Page 1

OPENDEURDAGEN 21 & 22 mei 2011

Bezoekers genieten van geslaagde tweedaagse PRAY_Opendeur_Mag.indd 1

29/06/11 09:35


OPENDEURDAGEN PRAYON DE

VOORBEREIDING

3 thema’s

Milieu, mens en innovatie Medewerkers: Eric Op ’t Eynde Vera De Boeck Bastiaan Deschuttere Gunter De Pauw Hubert Halleux Dominique Maréchal Sandra Roelants Gerrit Van Acker Sandra Van Houtegem Nele Van Lishout An Van Vooren Robert Vetters

Dit magazine is een realisatie van:

Kristien Selvais Willy Dewolf Jos Biesmansstraat 7 1560 Hoeilaart T: 02 658 00 60 E: info@psp.be

PRAY_Opendeur_Mag.indd 2-3

Een goede voorbereiding is de basis van een succesvolle opendeurdag. Een paar weken voor “D-day” peilden we naar een stand van zaken. Op de site gonst het van de activiteiten. Niet onbegrijpelijk, want de opendeurdagen (ODD) komen eraan. Op 21 en 22 mei wil Prayon Puurs zich van zijn beste kant tonen. Kosten noch moeite worden gespaard om van deze tweedaagse een topper te maken.

Het is van 2003 geleden dat Prayon de deuren openzette voor het grote publiek. Nele Van Lishout, die opnieuw de ODD mee in goede banen moet leiden, was er toen reeds bij. “Tja, dit is al lang geleden”, merkt ze op. Dit keer werd eventbureau Dynamic Events onder de arm genomen om alles te

stroomlijnen. “We bekeken samen hoe we de gasten het best konden informeren en duidelijk maken waar Prayon voor staat. Zo zijn er drie duidelijke thema’s afgebakend: milieu, innovatie en mens. Hierrond zullen verschillende activiteiten georganiseerd worden. We zullen heel thematisch werken om alles zo duidelijk mogelijk te presenteren.” Het is de bedoeling om er een gezellige familiedag van te maken, ook voor het personeel. “Zeker, het is altijd leuk als je je eigen werkplek eens aan je familie of vrienden mag tonen. We rekenen erop dat er verschillende werknemers bereid zullen zijn om te gidsen tijdens de rondleidingen. Of het niet te moeilijk is? Neen, volgens mij kan iedereen het die hier werkt. De kandidaten krijgen vooraf een opleiding om de knepen van het vak te leren.”

Eyecatcher(s) De centrale plaats wordt de grote tent die voor de stoomcentrale komt te staan. Daarin vindt onder meer het officiële gedeelte plaats. Verder is er een fototentoonstelling: per zone werden fotografen aangeduid die medewerkers in hun werkomgeving in beeld brengen. Naast de uitgebreide kinder- en randanimaties voorzien we uiteraard ook nog hapjes, drankjes en nog iets speciaals ... Eén van de ideeën is een platform van waarop de bezoekers vanuit de hoogte de site en de omgeving kunnen bewonderen.” In de rand vermelden we dat het evenement alcoholvrij zal zijn, een verbod dat reeds voor alle medewerkers geldt tijdens de werkuren op de sites in Puurs en Engis. De werkgroep bestaat uit: Bastiaan Deschuttere (zuiverzuur), Gunter De Pauw (zouten), Gerrit Van Acker (technische dienst), Robert Vetters (IMF), Sandra Van Houtegem (HRM), Vera De Boeck (administratie), Hubert Halleux (labo’s), An Van Vooren (Preventiedienst), Sandra Roelants (kwaliteit – milieu), Nele Van Lishout, Dominique Maréchal en Eric Op ’t Eynde (directie).

‘Help, de verf is wéér op’ De productieafdeling fluor- en fosfaatzouten bereidt zich grondig voor op de opendeurdag. In het teken hiervan heeft ze speciaal een tandje bijgestoken. Alle operators die in hun dagweek staan, de dagoperator en de brigadier zetten zich sinds december honderd procent in om hun afdeling grondig op te frissen. Ze zijn werkelijk onafgebroken aan het schilderen. Om geen stelling te moeten plaatsen om de moeilijke ruimten te bereiken, werd een schaarlift gehuurd. Günter Dedecker ging gedurende een dag in opleiding om de lift te kunnen gebruiken. “Mensen die een paar weken niet in de afdeling geweest zijn, zeggen meteen: ‘waw!’ Wat is er hier gebeurd”, vertelt Elisabeth Neyens. “Zelfs de schaarlift zit volledig onder de verf. Ze zijn zo hard aan het schilderen met borstel en rol dat de verf in het magazijn continu op is. Af en toe is men dan aan het vloeken van ‘Help, de verf is wéér op’ (lacht). Brigadier Gunter De Pauw zit in de werkgroep rond de opendeurdag. Hij heeft alles stevig in handen genomen en een planning opgesteld. Dit maar om te zeggen hoe zo’n opendeurdag mensen kan aanzetten om hun afdeling stevig onder handen te nemen.” “Of er genoeg verf zal zijn? We hebben Dirk Binon gevraagd om de stocks te verhogen. En Prayon is ondertussen een trouwe klant bij Maes hier vlakbij.”

