Page 1

Van harte welkom Met jouw talent vind je in de Provinciale Secundaire School Bilzen ruimte voor creativiteit, zelfontplooiing en ondernemingszin.

Waarom kies ik Degelijk kwaliteitsonderwijs: onze afgestudeerden zijn het levende bewijs dat de afdelingen binnen PSSB garant staan voor een succesvolle loopbaan. Europese uitwisselingen: uitwisselingen met Noorwegen, Duitsland, IJsland, Tsjechië, Denemarken. Een gezonde discipline: duidelijke afspraken m.b.t. orde en tucht. Een moderne school: gelegen midden in een veilige en groene omgeving. Leerlingenbegeleiding: leerkrachten die de leerlingen kennen in samenwerking met het CLB-team. Up-to-date uitrusting: modern machinepark, CNC, PLC, lokalen voorzien van pc’s, smartboards, beamers, …. Samenwerking met de industrie: o.a. stages, industriedag, Europese- en GIP-projecten. Een actieve rol voor de ouders: o.a. via een dynamische ouderraad. Talrijke buitenschoolse sportactiviteiten: interscholen voetbalcompetitie, zwemmen, schaatsen, badminton, fitness. Educatieve en culturele activiteiten: ter vervollediging van het leerprogramma met financiële tussenkomst van de ouderraad. Veelzijdige service: eigen boekenverhuur, goede bereikbaarheid, extra studiebegeleiding, … 1

13-14


Even voorstellen … PSSB biedt na een degelijke observatie en oriëntatie in de A- en B-stroom van de eerste graad goed uitgebouwde TSO- en BSO-afdelingen. Een sterke theoretische onderbouw, intensieve praktische scholing en doorgedreven contacten met alle sectoren van de industrie zijn enkele van onze troeven. Dit stelt ons in staat de technologische ontwikkeling op de voet te volgen. Jongeren opvoeden tot weerbare volwassenen met toekomstperspectieven is ons kwaliteitslabel en maakt van ons het ‘technisch college’ van de omgeving.

Modern … De technologie gaat met sprongen vooruit. Wat vandaag nog actueel is, is morgen alweer verouderd. De keuze is simpel: stilstaan of evolueren. Wij kiezen voor het tweede. In luchtige, hedendaagse gebouwen, met behulp van de modernste leermiddelen en -methoden, trachten wij onze leerlingen voor te bereiden op hun taak in een steeds sneller evoluerende wereld.

Gelijke kansen … Onze school is geen grote anonieme mastodont. Onze leerlingen zijn geen nummer. Wij willen voor iedereen gelijke kansen en kiezen dus bewust voor een individuele en gedifferentieerde aanpak in de vorm van doorgedreven begeleiding en oriëntering. Vooral in de eerste graad werken we sterk op motivatie en studiebegeleiding omdat op tijd een probleem detecteren reeds de helft van de oplossing is. Voorkomen blijft steeds beter dan genezen. Naast dit alles vormen een vriendelijk klimaat, een persoonlijke omkadering, ondersteuning op socio-emotioneel vlak en een sfeer waarin over méér dan de leerstof alleen kan en mag gesproken worden, de unieke charme van PSSB. 2

13-14


Dit mag je ook weten … Begeleiding … De begeleiding en de opvang van de leerlingen, vooral die van het eerste jaar, vergt van de leerkrachten een speciale inspanning. Het komt er op aan tijdens de eerste dagen de leerlingen, die nog maar pas de lagere school verlaten hebben, van alle drempelvrees te bevrijden en ervoor te zorgen dat zij zich thuis voelen in hun nieuwe omgeving. Daarom organiseren wij voor deze leerlingen gedurende de eerste schoolweek een geruststellend onthaal. Gedurende deze week maken de eerstejaarsleerlingen kennis met hun klasgenoten, de leerkrachten, het schoolreglement en alles wat reilt en zeilt in de school. Verder staat deze week in het teken van verkeer en veiligheid en wordt ze afgesloten met een fietstocht.

Pedagogisch-didactische begeleiding… Door de vakoverschrijdende eindterm ‘leren leren’ na te streven, trachten wij de leerlingen te helpen om op een aangepaste en efficiënte wijze hun leerstof te verwerken. Na een langdurige afwezigheid zijn de leerkrachten bereid, tijdens de middagpauze of na de schooluren, je te helpen bij het inhalen van de leerstof. Verder is er de klassenleraar waarbij je altijd terecht kan en die je als vertrouwenspersoon kan leren waarderen. Hij is ook de persoon die tijdens ouderavonden in nauw contact staat met de ouders.

