Hud & Helse 5 - 2016

Page 1

Hud&Helse - Et magasin med fokus på psoriasis og psoriasisgigt.

Foreningens VPD-kampagne

Få et godt liv med psoriasis og psoriasisgigt! Foreningen lancerer psoriasisapp’en PsoMentor

Hvordan laver man en sundheds-app? Psoriasis

Psoriasisgigt

Skatteminister Karsten Lauritzen:

Vi har et fantastisk sundhedssystem, men ikke særligt effektivt for kronikere Sundhed

Kost

ForskningIndhold

Oktober

Skatteminister Karsten Lauritzen: Vi har et fantastisk sundhedssystem, men ikke særligt effektivt for kronikere

16

5 Lederen

6

Psoriasisforeningens VPD-kampagne: Få et godt liv med psoriasis og psoriasisgigt!

Hvordan laver man en sundheds-app?

8

Som født på ny...

10

Godt liv med psoriasis og psoriasisgigt, sådan!

13

Sten Svensson, ny formand i foreningen: Psoriasisforeningen har et fantastisk potentiale

16

Skatteminister Karsten Lauritzen: Vi har et fantastisk sundhedssystem, men ikke særligt effektivt for kronikere

19

Svært at finde hoved og hale på informationen

22

Reportage fra et klimabehandlingsophold: Psoriasispatienter fortæller om deres oplevelser og om at være født på ny

24

Hjælpemidler - er til for at hjælpe dig, så brug dem!

27

Udvalgte patienter skal have mulighed for kontrolleret anvendelse af cannabis

28

Miss Danmark-finalist sætter spotlys på psoriasis

31

Psoriasisforeningens Rådgivning

22 Hjælpemidler - er til for at hjælpe, så brug dem!

24

Miss Danmarkfinalist sætter spotlys på psoriasis

28

33 KredsNyt 41 Medlemstilbud

Psoriasisforeningen - er til for at hjælpe, rådgive og støtte alle med psoriasis, psoriasisgigt og pårørende, samt udbrede kendskabet til sygdomsområdet.

Formandskab: Formand: Sten Svensson, nyvalgt Næstformand: Gitte Stærk, Direktør: Lars Werner

Tryk af Hud & Helse: CS Grafisk A/S, Hadsten.

Nummer: 5/43. årgang 2016

Redaktion: Lars Werner, direktør, ansvarhavende, Birgitte Snedker-Sørensen, redaktør, Puk Holm Hansen, kommunikationsrådgiver.

Indlæg og annoncer repræsenterer ikke automatisk foreningen. Indlæg, der indsendes uopfordret, har redaktionen ingen pligt til at bringe og forbeholder sig ret til at forkorte og redigere. Materialet modtages gerne elektronisk. Eftertryk er kun tilladt med skriftlig tilladelse.

Medlem af DH - Danske Handicaporganisationer, Danske Patienter, NORD-PSO - Nordisk samarbejde, EURO-PSO - Europæisk samarbejde, IFPA - samarbejdsorganisation på verdensplan, Unge Patienter, Nord-Pso Youth. Kontakt: Landskontoret, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Telefon 36 75 54 00, Telefontid mandag-fredag kl. 10.00-14.00. www.psoriasis.dk, LK@psoriasis.dk, Bank reg. nr. 1471 Kontonr. 7460100105 (Landsforeningen). Bank reg. nr. 1551 Kontonr. 0010435536 (Forskningsfonden)

Stof til Hud & Helse : Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup. E-mail: redaktion@psoriasis.dk.

Oplag: 5.500 stk. ISBN 0909-2757. Forside: Denys Prykhodov, Shutterstock.com

Næste udgivelse: Hud & Helse 6/2016 udkommer den 1. december - deadline den 15. oktober 2016. Annonceekspedition: FL Reklame, Agerbakken 21, 8362 Hørning. info@psoriasis-nyt.dk. Telefon: 86 91 46 77. Telefax: 86 91 46 79. Telefontid dagligt: kl. 09.00 – 12.00 | HUD&HELSE NR. 5 - 2016 | SIDE 3 |


| SI DE 4 | HU D &H EL SE NR. 5 - 2016 |


Leder Kære Medlemmer! Vi er efterhånden bevæget os godt ind i, hvad der må siges at være en slags højtid for Psoriasisforeningen. Nemlig det rygende travle efterår, hvor Verdens Psoriasis Dag er i centrum, og hvor også det årlige Hovedbestyrelsesmøde har fyldt i kalenderen. På HB-mødet er foreningens 2020-strategi blevet vedtaget, og en ny formand er blevet valgt. Nu er VPD lige om hjørnet, hvor vi lancerer en ny app som en del af foreningens VPD-kampagne. Så der er allerede lagt i ovnen til et nyt og spændende 2017 og længere frem endnu. Efter Hovedbestyrelsesmødet: Nu skal strategiens visioner realiseres I kølvandet på Hovedbestyrelsesmødet 17.-18. september i Fredericia er Psoriasisforeningen for alvor begyndt at varme op til et nyt år pakket med nye projekter og aktiviteter. Og med vedtagelsen af foreningens strategi 2017-2020 er kursen i den grad sat mod en fremtid med bedre vilkår for mennesker med psoriasis i Danmark. Strategien er med til at sikre en fælles kurs for foreningen, den røde tråd i vores projekter fremadrettet og et redskab til at prioritere vores aktiviteter og indsatser. På Hovedbestyrelsesmødet blev også en ny formand valgt, som bliver præsenteret her i bladet. Den første danske psoriasis-app skal kickstarte VPD-kampagnen Verdens Psoriasis Dag(VPD) den 29. oktober ligger i år på en lørdag – derfor har Psoriasisforeningen valgt at lægge vores hovedaktiviteter for VPD fredag d. 28. oktober for at få størst mulig gennemslagskraft. IFPA’s kampagnetema har overskriften ’Bryd grænserne for mennesker med psoriasis’, og med dette anslag stiller foreningen skarpt på de udfordringer, man kan opleve, når man lever med en kronisk sygdom som psoriasis og psoriasisgigt, helt i tråd med vores mærkesager. Udover at belyse udfordringerne ved at leve med psoriasis har vi, som vi generelt stræber efter som forening, også fokus på løsninger. For kampagnens omdrejningspunkt er, hvordan disse udfordringer kan håndteres eller overkommes, så man kan ”Få et godt liv med psoriasis og psoriasisgigt”, som kampagnen hedder. Kampagnen er en del af en længerevarende kommunikationsindsats og skal først og fremmest sætte psoriasis på dagsordenen og udbrede så meget viden om psoriasis som muligt til den almene befolkning såvel som sundhedspersoner, politikere, beslutningstagere og andre interessenter. Læs mere om kampagnen, de specifikke indsatser, og om hvordan du kan være med i vores VPD-tema her i bladet. Indbygget i kampagnen er desuden en ganske særlig lancering. For med præsentation af den første danske psoriasis-app på VPD vil Psoriasisforeningen forsøge at komme endnu længere ud med vores budskaber. PsoMentor er Psoriasisforeningens nye app - et digitalt værktøj, der skal give mennesker med psoriasis og psoriasisgigt større indsigt i egen sygdom og guide brugeren mod at opnå den bedste behandling og et godt liv med psoriasis. Projektet har været undervejs i over halvandet år og kulminerer nu med lanceringen op til VPD, hvor vi håber, app’en sikrer et gedigent boost til kampagnen som en digital sundhedsløsning, der

