Page 1

SPRING/ SUMMER 2017

LOOKBOOK


R E T RO

style


S U KI E N K A KL AU DI A ST YL M43219


K AMIZ ELK A BERGAMO M43170 GOLF MADAM M43130 SPÓDNIC A MADAM M43131


KO SZ U L A MG MEG M42883 SP ODNIE L AT TORE M39059


O FFI C E look

BLUZK A KL AUDIA ST YL M43220 ŻAKIE T L AT TORE M43050 SPÓDNIC A MART E X M43318


S P O DN I E L AV I N I A M42504 Å» A KI E T L AT TO RE M30427 B LUZ K A L AT TO RE M43107


BLUZK A Y UL A M 43121 ŻAKIE T CLEO M 00384 S P ODNIE F ICC AREL L I M 43404


BLUZK A BREJACK M43088 PŁASZCZ ADIK A M43371 SP ODNIE B S JE ANS M43333


KO SZ U L A VAN D ER ELST M43329 SPÓDNIC A MG MEG M43259


BLUZK A KL AU DIA ST Y L M3770 6 ŻA KIE T CLEO M4334 6 SP OD N IE J. B . B O ROWIECKI M4324 3


BLUZK A JULIA M43098 KO SZ U L A MADAM M43133 SPÓDNIC A MADAM M43132


CHIC

outfit


SUKIENK A MADAM M43137


BLUZK A L AT TORE M43107 ŻAKIE T L AVINIA M42501 SPÓDNIC A MADAM M43142


BLUZK A ENTREE M25689 ŻAKIE T L AT TORE M33724 SP ODNIE L AT TORE M39059


WILD

print

GOLF MADAM M43130 PŁASZCZ PIMA M42687 SP ODNIE AB S SIGMA M43126


KO SZ U L A SEPJA M42753 SP ODNIE J.B . B OROWIECKI M43244


BLUZK A AB S SIGMA M43124 PŁASZCZ L AT TO RE M42927 SPÓDNIC A MG MEG M43016


RO M A N TI C girl


BLUZK A MG MEG M42883 ŻAKIE T EL AR A RISE M42988 SPÓDNIC A EL AR A RISE M42986


BLUZK A ST YLOV E M43387 PŁASZCZ PIMA M42858 SPÓDNIC A MADAM M43131


BLUZK A ST YLOV E M43384 SPÓDNIC A MART E X M43442


BLUZK A M&M M36717 PŁASZCZ L AT TORE M43272 SPÓDNIC A MART E X M43318


SUKIENK A L AT TORE M16872 SPÓDNIC A SO PH IE M43028


NI G HT party

SUKIENK A V EGAS M43031


SUKIENK A LUIZ A M43365


SUKIENK A VOX M43323


C ASUA L style


B LUZ K A B RE N DA M43470 SW E T E R PE K AB O O M43488 S PÓ DN I C A L A B L A N CHE M43461


SUKIENK A KIVI M43368 PŁASZCZ ADIK A M43371


KO SZ U L A L A BL AN CHE M43459 SP ODNIE J.B . B OROWIECKI M43239


BLUZK A L A BL AN CHE M43116 K AMIZ ELK A BERGAMO M41475 SP ODNIE J.B . B OROWIECKI M43235


BLUZK A BER JACK M43088 ŻAKIE T L AT TORE M43050 S PÓDNIC A L AT TORE M43203


BLUZK A ST YLOV E M43385 PŁASZCZ ADIK A M43374 SP ODNIE J.B . B OROWIECKI M43235


SP O R T Y look

SUKIENK A KIVI M4326 9 SUKIENK A PEK AB OO M4337 1


SIEDZIBA GŁÓWNA Nowa Hala G ul. Żeromskiego 6, 95-030 Rzgów

GALERIA ECHO KIELCE

PTAKMODA WARSAW EXPO

ul. Świętokrzyska 20, 25-406 Kielce

Warsaw Expo - Hala A Al. Katowicka 62 05-830 Nadarzyn

ul. Żeromskiego 8 95-030 Rzgów

GALERIA PESTK A POZNAŃ

GALERIA MAGNOLIA WROCŁAW

GALERIA JURAJSK A CZĘSTOCHOWA

Aleje Solidarności 47 61-696 Poznań

Legnicka 58 54-204 Wrocław

Aleja Wojska Polskiego 207 42-200 Częstochowa

PTAK OUTLET

Lookbook Ptakmoda SS 2017  
Lookbook Ptakmoda SS 2017  
Advertisement