Leerlingenbegeleiding in verband met gedragsproblemen … Het begrip gedragsproblemen dekt een hele lading. Hoe ernstiger en hoe langer het probleem duurt, hoe meer mensen bij de mogelijke oplossing betrokken moeten worden. Daarom hebben wij in onze school een leerkracht die vrijgesteld is om zoveel mogelijk gehoor te geven aan deze problemen. De leerlingenbegeleidster zal met een stapsgewijze aanpak hulp bieden en trachten te voorkomen dat het probleem nog toeneemt, indien nodig samen met het CLB.

3

13-14


Onze afdelingen onder de loep genomen

Eerste jaar A en B Eerste gemeenschappelijk jaar A

Kies je voor het eerste jaar A, dan krijg je algemene vakken zoals Nederlands, wiskunde, Frans, natuurwetenschappen en aardrijkskunde. Om je kansen naar alle richtingen open te laten, bieden we een aanvullend urenpakket aan voor de vakken Engels en wiskunde. Studeren is hier noodzakelijk. De computer zal een sterke ondersteuning zijn in vele lesopdrachten. Het is belangrijk dat je meekan op het niveau dat voor jou het meest geschikt is. Ben je bv. sterk in wiskunde, dan krijg je verdiepingsoefeningen. Lukt het wat minder vlot, dan probeert de leerkracht je achterstand bij te werken. In de extra uren techniek leer je technische systemen gebruiken, ontwerpen en realiseren. Met onderzoeksopdrachten leer je kritisch denken. Er is ruime aandacht voor creativiteit. Lessentabel zie pag. 23.

4

13-14


Eerste jaar B (aanpassingsklas)

Had je het wat moeilijker op de lagere school en was het vele leren steeds opnieuw een loodzware opgave? Dan is de B-klas voor jou de beste keuze. In deze zogeheten ‘aanpassingsklas’ zit je in een kleine groep waardoor elke leerling actief aan de les kan deelnemen. De gewone theorievakken blijven belangrijk, maar bevatten veel herhaling uit het basisonderwijs, zodat je de leerstof beter kan ‘verteren’. Maar in de B-klas maken we ook ruimte voor de doe-vakken! Techniek bijvoorbeeld is een vak waarbij de leerlingen oefeningen en complete werkstukjes maken in hout, metaal en kunststoffen. Ook elektriciteit, bouw, voeding, decoratieve en grafische technieken komen hierbij aan bod. Zo ondervinden leerlingen geleidelijk aan waar hun voorkeur naar uitgaat. Elk kind heeft mogelijkheden maar je moet ze ontdekken. Dat precies stimuleren we in de B-klas en daardoor zal je ook meer met zin en ijver naar school komen. Lessentabel zie pag. 23.

5

13-14


Tweede jaar Eerste graad, tweede leerjaar Handel

De richting handel maakt je vertrouwd met de commerciĂŤle en administratieve wereld. Hier heeft de informatica een belangrijke plaats ingenomen. Het aanleren van computervaardigheden is dan ook echt noodzakelijk. De specifieke handelsvakken en dactylografie worden ondersteund door een algemeen vormend lessenpakket waarin talen en wiskunde ruime aandacht krijgen. Het tweede leerjaar biedt je doorstroommogelijkheden naar diverse studierichtingen of een verdere opleiding in de sector handel en administratie. Lessentabel zie pag. 23.

Eerste graad, tweede leerjaar Mechanica-elektriciteit

Deze studierichting is duidelijk technisch gericht. Er wordt aandacht besteed aan moderne technieken, zowel op theoretisch als op praktisch vlak. Je maakt kennis met twee belangrijke domeinen van de technologie: mechanica en elektriciteit. De technologie wordt kritisch benaderd. Denken en doen ondersteunen elkaar en laten plaats voor eigen inbreng en creativiteit. Ben je handig, praktisch ingesteld en heb je zin voor nauwkeurigheid, dan is dit jouw richting. Lessentabel zie pag. 23.