kan bidrage til at forbedre vilkårene for mennesker med for at afveksle: psoriasis i hud og led. I VPD-temaet kan du også læse meget mere om PsoMentor. En diagnose kommer sjældent alene Den 15. september udgav Det Nationale Institut for Kommuner og Regionernes Analyse og Forskning (KORA) en rapport om konsekvenserne ved at leve med én eller flere autoimmune sygdomme. Rapporten er støttet af AbbVie og efterspurgt af netværket De Autoimmune, som Psoriasisforeningen er en del af. De Autoimmune arbejder for at sætte fokus på autoimmune sygdomme og de udfordringer, som sygdommene giver for patienter, pårørende og samfund. Rapporten præsenterer stærke konklusioner om konsekvenserne ved at leve med kronisk sygdom, både i mødet med sundhedssystemet, men også i forhold til uddannelse, arbejdsliv og –tilknytning. Psoriasisforeningen indgik naturligvis aktivt i den presseindsats, som er direkte i tråd med to af vores mærkesager, som er bedre samarbejde og koordinering mellem de lægefaglige eksperter samt forståelse for de særlige udfordringer der opstår ved følge- og multisygdom. Vi lykkedes med at få de særlige udfordringer ved netop psoriasis og psoriasisgigt på dagsordenen blandt andet gennem artikler, video samt opslag på sociale medier. Læs mere om KORA-rapporten og De Autoimmune på psoriasis.dk. Titlen på rapporten er ”Oplevelser af behandlingsforløb og sygdomskonsekvenser blandt mennesker med én eller flere autoimmune sygdomme”. Jeg giver stafetten videre Efter adskillige år på posten har jeg besluttet, at det er tid til, at jeg træder tilbage som formand for Psoriasisforeningen. Det har været et stort privilegie at repræsentere de 165.000 mennesker med psoriasis og psoriasisgigt i Danmark. Det bliver spændende at se, hvordan den nye formand vil løfte opgaven, men jeg er sikker på, at Sten Svensson vil sikre en stærk profil for foreningen indadtil såvel som udadtil. Det har været en stor ære at tale jeres sag. Tusind tak for denne gang! Med venlig hilsen Jens Sloth Nielsen Landsformand

| HUD&HELSE NR. 5 - 2016 | SIDE 5 |


Psoriasisforeningens VPD-kampagne:

Få et godt liv med psoriasis og psoriasisgigt! Der kan være store udfordringer og konsekvenser forbundet med at leve med en kronisk sygdom som psoriasis. Så hvordan bryder vi grænserne for mennesker med psoriasis, som IFPA opfordrer til i deres slogan for Verdens Psoriasis Dag 2016? Psoriasisforeningen arbejder ihærdigt for, at alle mennesker med psoriasis og psoriasisgigt skal have et godt liv. Det er omdrejningspunktet for vores VPD-kampagne, som skal udbrede viden om psoriasis, og som desuden sætter fokus på ”patient empowerment” og patientuddannelse med en ny app. AF PUK HOLM HANSEN, KOMMUNIKATIONSRÅDGIVER, PHH@PSORIASIS.DK

D

et er efterhånden veldokumenteret, at psoriasis har både fysiske, psykiske og sociale konsekvenser for de mennesker, der lever med sygdommen. Flere forskellige undersøgelser påviser, hvordan psoriasis er forbundet med alvorlige følgesygdomme såvel som stigmatisering, mobning, depression og lavt selvværd, og dertil at mange må kæmpe for at blive velbehandlet. En ny undersøgelse foretaget af medicinalvirksomheden, Novartis, med deltagelse fra over 8000 psoriasispatienter på verdensplan viser for eksempel, at 84 procent af de adspurgte har oplevet at blive diskrimeret eller ydmyget på grund af deres psoriasis, og 45 procent er blevet spurgt, om de smitter. 28 procent oplever, at det har taget dem mere end fem år at blive velbehandlet, og kun 45 procent af psoriasispatienterne i undersøgelsen tror på, at det er et realistisk mål at blive fri eller næsten fri for psoriasis på kroppen. Det er ikke tilfredsstillende statistik for Psoriasisforeningen, så hvordan vender vi kurven? Psoriasisforeningen arbejder vedholdende på målrettede projekter og løsningsforslag til gavn for de 165.000 mennesker i Danmark med psoriasis og psoriasisgigt og deres pårørende. Et af vores vigtige mål er, at alle mennesker med psoriasis og psoriasisgigt skal have et godt liv. Til dette års Verdens Psoriasis Dag sætter vi derfor psoriasis på dagsordenen med kampagnen ”Få et godt liv med psoriasis og psoriasisgigt”. Oplyste patienter er stærke patienter En af de vigtigste forudsætninger for at skabe bedre vilkår for mennesker med psoriasis er først og fremmest, at viden om sygdommen udbredes. Kampagnen, som er en del af en længere sigtet kommunikationsindsats, skal først og fremmest sætte psoriasis på dagsordenen og udbrede så meget viden

| SI DE 6 | HU D &H EL SE NR. 5 - 2016 |

om psoriasis som muligt til den almene befolkning såvel som sundhedspersoner, politikere, beslutningstagere og andre interessenter. Det vil vi gøre gennem presseindsatser, vores digitale kanaler, hjemmeside og Facebook, nyhedsbrev og endelig med events på landets fem dermatologiske hospitalsafdelinger i uge 43. Så hold øje med vores platforme, hvor vi løbende vil holde jer opdateret på foreningens VPD-aktiviteter, tider og steder.

