Page 1

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 2014 Paardesportvereniging LICKEBAERT Op MAANDAG 17 MAART 2014 om 20.00 uur in de kantine van MANEGE MIDDENHOF Geachte leden, Graag nodigen wij u uit voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering op 17 maart 2014 om 20.00 uur. Deze jaarlijkse vergadering is bedoeld om u als lid op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen binnen de vereniging waaronder de activiteiten en de financiĂŤn. Uw aanwezigheid wordt bijzonder op prijs gesteld! 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Agenda:

Opening Ingekomen stukken en mededelingen Behandeling van de notulen van de Algemene Ledenvergadering 2013 Verslag van de diverse commissies FinanciĂŤle verslaglegging van de penningmeester over het jaar 2013 en het vaststellen van de begroting voor 2014 Verslag van de kas controle commissie Verkiezing nieuwe kas controle commissie Overige mededelingen van het bestuur Verkiezingen bestuursleden (voorzitter en een bestuurslid) Vrijwilligers Huldiging van de kampioenen Rondvraag Sluiting

Algemene ledenvergadering 2014  
Algemene ledenvergadering 2014  
Advertisement