.


A PTE ÁOK életem legjobb döntése volt! Dr. Maróti Péter

6 Általános Orvostudományi Kar

Sosem fogom elfelejteni 2009 februárját. Ahogyan sokan közületek, én is rengeteget morfondíroztam azon, hova is adjam be a jelentkezésem. Számtalan alkalommal beszélgettem szüleimmel, testvéremmel, barátaimmal. Mindenkinek volt hozzám egy-egy jó tanácsa, sőt, néha egy komplett kiselőadást is meghallgathattam a továbbtanulásról, a diploma megszerzésének fontosságáról. Ezt kiegészítette a Felsőoktatási felvételi tájékoztató című vaskos kötet lázas lapozgatása, az egyetemi honlapok böngészése – hiszen február elején még egyáltalán nem tudtam, hova szeretnék jelentkezni. Biológia-fizika szakos diákként a természettudományos vonal valószínűsíthető volt, ám legyünk őszinték, ez sem egy túlságosan szűk szegmense a továbbtanulási lehetőségek széles tárházának. Végezetül, miután már túl voltam egy sor pályaorientációs tanácsadáson, rengeteg fejtörésen és beszélgetésen, postára adtam a felvételi jelentkezésemet, élén a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karával.

Most, 2016 elején, rezidens orvosként és kutatóként, nem

győzök hálát adni mindazoknak, akik segítették ezt az egész életemet meghatározó döntést meghozni. Hogy miért is gondolom így? Természetesen nagyon könnyen és hosszan, tiszta lelkiismerettel írhatnék arról, hogy szakmai-tudományos szempontból milyen kiváló képzést kaptunk, milyen eredményeket mutatott fel a kar az elmúlt években vagy, hogy milyen szabadidős programok várnak Benneteket nálunk. De azt hiszem, ezek pont azok az információk, amelyeket egy honlapon vagy a tájékoztató füzetekben megtaláltok. Én azt szeretném Veletek megosztani, ami miatt 6 év elteltével is úgy gondolom, hogy még egyszer nekirugaszkodnék a „POTÉ”-nak, és ami miatt a jövőmet is itt képzelem el. Számtalanszor feltették már nekem a kérdést: miért éppen a PTE ÁOK? Válaszul erre mindig azt szoktam mondani, ami az első benyomásom volt a karról: a KÖZÖSSÉG. Igen, így: csupa nagybetűvel. Amikor elsősként, nagyjából nulla információmen�nyiséggel az egyetemre érkeztem, az tűnt fel, hogy a felsőbbévesek gondolkodás nélkül adják oda a jegyzeteiket, könyveiket, látnak el hasznos tudnivalókkal a molekuláris sejtbiológia, orvosi kémia és biofizika tantárgyakkal kapcsolatosan, és gyorsan


Tévhit, hogy az egyetemen semmire nincs időtök. Annyi időtök van, amennyit szenteltek magatokra, csak és kizárólag Rajtatok áll, hogyan osztjátok be a mindennapjaitokat. Persze, tanulni nagyon sokat kell, és egy-egy

Apropó, vizsgák.

vizsga néha tényleg iszonyatosan nehéznek tűnhet – de jó néhányan megcsinálták már előttetek, Nektek is sikerülni fog. Először ehhez persze „csak” egy jól megírt érettségi kell, de ahogy az imént írtam, ez csak és kizárólag azon múlik, hogy mennyit és hogyan tanul az ember.

Mindezeken túl, ami számomra igazán meglepő volt az az, hogy a tanár-hallgató kapcsolat nem alá-fölé rendeltségi viszonyban mutatkozott meg, hanem valóban kollégaként kezeltek minket az elejétől fogva. Amikor lelkes elsősként mindannyian meg akartuk menteni az emberiséget szikével, tűvel és ollóval, lehetőséget kaptunk, hogy bemenjünk műtétekre, figyelhettünk, kérdezhettünk a szakorvos kollégáktól. A készséges, segítőkész hozzáállásnak köszönhetően nagyon sokat tanulhattunk, és mindannyiunknak meghatározóak voltak ezek az élmények. Az egyetemen kívüli programokon pedig nemegyszer fordult elő, hogy a kar egy-egy vezetője, oktatója csatlakozott hozzánk, meghallgattak bennünket, és ők is meséltek fiatalkori, egyetemista élményeikről. Összességében egy nagyon hallgatóbarát, támogató közösséget ismerhettem meg a PTE ÁOK-on, amiért rendkívüli hálás vagyok a mai napig, hiszen egyáltalán nem mindegy, milyen környezetben kell a nehéz vizsgákra készülni.

Persze, mindez a távoli(nak tűnő!) jövő. Jelenleg meg kell hozni egy nagy döntést, majd fel kell készülni rá. Bármit is, bárhogy is válasszatok, a legfontosabb, hogy szeressétek, amit csináltok, hiszen akkor lehettek sikeresek, és csak akkor lelitek majd örömötöket benne. Amennyiben pedig a sors a PTE ÁOK-ra irányít Téged is, Kedves Olvasó, bízom benne, hogy a többi jelenlegi és leendő kollégával együtt találkozhatunk egy ÁOK-os előadáson, EFeN-en vagy gólyabálon, és remélem, Te is hasonlóan pozitív és nagyszerű élményekkel fogsz gazdagodni egyetemünkön. Sikeres felvételizést és minden jót kívánok! További információ: felvi.aok.pte.hu

7 Általános Orvostudományi Kar

integrálnak a közösségi tevékenységekbe – például a klasszikus csütörtöki „orvosis bulikba”, a híres/ hírhedt villányi bortúrákba és a megszámlálhatatlan sportprogramba.

Annyi bizonyos, hogy ha erre a csodálatos és izgalmas pályára léptek, garantáltan kitárul a világ előttetek. A PTE ÁOK-on megszerezhető képzettségek hazai és nemzetközi szinten is kiemelkedően piacképesek, garantált egzisztenciát biztosítanak a jövőben, továbbá – köszönhetően az egyre inkább terjedő interdiszciplináris szemléletmódnak – számos munkakör közül válogathat a friss diplomás szakember, legyen szó betegellátásról, kutatásról, menedzsmenti vagy akár jogi, műszaki tudományterületeket ötvöző feladatkörökről.


A város 77 kihagyhatatlan pontja Szatnik Szilvia Az egyetemistalét lesz életetek legjobb szakasza, pláne, ha egy olyan pezsgő szellemi és kulturális életű városban töltitek ezeket az éveket, mint amilyen Pécs. Megmutatom Nektek azokat a helyeket, amelyekért érdemes pécsi hallgatónak lenni (az oktatás mellett). Csak annyi dolgotok van, hogy átadjátok magatokat a mediterrán életérzésnek. A Mecsek lábánál fekvő egyetemváros nem véletlen nyerte el a 2010-es évben a „Európa Kulturális Fővárosa” címet. A kétezer éves történelemmel rendelkező település a kultúra fellegvára, ráadásul minden látványosság elérhető a belvárosból akár gyalog is – vagy akár a helyi kisvonattal, Dottoval –, emellett a legtöbb hely meglátogatásához nem kell mélyen a zsebetekbe nyúlnotok. A város egyik legjellegzetesebb épülete, a török uralom alatt épült Gázi Kászim pasa dzsámija a Széchenyi tér, Pécs főterének tetején fekszik. Ha művelődni szeretnétek, akkor a Kodály Központban muszáj meghallgatnotok egy koncertet, hiszen ez az ország egyik legjobb akusztikájú koncert- és hangverseny-

8

terme. A Zsolnay Negyedbe nem csupán a Bóbita Bábszínház miatt érdemes ellátogatni; az új kulturális városrész varázslatos séták helyszínévé válhat. Ha a város régi kulturális tereire vagytok kíváncsiak, akkor valódi kultúraélményt jelenthet egy darab megtekintése a Pécsi Nemzeti Színházban, és szerencsére a legtöbb kar szolgicenterében vehettek kedvezményes PTE-s jegyeket. Ha egy kis történelmi kalandozásra vágytok, akkor az UNESCO kultúrtörténeti kincsek listáján szereplő IV. századi ókeresztény temető, a Cella Septichora is izgalmas látnivaló. Akik pedig igazi kultúrsokkra éheznek, látogassanak el a Csontváry, majd Vasarely Múzeumba, melyek egymástól csak pár utcára találhatóak a belváros szívében. Ha aktívan szeretnétek tölteni a szabadidőtöket a városban, akkor egy mecseki túrázás során felnézhettek a TV-toronyba is. Ha pedig már a Mecsekben jártok, próbáljátok ki a kisvasutat, mely a Dömörkaputól indul, és a nemrég teljesen megújult Állatkert irányába rövidíti le az utat. De ha ennél kalandosabb kikapcsolódásra vágytok, akkor próbáljátok ki az egyik legeredetibb szabadulójátékot a pécsi Paraparkban, vagy töltsetek el egy napot az Mecsextrém Parkban, ahol

77 hely, ahova el kell menned


A kulturálódás után nézzünk néhány közösségi teret és szórakozóhelyet a városban, ahol a szeptemberi beiratkozás után Ti is sokszor megfordultok majd. A helyi szórakozóhelyek és poharazók ismeretében őszintén állítom; nem csak a fővárosban jó egyetemistának lenni, sőt! Itt legalább marad pénz a számládon egy görbe este után. A jogász, közgazdász és művészetis hallgatók kedvelt kocsmája a Jobb Mint Otthon, amiben még rejtve megvan az egykori szocialista kiskocsmák hangulata is. Az Ifjúság úti hallgatók törzshelye a Kiskorsó nevű italozó, ahol a hallgatók naponta összegyűlnek az órák után. A hallgatókból összeverődő kis baráti közösségekben az olyan egyedi hangulatú kocsmák is népszerűek, mint a Hokedli, a Monte Cristo Café Bár, a Csalogány Presszó vagy a Café Zacc. A törzshelyeken kívül egyre felkapottabbak az olyan kultúrkocsmák, mint a Csinos Presszó, vagy a Cooltour Café, de ehhez hasonló a Nappali Bár is, mely sokszor koncerthelyszínné alakul, valamint a Színház téren a Blöff Caféba is betérhettek, ahol remek koktélokat ihattok a frissítő sörök mellett. Ja igen; SÖR! A sörkedvelőknek külön figyelmébe ajánlom az Egyletet, vagy a Művész Presszót; mindkét helyen a legkülönfélébb kézműves söröket kóstolhattok, míg a borkedvelők ki ne hagyják a Humbák Művek pécsi fröccsözőjét. A legjobb esték persze a kari bulik meglátogatásával végződnek, amiket a helyi szórakozóhelyeken szoktak tartani. A Pécsi Est Café és a Sörház állandó jelleggel, míg a helyenként a Trafik is helyet ad ezeknek a fergeteges estéknek. Kihagyni nem ér az ilyen estéket! Sőt, egyszer-egyszer még a másik kar bulijába sem bűn elnézni. El ne felejtsétek azokat a klubokat és helyeket, amelyek az egyetemhez köthetők, mégsem az oktatásról szólnak a mindennapjaik. A bölcsészek alagsori szórakozóhelye a Szenes Klub, mely napközben közösségi tér, esténként felejthetetlen buliknak ad

otthon, és közvetlen a Botanikus kert tövében található. A Pollack B-Klubja szintén megannyi bulit tudhat már maga mögött a Boszi koli aljában. A BTK-TTK épületei melletti közkedvelt Paulus Kávézó falat számos órák közötti beszélgetés fültanúi voltak, ahogy a KTK-ÁJK udvarán található Mauro Kávézó (egykori Mediterrán) is törzshelyévé vált a hallgatóknak és az oktatóknak egyaránt. És ha már egyetemi környezet, akkor legalább egyszer fel kell látogatnotok valamilyen úton-módon a KTK-toronyba, mert naplementekor abból a szögből lélegzetelállító látványt nyújt a sárgára festett Mecsekoldal. Ha pedig suli, akkor gondolnunk kell a vizsgaidőszakra is! Törjétek meg a végtelen hosszú tanulást azzal, hogy kimentek a Zsolnay Negyed campusának udvarára egy nyugtató piknikre, vagy lessetek el a Tudásközpont 4. emeletére, ahol puffok-fotelok-zene-móka-kacagás vár Titeket a gyereksarokban. Ha azonban tanulni mentek, vigyetek tollat, én mindig otthon hagyom! Ennyi városi és egyetemi szórakozóhely után nézzünk egy-két csendesebb, nyugisabb kávézót vagy falatozót, ahova lehetőségetek van beülni egy ká-

9 77 hely, ahova el kell menned

garantáltan felszökik majd a pulzusotok. Ha sporttal is egybekötnétek az élményt, akkor Ti a Central Wakeboard és Szabadidőparkot keresitek, ami Tüskésréten található, ahol a számos sportlehetőség közül válogathattok.


vé-süti kombóra, vagy esetleg harapni valamit az órák között. A legjobb cukrászdák a Jókai, illetve Nosztalgia Cukrászda a belvárosban, ahol a felszolgálók kedvessége tovább ízesíti az ottani finomságokat. Ideális választás egy belvárosi korzózás során a Ferencesek utcájában a Minnie Donuts, ahol hihetetlen gazdag kínálattal várnak, de nem fog csalódást okozni a Juice&Co. sem. Ha a kávé szerelmesei vagytok, akkor meleg szívvel ajánlom a Pécsi Kávét, ahol hagyományos, de finom pörkölésű kávékat ihattok, ha viszont különlegességet szeretnétek kóstolni, akkor nézzétek meg a Café Frei kínáltát. Továbbá a Palatinus szállóval szemben található népszerű Eozin kávézóban a reggeli kávézás, a déli szendvics és az esti iszogatás is megejthető. Esténként még élő zenét is elcsíphettek. A hely párja a családias hangulatú romkocsma jellegű grillterasz, a Neozin, ami a városfal tövében található, pazar grillezett és füstölt ételek és meccsnézések helyszínéül szolgál.