Verdens Psoriasis Dag ligger i år på en lørdag. Vores aktiviteter vil primært ligge i uge 43, i dagene op til den 29. oktober - og særligt fredag den 28. oktober. Et godt vidensniveau er også af stor betydning for den enkelte psoriasispatient. For jo større viden, man selv har om sygdommen, jo større chancer er der for at få den optimale behandling og på sigt blive velbehandlet. Bedre patientuddannelse er en af Psoriasisforeningens mærkesager, og denne sag indtænker vi løbende i vores projekter og indsatser. Netop denne mærkesag har været udgangspunktet for et ganske særligt projekt, som vi har knoklet på i over halvandet år. Få et godt liv med PsoMentor På Verdens Psoriasis Dag lancerer Psoriasisforeningen nemlig den første danske psoriasis-app, PsoMentor. PsoMentor er et digitalt værktøj, der skal give mennesker med psoriasis og psoriasisgigt større indsigt i egen sygdom og guide brugeren mod at opnå den bedste behandling og et godt liv med psoriasis. Den er designet til at øge brugerens viden om psoriasis, så man gradvist klædes på til at kunne tage bedst muligt hånd om sin sygdom. App’en skal hjælpe brugeren med at få overblik over, hvordan


VPD

Infographic fra IFPA der gengiver nøgletal om psoriasis som en seriøs global sundhedsudfordring.

ens psoriasis og psoriasisgigt udvikler sig over tid. Den er tænkt som et værktøj i dagligdagen, hvor man kan tracke sine symptomer og udbrud. Gennem specielt tilrettelagte forløb spørger app’en til, hvordan du har det, og den beder dig holde øje med nogle af de mest almindelige symptomer og mulige triggere, samt behandlinger og eventuelle bivirkninger. Det skal hjælpe dig til at blive klogere på dig selv og din psoriasis. Over tid samles brugerens indtastninger i grafer, der giver et overblik over sygdommen. På den måde kan app’en også tages med hos lægen og sygeplejersken som et redskab i forbindelse med konsultationen, som hjælp til samtalen og evaluering af behandlingen.

VI HAR BRUG FOR DIG! Vi har brug for flere frivillige. Det er både til arrangementer på kortere sigt og projekter på længere sigt. Vil du hjælpe os, med vores aktiviteter i forbindelse med Verdens Psoriasis Dag 2016? Kontakt os gerne på psoriasis@psoriasis.dk.

Med app-lanceringen indbygget i VPD-kampagnen vil Psoriasisforeningen forsøge at komme endnu længere ud med vores budskaber, og vi håber, at PsoMentor vil sikre et gedigent boost til kampagnen som en digital sundhedsløsning, der kan bidrage til, at flere kan få et godt liv med psoriasis og psoriasisgigt. Her i VPD-temaet kan du læse meget mere PsoMentor, og hvordan app’en er blevet til.

| HUD&HELSE NR. 5 - 2016 | SIDE 7 |


Hvordan laver man en sundheds-app? Idéen til Psoriasisforeningens app PsoMentor udspringer af en workshop om digitale sundhedsløsninger med PsoUng sidste år. Efter omkring halvandet år er PsoMentor nu færdigudviklet og klar til lancering op til Verdens Psoriasis Dag 2016. Men hvordan bliver en sundheds-app egentlig til? Her i artiklen løfter vi sløret for, hvordan PsoMentor er kommet til verden, og vi giver et indblik i nogle af de tanker, der ligger til grund for app’en. AF PUK HOLM HANSEN, KOMMUNIKATIONSRÅDGIVER, PHH@PSORIASIS.DK

D

er er mange forskellige brikker, der skal falde på plads, når man laver en app, ikke mindst en sundhedsapp som PsoMentor. Det kræver både viden om digitale medier, brugeradfærd, design, programmering og lovgivning om personfølsomme oplysninger såvel som sundhedsfaglig viden og indgående kendskab til målgruppen, dens ønsker og behov. Og hvis app’en også skal ud at leve hos brugerne og i den digitale verden, kræver det en solid og målrettet indsats for at sikre, at app’en i sidste ende når ud til de mennesker, der skal bruge den. Derfor allierede Psoriasisforeningen sig med det digitale bureau Daman, der er specialiseret i digitale sundhedsløsninger og blandt andet står bag gigt-app’en RheumaBuddy, da vi for alvor tog beslutningen om at søsætte PsoMentor-projektet med sigte om at udvikle den bedste app til mennesker med psoriasis og psoriasisgigt. ”PsoMentor har været et komplekst projekt med et interessant setup på flere måder. I udviklingsprocessen har vi taget udgangspunkt i en tilgang, der kaldes cocreation – det vil sige, at brugerne anses som eksperter i egen sygdom. Det indebærer helt konkret, at både mennesker med psoriasis og psoriasisgigt såvel som sundhedspersonale inddrages aktivt i udviklingen fra skitsering af projektet til finpudsning af app’en. Det er udfordrende og tidskrævende, når forskellig erfaring, viden og fagligheder såvel som mål og interesser skal gå op i en højere enhed, og det er op til os at bygge bro og finde den bedste løsning. Men det er en vigtig del af den måde, vi arbejder på, og helt afgørende for at sikre, at PsoMentor reelt giver værdi for brugerne,” siger Andreas Dam, direktør og stifter af Daman, digital healthcare partner. Damans erfaringer med RheumaBuddyapp’en har givet et velfunderet grundlag for projektet, der blandt andet har

| SI DE 8 | HU D &H EL SE NR. 5 - 2016 |

været organiseret i en række faser herunder: co-creation-fasen, der identificerer de problemer og behov, som app’en skal bidrage til at løse; koncept-fasen som afdækker, hvordan dette bedst løses digitalt; og endelig faser med udvikling, test og kvalitetssikring.

Hvorfor en psoriasis-app?

