Page 1

w u r o o v Stem ! Â n e t i e t priori

en s s a l k e g i l a t Twee n e l o h c s e d n i

s r a a n e k e b r a Scha ven r e w n a a n e opleiden

laire Geraets, Axel Bernard en C TB•PVDA+ 1 en 2 op de lijst P Schaarbeek

Op 14 oktober, stem ik voor mijn prioriteiten

V.U.: Marie-Rose Eligius, Lemonnierlaan 171, 1000 Brussel

, n e g n i n o w e r Meer openba en z j i r p r u u h e r goedkope


Lagere huurprijzen

De PVDA in Schaarbeek, een partij die het verschil maakt

Wonen is te duur. Schaarbeek is één van de twee Brusselse gemeentes met het laagste aantal sociale woningen per inwoner. Slechts 6% van de Schaarbeekse woningen zijn in publieke handen. In Evere is dat 14%. In Watermaal-Bosvoorde 19,5%. De gemeente moet 3500 nieuwe publieke woningen aan betaalbare huurprijzen (ver)bouwen. Dit is mogelijk door terreinen die leegstaan niet over te laten aan de privésector om er kantoren of luxeappartementen te bouwen. De gemeente kan ook huizen opkopen die te koop staan. Met de hulp van het Gewest kan ze aan elk vastgoedproject zelfs een minimum van 30% betaalbare publieke woningen opleggen.

D

e PVDA (Partij van de Arbeid) is sedert 20 jaar actief in Schaarbeek. In 1992 opende ze De Sleutel, het eerste medisch centrum dat gratis geneeskunde voorziet in de gemeente. De PVDA is een partij die strijdt tegen de discriminatie en het racisme dat zo tekenend geweest is in de geschiedenis van deze gemeente. De PVDA, dat zijn meer dan 5000 actieve leden op het sociale terrein. Vermindering van de prijs van medicatie, verlaging van de btw op levensnoodzakelijke energie, het instellen van een belasting op de fortuinen van miljonairs om te kunnen investeren in werkgelegenheid, huisvesting en onderwijs. Dit zijn enkele van de campagnes die ze de laatste jaren voerde. Wij willen deze strijd verder zetten door ons in de gemeenteraad te vestigen. De resultaten van onze enquête bij bijna 1000 Schaarbeekenaars zijn veelzeggend: we bevinden ons in sociale crisistijden. Veel families hebben de grootste moeilijkheden om hun huur of hun energiefactuur te betalen, om werk te vinden, of de weg naar een goede school. Een verkozene van de PVDA zal meer gewicht in de schaal brengen dan een 14e verkozene van de PS, een 7e verkozene van Ecolo of een nieuwe verkozene van de Burgemeesterlijst. Laten we op 14 oktober stemmen voor onze prioriteiten.

Een gemeente die haar jeugd een toekomst biedt Vandaag zijn meer dan 37% van de jongeren in de gemeente werkloos. Meer dan wie ook zijn zij het slachtoffer van de crisis. Deze situatie wordt nog verergerd door de discriminatie op de arbeidsmarkt. De gemeente kan werkgelegenheid voor onze Schaarbeekse jongeren een boost geven door hen op te leiden en hen voorrang te verlenen voor de jobs die zij creëert of subsidieert. De jeugd een toekomst bieden vereist ook meer middelen voor ontspanningsactiviteiten, vakanties en sport. De PVDA pleit om de sportcheques die in 2009 door de gemeente afgeschaft zijn, opnieuw in gebruik te nemen. Deze maken het beoefenen van sport aan democratische prijzen voor iedereen mogelijk.

Tweetalige scholen, meer kansen op de arbeidsmarkt

Een stem die het verschil kan maken is een stem voor de PVDA. Want in Schaarbeek is stemmen voor de PS hetzelfde als stemmen voor de MR. Ecolo of cdH kiezen, komt dan weer neer op stemmen voor FDF.