3

29/06/11 09:35


OPENDEURDAGEN PRAYON DE

VIPS

OPENDEURDAGEN PRAYON DE

VIPS

Zaterdag 21 mei, de officiële opening De opendeurdagen, in het teken van 100 jaar chemie, werden zaterdag officieel geopend. Sinds het ontstaan in 1928 van het toenmalige “S.A. Compagnie du Rupel” heeft Prayon Puurs een mooi parcours afgelegd. In de volgende jaren komen er nieuwe opportuniteiten, waardoor deze site verder kan doorgroeien. Denken we bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van grondstoffen voor de batterijen van elektrische wagens, of aan de introductie van Crystal Clear, een nieuwe kwaliteit zuiver fosforzuur. Het is hoopgevend te weten dat zowel Vlaanderen als de gemeente Puurs aan onze kant blijven staan en bereid zijn om mee te groeien. Hierbij zetten we een paar belangrijke citaten van de vier sprekers op een rij.

Kris Peeters,

Beter goede buur, dan verre vriend “De toekomst lacht de chemische sector in Vlaanderen toe. We mogen de volgende jaren een sterke groei verwachten, onder meer op de arbeidsmarkt. We zijn ons hiervan bewust en volgen de verdere ontwikkelingen op de voet. Ook is het de taak van Vlaanderen om eigen bedrijven als Prayon Puurs te blijven ondersteunen, ze de nodige middelen te geven om te kunnen groeien. Ik zeg altijd: ‘Beter een goede buur, dan een verre vriend’.” Kris Peeters, Vlaams minister-president

Blijven investeren in duurzame ontwikkeling

4

“De wil is aanwezig om te blijven investeren in duurzame ontwikkeling. We willen deelnemen aan ambitieuze onderzoeksprogramma’s in het kader van open innovatie. De geplande productie van materialen voor batterijen voor elektrische voertuigen (wagens en fietsen) en de verwachte groei in deze markt, zullen voor Puurs een belangrijke impact hebben. De fosfaten die hiervoor nodig zijn, zullen geproduceerd worden uitgaande van het gezuiverd fosforzuur van de zetel in Puurs.

PRAY_Opendeur_Mag.indd 4-5

Koen Van den Heuvel

Yves Caprara

In een volgende stap is deze zetel ook kandidaat voor de implementatie van één van de volgende fabrieken voor de productie van deze fosfaten.” Yves Caprara, ceo Prayon

Transparante communicatie grote troef “De gemeente heeft altijd een goede relatie gehad met Prayon Puurs en dit zal in de toekomst niet veranderen. Een grote troef is de transparante communicatie, wat de samenwerking ongetwijfeld vergemakkelijkt. Hierbij denk ik in de eerste plaats aan het aspect veiligheid, als lokaal bestuur begrijpelijk één van onze hoofdbekommernissen. Om die te blijven garanderen, steken we regelmatig de koppen bij elkaar om te kijken hoe we nog beter kunnen samenwerken. Ten slotte beseffen we dat Prayon Puurs zijn stempel drukt op de plaatselijke tewerkstelling, wat we enorm appreciëren en blijven stimuleren.” Koen Van den Heuvel, burgemeester van Puurs

Fabriek is klaar voor nieuwe groeifase “Sinds het onstaan in 1928 werd de fabriek op een succesvolle manier uitgebouwd. Toch moeten we vooruitkijken:

Eric Op ‘t Eynde

we moeten bouwen aan een efficiëntere, breder gestructureerde organisatie om 1. aan productontwikkeling te kunnen werken, 2. onze klanten gegarandeerd voedselveilige producten te leveren en 3. om de risico’s van onze Seveso-site te beheersen. Als bedrijf willen we onze invloed op de omgeving maximaal beperken. We zijn altijd bereid om daarover met onze buren te praten. Ook deze opendeurdagen kaderen in die wil tot een open dialoog. Diezelfde open dialoog voert Prayon Puurs ook met de overheid. We zijn ervan overtuigd dat het oude beeld van Prayon Rupel inmiddels vervangen is door dat van een naar voortdurende vooruitgang strevende, moderne organisatie. We willen als bedrijf creatief zijn in de benadering van de arbeidsmarkt. De bijzondere vorm van Prayoncollegialiteit is daarbij een belangrijke troef, naast een doorgedreven communicatiebeleid gericht op jonge mensen uit de regio. Deze fabriek is klaar voor een nieuwe groeifase.” Eric Op ’t Eynde, directeur Prayon Puurs

Speechen, rondleiding, receptie, tot zover het officiële gedeelte.

Speciaal en goed gevoel tijdens opening Eén van de drijvende krachten achter de organisatie van de opendeurdagen is Vera De Boeck. “Zo’n zes maanden geleden vond de eerste voorbereidende vergadering plaats”, vertelt de projectsecretaresse. “Nadien hebben we allemaal keihard gewerkt om alles tijdig in orde te krijgen. Het ging er regelmatig hectisch aan toe. Vooral de laatste dagen waren bijzonder zenuwslopend.”