Frøet til PsoMentor blev sået på en workshop i marts sidste år, hvor PsoUng gennem diskussioner, opgaver og øvelser idéudviklede på digitale sundhedsløsninger ud fra overvejelser omkring, hvordan det er at leve med psoriasis og psoriasisgigt, og hvilke udfordringer det kan give i hverdagen. I centrum for udviklingen af app’en er problemstillingen om, hvordan man bedre kan støtte mennesker med psoriasis og psoriasisgigt og hjælpe med at håndtere sygdommen, så det bliver lidt nemmere at leve med psoriasis – så man på sigt kan få større livskvalitet. Morten Sørensen, medlem af PsoUng og en del af styregruppen for app’en, fortæller om nogle af tankerne bag PsoMentor: ”Til grund for PsoMentor ligger ambitioner om at styrke patienter, så de i højere grad oplever at kunne tage styringen over egen sygdom og eget liv i det hele taget. Det kaldes patient empowerment, og det giver den teknologiske udvikling en unik mulighed for at arbejde med, fordi de digitale løsninger i så høj grad kan tilpasses til brugerens hverdag. I stedet for at skulle føre fysisk gammeldags dagbog giver PsoMentor en digital oversigt over ens sygdomsforløb, hvor man nemt kan få overblik over de forskellige symptomer, man oplever løbende og imellem konsultationer. Det kan give mig som psoriasispatient et bedre billede af, hvordan min sygdom forløber, og af de forskellige ting, der har betydning for, hvordan jeg har det,” forklarer Morten Sørensen.

Udviklet i tæt samarbejde med psoriasisramte og sundhedspersonale

Som Andreas Dam fra Daman beskriver, er både psoriasispatienter og sundhedspersonale tænkt ind som en integreret del


VPD

af projektet helt fra start i processen, og de har haft afgørende indflydelse på app’ens udformning og indhold, i tæt samarbejde med og kyndigt vejledt af Damans digitale projektledere. En af de sundhedspersoner, der har indgået i styregruppen, er Jette Grothe Skiveren, som er klinisk sygeplejespecialist, sundhedsfaglig kandidat (cand.scien.san.) og Formand for Fagligt Selskab for Dermatologiske Sygeplejersker. Hun arbejder med fag- og kvalitetsudvikling, har forsket i psoriasispatienters viden om sygdommen og behandlingen og desuden deltaget i udarbejdelsen af de nationale kliniske retningslinjer for psoriasis. Jette Grothe Skiveren er positiv over den grad af inddragelse, der har været af sundhedsfaglige eksperter i projektet, og ser potentiale i app’en for både patienter og sundhedspersonale. ”App’en giver mulighed for at få overblik over effekten af en ny behandling på for eksempel hudkløe og hudsmerter, og så kan den give indsigt i de faktorer, der kan have en negativ påvirkning på psoriasis. Det kan give vigtig viden for patienten, og for os som sundhedspersonale er det er altid en fordel, hvis patienten har viden om sin egen sygdom og behandling. Det vil medvirke til, at patienten forstår vigtigheden af, at behandlingsplanen følges,” siger Jette Grothe Skiveren. Morten Sørensen tilføjer om styregruppearbejdet: ”Det er så vigtigt med den her type apps, at man i udviklingsprocessen har fokus på dem, der skal bruge den, hvis den for alvor skal blive en succes. For du kan ikke lave verdens bedste psoriasis-app uden inddragelse af den viden, som både sundhedsfaglige eksperter og patienter sidder med om psoriasis, og hvordan det er at leve med sygdommen. På den måde har det været et godt og lærerigt forløb, netop fordi det har været udgangspunktet for processen fra start af.”

Klar til lancering

Det har taget mange intensive måneder med faglige diskussioner, udvikling og design at forfine PsoMentor, og udover det engagerede styregruppearbejde er der lagt en stor indsats i at programmere, kvalitetsog brugerteste. Andreas Dam er overbevist om, at det er med til at sikre en app af høj kvalitet. ”Man kan generelt sige, at mange apps bliver født for hurtigt, forstået på den måde at research og koncept ikke er tænkt ordentligt igennem og ikke matcher brugernes behov. Det tager tid at brugerteste løbende og inddrage forskellige fagligheder og perspektiver, men det arbejde har vi prioriteret, fordi det er med til at sikre et godt resultat. Vi har været i gang med PsoMentor vel i over 1,5 år, og vi mener, at den grundige udviklingsproces tilsikrer en app af høj kvalitet, som giver mening for brugerne og ikke mindst værdi.” Nu er app’en klar til lancering, men arbejdet slutter ikke der. For selvom app’en er køreklar, vil den løbende blive videreudviklet og optimeret, som den tages i brug, og brugernes feedback begynder at tikke ind. Og så er der allerede nye features på ønskelisten til version 2.0. Hold derfor øje med Psoriasisforeningens platforme både op til og efter lancering, hvor vi løbende vil bringe nyheder om PsoMentor. Vi glæder os til at kunne præsentere PsoMentor i forbindelse med vores indsats for Verdens Psoriasis Dag 2016!

| HUD&HELSE NR. 5 - 2016 | SIDE 9 |


Godt liv med psoriasis og psoriasisgigt, sådan! Det kan være en stor mundfuld at blive diagnosticeret med psoriasis og psoriasisgigt. Psoriasisforeningens informationskampagne skal øge opmærksomhed og viden om den kroniske sygdom og bidrage til, at flere psoriasisramte kan få et godt liv, fra man diagnosticeres og livet igennem. AF PUK HOLM HANSEN, PHH@PSORIASIS.DK, KOMMUNIKATIONSRÅDGIVER

H

vordan bliver jeg godt behandlet? Kan jeg holde på mit arbejde? Hvad er følgesygdomme? Spørgsmålene kan være mange og følelserne komplicerede, når man sidder hos lægen og får diagnosen. Psoriasis er en kronisk sygdom og er derfor med dig resten af livet. Det kan være svært at acceptere, og de fleste vil opleve, at udfordringer løbende melder sig. Så hvordan lever man godt med en kronisk sygdom som psoriasis og psoriasisgigt? Det er temaet for Psoriasisforeningens informationskampagne Godt liv. Kampagnen formidler gennem 11 videoer og to pjecer viden om psoriasis og psoriasisgigt, fra behandling og følgesygdomme til livsstil, kost og motion. I videoerne giver læger og sundhedsfagligt personale en indføring i sygdommene, og

psoriasisramte deler ud af gode råd og erfaringer om, hvordan de har lært at håndtere deres psoriasis i hverdagen. kampagnen skal bidrage til at sikre patienterne det vidensniveau, der giver det bedst mulige udgangspunkt for at blive optimalt behandlet – så man kan leve det liv, man ønsker. Acceptér sygdommen, tag ansvar og tag dialogen med din læge Det første skridt mod et godt liv med psoriasis er at acceptere sygdommen – det gør det muligt at tage skridtet mod en behandling, der virker for dig. Man behøver ikke nødvendigvis at lægge hele sit liv om, det vigtigste er at passe på sig selv. Men derudover er det afgørende, at man tager ansvar og sætter sig ind i sin sygdom. Et godt vidensniveau har nemlig stor betydning for, at der bliver taget hånd om sygdommen hele vejen rundt. Det gør det nemmere at have en god dialog med sin læge og at stille krav, når behandlingen ikke slår til.