6

13-14


Eerste graad, beroepsvoorbereidend leerjaar Elektriciteit - Metaal

Je krijgt een opleiding waarin theorie beperkt wordt ten voordele van praktijk. Dit betekent dat je vele uren per week praktisch aan het werk bent. Zowel voor elektriciteit als voor metaal zal je de basisvaardigheden aanleren bij de praktische uitvoering van de opdrachten. Zo sluiten theorie en praktijk nauw op elkaar aan. Hierdoor kan je zelf ontdekken welk beroepenveld je het meest aanspreekt om zo in het derde jaar een gemotiveerde keuze te maken. Het bieden van structuur en een individuele benadering zijn pijlers in ons pedagogisch project. Structuur geeft houvast en is als zodanig een element dat helpt om onzekerheid en faalangst te voorkomen. Aandacht voor individuele noden en ondersteuning met oog voor eigen mogelijkheden en ontwikkeling zullen ertoe bijdragen een persoonlijke evolutie te realiseren. Lessentabel zie pag. 23.

Eerste graad, beroepsvoorbereidend leerjaar Kantoor en verkoop – Verzorging-voeding

De wereld van kantoor en verkoop biedt beroepsuitwegen naar o.a. bediende, telefonist(e), verkoopmedewerker … Computervaardigheden zijn niet meer weg te denken uit de kantooromgeving. Je maakt kennis met de boeiende wereld van handel, kopen en verkopen. Je leert je moedertaal correct spreken en foutloos schrijven. Ook in het Frans leer je je behoorlijk uit de slag te trekken. In het lessenpakket “voeding” ontdek je het belang van voedingsleer, maak je kennis met diverse bewerkings- en bereidingswijzen en leer je gezonde, lekkere gerechten bereiden. Het pakket “verzorgingstechnieken” laat je kennismaken met personenzorg en je leert er je eigen gezondheid en die van anderen bevorderen. Ook leer je op een creatieve manier sfeer scheppen in de woning. Lessentabel zie pag. 23.

7

13-14


Handel

Tweede graad en derde graad TSO Handel De studierichting handel biedt een opleiding voor administratieve en commerciële functies in het bedrijfsleven, in de dienstensector en bij de overheidsdiensten. Het is een sterk theoretisch gerichte afdeling waarbij de handels- en taalvakken zeer belangrijk zijn. Je moet dus wel wat aanleg voor talen hebben, graag met boekhoudkundige cijfers jongleren en interesse tonen voor het bedrijfsleven. Uiteraard is er ook aandacht voor vakken als informatica, tekstverwerking, wiskunde en economie. In de tweede graad maak je kennis met de administratieve en commerciële werking van een bedrijf. In het derde jaar gebeurt dit in het EKOE-project. Dit staat voor ‘Een Korte Ondernemingservaring’, waarin de werking van een kleine onderneming wordt nagebootst. De nadruk ligt op ethisch handelen. In het vierde jaar kunnen de leerlingen ervaringen opdoen tijdens de lessen virtueel kantoor. Via alle mogelijke communicatiekanalen wordt de werking van een levensecht kantoor nagebootst. In het vijfde jaar wordt de opgedane kennis effectief in de praktijk gebracht en lopen de leerlingen twee weken stage in een commerciële functie. Hierdoor worden ze voorbereid op een functie met verantwoordelijkheid in een winkel. Bovendien is er nog een stageperiode van twee weken in een administratieve functie om kennis te maken met de praktijk in een bedrijf, een verzekeringskantoor, een financiële instelling of bij de overheid. Voor de leerlingen van het zesde jaar is er een stageperiode van vier weken voorzien, waarbij het accent ligt op logistiek en internationale handel. Ze lopen stage in een bedrijf dat veel goederen moet vervoeren zowel in het binnen- als naar het buitenland en dit zowel via de weg, het spoor, per vliegtuig als per schip. De klas zes handel (6H) richt elk schooljaar een mini-onderneming op. Dit houdt in dat de klas een bedrijf opstart en verantwoordelijk is voor alle aspecten die bij het runnen van een bedrijf aan bod komen: aan- en verkoop, boekhoudiging, loonberekening en andere administratie. Wekelijks worden er twee lesuren aan de mini-onderneming besteed. Op deze manier doe je heel wat ervaring op, zowel op administratief als op persoonlijk vlak. Je leert presentaties houden, spreken voor een groep, verantwoordelijkheid nemen en werken in groepsverband. Dit schooljaar heet het bedrijfje ‘Luna Light Creations’ en worden er handdoeken, geplooid in de vorm van figuurtjes, kaarsen en theelichthouders verkocht. Lessentabel zie pag. 24 en 25.