Nu is het genieten geblazen. “Zeg dat wel. Bij de opening was er sprake van een speciaal en goed gevoel.” “Binnen een uurtje gaan de deuren open voor het grote publiek, nu nog hopen dat het weer zo blijft en dan ben ik ervan overtuigd dat het mooie en interessante opendeurdagen zullen worden.”

5

29/06/11 09:36


OPENDEURDAGEN PRAYON HET

GROTE PUBLIEK

En toen was het zover Om 14u gingen de deuren open voor het grote publiek. Iedere bezoeker werd vriendelijk verwelkomd, kreeg een plattegrond, twee drank- en eetbonnetjes en kon, geprikkeld door de vele randanimaties, aan de rondleidingen beginnen.

OPENDEURDAGEN PRAYON HET

GROTE PUBLIEK

Skywatch Nele Van Lishout had het ons vooraf gezegd; “We gaan zorgen voor een eyecatcher.” Het werd de Skywatch, een platform met 24 stoeltjes dat zo’n 40 meter de lucht in werd gehesen.

De stem van de skywatch “Hallo, ik ben Sandra. Wie me live wil ontmoeten, zal me vermoedelijk vinden aan de stand van de personeelsdienst.” Iedere bezoeker die op de starttoets van zijn tape drukte tijdens het bezoek aan de skywatch, kreeg deze – overigens perfect uitgesproken – openingszin te horen. “Volgens mijn collega’s heb ik een goede articulatie”, zegt Sandra Van Houteghem, die negen jaar op de personeelsdienst actief is en deze persaandacht duidelijk niet gewoon is, “en ze zochten een Chinese vrijwilliger. Zodus. En neen, het was helemaal niet zo moeilijk. Ik moest de volledige tekst inspreken in verschillende delen. Als ik een fout maakte, moest ik enkel dat ene deel herbeginnen. Ik heb inderdaad geen Antwerps accent”, lacht ze. “Ik ben namelijk van Kruishoutem in Oost-Vlaanderen afkomstig.”

6

PRAY_Opendeur_Mag.indd 6-7

7

29/06/11 09:36


OPENDEURDAGEN PRAYON ZATERDAG 21 EN ZONDAG 22 MEI

OPENDEURDAGEN PRAYON ZATERDAG 21 EN ZONDAG 22 MEI

Het ziet er allemaal netjes uit

1

Rondleiding

Brigitte Verschueren en Luc Nijs wonen in Ruisbroek en krijgen zo nu en dan ook de nieuwsbrief van Prayon (Duo) in de bus. “Die nieuwsbrief is wel goed, maar blijft altijd oppervlakkig,” vertelt Luc. “We waren gewoon benieuwd naar wat er allemaal veranderd is sinds de vorige opendeurdag in 2003. Toen lag het zwaartepunt op de boot, nu is de aandacht meer verspreid. Ik vind dat beter.” “Volgens mij doet zo’n opendeurdag dit bedrijf ook goed. Je merkt dat ze hard hun best gedaan hebben om alles te poetsen en een extra laagje verf te geven. Ook de rondleidingen waren zeer begrijpbaar uitgelegd, we hebben ze allemaal gevolgd. Ik heb trouwens vernomen dat mijn overbuur de openingsspeech gedaan heeft vanmorgen …” Dat bleek Kris Peeters te zijn.

2

3

Aangekomen in het labo, het laatste bezoek op het parcours.

Brigitte en Luc bij het begin van de rondleiding, nog even oriënteren en ... start!

4

6

5

8

PRAY_Opendeur_Mag.indd 8-9

Gewapend met dit plattegrondje kon de bezoeker niet verloren lopen.

1. Nele Van Lishout geeft vakkundige uitleg 2. Op een zijsprong van het parcours; het labo. 3. Rijen wachtenden voor het bezoek van de afdeling Fluor- en Fosfaatzouten 4 & 5. Veel geïnteresseerden in het elektrisch atelier 6. Start van de rondleiding “Voorbehandeling”

9

29/06/11 09:37


OPENDEURDAGEN PRAYON ZATERDAG 21 EN ZONDAG 22 MEI

OPENDEURDAGEN PRAYON ZATERDAG 21 EN ZONDAG 22 MEI

Jongeren warm maken voor chemie Jongeren warm maken voor chemie was de grootste betrachting van de opendeurdagen. Het is te vroeg om verregaande conclusies te trekken, toch viel het op dat er in Puurs verschillende (jonge) personen naarstig op zoek waren naar een job. “De volgende jaren zal ongeveer een derde van ons personeelsbestand afvloeien wegens pensionering”, drukt Tom Borghys zijn bekommernis uit. “Al die vrijgekomen jobs moeten dus ingevuld worden. Niet evident, want er zitten verschillende knelpuntberoepen bij.