Fang følgesygdommene i opløbet

Det gælder også, når det kommer til de følgesygdomme, der er forbundet med psoriasis. Hver anden psoriasisramte oplever at få en eller flere følgesygdomme som fx forhøjet kolesterol, forhøjet blodtryk, diabetes, lavt selvværd eller overvægt. Derfor er det vigtigt at få den nødvendige viden om kost, motion, livsstil og andre faktorer, der kan have betydning for din psoriasis. Og hvis du oplever symptomer på følgesygdomme, skal du hurtigst muligt gå til din praktiserende læge med din mistanke, så du kan blive tjekket og eventuelt komme i behandling. Find pjecerne og videoerne her. Videoerne er inddelt i hhv. fem videoer om behandling og seks videoer om diagnose, livsstil og følgesygdomme m.m.

| SI DE 1 0 | H U D &H EL SE NR. 5 - 2016 |


VPD

| HUD&HELSE NR. 5 - 2016 | SIDE 11 |


| SI DE 1 2 | H U D &H EL SE NR. 5 - 2016 |


Sten Svensson, ny formand for foreningen:

Psoriasisforeningen har et fantastisk potentiale Psoriasisforeningen afholdt medio september sit årlige hovedbestyrelsesmøde. Denne gang var noget særligt. Der skulle nemlig vælges en ny formand, da Jens Sloth Nielsen ønskede at stoppe. Flere kandidater havde budt sig til. Hovedbestyrelsen valgte Sten Svensson, Kredsformand i Frederiksborg, som er taknemmelig for at være blevet betroet formandsposten og klar til at gå i krig med den store opgave, der ligger foran foreningen med at realisere plan 2020. AF PUK HOLM HANSEN, PHH@PSORIASIS.DK, KOMMUNIKATIONSRÅDGIVER OG BIRGITTE SNEDKER-SØRENSEN, BISN@PSORIASIS.DK, REDAKTØR.

E

fter mange år på posten som formand valgte Jens Sloth Nielsen at give stafetten videre, en sensommer søndag i september. Hovedbestyrelsen var mødt talstærkt op, og var klar til at afgive deres stemme til kandidaterne. Tre kandidater stillede op til hvervet som formand: Sten Svensson, Kredsformand i Frederiksborg, Gitte Stærk, formand for Fynskredsen og Næstformand i foreningen, og Søren Valdorff Rasmussen, som er frivillig i foreningen og har været meget aktiv det seneste år, især i det politiske arbejde i forbindelse med Folkemødet på Bornholm. Hovedbestyrelsens valg faldt på Sten Svensson, som det sidste års tid ved siden af sit kredsformandsskab har været dybt involveret i udarbejdelsen af foreningens 2020-strategi. Det har været med til at give Sten Svensson et solidt kendskab til foreningens særlige kvaliteter og styrker. ”Vi har i foreningen et fantastisk potentiale til at skabe udvikling, fornyelse og vækst. Jeg brænder for Psoriasisforeningen og for, at vi får en endnu stærkere position i offentligheden. Det vil jeg bidrage til at kæmpe for som formand og talerør for de mere end 165.000 mennesker med psoriasis og psoriasisgigt i Danmark,” udtaler Sten Svensson i forbindelse med sin udnævnelse til formand. Der er potentiale, men der er også udfordringer og behov for et løft af foreningsarbejdet på forskellige områder. Det er der, at strategien skal bidrage til at styrke og samle foreningen, forklarer Sten Svensson: ”Som kredsformand har jeg oplevet de helt konkrete og praktiske udfordringer i kredsarbejdet med at engagere medlemmerne. Vores fundament skal være den stærke medlemskontakt – lokalt og støttet nationalt. Det betyder, at kredsene skal have al mulig støtte til at styrke denne medlemskontakt. Samtidigt skal vi være gode til at samarbejde lokalt, regionalt og nationalt på en måde, så vi støtter hinanden til fælles

Foreningens ny formand, Sten Svensson bedste. Jeg er fuldt klar over, at der kan være langt fra store ord til konkrete resultater. Netop derfor var det naturligt for mig efter arbejdet i strategiudvalget at stille op til posten og tage et aktivt medansvar for, at vi udvikler os som forening og når vores mål,” vurderer Sten. Hvem er Sten Svensson Som nævnt, kommer Sten Svensson som kredsformand for Frederiksborgkredsen, og han har desuden siddet i strategiudvalget det seneste år og været med til at tegne linjerne for foreningens fremtid. I strategiarbejdet har han demonstreret, at han kan samarbejde med foreningens direktør, sekretariatet og andre kredsbestyrelser – et samarbejde han både trives med og sætter højt. Sten er erhvervsaktiv med egen konsulentvirk-

>>

| HUD&HELSE NR. 5 - 2016 | SIDE 13 |


| SI DE 1 4 | H U D &H EL SE NR. 5 - 2016 |


somhed, hvilket giver ham en vis fleksibilitet som selvstændig med plads til at lægge den nødvendige indsats i formandshvervet. Sten har senest haft erfaring med at skabe en folkebevægelse, som påvirkede et samlet byråd i en bestemt retning inden for meget kort tid. For den indsats modtog han, efter indstilling fra borgmesteren, Nordeas frivilligpris i 2014. Det arbejde medførte i øvrigt en del omtale i presse, herunder interview i fjernsynet. Professionelt beskriver Sten Svensson sig selv som en, der samler, motiverer og engagerer mennesker og organisationer til at arbejde for at nå fælles mål. Han er vant til at arbejde både på de bonede gulve såvel som blandt græsrødder, og har erfaring med at skabe udvikling i både store og små organisationer. ”Professionelt har jeg afsæt i personaleledelse, hvor respekt for den enkelte og samarbejde i teams om at nå fælles mål er nøglen. Samtidigt er jeg uddannet i forretningsverdenen og har derfor erfaring med discipliner som markedsføring, PR, økonomistyring. Som leder er jeg god til at kombinere de bløde værdier med mere firkantede strukturer. Det er kvalifikationer, som jeg kan bidrage med og bringe i spil som formand til gavn for foreningen,” slutter Sten Svensson, Psoriasisforeningens nye formand.

