Page 1

unicum szeptember

A Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar havonta megjelenő lapja INGYENES


KÖSZÖNTŐ

Impresszum

Isten hozott minden kedves látogatót friss újságunk lapjain! Sokan kötnek fogadalmakat Januárban, Újévkor, ám egyetemistáknak minek?! Hisz ott van a szeptember! Most mindenki felvehet nyelvi és testnevelési órákat, melyekre kellő elhivatottsággal a tanév során be is járunk. Megfogadjuk, hogy pót zhk-kal nem számolunk! De minek is?! Hisz előadásokra, majd hiánytalanul bejárunk! Igaz, hogy hétfőn Szenes, kedden B, szerdán Sörház, de bizony a félév elején vagyunk még! Újságunk továbbra is elérhető online, a www.issuu.com/pte.unicum címen. Immáron egy Facebook oldal is működik Unicum.magazin néven. Aki pedig szeretné kipróbálni milyen bizarr érzés, ha a leírt gondolatait százszámra nyomtatják, az jelentkezzen hozzánk újságírónak! Kívánok mindenkinek hasznos és kellemes szemesztert! Kovács Zoltán

Az Unicum a PTE Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar kari lapja. 2013. szeptemberi kiadás Főszerkesztő: Korrektúra: Tördelés: Borító: Munkatársak:

Kovács Zoltán Borbás Renáta Menyhárt Lia Leitol Csilla Greg András Kiss Döniz Terleczky Ádám Székely Édua Pahocsa Nikolett Pataki Attila Borbás Réka Pintér Noémi Zilahi Péter Fröhlich Balázs Nagy Blanka Eftimie Izabella Russay Bettina Ramiro Giselle Szentgyörgyi Árpád Felelős kiadó: PTE PMMIK HÖK Szerkesztőségi vezető: Greg András Szerkesztőség: 7624 Pécs, Boszorkány út 2. Telefon: 06 (72) 503-650 (3825) E-mail: unicum.karilap@gmail.com Nyomda: V-Tesa, Pécsvárad

A szerkesztőség - el nem ítélhető módon – az újságban megjelent cikkekért és írásokért nem vállal felelősséget, amennyiben az sértené az emberek faji és vallási hovatartozását.

Tartalom

FÉLÉVBEOSZTÁSOK.....................................................................................................................................3-4 DJKB................................................................................................................................................................................5 ERASMUS JOB..............................................................................................................................................................6-7 INTERJÚ...................................................................................................................................................8-9 TELECOM KIRÁNDULÁS...........................................................................................................................10-11 ISZTAMBUL........................................................................................................................12-13 HIGH-TECH............................................................................................................14-15 FOTÓPÁLYÁZAT.............................................................................................................................................16-17 FOTÓK...............................................................................................................................................................18-19 ROSÉ........................................................................................................................................................................................20 EZ TÖK ZSÍR......................................................................................................................................................................21 KOCSMKÁK.................................................................................................................................22-23 LOGIKAI.........................................................................................................................................24-25 FILMAJÁNLÓ...........................................................................................................................................................26-27 GASZTRO.........................................................................................................................................................28 MOBIL APP..........................................................................................................................................................................30 KÖNYVAJÁNLÓ..............................................................................................................................................31 REJTVÉNY................................................................................................................................................................32 PÁLYÁZATFIGYELŐ.............................................................................................33 K Ö S Z I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4 PA R T Y K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5


Félév időbeosztása Tanulmányi időszak kezdete: 2013. szeptember 02. vége: 2012. december 13.

Munkaszüneti és pihenőnapok:

Őszi szünet kezdete: 2013. október 21. vége: 2013. október 25.

2012. november 01. péntek: munkaszüneti nap

A vizsgaidőszak (5 hét) kezdete: 2012. december 17. vége: 2013. január 18. A II. félév első oktatási napja: 2014. február 03. A II. félév utolsó oktatási napja: 2013. május 17.

Órarend

Az aktuális féléves órarendek a http://pmmik.pte.hu/pmmik_ Orarend oldalon lesznek olvashatóak. A tantárgyfelvételi időszak kezdetéig a 2013-2014-1 (őszi) félév órarendjeit publikálni fogjuk.

Tárgyfelvétel

Az ETR-en (Egységes Tanulmányi Rendszer - https://www. tr.pte.hu/ETR3) keresztül végezheti el 2013. augusztus 26 tól az első oktatási hét végéig a http://oig.pte.hu/etrmodulo/ kurz_felv.htm címen megtekinthető DEMO szerint. Az ETR-en keresztül állíthatja be félévét aktív vagy passzív állapotúra az elkövetkező félévekben is, itt veheti fel tantárgyait/kurzusait minden félévben és itt jelentkezhet be a vizsgákra. ETR-be történő belépés: a kiértesítő levélben megküldött EHA, jelszó párossal. Tantárgyfelvétel: Jelentkezések / Kurzusfelvétel menü alatt az „Új, tanterv alapján” menüpontot kiválasztva tudják kijelölni a felvenni kívánt kurzusokat. Javasoljuk minden hallgatónknak, hogy a mintatanterv szerint haladjanak, és az első félévben még ne, vagy csak kis számban vegyenek fel választható kurzusokat. A minta tantervek a http://pmmik.pte.hu/pmmik_Tanulmanyi_ tajekoztato_1 címen olvashatóak.

Mondtam az orvosnak, hogy eltörtem a lábam két helyen. Azt mondta, máskor ne menjek erre a két helyre.

2013. október 23. szerda: munkaszüneti nap

2013. december 07. szombat: munkanap 2013. december 21. szombat: munkanap 2013. december 24. kedd: pihenőnap 2013. december 27. péntek: pihenőnap 2014. január 1. szerda: munkaszüneti nap

Szabályzatok

Felhívjuk hallgatóink figyelmét arra, hogy tanulmányi ügyekben a Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú mellékleteként elfogadott Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) tartalmaz rendelkezéseket. Felhívjuk hallgatóink figyelmét arra, hogy a hallgatói juttatásokat, térítéseket, díjakat valamint a költségtérítéseket a Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 6. számú mellékleteként elfogadott Térítési és Juttatási Szabályzat rendezi. A PTE szabályzatainak megismerését feltétlenül ajánljuk a hallgatóknak! A szabályzatok hatályos változata a PTE weblapján a http://www.pte.hu/menu/40/23 címen olvasható.

Nyomtatványok/ kérvények

Tanulmányaik során felmerülő kéréseiket írásos kérvényekben nyújthatják be hivatalunk felé, a http://pmmik.pte.hu/hu/ pmmik_Hallgatok_1 oldalról letölthető nyomtatványokon. Martonné Gyurász Zsuzsanna Tanulmányi Csoportvezető

3


Tanulmányi Osztály Elérhetősége

A Tanulmányi Csoport Ügyfélszolgálatának nyitvatartási rendje: Hétfő - Csütörtök: 8:00 - 11:00 és 12:30 - 15:30 Péntek: 8:00 - 11:00 Szombaton: 8:00 - 11:30 Telefon: 72/ 503-650 3668-as mellék Az egyes szakok tanulmányi előadóit a http://pmmik.pte.hu/szervezeti_felepites/Dekani_hivatal/Tanulmanyi_csoport/ http:// pmmk.pte.hu/szervezeti_felepites/Dekani_hivatal/Tanulmanyi_csoport oldalon olvasható elérhetőségeken a megadott fogadó órákban kereshetik.

ELNÖKSÉG elérhetősége NÉV FARKAS BALÁZS PEPICH MÁTYÁS MOLNÁR BALÁZS CSABA VARGA TAMÁS FRÖHLICH BALÁZS

FOGLALKOZÁSI KÖR Elnök Általános alelnök Tanulmányi Referens Sport és Kulturális Referens Külügyi Referens

TELEFONSZÁM 30/5302952 30/8495124 70/5829866

E-MAIL CÍM farkas0528@gmail.com pepich.matyas@gmail.com molnar.balazs.cs@gmail.com

30/3001282

tomi092@freemail.hu

30/7575100

balazs.frohlich@gmail.com

HALLGATÓI KÉPVISELőK elérhetősége Hajdú Illés

4.

Ha egy lánnyal töltök egy estét, akkor azt nappal vissza kell hogy seedeljem?


Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság-DJKB

KÖSZÖNTÖK MINDEN KEDVES DIÁKOT! HUNYADI ISTVÁN VAGYOK A DJKB ELNÖKE. SZERETNÉM BEMUTATNI NEKTEK RÖVIDEN A DJKB ÜGYRENDJÉT ÉS A PÁLYÁZATOKAT, MELYET A BIZOTTSÁG ÍR KI ÉS KEZEL. A DJKB egy hét főből álló kari bizottság, mely öt hallgatói és két oktatói tagból áll. A hallgatók a kapcsolatot leginkább a hallgatói tagokkal tudják felvenni. Erre több lehetőség is van: 1. Hétköznap minden nap a hallgatói tagok tartanak fogadó időt a C épület 047-es irodájában. Fogadód időben a tagok készségesen válaszolnak a kérdéseitekre és legjobb tudásuk szerint megpróbálnak segíteni. 2. Telefonon is elérhetőek vagyunk, fogadó időben a +3672/ 503 650/ 23623-as melléken elérhetőek vagyunk, itt is feltehetitek a kérdéseiteket. Telefonban természetesen nem tudunk mindenre válaszolni, bizonyos ügyek esetén kell a személyes megjelenés. 3. E-mailben is fel tudtok minket keresni a ptepmmkdjkb@ gmail.com-on. A DJKB által meghirdetett pályázatok a következők lehetnek: 1. Rendszeres Szociális Ösztöndíj (RSZÖ): Ez az ösztöndíj a szociálisan rászorult hallgatóknak próbál segíteni kicsit kön�nyebbé tenni a felsőfokú tanulmányaikat. Pályázni, minden félév kezdetkor kell. Az ösztöndíjra egy a DJKB által kihirdetett pályázati űrlapon kell, melyhez a kitöltési útmutató szerint be

kell szerezni és csatolni kell a mellékleteket (pl. Önkormányzati igazolás egy lakcímen élőkről, Kereseti igazolás, iskolalátogatási, stb). 2. Rendkívüli Szociális Támogatás: Ez a pályázat az RSZÖ pályázatok elbírálása után érhető el. Az ösztöndíjra akkor lehet pályázni, ha a félév során valamilyen rendkívüli negatív hatás érte a hallgatót vagy eltartóját. Minden hónap 10-ik napjáig lehet pályázni. A bizottság havonta minimum egy ülést tart és ekkor a beadott pályázatokról is dönt. A kiértesítés e-mailben történik. 3. Kollégiumi férőhely: A kollégiumi férőhelyre a felső évesek a tanévek végén jelentkeznek, elektronikus úton. Az elsősök augusztus elejétől nagyjából augusztus közepéig jelentkezhetnek, melyet papír alapon kell leadniuk. A pályázat módja lehet szociális alapon, ekkor az RSZÖ részben tárgyalt dokumentumokat és csatolmányait kell leadni, tanulmányi alapon is, ekkor a felvételi pontokat vesszük figyelembe és állítunk fel egy sorrendet, vagy kimagasló sport, tudományos és közéleti tevékenység alapján is pályázhattok. Erre pályázati időszakba elérhető lesz egy Intézményi Szakmai és Tudományos Ösztöndíj pályázati űrlap, melyet a kitöltési útmutató alapján kell kitölteni és csatolni a kért igazolásokat.