Wat zal ik volgend jaar studeren? Stijn Van Den Eede (19) zit in zijn laatste jaar Chemie en kwam eens kijken welke profielen Prayon Puurs zoal zoekt. Hij gaat volgend jaar naar het hoger onderwijs. “Ik twijfelde nog tussen Chemie of Process Technologie, maar ik heb hier een Stijn krijgt duidelijke antwoorden op zijn concrete vragen van Sandra van de personeelsdienst.

zeer duidelijke en goede uitleg gekregen en weet nu dat ik Process Technologie ga studeren. Hopelijk kan ik hier later komen werken. Ik woon in Sint-Amands en dat is niet zo ver van hier, dus werk in eigen streek.”

Op zoek naar stageplaatsen Eén van de kanalen om geschikte jonge werknemers op te sporen, is de scholen. “Iemand die stage loopt, en aan de verwachtigen voldoet krijgt dikwijls een contract aangeboden”, weet Tom Borghys. Luc Verhulst, directeur van Don Bosco Haacht (DBH) nabij Leuven, werd als het ware met open armen ontvangen. Hij kwam informeren of er bij Prayon toekomstgericht stageplaatsen zouden zijn voor de studenten uit het zevende jaar chemische procestechnieken. “Puurs is vlakbij voor die jongens en

meisjes. We moeten onze goede bereikbaarheid blijven uitspelen, want mensen zijn hoe langer hoe meer op zoek naar werk in eigen streek.”

Prayon zorgt voor heel wat werkgelegenheid

Ronald Van den Bergh is op zoek naar een job als pijpfitter. “Deze opendeurdagen zijn een mooie gelegenheid

Lut en Geert Cuykens beseffen dat Prayon voor heel wat werkgelegenheid zorgt in de regio. “We moeten bedrijven als deze koesteren”, vinden ze. “Via de Duo kan ik trouwens een beetje volgen wat er hier zoal gebeurt. Als Ruisbroekenaar ben ik vooral geïnteresseerd in initiatieven op vlak van veiligheid. Martine Huyghe, een familielid die hier werkt, stelt me steeds gerust.”

om het bedrijf beter te leren kennen, al ben ik niet zeker dat ze hier een pijpfitter kunnen gebruiken ...”

“Binnen enkele jaren zou ik hier graag komen solliciteren”, klinkt Bram De Backer. De tiener uit Hoogstraten is met papa Erik speciaal naar Puurs gekomen om zijn studiekeuze te bepalen. “Ik ben gebeten door chemie”, maakt Bram nogmaals duidelijk. “Alles wat ik hier al gezien heb, is bijzonder interessant.”

10

PRAY_Opendeur_Mag.indd 10-11

Sollicitant leert bedrijf kennen Jan De Geyter heeft er net een ‘ritje’ met de skywatch opzitten. “Het blijft best indrukwekkend, zo’n vergezicht. Al is het niet helemaal nieuw voor mij, want ik ben er beroepsmatig een beetje mee vertrouwd. Ik werk zelf in een raffinaderij en moet regelmatig vanop een grote hoogte werken. Wat mijn doel is van het bezoek? (kijkt onwennig om zich heen) Ik ben vorige week komen solliciteren en wilde het bedrijf leren kennen. Welke job? Meestergast op de solventextractie. Nu is het wachten op een reactie van de personeelsdienst. Misschien krijg ik snel positief nieuws.”

Ritmo zoekt naar juiste profielen An Bolle en Silke Denie van het interimkantoor Ritmo uit Boom: “De chemie is een boeiende en groeiende sector met heel wat werkgelegenheid. Ons uitzendkantoor werkt al jaren samen met Prayon; Sandra (Van Houteghem) is ons contactpunt. Het is niet altijd gemakkelijk om de juiste profielen te vinden. Er is zo’n grote verscheidenheid aan arbeidsplaatsen dat het soms lastig is om personen met de juiste opleiding te strikken. Gelukkig lukt dit meestal wel, al duurt het voor bepaalde functies iets langer dan voor andere.”

11

29/06/11 09:37


OPENDEURDAGEN PRAYON ZATERDAG 21 EN ZONDAG 22 MEI

OPENDEURDAGEN PRAYON ZATERDAG 21 EN ZONDAG 22 MEI

Eten en drinken Bij het betreden van de Prayon site kregen alle bezoekers 2 drank- en eetbonnetjes, deze konden hier ingeruild worden tegen frietjes, wafels, pannekoeken, ijsjes, ... Ervaringen en verhalen werden uitgewisseld en soms ging het er heel serieus aan toe. Vermoedelijk heeft de alcoholvrije zone hier iets mee te maken.

Fiere grootvader Zondagmiddag vinden we Ludo Schelkens in het mechanisch atelier samen met zijn kleinzoon Yannick Aerts. Ludo werkt reeds 33 jaar voor Prayon.“Dit is mijn vertrouwde stek”, zegt Ludo tegen zijn kleinzoon. “Hier herstel of onderhoud ik mechanische onderdelen.“ “Yannick gaat volgend jaar naar zijn eerste jaar humaniora en weet nog niet precies wat hij later wil worden. Ik denk niet dat hij in mijn voetsporen zal treden, maar ik vind het wel leuk dat ik hem eens kan laten zien waarmee ik dagdagelijks bezig ben.”