10 77 hely, ahova el kell menned

Ha csak gyorsan ebédelnétek valahol valami igazi pécsit, akkor ki kell próbálnotok a Streat-lányok hambiját a Király utcában, de egy bőséges Mumi’s kebabbal is nagyon jól lehet lakni. Ha buliból tartotok hazafelé, és hajnalban farkaséhesek vagytok, akkor ajánlom az Árkád Rákóczi úti bejárata melletti, bármikor látogatható Kebap&Pizza House-t, amit a rajta virító nagy felirat miatt mindenki csak Nonstop Kebapnak hív. Ha valami kiadósabbra vágytok, vagy csak a frissen felszedett lánnyal/fiúval töltenétek el egy kellemes estét, akkor térjetek be a Bohémia Sörkonyhára, ami egy csepp Csehország Pécs belvárosában, hiszen feleleveníti a vidéki cseh vendéglők ételeinek és söreinek ízvilágát. Figyelem, függőséget okoz! Ha további fiatalos vacsihelyszínt kerestek, akkor a Malátát vagy a Lezsert tudom még ajánlani. Lokálpatriótaként a következő helyek a kedvenceim, és teljesen ingyenesen látogathatók; ezek titkos rejtekhelyek és csendes fűben ülések helyszínei, melyek önmagukat nem hirdetik, csakis szájról szájra terjed a hírük, mégis ezek adnak valódi mediterrán színt a városnak. A Tettye például egy külön világ, és olyan hangulata van, amihez foghatót máshol

nem találtok; egyszerre van jelen a történelem és a természet, mindez megérinthető közelségben – akár a rozsdásodó tettyei kilátóról vagy a reneszánsz nyári palota romjainak tövéből. A tettyei focipálya szabadon használható, a játszótér pedig teljesen felújított, és a kicsik-nagyok imádják. A közeli Havi-hegy szikrázóan fehér mészkőtömbjeiről, valamint a közeli sétányról Pécs az egyik legszebb arcát mutatja; ha bele akarsz szeretni a városba, ez a legtökéletesebb hely. Lenyűgöző látványt nyújt még a Niké-szobortól, vagy a Kis-Tubesi kilátóról is a város, de az Alagúttetőről is szép kilátás nyílik elénk az esti órákban, ha az egész várost nem is látjuk. A Nyolc Boldogság teraszáról viszonylag kevesen tudnak, pedig a Kálvária-dombon megbújik egy kis kilátó, ahonnan körbe belátni a várost. A Jakabhegyen található Zsongorkői kilátó talán No1., ami Pécsre néz, és a kiugró sziklás részen a „világ tetején” érezhetitek magatokat. A Flóra-pihe-


nőből pedig csodálatos kilátás nyílik a bányavidékre és a Kelet-Mecsekre. A középkori egyetem mögötti-körüli nyitott parkról is kevesen tudnak, pedig csodálatos, igazi titkos zug. Ha pedig kedvetek lenne egy kicsit túrázni, akkor Rotary tansétányt ajánlom, ami 550 m tengerszint feletti magasságban mindössze 3 km-en vezet végig a Tubesi csúcsok között, emellett pedig egy Remete-réti túra sem megterhelő, de remek élmény. Ha már Pécs ingyenes helyei, akkor nem maradhat ki a lakatfal, ami mára országos hírnevű szerelmi gesztussá és zarándokhellyé vált, illetve érdemes ellátogatni a Pintér-kert arborétumába, illetve pécsbányai magánarborétumba, ahol örömmel és ingyenesen fogadnak látogatókat. Végül pedig néhány hely, ami nem Pécs, de olyan közel van, hogy már szinte az, és csak emeli a város hamisíthatatlan hangulatát. A „Pécsi tenger: Orfű”

igazi kirándulóparadicsom a pécsiek számára, és akár biciklivel is megközelíthető. A jó borokért a közeli település-hármast érdemes meglátogatni: Siklós, Villány, valamint Palkonya; az ottani pincészetekhez sokszor szervez az egyetem is bortúrákat. Ha pedig csak csobbannátok, akkor is ajánlom a siklósi wellnessfürdőt, ahogy a közeli Szigetváron, illetve Magyarhertelenden vagy Harkányban is kiváló lehetőségek vannak kiengedni picit a fáradt gőzt.

Pécs megannyi titkos pontot, varázslatos helyet és jövőbeli élményt rejt, és csak arra vár, hogy Ti az egyetemista éveitek alatt felfedezzétek ezeket, és tovább színesítsétek a város mindennapjait.

77 hely, ahova el kell menned

11


Pécsibölcsész – jót. együtt. szabadon. Bogdán Erik Egyetemre járni egy új városban, ismeretlen emberekkel körülvéve elég félelmetes dolog tud lenni, de szerencsére akad egy mentsvár, ahol kedves emberek tárt karokkal várnak mindenkit, ahol csokiszökőkutak vannak minden sarkon és dupla szivárványok színezik be az eget. Ez nem Csodaország vagy Nakonxipán, hanem a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészkara.

gyed színes és furcsa épületein át az ingyen ölelésekig. Egyik előnye annak, hogy nem több százan vagyunk minden egyes szak minden egyes évfolyamán, hogy így lehetőségünk nyílik arra, hogy közelebbről is megismerhessük a szaktársainkat.

Komolyabbra fordítva a szót,

a Dunántúl első böcsészkara

járás kimerül a „becsengetéstől” a „kicsengetésig” tartó másfél órában, majd hazamennek, és bezárkóznak a saját világukba. Mi, pécsibölcsészek azonban egy egészen más állatfaj vagyunk.

az ország egyik legszínvonalasabb intézménye, ahol a diákok a „bölcsész” megnevezés legszélesebb palettáján tudják megtalálni a hozzájuk illő szakokat. De pécsibölcsésznek lenni túlmutat azon, hogy valaki a pécsi egyetemre jár; egy közösségről van szó és – ha lehetek ilyen közhelyes – egy életérzésről: a mókusokkal teli Botanikus kerttől, a Zsolnay Ne-

Nem kell sok idő, hogy ismeretlenekből barátokat varázsoljunk, és a szakesteken kívül is szervezzünk programokat Pécs kismillió kocsmájában vagy szórakozóhelyén.

Ez elég alapvetőnek tűnik, azonban más karokon és egyetemeken gyakori jelenség, hogy a tanulók a kötelező „jó reggelten” és „szián” kívül nem beszélnek sem egymással, sem tanáraikkal, és az egyetemre

12 Bölcsészettudományi Kar


Én büszke vagyok erre a képre; az elfogadásra, a nyitottságra és mindarra, amit egy pécsibölcsész képvisel. Az egyetemi élet egyik alappillérét képezik a bölcsészkar diákjai, egyrészt a már említett példák miatt, másrészt pedig a nyitottságuk révén. Minden karról élnek sztereotípiák, és akárhányszor szóba kerülnek a bölcsészek, egy csomó hippit írnak körül az emberek, akik hosszú monológokkal és ölelésekkel akarják megváltani a világot. Természetesen nem (minden) bölcsész ilyen!

A diákok mellett a tanáraink teszik a kart ilyen különlegessé. Amellett, hogy minden egyes szakon az ország legjobbjai tanítanak, meghallgatják a kérdéseinket, és szívesen segítenek, ha valami gondunk van. Ha valamilyen pályázatot vagy kutatást ír ki az egyetem, akkor az első dolguk, hogy minket értesítsenek és bevonjanak. A jövőnket ugyanúgy a szívükön viselik, mint mi – néha még jobban is. Egyetemen belül és kívül is számíthatunk rájuk, akármit is kelljen megoldani.

Mint ahogy a legelején is írtam, egyetemre járni ijesztő tud lenni, de segít, ha egy olyan közösségnek lehetünk a tagjai, amely megkönnyíti a mindennapjainkat a padok mögött és a padokon kívül is: pécsibölcsésznek lenni egy ilyen érzés. Amikor eljössz otthonról az egyetemre, akkor nem csupán Pécsre érkezel, hanem a fura, sokszínű és érdekes második családodhoz is. További információ: btk.pte.hu/felvetelizoknek

13 Bölcsészettudományi Kar

És ha már szórakozásról esett szó, akkor a Szenes Klubot muszáj megemlítenem, amely hétfőnként minden bölcsész estéjének a fénypontja, a hét többi napján, napközben pedig a tanulás, a beszélgetés és a társasjátékok főhadiszállása. Mindezt a kar diákjai tartják mozgásban, mind üzemeltetés, mind hangulat szempontjából. Szabadidős programokban is az élmezőnyben van a karunk, legyen szó az Improvokál egyesületéről, a Pszichológia Intézet tanulói által rendezett Pszieszta – Pécsi Pszichológus Napokról, a BTK kari lapja, a Pécsibölcsész által rendezett workshopokról és kerekasztal-beszélgetésekről, vagy a Zsolnay Negyedben tartott előadássorozatokról, mint a Mérték Médiafesztivál. A kikapcsolódástól, az elmélkedős délutánokig mindenki találhat magának programot a BTK berkein belül.


Fedél a fejünk fölé – lakhatási körkép Árvai Péter A legtöbb diák számára az egyetemi élet kezdete egyben az otthonról való elszakadást is jelenti. Idegen városba, idegen emberek közé költöznek albérletbe vagy kollégiumba. Persze vannak olyan szerencsések, akiknek el sem kell költözniük otthonról, vagy éppen a legjobb haverjukkal költözhetnek össze. A többségnél azonban nem ez a helyzet, nekik egy különös lén�nyel, a melléjük sorsolt szobatárssal vagy lakótárssal kell majd szembenézniük.

fontos szempont, hogy mindenki közel kerüljön a saját karához. Ennek járulékos nyeresége, hogy egy közgazdász hallgató a Kodály Központ világszínvonalú hangversenyterméhez lehet nagyon közel,

míg egy bölcsész a kollégiumi ablakából hallgathatja a PMFC-meccsek híres „Ez a Balkán…” rigmusát.

Albérlet A lakásbérlésnek egyértelműek az előnyei: az ember a legjobb barátaival lakhat együtt, és a közös élet szabályaiba senki más nem szól bele. A PTE karai ugyan a városban szétszórva találhatóak, de mindegyik képzési hely közelében lehet jó lakást találni, jutányos áron. Ez mérettől, elhelyezkedéstől és felszereltségtől függően azt jelenti, hogy

14 Hilton hotel

rezsivel együtt 25.000 és 40.000 Ft közötti havi összegért már saját szobája lehet az embernek, és mondjuk, két embernél többel nem kell megosztania a konyháját sem. Az olcsóbb albérletért pedig nem is kell a világ végére költözni, tömegközlekedéssel 10, gyalog 35 percen belül minden fontos hely megközelíthető a város legtöbb pontjáról. Kollégium Ezzel szemben a kollégiumban a felnőtt élet kevesebb kihívásával kell egyedül megbirkóznunk, és ha társaságot keresünk a szórakozáshoz, akkor több száz egyetemista lakótársunk közül válogathatunk. Ráadásul a PTE kollégiumi férőhelyeinek többsége a közelmúltban lett teljesen felújítva és komfortfokozattól függően 12.000 és 18.000 Ft közöt-

ti havi díjért lehet kollégiumi szállást kapni. A PTE kollégiumai is a városban szétszórva

találhatóak, ugyanakkor a férőhelyek szétosztásánál

Az együttélés szabályai – az igazi survivor Sokat segíthet, ha már az első nap kijelölitek a határokat, fényt derítetek egymás jó és kevésbé jó szokásaira, és megpróbáltok valamiféle kompromisszumot kötni a vitás kérdésekben. Íme, néhány alapszabály, amelyek betartása hozzájárulhat a békés együttéléshez:


1. Mindenképp tisztázzátok, ki milyen zenei stílusokkal kompatibilis. Nem kellemes, ha egy napi 24 órában Justin Biebert hallgató valaki összeköltözik egy Metallica-imádóval. Ilyenkor elengedhetetlen, hogy egymás lelki világát tiszteletben tartsátok, és ne bömböltessetek egész nap olyat, amitől a másik a falra mászik.