SZOROS EGYÜTTMŰKÖDÉSSEL A HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATTAL (HÖK) PRÓBÁLJUK A HALLGATÓK SZÁMÁRA AZ EGYETEMI ÉVEKET ÉLHETŐBBÉ TENNI, HA ESETLEG KÉRDÉSETEK VAGY PROBLÉMÁTOK LENNE, NYUGODTAN FORDULJATOK HOZZÁNK ÉS A HÖKHÖZ, TUDÁSUNK LEGJAVÁVAL PRÓBÁLUNK MAJD SEGÍTENI ÉS MEGOLDÁST KERESNI AZ ESETLEGESEN FELMERÜLŐ PROBLÉMÁKRA. FORDULJATOK BÁTRAN BIZALOMMAL HOZZÁNK! HUNYADI ISTVÁN Olyan ember nincs letépsz aki nem egy horkol, csak olyan, aki egyedül szokott aludni. Ha a pitypangból darabot, az a „gyerekláncfűrész”.

55


Nyár kötelező nyári gyakorlat akkor Erasmus job

Gondolom az Erasmus programmal már sokan találkoztatok és halottatok róla, nos, ez az ösztöndíj lehetőség is hasonló csak itt az általad megkeresett, kiválasztott országban és városban folytathatod szakmai tapasztalatod bővítését. Mikor elhatároztam, hogy leadom a jelentkezésemet a programra még nem gondoltam volna, hogy gyakorlati helyet korán sem lesz egyszerű találni. Annyiban biztos voltam, hogy Spanyolországban szeretném a gyakorlatomat eltölteni, az önéletrajzomat sok városba elküldtem, különböző építészstúdióknak. Végül három stúdiótól kaptam pozitív visszajelzést, választásom az Irisarri + Pinera irodára esett. A stúdió Spanyolország északi területén lévő, Vigo elnevezésű város centrumában van. Mire minden körülmény fixálódott, már csak a repjegyek megvásárlása és a szálláskeresés maradt vissza. Miután már ezek is megvoltak, izgatottan vártam első munkanapom megkezdését és, hogy felfedezhessem a környéket. Az első munkanapomon megismerkedtem az iroda vezetőivel, akik egy házaspár voltak mindketten építészek, Spanyolország Galíciai régiójának igen ismert és elismert építész párosa. Többek között ők tervezték a Galíciai Építészcentrum Irodaházát. Talán mondhatni, hogy ezzel az épülettel váltak olyan elismerté a régióban. Mindketten nagyon szimpatikusak és kedvesek voltak, bemutattak az akkor még ott dolgozó 5 építésznek, akiket egy pár hónapos időszakra vettek fel mivel éppen egy pályázatot készítettek Finnországba. Az én feladatomat még aznap ismertették, egy közeli kisvárosba kellett egy helyi csónakgyárat újragondolni, új funkciót adva az elhagyatott épületnek. Ez egy, a halászatáról híres kisváros, amelynek ez a funkciója a mai napig is megmarad. Itt is, mint minden hasonló jellegű munkánál sok utánajárásra volt szükség a város kialakulásáról, mind városépítészeti kérdéskörben mind pedig a projekt időbeli változásainak, fejlődésének kérdésében. A feladat igen izgalmasnak bizonyult, bár a kezdetben a nyelvi nehézségek miatt kicsit lassabban haladtak a dolgok, de a későbbiekben már ez sem okozott gondot.


Érdekes volt látni, hogy ebben az országban mennyivel különbözik a programok használata vagy egy prezentáció felépítése. Példának okáért, itt rengeteg magyarázó axonometrikus ábrát készítenek az épületről, lehet szó gépészeti rendszerről, funkció bemutatásról, csapadékvíz elvezetésről, a bioklimatkus működés magyarázatáról.... szinte mindent képekkel és ábrákkal magyaráznak el. Rendkívül érdekes volt ezen felül még azt látni, hogy az építészek itt az Autocad programot használják bár igaz, hogy a programmal lehet 3d-ben is dolgozni mégis itt csak 2d-ben rajzolnak vele. Az épületek 3 dimenzós ábrázolását egy külön programmal készítik el, mint pl.: Sketchup, Rhinoceros 3D vagy 3ds Max. Ebben igazából azt nem értettem, hogy ha alaprajzilag változik valami, akkor a modellt újra és újra meg kell változtatni ami számomra nem tűnik hatékonynak, de itt ez a bevált módszer. Én dolgozhattam az általam már jól ismert ArchiCad programmal, de időközben az AutoCadet is megtanultam a gyakorlatom alatt. Az Erasmus job egy merőben más időrendet követel meg, mint a sima Erasmus program. Az időbeosztásom sokkal fixebb volt és így a hétköznapjaim hamar elteltek, de számomra nagyon megtetszett ez a fajta időbeni kötöttség, minden nap megvolt a napi rutinom és ez tetszett. A hétvégéket próbáltam megfelelően kihasználni, és bejárni a várost és a környéket. Eleinte kissé nehézkes volt mivel senkit és semmit nem ismertem, de idővel több barátságot sikerült kialakítanom és így egyre több helyet sikerült felfedeznem. Az ismeretségeim között akadtak helyiek, külföldiek, akik itt telepedtek le és olyanokkal is találkoztam, akik akárcsak én itt töltötték a nyári gyakorlatukat. Nagy meglepetés volt számomra, hogy ebben a régióban mennyi Portugál és Brazil származású ember él. Valójában persze ez a Portugál határ közelségének is betudható. Rengeteg élményben és tanulási lehetőségben van részem az itt töltött idő alatt, és mindenkinek csak ajánlani tudom; ha teheted, szakmai gyakorlatod töltsd külföldön! Jelenleg a gyakorlatom még nem ért a végére, ha érdekesnek tartottad a cikket a következő számban is tarts velem. . . . . Ramiro Giselle


Élet az egyetem után– KÉRLEK, MUTATKOZZ BE! Góg Bence ’83 Hódmezővásárhely, nős vagyok...

EGYETEM? Pollack, építész egyetemi szak, diploma 2006-ban. ÉPÍTÉSZETI STÍLUS? Alapjában ’40-es ’50-es évek modern stílus, egyébként letisztult minimál, fekete-fehér-szürke-óvatos színek...ös�szetett, de nem bonyolult, jól átgondolt formák. VÁROS? London, Stanford városrész, illetve a Dockyard. MILYEN EGY ÉPÍTÉSZ ÉLETE? Huh...olyan mint minden más normális emberé, vagyis az enyém legalábbis. Meló, család, kirándulások, és ezek felváltva...talán a különbség az, hogy ha nem egy épp aktuális megoldandó problémán töröm a fejem, akkor kitalálok magamnak egyet.

8

DIPLOMA UTÁNI ELSŐ MUNKAHELYEK? Egy év tanársegédkezés a Pollackon, mellette szegedi Tér és Forma építésziroda 2006-2008. Majd AT4 Architekten Linz 2008-2013. HOL DOLGOZOL MOST? (IRODA, MIT CSINÁLSZ, A VÁROS STB) Idén tavasszal váltottam munkahelyet, jelenleg Steyr-ben dolgozok az Archionic ZTGmbh-nál. Az irodánk egy közel 500 éves belvárosi ház földszintjén van, nyugodt kis utcában. 5-en dolgozunk a cégnél, kettő vezető tervező, egy teknikus, egy titkárnő, valamint én építész tervező beosztásban. Feladatom a koncepciók kidoglozásától a kiviteli tervek rajzolása, részletek átgondolása, ami egy elég erős váltás a korábbi munkahelyemhez képest, ahol évi szinten 10-12 pályázatot dolgoztunk ki. Steyr nagyon hangulatos város az Enns, és a Steyr folyó találkozásánál, az Alpok lábainál fekszik ( néhol

túl alacsonyan is, ezeket a részeket olykor elönti a víz ), szép a sikátorokkal tagolt óváros, és az úgynevezett Wehrgraben, ami számomra egy kis Amsterdam a sok csatorna és vízlépcső miatt, csak itt kristálytiszta a víz, és pisztránogat is lehet látni. SZÁMÍT-E HOGY A POLLACKON VAGY MÁS MAGYARORSZÁGI EGYETEMEN VÉGEZ AZ EMBER ÉPÍTÉSZ SZAKON? Tőlem eddig senki nem kérte a diplomámat, viszont úgy gondolom, hogy ha lehetőség van bizonyításra, akkor teljesen mindegy hol végez az ember, a lényeg, hogy a legjobb tudása alapján dolgozzon . Azok az irodák ahol elvárnak bizonyos egyetemi diplomákat, oda valószínű sznobok keresnek sznobokat... MIT TANÁCSOLSZ A FIATALOKNAK? Minél hamarabb el kell sajátítani azt az alapvető informatikai tudást amivel ha-

Nem jók ezek az új buszok. Poroltó van de wifi bezzeg nincs! És ha kigyullad a busz mit csinálnál? Posztolod facebookra?


