Page 1

PR dobrych praktyk

niedziela, 29 stycznia 2012


o PSPR

PSPR to najstarsza organizacja branżowa w Polsce

19 stycznia obchodziliśmy okrągłą rocznicę

• •

popularyzacja zagadnień związanych z Public Relations

wskazywanie kierunku i działań dla firm i osób zajmujących się PR

organizacja spotkań branży Public Relations magazyn itp

aby wstąpić: http://polskipr.pl pytania, sugestie, pomysły: szymon.sikorski@polskipr.pl

niedziela, 29 stycznia 2012


o spotkaniu

17:10-17:30 Powitanie i wprowadzenie do tematu spotkania – Szymon Sikorski (Polskie Stowarzyszenie Public Relations) 17:30-18.00 Jak napisać dobrą ofertę sponsorską? Zbigniew Lazar (Polskie Stowarzyszenie Public Relations) 18:00-18:30 Rozkochaj media w swoim NGO! Podstawy media relations dla NGO - Jakub Śpiewak (Fundacja Kid Protect) 18:30-19:00 Specyfika mediów internetowych - jak w nich zaistnieć, jak zachęcić i jak wycisnąć ostatnie soki z internetu? - Michał Bonarowski (Polskie Stowarzyszenie Public Relations) 19:10-19:30 Dyskusja

niedziela, 29 stycznia 2012


i jeszcze o następnym

15.02

PR.2012 CSR a PR Mirella Panek - Owsiańska (FOB) Euro 2012 i wizerunek Polski Grzegorz Kiszluk (Brief) Etyka branżowa: rozliczenie

niedziela, 29 stycznia 2012


kluczowe zagadnienia

1) Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce ad 2012: CSR a reklama społeczne zaangażowana 2) Komunikacja procesów CSR 3) PR a CSR 4) Jak wykorzystać strategię CSR firm dla korzyści NGO ?

niedziela, 29 stycznia 2012


rynek CSR w Polsce

niedziela, 29 stycznia 2012


praktyki

Źródło: odpowiedzialnybiznes.pl

niedziela, 29 stycznia 2012


zaanga偶owanie podmiot贸w centralnych

niedziela, 29 stycznia 2012


zmiana

niedziela, 29 stycznia 2012


dlaczego tak się dzieje ?

Źródło: ivisitorguide.blogspot.com

niedziela, 29 stycznia 2012


dlaczego tak się dzieje ?

Źródło: gazeta.pl

niedziela, 29 stycznia 2012


CSR jest w modzie*

* i to czyni go „samkowitym kąskiem” dla PR

niedziela, 29 stycznia 2012


kluczowe zagadnienia

Corporate Social Responsibility vs. marketing zaangaşowany społecznie

niedziela, 29 stycznia 2012


kluczowe zagadnienia

Źródło:

niedziela, 29 stycznia 2012


kluczowe zagadnienia

-( “Communicating actions is easy. The true challenge lies in the development of these actions” (Spain) -( “Well planned CSR activities communicate their meaning by themselves “(Italy) Communicating is more difficult than engaging in: -( “Doing CSR is just following our values. Communicating could be a bit tricky - we do not want to brag” (Denmark). -( “We face a problem when communicating CSR: lack of credibility” (Spain). -( “There are many different expectations from stakeholders” (Switzerland). - “It is really difficult to communicate CSR engagement, without the action being perceived by the public as marketing” (Spain).

Źródło:

niedziela, 29 stycznia 2012


kluczowe zagadnienia

Deklaracja Madrycka CSR on communication

niedziela, 29 stycznia 2012


kluczowe zagadnienia

CSR and its communication must become an essential part of an organization’s corporate communication and public relations strategy

niedziela, 29 stycznia 2012


PR a CSR

dlaczego piarowcom opłaca się współpracować z NGO ? 1) ponieważ działalność prospołeczna, społecznie użyteczna, jest medialna 2) ponieważ outsourcing się opłaca 3) ponieważ wzrasta rola aspektów prospołecznych w budowaniu strategii (w tym wizerunkowej) przedsiębiorstw 4) ponieważ w takich partnerstwach mogą rodzić się świetne pomysły

niedziela, 29 stycznia 2012


NGO musi zrozumieć strukturę biznesową firmy 1) czy to co robię może zainteresować daną firmę ? 2) forma (prezentacja NGO) 3) forma (kontaktu) 4) ciągła działalność PR dla NGO

działalność NGO trzeba przełożyć na język biznesu na produkt i próbować go sprzedać

niedziela, 29 stycznia 2012


Niektóre działania prospołeczne łatwo sprzedać medialnie

niedziela, 29 stycznia 2012


jak zainteresować firmy trudniejszymi tematami ?

niedziela, 29 stycznia 2012


uwaga: grantoza

niedziela, 29 stycznia 2012


Gdzie szukać firmy do współpracy? Przede wszystkim w Internecie.Badania Stowarzyszenia Klon/Jawor („Podstawowe fakty o sektorze pozarządowym 2008”) pokazują, że 55% organizacji pozarządowych nie korzysta codziennie z Internetu. Chcąc jednak współpracować z biznesem – warto zacząć to robić, gdyż dla firm (zarówno małych jak i większych), Internet to codzienne narzędzie pracy.

dziękuję

niedziela, 29 stycznia 2012

PR a CSR  

wprowadzenie do spotkania poświęconemu komunikacji dobrych praktyk

Advertisement