5. A padló nem a te ruhásszekrényed.

2. Ha elmész éjjeli lámpát venni, ne olyat válassz, amely egy mini napot vagy szupernóvát meghazudtoló fényt bocsát ki magából.

7. Ne csak akkor mosogass el, ha a lakótársak már a közegészségügyiek kihívásával fenyegetőznek, vagy esetleg a romlott kaja magától kimászik a hűtőből.

6. A ruháid kategorizálása ne így történjen: 1. Nagyon koszos, 2. Koszos és 3. Koszos, de még hordható. A mosógép használatát gyorsabban meg lehet tanulni, mint gondolnád.

8. Ne várj addig a kuka levitelével, amíg vegyvédelmi ruhás embereknek kell megtenniük helyetted. 9. Ne akarj nyílméregbékát/kecskét/dán dogot tartani a lakásban a lakótársad megkérdezése nélkül, mert valószínűleg nem fog örülni a hirtelen megjelenő nyálkás/szőrös/büdös lakótársnak.

11. A fürdőszobában nem illik új civilizációkat létrehozni, különböző fajokat tenyészteni, kivéve, ha két biológia szakos hallgató lakik együtt.

3. Ha egymás mellett van az íróasztalotok, ne indíts területfoglaló offenzívákat. Az sem jó, ha többnapos rothadó ételmaradékokkal készteted a lakótársadat hátrálásra. 4. A másik kávésbögréje, ágya és fogkeféje olyan, mint a pápa. Szent és sérthetetlen.

12. Lehetőleg ne úgy fürödj, mintha bálnát fürdetnél. Amennyire lehet, kíméld saját és barátiad pénztárcáját és természetanyánk tartalékait. Akárhányszor 11 percnél tovább folyatod a vizet, egy angyal meghal. Ha pedig égve felejted a villanyt, és hazamész a hétvégére… erre majd a következő villanyszámla megérkezésekor a lakótársaid úgyis ki fognak térni. 13. Amennyiben szobatársad LoL-ozik, nyertél. Hagyj neki annyi helyet, hogy elférjen a számítógépe és tulajdonképpen bármit csinálhatsz, úgysem fogja észrevenni.

15 hilton hotel

10. A porcica nincs rajta a védett fajok listáján.


„A mindennapok hőseit képezzük!” Tóth Tibor

Szeretettel üdvözlünk, kedves Olvasó!

16 Egészségtudományi Kar

Kérjük, ülj le, és helyezkedj el kényelmesen egy karosszékben vagy valami ehhez hasonló ülőalkalmatosságban. A teljes, összkomfortos nyugalomnak ugyanis komoly szerepet szánunk a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karának bemutatásakor. Miután ezen kérésnek eleget tettél, már csak egy apró kis gondolat választ el attól, hogy igazán beleéld magad Pécs belvárosának legszebb, legfestőibb helyeitől karnyújtásnyira található kar folyton dobogó, vibráló életébe! A gondolat a következő: az egészségügy büszke hallgatója vagy. Nap mint nap azért tanulsz, hogy valamikor a jövőben, elvégezve tanulmányaid egy ősi és nagyszerű hivatás szolgálatába állj. Teheted ezt ápolóként, mentőtisztként, esetleg gyógytornász vagy dietetikus szakemberként, és listánk ezzel a felsorolással korántsem ér véget.

Gondolj csak egy szakmára, mely valamilyen módon kapcsolódik az egészségügyhöz. Gratulálunk, azt itt lehetőséged van kitanulni! Népegészségügyi ellenőrtől kezdve rekreációszervezőig bármit választhatsz, ezek közül bármivé válhatsz!

Hallgatóként minden nap átsétálsz majd a város főterén, és befordulsz az egyik mellékutcába, ahol találsz egy főbejáratnak nevezett kicsiny kaput, melyen belépve ebbe a minőségéből fakadóan steril, ugyanakkor nagyon emberbarát környezetbe csöppensz. Köszönsz a mosolygó portásnak, és a szűk előtéren áthaladva az egyre tágasabb folyosókra jutsz. Körbesétálod a nem olyan régen felújított hatalmas, ódon belvárosi épületet, melyről süt az elmúlt évek komoly fejlesztő, építő munkája. Amint belépsz a termekbe, az oktatóhelyiségekbe, rögtön találkozni fogsz azokkal az emberekkel, akik a kollégáid lesznek a jövőben.

A hangulat, az összekovácsolódás folyamata, a közös izgalom a nehéz vizsgától mind olyan élményt adnak, amit így máshol nem lehet megszerezni. A gyakorlatokra való kikerülés és megismerkedés azzal a környezettel, ahol később szakmádat folytatni fogod, tovább erősít majd emberileg, és felkészít életre szóló hívatásodra. Miért is jó egészségügyi dolgozónak lenni? Egyrészt mert különleges!


Esetleg ápolóként legyengült szervezeteket újra teljessé, egésszé tenni, hogy megint cselekvőképesek és tevékenyek lehessenek társadalmunkban! Dietetikusként segíteni azokon az embereken, akik nem tudják, hogy milyen diétát válasszanak életük jobbá, egészségesebbé tételéhez. Szülésznőként egy új élet világrajövetelénél segédkezhetünk! Ezekkel a cselekedetekkel válhatunk a mindennapok hőseivé mindannyian, mikor az egészségügy életre szóló hivatását választjuk. Szakmánk báját egy olyan tulajdonsága adja, amely sokakat elsőre megrémíthet: a kemény és kimerítő tanulás, az önképzés. Eredménye pedig nem más, mint az egyetem kapuján kilépő diplomás szakember, aki akár te is lehetsz!

Ez a diploma nem akármilyen: egy jogosítvány emberi életek megmentésére. A kalandvágyók és akik a nagyvilág szépségeire kíváncsiak, tanulmányaikat külföldön folytathatják! A kiemelkedő eredményt elérő hallgatók szakmájuknak megfelelően további gyakorlati tapasztalatot szerezhetnek Finnországtól Spanyolországig, Portugáliától Törökországig bezárólag összesen 22 ország különböző, hasonló intézményében. A felelősségteljes hivatás, amelynek gyakorlásához kulcsot kapunk, természetesen fárasztó. Nem csak másokkal, de magunkkal is érdemes foglalkoznunk,

hogy megfelelően regenerálódhasson a testünk és a lelkünk. Pécs ehhez több mint tökéletes alapot biztosít. Országos szinten híres színháza, a Zsolnay Kulturális Negyed és a pezsgő belváros mind-mind kellemes kikapcsolódást kínál.

Nem beszélve a közeli borvidékekről és a diákság s zámára igen kedvelt sörgyárról, mely 1848-as alapításával az ország legrégebbi sörfőzdéjének számít. Miután meguntad a karosszékben való üldögélést, utazásra invitálunk téged, kedves Olvasó: gyere, csatlakozz hozzánk kalandozásaink során itt, az Egészségtudományi Karon, ahogy felkészülünk a segítségnyújtás eme különleges, magasztos formájára. Szeretettel várunk! További információ: etk.pte.hu

17 Egészségtudományi Kar

Nem mindennapi dolog mentőtisztként átzúgni a városon, szirénázó járművünkkel, megérkezni a célhoz, és segíteni a bajbajutottakon. Vagy gyógytornászként visszaadni egy ember életminőségét, azzal a biztos tudattal, hogy a beteg mellett ez a mi megkérdőjelezhetetlen érdemünk is!


Egy valóban nemzetközi egyetem – egy valóban nemzetközi városban Árvai Péter A Pécsi Tudományegyetem több mint harminc éve szervez angol nyelvű képzéseket, és több mint tíz éve folyik nálunk német nyelvű képzés teljes diploma programokban. Jelenleg körülbelül minden hatodik PTE-hallgató külföldi, akik a világ 105 országából érkeztek hozzánk. Ez a sokszínűség pedig alapjaiban határozza meg a város és az egyetem identitását. Nyitottságra és kíváncsiságra van szüksége minden egyetemi polgárnak, mert nemzetközi egyetemnek lenni többet jelent annál, minthogy ismerjük egymás ételeit, italait és a helyi popzenét, vagy, hogy már sokadik éve minden márciusban közösen ünnepeljük az afgán újévet.

Ez azt is jelenti, hogy kutatásban, tanulásban, gondolkodásban, megismerésben tanulunk egymástól: politológusként egészen különleges élmény egy mongol és egy azeri vitáját hallgatni a zöldpolitikáról vagy a sajtószabadságról

18

– főleg, mert az azeri lányok elég temperamentumosan vitatkoznak. Hogy nemzetközi környezetben tanulni mekkora élmény, azt a saját bőrömön tapasztaltam, és mindenkinek kívánok hasonló élményeket: amikor a fenti jelenet zajlott, a következő országokból érkezett hallgatókkal voltam közös kurzuson: Horvátország, Mongólia, Palesztina, Azerbajdzsán, Törökország, Németország, Norvégia, Lengyelország, Nigéria, Moldova, Laosz. A Pécsi Tudományegyetem számára tehát a nemzetközivé válás egy évtizedek óta tartó komoly munka és tradíció: mélyen átszövi az egyetemi légkört, a mindennapok része. Ez a mozgalom kapott egy újabb lökést azáltal, hogy

a PTE Magyarország kormányával közösen meghirdette, hogy 2020-ra megduplázza külföldi hallgatói létszámát, a cél elérése érdekében pedig a kormányzat komoly fejlesztési forrásokat bocsát az egyetem rendelkezésére. Ez azt jelenti, hogy néhány év múlva a teljes

valóban nemzetközi


A PTE-n viszont nemcsak a hallgatók, de az oktatási-kutatási portfólió is rendkívül nemzetközi. Ennek köszönhetően megannyi lehetőség van arra, hogy a nemzetközi tér különböző részeit, rétegeit vizsgáló kutatásokba már hallgatóként bekapcsolódjunk. Ha az átlagosnál jobban érdekel a világ valamelyik része, nálunk biztosan van valaki, akinek pont ez a szakterülete. Hogy ez mennyire igaz, csak néhány példa a PTE-n működő kutatóközpontokra: • Afrika Központ (az országban az egyetlen) • American Corner (az országban először Pécsett jött létre) • Európa Központ • Ibero-Amerika Központ • Kelet-Mediterrán és Balkán Tanulmányok Dokumentációs Központ • Ázsia Dokumentációs Központ • Orosz Központ (Magyarországon másodikként) • Hagyományos Kínai Orvoslás Konfuciusz Intézete (a világon hetedikként) Ezeknek a kutatóközpontoknak a munkája rendkívül kiterjedt:

ingyenes nyelvoktatást kínálnak, kulturális programokat szerveznek, az adott térséggel kapcsolatosan folyamatosan adnak ki tanulmányokat, könyveket, szerveznek beszélgetéseket.

Ezen kívül a nálunk tanuló magyar hallgatóknak is számtalan lehetősége nyílik a tandíjmentes, ösztöndíjakkal finanszírozott külföldi tanulmányokra. Az Erasmus+ program keretében a 28 EU-tagállam, illetve Törökország, Macedónia, a volt Jugoszláv Köztársaság, Izland, Liechtenstein és Norvégia egyetemeit látogathatjuk. Ebben a programban minden hallgató összesen 24 hónapot tölthet ösztöndíjjal külföldön, de mindenki maga dönti el, hogy ezt hogyan osztja fel. Ezen kívül a PTE-n nagyon sokszínű a tengerentúli tanulmányi lehetőségek skálája is:

Mexikótól Dél-Koreáig mindenhonnan érkeznek hozzánk hallgatók, és a pécsi egyetemisták is mehetnek ingyen tanulni bármelyik partneregyetemünkre. Az Erasmus+ és egyéb ösztöndíjak tudják fedezni a külföldi tanulmányok költségeit a PTE mind a több mint 350 partneregyetemén. Ne maradj majd le a pályázásról, a határidőket mindig vésd fel a jegyzetfüzetedbe! De itt nem csak az egyetemről van szó. Pécs az elmúlt évszázadokban mindig soknemzetiségű, sokvallású város volt, és ez valahogy beleivódott a helyiekbe. A Széchenyiről elnevezett főtéren Hunyadi János lovas szobra áll harminc méterre egy gyönyörű és hatalmas dzsámitól. Szerbek, horvátok, németek, magyarok keveredtek itt mindig is, ezért természetes volt, hogy a délszláv háború idején Pécs erején felül segített a háború elől menekülőknek: így kapta meg a város az UNESCO Béke-díjat. A Pécsett kevésbé jártas ismerőseim először azon lepődtek meg, hogy itt van koromfekete afrikai fodrász, aztán azon, hogy a srác a közgázon doktorizik éppen. A város mediterrán jellegét nem csak az épületek, a szűk utcák, a hatalmas teraszos kávézók és az állandó napsütés adja, hanem hogy hetente többször jön friss hal az Adriáról, amit itt értő kezek raknak elénk az asztalra: olaszosan vagy délszláv módon. További információ: erasmus.pte.hu

19 valóban nemzetközi

hallgatói létszám negyede-ötöde lesz külföldi hallgató, ami óriási siker, óriási lehetőség. Azzal, hogy még inkább nyitunk a külföldi hallgatók és oktatók felé, megteremtjük a lehetőséget ahhoz, hogy a világ minden részén felhalmozódott tudás és tapasztalat beáramoljon hozzánk: az ötezer külföldi hallgató ötezer új gondolatot, új véleményt és új látásmódot jelent, aminek az értéke felbecsülhetetlen. Ebben a folyamatban magyar hallgatóként részt venni is nagy élmény.