Interjú Góg Bence építésszel tékonyan lehet érdemi munkát végezni, majd ha befutott építész leszel akkor ráérsz akvarelleket festegetni. NAPJAINKBAN MI A FELADATA AZ ÉPÍTÉSZETNEK? Olyan mértékű felelősség van az építészek kezében, amivel a véleményem szerint nagyon óvatosan kell bánni. Elsődleges feladat, hogy a jövő számára teremtsünk olyan épített tereket, melyek időtállóak! Az öncélú tervezést nem tartom jó iránynak, még ha az egyetem alatt úgy is gondoja mindenki, hogy „nehogymár majd nekem mondják meg mi a szép”... Alázatosan kell minden feladathoz, megbízáshoz nekikezdeni és a legapróbb részletet is át kell gondolni, személy szerint egy esetleges jó megoldás mellé mindig megvizsgálok még egy rakás (valószínű) rossz öteltet, így jutok el az eredményig...

greg andrás

AT4 Architekten - Góg Bence

Mondtam az orvosnak, hogy eltörtem a lábam két helyen. Azt mondta, máskor ne menjek erre a két helyre.

9


Telekom kirándulás Május 23-án, csütörtök reggel, 7 órakor gyülekeztünk a PMMIK parkolójában, hogy egy bérelt külön busszal indulhassunk a Telekom által megszervezett tanulmányi kirándulásra. Az utazás Budapestre igen jó hangulatban telt, 12 hallgatóval, 3 tanár kísérővel valamint a Telekom munkatársaival. Útközben sok új információval gazdagodtunk a céggel kapcsolatban.

Az első hely, amit meglátogattunk Budapesten az a Telekom NOC központja volt, ami a T-Mobile parkban található. A NOC (Network Operation Center) hálózati üzemeltetési központ és call center. Fő feladataik között van a távközlési szolgáltatók számára nyújtott ügyfélszolgálat, hálózat felügyelés, alkatrész utánpótlás, hálózati teljesítmény-optimalizálás, valamint a szervízelési feladatok, nem csak vezetékes, de mobil hálózatok számára is. Körbejártuk az aulát, ahol az első generációs mobiltelefonok voltak kiállítva, rögtön rácsaptunk és nosztalgiáztunk, hogy kinek milyen telefonja volt az első és akkoriban milyen alap funkciókat tudott egy ilyen telefon ellátni. Felmehettünk a vezérlőterembe, ahol bemutatták, hogy is működik ez a hálózat felügyelés, megfigyelhettük hogyan dolgoznak a munkatársak, milyen technikákat használnak. Rengeteg hasznos tanácsot kaptunk mind technikai szempontból, mint munka irányában. A látogatás után nagyon finom ebédet kaptunk, majd ebéd után mentünk is tovább a Dataplexbe. A Dataplex Közép-Európa legjobb és legnagyobb adatközpontjának emlegetik, nem hiába. A látogatásunk alatt ezt be is bizonyították, mind biztonsági mind technikai szempontból. Az első szembetűnő dolog a magas biztonság, mielőtt beléphettünk volna a komplexumba elmondták, hogy tilos bent fényképezni, átkutatták a táskáinkat, átvizsgáltak fémdetektorral, mindenhol kamerák hada leste minden lépésünket. Miért is kell ilyen biztonság? Meg van az oka, amit az első 10 percben el is mesélték nekünk, méghozzá ebben a hatalmas épületben található a hazai és külföldi cégek, pénzintézetek, számítógépes kiszolgálók, szerverek, tárolók, amik különösen fontosak és létfontosságúnak tartják saját és ügyfelek adatainak védelmét; és minden körülmények között el tudják érni őket. Az első terembe ahova beléphettünk elmesélték a filozófiát, ami N+1 redundáns rendszer és ez mit jelent. A szükséges N rendszer mellett mindig kell lenni egy tartalék rendszernek, ami biztosítja az ötkilences rendelkezésre állást tud: 99,99%. Az épületen belül található egy hatalmas trafóállomás, ahonnan két irányból érkezik az áram, UPS-ek és generátor-rendszer védi az egész épületet az áramszünetekkel szemben. Mi ezeket meg is néztük és hatalmas élmény volt azokat a dolgokat látni, amiről eddig csak könyvekből

10

és az iskolában tanultunk. Érdekes tények, amiket megosztottak velünk, hogy ha az ország harmadában már 72 órája nincs áram, a Dataplexben még akkor is lesz. :) Miközben körbejártuk az épületet, mindenhol egyformák a folyosók, elég könnyű eltévedni, ennek is biztonsági okai vannak. Amiről még híres az épület, az a legmagasabb szintű tűzjelző és oltórendszer, amelyhez nitrogén-gázt használnak. Meg is néztük ezt az oltórendszert, hogyan épül fel, bemehettünk az oltógáz-palackok közé is. Maga az oltórendszer lényege, hogy nem füstérzékelők vannak, hanem olyan érzékelő rendszer van mindenhol elhelyezve, hogy a levegő kémiai összetevőit figyelik, valamint nem oltóanyaggal oltanak (attól sérülhetnének a felbecsülhetetlen berendezések), hanem a levegő oxigéntartalmát csökkentik annyira, ami kevés lenne a tűz éghetésére, de még emberre nem veszélyes. Érdekes volt szakmai szemmel az egész épület mind informatikai, mind mérnöki szempontból megvalósítva, és jó érzés volt, hogy az egyetemen tanultunk ilyen dolgokról, és hozzá tudtunk mi is szólni. :) A Dataplex után a következő állomás a Száva utcai rádiótorony volt. Amikor először megláttuk a tornyot azonnal a Mecseki TV torony jutott eszünkbe, kisebb méretben. Rögtön meg is kaptuk a védőfelszerelést, lifttel a 23. emeletig tudtunk felmenni, ott megnézhettük a torony kábelezését, optikai kábeleket, valamint például láthattunk olyan kábelt, amiben a rádióhullámok futnak. Egy szűk kis lépcsőn felmásztunk a torony erkély részére, elénk tárult Budapest látképe. Az elmaradhatatlan fotózás után pedig az üzemviteli épületben meglátogattunk a szervertermet, ahol megmutatták, hogy működik a GSM hálózat, mi a különbség az LTE és a 3G között, valamint belenézhettünk a technikai és mérnöki megoldásokba is. A Hálózatok 3 tárgy keretein belül pont erről tanultunk -GSM architektúra például- és fantasztikus élmény volt ezt élőben látni, tapintható közelségben. Ezúton is köszönjük a lehetőséget a Telekom munkatársainak, hogy részt vehettünk egy ilyen tanulmányi kiránduláson és mindent megszerveztek!

kiss döniz

Ha két hideg, esős nap után végre ragyogó napsütésre ébredsz, akkor biztosan hétfő van.


National Architecture City

Workshop, Istanbul

VALAHOL AZ ALAPKÉPZÉS ÉS A MESTERKÉPZÉS KÖZT RÁJÖTTEM, HOGY EZ VOLT AZ ELSŐ WORKSHOPOM, AMI TÖBB ÉV ÉPÍTŐMŰVÉSZ KÉPZÉS UTÁN NEM HELYES. PERSZE JÓ DOLOG PÁLYÁZATOKON INDULNI, FŐLEG CSAPATBAN, HISZEM, HOGY AZ EGYÜTT KÉSZÍTETT MUNKÁK TÖBB ÉS TÖBB TAPASZTALATOT ADNAK, ÉS IZGALMAS DOLGOKAT JELENTENEK. AZONBAN EGY WORKSHOP KICSIT MÁS, FŐLEG AZ „OTT ALVÓS”, FŐLEG A NEMZETKÖZI.

Borbás Renáta

Isztambulba mentünk, két hétre- tudtam, hogy sajnos hamar el fog telni- kilenc Pollackos hallgató, Molnár Tamás felügyeletével, és a teljes csapat az első hét közepén egészült ki, mikor Bachmann Bálint dékán úr hét országot átszelve érkezett meg, hogy velünk töltse ezt a workshopot. Isztambul hatalmas, mozgalmas és sajátos jellemzője, hogy bájával egy teljesen más világban érezhetjük magunkat. Ami még szintén sajátos az macska dolog, hogy tényleg rengeteg cica van az utcákon, ennyit még soha nem láttam, azonban mindegyiknek jut elég étel és szeretet. Az emberek idejük nagy részét az utcán töltik, olvasnak, pihennek, az eladók a boltjuk előtt várakoznak, játszanak és ami lenyűgözött, beszélnek egymással; sokat, sokan, nem számít,hogy ismerik-e egymás, vagy nem, de mindig személyes pillanatokat tapasztalhattunk. Igyekeztünk sok helyet meglátogatni, Kék Mecset, Hagia Shopia, Ciszternák, Boszporusz- egyszerűen lenyűgöző volt minden- ittunk rakit- tradicionális török alkohol, olyan, mint a folyékony negro és finom-, török teát- meleget rettenetes melegben, de tényleg működik és felfrissít-, ettünk

Thomas Alva Edison, a villanykörte feltalálója félt a sötétben.