Pr. 18. september 2016 tegner foreningens formandskab derfor fra venstre Gitte Stærk, næstformand, Sten Svensson, ny formand og Lars Fogt Werner, direktør.

| HUD&HELSE NR. 5 - 2016 | SIDE 15 |


Skatteminister Karsten Lauritzen:

Vi har et fantastisk sundhedssystem, men ikke særligt effektivt for kronikere Psoriasisforeningen var i august på besøg hos Skatteminister Karsten Lauritzen (V), som er medlem af foreningen. Vi tog en snak med ministeren om, hvad der rører sig i psoriasisverdenen i øjeblikket, og om hvordan det er at have psoriasis, når man er politiker. AF PUK HOLM HANSEN, KOMMUNIKATIONSRÅDGIVER, PHH@PSORIASIS.DK

Solen skinner ind ad vinduet på ministerkontoret på Christianshavn på en flot augustdag, da Psoriasisforeningen er til hilse-på-møde hos Karsten Lauritzen (V) i Skatteministeriet for blandt andet at få ministerens perspektiv på aktuelle sager i psoriasisverdenen, på psoriasisbehandlingen i Danmark, og for at få Karsten Lauritzens egen historie om at leve med en kronisk sygdom som psoriasis, og dertil når man er politiker og ikke mindst Skatteminister. Karsten Lauritzen fik psoriasis, da han var teenager på 15-16 år. ”Og det var trælst, kan man sige. Det er aldrig rart at få at vide, at man har en kronisk sygdom, så det var jeg da ked af. Jeg har heldigvis en mild form for pletpsoriasis. Og dengang havde jeg en god kammerat, der lidt usædvanligt fik diagnosen omkring det samme tidspunkt, som jeg gjorde, så det gjorde det en smule lettere, at jeg havde nogen at dele det med,” fortæller Karsten Lauritzen om den første tid med psoriasis som følgesvend.

| SI DE 1 6 | H U D &H EL SE NR. 5 - 2016 |


Siden da er en efter Karstens eget udsagn ”rolig opvækst på landet” blevet skiftet ud med den daglige gang på Christiansborg, hvor psoriasisbehandlingen skal passes ved siden af det travle hverv som Skatteminister.

Når man pludselig står foran et kamera

Karsten Lauritzens primære behandlingsform er i øjeblikket lysbehandling, som kan være tidskrævende at passe ved siden af arbejdet, men han får det passet ind - og så ”masser af fugtighedscreme”, som han også skal sætte tid af til hver dag. Han er velbehandlet og har fundet en løsning, der fungerer godt for ham, men derfor kan der stadig opstå forskellige mindre udfordringer i hverdagen.

Stort potentiale i behandling på patienternes præmisser

Karsten Lauritzen mener, at der på kronikerområdet er et stort potentiale, og set med hans økonomiske briller samfundsøkonomisk gevinst, i brugerdrevne løsninger. Hvor patienterne gives mere frihed, men også større ansvar, fordi man tager mere udgangspunkt i den enkelte patient og vedkommendes behov. Det handler ifølge ham om fleksibel tilrettelæggelse af behandling. ”Det handler ikke så meget om tilbuddene i sig selv, men tilrettelæggelsen af behandlingen så den i højere grad er tilpasset patienternes præmisser i stedet for sundvæsenet og personalets. Man skal acceptere, at for at behandle folk ens må man nogle gange behandle dem forskelligt, forstået på den måde at der er forskellige typer af kronikere. Nogle patienter er mere ressourcestærke end andre, nogle skal passe et arbejde, mens andre står uden for arbejdsmarkedet. De skal selvfølgelig alle have samme kvalitet i behandlingen, men har forskellige behov i forhold til rammer og støtte. Og der tror jeg, det kan skabe større livsglæde og –kvalitet for mange, hvis man kan give mere frihed i behandlingen ved at tage udgangspunkt i patientens situation,” forklarer Karsten Lauritzen.

Jeg synes generelt, at vi har et fantastisk sundhedsvæsen, men det er ikke særligt effektivt i forhold til behandling af psoriasispatienter.

”Der har da været nogle år, hvor jeg skulle vænne mig til, at jeg pludselig skulle foran et tv-kamera, og hvor jeg har haft en smule psoriasis i ansigtet, der lige måtte dækkes. Så det har da været en gene af og til, når man har et job som mit, hvor man er på. Men det er en gene, der er til at leve med, fordi jeg har fundet ud af at håndtere min psoriasis og får en effektiv behandling.”

Det burde være nemmere at passe et arbejde som kroniker

For nu fungerer lysbehandlingen godt for ham, men Karsten Lauritzen har da overvejet alternativer til den tidskrævende lysbehandling. For det kan være svært at blive effektivt behandlet med lysbehandling, hvis den skal passes inden for en almindelig arbejdsdag. Og det gælder i øvrigt for flere behandlingsformer og andre sygdomme end psoriasis, påpeger Karsten. ”Jeg synes generelt, at vi har et fantastisk sundhedsvæsen, men det er ikke særligt effektivt i forhold til behandling af psoriasispatienter. Det drejer sig ikke om penge, men måden man laver behandling på, når det kommer til kronikere. Der er mange kronikere på arbejdsmarkedet, og det undrer mig både som patient og politiker, at der ikke er nogen offentlig debat om at udvikle behandlingstilbuddene mere effektivt i forhold til at passe et arbejde,” siger Karsten Lauritzen. Han har visse rammer for at få sin behandling til at hænge sammen med arbejdslivet, men hvis man ikke er så heldig at have en arbejdsgiver, der forstår og giver plads til dette, så er det svært at få en optimal behandling, mener Karsten Lauritzen. Han påpeger desuden ulighederne i psoriasisbehandlingen på landsplan, hvilket også er en af Psoriasisforeningens mærkesager. ”Jeg er velbehandlet og glad for de steder, jeg modtager behandling. Jeg kan ikke sætte finger på deres faglige arbejde. Men jeg har selv boet i Nordjylland tidligere, og jeg må indrømme, at jeg meget nødigt vil være psoriasispatient i Nordjylland. Der er behandlingstilbuddene i fx København ganske enkelt meget bedre.”

