Page 1

Autor: Patrycja Buza


Jak powinien wyglądad e-podręcznik doskonały? W tejże pracy chciałabym przedstawid swoją wizję takiego urządzenia. Przede wszystkim pragnę nadmienid, że moim zdaniem e-podręcznik nigdy nie zastąpi tego prawdziwego. Nigdy nie zastąpi poczucia uścisku na twardej, czy miękkiej, okładce, zapachu druku, dźwięku przewrócenia strony. Aczkolwiek jest sposób na to, by jak najbardziej przybliżyd nam te „doznania”, dodatkowo ułatwiając nam niektóre rzeczy. Przede wszystkim e-podręcznik jest w jakiś sposób lepszą alternatywą, wygodniejszą. W jednym urządzeniu można pomieścid niejedną książkę, w zależności od pojemności i stanu pamięci danego czytnika. Takie urządzenie powinno byd lekkie i łatwe w obsłudze. Nie wszyscy znamy się jednakowo na postępie w technice. Niestety często zdarza się, że im nowszy wynalazek równa się z bardziej skomplikowanym. Nic bardziej mylnego nie powinno się wydarzyd.


Taki czytnik musi byd lekki i dostatecznie czytelny, by każdy umiał go obsłużyd, przynajmniej bez większych problemów. Co powinien zawierad taki e-podręcznik? Są to już rzeczy, które niekoniecznie musi zawierad, a raczej powinien, jeśli chce zachęcid ludzi do kupna. Niesamowicie ułatwiającą życie opcją, jest dodawanie swoich własnych notatek. Jeśli, przykładowo, uczeo czyta lekturę na takim oto elektronicznym podręczniku i chciałby podkreślid coś, co jego zdaniem mogłoby pojawid się na sprawdzianie – po prostu zaznacza to, albo dopisuje coś na marginesie. Myślę, że jest to jedna z tych opcji, która naprawdę nieraz przyda się niejednemu użytkownikowi. Kolejną przydatną rzeczą jest zakładka. Zakładek można mied nieograniczoną ilośd i zawsze powrócid błyskawicznie do strony, która jest właśnie nią oznaczona. Taka szybka nawigacja po elektronicznej książce to na pewno coś, co przeważa w konkurencji e-book’owoksiążkowej. Jest coś, co przybliża nam czytanie z czytnika do prawdziwej książki. Jest to rzecz prosta i małostkowa, ale rzeczywiście bardzo pocieszna. Jest to dźwięk przewróconej kartki, gdy przewijamy stronę. Podsumowując, według mnie idealny e-podręcznik powinien: byd lekki, łatwy w obsłudze, mied kilka ułatwiających czytanie opcji. Jest to jednak rzecz względna, ponieważ nic nie zastąpi nam tej prawdziwej przyjemności zwyczajnej, drukowanej książki!


Dobre strony

Złe strony

Epodręcznik

Lekki, pomieści dużo materiałów, poręczny, Ma wiele ułatwiających opcji, można zabrad go wszędzie

Może łatwo się zepsud np. poprzez upuszczenie, zalanie wodą, po dłuższym czasie użytkowania bolą oczy

Podręcznik

Zapach druku, dźwięk stron, możliwośd dotyku, nie bolą oczy, ciężko zepsud, chod zalaną książkę ciężko się czyta

Dużo waży, jest nieporęczna, nie mieści się wszędzie

1f buza patrycja mójwymarzonyepodręcznik  
1f buza patrycja mójwymarzonyepodręcznik  
Advertisement