Page 1

1.1: Webhotellets administrationsside 1.2: Login på dit webhotels administrationsside 1.3: Almene funktioner på dit webhotels administrationsside 2.1: E-mail opsætning og funktioner 2.2: Mail funktioner på dit webhotels administrationsside 2.3: Opsætning af e-mail konti 2.4: Autoresponder 3.1: Indstillinger på dit webhotel 3.2: Opret databaser på dit webhotel 3.3: Administrer domæner og sub-domæner. 3.4: Beskyt mapper og filer på dit webhotel. 3.5: Opret og rediger FTP brugere 3.6: Opret egne fejlsider 4.1: Tools – Værktøjer på dit webhotel 4.2: PhpMyAdmin 4.3: WebFTP 4.4: Webmail

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.2 Login på dit webhotels administrationsside Indtast det brugernavn og password du har modtaget med vores velkomst mail. Har du glemet dit password, kan du klikke på ”Get password” og dit password, vil blive sendt til den e-mail adresse du opgav ved bestilling af dit webhotel.


1.3: Almene funktioner på dit webhotels administrationsside Du kan herunder se et eksempel på webhotellets administrationsside.

1: Servermeldelinger: Se hvad der er oprettet af serveren på dit webhotel. Du kan eks. se om dine statistikker er blevet aktiveret, hvornår du oprettede en e-mail konto, hvornår du slette en databse o.s.v. 2: Transfervolumen: Se hvor meget trafik der har været på dit webhotel pr. måned eller pr. dag. 3: Transferstatistik:: Her kan du finde besøgstælleren på dit webhotel (webalizer) Du kan se en udførlig statistik for antal besøgende pr. måned, dag eller time. Du kan også se hvor dine besøgende komer fra og hvilke søgerobotter der har besøgt din side m.v. Statistikkerne kræver login med brugernavn og password som du kan finde i din velkomstmail fra Alphasite. Statistikker kan også ses på http://stat.dit-domæne 4: Skift kodeord: Du har i din velkomstmail fra Alphasite, modtaget et kodeord (password) til din administrationsside for dit webhotel. Du kan her ændre dit password for dit webhotel – Vi anbefaler at du benytter mindst 8 tegn blandet af store og små bogstaver samt tal (eks. PaSS11Wo). 5: Sprog: Skift sprog for administrationssiden – vælg mellem dansk (standard), engelsk og tysk. 6 Service oversigt: Du kan her se hvordan dit webhotel er sat op. Har du eks. købt et webhotel med 150 MB plads, har du 150 MB til rådighed for din hjemmeside og eventuel database , samt 150 MB plads til e-mail.


2.2: Mail funktioner på dit webhotels administrationsside Du kan herunder se et eksempel på webhotellets mail modul.

1: POP3 Account: Bruges bla. til at ændre password, men vi anbefaler at du administrerer din mail konti under E-mail adresser (mrk. 2) 2: E-mail adresser: Her kan du oprette dine e-mail adresser eller ”forward adresser”(Se mere under punkt 2.3) 3: Autorsponer: Holder du eller din virksomhed ferie, har du her mulighed for at indsætte et svar til dem der sender dig en e-mail under din ferie (eks. vi holder ferie fra d. 07.07 til d. 21.07, men vil besvare din e-mail straks vi er tilbage fra ferie) 4: Mail quota: Her kan du se, hvor meget plads der er brugt på en given e-mail konto. Bemærk !: Har du mails på din webmails skraldespand, sendte mails eller indboks tæller disse også med i oversigten. 5: Spam Filter: Aktiver eller ændre indstillingerne for Spamfilteret på en given e-mail adresse. 2.3: Opsætning af e-mail konti

