Page 1

Lav hjemmesider - FrontPage

4. Indsæt billede Det er vigtigt at hjemmesiden ser godt ud, så vi vil gerne indsætte et billede. På Internettet har vi fundet et billede af en kaktus, som kunne passe godt til vores baggrund. Vi vil gerne have en kaktus på hver side af overskriften under den vandrette streg. Vi placerer markøren foran overskriftens første bogstav, og klikker på ikonet Indsæt billede . Filen ligger på disketten, så vi skriver bare navnet a:Kaktus.gif og klikker OK. Derefter flytter vi markøren til slutningen af sætningen og gentager processen. Vi har nu indsat to billeder på hjemmesiden.

Fig. 208. Billedet indsættes på hjemmesiden. Fig. 207. Indsæt billede fra fil.

Opgave 27 1. Prøv at gøre kaktusserne større (klik på kaktussen og træk i de små kvadrater). 2. Find selv et billede på Internettet og sæt det ind på siden.

5. Indsæt link Det næste, vi vil prøve, er at oprette link fra vores første side til en anden side, vi selv fremstiller. Vi opretter først en ny side ved at klikke Filer/Ny i menulinien og gemmer den som Side2.htm i mappen Hjemmeside, hvor vores andre filer også er gemt. På den nye side vil vi have link til Internettet. Først skal vi lave et link mellem de to sider. Vi skriver “Klik her for at gå til side 2” på side 1 og markerer teksten (figur 209). Fra denne tekst vil vi oprette et link til side 2. Vi klikker på ikonet Indsæt Hyperlink .

105


Lav hjemmesider - FrontPage

Fig. 209. Teksten markeres. Fig. 210. Indsæt hyperlink.

Vi vælger fanebladet Åbne sider, da vi ikke skal linke til Internettet (www), men til en side vi selv har lavet. Vælg siden Side2 og klik OK. Den markerede tekst bliver nu blå og understreget.

Fig. 211. Det indsatte link er nu blåt og understreget.

For at kunne komme tilbage til side 1 er det nødvendigt at oprette et link, der peger tilbage til denne side. Derfor skriver vi nederst på side 2: “Tilbage til side 1”. Vi markerer teksten og opretter et link til side 1. Vi kan nu, efter at have gemt de to sider, bevæge os frem og tilbage mellem siderne i en browser. Side 2 er stadig tom, så vi indsætter en ny baggrund og nogle linier. Dette gøres præcis som på side 1. Vi vælger filen Chalk.jpg som baggrund og som øverste linie filen Tiedye.gif. Begge filer ligger på disketten. Nu vil vi lave links til Internettet, og det gælder om at have URL’en (adressen) på siden klar. Det er vigtigt, at adressen er 100% rigtig. På side 2 kan vi indskrive vores link. Hvis vi skriver adressen på linket på hjemmesiden

106


Lav hjemmesider - FrontPage

(f.eks. www.pol.dk) finder FrontPage Express selv ud af, at det er et hyperlink, vi har lavet, og vi behøver ikke gøre mere. Hvis vi skriver noget andet (f.eks. Klik og Leg), skal vi ind og angive adressen. Vi markerer teksten og klikker igen på ikonet Indsæt Hyperlink, men denne gang vælger vi fanebladet World Wide Web og skriver adressen www.lego.com i skrivefeltet. Vi afslutter med OK (figur 212). Fig. 212. Link til Internettet skrives her. Vi har i figur 213 oprettet flere links og foran hvert link indsat et stykke grafik. Det gør vi på samme måde, som da vi indsatte kaktusser på side 1. Den grønne kugle hedder l_green.gif og ligger på disketten.

Fig. 213. Vores anden hjemmeside med link til Internettet.

Opgave 28 1. Indsæt nogle af linkene fra kapitel 5 i denne bog. 2. Tjek linkene i browseren.

107

Lav din egne hjemmesider  

I Web10 det er nemt at få sin egen hjemmeside, og vi virkelig gerne hjælpe dig på vej. Når du har fundet og købt det domæne, du ønsker, har...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you