Werken en ontspannen Terwijl Paul De Smet nog een paar dingen in zijn labo moest afhandelen, heeft zijn echtgenote, Linda Niemegeers de volledige rondleiding gevolgd, de skywatch incluis. “Deze gaf een mooi overzicht van de streek, mede dankzij het schitterende weer natuurlijk.” Paul was er in 2003 ook bij. “Toen stond de boot een beetje te ver. Nu is alles erg gezellig, met veel randactiviteiten en een toffe kinderanimatie.”

12

PRAY_Opendeur_Mag.indd 12-13

13

29/06/11 09:38


OPENDEURDAGEN PRAYON ZATERDAG 21 EN ZONDAG 22 MEI

OPENDEURDAGEN PRAYON ZATERDAG 21 EN ZONDAG 22 MEI

Animatie

Vroege vogel Een van de eerste bezoekers zondagmorgen was Filip De Bruycker. Beroepshalve is hij aankoper bij het chemische bedrijf CRC in Zele. Hij zag pas vanmorgen op internet dat er bij Prayon een opendeurdag was. Omdat hij in Bornem woont en regelmatig over Prayon Puurs hoort vertellen, wou hij het nu allemaal zelf eens vanbinnen kunnen bekijken. “Dit is een unieke gelegenheid. Ik ben zeer benieuwd naar wat ik allemaal te zien zal krijgen.”

Er werd voor heel wat animatie voor jong en oud gezorgd. Sportief of niet, iedereen kwam aan zijn trekken. De sportievelingen werden aangemoedigd door hun familie en vrienden. Diegenen die het graag iets rustiger deden, konden genieten van een paar vleugjes muziek. Het effect van alcohol werd geïmiteerd door het opzetten van een speciale bril.

Van Puurs naar Engis Tot 2009 was Kris Van De Walle tewerkgesteld als diensthoofd voor Fluor- en Fosfaatzouten in Puurs. Nu zet hij zijn activiteiten verder bij Prayon, maar dan in Engis. “Ik was benieuwd naar de nieuwe schouw en de tank aan de kaai, maar uiteraard ook naar de activiteiten rond de opendeurdag. Het valt mij trouwens op dat het er hier allemaal heel netjes bijligt. Ik kan mij inbeelden dat dat een extra inspanning gevraagd heeft van de mensen die hier werken.”

14

PRAY_Opendeur_Mag.indd 14-15

De Milieustand werd op een ludieke manier ingevuld door een elfje en een pandabeer. Prayon draagt het milieu hoog in het vaandel

15

29/06/11 09:38


OPENDEURDAGEN PRAYON ZATERDAG 21 EN ZONDAG 22 MEI

OPENDEURDAGEN PRAYON ZATERDAG 21 EN ZONDAG 22 MEI

‘Onze werken’ bewonderen

Ook de onderaannemers, de mensen die in de loop der jaren Prayon als een tweede thuis zijn gaan beschouwen, waren vertegenwoordigd. Zo liepen we Cinar Tuncay tegen het lijf. “Ik werk al

zo’n vier jaar op de site voor het bedrijf Kaefer uit Sint-Niklaas”, luidt het. “We zijn gespecialiseerd in het plaatsen van isolatie.” Ook zijn baas, Johan Van Roey, was van de partij. “Zo’n opendeurdag is werkelijk een fantastisch idee! Zodoende kom ik onder meer te weten welke processen er plaatsvinden. Ik heb de voorbije uren reeds veel bijgeleerd, ja. Het is tevens een prima gelegenheid om ‘onze werken’ te komen bewonderen”, knipoogt hij. “Mag ik er ook aan toevoegen dat we een schitterende relatie hebben met Prayon.”

“Wij wonen als het ware achter

straat. Dit keer kregen we de kans

de muren van Prayon en passeren

om de site te bezoeken. We wilden

regelmatig aan de Gansbroek-

weten wat er aan de andere kant

Leuke job dichter bij huis Een vragende en keurende blik, meestal een man én overwegend alleen op stap: er waren er zaterdag en zondag verschillende op de site. Je kon ze dikwijls onmiddellijk traceren, de personen die op zoek waren naar een nieuwe job bij Prayon. Eén van hen was Dirk Smulders, die werd vergezeld door zijn partner Linda Cuiper. “Ik woon

in Ruisbroek en zoek een job dichter bij huis”, valt hij met de deur in huis. “Iedere dag opnieuw heen en weer naar Kontich rijden begint zwaar door te wegen. En lang in de wagen zitten is en blijft tijdverlies.” “Absoluut, Prayon beantwoordt volledig aan mijn verwachtingen. Ik volg het reilen en zeilen van het bedrijf al jaren,

onder andere via de Duo, de interessante brochure die Prayon regelmatig verspreidt. Wat is uw huidige functie? Ik ben gespecialiseerd in het werken met draaibanken. Afwachten of men hier voor het ogenblik zo’n mensen zoekt. Ik loop straks langs in de tent bij de stand van de personeelsdienst om te polsen.”

gebeurt”, vertellen Luc Le Maitre en zijn vrouw Marianne Guns uit Breendonk.