Pécsi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar Gampel Zsófia A gyógyszerészképzés 2000 szeptemberében indult el a Pécsi Tudományegyetemen. A szakirányú oktatás az első másfél évtizedben az Általános Orvostudományi Kar égisze alatt zajlott, majd a folyamatos fejlődés betetőzéseképpen 2016 januárjától hallgatóink immár önálló kar egyetemi polgárai. Karunk fontosnak tartja diákjai számára biztosítani az egyetemen kívüli és belüli kutatás-fejlesztési kooperációk kialakításának lehetőségét, melyhez kitűnő alapot nyújt a hazai gyógyszeripar képviselőivel ápolt jó kapcsolat, miközben továbbra is szoros az együttműködés az ÁOK intézeteivel és klinikáival.

20 Gyógyszerésztudományi Kar

Professzor Dr. Perjési Pál, karunk dékánja, meggyőződésének tartja, hogy a karrá szerveződés elősegíti szakintézeteink szakmai fejlődését, a pécsi gyógyszerészképzés színvonalának és népszerűségének növelését, mellyel régiónk fejlődéséhez is hozzájárulhatunk.

2010-ben indult el az angol nyelvű gyógyszerészképzés. Külföldi hallgatóink létszáma évről évre növekszik, amihez mérten az infrastrukturális fejlesztésekre is nagy hangsúlyt fektet egyetemünk vezetősége. Az egyetemi diákéletet a GYTK Hallgatói Önkormányzata számos programmal igyekszik színesebbé és mozgalmassá tenni.

Rendszeres programjaink között olyan események szerepelnek, mint az évente megrendezésre kerülő gólyatáborok és –bálok, vagy mint a gyógyszerészbálok és szakestek, a Medikus Kupa, hogy az International Eveninget már ne is említsük. Hagyományteremtő programjainkon kívül rendszeresen borkóstolókon, borvacsorákon és egyéb szórakoztató programokon vehetnek részt hallgatóink. A tudományos életbe, kutatásba való bekapcsolódást a karunkhoz kötődő Cholnoky László Szakkollégium is segíti. A tehetséggondozásban és a szakma népszerűsítésében vállalt aktív szerepe mellett egyfajta iránytűként szolgálja hallgatóink tájékozódását a gyógyszerészethez és biotechnológiához kapcsolódó tudományterületek sokszínű világban. Oktatóink számára kifejezetten fontos a diákokkal való harmonikus együttműködés, mellyel nem titkolt céljuk karunkon a tanulást és kutatást elősegítő felszabadult légkör megteremtése és biztosítása.


A PTE nem hivatalos szlengszótára – gólyáknak! Bartók Márk Ez a kis fogalomgyűjtemény megválaszolja a kérdéseiteket, megismertet veletek új dolgokat és új perspektívába helyezi a már ismert kifejezéseket. Reméljük, semmi fontos nem maradt ki!

Kredit: Jobban kell gyűjtened őket, mint a Pokémonokat!!! A kreditek nélkül nincs élet, nincs boldogság, viszont jó hír, hogy az elégségessel már bezsebelted a tantárgyért járó krediteket. Azonban néha megéri egy órával többet tanulni, és esetleg egy ösztöndíjért lecsapni!

Beerpong: Persze, nem az ivás a legfontosabb, csak abc sorrend, tudjátok. A beerpong játék az elmúlt években egyre népszerűbb lett az egyetemi bulik alapozó játékaként, de néhány bajnokságra is érdemes lesz benevezni!

Neptun: A mi internetes szentélyünk.

Előadás: Az előadás az a – többnyire – egyoldalú kommunikációs forma, mely során a háttérzaj növekedése egyenesen arányos az elmúlt percek számával. Azonban egy biztos, megéri bemenni rájuk, még akkor is ragad Rád valami, ha végigmessengerezed.

PEN: Pécsi Egyetemi Napok, Magyarország egyik legnagyobb fesztiválja egyetemistáknak, mely április végén kerül megrendezésre.

Gólyabál: Tánc, kaja, pia, rengetegen az évfolyamból, igazán kötelező program! Gólyabálból csak egy jut mindenkinek az életben, ahogy a csini-öltönyös bulikból sincs sok… Gyakorlat: Az előadáson lévő százas létszám itt sok, kisebb részre szeparálódik, az óra menete pedig sokkal nyitottabbá, interaktívabbá válik. Az előadások gyakori „laza” ellenőrzéséhez képest itt bizony jóval szigorúbb a kontroll! HÖK: Hallgatói Önkormányzat. Mindennemű kérdéseddel tudsz hozzájuk fordulni, amit vagy megválaszolnak, vagy koordinálnak a megfelelő elérhetőség felé! Jegyzet: Igazi kincs az egyetemen! Keresd a felsőbbéveseket, vagy készítsd el a sajátodat – eladni, csajozni, mindent lehet vele! Katalógus: A katalógus az a névsor, amit az előadásra vonakodni járó hallgatók számára találtak ki, jobban teszed, ha ott a neved rajta! Kerti: Ha valaki azt mondja, Kertibe megy, akkor Kertvárosra gondol, csak szólunk! Kevert: Próbáld ki ezt az italt. Aztán kerüld el minél távolabb!

Sárkányhajó: A sárkányhajózásnak nagy kultusza van az egyetemen. A PTE Sportiroda évente kétszer megrendezi a karok közti sárkányhajó-versenyt, ami rendszerint egy óriási életérzés: bográcsozni, evezni, sörözni az Orfűi-tavon és mellett – fantasztikus! Szakkollégium: A szakkolik azok a diákszervezetek, amelyek az adott karon a szakmaiságot hivatottak képviselni, rengeteg hasznos előadással, programmal, tudományos versennyel járulnak hozzá önéletrajzod szebbé tételéhez! TO: A Balokány is ez, meg a Tanulmányi Osztály is. Tüke: Ha esetleg nem értenéd, miért TükeBusz, vagy miért tükéznek melletted az emberek, így a tősgyökeres pécsieket nevezik. Urán: Stadionok, panelek, kertes házak, Tesco, buszvégállomás, sulik, amiknek az udvarára belóghatsz focizni – Uránváros! Utóvizsga (UV): Az a vizsga, amiért már utóvizsgadíjat kell majd fizetned, és határozottan érdemes átmenni rajta! Vásárcsari: Reggel 5-kor nyit, kivéve vasárnap, úgyhogy a szombati buli után nem, de a hétköznapi bulik után egy jó lángosért útba ejtheted, ha már unod a gyrosozást! Vizsga: Az a szabadidős-fakultatív tevékenység, amin felkészülsz az utóvizsgára. Zh: A zárthelyik a gimnáziumi dolgozatok egyetemi megfelelői.

21 HOgy tessék?!

Diákrektor-választás: A Pécsi Egyetemi Napok (PEN) része, annak hónapokon át tartó előszele, mikor a karok által összeállított csapatok versengenek egymással különböző ügyességi, kreatív vagy karitatív feladatokban – ne habozz majd jelentkezni saját csapatodba, előre az örök buliért, az örök dicsőségért!

Paraszt: A városi autóbusz-állomás irodalmibb elnevezése.


PTE Sportiroda Programok – 2016-17. tanév őszi szemeszter SZEPTEMBER

10.12. Sport Tere-Fere

09.20. „PTE Kari-Szpari” egyetemi sportnap

Az EB 2016 és az olimpia tematikájában egy sportos-beszélgetős estét szándékozunk megrendezni Szilágyi László tanár úr moderálásában.

Az Unesco közgyűlése szeptember 20-át az Egyetemi Sport Nemzetközi Napjává nyilvánította, ebből kifolyólag 2016-ban a Pécsi Tudományegyetem is bekapcsolódik az első országos Egyetemi Sportnap rendezvényébe. Erre a napra a PTE Sportiroda „PTE KARI-SZPARI” fantázianévvel egy több helyszínes sportrendezvényt tervez. 09.24. V. PTE Sárkányhajó Regatta Idén ősszel már ötödik alkalommal lesz megrendezve a Sárkányhajó Regatta. A PTE Sportiroda nem titkolt szándéka, hogy a tavaszi rendezvény rekordszámú jelentkezését (16 csapat, több mint 300 hallgató) szeptember végén túlszárnyalja.

22

10.20. PTE Mecseki Láthatatlanok Emléktúra Az 1956-os forradalom 60. évfordulóján a PTE egy emléktúra keretein belül kíván megemlékezni a Mecseki Láthatatlanokról, mely közösséget számos pécsi egyetemista alkotott, és akik a felkelés leverése után még hetekig (sőt egyes felkelők még hónapokig) ellenálltak a Mecsek hegyeiben rejtőzve. A mintegy 8 km-es mecseki emléktúrának lesznek olyan állomásai, ahol a hallgatók vetélkedhetnek egymással. NOVEMBER

OKTÓBER

11.09 V. PTE Floorball Kupa

10.01. PTE Rókaűzők

Ötödszörre kerül megrendezésre 2016 novemberében, a hallgatók körében igen kedvelt floorballkupa, ahol idén is az a cél, hogy a vegyes összetételű csapatok egy jó hangulatú és sportszerű megmérettetésen vegyenek részt.

sportnaptár

2015-ben a Pécsi Tudományegyetem úgy döntött, hogy felkarolja a Kaposvár és Pécs között már 20 éve zajló sporteseményt, amely az ősz legnagyobb ultratávú váltófutó-versenye, illetve a tavalyi évtől Magyar Egyetemi és Főiskolai Országúti Váltó Országos Bajnoki futam is! 10.02. Misina Csúcstámadás A PSN Zrt. futóversenyét immár harmadik alkalommal rendezik meg ősszel, ahol egyetemi kategóriában a legjobb PTE-s versenyző nettó 30 000 Ft különdíjban részesül. Interregionális Kupa 2014/15 tanévhez hasonlóan ősszel is tervben van a 3 állomásos Interregionális Kupa újbóli elindítása, a három vidéki egyetem részvételével (PTE, SZTE, DE). Az új sorozat első fordulója várhatóan október közepén Debrecenben kerül megrendezésre, ahol a hallgatók mindkét nemet illetően futsalban, kosárlabdában, kézilabdában és egy választott sportágban mérhetik össze erejüket.

11.23-24 IV. PTE Sportok Éjszakája A Sportok Éjszakája a PTE Sportiroda legelső kiemelt rendezvénye volt, amit még alakulásának évében 2013-ban rendezett meg először, azóta minden tanév őszén bekerül a programok közé, hiszen a hallgatók között igen nagy népszerűségnek örvend a 12 csapatot 12 sportágban 12 órán át megmozgató sportesemény. November végén SEHA Liga kézilabda-Mérkőzés látogatás (Telekom Veszprém) A tervek szerint a Sportok Éjszakáján, győztesen kikerülő alakulatot elvisszük november végén egy SEHA Liga kézilabda-mérkőzésre.


Hogy szerettessük meg a sportot egyetemistákkal? Első lecke A PTE Sportiroda valamit nagyon jól csinál. Történt egyszer (kétszer, illetve igazából ahányszor csak van), hogy a verőfényes napsütésre ébredve reggel 8-kor – egyetemistaként! – örömmel pattant fel a szemem.

Miután mindenki kiválasztotta a személyiségéhez illő feladatot, azaz, hogy a vízben szakad meg vagy répát pucol, kezdődhet a gyakorlás. Már a szárazföldön elszórt csapatok tervezik a jövőjüket: ki üljön elöl? Ki hátul? Ki legyen a dobos?

Tündérmese jön? Nyugalom, nem.

Miután már mindenki egy húron pendül, áttérhetünk az egy csónakban evezünk szólásra, hiszen már tart az időfutam is. A kilenc csapatból nyolc jut tovább, hogy aztán egyenes ágon essenek ki egymás ellen a vigaszágra, majd a vigaszágról vissza a főtáblára, mindegy, ezt sose tudtuk követni.

Mikor minden team minden tagja megérkezett, a PTE Sportirodás Tag mikrofont ragad, népszerűségi indexe pedig minden mondata után rohamosan emelkedik. „Amott van a hús, arrafelé pedig a zöldség a gulyáshoz… Aki végzett, adja tovább a gázrózsát… Kenyerünk van még, ne aggódjatok… Minden csapatot megszponzoráltunk két tálca sörrel… Örömmel jelentem be, hogy az erasmusosok is elfogadták a meghívást, így eggyel nőtt a versenyző csapatok száma”. Majd ugyanezzel a lendülettel lesz süket mindenki a zárómondatok egyikére: „pár fiút megkérnék, hogy a hajókat segítsen kirakni a vízre” – aha. De érdekes lett hirtelen az a fűcsomó ott, legtávolabb az említett ladikoktól… Szóval akkor: ki akar evezni, ki szeretne a főzésben részt venni? Ki az, aki csak a sörünket cápázza?