De toekomst van onze kinderen ligt voor een groot deel in handen van ons onderwijs. Elk van hen moet een plaats krijgen in een kwaliteitsvolle school. Om de generatie van morgen een toekomstperspectief te bieden is tweetaligheid meer dan een troef. Zowel op de arbeidsmarkt, waar talenkennis belangrijker is geworden, als voor de verdraagzaamheid binnen de samenleving. De gemeente Schaarbeek kan immersieklassen organiseren en zich inzetten voor de toename van tweetalig onderwijs in alle scholen en in alle jaren van het onderwijs.


De PVDA, een volledige lijst van 47 kandidaten

meer werkgelegenheid voor betere diensten De gemeente moet meer onderwijzers, straathoekwerkers en personeel voor rusthuizen aannemen. De bouw van nieuwe goedkope publieke woningen en nieuwe scholen voor onze kinderen zal ook een positieve invloed hebben op de werkgelegenheid. Dat betekent meer kansen voor de Schaarbeekenaren om een job te vinden. En om waardig werk te garanderen moeten we tevens de strijd aangaan tegen discriminatie op de arbeidsmarkt.

Schaarbeek, een gemeente die zich opent naar de wereld De PVDA zet zich in voor internationale solidariteitsprojecten. Ons medisch centrum, De Sleutel, heeft als zuster het gezondheidscentrum te Battir. Battir is een Palestijns dorp dat bedreigd wordt door de muur en de Israelische bezetting. Wij willen de band tussen Battir en Schaarbeek uitbreiden. De gemeente kan actief de “boycot, desinvestering en sancties” campagne ondersteunen om Israël te dwingen het Internationale Recht te respecteren. Deze geweldloze campagne wordt ondersteund door honderden organisaties wereldwijd.

1. Axel BERNARD 2. Claire GERAETS 3. Gérard MUGEMANGANGO 4. Naïma AHMITTACH 5. Cetin CAKIR 6. Jan BUSSELEN 7. Gloriose MUKANGANGO 8. Benjamin DEVOS 9. Mathilde EL BAKRI 10. Pierre OBOLENSKY 11. Emmylou BARRERE 12. Candidat d’ouverture 13. Antoine MOENS DE HASE 14. Philippe DUPRIEZ 15. Lieve FRANSSEN 16. Elisa GROPPI 17. Rani ZAILACHI 18. Liza LEBRUN 19. Joaquim DA FONSECA 20. Soufiane FRAJI 21. Elisabeth MERTENS 22. Candidat d’ouverture 23. Frédérique GILLES • verruimingskandidaat • 24. Giovanni GUZZO 25. Maria KATMERIDOU 26. Hafsa LACHKAR 27. Charlie LE PAIGE 28. Aurélie MEUNIER 29. Pierre LEMPEREUR 30. Neal MICHIELS • verruimingskandidaat • 31. Empongo MBOBOKO 32. Bahrija MOCEVIC 33. Benyounes MELLOUL 34. Fatiha AHCINI 35. Nathan GEHENOT 36. Fanny MOENS DE HASE 37. Jean-François STREEL 38. Linde MORIAU 39. Quentin VANBAELEN 40. Jacqueline OFOGBA 41. Jawad ZAILACHI 42. Hafida OULAD ABDESLAM 43. Jozefine DE PRINS 44. Shabani Kyanza 46. Jan FERMON 46. Dudu TOPAL 47. Selma BENKHELIFA • verruimingskandidaat •


Wie moet de crisis betalen? In Schaarbeek heeft de gemeente met ons geld gespeeld. Ondanks de crisis in 2008 heeft

Kandidaten met een ideaal

Axel Bernard,

Claire Geraets,

voorzitter van de PVDASchaarbeek “Ons doel? De Schaarbekenaars van een stem voorzien en samen een gemeenschap bouwen, op onze maat die beantwoordt aan onze noden en niet aan winstbejag.”

arts in De Sleutel “Ik heb me steeds ingezet voor het recht op gezondheidszorg voor iedereen. Ik stel vast dat sociale ongelijkheid ziek maakt. Daar moet paal en perk aan gesteld worden, want gezondheid is een recht.”

de gemeente in 2009 nogmaals meer dan 9 miljoen euro geïnvesteerd in nieuwe aandelen van Dexia. Volgens de traditionele partijen een “verantwoorde” investering (Lijst van de Burgemeester), “onontbeerlijk” (PS), “noodzakelijk” (Ecolo) en “redelijk” (cdH). Heel de gemeenteraad heeft op deze manier met ons belastinggeld gespeeld en ze hebben het… allemaal verloren. In totaal heeft de gemeente een patrimonium van 100 miljoen euro verspeeld. De helft van haar jaarlijks budget! Vandaag betalen de Schaarbeekenaren nog steeds voor de leningen die de gemeente hiervoor aangegaan is.