8

13-14


Praktijk: oprichten van ondernemingen 3de jaar

4de jaar

6de jaar

EKOE-project

Virtueel kantoor

Mini-onderneming

• kennismaking met het bedrijfsleven

• samenwerking met externe firma

• van ondernemingsplan tot verkoop

• virtuele klanten- en leveranciersbanken

• aanleren van ondernemingsvaardigheden

• documentenstroom

• verwerven van startkapitaal • volledig zelfstandig een zaak runnen • dubbele boekhouding op computer

9

13-14


Mechanische vormgevingstechnieken Hoogtechnologisch projectonderwijs in nauwe samenwerking met de industrie. - deze afdeling biedt een innoverende opleiding aan in nauwe samenwerking met tal van bedrijven en hogescholen. - vakoverschrijdende hydraulische, pneumatische en elektromechanische projecten met speciale aandacht voor de nieuwste technologieën. - grensoverschrijdende samenwerking met 5 partnerscholen uit evenveel Europese landen ! - toeleverancier van onderdelen en know-how voor de mobiele scholen. De afdeling viel al herhaaldelijk in de prijzen (‘Peter Heller’ en ‘meest ondernemende school van Vlaanderen’) Lessentabel zie pag. 24 en 25.

10

13-14


Zevende specialisatiejaar TSO mechatronica (Se-n-Se) Dit specialisatiejaar beantwoordt duidelijk aan een behoefte bij leerlingen maar ook aan de noden van de industrie. Onderhoudsmechanici moeten een uitgebreide kennis hebben van automatisatie, pneumatica, hydraulica, mechanica, elektriciteit en elektronica, plc-sturingen,‌ Deze kennis wordt opgedaan in school, in externe opleidingscentra maar ook tijdens een vijf weken durende nijverheidsstage. Dit specialisatiejaar geeft studenten, met een technisch diploma van het secundair onderwijs, extra troeven in handen om met succes een job in de nijverheid uit te oefenen maar ook om de slaagkansen te verhogen van diegenen die hoger onderwijs willen aanvatten. De studenten krijgen om die reden ook een flink pakket wiskunde en technisch Engels aangeboden. Lessentabel zie pag. 25.

11

13-14


Lassen - constructie (7de specialisatiejaar Fotolassen) De opleiding “Lassen-constructie” begint op de tweede graad met een combinatie van algemene, theoretisch technische en praktische vakken. Het praktijkgedeelte bestaat uit het aanleren van basisvaardigheden op verspaningsmachines en een initiatie van lasprocedés. De derde graad organiseert een doorgedreven lasopleiding met elektrodelassen, half-automatisch lassen (MIG, MAG), autogeen- en TIG-lassen. Vanaf het vijfde jaar vindt de opleiding gedeeltelijk in de industrieën uit de regio plaats met stages en werkplekleren. Je hebt ook de mogelijkheid om een specialisatiejaar fotolassen te volgen zodat een diploma secundair onderwijs en gegeerde lascertificaten tot de mogelijkheden gaan behoren. Het beroep is veelgevraagd en financieel erg gewaardeerd. Onze lasafdeling is erg succesvol. Daarom wordt momenteel het lasatelier uitgebreid met nieuwe werkplaatsen. Lessentabel zie pag. 24, 25.

Zevende specialisatiejaar Fotolassen

De mogelijkheid om een zevende specialistiejaar fotolassen te volgen, biedt uitzicht op een diploma secundair onderwijs en het behalen van Europese lascertificaten. De leerlingen krijgen tevens de kans om het attest bedrijfsbeheer te halen. Lessentabel zie pag. 25.