Szegény erasmusosok estek ki elsőként, de így legalább mindig elérhetőek voltak a továbbiakban, ha valaki épp a francia lányokat akarta volna fűzni. A többiek folytatják az embert próbáló kihívást, a főző team pedig azon munkálkodik, hogy a csapat a verseny után elégedetten nyámmoghasson. Ha a csapat kiesik, választ magának egy másik gárdát favoritnak. Ez lehet karok közti love story is, de persze inkább a PEN-en kialakult barátságok futnak össze ebbe a kifinomult formába. Összességében az egész esemény egy közösségépítő sportrendezvény, ahol a sárkányhajóé a főszerep, de a létesítmény műfüves pályáján sem példátlan egy spontán futballmeccs kialakulása. A fiúk végig mozognak, belökdösik egymást a vízbe, úsznak, a lányok pedig napozhatnak a stégeken. Az egész körülbelül délután négyig tart, az emberek pedig bőven elfáradnak az alatt a hat óra alatt. További információ: sportiroda.pte.hu

Természetesen idén sem maradhatnak el a PTE Sportiroda egész tanévet átfogó kari bajnokságai: nagypályás labdarúgás (ffi), kézilabda (ffi-női), kosárlabda (ffi-női) valamint a Mix Röplabda. A tervek szerint mindkét félévben megrendezésre kerül a férfi hallgatók körében igen kedvelt Futsal Liga.

23 sportnaptár

Sporttáskámat előkapva sebesen s esztétikátlanul gyűrtem bele fürdőnadrágot, törölközőt, mindent, majd már hallatszott is haverom éktelen dudaszója az utcáról – indulunk! Egy gyors rally sétakocsikázás Orfűig, és már kezdődhet is a nap. Páran már beelőztek minket, és elfoglalták a legjobb sörpadokat, benyúlták a legjobb gázrózsákat, de sebaj, sose az számított, ki milyen padon ül. Szép lassan befut a csapat többi tagja is.


„Az első perctől kezdve remek társaság vett körül…” Szentgyörgyvári Tamás

24 Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar

A PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karon egy nagyon izgalmas és mindenekelőtt új kar hallgatója vagyok, ez az új szervezeti egység pedig számos lehetőséget rejt magában, mind Pécsett, mind Szekszárdon. A PTE KPVK egy nagyon széles képzési spektrumú kar, amely magában foglalja a legmodernebb társadalom-, és humántudományok (emberi erőforrás-fejlesztés, felnőttképzés) mellett az egyik legfontosabb hivatás, a pedagógusképzés oktatását, valamint az élelmiszergazdasági és a vidékfejlesztési képzést is. Mikor elkezdtem a képzésemet a PTE szekszárdi karán, vajmi kevés elképzelésem volt arról, hogy választott szakom megfelelő-e számomra vagy sem, de belevágtam, hisz felvettek. Elmentem az első óráimra, azok – egyből a gimi után – nagyon furcsák voltak. Másfél órás előadás, de komolyan? Szeminá-

rium, na az meg mi?! – gondoltam magamban.

Aztán szépen lassan rájöttem mindenre. Arra, hogy jó döntés volt, hogy továbbtanultam, jó döntés volt, hogy a PTE-re jöttem és az is jó döntés volt, hogy az akkor még csak szekszárdi, most már szekszárdi és pécsi székhelyű KPVK-t választottam.

Az első perctől kezdve remek társaság vett körül, temérdek program és szabadidős tevékenység állt előttem, és tényleg egyedül rajtam múlt, hogy az egyetemista éveimet csak leélem vagy megélem. Bevallom, én ez utóbbit választottam, és ha megengeditek, ezt javaslom nektek is! Jelentkezzetek hozzánk, szerezzetek barátokat és sok-sok felejthetetlen élményt, hisz a biztos tudás mellett, amelyet a PTE – Magyarország első egyeteme – garantál; ez is nagyon fontos a felsőoktatásban eltöltött évek alatt.


„Jó közösséget alkotunk” Rudolf Alexandra

Remélem, hogy szeptemberben találkozunk!

Amikor felvételt nyertem a Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar andragógia szakára, nem igazán tudtam, mire számítsak, milyenek lesznek a csoporttársak, a tanárok, egyáltalán az egész közösség, de amit itt kaptam, az várakozáson felüli volt!

Természetesen külön figyelmet fordítunk arra, hogy a tanulás mellett a szórakozásra is legyen lehetőség.

Mivel szinte mindenki ismer mindenkit, bármilyen problémával is fordultam bárkihez, mindenki segítőkész volt. Nem éreztették velünk, gólyákkal, hogy még „friss hús” vagyunk az egyetemen, sőt! Ennek legjobban a vizsgaidőszak elején örültünk, hiszen gólyaként nem tudtuk, mire számítsunk, de a felsőbb éves hallgatók készségesen adtak tanácsokat, és ha mázlink volt, jegyzeteket is. A tanárok amellett, hogy szakmailag is átlagon felüliek, rettentő jól megtalálják a hangot a diákjaikkal.

A minden évben megrendezett gólyatábor remek alkalmat ad arra, hogy a gólyák megismerhessék egymást, csapatként kezdjenek el működni, sőt esetlegesen életre szóló barátságok köttessenek, nem csak a karon belül, de a karok között is! Az évközi rendezvények, mint a kari bulik, vetélkedők, adománygyűjtések és természetesen a gólyabál is, kulturált szórakozási lehetőségeket biztosítanak a hallgatók számára. A sportok szerelmeseire is gondolnak; a minden évben megrendezett PTE Regatta versenyén a KPVK PKK csapata is állandó résztvevő.

A méltán híres Uránváros szívében található épület könnyen megközelíthető, a kollégium nem is lehetne közelebb, így a reggeli felkelés sem probléma egy hosszabbra sikerült este után. A folyosón családias hangulat uralkodik, egy összeszokott jó közösséget alkotunk.

Azok számára, akik nemzetközi kapcsolatok kiépítésére vágynak, karunk lehetőséget nyújt az ERASMUS+ programon belül több szemesztert, vagy akár a szakmai gyakorlat időtartamát, ösztöndíjprogram keretein belül, külföldön tölteni.

Természetesen a KPVK hozzájárul a szakmai sikerekhez: hallgatóink rendszeresen vesznek részt hazai, valamint nemzetközi versenyeken és konferenciákon.

25 Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar

A mindennapok pörgősek, a folyosók élettel telik, a legtöbb diákkal természetesen az életmentő kávé-, illetve Túró Rudi-automata közelében lehet találkozni.

A kar parkja tavasszal és ősszel tökéletes helyet nyújt egy kis pihenésre, vagy kávézásra két előadás között, télen pedig ádáz hócsaták színterévé változik.


Pécsiközgáz kedvcsináló – ahogy a honlapon nem olvasod… Bartók Márk

26

Azaz hagyjunk most figyelmen kívül minden unalmas tényadatot, oktatói kiválóságot, hánypontkellaközgázra dolgot – ezek mind-mind rajta vannak a világhálón. Mi az, ami miatt a Pécsiközgáz kiemelkedő, mitől ad igazi életérzést?

Közgazdaságtudományi Kar

Na jó, kezdjük mégis a tanárokkal. Az oktatói kiválóságok mellé olyan extrák dukálnak, mint a kevés katalógusos óra, és hogy ennek ellenére is vannak órák, amelyekre jó bejárni! Már az első félévekben is, amikor az ember épphogy kiszakad a gimnázium kötöttségéből, és élvezi a szabadságot, bizony

vannak oktatók – nem is egy – akik rengeteg poénnal, Gundel Takács Gábor-orgánummal vagy rejtélyes „ez nincs benne a könyvben” utalgatásokkal tartják meg hallgatóközönségüket. És higgyétek el, ez lelkileg nagyon fontos, hogy nem kötelező az óra, hanem opcionálisan jó. Emlékszem, tavaly elaludtam, és nem bírtam megvárni éjjel az új Star Wars-előzetest, majd reggel szintén elaludtam, és éppen beértem órára – ami egy gyors kérés után az említett trailerrel indult, ráadásul kivetítőn. Na, ki nézte még ezt így?

Az épület szép, és nem nagy. Van egy tornya mesés kilátással, az udvarán meg egy otthonos és kulturált kávézó. Mellette van egy másik intézmény is (ös�sze is van kötve a kettő), ahol a jogászok székelnek. Már az első naptól kezdve kialakul egy egészséges rivalizálás a két kar között, amit persze úgyis a közgázosok nyernek – mégse nekünk kell megtanulni a római jogot. Na, de vissza az elejére: miért jó, hogy a Pécsiközgáz nem túl nagy? Mert egy nagyon családias, mindenki-ismer-mindenkit környezet alakul ki, akik a város kicsinysége miatt is mindig együtt buliznak, és bárhova mész, mindig látsz egy ismerős arcot.

Pécset és a Pécsiközgázt ezért is javaslom: a hallgatói élet itt is pezsgő, de ha találkozunk valakivel, szinte bizonyos, hogy egyszer még viszont látjuk az éjszakában. A Pécsiközgáz nem a legnehezebb suli. Tanulni, persze, itt is kell, nem is keveset, de a reáltantárgyakhoz való konyítás mellett logikus gondolkozással, és persze egy kevéske szorgalommal a félév végigmagolása nélkül is abszolválható. Sőt! A kar arra is gondol, hogy ha az ember épp nem tanul, ne is unatkozzon.


azonos érdeklődési körűekre is lebontják ezek a társaságok, ezért barátot találni rendkívül egyszerű.

Itt működik az ország egyetlen görögházas szervezete, a Kappa Tau Beta is, ami az amerikai filmekből ismert egyetemista életérzést hivatott áthelyezni magyarországi viszonylatokba, azaz nem az óriási, medencés házibulik dominálnak, sokkal inkább a kreatív és megmozgató programok, mind belsős, mind kari, mind egyetemi szinten.

A Hallgatói Önkormányzati Testület és a 11 diákszervezet Pécsen és Magyarországon is egyedülálló módon dobja fel az egyetemista létet. Mindenki megtalálhatja az érdeklődési körét magában foglaló vagy támogató szervezeteket, a fotózástól kezdve a nyári egyetemen át a szakmai fejlődésig. A humán beállítottságúak a kari újságba írhatnak cikkeket, a sportosak kupákat szervezhetnek (vagy vehetnek részt egyen), a segítőkészek pedig az érettségizőknek, vagy a mikroökonómiából bukni készülőknek tarthatnak különórákat. „Oké, ilyen mindenhol van, csak nem diákszervezet a neve” – mondod? Jogos észrevétel, de míg máshol ezeket a lehetőségeket „készen kapja” a hallgató, a rendezvényeket külső cégekbonyolítják le, a szakmai fejlődést tanárok segítik, addig a Pécsiközgázon mindezt maguknak csinálják és tökéletesítik a diákok, így kamatoztathatják a kreativitásukat, jobban előtör a tehetségük, vagy éppen szervezni tanulnak meg kiválóan. A diákszervezetek vezetői megtervezhetik a féléves költségvetésüket, és sorolhatnám – az egyesületek mind autonóm módon működnek. Mivel a Pécsiközgáz alapból nem túl nagy hallgatói létszámú, és ráadásul ezt még

A munka világába csöppenők még sokáig részt vesznek a megszokott, érdekes vagy épp forradalmi programokon, a végzett kappák gyakran szerdánként is hajnalig buliznak az ifjakkal. Az oktatók szívesen látják viszont a leglelkesebb diákjaikat, van, aki meg is kéri tanítványát, hogy jelentkezzen PhDre – azt hiszem, ennél nagyobb büszkeség embert nem érhet egyetemi évei alatt.

27

A Pécsiközgáz jó referencia a munkaerőpiacon, a suli jó szakmai gyakorlati helyeket kínál, az angol nyelvű képzés miatt pedig a nyelvtudás is fejleszthető az itt eltöltött évek alatt, sőt, nemzetközi barátságok is szövődhetnek.

Közgazdaságtudományi Kar

Végezetül: a Pécsiközgáz nem szereti elengedni a hallgatók kezét, és azok se szeretik elengedni az alma matert.

További információ: pecsikozgaz.hu


Mi az a/Ki az a Karrier Iroda? A középiskola vége felé mindenkit elkezd foglalkoztatni a pályaválasztás kérdése. Egyetemet, szakot, életutat kell választanod már 18 évesen, ami annyira nehéz, hogy nem is sikerül mindenkinek elsőre. Sőt sokszor, ha sikerült is, akkor sem kön�nyebb a helyzet. Ez viszont nem akadályozhat meg abban, hogy kiteljesítsd önmagad, ezért az egyetemek különböző szolgáltató irodákat hoznak létre a hallgatók megsegítésére, és ilyen szervezet a PTE Karrier Iroda is!