Indtast den ønskede e-mail adresse i feltet mr. 1, eks. info, hvis du ønsker at oprette e-mail adressen info@dit-domæne. I feltet mrk. 2, kan du vælge at oprette e-mail adresser for eventuelle subdomæner på dit webhotel. I feltet mrk. 3, skal du vælge om den e-mail adresser du opretter skal være en POP3 konto (Du skal oprette en ny e-mail konto i dit postprogram – eks. Outlook) eller om e-mail adressen skal videresendes til en anden e-mail konto. I feltet mrk. 4 kan du indtaste den e-mail adresse du ønsker dine e-mail videresendt til (kun hvis du har valgt eksisterende e-mail adresser i felt 3)


2.4: Autoresponder

1: Indtast det du ønsker skal stå i emnefeltet på den mail der sendes som autosvar. 2: Skriv her den besked du ønsker skal sendes som autosvar, når autoresponder er slået til. 3: Vælg her, hvilken e-mail adresse skal stå som afsender af dit autosvar (du skal typisk ikke ændre e-mail adressen) 4: Indtast dit navn eller firmanavn 3.1: Indstillinger på dit webhotel

1 Opret dine databser. 2: Opret subdomæner eller tilføj ekstra domæner på dit webhotel. 3: Opret password beskyttelse på valgte mapper – eks. dokumenter ellerl lign som kræver login for at se. 4: Opret flere FTP brugere med adgang til en undermappe på dit webhotel. 5: Opret dine egen fejlsider


3.2: Opret databaser på dit webhotel

Du kan oprette en database ved at klikke på ”Create” Du kan lade feltet 2Comment field” stå tom, men vi anbefaler du navngiver din database – eks. foto, produkter, kunder eller lign.

1: Brugeroplysninger til databasen. Efter du har klikket på ”Create” og dermed oprettet din database, kan du nu øvert på siden se det brugernavn og password der er oprettet til databasen. Du bør skrive dette ned, da du skal bruge disse oplysninger, når du skal lave forbindelse til din database. 2: Change Password: Her kan du ændre dit password for databasen – Husk at ændre dit password i eventuelle forbindelses filer (eks. connect.inc) eller på alle de sider til har forbindelse med databasen. 3: Change: Her kan du ændre eks. beskrivelsen af databasen, som vi her har kaldr ”Demo” 4: Slet database: Hvis du ønsker at slette din database, skal du sætte flueben i boksen mrk. 4 og klik på slet ovenover.


3.3: Administrer domæner og sub-domæner

I ovenstående eksempel er der oprettet 3 domæner, samt 2 subdomæner på webhotellet. 1: Opret nyt subdomæne. Indtast navnet på subdomænet uden dit domæne navn. Eks: ferie, hvis adressen på dit subdomæne skal være ferie.dit-domæne 2: Hvis du har flere domæner på dit webhotel kan du her vælge på hvilket domæne vil oprette subdomænet. 3: Du kan her vælge, hvor domænet skal pege hen. Ønsker du domænet skal pege på en mappe på dit webhotel, indtaster du navnet på mappen efter /. Bemærk, du skal selv oprette mappen på webhotellet. Ønsker du subdomænet skal pege på en anden hjemmeside intertaster du hele URL’en inklusive http:// (som vist ved mrk. e) a+f: Dette er hoveddomænet for dit webhotel – Viser indholdet af din hjemmeside. b+g: Dette er et ekstra domæne som er oprettet på webhotellet – Viser samme indhold som hoveddomænet c+h: Dette er ekstra domæne nr. 2 – Viser en undermappe på dit webhotel som her er kaldt ferie (Husk at uplode en index.hrml fil i mappen ferie, ellers vil indholdet vises) d: Dette er subdomæne nr. 1 – Viser indholdet af mappen demo ((Husk at uplode en index.hrml fil i mappen ferie, ellers vil indholdet vises)) e: Dette er subdomæne nr. 2 – Viser indholdet af en ekstren hjemmeside, i det viste eksempel vises www.alphasite.dk , når der indtastes demo2.alphahost.dk en broeser.


3.4: Beskyt mapper og filer på dit webhotel.