12

13-14


Nieuw lasatelier en nieuwe technieklokalen

Door het succes van de afdeling lassen-constructie zijn de lasateliers te klein geworden. Om deze reden werd dan ook recent gestart met de uitbreiding van de bestaande lokalen (fase 1). Het gebouw bestaat uit een lasatelier en zes leslokalen. Het zal nu mogelijk zijn om grotere lasconstructies te realiseren. De leslokalen zullen ingevuld worden als teken- en technologielokalen, maar ook de werkplaatsen van de eerste graad zullen er een nieuwe thuis vinden. PSSB werkt verder aan de uitbouw van eigentijdse leslokalen en dus ook aan haar toekomst. 13

13-14


Verkoop (7de specialisatiejaar Winkelbeheer en etalage) • Vind je contact met mensen belangrijk? • Ben je commercieel ingesteld? • Wil je meer te weten komen over de administratieve verwerking van goederen in een zaak? • Is een aantrekkelijke presentatie van artikelen voor jou een must? • Wil je klanten bedienen in het Frans en het Engels?

Tweede graad BSO - Kantoor- en verkoopmedewerker In de tweede graag krijg je een opleiding die steunt op drie belangrijke pijlers: kantoor, verkoop en etalage, waardoor je voorbereid wordt voor zowel een job in de verkoop als voor een administratieve functie. Lessentabel zie pag. 24.

Derde graad BSO - Verkoop In de derde graad leggen we het accent op het leren verkopen en het maken van een aantrekkelijke etalage. Nu krijgen de stages een belangrijke plaats in je opleiding want al doende kan je het best leren! Lessentabel zie pag. 25.

14

13-14


Zevende specialisatiejaar Winkelbeheer en etalage Ben je van plan om later een eigen zaak te beginnen en wil je je nog verder verdiepen in beeldende vorming? Schrijf je dan in voor het zevende jaar Winkelbeheer en Etalage. In dit specialisatiejaar behaal je het getuigschrift van bedrijfsbeheer dat nodig is om je later als zefstandige te vestigen. Na het zevende jaar behaal je je diploma secundair onderwijs. Lessentabel zie pag. 25.

Wat na het zevende jaar? Nu ben je klaar om als verkoopmedewerker te gaan werken, maar ook jobs als vertegenwoordiger, afdelingschef, winkelverantwoordelijke of visual merchandiser behoren tot de mogelijkheden. Wil je verder studeren, dan behoren opleidingen in de sociale sector, onderwijs, verpleegkunde en kunstopleidingen tot de mogelijkheden. 15 13-14


Elektrische installaties (7de specialisatiejaar: IndustriĂŤle elektriciteit) Tweede graad BSO Elektrische installaties

De studierichting elektrische installaties bestudeert de basisbegrippen van elektriciteit en leidt de leerlingen op voor een job in de onderhoudsbranche of als elektricien in de residentiĂŤle sector. In de tweede graad gaat het om huishoudinstallaties. Deze studierichting vraagt inzicht in opeenvolgende handelingen, in planlezen en een goed geheugen voor symbolen. Bovendien wordt een grote mate van nauwkeurigheid, zelfcontrole en zin voor veiligheid vereist. Lessentabel zie pag. 24.

16

13-14


Derde graad BSO Elektrische installaties

In de derde graad krijgt de leerling een opleiding in de industriĂŤle elektriciteit, waar de automatiseringstechnieken niet meer weg te denken zijn. Deze studierichting vraagt inzicht en een zekere dosis logisch denken. Schemalezen, bordenbouw, programmeren, stages, ontwikkeling van nieuwe projecten en herstellingen van huishoudtoestellen maken deel uit van de opleiding. Nieuwe technieken, touchpanelsturingen, zonne-energie-installaties, logisch nadenken en leerlingen klaarstomen voor de toekomst, zijn de hoofdelementen van het laatste jaar elektrische installaties. Lessentabel zie pag. 25.

Zevende specialisatiejaar IndustriĂŤle elektriciteit

Het volgen van het zevende specialisatiejaar industriĂŤle elektriciteit biedt uitzicht op een diploma secundair onderwijs waardoor verder studeren mogelijk wordt. De leerlingen krijgen tevens de kans om het attest bedrijfsbeheer te halen. Lessentabel zie pag. 25.

17

13-14


Sport - spel - cultuur - uitstappen en vakoverschrijdende eindtermen

Uitstap voor de zesde en zevende jaren, bijvoorbeeld VenetiĂŤ en Barcelona. 18

13-14


PSSB …

wil jongeren begeleiden in hun groei naar volwassenheid en daarbij de vorming van de hele persoonlijkheid ter harte nemen. De vorming die onze school wil aanbieden gebeurt vanuit de concrete vakdoelstellingen en eindtermen zoals die in de leerplannen vermeld staan, aangevuld met onze eigen visie op opvoeding en onderwijs.