28 Tudásból karrier!

A Karrier Iroda alapvető célja, hogy a PTE-n tanuló hallgatóknak segítsen értékeik felismerésében, kompetenciáik bővítésében, önismeretük fejlesztésében. Mindezek segítségével pedig életpályájuk és karrierjük megtervezésében, a megfelelő munkahely megtalálásában és végső soron a munkaerőpiacra való sikeres kilépésben és beilleszkedésben. Folyamatosan kapcsolatban állunk a gazdasági szféra szereplőivel az általunk szervezett szakmai gyakorlatok és a meghirdetett állásajánlatok miatt, így számodra is hasznos információkkal tudunk szolgálni, ha gyakorlati helyet vagy munkát keresnél. Ezért érdemes

regisztrálni és tanácsot kérni tőlünk, ha elakadnál a karriered építése közben, vagy kérdéseid merülnének fel már az egyetemi évek alatt.

Az első évtől kezdve igénybe tudod venni a szolgáltatásainkat, részt vehetsz programjainkon, megszerezheted azokat a „soft skilleket”, amik sokszor kiemelnek a többi pályázó közül egy állásinterjún. De ezen felül, ha gondjaid akadnak a tanulmányi rendszerrel, vagy kicsit szeretnéd jobban megismerni önmagad, esetleg úgy érzed, beszélned kell egy szakértővel, tanácsadóink folyamatosan a rendelkezésedre állnak majd. A pályaválasztás, az egyetemi tanulmányok és nem sokkal később a pályakezdés is mind nagy impulzusként hatnak személyiséged fejlődésére. Főként ez az az időszak, amely alatt olyan tudást és ismereteket szedhetsz magadra, amelyeket később személyes kompetenciákként fogalmazhatsz meg. Ezekre pedig igen nagy szükséged lesz, hiszen gyorsan megtapasztalod, hogy a munka világa egészen mást vár


Sokszor előfordul, hogy a gyengébb jegyekkel rendelkező hallgatók, akik kihasználták az oktatáson túli lehetőségeket, talpraesettebbek, könnyebben feltalálják magukat munkahelyükön. Biztosan Téged is foglalkoztat már a költői kérdés, miszerint „Mi leszel, ha nagy leszel?” Sajnos a jövőbe mi sem láthatunk, de a karriered megtervezésében segíthetünk. Ne a stresszlabdát nyomkodd, hanem építsd a karriered! Fontos, hogy szakmai pályád tervezése során koncentrálj az útra (ami a célhoz vezet). Mi segítünk meghatározni a rövid és hosszú távú karriercéljaid, a megvalósításhoz szükséges lépéseket, és talán kapaszkodót nyújthatunk meglátni és megragadni a kínálkozó új lehetőségeket is. A vége csak rajtad múlik, és így már talán nem is olyan félelmetes az előtted álló döntés.

Szolgáltatásaink: Állás- és gyakorlati helyek közvetítése Személyes tanácsadások: karrier- és életpálya-tanácsadás önéletrajz- és motivációslevél-írási tanácsadás álláskeresési tanácsadás coaching pszichológiai tanácsadás grafológiai tanácsadás Tréningek és képzések:

29

számos témában, pl. kommunikáció, konfliktuskezelés, prezentáció, időgazdálkodás, projektmenedzsment, önismeret, karriertervezés stb. Információs rendezvények:

Tudásból karrier!

el, mint amit az iskolapadban gondoltál. A hallgatók kikerülve az egyetem védőburkából gyakran szembesülnek azzal, hogy az iskolában szerzett tudásuk és sikereik önmagukban nem konvertálhatók át a munkába.

állásbörzék, „Karrier Pizza”, céges programok További információkat találsz irodánkról a www. ptekarrieriroda.hu honlapon, és Facebookon a www.facebook.com/ptekoszi/ oldalon!


Trust me, I’m an engineer Kovács Zoltán

…avagy nincs olyan dolog, amit egy jó adag ragasztószalaggal ne lehetne megoldani. Kijön a falból a konnektor. Rontja a feng-shuit, és bizonyára veszélyes is. Van, aki szerelőt hív, van, aki az apukáját, van, aki nem foglalkozik vele, és miután folyton nyaggatja érte a barátnője, inkább új lakást keres. Egy mérnök pedig kicsavarja a távtartót, és visszateszi a falba. Vannak emberek, akik megelégszenek azzal, ha beszélnek dolgokról és vannak, akik tenni akarnak. Idealistán. Azért, hogy több legyen a világ. Javítani dolgokon, értéket teremteni.

A mérnöki munka áldása, hogy az eredményeink kézzel foghatóak és megmaradnak a következő generációk számára.

30

„Nem az volt a cél, hogy egy rakás pénzt keressek. Az volt, hogy jó gépeket építsek.” Steve Wozniak, Apple Inc.

Persze, egy-egy projekt több különböző szakember munkáját igényli. Ha tervezünk is egy épületet, szükségünk lesz jogi asszisztenciára, gazdasági számításokra. Ez az egyik legfontosabb dolog, amit meg kell tanulnunk, hogy „nem érthetünk mindenhez.” Egy jó szakembernek tudnia kell csapatban dolgoznia akkor is, ha kollégája teljesen más tudományterületről érkezik. Hasonlóképp működnek együtt a különböző mérnöki szakok is; a gépész és az építész, a villamosmérnök és az informatikus. Műszaki területen ahhoz, hogy sikerrel vegyük a vizsgákat, komoly elkötelezettség kell, szeretnünk kell, amit csinálunk, megérteni, nem bemagolni dolgokat. Nem lehet improvizálni vagy kidumálni magunkat; vagy tudunk egy programozási nyelvet vagy egy szerkezeti módszert; vagy nem. Nagy szakadékot kell megmászni az elégségesért, de onnan már sima az út.

„Összegyűlni a kezdet, együtt maradni haladás, és dolgozni együtt a siker.” Henry Ford, Ford Motor Company

Műszaki és Informatikai Kar


Ez egy jó alapot adhat, de a mindennapokban gyakorlati feladatokkal nézünk szembe. Ezért a pécsi műszaki karon a hallgatók közel ugyanannyi időt tölthetnek vállalatoknál, mint az iskolapadban. Ez persze munkával és felelősséggel jár, de jól megérdemelt fizetéssel kompenzálódik. Nem olyan dolgokat tanulunk, amelyeket aztán sosem hallunk viszont. Egy hivatásba tanulunk bele, amelynek a jövőnket szentelhetjük. Fontos, hogy az ember nyitott legyen a tanórán kívüli programokra, workshopokra, céglátogatásokra, versenyekre és pályázatokra. Kiugrási lehetőséget és kapcsolatokat szerezhetünk velük. A karon működik két szakkollégium is, ahol mindig van valami éppen futó projekt. A Juhász Jenő Műszaki és Informatikai Szakkollégium tagjai többnyire kutatási projekteken dolgoznak.

Katasztrófavédelem, elektrotechnika, modell hídépítés, pneumobilverseny, Shell Eco-marathon. Míg a b2 nevű hallgatói csoport workshopokat szervez, installációkat készít, mindig valós időben reagál a város és a régió történéseire.

„Gyermekkoromra nézve, figyelemre méltó, hogy mennyi mindent fel lehet robbantani. Szerencsés vagyok, hogy megvan minden ujjam.” Elon Musk, Tesla Motors Nem kétséges, hogy mennyire fontos a nyelvtanulás. A kar nyelvvizsga-központjában helyben tanulhatnak és tehetnek vizsgát a hallgatók ESOL, ÖSD, TELC, BME nyelvvizsgákból. Továbbá több szakunkból is indul alap- és mesterképzés angol nyelven, amelyekre mind magyar, mind külföldi diákok járhatnak. A kar kapcsolatait jól mutatja, hogy a denveri (USA) Metropolitan Egyetemmel közös építészmérnök és építőmérnök képzést indítottunk. További információ: felvi.mik.pte.hu

31 Műszaki és Informatikai Kar

A tudás, amelyet egy egyetemi képzés ad, jórészt elméleti.


Hogy miért is király a PTE? Bogdán Erik Természetesen a számos elképesztő kara miatt a Bölcsészettudományitól a Közgazdaságtaniig. Persze nem állítanám ezt ilyen magabiztosan, ha nem lenne rá számtalan bizonyítékom. Éppen ezért vegyük is sorjában egyetemünk karait, és nézzük meg, hogy miért is lehetünk büszkénk a tagjaira.

32 Szakmaiság a pte-n

Kezdjük is a listát a Bölcsészettudományi Karral. A BTK számtalan izgalmas eseménynek ad otthont, mint például a Pécsi Bölcsész Tavaszi Fesztivál, ahol megannyi izgalmas programon vehetnek részt a diákok, a havonta ismétlődő PécsiBölcsész workshopok, ahol számos érdekes vendég és előadó tart kerekasztal-beszélgetéseket, és mindezeket az egyetlen és utánozhatatlan Szenes Klubban, a BTK saját szórakozóhelyén. De beszéljünk egy kicsit a Kar tudományos életéről! Egyedülálló az országban a Limes Romanus-kutatás, mely Magyarország római kori örökségét tárja fel, de a légirégészet országos gyűjtőkörű intézménye a Pécsi Légirégészeti Téka. Nemzetközi hírűek a Pszichológia Intézet kutatásai, vagy a politikatudomány legfrissebb Afrika-kutatásai, de a felsorolás a végtelenségig volna folytatható. A kar minden évben meghirdeti a Tanárságból Jeles pályázatot, amely az ország legjobb tanárait és a róluk készült portrékat keresi a tanítványaikon keresztül. A nyertes diák részt vehetett a Bölcsészkar szakmai táborában, a KreaTáborban, amely arra hivatott, hogy segítsen a résztvevőknek az érettségire való felkészülésben, és bemutassa, hogy miről is szól a BTK: kreativitás, sokszínűség és Pécs.

A Közgazdaságtudományi Kar is bővelkedik kitüntetésekben és elismerésekben. Ezt a Magyar Nemzeti Bank is észrevette, és elindította az MNB Kiválósági Ösztöndíjprogramot a pécsi Közgázon, mely évi háromszázezer forinttal támogatja a kar kiemelkedő hallgatóit. Ezen felül a GE Foundation Scholar-Leaders elnevezésű, regionális egyetemi ösztöndíjprogramját idén Rajnai Vanda – karunk tanulója – nyerte meg, mely több mint egy millió forintot takar. Számos lehetősége van az itt tanuló diákoknak betekinteni a valós gazdasági szférába, és munkatapasztalatot gyűjteni, ilyen például a Simonyi Entrepreneurship Consulting Program, melyben a résztvevők igazi projektekben vehetnek részt. A KTK-n azonban nemcsak a diákok, hanem a tanárok is jeleskednek, mint például Dr. Vörös József, aki Széchenyi-díjban részesült, amit matematikai alapú közgazdaságtan iskolateremtő alakjaként, a módszertanilag igényes üzleti tudományok hazai meghonosítása terén tett elsőrendű szakmai munkája, valamint a különféle gyártási rendszerek mögött meghúzódó termelési filozófiák modellezésében elért jelentős kutatási eredményei elismeréseként kapott.


Az idei évben az ÁOK-ból kivált a Gyógyszerésztudományi Kar, ami önálló infrastruktúrával rendelkező kampusszá vált. Eredményeikről a jövőben biztosan olvashattok majd! 2015-ben, a világon hetedikként az Egészségtudományi Karon alakult meg a Konfuciusz Intézet, amely a jelenlegi akadémikus orvoslást kiegészítve a kínai medicinában gyökerező terápiás eljárások oktatására, tudományos módszerekkel történő vizsgálatára és alkalmazására vállalkozik. A kar azonban nemcsak a homeopátiás módszerek vizsgálatában, hanem a biomechanika terén is jelentős áttöréseket ért el, ezt semmi sem bizonyítja jobban, mint a 2016-ban átadott Komplex Sport Teljesítménydiagnosztikai és Fizioterápiás Kutatóközpont. Mindezeken felül ugyanabban az évben a kar Táplálkozástudományi és Dietetikai Intézete kiemelkedő szakmai tevékenységért miniszteri elismerésben részesült. És ha ez mind nem lenne elég, az ETK oktatói között tudhatja Dr. Kovács Antal olimpia- és világbajnok cselgáncsozót, valamint Dr. Rátgéber Lászlót, Magyarország legsikeresebb kosárlabda-mesteredzőjét.