Gérard Mugemangango, boekhouder-fiscalist “Mijn klanten geven zich volledig voor hun werk en toch daalt hun koopkracht. Om aan de sociale noden tegemoet te komen en te strijden tegen de werkloosheid is een belasting van 1% op de grootste fortuinen rechtvaardig.”

Wij willen de crisis niet betalen. Ouderen verplichten langer te

werken, werklozen uitsluiten, de lonen inperken: de traditionele partijen doen ons de crisis betalen. In Schaarbeek vertaalt dit zich in nieuwe belastingen (gemeenschapsbelasting, belasting voor parkeren…) en de verlaging van sociale diensten (cultuur- sport- en jeugdbeleid, crèches…).

Cetin Cakir,

Jan Busselen,

tramconducteur “Als zoon van een immigrantarbeider sta ik op de lijst PTB*PVDA+, om mensen te helpen en niet voor een bodemloos winstbejag. Meer specifiek zou ik graag de jongeren willen ondersteunen om langer te studeren. Ik ben tevens voorstander van een multiculturele en interculturele gemeente.”

leraar “De communautaire verdeeldheid in ons land neemt toe, samen met de sociaaleconomische ongelijkheid. De PVDA is de enige nationale partij die zowel in het zuiden als in het noorden van het land actief is tegen de bezuinigingspolitiek. Deze eenheid en een doordacht programma vormen de basis voor een echt sociaal beleid en een gemeente op mensenmaat.”

Een doordacht sociaal noodplan. Wordt het geen tijd om

Selma Benkhelifa,

ons te buigen over de echte verantwoordelijken voor de crisis? De banken, de speculanten en de miljonairs. De PVDA heeft een sociaal noodplan ontwikkeld met o.a. een miljonairstaks die jaarlijks 8 miljard euro kan opbrengen. Een groot deel van dit geld kan geïnvesteerd worden in openbare werkgelegenheid en onderwijs. Ook de gemeenten kunnen voorzien worden van een kapitaalinjectie, want veel gemeenten hebben te weinig geld om nog een sociale rol te vervullen.

advocate, verruimingskandidaat “Als geëngageerd burger strijd ik aan de zijde van mensen zonder papieren en neem ik deel aan projecten in de Derde Wereld. De situatie daar en de toename van de armoede hier, hebben dezelfde oorzaak: het ongebreideld kapitalisme. Het bouwen aan een fundamenteel andere samenleving is daarom noodzakelijk.”

www.schaarbeek.pvda.be

Hoe kan u ons steunen? U KAN DE PTB•PVDA+ OP VEEL MANIEREN HELPEN: ❏ Ik stem PTB•PVDA+ ❏ Ik wil helpen om Axel en Claire in de gemeenteraad te stemmen door:

❏ mensen te overtuigen om op PTB•PVDA+ te stemmen

❏ een affiche aan het raam te hangen

❏ folders in mijn wijk te verdelen, in brievenbussen te steken...

❏ Ik wil de PVDA steunen, ik neem een lidkaart

Naam: Voornaam: Straat: Postnummer:

nr:

Gemeente:

GSM/tel:

❏ Ik wil op activiteiten uitgenodigd worden ❏ Ik wil via SMS op de hoogte blijven ❏ Ik steun en stort op Steunfonds PVDA, BE05 0011 1514 8675 of steun online www.pvda.be/steun

E-mail:

Terug te sturen naar PTB•PVDA+/ Haachtsesteenweg 276 - 1030 Brussel

flyer pvda schaerbeek  

met Axel Bernard et Claire Geraets