PSSB … meer dan studeren

PSSB is ook film, toneel, schoolkrant, fitness, Chrysostomos, samen brunchen, natuurexploratie, peter- en meterschap, culturele dagen, bedrijfsbezoeken, studiereizen, internationale uitwisseling, sport, meerdaagse buitenlandse reizen, goede doelen steunen. Jaarlijks organiseren wij een solidariteitsactie.

PSSB … schenkt ruime aandacht aan vakoverschrijdende projecten

Volgende contexten komen aan bod: ICT, fysische en psychische gezondheid, milieu, socioculturele, politieke en economische samenleving, sociorelationele ontwikkeling en leren leren. 19 13-14


PSSB-MOBILE SCHOOL vzw 20

13-14


Inschrijven voor 1A of 1B: - Van 1 t.e.m. 14 maart 2013: Voorrang voor broer of zus en kinderen van het personeel. Voorrang voor indicator of niet-indicator leerlingen. - Vanaf 15 maart 2013: vrije inschrijving. Voor 1A zijn er 25 plaatsen: 14 niet-indicator leerlingen en 11 indicator leerlingen. Voor 1B zijn er 32 plaatsen: 8 niet-indicator leerlingen en 24 indicator leerlingen. Noot: indicator-leerlingen zijn leerlingen met minstens ĂŠĂŠn van de volgende kenmerken: - kinderen die vorig schooljaar een schooltoelage ontvingen; - kinderen die geplaatst zijn; - kinderen van rondtrekkende ouders; - kinderen van wie de moeder geen diploma secundair onderwijs heeft of geen getuigschrift van het 6e jaar secundair beroeps-onderwijs.

Inschrijven voor alle andere jaren: (2e leerjaar 1e graad en hoger) Vanaf 15 april 2013: vrije inschrijving.

21

13-14


Praktische info Dagindeling:

De volgende lesindeling is van toepassing van maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd woensdag. Op woensdag stoppen de lessen om 12.10u. Iedereen aanwezig 08.30u Iedereen aanwezig 12.55u Eerste lesuur 08.35u Vijfde lesuur 13.00u Tweede lesuur 09.25u Zesde lesuur 13.50u Pauze 10.15u Pauze 14.40u Derde lesuur 10.30u Zevende lesuur 14.55u Vierde lesuur 11.20u Einde 15.45u Middagpauze 12.10u

Algemene onkosten

De school beschikt over een zeer goed uitgebouwd boekenfonds. De leerboeken worden aan een zeer redelijke prijs ontleend. Werkschriften, werkpak, turnkledij en gereedschappen worden eveneens door de school aan een zo voordelig mogelijke prijs verkocht. Voor elke klas is een kostenraming per schooljaar beschikbaar. Vervoer voor culturele en sportactiviteiten, bedrijfsbezoeken en andere uitstappen gebeurt meestal met de eigen schoolbus en is dus bijna kosteloos omdat de school het grootste deel van de kosten voor haar rekening neemt.

Contactgegevens Provinciale Secundaire School (PSSB) Appelboomgaardstraat 2 - 3740 Munsterbilzen (Bilzen) Telefoon: 089 62 92 21 – Fax: 089 50 22 46 http:// www.gsm-munsterbilzen.be – info@gsm-munsterbilzen.be www.pssb.be info@pssb.be

Openingsuren tijdens de zomervakantie 01/07/2013 t.e.m. 10/07/2013: 16/08/2013 t.em. 31/08/2013:

10.00u – 12.00u 14.00u – 16.00u 10.00u – 12.00u 14.00u – 16.00u 22

13-14


Lessentabellen

onder voorbehoud

Eerste graad 1ste en 2de leerjaar

Godsdienst/Zedenleer Lichamelijke Opvoeding Aardrijkskunde Nederlands Frans Geschiedenis Muzikale Opvoeding Wiskunde Plastische Opvoeding Techniek Natuurwetenschappen Engels ICT

Totaal

1A 2 2 2 4 4 2 1 5 2 4 2 1 1

Godsdienst/Zedenleer Lichamelijke Opvoeding Aardrijkskunde Nederlands Frans Geschiedenis Muzikale Opvoeding Wiskunde Plastische Opvoeding Techniek Natuurwetenschappen Nijverheidstechnieken ICT