33 szakmaiság a pte-n

Az Általános Orvostudományi Kar az egyik legnépszerűbb intézménye az egyetemnek, mely számos lehetőséget kínál az ideérkező gólyáknak. Idén adták át a Janus Pannonius Klinikai Tömb területén kialakított Dr. Entz Béla Klinikai Oktatási Központot, mely tovább segíti a nemzetközi színvonalú egészségügyi oktatást a karon. Az új központ a lehető legmodernebb felszerelésekkel rendelkezik és háromszázhetvenöt fő befogadására képes. Az ÁOK profizmusának egyik legnagyobb bizonyítéka a Magyarországon először itt elvégzett mélyaltatás nélküli tüdőműtét. A kar egyik sajátossága a nagyszámú külföldi diák. Ezen diákok közé tartozik Nagy-Britannia magyarországi nagykövete is, Iain Lindsay. Pécsről még londoni tanulmányai alatt hallott, és miután kinevezték nagykövetnek, egyből városunkba indult. Azonban az orvosi kar biztosít a felnövekvő kisdoktoroknak és doktornőknek is programokat, mint a Teddy Maci Kórház. Célja, hogy a kicsik fehér köpenytől való félelmét feloldjuk, az orvosi eszközöket a kezükbe adva gyógyíthatják saját mackójukat, illetve a „műtős macijaink” segítségével ismerkedhetnek a belső szervekkel.


34

Aki ezt a kart választja az „elkötelezi magát a humanitás, embertársain való segítés és az élethosszig tartó tanulás mellett.”

szakmaiság a pte-n

A Természettudományi Kar tárt karokkal várja a reál beállítottságú diákokat, és biztosítja számukra a legjobb környezetet a magukban rejlő potenciák felszínre hozatalára. Ékes példa erre Horváth Zsófia szoftverfejlesztő beszámolója: Érettségi után Pécs és a gazdaságinformatika volt az első választásom, és ezt a mai napig nem bántam meg. A PTE keretein belül jutottam el Kanadába, ahol játékfejlesztéssel foglalkoztam. Mesterképzésen Németországban folytattam tanulmányaimat, ugyanúgy informatika szakon, csak szoftverfejlesztésre specializálódva. Itt egyik munkalehetőség adta magát a másik után már diákként is. Jelenleg az IBM-nél dolgozom, és emellett a volt mesterképzéses egyetememen tanítok programozási alapokat. Rengeteg kihívással és újdonsággal találkozom nap mint nap, egy-egy projekten belül is, de mindenhol hasznosítani tudom a tudásomat, amit a PTE TTK-n és a későbbi tanulmányaim során szereztem meg.

Az Állam- és Jogtudományi Kar minden egyetem egyik legáhítatottabb kara, ami a PTE-n sincs másképpen. Nem meglepő, hogy a kar tanulói szinte kosárszámban hozzák haza az érmeket a különböző perbeszéd- és disputaversenyekről. Az elmúlt tanévben pedig ismét a karról került ki az egyik Pro Scientia Aranyéremmel kitüntetett fiatal, Hohmann Balázs. aki egyúttal PTE tehetségköveti megbízást is kapott. Itt azonban nem érnek véget az eredmények. A GASI konferencia egyik kiemelt előadójaként is szerepelt, emellett egyesületi, közéleti téren is aktív. A Tudatosan a Környezetünkért Egyesület elnöke, és a Pro Scientia Aranyérmesek Társasága egyesület friss tagjaként annak 2015-16-os FEL! – Tudomán�nyal a FELelőstársadalomért című NTP-projektjében is részt vett. A Műszaki és Informatikai Kar a Dél-Dunántúl műszaki felsőoktatásának központja. A több mint ötven éves intézményben építészmérnöki, építőmérnöki, gépészmérnöki, környezetmérnöki, villamosmérnöki, informatikai tudományágakban alap- és mesterképzéseken szerezhetnek diplomát a


A Művészeti Kar ad otthont az egyetem legérdekesebb alakjainak, az ország legszebb egyetemi komplexumában, a Zsolnay Negyedben. A diákok számos művészeti és építészeti projektben vesznek részt. Ilyen volt például a LAFARGE Cement Magyarország Kft. és a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Kerámia Tanszékének közös ötletpályázata, melyet a Királyegyházi Cementgyár fennállásának 5. évfordulója alkalmából hirdettek meg. A pályázók egyedi dizájnjait a LAFARGE oldalán tekintheti meg mindenki. Azonban a Művkar nemcsak a képzőművészetről, hanem a zenéről is szól. Az Egyetemi Kórus kamarakórusa első helyezést ért el a Belgiumban rendezett hatvannegyedik Európai Ifjúsági Zenei Fesztiválon. Ez azonban túlmutat a tagok számára egy szimpla győzelemnél: kaput nyitott nekik az európai zenevilág és egy fényes karrier felé. Mindenezek mellett a negyed folyamatosan otthont ad a diákok kiállításainak és koncertjeinek. Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar központja Szekszárd városát ékesíti, de Pécsett is rendelkezik képzési központtal. Ezt a Modern Városok állami program koordinátorai is észrevették, mivel a kar nagymértékű támogatásra tett szert 2016 februárjában. A felsőfokú oktatás szférájában egy igencsak progresszív lépésként nyílt online kurzusokat indítottak a KPVK-n a 20152016-os tanévben, melyek az idei szemeszterben is indulni fognak. Ez is jól mutatja, hogy a felnőttokta-

tás kissé elhanyagolt területén a KPVK az élvonalat képviseli. Éppen ezért ebben a témában rendeztek az uniós LLP ESRALE projekt nemzetközi konferenciájának keretein belül előadást A felnőtt-tanulás és -oktatás kulturális, szakmai és közösségfejlesztő kontextusai címmel, mely felhívta a szakmai közönség figyelmét a terület hiányosságaira. Mindezeken felül az MA-soknak is rengeteg lehetőséget kínál a kar az úgynevezett duális képzések személyében. Ez mind azonban csak rövid ízelítő volt mindabból, hogy milyen elismerések és eredmények várnak arra, akik az egyetemet választják. Igazából az benne a trükkös, hogy hiába írnék még egyszer ennyit, csak igazán az tudja megtapasztalni a PTE életérzését, aki csatlakozik a pécsi egyetemi élethez. És kitudja? Jövőre akár a te eredményeid fognak ezeken a lapokon szerepelni mint a karod büszkesége.

35 szakmaiság a pte-n

hallgatók. A programozói oktatás többféle variációban folyik, mint például mérnökinformatikai vagy programozó informatikai. De egy kart az eredményei teszik igazán naggyá, amiből akad szép számmal. A Magyar Betonkupa versenyen a negyedik helyet sikerült megkaparintani: fődíjas lett Sághegyi Adél Laura építészhallgató a Fémlemezfedések az építészetben című országos versenypályázaton, Helstáb Martin nagydíjat kapott az I. Magyar Speciális Független Filmszemlén, valamint fődíjat a VASFILM 11 országos filmfesztiválon rövid animációs filmjével, melynek címe Nincs több utolsó; és a lista csak folytatódik a végtelenbe, és az oktatókról még nem is beszéltünk…


Pécs az én városom! Horváth Viktória Abból szeretnél megélni, ami a hobbid? Az egyetem alatt is utazgatnál a barátaiddal, miközben nyelveket tanulsz, híres művészekkel dolgozol együtt, tapasztalatot szerzel, és közben jókat bulizol? Akkor a Művészeti Karon a helyed! Pécset nem hiába nevezik egyetemvárosnak. Mindenhol diákokkal találkozunk, itthoniakkal és külföldiekkel egyaránt. A pesti nyüzsgéshez képest ez a város nyugodtabb, mégis mindig történik valami. Akármelyik nap kedved támad egy jót bulizni, enni, inni, mozizni, találni fogsz egy megfelelő helyet, ahol kikapcsolódhatsz. Az MK-sok mindenhol ott vannak, sosem kell majd egyedül lenned! Ezért választják sokan Pécset: mert barátságos és élettel teli.

Művészként különleges hivatásra tehetünk szert, és a közhiedelemmel ellentétben sok lehetőség adódik, csak

36

ki kell nyitni a szemünket. Műhelyek, kiállítások, koncertek – válassz! A karon indult egy program, melynek neve Creative Partnership. Ez egy újfajta kezdeményezés, amely egyedülálló a világon. Művészetet, kultúrát és kreatív szemléletet csempész a tantermekbe. Mindezt azért, hogy jobb képességű és céltudatosabb diákok kerülhessenek ki az iskolákból, és hogy a pedagógusok újszerű tanulásszervezési módokat és kreatív problémamegoldási technikákat sajátíthassanak el. A program során innovatív és hosszan tartó kapcsolatok alakulnak ki az iskolák és a különféle szférából érkező kreatív szakemberek között. Lehetnek előadóművészek, képzőművészek, építészek, tudósok. Az együttműködés pedig arra inspirálja a diákokat, a tanárokat és a művészeket egyaránt, hogy újfajta módon közelítsenek nemcsak az iskolán belül adódó, hanem a mindennapokban felmerülő problémákhoz is. Első lépésként beazonosítják az intézmé-

Művészeti Kar


Az Erasmusról hallottál már? Összesen akár két évre is kimehetsz külföldre tanulni ingyen, sőt, ösztöndíjjal. Új kultúra, új nyelv, újdonságok. Egyszer ki kell próbálni! Ki ne vágyna arra, hogy a világot megismerje, és még ösztöndíjat is kapjon érte? A karon két szakkollégium is működik, egyet a zenészek és egyet a képzősök alapítottak. Különböző programokat, különleges előadásokat szerveznek, melyeken mindkét fél egyaránt részt vehet. Külön épület van a képzősök (szobrászok, festők és grafikusok, keramikusok), valamint a zenészek számára, ám a campus közös, hiszen mind a Zsolnay Negyedben található. Itt rendezik meg a Zsolnay Fesztivált, a negyed része a Pécs City Karneválnak és a Pécsi Egyetemi Napoknak is.

Az MK-soknak jó soruk van, hiszen mindezek mellett hagyományosan, minden évben szervezünk művészkari paintballt is. Életre szóló élmények és barátságok kötnek az egyetemhez. Ha elhivatott vagy, és ki tudod hozni magadból a maximumot, akkor ehhez a suli is hozzá fog járulni. Érdemes mindent kipróbálni és semmit sem elszalasztani; talán nem lesz rá új alkalom. A kórus a tavaszi félév alatt ellátogat az olaszországi Modenaba és Belgiumba is. Ki tudja, a következő félévek milyen meglepetésekkel várnak még?

Pécs tényleg ennyire jó! Még sosem csalódtam benne, és itt csak azt csinálom, amit szeretek. Pécs az én városom. További információ: art.pte.hu

37 Művészeti Kar

nyük legégetőbb kérdéseit, amelyekre közösen keresnek megoldást. A program minden résztvevőnek szakmai és személyiségi fejlődést jelent.


„Nem volt kérdés, hogy hova jelentkezzek!” Halász Jenő Számomra nem volt kérdés, hogy hova felvételizzek: a TTK gazdaságinformatika alapképzésre adtam be jelentkezésem. A PTE nem csak országos, de nemzetközi szinten is elismert egyetem. Jelentkezésemkor fontosnak tartottam, hogy olyan diplomát szerezhessek, mellyel a világ bármely pontján lehetőségek nyílnak előttem: ha Ti is erre vágytok, akkor a legjobb döntés a Természettudományi Kar! Más képzések országonként változhatnak: bizonyos területeken különbözeti vizsgát szükséges tennetek, ha nem Magyarországon dolgoznátok. Egy természettudományos vagy informatikai diplomával nem kell ettől tartanotok. Ha a földrajzot, a biológiát vagy a fizikát nézzük, a világon mindenhol ugyanaz a tananyag, ugyanaz a tudomány.

38 Természettudományi Kar

Emellett Pécs városa is erős indok volt a jelentkezésem szempontjából: rengeteg sokszínű program várja az érdeklődőket, és kifejezetten az egyetemistákat is. Minden hétre jut valami – a zenei fesztiváloktól kezdve a minőségi színházi előadásokig –, tudtam, hogy itt nem fogok unatkozni. A Természettudományi Karon is többször jártam már ekkor a minden évben megrendezésre kerülő Kutatók Éjszakája program miatt, ahol a karon és az egyetemen végzett kutatási projekteket mutatják be, továbbá

a campus területén elhelyezkedő Botanikus kertet is meglátogattam már korábban is: itt gyönyörű, egzotikus növényeket tekinthetnek meg a látogatók, sőt haza is vihettem belőlük.

Összegezve, a kezdetektől lenyűgözött az egyetem, illetve a kar – és nem csalódtam! A tanulmányokkal kapcsolatosan két dolog vált világossá számomra: a TTK-n tényleg magas szinten folyik az oktatás, az oktatók mégis közel vannak a hallgatósághoz, vagyis hozzánk. Ha valami nem ment, mindig tudtunk az óraadókhoz fordulni, akik akár szünetben, akár külön foglalkozáson elmagyarázták az anyagot, amíg meg nem értettük. A másik dolog, amit felismertem első félévemben, hogy az egyetem jóval nehezebb, mint a középiskola.