12

Én: Hol fogok én lakni, miután elvégeztem az egyetemet?! Anyu: Ha jól tudom sok szép híd van ott, Budapesten.


ramadán kenyeret; próbáltunk minden törökös dolgot kipróbálni. A hallgatók négy országból voltak jelen: Hollandia, Törökország, Belgium és Magyarország. A workshop témája érdekes volt, eleinte nem is sejtettük, hogy a kapott feladat, hogy tud majd kacsolódni egy építészeti gesztushoz. Nos, a feladat pedig Orhan Pamuk, Az ártatlanság múzeuma című könyvének elolvasása; a történetben van történelem, szerelem, belső küzdelem, őszinte vallomások, városképjellemzés, ami talán számunkra a legfontosabb volt. A címben olvasott múzeum valóban létezik, látogatható, és elgondolkodtató. Két jelentős városrészt ismertünk így meg, melyeket aztán bejártunk; Nisantasin, a gazdagabb rész, Cukurcuma, a szegényebb negyed. Mindenki kiválasztott egy benyomást, amely hatással volt és felvezette a többieknek. Ezek alapján csoportokat alkottunk, minden országból egy diák, ez jelentette a worshop első szakaszát. A másodikban a csoportban megosztottuk tapasztalatainkat és koncepciót alkottunk Cukurcuma városrész bemutatására, amely leginkább megfogott minket. A harmadik szakaszban egy installációt terveztünk, mely magyarázat a koncepcióra és egyúttal bemutatja a három szakaszban készített tablóinkat. A workshop záró feladata pedig az installáció felépítése volt a városban. Visszatekintve a feladat összetett volt és rendkívül izgalmas. Jó alkalom volt gondolkozni egy meghatározott témán és reagálni rá együtt, megismerni egy különleges helyet együtt és beleszeretni szintén együtt, és ez az, amiért nem szabad kihagyni a hasonló lehetőségeket és jelentkezzetek workshopokra! Borbás Renáta

Soha ne teljesíts lehetetlen feladatot, másnap a főnököd beteszi a napi teendőid közé!

13


Hordozható víztisztító A Lifesaver palack a 2004-es tomboló cunami és az azt követő év augusztus 29-én, a Luisianán végigszáguldó Katrina hurrikán után lett kifejlesztve. Elsősorban a legnagyobb kardinális probléma megoldásáért készült a palack. Mégpedig, hogy kórokozómentes vizet állítsunk vele elő zord körülmények között is, akár saras pocsolyavízből. A Lifesaver palack aktív szénszűrővel van ellátva, mely nagytisztaságú aktív szénből készül, így csökkentve a kémiai szennyeződést (rovarirtók, veszélyes gyógyászati szennyeződések és nehézfémek, baktériumok, vírusok, egysejtűek, paraziták). A palack két kiszerelésben készül, 4000 UF és 6000 UF szűrővel, mely csupán annyit takar, h az egyikkel 4000 a másikkal pedig 6000 liter tiszta ivóvizet tudunk nyerni. Nagyra értékelik más jód alapú tisztító hatását, azonban ez a termék minden kemikáliától mentes vizet ad számunkra. Megtöltés után pusztán 3-4-szer meg kell pumpálnunk a palackot, így a nyomás a kórokozóktól hemzsegő vizet átnyomja a szénszűrőn a belső tárolóba, mely azonnal iható. Felhasználása nem csak katonai, hanem turisztikai alkalmazásban is lehetséges.

high-tech

C6H1206

14

A világűr kémiájával kapcsolatos ismereteink sajnos még nagyon gyerekcipőben járnak, és a legtöbb ilyen felfedezés magyarázatlanul marad egyelőre. Azonban kicsit túlmenően kellene vizsgálnunk ezeket a tudományos tényeket, így a kutatás talán közelebb vinne bennünket, hogy megfejtsük az élet keletkezésének rejtélyét. Dán csillagászok lettek figyelmesek a mindennapos megfigyeléseik során egy érdekes momentumra. Észleltek egy molekulát, amivel a világűrben eddig sohasem találkoztak. Ez pedig nem volt más, mint a cukor. A glikolaldehid a legegyszerűbb cukormolekula, azonban nélkülözhetetlen az RNS felépítéséhez. Egyelőre csak utalások vannak rá, hogy a tőlünk 400 fényév távolságra levő IRAS 16293-2422 csillag gázfelhőjében talán kialakulhatott-e az értelmes élet, ám gyakorlati kutatások arra következtetnek, hogy érdemes pénzt fektetni a kutatásba.

Nem szoktál rosszul lenni a sok sörtől? Nem pazarlok, lebontom.


Kiborg sejt Az eddigi köztudatban levő sejtek növekedését elősegítő állvány (scafford) a mai nap tudományos eszköze. Ezen eszköz eddig igaz csak passzív szerepet töltött be, ehhez nőttek hozzá az új sejtek. A Harward egyetem dolgozói Charles Lieber vezette kutatócsoport olyan állványt alkotott, amely jóval aktívabb szerepet vesz ki a sejtek fejlődésében, jobb hatásfokkal dolgozik együtt velük. Az új hidat vezetékekkel és tranzisztorokkal látták el, így képes a sejtek elektromos aktivitásainak feltérképezésére így az élő sejttel jobban együtt tud dolgozni. A kutatás lényeges, mivel előrelépést jelent az így létrejövő kiborg szövet ideális gyógyszerek hatásának élő biológiai rendszeren történő tesztelésére.

Hajlékony kijelző A hajlékony kijelző és elektronikája már nem a jövő. Itt él mindennapjainkban és nincs olyan kiállítás, show vagy rendezvény ahol ne fordulna meg valamilyen gyártó saját spéci megoldásaival. Rengeteg koncepciót vonultatnak fel a gyártók, többek közt melyek összehajthatók, és zsebre vághatók. Igazi high-tech futurisztikus látvány egy ilyen készüléket a kezünkben tartani és látni mit tud valójában. A hajlékony kijelzők komponensei jóval vékonyabbak mint a mai használatosak, így maga a kijelző tényleges vastagsága is minimális. A milliméterekért folytatott versenyben ez igen is számít, nem is beszélve arról, hogy tartósabb sérüléstűrő eszközök készíthetők a felhasználásukkal. Felhasználási repertoárjuk a karórától, a telefonig, laptop kijelzőig minden nemben megvalósítható. Ez a jövő!

Terleczky Ádám

A dohányokosok korábban halnak, később kagylónak öltöznek a jelmezbálon.

15 15


A DÉKÁN KOCSIJA | KOVÁCS ZOLTÁN Történt egyszer, hogy egy videó-interjú után, a Science Building-ből kilépve megláttam a dékán kis piros autóját. A kék ég és a kocsi színe adta a témát. Nagy rohanásban voltam ezért csak eltekertem fix rekeszes automatára, lőttem és meg sem álltam. Otthon vettem észre, hogy az interjú során 1600-as iso-t állítottam, amivel az automata nem tudott mit kezdeni. Az f/3.5 értékhez 1/4000s záridőt állított, de a kép így is erősen túlexponált lett, ránézésre használhatatlan. Szerencsére veszteségmentes formátumban fotóztam, így nagyobb terem volt az utómunkára. Az eget, az árnyékban lévő autót és a napos beton felületet külön kezelve elkezdtem a csúcsfényeket és fényerősséget összhangba hozni. Kis hibákkal, de sikerült egy élményt adó képet összehegeszteni. Tanulság, hogy bármennyire is rohanunk, mindig mérjünk fényt.

Fotópályázat:

Arra gondoltunk, hogy minden hónapban meghatározunk három témát- reméljük számotokra is izgalmasakatmelyekre Pollackos hallgatók képeit várjuk! Több téma és azokon belül több kép feldolgozása, készítése nem akadály, sőt! A kép kivitelezése szabad, készülék típusa illetve méret megkötés nincs. Készítsetek szuper képeket, majd juttassátok el hozzánk ide: unicum.karilap@gmail.com Szeptemberi témáink: -this is a good day, to have a good day -pécsi diák -pécsi este ELHAJLÁS | NAGY BLANKA A kép címe utal az objektívek egyik jellegzetes tulajdonságára, mégpedig arra, hogy a látott képet torzítva képezik le, bizonyos fókusztávolságnál. Ez abból ered, hogy az objektív lencséje kialakításánál fogva domború. Amikor az objektív legkisebb fókusztávolságát használva fényképezünk, kihasználjuk a frontlencse (a legelső lencse) teljes felületét, így a fénysugarak máshogyan törnek meg és képeződnek le az képérzékelő lapkán, mint azok a fénysugarak, amelyek a frontlencse közepén áthaladva érik el az érzékelőt. Még így is tapasztalhatunk némi torzulást a képtér más részein is, nem csak a képszéleken. Ezen a képen is látható, hogy az egyenes vonalak nem egyenesek, meggörbülnek, ezt a fajta torzítás hordótorzításnak nevezzük. A kép paraméterei: ISO 800, f/3.5 1/80s A képen a csövek szép ívben vezetik a szemet, a bal alsó sarokból a kép végpontja felé, ami a kép felső részén, aranymetszésben van. A csövek fekete kupakjai vonzzák a szemet, a fal majdnem teljesen fehér és a kupakok fekete kontrasztkülönbsége miatt. Egyébként szép átmenet is tapasztalható a képen, alulról felfelé haladva a fekete és fehér tónusok között.


BALKON | DOBOKAY MÁTÉ A kép középformátumú géppel (Mamiya RZ67) és 90mm-es objektívvel (ez a legtöbbek által használt APS-C formátumon kb. 35mm-nek, míg Full-frame-en közel 50mm-nek felel meg) készült, 6x7 cm-es negatív filmkockára (FUJICOLOR PRO 160S 120). Ez egy színes Roll film, amit utólag digitálisan alakítottam fekete-fehérré, mivel a grafikusság és a geometria kihangsúlyozása erősebbé tette a koncepciót. Mostanában elsősorban az foglalkoztat, hogy a kopár helyszíneket, miként lehet megtölteni csupán a fotográfia nyújtotta eszközökkel. Mi az a pont, amikor egy szabad szemmel levegősnek, sivárnak ható környezet a fényképen teljesként hat? A látképeknél nem gyakran használt viszonylag kis mélységélesség, valamint, hogy hagytam az előhívatlan filmet fényt kapni; ráerősítenek fotográfiai elemekkel, az üres tér kitöltésére. A kép egyik érdekessége, hogy scannelés során nem hagytam fehér képelemet, azaz csúcsfényt az alap képen, az csak a ”hibákon” (fényt kapott képrészletek), jelenik meg. Ez a kontraszt csak erősíti a fotográfiai technika megjelenését a képen, kihangsúlyozza, hogy a fény tölti meg a helyszínt.