Man skal ikke skamme sig over at have en kronisk sygdom

Karsten Lauritzens råd til Psoriasisforeningen er derfor også, at foreningen i højere grad skal tænke i brugerdrevne løsninger og arbejde for at sikre gode muligheder for at blive behandlet, når man har et job at passe. Hans råd til andre mennesker med psoriasis er tilsvarende: ”Først og fremmest, at man sørger for at få behandling. Det er utroligt vigtigt, også selvom det er besværligt og træls. Og så er det selvfølgelig vigtigt komme over nogle af de sociale barrierer, der kan tynge, og som man jo ikke kan medicinere eller behandle for. Man skal ikke skamme sig over, at man har en kronisk sygdom. Det er selvfølgelig lettere sagt end gjort, men det er vigtigt at arbejde med at acceptere sig selv og være åben over for andre,” slutter Karsten Lauritzen.

| HUD&HELSE NR. 5 - 2016 | SIDE 17 |


MARESCO A/S Sydvestkajen 7 G • 9850 Hirtshals • Tlf. 98 94 65 65

Aarhus Metaltrykkeri og Metalvarefabrik ApS Oktobervej 45 8210 Aarhus V Tlf. 86 75 00 85 metaltryk@mail.tele.dk www.metaltrykkeri.dk

| SI DE 1 8 | H U D &H EL SE NR. 5 - 2016 |


Svært at finde hoved og hale på informationen Nye studier, artikler, velmenende råd, pjecer, websites og ikke mindst Google. Der findes enorme mængder af tilgængelig information, så hvordan skiller man skidt fra kanel og finder de svar, man har brug for? I foråret mødtes repræsentanter for fire patientforeninger til en række workshops for at blive klogere på, hvilken information man efterspørger, når man lever med en kronisk autoimmun sygdom. AF BIRGITTE SNEDKER-SØRENSEN, REDAKTØR, BISN@PSORIASIS.DK

D

et kan næsten blive en stressfaktor at følge med i alle de nye studier og artikler om sygdom og behandling, der hele tiden dukker op. Viden og information er en positiv ting, men der findes i dag så meget, at det kan være svært at navigere og finde de svar, man skal bruge, når man har brug dem. Sådan lød konklusionen fra ColitisCrohn Foreningen, Psoriasisforeningen, Patientforeningen HS Danmark og Foreningen af unge med gigt (FNUG) der i løbet af foråret var til workshop hos AbbVie for at dele deres erfaringer og ønsker.

Forskellige behov for information

Selvom man er fælles om det samme sygdomsområde, viste workshoppen, at der er meget stor forskel på behovene for information. En af de fremmødte var Sie Ahrensberg fra Psoriasisforeningen. ”Jeg læser altid medlemsbladet og får i det hele taget meget af min viden gennem patientforeningen. Men jeg ved også, at flere af de unge leder efter information andre steder. Uanset hvordan man prøver at blive klogere, så har de fleste af os i perioder brug for råd, vejledning og ikke mindst støtte, og det kan godt være svært at gennemskue, hvor man skal gå hen”, fortæller Sie Ahrensberg.

”Jeg synes, at informationen om mulighederne for at få hjælp og om patientforeningerne burde følge med diagnosen, altså inde hos lægen, hvor man får diagnosen første gang. Der er informationsmateriale i venteværelset, men ikke inde hos lægen, og det er svært at holde hovedet koldt og stille gode spørgsmål, når man lige er blevet diagnosticeret med en kronisk sygdom. Når man har mest brug for hjælp, er det som regel også i de situationer, hvor man har mindst overskud til at tænke klart”, siger Isabella Frydendal fra Colitis-Crohn Foreningen. Hun efterlyser også mere viden om fremtidsudsigterne, når man lige har fået diagnosen og skal forberede sig på, at sygdommen kan vare hele livet. ”Livet slutter ikke, når man får en kronisk sygdom, selvom det godt kan føles sådan. Her kunne det være oplagt med mere information om henvisningsretten, og at du inden for et halvt år efter diagnosen kan få en henvisning til terapi. Man kan være heldig, at lægen hjælper på eget initiativ, men det er langt fra sikkert”, siger Isabella Frydendal.

>>

Jessica Nikolajsen, der er næstformand i FNUG, deltog også i workshoppen og hører til den yngre gruppe af patienter, der foretrækker at søge information online. ”Google har svar på det meste, og hvis jeg læser noget på print, er det typisk en overspringshandling, fx når jeg venter hos lægen, og en overskrift eller et layout på hylden med pjecer fanger min opmærksomhed”, fortæller hun og peger på, at den tilgængelige information kan være for omfattende uden at give de nødvendige svar. ”Jeg oplever, at man bliver mødt af mange forskellige råd fra informationsmateriale, nettet og lægen, fx om alle mulige forskellige kostplaner. Mange søger information, når det går dårligt, og man har brug for hjælp til nogle konkrete ting, og her vil man bare gerne have et klart svar”, fortæller hun.

Mere information hos lægen

Lægen og sygeplejersken kan hjælpe, men en konsultation varer kun ca. femten minutter, og man risikerer at stå med ubesvarede spørgsmål.

| HUD&HELSE NR. 5 - 2016 | SIDE 19 |


| SI DE 2 0 | H U D &H EL SE NR. 5 - 2016 |


Det, der ligger udenfor behandlingen

Janne Kragh Henriksen, medlem af bestyrelsen i Patientforeningen HS Danmark, foreslår, at der kommer mere fokus på, at det kan være svært at nå igennem til lægen, især når man har brug for hjælp til ting, der ikke ligger inden for den medicinske behandling. ”Gennem årene har jeg skiftet rundt mellem læger, afdelinger, forskellige behandlinger og operationer. Jeg tror, det vil gøre en stor forskel, hvis man kan få hjælp til noget af alt det, der handler om selve livet, og om hvordan du har det udover selve behandlingen At du går rundt og føler dig frustreret og nedtrykt, tæller ikke altid hos lægen, hvor de medicinske hensyn ofte har en højere prioritet. Skift i medicin og dosis påvirker din krop og psyke, og man er ikke bare en robot, der skal fikses.”

Hotline og redskaber efterlyses

Helt konkret resulterede workshoppen i en ønskeliste med områder, hvor der mangler viden, og hvor konkrete redskaber kunne være rare at have. Emnerne på ønskelisten talte blandt andet mere information om sygdom og behandling, at rejse med medicin, job og uddannelse, et velfungerende sexliv, graviditet, kost, vægt, rygning, stress. Der var derudover konkrete ønsker til redskaber, herunder hotline og chat. ”Det er ikke altid, man husker at få spurgt om det hele hos lægen, og i øvrigt dukker der også udfordringer og spørgsmål op efter lukketid. Her ville det være en hjælp at kunne ringe til nogen og få svar. Af samme grund kunne det også være rart at have en chat, hvor man kan stille spørgsmål i et lukket forum. Facebook er rigtig godt til mange ting, men en chat, hvor der med fordel kunne være en sundhedsfaglige person inde over, ville også være nyttig i mange sammenhænge”, siger Jessica Nikolajsen.