Nem szeretnélek áltatni Titeket, nem könnyű egyik képzésünk sem, de ahogy azt mondani szokás: kemény munkának mindig van gyümölcse. Ha az ember hajlandó tanulni és foglalkozni azzal, amivel a későbbiekben a mindennapjait tölti majd, akkor nem fog problémát okozni eljutni a diplomaosztóig.


fogástalan! A Hallgatói Önkormányzat segítségével már augusztusban sikerült megtalálnom csoporttársaimat, akikkel az utóbbi pár évemet töltöttem. A felsőévesek mindig segítettek nekünk, akár vasárnap este is zavarhattuk őket, készségesen álltak rendelkezésünkre. Ha kikapcsolódásra vágyunk, folyamatosak a programok: legyen szó külföldi kirándulásról, sportversenyről, egyetemi buliról vagy valamiféle csapatjátékról, mindig van hova mennünk. Ha csak beszélgetni akarunk, akkor Pécsen bárhová beülhetünk, vagy csak felmehetünk a Botanikus kertbe, esetleg a Tettyére, a Niké-szoborhoz vagy a TV-toronyhoz – sorolhatnám még mennyi mindent érdemes megnézni a városban, de sajnos arra két cikk sem lenne elég.

A sportolók sem lesznek csalódottak: a campus uszodával, több tornateremmel, táncteremmel, konditeremmel, futópályával rendelkezik, szinte minden sport szerelmese megtalálhatja a maga pályáját! Összefoglalva: Pécsen, a TTK-n jó egyetemistának lenni! Nem, könnyű nem lesz, ezt nem ígérhetem, azt viszont igen, hogy egy olyan diplomával a kezetekben léphettek majd ki az egyetemről, amel�lyel bárhol megélhettek, és azt is, hogy minden nap egyedi lesz, hogy mindig érdekes dolgokkal találkozhattok és remek társaságban lehettek! Találkozzunk szeptemberben a Természettudományi Karon, ha bármi kérdésetek merülne fel, forduljatok a Hallgatói Önkormányzathoz bizalommal, várunk Titeket! További információ: ttk.pte.hu/felvetelizok

39 Természettudományi Kar

A közösség akár PTE szinten, akár TTK szinten ki-


Mit tehet az egyetemista, ha épp nem az órán ül? Bartók Márk Kikérhet magának egy kávét, az sosem árthat. Pécs mediterrán város, tele van kiülős-beszélgetős helyekkel, minden karhoz közel található egy-két igényes kávézó, beszélgetni az élet nagy dolgairól. De mik azok az események, amiket bűn lenne kihagyni? Honnan vehetsz tudomást róluk? A szokásos direkt marketingen kívül, hogy likeold a kari HÖK-ök és az EHÖK oldalát, megindokolnám, miért is tedd meg. Azért, mert így nem fogsz lemaradni arról, hogy

a TTK-n éppen lézerharcbajnokság van, hogy a jogászokhoz Szirmai érkezett, hogy a bölcsészek a Charlie Hebdot tárgyalják ki, hogy a közgázon ingyen kaja van és sörmajális!

40

tő helyen! Piknik délután, rengeteg koncert, és idén a Pécsi Országos Színházi Találkozó is itt került megrendezésre! Teljesen ideális hely arra, hogy hesszelj a fűben, hogy játssz a pajtiddal egy meccset az óriás sakkfigurákkal, hogy egypalánkozzatok egyet más unatkozó, játékra kapható emberekkel. A negyedben továbbá planetárium is található, és gyakran váltogatják egymást előadók is a termeiben, így érdemes a honlapjukat figyelemmel kísérni! Ha itt van, mindenképp be kell nézned az állatkertbe is, de arra figyelj, hogy a vörös macskamedvék még nem érkeztek meg, ezért én a helyedben még várnék egy kicsit a látogatással!

Gyűjts élményeket!

Ezek a programok elsősorban természetesen az adott kar hallgatóinak szólnak, de hidd el, senki sem fog kiakadni, ha például Te is beülsz egy meghívott előadó prédikációjára. De ezek karonként és évente más és más programok; mégis mi az, ami örök? Idén szeptember 17-én lesz a Pécs City Karnevál, amely egy egyetemisták számára szervezett jelmezes felvonulás. Vonult már végig a sétálóutcán Willy Wonka, úsztak a város szökőkútjaiban a békatalpas búvárok (nagyon indokolatlan) és szembejöhetett Zeusz vagy a kedvenc mesehősöd is, kisebb vagy nagyobb csapatokban! Hatalmas buli, amely már délután elkezdődik, a város több pontján meg-megakad, hangerő maxra, tánc az utcán! Este pedig irány a Zsolnay Negyed! Ha már Zsolnay Negyed… Rengeteg program van, az amúgy program nélkül is maximálisan élvezhe-

Visszatérve az egyetemre, hétköznap négy nagy buli van, hétfőn a BTK-sok buliznak a Szenesben, kedden jogász-kedd a Trafikban és TTKedd a Sörházban, szerdán pedig közgáz-szerda az EstCaféban. Természetesen érdemes kipróbálni az összeset, szemeszternyitáskor és – záráskor pedig akár egy tökéletes hetet is összehozni – azaz benézni mindenhova! Csak bírd kortyolni a Szalon Sört! Mit szeret még az egyetemista? Moziba járni! A karotokon gyakran biztosítanak jegyet akár fél áron a moziba, illetve szoktak lenni külön PTE-s vetítések is, általában blockbuster filmekre, úgyhogy garantáltan jó a hangulat! Ha pedig valaki a popcornnál és kólánál jobban kedveli a színházak hangulatát, ő is találni fog kedvezményes lehetőségeket, ideális randiprogram, ideális kulturálódás!


Szoktak még bécsi adventi utakat is szervezni bizonyos karokon, azonban ezek tavaly a terrorfenyegetettség miatt elmaradtak, idén azonban remélhetőleg zöld utat kapnak az Ausztriába induló PTE-s különjáratok, hiszen kevés gyönyörűbb dolog van karácsony előtt Bécsnél. Karácsony után pedig az előszilveszteri partykba szokás ellátogatni. A korábbi évek tapasztalataiból kiindulva az emberek ezt jobban élvezik a szilveszternél, nincs rajtuk a muszáj berúgni terhe, és az emberek is jóval normálisabbak, ha szabad ilyet mondani. A suli majd csak februárban indul újra, addig sok sikert a vizsgákkal, jó tanulást; a Tudásközpontban ott lesznek a többiek, és várnak a maratoni konzultációk, felkészítők!

De ha újraindult a suli, azzal együtt indul majd a Pécsi Egyetemi Napok diákrektor választása is, ami április végén magába a három napos PEN fesztiválba torkollik, ami az ország egyik legnagyobb és legigényesebb egyetemi fesztiválja! Míg a diákrektor-választás a karok közti versengésről szól – erről nem árulok el semmit;jelentkezz a csapatba! – addig a fesztivál már csak a megérdemelt bulizásról! A diákrektor-választás szerves része a sárkányhajó-verseny is, gyerünk chillelni és evezni Orfűre! Orfűt azonban nemcsak e tekintetben javaslom, hanem nyáron is tökéletes időtöltés. Sportolni is kiváló (próbálj meg lebiciklizni oda!), hiszen a Kajak Club mindig nyitva áll, van egy kisebb AquaPark, idén pedig a Kistó Strandon volt egy vízi légvár a vállalkozó szelleműeknek – afféle óriási úszó kalandpark volt, jövőre is megéri majd benézni oda, hisz PTE-nek ingyenes! Végig is értünk az éven, szép nyarat!

41 Gyűjts élményeket!

Semmiképp se maradj le a gólyabálodról, kis vacsora, kis fenszizés, csinos ruha, öltöny, bálkirály, bálkirálynő, élmény. Megéri elmenni!


Gondolkodjunk más nyelveken Mit ért Ön ez alatt?

Ön mit ért folyékony beszéd alatt?

Aki folyékonyan beszél idegen nyelveket, az átélhette azt az élményt, hogy az adott nyelven álmodott. Ez egy jelzés a mélytudatunkból, hogy ráhangolódtunk egy másik nyelv frekvenciájára.

Azt, hogy kommunikációs késés nélkül, szinte azonnal, gátlások nélkül tudunk párbeszédet folytatni.

Ne haragudjon ezt nem értem, ez miért olyan fontos? Azért, mert a gondolkodás és a nyelv kéz a kézben jár, s a kultúránkban manifesztálódik egyéni és társadalmi szinten. A gondolkodás hozta létre a nyelvet, s ha sikeresek akarunk lenni a 21. században akkor meg kell tanulnunk más népek gondolkodását elfogadni… Vagyis? Kézenfekvő, hogy nyelveket kell beszélnünk. Sok ember beszél nyelveket, hiszen a lakosság majd 40%-a rendelkezik nyelvvizsgával. Ezzel én is tisztában vagyok, de a folyékony beszéd szintjét kevesen érik el.

40

Nyelvhelyesen? Igen, helyesen. Akkor ismernünk kell a nyelvtant töviről hegyire? Miért Ön ismeri a magyar nyelv nyelvtani rendszerét? Mennyi szabályt ismer? Megfogott, nem… Látja.. Belátom igaza van. Az Ön által kidolgozott rendszer, az ETC mennyiben új? El kell fogadjuk a következő tényt. Az ember nem tud nyelveket alkotni, vagy ha olyan mesterséges nyelveket hozunk létre, mint az eszperantó, akkor az előbb utóbb kihal, mert nincs gyökere. A legnagyobb műhely a természet, s mi ebből indultunk ki, illetőleg ötvöztük az anyanyelvelsajátítás rendszerét online eszközökkel.

Gyűjts élményeket!


Pontosabban?

A rendszer csak Magyarországon érhető el?

Abból indultunk ki, hogy minden képzés audiovizuális elemeket tartalmaz, amit megfelelő módszerrel át kell adni, s utána gondozott formában visszaellenőrizni.

Egyelőre itt szolgáltatunk, ami külön öröm számomra, hogy volt PTE-s hallgatóként épp az anyaintézménnyel sikerül egy közös szolgáltatást megvalósítani. Tartottam előadást Szlovákiában, Csehországban, Spanyolországban és Kínában. A fogadtatás nagyon jó volt, jövőre ezt átültetjük a gyakorlatba is.

Egyetlen weboldalról: a www.e-talkingclub.com weboldalról szolgáljuk ki az összes felhasználót, akinek mindössze egy email címmel kell rendelkezni. A rendszerhez történő csatlakozást követően egy egyedi azonosítóval belép az oldalunkra, ahol letölthető formátumban megtalálja a hang és képanyagokat, s az E-Talking Channelt?

Azaz? Legyen mindenki számára meglepetés, hogy a rendszer mikor kapcsolja őt össze egy kelet-európaival, spanyol ajkúval, vagy kínaival… Akkor álmodni is fogunk majd idegen nyelven?

Az egy software?

Az ETC segítségével biztosan.

Igen ez a SKYPE-hoz nagyon hasonló, általunk társalgó software-nek hívott alkalmazás, összekapcsolja tudásszint alapján a társalgókat.

Akkor biztosan fogunk beszélni és az adott nyelven kommunikálni?

Éjjel-nappal?

Igen, s megvalósulhat a kozmopolita ember, aki a szakirányú végzettsége mellett több nyelven beszél,

Egyelőre hétfőtől vasárnapig reggel hattól este tíz óráig, ám vélhetően a második szemeszterben 24 órás lesz a szolgáltatás.

azaz, gondolkodik

Kivel kapcsol össze a rendszer? Jelenleg tanárokkal, de idővel külföldiekkel, anyanyelvi beszélőkkel. Honnan tudja a rendszer, hogy melyik anyagrésznél tartottam? Az E-Talking Channel eltárolja a releváns adatokat, minden felhasználót automatikusan monitorozunk, így tudjuk a pontos tudásszintjüket, s így tudjuk ös�szekapcsolni őket a virtuális térben. Elérhető a szolgáltatás okostelefonon? Még nem, az audiovizuális elemeket le lehet tölteni bármilyen okos eszközre, a software Windows környezetben fut már egy ideje, a cross-platformos - azaz minden operációs rendszeren, IOS, Android, Windows környezetben működő- megoldással jövő év első negyed évében rukkolunk elő.

Azaz gondolkodik, s így könnyebben integrál más kultúrákat, s integrálódik más kultúrákba. Jó zárógondolat ez! Szerintem nyitó! Hol találunk az ETC rendszerével kapcsolatban még több információt? Egy országos nyelvtérképet készítünk, amit a www. nyelvterkep.hu oldalon lehet meglelni és kitölteni, továbbá a www.onyep.hu oldalt is érdemes meglátogatni. Köszönöm szépen! Én köszönöm.

(A cikk egy képzeletbeli riport volt az ETC alapítójával, Buzási Balázs nyelvkutatóval, a rendszer megalkotójával.)

41 Gyűjts élményeket!

Praktikusan ez mit jelent egy felhasználó számára?


PTE EHÖK 1367 Magazin - Beiskolázási különszám  

A PTE EHÖK hallgatói magazinjának beiskolázásra készített különszáma

PTE EHÖK 1367 Magazin - Beiskolázási különszám  

A PTE EHÖK hallgatói magazinjának beiskolázásra készített különszáma

Advertisement