Nieuwsgierig naar de werkplek van vader en grootvader

Lana Segers, de dochter van Patrick Segers, is samen met haar vriend Kenny en de twee zoontjes voor het eerst op bezoek in de fabriek.“Er is gezorgd voor veel afwisseling die mooi gespreid werd over de fabriek. Ook de kinderanimatie was dik in orde voor onze jongens. De rondleidingen werden op een verstaanbare manier uitgelegd, we hebben ze allemaal gevolgd. We komen volgende keer zeker terug.”

16

PRAY_Opendeur_Mag.indd 16-17

Waar is mijn papa? “Weet jij waar waar mijn papa is?”, vraagt Joke, de dochter van Paul Stynen, diensthoofd. We staan voor de ingang van het mechanisch atelier en mama Inge (Van Nuffelen) moet glimlachen. “Terwijl we rondkijken en kennismaken met de mensen en de diverse afdelingen, ben ik mijn man aan het zoeken. Volgens wat ik hoorde van een collega, zou hij verderop in de buurt van de skywatch moeten vertoeven. Ach, we zien wel. En ja, Joke begint ongeduldig te worden.”

“Of we ons zorgen maken? Niet echt, want ik weet dat men er alles aan doet om de wetgeving te respecteren. Het bewijs wordt hier vandaag geleverd: alles is piekfijn geregeld.“

Stelen met de ogen Voor wie er mocht aan twijfelen, er waren eveneens spionnen aanwezig op de site. En we hebben er gelukkig één ontmoet die wél wilde reageren. “Ik kom een beetje stelen met de ogen”, lacht Marc Strobbe, die in het labo werkt van Tessenderlo chemie. “In zekere zin ben ik een collega, hé. Of ik al iets speciaals opgemerkt heb? Geheimen worden er tijdens zo’n tweedaagse niet verteld. Wél merk ik dat men in Puurs bijvoorbeeld op het vlak van veiligheid al heel ver staat. En ja, zelfs al heb ik als ‘professional’ nog niet echt veel nieuwe zaken gezien, de rondleiding is dik in orde.”

Waar moet ik naartoe? Zomerse toestanden zaterdag aan de kaai. Met de deuntjes van de sfeerband op de achtergrond, het piekfijne terras en de speedboten die op volle snelheid voorbij zoefden, waande je je in Club Med. Sylvain De Pauw heeft in eerste instantie niet veel interesse in een (alcoholvrij) gekleurd drankje. “Man, wat is het hier groot. Ik ben mijn weg kwijt. Wat is de volgende etappe en waar moet ik naartoe?” Nadat we hem op weg geholpen hebben, neemt hij zijn vader bij de arm en beslist toch om mee te genieten van het terras. “Ik vind bedrijfsbezoeken altijd interessant en houd ervan. Je leert altijd iets bij en komt steeds interessante en slimme mensen tegen. En wat me al opgevallen is, is dat Prayon op het vlak van orde en netheid veel inspanningen levert. Ik kijk al uit naar de rest van het bedrijfsbezoek”, besluit hij, terwijl hij een flinke slok van zijn bekertje drinkt.

17

29/06/11 09:39


OPENDEURDAGEN PRAYON ZATERDAG 21 EN ZONDAG 22 MEI

Nieuwe buren Juiste en professionele info

Linda Van Den Brande en Benny Van Roy zijn nog niet zo heel lang geleden in Puurs komen wonen. “Onze buurman vertelde ons dat we zeker eens naar de opendeurdagen van Prayon moesten gaan. Ik ben echt wel verrast met wat ik hier allemaal zie: zo groot en milieubewust. Mijn vader was ook actief in de chemie. Voor zover ik mij kan herinneren, was het toen toch anders.”

“Ik woon in Aartselaar en fiets regelmatig voorbij Puurs. Zo’n opendeurdag is een ideale gelegenheid om eens te komen kijken wat er zich achter de bedrijfsmuren afspeelt”, zegt Eric Van Hooydonck, die net de spoorweg heeft overgestoken. “Het interesseert me enorm, ja. Niet onlogisch, want ik heb zelf jaren in de chemie gewerkt. We krijgen de juiste en professionele info van de personen die de rondleidingen verzorgen. Je merkt trouwens dat iedereen zich met hart en ziel inzet. Dat straalt af op de bezoekers, die zich als het ware meteen thuis voelen.”

“In 2003 heb ik niet de volledige rondleiding kunnen doen, nu wel. Het was de moeite, echt waar.” Gunter Peeters werkt al vijftien jaar in het mechanisch onderhoud en heeft het best naar zijn zin. “Prayon staat bekend om het hoge aantal jaren dienst van medewerkers, dat komt onder andere doordat veel mensen uit de streek hier werken. Werk in eigen streek is belangrijk, vind ik. Maar natuurlijk moet de werksfeer ook goed zijn.”

PRAY_Opendeur_Mag.indd 18-19

Prayon is meer dan zuur zuiveren Breendonkenaar Nico Mees is duidelijk bijzonder geïnteresseerd in alles wat er zoal gebeurt bij Prayon. “Het is als buur fijn om een blik achter de schermen te mogen werpen. Als je hier zelf niet werkt, weet je immers niet wat men zoal

aan het doen is. Na dit bezoek heb ik een veel duidelijker beeld gekregen van de verschillende activiteiten. Prayon is meer dan zuur zuiveren, hé. Ik moet zeggen: alles ligt er kraaknet bij en de uitleg die we telkens krijgen is top. Dit samen met het zonnetje maakt dat het een bijzonder geslaagde uitstap is. En o ja, ik zou het bijna vergeten: mijn schoonbroer, Dominique Andries, is hier actief.