1B 2 2 1 5 1 1 1 4 2 6 2 4 1

32

Totaal

32

Eerste graad, beroepsvoorbereidend leerjaar Elektriciteit - Metaal

Godsdienst/Zedenleer Lichamelijke Opvoeding Wiskunde Nederlands Frans Aardrijkskunde Natuurwetenschappen Geschiedenis Plastische Opvoeding Elektriciteit Metaal

Totaal

Eerste graad, tweede leerjaar Handel

Eerste jaar B (aanpassingsklas)

Eerste gemeenschappelijk jaar A

2ME 2 2 3 3 1 1 2 1 1 8 8

32

Eerste graad, tweede leerjaar Mechanica-elektriciteit

Godsdienst/Zedenleer Lichamelijke Opvoeding Wiskunde Nederlands Frans Engels Aardrijkskunde Natuurwetenschappen Geschiedenis Muzikale Opvoeding Techniek Handel Dactylografie ICT

2H 2 2 4 4 5 2 1 2 1 1 2 3 2 1

Totaal

32

Godsdienst/Zedenleer Lichamelijke Opvoeding Wiskunde Nederlands Frans Engels Aardrijkskunde Natuurwetenschappen Geschiedenis Muzikale Opvoeding Techniek Technologie Elektriciteit Technologie Mechanica Realisatietechnieken Elektriciteit Realisatietechnieken Mechanica Mechanica Totaal

2MT 2 2 4 4 3 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 32

Eerste graad, beroepsvoorbereidend leerjaar Kantoor en verkoop – Verzorging-voeding Godsdienst/Zedenleer Lichamelijke Opvoeding Wiskunde Nederlands Frans Aardrijkskunde Natuurwetenschappen Geschiedenis Plastische Opvoeding Dactylografie Handel Gezinstechnieken Verzorgingstechnieken Voeding Totaal

2KV 2 2 3 4 1 1 2 1 1 2 4 2 3 4 32

23

13-14


Lessentabellen

onder voorbehoud

TWEEDE graad 3de en 4de leerjaar Tweede graad TSO Handel

Tweede graad BSO Basismechanica

Tweede graad TSO Mechanische technieken

Godsdienst/Zedenleer Lichamelijke Opvoeding Wiskunde Nederlands Frans Engels Duits Aardrijkskunde Geschiedenis Natuurwetenschappen Informatica Dactylografie Toegepaste Economie - Boekhouding - Economie - EKOE – project - Virtueel kantoor

3H 4H 2 2 2 2 3 3 4 4 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 6 6

Godsdienst/Zedenleer Lichamelijke Opvoeding Wiskunde Nederlands Frans Engels Aardrijkskunde Geschiedenis Natuurwetenschappen Informatica Elektriciteit Praktijk Mechanica / CNC Mechanica Pneumatica Technisch Tekenen Technologie

Totaal

32 32

Totaal

3MT 4MT 2 2 2 2 3 3 4 4 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 4/2 4/2 1 1 1 1 2 2 1 1 32 32

3BM 4BM Godsdienst/Zedenleer 2 2 Lichamelijk Opvoeding 2 2 Frans 2 2 Project Algemene Vakken 5 5 Mechanica 1 1 Technisch Tekenen 2 2 Technologie Mechanica 2 1 Technologie Lassen-constr. 1 2 Elektriciteit 1 1 Praktijk Mechanica 7 7 Praktijk Lassen-constructie 7 7

Totaal

32 32

Tweede graad BSO Kantoor- en verkoopmedewerker Godsdienst/Zedenleer Lichamelijke Opvoeding Project Algemene Vakken Nederlands Frans Engels Dactylo Verkoop Beeldende Vorming Toegepaste informatica Administratie

3V 2 2 6 2 3 3 2 5 2 2 3

4V 2 2 6 2 3 3 2 5 2 2 3

Totaal

32

32

Tweede graad BSO Elektrische installaties 3EI 4EI Godsdienst/Zedenleer 2 2 Lichamelijke Opvoeding 2 2 Frans 2 2 Project Algemene Vakken 5 5 Praktijk Elek. installaties 14 14 Elektriciteit 2 2 Technisch Tekenen 2 2 Technologie 2 2 Pneumatica 1 1

