Page 1


ZDJĘCIA PASZPORTOWE W STUDIO I W DOMU

W STUDIO | W DOMU | PŁATNOŚĆ KARTĄ | DRUK NA MIEJSCU DZIECI | NIEMOWLĘTA | DZIECI AUTYSTYCZNE MILE WIDZIANE

WWW.ZDJECIAPASZPORTOWE.CO.UK

WWW.POLSKIEWESELE.INFO POLSKI DJ, WODZIREJ, FOTOGRAF

WESELA URODZINY IMPREZY FIRMOWE

02890 997329 07722 812233


Baran (21 marca – 19 kwietnia)

Lew (23 lipca – 22 sierpnia)

Strzelec (22 listopada – 21 grudnia)

po zdobytym sukcesie nie powinna was kulturalnym. Trzymajcie swoje nerwy na przed kolejnymi wyzwaniami. Pomimo wiary

i wyjazdów.

Byk (20 kwietnia – 20 maja)

Dnia Zakochanych.

Panna (23 sierpnia –

(22 grudnia – 19 stycznia) w sprawach materialnych oraz zdrowotnych.

z miejsca. Czeka was dobry okres w pracy. znalezienie nowej pracy stoi przed wami

z ukrytym zamiarem wykorzystania was.

(21 maja – 20 czerwca)

Rak (21 czerwca – 22 lipca)

Waga

oddzielcie ziarno od plew i zdecydujcie sami co ma dla was priorytet.

Skorpion Walentynek. Dla samotnych jest to dobry czas,

Wodnik (20 stycznia – 18 lutego)

Ryby (19 lutego – 20 marca)

Marzycielskie i melancholijne Ryby w tym

21 listopada) ewentualne konsekwencje. Dobry czas, by

HOROSKOP NA

LUTY 2018

narzucajcie zbytnio swojej woli innym

Grzegorz Adamek


www.angielskibelfast.co.uk

BEGINNERS Excercise 1. Complete the following questions using the words in brackets. All questions are in the Present Simple. 1. Where (your parents/live) .................? 2. Which restaurant (you/prefer) .................? 3. How much (a room/cost) ................. in your hotel? 4. Where (he/go/usually) ................. for his holidays? 5. How often (you/play) ................. the guitar? 6. What time (the train/leave) .................? 7. How much (this book/cost) .................? 8. Why (you/not/like) ................. Paris? I think it's a wonderful city. 9. What kind of music (you/like) ................. ? 10. What kind of music (he/like) ................. ?

INTERMEDIATE Excercise 2. For each sentence, use the passive with "get" whenever possible. 1. I don't know why this class is always so dirty. It ................. (clean) every morning.

UPPERINTERMEDIATE Excercise 3. Fill in all the gaps with the correct tense. 1. When Carol called last night I ............... my favourite TV show. 2. I ............... for this company for more than thirty years and I ............... to stay here until I retire. 3. Sharon loves to travel. She ............... abroad almost every summer. Next year she plans to go to Peru. 4. Thomas is an author who ............... since he was a child. Altogether he ............... seven novels and three collections of short stories. 5. We were late because we ............... some car problems. By the time we got to the train Susan ............... for us for more than two hours. 6. Every day I ............... up at six, eat breakfast at seven and leave for work at eight. However, this morning I got up at 6:30, skipped breakfast and left for work late because I forgot to set the alarm. 7. Right now Jim ............... dinner and Sandra ............... the children to bed. Last night at this time they ............... the same thing.


Informujemy Relacjonujemy Radzimy Integrujemy www.naszexpress.pl redakcja.ne@gmail.com 07548893528 FB: Nasz Express

Andrea Dymus Redaktor Naczelna

www.naszexpress.pl redakcja.ne@gmail.com 07548893528 FB: Nasz Express

Andrea Dymus Editor-in-Chief

Nasz Express Magazyn dla Polaków w Irlandii Pó³nocnej

Information Report Advice Integration

Andrea Dymus Editor-in-Chief Nasz Express Magazine for Poles in Northern Ireland

Nasz Express Magazine for Poles in Northern Ireland

Information Report Advice Integration

Szko³a Jêzyka Angielskiego - zajêcia grupowe - ró¿ne poziomy zaawansowania - polscy nauczyciele

Angielski Belfast Szko³a Jêzyka Angielskiego - zajêcia w ma³ych grupach - ró¿ne poziomy zaawansowania - przygotowanie do egzaminów - konwersacje - doœwiadczeni polscy nauczyciele - ró¿ne metody nauki - przyjemna i luŸna atmosfera nauki

Szko³a Jêzykowa / Language School Kontakt: ang.belfast@gmail.com

Angielski Belfast

Szko³a Jêzykowa / Language School kontakt: ang.belfast@gmail.com

Angielski Belfast

Oprawa muzyczna już od £20/h - wesela - urodziny - prywatki - etc.

Jack Seven

DJ.Jack.Seven7@gmail.com

Jack 07928395036


Polita przedstawia nową linię produktów - świeżo wypiekane pieczywo. Dokładamy sił by nasze pieczywo było zawsze i najlepszej jakości. Polecamy bułki śniadaniowe - doskonałe na kanapki; chleb Wiejski 0.5 kg - by nigdy nie zabrakło codziennej porcji świeżego chleba na Twoim stole - oraz chleb Wiejski 1kg - dla całej rodziny! Tylko u nas znajdziesz swoje ulubione pieczywo na każdą okazję.

Polita - Twój dom daleko od domu.

www.polita.co.uk

Nasz Express, Nr 79 (02) - luty 2018  
Nasz Express, Nr 79 (02) - luty 2018  

Nasz Express, Nr 79 (02) - luty 2018 Magazyn dla Polaków w Irlandii Północnej "Informujemy. Relacjonujemy. Radzimy. Integrujemy." www.naszex...

Advertisement