Figur 1

Figur 2

Hvis du eksempelvis ønsker at passwordbeskytte mappen fejl på dit webhotel, skal du klikke på ”beskyt” i skærmbilledet vist i figur. 1 Figur 2: 1: Her vises den mappe du valgte at beskytte 2: Her kan du oprette password beskyttelse på en enkelt side (vi har password beskyttet siden login i ovenstående eksempel) – Du kan også lade feltet stå tomt og du vil passwordbeskytte hele mappen. 3: Her indtaster du brugernavn 4: Her indtaster du password 5 Gentag password 3.5: Opret og rediger FTP brugere

Figur 1

Figur 2

Figur 1: Her kan du se, hvor mange FTP konti du har til rådighed på dit webhotel og hvor du har brugt. (mrk. 1 & 2) Klik på ”Ny Bruger (mrk. 3) for at oprette FTP adgang til den valgte mappe – I figur 2 er mappen ”fejl” valgt. (Bemærk – brugeren har i dette tilfælde kun adgang til at uploade til mappen ”fejl”) Når du har klikket på Ny Bruger, vil du på den efterfølgende side se dine nye FTP koder øverst på side, under ”Oplysning” Du kan også ændre password til noget det er lettere for dig at huske.


3.6: Opret egne fejlsider

Figur 1

Figur 2

Figur 1: I dette eksempel har vi uploadet en mappe til webhotellet, hvor vi ønsker at oprette vore egne fjelsider. Denne mappe har vi kaldt ”fejl” Klik på ”Ændre” ud for mappen ”fejl” for at oprette dine egne fejlsider. Figur 2: Her kan du angive navnet på dine egne fejlsider. I feltet ”Folder” indtaster du ”fejl”, hvis du har kaldt din mappe for fejl. Indtast nu i fleterne ”fejl404 – fejl403 o.s.v.” navnet på den html fil du på forhånd har uploadet på webhotellet. (Husk at lade ”/” stå før filnavnet) 4.1: Tools – Værktøjer på dit webhotel

1: PhpMyAdmin: Opret og administrer dine databaser på webhotellet. 2: Perl-Debugger: Her kan du scanne Perl-script for fejl. 3: WebFTP: Upload og opret filer og mapper online. 4: Webmail: Send, modtag og læs dine e-mail online.


4.2: PhpMyAdmin

Login p책 phpMyAdmin med de koder du fil oplyst, da du oprettede din database (Se punkt 3.2) Efter du er logget ind p책 din database, kan du begynde at redigere oprette, importere eller eksportede din / dine databaser. 4.3: WebFTP

Med WebFTP kan du uploade filer og mapper, samt indstille rettigheder for mapperne p책 dit webhotel med meget mere. Du kan logge ind med dine FTP koder, som du fik tilsendt i din velkomstmail for din bestilling af webhotel.


1: Folderens indhold: Her kan du se indholdet af hele dit webhotel. Du kommer typisk til ar arbejde med folderen der hedder ”html” da det er her alle dine hjemmeside filer vil (skal) ligge. Du bør ikke rette i andre mapper end mappen ”html” med mindre du har infgående kendskab til indholdet af mapperne. Dit webhotel vil muligvis holde op med at fungere. 2: Dato for seneste ændring af mappen 3: Mappens placering 4: Her kan du indstille skrive & læse rettigheder på dine mapper. Vi anbefaler at du er MEGET omfhyggelig med at lukke mapperne efter dig igen, da mapper der står med rettigheder sat til eks. 777, desværre også er en indgang for hackere og lign. 5: Ønsker du at slette, ændre eller downloade en mappe eller filer, skal du sætte flueben ud for den fil eller mappe du ønsker at ændre, slette eller downloade.

Skift af webhotel  

Vil du ændre din hosting fra din nuværende leverandør til web10, det er en ret simpel opgave. Du foretager en bestilling web hosting med din...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you