De familie van Glenn

Nu alles gezien

18

OPENDEURDAGEN PRAYON ZATERDAG 21 EN ZONDAG 22 MEI

Gunter bezocht nu alle collega’s.

De familie Bruyninckx uit Hoboken was zaterdag sterk vertegenwoordigd tijdens de opendeurdag. “We wilden met eigen ogen komen zien hoe het er in een fosforverwerkend bedrijf als Prayon aan toegaat”, neemt vader Ludo het woord. “Ikzelf ben een klein beetje vertrouwd met de chemische sector, want ik was verschillende jaren werkzaam bij Bayer Antwerpen.” Het bezoek heeft een andere bijzondere reden, vertelt hij. “Onze zoon, Glenn, werkt hier in het labo. We wilden onder meer kennismaken met zijn werkplek. Schrijf maar op dat alles picco bello georganiseerd is: we hebben ons nog geen seconde verveeld.”

Een nieuwe toekomst voor Prayon In de speechen op pagina 4 hadden we het ook al over de toekomst van Prayon. Hiernaast staat, weliswaar verkleind, een mogelijke toekomst voor Prayon Puurs. De batterijen van elektrische wagens en fietsen zouden binnenkort energie kunnen leveren dankzij de fosfaten die geproduceerd zullen worden uitgaande van het gezuiverd fosforzuur van de zetel in Puurs. Er is één fabriek nodig voor de productie van 250.000 nieuwe wagens per jaar.

19

29/06/11 09:39


OPENDEURDAGEN PRAYON ZATERDAG 21 EN ZONDAG 22 MEI

OPENDEURDAGEN PRAYON ZATERDAG 21 EN ZONDAG 22 MEI

Kinderanimatie Mini-zonnepanelen en groene stroom Emma Borghys (8) komt uit Sint-Martens-Bodegem in Vlaams-Brabant. Ze is de sympathieke dochter van personeelsverantwoordelijke Tom, die een eindje verderop in de tent mensen tracht warm te maken om bij Prayon te komen werken. Emma werd volop ondergedompeld in groene energie-toestanden en dergelijke. Bij één van de proeven legde ze haar volledige handje op een doos met een mini-zonnepanelensysteem en merkte dat er dan minder elektriciteit opgewekt wordt. “Zéér interessant”, kirt ze het uit van de pret, “net echt”. Hoe meer zon, hoe sneller het wijzertje draait en hoe meer energie er vrijkomt.”

Goochelen met proefbuisjes In de grote tent vlak bij het ‘springpaleis’ waren er verschillende leuke standjes waar de allerjongsten zelf meerdere proeven konden uitvoeren. Er werd gegoocheld met proefbuisjes en ‘zuren’ dat het een lieve lust was. “Geen sprake van zuren hier”, stelt één van de begeleiders ons meteen gerust. “We gebruiken allemaal ongevaarlijke producten en trachten de werkelijkheid na te bootsen door kleurmiddeltjes toe te voegen.” Sofie Versleyken, het zevenjarige dochtertje van Sandra Van Houteghem, blijft ondertussen naarstig verder mengen. “Dit is héél leuk”, is het enige wat ze kwijt kan, zo geconcentreerd is ze. Een ingenieur in spe, misschien?

20

PRAY_Opendeur_Mag.indd 20-21

21

29/06/11 09:40


OPENDEURDAGEN PRAYON ZATERDAG 21 EN ZONDAG 22 MEI

Een modern bedrijf Bijzonder boeiend bezoek Studeren of niet, Chiara Boodts maakte graag tijd om zondag kennis te maken met Prayon. Hand in hand met haar vriend Tom Van Dam had de laatstejaarsstudente psychologie er net haar laatste geleide bezoek opzitten. “We hebben werkelijk alles gezien, ja. Zeker voor mij is het bijzonder boeiend”, weet Tom, die beroepsmatig in de petrochemie bij Esso in Antwerpen bezig is met analysetechnieken. “Onbewust ga je vergelijken en wil je weten hoe men de zaken aanpakt.“ “Neen, ik vermoed dat we niet bij Prayon zullen komen werken. Waarom? Mijn vriend en ik hebben net iets gekocht in Beveren; binnenkort verhuizen we. Zeker, het zijn voor ons ongelooflijk toffe tijden”, lachen ze, terwijl ze richting uitgang slenteren.

Niet iedereen was tuk op de skywatch. Marielou D’hont bijvoorbeeld bleef liever met beide voeten op de begane grond. “Niets voor mij. Ik heb hoogtevrees”, maakt ze duidelijk. Haar man, Robert Hofman, blijft trouw aan haar zijde staan. “Ik loop al een poos rond met een verkoudheid en heb nogal last van de stevige wind. Zeker boven zal die nog harder blazen, vermoed ik.” Ze waren er ook reeds bij tijdens de vorige opendeurdag in 2003 en zagen heel wat veranderingen. “Prayon is de voorbije jaren een modern bedrijf geworden”, knikken ze allebei goedkeurend. “En ze doen veel op het vlak van veiligheid.