FEDFEET | HEGYI JÚLIA A kép címe Fedfeet, ugyanis a képen látható fényképezőgép egy régi orosz Fed 4-es gép. Ez volt az első analóg gép, amit kaptam 2 éve, ezért is szerettem volna megörökíteni. Úgy terveztem, hogy csak a gép meg a színes fények lesznek megörökítve, de a lábam minduntalan belelógott a kompozícióba, így végül szándékosan odaálltam a Fed mögé. A készítési körülmények nem voltak a legjobbak. A háttérben lévő pléd folyton leesett és a színes fényt szolgáltató kislámpa is sokszor kikapcsolt, emiatt csak sokadik próbálkozásra lett meg a kész kép. A fotó egy tükörreflexes géppel lett lőve, 18mm-es gyújtótávval. Az iso 200on, a blende f/5-ön, a záridő pedig 10mp-re lett állítva azért, hogy a fénnyel lehessen „festeni „. A kép egyébként egy kész lábfanatikus lavinát indított el nálam, már volt kiállításom lábakról készült fotókból, és nem rég egy Facebook oldalt is létrehoztam Lábak névvel.


PÉCSI EGYETEMI NAPOK - BŐRGYÁR

POSZT INSTALLÁCIÓ B2 HALLGATÓI CSOPORT

LAKATFAL HALLGATÓI ÖTELETPÁLYÁZAT

2013 tavasz


Pollackos életképek

ÁRVÍZ ELLENI VÉDEKEZÉS HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT

UNITED FUTURE TODO PROJEKT

REKESZÉPÍTŐ HALLGATÓI ÖTELETPÁLYÁZAT


Borban az igazság… VÉGE EGY IDŐRE A MINDENNAP ÁTBULIZOTT ÉJSZAKÁKNAK, A HOSSZÚ ESTÉKNEK, A MELEG NYÁRI NAPOKNAK, DE A MEGSZOKOTT ÍZEKNEK NEM. TAPASZTALATAIM SZERINT IDÉN NYÁRON EGY-EGY FINOM, SZÁRAZ ROSÉ CSODÁKRA VOLT KÉPES. TERMÉSZETESEN CSAK MÉRTÉKKEL, MÉRTÉK A JÓ HANGULAT. EGY JÓL BEHŰTÖTT ROSÉ BOR TÖKÉLETES TÁRS A FORRÓ ESTÉKEN, HISZ HŰSÍT, GYÜMÖLCSÖS, KÖNNYED JELLEGÉVEL KELLEMESEN FRISSÍT. NEKEM A ROSÉ ÉS A NYÁR MÁR ÖSSZETARTOZNAK. A ROSÉ BOROK AZ ELMÚLT ÉVEKBEN ÓRIÁSI UTAT JÁRTAK BE VILÁGSZERTE. MAGYARORSZÁGON AZONBAN CSAK AZ ELMÚLT 10-15 ÉVBEN JELENTEK MEG A PIACON EZEK A BOR FAJTÁK. KORA TAVASZTÓL KÉSŐ ŐSZIG SOKKAL JOBBAN NŐ A ROSÉ IRÁNTI IGÉNY, MIVEL EKKOR FOGYASZTJUK LEGSZÍVESEBBEN A KÖNNYEDSÉGE ÉS ÜDESÉGE MIATT. NEM VAGYOK BORSZAKÉRTŐ, DE EGY BARÁTI ÖSSZEJÖVETELT, KERTI GRILLEZÉST, MEGHITT BESZÉLGETÉST VAGY ROMANTIKUS VACSORÁT NEM TUDNÉK ELKÉPZELNI BEHŰTÖTT PALACK NÉLKÜL. REMEK VÁLASZTÁS! KIJELENTHETJÜK: A ROSÉ EGY IZGALMAS DIVATBOR. JÓL KAPCSOLHATÓ A GASZTRONÓMIA EGYMÁST KÖVETŐ FOGÁSAIHOZ, MEGFELELŐ MÉRTÉKBEN FOGYASZTVA NÉMI ZSÍROLDÓ SZEREPET IS TULAJDONÍTANAK NEKI. KELLEMES KÍSÉRŐJE LEHET AZ ÉTELEKNEK, A LEGJOBB SZOMJOLTÓ TITULUST IS NEKI ADHATJUK… ÉS HA MÁR ITT VAGYUNK PÉCS KÖRNYÉKÉN, LEGYÜNK BÜSZKÉK A FANTASZTIKUS VILLÁNYI ÉS SZEKSZÁRDI BORVIDÉKÜNKRE, MELYEK BŐVELKEDNEK VARÁZSLATOS HANGULATÚ PINCÉSZETEKKEL! VÉGÜL FRÖCCSÖSÖKNEK INTŐ SZÓ: „AKI VIZET ÖNT A BORBA, ISTEN NYILA VERJE ORRBA!” EGÉSZSÉGÜNKRE!

székely édua

20

Fotó: Pahocsa Nikolett

Olyan ember nincs aki nem horkol, csak olyan, aki egyedül szokott aludni.


ez tök ZSÍR… Sokunknál biztos előfordult már, hogy megpróbáltunk valahogy kinézetünkön javítani, van akinél ez előbb van akinél utóbb kerül előtérbe. Természetesen a gondolat nem mindig jut tettlegességig, hisz mindenkinek ezer dolga van, lót-fut és a nap 24. órájában már nem a mozgásra, hanem alvásra vágyik, de persze sokan csak lusták és könnyebb kifogásokat keresni. DE úgy gondolom mindenkinek meg kell találnia az ÉN időt a napjában vagy hetében, amit magára fordít, ami nem másról szól. A mozgás mellet persze nagyon fontos az étrend! Hiszen tudjuk az egészséges életmód 30%-át adja a mozgás és a 70%-át az étel, vagy akár mondhatom azt is, hogy „az vagy amit megeszel”! Tehát a megfelelő étrend betartásával már komoly eredményeket érhetünk el, persze a mozgással ez hatványozódik! No de sosem állítom, hogy tisztán étkezni olyan könnyű, de meg lehet csinálni, és a sok konyhatündérnek hála már nagyon sok finomságot ellehet készíteni egészségesen! Fontos megismernünk, hogy melyek a jó tápanyagok! A zsír fontos energia ellátója szervezetünknek. A zsírok szerepe elengedhetetlen a hormontermelésben, a zsírban oldódó vitaminok (A, D, E és K vitaminok) hasznosításában, testünk állandó hőmérsékletének fenntartásában. Mechanikai védelmi szerepük sem elhanyagolható, rugalmas párnát képeznek szerveink körül. Két féle zsír fajtát különböztetünk meg, a telített illetve a telítetlen zsírokat. Ezek közül a telített zsírokat hívjuk „rossz” zsírnak, ugyanis kötései nem tartalmaznak kettős kötéseket, láncaik szorosan illeszkednek egymáshoz, így ezek csak a zsírpárnákat gyarapítják. Továbbá rengeteg betegség okozója, mint például a szív és érrendszeri problémák vagy a magas koleszterin szint. Ez a zsírfajta első sorban állati eredetű élelmiszerben fordul elő. Magas zsírtartalmú állatok: sertés, marha, kacsa, liba. Változó arányban, de egyes hús és sajt készítményekben, felvágottakban is előfordulhat telített zsír. Napjainkban elég sok problémát okoz az ilyen rossz zsírok mértéktelen fogyasztása. Átlagban 2-3-szor több zsírral terheljük meg szervezetünket. Diétás étrendben nincs helye telített zsírnak, noha valamennyi mégis bejut a húsok, tojás, tejtermékek fogyasztása által. A telítetlen zsírok lehetnek egyszeresen illetve többszörösen telítetlenek. Ez a kötésükben mutatkozik meg. Ezek főleg növényi eredetűek. Egyszeresen telítetlenek a zöldségekben, gyümölcsökben, valamint az olíva- és repceolajban előfor-

duló zsírsavak, míg többszörösen telítetlenek találhatók a növényi olajok nagyobbik részében, a halolajban és olajosabb húsú halakban. Különösen egészséges az omega3 és az omega6 zsírsavak fogyasztása. Ezen zsírsavak legfőbb beviteli forrása a makréla, lazac, szardínia, de különböző olajok segítségével is a szervezetbe juttathatjuk, ilyen a len-, szója- illetve repceolaj, továbbá kemény húsú gyümölcsök fogyasztásával. Egészségügyi szempontból a telítetlen zsírok fontos szerepet játszanak az anyagcsere felgyorsításában, a vérnyomás- és koleszterin csökkentésében, és a magas vércukorszint normalizálásában. A pontos zsírbevitelt testsúlyunkhoz mérjük, mégpedig úgy, hogy kiszámoljuk a szénhidrátszükségletet, és meghatározzuk, hogy ennek mekkora hányadát szeretnénk telítetlen zsírokkal kiváltani. Tartsuk szem előtt, hogy míg egy grammnyi fehérje és szénhidrát 4, addig egy gramm zsír 9 kalóriát tartalmaz!

Doktor Úr, depressziós vagyok! -Na és, én meg Tankcsapdás!

Eftimie Izabella

21


KOCSMÁK KIS KÖZELI KOCSMA KÖRKÉP

ÚJ VAGY A VÁROSBAN? KOLESZHEZ KÖZEL SZERETNÉL MEGINNI EGY JÓ CSAPOLT SÖRT, NETÁN HAVEROKKAL MEGÜNNEPELNI A BEKÖLTÖZÉST? VAGY EGYSZERŰEN CSAK FELFEDEZNÉD PÉCSET? AZ ALÁBBI CIKKBEN BEMUTATJUK PÉCSEN AZ EGYETEMHEZ KÖZELI VALAMINT A BELVÁROS LEGFELKAPOTTABB KOCSMÁIT/PUBJAIT-AHOL PERSZE SOK AZ EGYETEMISTA.

KISKORSÓ

MOZAIQ

CÍM: RÓKUS ALJA UTCA 3. Pollackhoz közel található kerthelyiséggel ellátott kocsma, ami tökéletes egy délutáni sörözésre beszélgetésekre a haverokkal vagy esti buli előtti bemelegítésre. Vagy haverokkal szurkolnátok a kedvenc focicsapatotokért? Akkor itt a helyed! Itt megtalálható mi szem szájnak ingere: csocsó asztal, zsíros deszka, macifröccs,pálinkák tömkelege… Fiatalos megjelenés három külön álló kerthelyiség, belsőtér. Ha nincs erőd messze menni, de innál egy jó hideg szalont akkor tényleg itt a helyed!