Totaal

32 32

24

13-14


Lessentabellen

onder voorbehoud

DERDE graad 5de en 6de leerjaar Derde graad BSO Verkoop

Derde graad BSO Lassen-constructie

Derde graad TSO Handel

Derde graad TSO Mechanische vormgevingstechnieken

5H 6H Godsdienst/Zedenleer 2 2 Lichamelijke Opvoeding 2 2 Wiskunde 3 2 Nederlands 2 2 Frans 3 2 Engels 2 2 Duits 2 2 Aardrijkskunde 1 1 Geschiedenis 1 1 Zakelijke comm. Frans 1 1 Zakelijke comm. Nederlands 2 2 Zakelijke comm. Engels 1 1 Dactylografie 2 0 Toegepaste Economie 6 3 Recht 0 2 Economie 0 1 Toegepaste Informatica 2 2 Stages 4 weken per jaar Bedrijfsbeheer 0 4

5MVT 6MVT Godsdienst/Zedenleer 2 2 Lichamelijke Opvoeding 2 2 Wiskunde 2 2 Nederlands 2 2 Frans 2 2 Aardrijkskunde 1 1 Geschiedenis 1 1 Toegepaste Elektriciteit 1 1 Praktijk Mechanica 6 4 Praktijk/Stages Mechanica - 2 Mechanica 2 2 Technisch Tekenen 3 3 Hydropneumatica 2 2 Vormgeving 1 2 Materialenleer 1 Meettechnieken 1 1 Machineonderdelen 2 2 Apparaten en matrijzen 1 1

Godsdienst/Zedenleer Lichamelijk Opvoeding Project Algemene Vakken Praktijk Lassen-constructie Stages Lassen-constructie Lassen-constructie Technisch Tekenen Technologie Pneumatica-hydraulica Frans

5LC 6LC 2 2 2 2 5 5 14 9 - 7 7 5

Totaal

Totaal

32 32

Totaal

32

6EI 2 2 5 9 2 3 3 3 1 2

Totaal

32

32

Fotolassen

Mechatronica Se-n-Se

5EI Godsdienst/Zedenleer 2 Lichamelijke Opvoeding 2 Project Algemene Vakken 5 Praktijk Elektriciteit 11 Praktijk/Stages Elektriciteit - Elektriciteit 3 Technisch Tekenen 3 Technologie 3 Pneumatica 1 Frans 2

2

5V 2 2 5 2 2 2 3 2 8 4

6V 2 2 5 2 2 3 1 4 11

Totaal

32 32

Zevende specialisatiejaar

32 32 Derde graad BSO Elektrische installaties

32

2

Godsdienst/Zedenleer Lichamelijke Opvoeding Project Algemene Vakken Nederlands Frans Engels Beeldende Vorming Dactylografie Verkoop Stages Verkoop

Wiskunde Nederlands Techn. Engels PC/exel-acces Automatisering Onderhoudstechniek Elektrotechniek Vormingstechniek PVE / Stage

7M 2 2 2 2 4 4 4 6 6

Totaal

32

Godsdienst/Zedenleer Lichamelijk Opvoeding Project Algemene Vakken Wiskunde Praktijk Lassen-constructie Stages Lassen-constructie Lassen-constructie Technisch Tekenen Technologie Uitvoeringstechnieken

Totaal

Winkelbeheer en etalage

IndustriĂŤle elektriciteit

7FL 2 2 6 2 7 7 6

7WE Godsdienst/Zedenleer 2 Lichamelijke Opvoeding 2 Project Algemene Vakken 4 Wiskunde 2 Frans 1 Engels 1 Beeldende Vorming 7 Stages 7 Boekhouding/bedrijfsbeheer 4 Verkoop 2

Godsdienst/Zedenleer Lichamelijk Opvoeding Project Algemene Vakken Wiskunde Natuurwetenschappen Praktijk Elektriciteit Stages Elektriciteit Elektriciteit Technologie Elektriciteit Tekenen Toegepaste Elektriciteit

7IE 2 2 ‘ 2 2 6 8 2 2 2

32

Totaal

Totaal

32

32

25

13-14

Pssb infofolder 2013  
Pssb infofolder 2013  

Infofolder Provinciale Secundaire School Bilzen 2013

Advertisement