Zo horen we iedere donderdag de sirene loeien als test. Robert, die in een drukkerij werkte, heeft regelmatig contact met Robert Vetters. “Ik zit in het bestuur van Wandel Mee Ruisbroek. Iedere zomer is er een tocht die door het bos aan de overkant van de Gansbroekstraat trekt. Daarvoor hebben we de toestemming van Prayon nodig. Trouwens, Prayon is al jaren een trouwe sponsor van onze wandelclub, waarvoor dank. En ik zou het bijna vergeten: onze zoon, Gert Dalemans, werkt hier op de afdeling meet- en regeltechnieken.”

OPENDEURDAGEN PRAYON ZATERDAG 21 EN ZONDAG 22 MEI

Opendeurdagen zorgden voor boost Zeteldirecteur Eric Op ’t Eynde over de geslaagde tweedaagse We kregen woensdag na de opendeurdagen een heel tevreden Eric Op ’t Eynde aan de lijn. Mogen we je proficiat wensen? “Zeker, dank je, maar we mogen gerust met z’n allen trots zijn”, stelt de zeteldirecteur, “want het werd een bijzonder geslaagde tweedaagse.” Organisatorisch waren er heel weinig minpunten en zat alles stevig in elkaar, merkt hij op. “Ik denk dat alle 1.600 bezoekers een duidelijk beeld hebben gekregen van onze activiteiten. Om dit te realiseren, heeft iedereen zaterdag en zondag haar of zijn steentje bijgedragen. En niet vergeten: er werd de voorbije weken hard en enthousiast gewerkt in functie van deze opendeurdagen. Het heeft werkelijk gezorgd voor een boost bij de eigen mensen, wat ik als zeteldirecteur enkel kan toejuichen.”

Goethaert is enorm positief geweest. Nogmaals, we mogen allemaal heel fier zijn.” Eric Op ’t Eynde aarzelde niet om tevens stil te blijven staan bij een paar tekortkomingen. Misschien kan er rekening mee gehouden worden tijdens een volgende editie. “Ik ben blij dat er pas om de zeven-acht jaar opendeurdagen zijn”, lacht hij. “Het is telkens een gigantisch project, waar heel wat bij komt kijken. Echte fouten heb ik niet genoteerd zaterdag en zondag, wel een paar aandachtspunten. Op het vlak van orde en netheid moeten we aandacht blijven

hebben voor het onderhoud van de fabriek. We moeten geld vrijmaken om de verouderde delen te blijven afbreken en te vernieuwen waar nodig.”

Eén team, één visie “Verder moeten we onze relaties beter verzorgen. Op het vlak van productie is de communicatie veeleer naar binnen gericht. We zouden meer als één team, met een duidelijke visie naar buiten moeten durven treden. Dit is vandaag een must in een industriële organisatie. We moeten meer aan ‘netwerkontwikkeling’ doen.”

Beeldvorming

Guy Lejon tracht aansluiting te vinden bij zijn groep en heeft duidelijk niet veel tijd om te antwoorden op onze vragen. “Een goed initiatief”, luidt het bij de Bornemnaar, die in de farmaceutische sector actief is. “Waarom ik hier ben? Mijn vader, Frans, heeft jaren in de fabriek gewerkt. Noem het gerust een zekere vorm van nostalgie.”

22

PRAY_Opendeur_Mag.indd 22-23

Op het vlak van beeldvorming heeft Prayon Puurs publiciteit gemaakt, stelt hij. “We zijn naar buiten getreden als een veilig, milieuvriendelijk, proper en toekomstgericht bedrijf. Vooral voor de mensen uit de nabije omgeving, die dagdagelijks aan onze aanwezigheid herinnerd worden, is dit niet onbelangrijk. Ze hebben nogmaals gemerkt dat we er werkelijk alles aan doen om onze buren zo weinig mogelijk van deze fabriek te laten merken.” De algemene directie uitte al haar tevredenheid. “Klopt, de terugkoppeling met onder meer productiedirecteur Stefan

Eric Op ’t Eynde, tijdens interview met rtv

23

29/06/11 09:40


Papa, mama, broertje, zusje en collega’s Iedereen ging moe, maar voldaan naar huis. Bij het buitengaan kregen ze nog een leuk aandenken (2 mini bloempotjes, eentje met zaadjes van toekomstige tomaatjes en eentje met basilicumzaadjes).

Alles ok! 24

PRAY_Opendeur_Mag.indd 24

Ook de mensen van het Rode Kruis waren het ganse weekend op post. Zoals het een goed chemisch bedrijft betaamt, waren ook hier geen noemenswaardige incidenten.

29/06/11 09:40

Prayon Event-magazine  

psp communications did journalism, toke pictures, made concept and lay-out and finaly printed this magazine. For more info: design@psp.be •...

Advertisement