CÍM: HUNGÁRIA UTCA 51/3 Rókusban lesz órád? Akkor a mozaiqba mindenképpen nézz el! Nincs is jobb egy hideg fröccsnél a teraszon egy agyzsibbasztó óra után. Rókussal majdnem szemben található mozaiq egyetemistákkal teli kocsma éjjelnappal, ahol van csapolt Tuborg, Calsberg valamint üveges Holsten, Budweiser. Hideg fröccsök, estére koktélok és rövid italok. A hely rendelkezik ingyenes wifivel, csocsóval, terasszal valamint közvetítenek foci mec�cseket is.

CSAPOLT SÖRÖK Pécsi 0,5l Szalon barna 0,5l Szalon világos 0,5l ÜVEGES SÖRÖK Szalon világos 0,5l Ottakringer RÖVIDEK Szicsek Pálinka 0,4cl jéger 0.4cl Unicum 0,4cl bor 1dl szóda 1dl

450Ft 380Ft 320Ft 290Ft 350Ft 620Ft 420Ft 420Ft 90Ft 20Ft

CSAPOLT SÖRÖK Tuborg 0,5l 360 Ft Carlsberg 0,4l 390 Ft Grimbergen 0,33l 410 Ft ÜVEGES SÖRÖK Holsten 0,5l 340 Ft Tuborg Gold 0,33l 350 Ft RÖVIDEK Jagermeister 450 Ft Unicum 400 Ft Fütyülős (mézes barack, málna meggy)440 Ft


CSINOS PRESSZÓ

CÍM: VÁRADY ANTAL U. 8 Ha szereted az újfajta közösségi tereket, a retrót, a színeket, a romkocsma hangulatát akkor a Csinosba érdemes ellátogatni. Csinosba nem kell félned az órás sorban állástól, hiszen három pult is működik (néha négy is). Idei felújításoknak hála már két óriási kerthelyiséggel rendelkezik, mindegyikben egyegy pulttal. A benti rész négy nagy szobából áll, a régi polgári házakhoz hűen –nagy belmagasság sok ablak. Fiatalos munkaerő, megfizethető árak, egyedi programok. Itt biztosan találsz ismerőst, ha egyedül vágsz neki az éjszakának.

CSAPOLT SÖRÖK Ottakringer 0,5l pécsi 0,5l Szalon barna 0,5l ÜVEGES SÖRÖK Paulaner búza sör 0,5l RÖVIDEK Pálinka 0,4cl jéger 0.4cl Unicum 0,4cl bor 1dl szóda 1dl

350 Ft 450Ft 450Ft 700Ft 570Ft 570Ft 640Ft 180Ft 20Ft

A SZOBA

CÍM: KIRÁLY UTCA 17 Szereted a családias nyugodt hangulatot, a kreatív embereket, olcsó fröccsöt és aFÉNY-t az igazán jó zenéket? Akkor ezt a helyet nem szabad kihagynod a pécsi kocsmatúrák során! A SZOBA tényleg egy szoba, azaz inkább lakásból átvarázsolt beülős hely ami két szobából áll. Az ideiglenes nyári hely a SZOBA terasz pedig egy nagyon hangulatos belső udvar. Híres az egyedi kiállításairól –mivel jönnek külföldről valamint belföldről is, kiállítani vagy akár csak látogatni egyaránt- kis koncertjeiről- egy szál gitár zene, vagy egy egész banda, vagy csak Dj-k –SZOBAzárról- ahova elhozhatod már nem használt megunt ruhadarabjaidat eladásra/ cserére, valamint –a SZOBAsessionról- ahol már ismert vagy kevésbé ismert zenészek mutatják meg tudásukat. Ha szeretsz ismerkedni kreatív emberekkel, vagy művészekkel, vagy innál egy málnás fényt akkor a SZOBA neked való! ÜVEGES SÖRÖK Kozel Soproni RÖVIDEK Jagermeister Vodka 4cl Házi pálinka (barack)4cl Fény (málnás, gránátalmás, citromos, feketeribizlis, almás, stb...) 4cl bor 1dl szóda1dl

350 Ft 400 Ft 500 Ft 450 Ft 500 Ft 400Ft

160Ft 20Ft Russay Betti


EGYSZERŰSÉG A LOGIKÁBAN,

ABALONE Köszöntök mindenkit az új tanévben, remélem mindenkinek élmény dúsan telt a nyár, strand vagy bármilyen víz közelében. Gólyák kedvéért egy kis előzmény: ebben a rovatban különféle logikai játékokat ismertetek, hogy kedvet kapjatok az agytornához! A cikkekben szerepelt néhány híresség mint pl.: Rubik kocka, Tangram stb., de ugyanakkor kevésbé ismert játékok is. Olvassátok, próbáljátok! Sok sikert mindenkinek! Az abalone egy stratégiai, logikai játék, melyet két ember játszhat fekete illetve fehér golyókkal. Kicsit a sakk és a go kombinációja. Egy olyan játék melyet semmilyen formában nem befolyásol a szerencse, illetve küldő tényező, csupán a játékosok logikáján múlik a kimenetele. A játék alapelemei: egy darab hatszög alakú tábla, melyen összesen 61 foglalat található, valamint 14-14 golyó. Ennyi kell össz-vissz, semmi más. A játék célja az, hogy kitoljuk az ellenfél „bábuit” a tábláról a sajátjaink segítségével. Az nyeri a játékot, akinek először sikerül az ellenfél 6 golyóját letolni. Szabályok: Lépésenként minimum 1db, maximum 5 db golyó mozoghat, ebből maximum 3 lehet saját, a többi pedig az ellenfélé. Mindig többségben kell lennie a lépő folytonos sort alkotó színének. Ezen felül még maximum 3 db saját, folytonos sort alkotó bábu oldalirányba is elmozoghat egy pozícióval, (sorával párhuzamosan, ha mindegyik bábu érkezési helye üres). Ha ezeket sikerült elsajátítani, akkor nincs más dolgunk mint keresni egy partnert és játszani. Az Abalone-nak népszerűsége miatt sok változata van. Többféle kezdőállással pl.: a bábuk hatszög alakban vannak elhelyezve, középen pedig az ellenfél bábui, vagy egymással szemben háromszög alakban vannak a golyók. A személyes kedvencem pedig, mikor három sorban felsorakoztatjuk golyóinkat, középre pedig elhelyezünk egy semleges golyót. Ilyenkor a játék célja a semleges golyó letolására módosul. Ezeken kívül az emberi kreativitásra bízom. Létezik háromszemélyes verzió is, ilyenkor 2 sorban vannak felsorakoztatva a golyók, a szabályok pedig a szokásosak. A játék jól működik négyzetes táblán is, ilyenkor a középső 7x7-es részre korlátozódik a játék, a többire lehet kilökni a bábukat. Az is egy érdekes mód, ha egymás után rakják a játékosok a bábukat, és az utolsó lerakó kezdi a tologatást, próbáljátok ki! Érdekesség, hogy az abalone egyfajta ehető tengeri csiga neve is egyben, amely kagylóban és világszerte elismert étel, ne keverjétek össze a kettőt. Az abalone mindenhol ismert játék, ezt egyszerűségének, könnyű szabályainak köszönheti. Népszerűségét bizonyítja az, hogy évente rendezik az abalon világbajnokságot, melynek résztvevői évről évre egyre többen vannak. Remélem sikerült kedvet kapni a játékhoz rövid ismertetőm alapján, és minél többen fogtok majd játszani vele. Azután ki tudja, lehet, hogy közületek jut ki valaki a következő bajnokságra.

Pataki Attila

Az embert baratjárol,a horgászt meg botjárol ismered meg. 24

SMS: hahó..fennaludtam a vonaton...holnap 24 érkezem


Nem szabad vizet inni, az nagyon erős ital. Fenntartja azokat a nagy-nagy hajókat.

25


SIPOS JÓZSEF: ESZTER HAGYATÉKA Márai Sándor Eszter hagyatéka című regénye alapján készült a film. A történet egy teljes napról szól. Eszter (Nagy-Kálózy Eszter), Nunuval (Törőcsik Mari), a család régi házvezetőnőjével él badacsonyi villájában szerény körülmények közt. Egy nap táviratot kap Lajostól (Cserhalmy György), egyetlen szerelmétől, elhunyt nővérének férjétől, hogy visszajön. Az író szócsöve Nunu, aki nem szépíti a férfi természetét. Mire Lajos megérkezik, mindent megtudunk a rég történtekről, Lajos jelleméről. Ez a visszatérés és találkozás a cselekmény középpontja. Mégis a történet a várakozásról szól. Különböző várakozások ismerhetők meg a különböző jellemektől: postai kinevezés, aranyóra, gyűrű, ház, és Eszter várakozása: Lajos. Remény, elfogadás, beletörődés, beismerés öleli át a történetet. Senki nem tehet ellene semmit, Lajos erősebb. Először talán értetlenül állunk, hogy mi és miért történt. Többszöri megnézés után viszont észrevehetők azok az apró történések, mozdulatok, hangok, melyek jelenléte elengedhetetlen az igazi katarzis érzéséhez. Ezért a többszöri megnézés úgy gondolom: érdemes.

MARK ANDREWS, BRENDA CHAPMAN: MERIDA, A BÁTOR Merida Fergus király lánya, öntörvényű, akaratos, kócos és egyáltalán nem érdeklik a hercegnőséggel járó dolgok. Édesanyja folyton unszolja, hogy viselkedjen rangjához méltón. Egy nap felébred, és rájön, nem akar hercegnő lenni. Ekkor lovagi tornát rendeznek Merida kegyeiért, míg ő szoros ruhába bagyulálva várakozik élete lovagjára. A lány végül úgy dönt saját maga is részt vesz a tornán, íjat ragad, ezzel magára haragítva édesanyját és a vendégurakat. Dacosan elvágtat lova hátán, míg elér a boszorkány házához. Ekkor kezdődik a szokásos, igazi bonyodalom. A boszorkány segítségét elfogadja, a várt áldásból váratlan átok lesz. Merida tudja, hogy neki kell helyrehozni a történteken, és mindvégig azon dolgozik, hogy az átok megszűnjön. Az anya-lánya kapcsolat, a három ördögfióka öcs, a dadus; mind olyan jól bevált karakterek, melyek szórakoztatóvá tesznek egy történetet. Kedves és jól felépített animáció igazán szép képekkel. Külön dicséretet érdemel Merida göndör, vörös haja, melyet nem nem észrevenni nehéz, levenni róla a szemünket annál inkább.


filmajánló

FRANK OZ: HALÁLOS TEMETÉS

A film első pár perce a szereposztást mutatja, egy koporsó vándorlásával, mely egyszer csak megáll. Tehát gondolni lehet (mondjuk már a címből is), hogy egy temetésre „készülünk”. Megérkezik a koporsó, abszurd jelenet: rossz holttestet hoztak. Daniel (Matthew MacFadyen) élettársával és édesanyjával él együtt régi, családi házukban. Robert (Rupert Graves), Daniel bátyja, az ünnepelt regényíró, New Yorkból repül haza édesapjuk temetésére. Időközben a közeli családtagok bemutatása is megtörténik, megérkezik a „jó hulla”, mindenki úton van a temetésre, így vagy úgy, meg is érkeznek. A szertartás előtt feltűnik egy törpe, akiről az események kibontakozásával párhuzamosan kiderül, nagyon is köze van a családhoz, de egyelőre csak találgatják, ki lehet. Egy doboz valium kerül a középpontba, ami folyamatosan eltűnik és előkerül. Épp csak elkezdődik a szertartás, amikor Simon, Martha (az elhunyt unokahúga) párja észreveszi, hogy mozog a koporsó. A film végéig folyamatosan elhalasztják a temetést, aminek hiányára csak a pap állandó kérdezősködése emlékeztet minket. Megtörténik a a beszélgetés: a fiúk és édesapjuk eltitkolt párja között, aki jussa követelésével jött a temetésre. Bonyolódik a történet, tele apró csipkelődésekkel és szófordulatokkal, az elvárt angol humor megtartásával. Az események tetőfokán lesz minden: drog, két hulla, meztelenkedés, gyermekáldás, amit csak el lehet képzelni. Vígjátékokat nem kedvelő révén ódzkodva néztem meg a filmet, mégis elmondhatom, hogy nagyon jó.

FRANK CAPRA: AZ ÉLET CSODASZÉP A XX.század elején játszódó történet. George Bailey (James Stewart) felnőtté válását Isten és József meséli el Clarence-nek, az órásnak, aki régóta várja, hogy angyalként szárnyait megkapja. George gyermekkorában megmentette öccse életét, ekkor megfázott és megsüketült a bal fülére. A fiúk édesapja jó ember, hitelt ad az embereknek, akiknek akkor kell visszafizetni azt, amikor tudják. Potter úr a város zsarnoki uzsorása. George, édesapjának besegít az üzletben, de építészmérnöknek készül, szeretne továbbtanulni. Amikor minden jól alakul, édesapjuk váratlanul meghal, így újra át kell vennie a családi vállalkozást. Feleségül veszi Mary Hatch-t (Donna Reed), gyermekeik születnek, boldogok, mindenki szereti őket. George mindig önzetlenül segít az embereken, ha ez olykor lemondásokkal jár is. Egy váratlan fordulat miatt elveszítik a vállalkozás összes pénzét. Karácsony van. George nem tudja, mit tegyen, hiszen tönkre fog menni, elveszítette a befektetői pénzét, így elveszítheti az emberek bizalmát. Úgy érzi, semmi nem úgy történik, ahogy kellene; nagyon jó érzékeltetés erre, amikor a lépcsőforduló fogója folyton a kezében marad, aznap este is. A város hídján áll, és azon gondolkodik, véget vet életének, amikor észrevesz egy fuldokló embert. Később kiderül Clarence az, aki megpróbálja lebeszélni a öngyilkosságról. Megmutatja George-nak milyen lenne Betville, ha ő sosem létezett volna. Egy csodaszép történet az életről, és annak értékeléséről. BORBÁS RÉKA


Ramsay-

féle csirke

A most választott receptem nem kimondottan az átlag kollégistának szól. Kicsit több időt igényel, kicsit drágább… ennek ellenére, bátran ajánlom vasárnapi ebédnek. A receptben szereplő mozzarella sajtot helyettesíthetjük trappista sajttal, értelemszerűen, akkor többet kell venni belőle; a koktélparadicsom helyett használhatunk rendes paradicsomot, amit karikákra vágunk.

A csirkemellet hosszában félbe vágom, majd kiklopfolom. Sózom, borsozom, majd bepanírozom. Lisztbe forgatom, hogy mindenhol jól fedje, aztán a felvert tojásba teszem és végül a zsemlemorzsában is megforgatom. Serpenyőben bő olajt hevítek (hogy majdnem elfedje a húst), és kisütöm a csirkét. A krumplit előre megpucolom, majd megmosom és felkockázom. Ha a hús alatt nem égett meg az olaj, akkor abban kisüthetem a krumplit aranysárgára. Míg sül a krumpli, kisebb edényben a csíkokra vágott lilahagymát kevés olajon üvegesre pirítom, sózom, borsozom és őrölt bazsalikommal is megszórom, hogy jó aromás legyen. Miután a hagyma megüvegesedett, a félbevágott koktélparadicsomokat beleforgatom, aztán még pár percig a tűzön hagyom és kész. Ha ezzel megvagyok, begyújtom a sütőt, és előmelegítem körülbelül 180°C-ra. Előveszek egy tepsit, a kirántott húsokat egymás mellé fektetem, majd a tetejükre teszek egy-egy szelet mozzarellát. Erre kanalazom a lilahagymás ragut majd megszórom reszelt trappista sajttal és a sütőbe teszem 20-25 percre. Sült krumplival találom. Jó étvágyat!

-60-80 dkg krumpli -liszt -zsemlemorzsa -só, bors -bazsalikom -olaj

gasztro

Hozzávalók: -30 dkg csirkemell filé -10 dkg trappista sajt -4-5 szelet mozzarella sajt -2 nagy fej lilahagyma -10-15 szem koktélparadicsom -2-3 tojás

Nagy Blanka


ELKEZDŐDIK EGY ÚJABB ÉV, ÉS ÚJABB TAGOKKAL BŐVÜL A POLLACK, ÍGY ARRA GONDOLTAM, HOGY ELŐSZÖR FELDOBOK PÁR OLYAN APP-OT AMI HASZNOS LEHET A GÓLYÁKNAK. (TERMÉSZETESEN MÁSOKNAK IS HASZNOS LEHET) KÉT ILYEN PROGRAMOT SZERETNÉK BEMUTATNI. MINDKETTŐ CSAK ANDROIDRA ELÉRHETŐ SAJNOS, BIZTOS VAN VALAMI ALTERNATÍVA APPLE-BE IS DE MIVEL ÉN EGY BÜSZKE ANDROIDOS TULAJ VAGYOK ÍGY CSAK ERRE A PLATFORMRA TUDOK AJÁNLANI. A KÉT PROGRAM NEVE MATHEMATICS ÉS CONVERTPAD.

MOBIL APP

Mathematics

A Mathematics programról egyik építőmérnök jó barátomtól értesültem, de láttam már több más szakos mobilon is! Igen értékes társ lehet, mivel rengeteg funkciói vannak mely matek gyakorlása közben nagy segítséget nyújthat. Talán a legnagyobb segítséget a függvények tanulásában tud tanúsítani mivel szinte bármilyen függvényt képes megjeleníteni, amit beírsz! Csak még néhány funkciót megemlítsek, tud még vektorokat, mátrixokat számolni, teljes képleteket képesek vagyunk bevinni. Még nekem se sikerült a teljes funkciókínálatát kihasználni/felderíteni úgyhogy még számomra is tud újat mutatni!

ConvertPad

A másik program a ConvertPad leginkább fizikán lehet hasznos, bár igazából nagyon sok más órán hasznosítható mivel mértékegysége váltható. De nem csak az alapmértékegységekbe képes váltani, vannak igen különleges opciói is, amiért igen értékes applikációnak minősül. Itt is megemlítenék pár különlegességet, mint például az üzemanyag-fogyasztás vagy a szöggyorsulás, de vannak áramlástani mértékegységváltó opciók (tömeg, térfogat, moláris), de vannak olyanok is, amiről még nekem se sikerült meggyőződni, hogy pontosan milyen mértékegység. Még a lányok is találnak benne plusz ”értékes” mértékegység váltást mivel van benne ruha és cipőméret váltó is! Igazából a végtelenségig sorolhatnám... Egyszerűbb, ha letöltitek!

Fröhlich Balázs


ERNEST CLINE: READY PLAYER ONE

MAX BROOKS: WORLD WAR Z – ZOMBIHÁBORÚ A zombiháború kis híján elpusztította az emberiséget. Az ENSZ háborús vizsgálóbizottságának munkatárasaként Max Brooks találkozott a győzelem kulcsfiguráival. A világszervezet hivatalos jelentésébe végül csak statisztikai adatok kerülhettek, Brooks azonban úgy döntött, hogy a túlélők elé tárja mindazt, ami a jelentésből kimaradt. Az interjúkötetből megismerhetjük Kuang Csingsu doktort, aki megvizsgálja a nulladik beteget, és találkozhatunk Paul Redekerrel, az Oránia-terv atyjával is. A zombiháború veteránjai, az apokalipszis haszonélvezői és elszenvedői is nyilatkoznak a kilátástalannak tűnő harcról, a kormányok ballépéseiről, az emberi gyávaságról, ostobaságról és a derengő fényről az alagút végén. E személyes hangvételű beszélgetések hű képet festenek a járvány borzalmas történetéről, pontosan dokumentálják a társadalmi és politikai változásokat, mégis megmarad bennük a legfontosabb: az emberi tényező. Brooks természetesen tisztában van vele, hogy a leírtak talán túlságosan felkavarják az olvasóit, de vállalja a kockázatot, mert úgy véli, nem rejtőzhetünk zsibbasztó statisztikák mögé. Mindenkinek tudnia kell, milyen volt valójában a zombiháború. A nagy sikerű könyv megfilmesített változatában Brad Pitt, Mireille Enos, és Kertész Daniella játsszák a fő szerepeket. Pintér Noémi Pintér Noémi

Chuk Norris kitépett egy lapot a Facebook-ból!

könyvajánló

ERNEST CLINE: READY PLAYER ONE 2044-ben a Föld tartalékai majdnem teljesen kimerültek, mindennapos a szegénység és az éhezés. Ebben a lepusztult világban egyedül a virtuális világban találhatnak megnyugvást az emberek. Az OASIS-ban tanulnak, dolgoznak, szórakoznak. A szimuláció kitalálója, James Halliday halála előtt elrejtett egy feladványt, aminek megfejtőjét illeti hatalmas vagyona, és maga az OASIS is. A Halliday által kifundált feladatok sikeres teljesítéséhez a popkultúra megszállott ismeretére van szükség, a 18 éves Wade Watts pedig éppúgy otthon van a Gyalog galoppban, mint a Pac-Manben, a Rush életművében vagy az animékben. Amikor a srác hosszú évek kitartó munkája után megoldja az első feladványt, és így megszerzi az első kulcsot, hirtelen a középpontba kerül, és egy csapásra veszélybe kerül nem csak saját, de barátai élete is. Egyes játékosok ugyanis még a gyilkosságig is hajlandóak elmenni a mesés nyeremény megszerzéséért. Ernest Clin ski-fi története egyedülálló a szórakoztató irodalomban. A történet hihetetlen fordulatokkal és rengeteg utalással van tele a 80-as évek és napjaink popkultúrájáról, zenétől a filmeken át a játékokig mindennel. Ha számítógép fanatikus vagy, ha nem, ezt egyszerűen imádni fogod! Egyes játékos készülj!

31


EURÓPAI HALLGATÓI TERVPÁLYÁZAT

PÁLYÁZAT TÍPUSA: építészhallgatói pályázat BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2013.10. 15. HELYSZÍN: nemzetközi ÖSSZDÍJAZÁS: A párizsi Cité de l’architecture & du patrimoine „Kit of parts – the subversive cottage” címmel nemzetközi hallgatói pályázatot hirdet, amelynek célja egy kis tér(bővület), pavilon létrehozása, kiemelt tekintettel a fenntarthatóság és a könnyű megvalósíthatóság követelményeire. Első körben tíz projektet választanak ki, amelyek közül a nyertes alkotás prototípusa a 2014-es Velencei Építészeti Biennálén mutatkozhat be. INFO: studentcompetition.citechaillot.fr

CAMPUS HUNGARY

SAVEWATER 2013

á pályázatfigyelo

BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2013.10.10. PÁLYÁZAT TÍPUSA: ösztöndíjpályázat HELYSZÍN: nemzetközi ÖSSZDÍJAZÁS: A célország megélhetési rátájától függő. LEÍRÁS: A Balassi Intézet és konzorciumi partnere, a Tempus Közalapítvány Campus Hungary ösztöndíjpályázatot hirdet a felsőoktatási hallgatók részére 2013-2014-es tanévben megvalósítható ösztöndíjakra. A Campus Hungary felsőoktatási mobilitási program egyik kiemelt célja, a magyarországi hallgatók nemzetközi tapasztalatszerzését elősegítő pályázati rendszer működtetése, melynek köszönhetően egyre több magyarországi felsőoktatási hallgató tanulhat ösztöndíjjal külföldön, fejlesztheti nyelvtudását és hazaérkezését követően kamatoztathatja a külföldön szerzett ismereteket. INFO: campushungary.hu

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2013.09.30 PÁLYÁZAT TÍPUSA: fotópályázat HELYSZÍN: nemzetközi ÖSSZDÍJAZÁS: Tárgynyeremények LEÍRÁS: 2013-ban a 6. alkalommal rendezik meg a Savewater!® 2013 nemzetközi fotópályázatot. A pályázatra a víz értékét bemutató “ütős” képekkel lehet nevezni. A pályázaton 4 kategóriában hirdetnek győzteseket. A díjazottak MacBookot, Ipod-okat, fényképezőgépeket nyerhetnek. Pályázhatnak magánszemélyek és iskolák. INFO: savewater.com.au

MAGYAR PSZICHOANALITIKUS EGYESÜLET LOGÓPÁLYÁZATA

BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2013.10.31. PÁLYÁZAT TÍPUSA: fotópályázat HELYSZÍN: logópályázat ÖSSZDÍJAZÁS: 75 000 HUF LEÍRÁS: A pszichoanalízis jelentős szellemi örökséget képvisel, és egyesületünk egyik célja, hogy fenntartsa és biztosítsa a hagyományosan magas színvonalú, a jelöltek elé komoly követelményeket állító képzést, megőrizze és továbbadja a korábban létrehozott értékeket. Ugyanakkor a pszichoanalízis világszerte átalakulóban van, és a kor új kihívásaira válaszolva mindenütt elmozdul a nyitottság, a sokszínűség és a dinamikus megújulás irányába. A logó jelenítse meg művészi formában a pszichoanalízis lényegét vagy valamely főbb aspektusát, a fentebb leírt szellemiséggel összhangban. INFO: psychoanalysis.hu

AZ ÉV ÉPÍTÉSZETI FOTÓJA 2013

BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2013.09.22. PÁLYÁZAT TÍPUSA: fotópályázat HELYSZÍN: Magyarország ÖSSZDÍJAZÁS: 100 000 HUF LEÍRÁS: A Magyar Építőművészek Szövetsége, valamint a Magyar Építész Kamara az Építészeti Fotográfusok Nyílt Társasága szakmai közreműködésével 2013-ban is meghirdeti “Az év építészeti fotója“ pályázatot, immáron Zilahi Péter másodszor, amely mindenki számára nyitott. A pályázat mindenkori célja a magyarországi épített értékek népszerűsítése, a magyar építészet magas színvonalú bemutatása. INFO: meszorg.hu

Zilahi Péter

33


Valami új kezdete LEVEL I .

TUDTAD, HOGY A TECHNIKAI INFORMÁCIÓK MENNYISÉGE KÉTÉVENTE MEGDUPLÁZÓDIK? TUDTÁL RÓLA, HOGY MANAPSÁG A TÍZ LEGINKÁBB VÁGYOTT ÁLLÁS 2004-BEN MÉG NEM IS LÉTEZETT? AZ EGYETEM BEFEJEZÉSÉT KÖVETŐEN VAJON TE IS OLYAN MUNKAHELYEN FOGSZ DOLGOZNI, AMI JELENLEG MÉG NEM IS LÉTEZIK? HOGYAN KÉSZÜLHETSZ FEL EZEKRE A VÁLTOZÁSOKRA? Ha naprakész akarsz lenni, és fel akarod venni a versenyt a munkaerőpiaci elvárásokkal, összetett tulajdonságokra, tapasztalatokra kell szert tenned! Lényeges, hogy az évek során, különösen a műszaki területen fontos cél, hogy elmélyedj a téged érdeklő szakmai ismeretekben, ugyanakkor az adott területen minél megalapozottabb elméleti és gyakorlati tudásra tegyél szert. Az elméleti tudást mindenképpen érdemes a gyakorlatban is továbbfejlesztened, a szakmai tudás mellett értékes kapcsolatokat építve egy-egy cégnél. Mindezt olyan készségfejlesztő képzésekkel érdemes kiegészítened, amelyek megfelelő önismerethez juttatnak, segítenek feltérképezni belső motivációidat, így nem csak szakmailag felkészült, hanem saját céljaival is tisztában lévő emberré válhatsz. Érdemes átgondolnod, hogy te csapatban szeretsz és tudsz dolgozni, vagy inkább magányosan, elvonulva tudod a maximumot kihozni magadból. Irányító, feladatokat kiosztó típus vagy, vagy inkább azt szereted, hogy valaki megmondja a feladataidat? A monoton feladatkör, a rád bízott munkatípus rendszeres elvégzése megnyugtat, biztonságérzetet nyújt számodra, vagy ellenkezőleg, korlátozva, bezárva érzed magad tőle? Kreatív vagy, aki inkább ötletelni szeret vagy a pontról-pontra megtervező, kivitelező típus? Mi azért vagyunk, hogy ilyen és hasonló kérdésekben segítséget nyújtsunk számodra. A KÖSZI-ben (a PTE Központi

34

Hallgatói Szolgáltató Irodája) olyan programok, kurzusok, tanácsadások közül választhatsz, amelyek segítenek neked az önismeretben, a munkaerőpiaci környezet megismerésében, a pályaorientációban, a kompetenciafejlesztésben és a sikeres álláskeresésben egyaránt. Őszi félévben induló kurzusaink: - Karriertervezés és munkaerőpiaci ismeretek - Privát pénzügyek Szakmai gyakorlati programunk Tanácsadásaink: - Életpálya tanácsadás - Mentálhigiénés grafológiai tanácsadás - Álláskeresési tanácsadás - Pszichológiai tanácsadás Őszi tréningjeink: - Önismereti tréning NÉZZ BE HOZZÁNK, SZERETETTEL VÁRUNK! KÖSZI IRODA (7622 PÉCS, UNIVERSITAS U 2/A VAGYIS A TUDÁSKÖZPONT MÉLYFÖLDSZINTJÉN) WWW.KOSZI.PTE.HU; WWW.KOSZIKARRIER.HU; KOSZI@PTE.HU; 72/501-500/28088, 28081; 30/969-4668

Chuck Norris egyszer elhitette a nagymamájával, hogy nem éhes.


UNICUM 2013 Szeptember  
UNICUM 2013 Szeptember  

A Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar havonta megjelenő, hallgatói lapja.

Advertisement