FAKTA OG WWW.ABBVIECARE.DK AbbVie Care er et patientprogram, der hjælper mennesker med autoimmune sygdomme med at navigere i livet med deres kroniske sygdom. Programmet er et supplement til den information, der er tilgængelig gennem patientforeningerne og sundhedspersonalet. Her findes råd og inspiration om det at leve med en kronisk sygdom. Der er fx artikler om kost, søvn, stress, pårørende, arbejdslivet m.m. Du kan finde konkrete løsningsforslag til hverdagen såvel som baggrundsviden og information om gigtsygdomme, psoriasis og psoriasisgigt samt tarmsygdommene Colitis Ulcerosa, Morbus Crohn og HS.

Foto: Pressmaster. Shutterstock.com

Hun forklarer videre, at der ofte er hjælp og støtte hos sygeplejersken. ”Man kan tale med dem om hvad som helst. Det er dem, man går til for at vende flere forskellige ting - også det, der ikke lige er relateret til selve behandlingen. Selvom der er forskellige kulturer for, hvad sygeplejersken hjælper med på de forskellige afdelinger, så er de generelt gode til at hjælpe og er for mange et fast holdepunkt”, siger Janne Kragh Henriksen og understreger, at fællesskabet med andre i samme situation gennem patientforeningen også har meget stor værdi.

| HUD&HELSE NR. 5 - 2016 | SIDE 21 |


Reportage fra et klimabehandlingsophold:

Psoriasispatienter fortæller om deres oplevelser og om at være født på ny Ein Gedi er et paradisagtigt sted, som ligger ud til Det Døde Hav i Israel. Her finder man den smukkeste vegetation med palmer og blomster i alverdens farver. Fra Ein Gedi er der en udsigt der er så fantastisk, at det er næsten umuligt at sætte ord på. Det langstrakte azurblå Dødehav med bjergkæderne på begge sider giver hele stedet et magisk skær. Her finder man også danske psoriasispatienter på behandlingsophold. AF MIKAEL IPSEN, PSORIASISPATIENT

E

in Gedi gæstes hele tiden af et utal af mennesker fra hele verden, som er fuldstændig betaget af den frodige oase her i den ellers barske stenørken. Gæsterne har også et andet ønske - nemlig at bade i det sagnomspundne døde hav. Det smukke sted udgør rammen om behandlingen af psoriasispatienter fra Danmark. Hvert år rejser ca. 250 patienter til Dødehavet, alle med det samme håb og den samme drøm - at få de skæmmende pletter eller gigten til at gå væk - om ikke andet så ihvertfald i en periode. Et menneske med psoriasis har det aldrig nemt - ingen i hele verden synes, der er noget særligt eller kønt ved psoriasis. Specielt i teenagealderen er det en næsten umenneskelig udfordring at skulle leve med pletter, nogle gange på store dele af kroppen. Andre har psoriasisgigten, som kan gøre livet til et smertehelvede. Også her er der den evige kløe, hudresterne i sengen og på tøjet og følelsen af, at man er socialt handicappet. ”Efter samtlige behandlinger her ved Dødehavet oplever jeg, at jeg er helt fri for psoriasispletterne. Min hudlæge har fået en eyeopener for klimabehandlingen. Det er det eneste, som er virksomt på min psoriasis. Ved klimabehandlingen her i Israel er man væk fra en oftest stressende dagligdag, og man befinder sig her i et rigtigt rart miljø. Det er vigtigt for behandlingen, at man gearer ned mentalt. Jeg oplever samtidig, at stedet er en slags åndehul for psoriasispatienter. Her skal man ikke gå og skjule sig, men her er man sammen med ligestillede, og det er en befriende oplevelse”, fortæller Jakob Engel Damkjær Jønsson, 22 år og fra

| SI DE 2 2 | H U D &H EL SE NR. 5 - 2016 |

Syddanmark. Jakob har haft psoriasis i 12 år, og været på klimabehandling fire gange.

Psoriasis rammer også socialt

Når vennerne eller veninderne skal på stranden eller til sommerfest, så er glæden altså ikke ligeså stor, når man har psoriasis. En stor hvid plet på halsen virker ikke særlig tiltrækkende på eksempelvis en person, man vil gøre indtryk på. De underlige negle, som er fortykkede af psoriasis, gør også, at man forsøger at skjule sig, og det er ofte hele ens dagligdag, som påvirkes. Når man sidder i bussen, sørger man for, at den langærmede trøje dækker for pletterne. Man har altid en undskyldning for ikke at tage med i svømmehallen etc. Hvor mange af os har ikke oplevet, når man klæder om efter idræt, den samme bemærkning ”hvad fanden har du lavet med ryggen”, og så skal man til at forklare sig igen og igen. Nogle af os gør det uden at tænke videre over det, imens andre rent faktisk skammer sig over det.

Her er man fælles om sygdommen

”Jeg lider af psoriasisgigt, og jeg kan fortælle jer, at nogle gange er jeg ikke engang i stand til at gå over til cafeteriet i starten af opholdet. Der går ca. en uge hernede, så kommer det stille og roligt. Efter behandlingen er jeg igen fuldt arbejds-


dygtig, når jeg kommer hjem. Jeg går i svovlbad tre gange om dagen - svovlbadene tager psoriasisgigten, og solen fjerner pletterne”, siger Kurt Nielsen, 61 år, og fra Nordjylland. Kurt har haft psoriasis i 40 år, og været på klimabehandling 19 gange. Der er ingen tvivl, om at psoriasis påvirker ens livsglæde betydeligt. Men her i Ein Gedi eller nærmere spa’et, som ligger 4 km væk, går der en flok danskere rundt i solen. De er nøgne og tilsyneladende upåvirket af deres psoriasis. Kvinder og mænd er adskilt i 2 områder under solbadningen. Der er et fælles opholdsrum, hvor man hygger sig i pauserne med en god snak og rigeligt med vand, kaffe og frugt. Her er man fælles om sygdommen - her er der ingen, som kigger skævt til dig, og du har ikke fornemmelsen af, at der er noget galt med dig. Selvfølgelig er der noget galt med dig - du har psoriasis, men det har alle de andre altså også. ”Jeg er som regel fri for sygdommen i 6 måneder. Som oftest er det frostvejret hjemme i Danmark, som får psoriasis til at bryde ud igen. Jeg har mødt patienter, som er fri for sygdommen i helt op til 4 år efter behandlingen ved Dødehavet. Min personlige oplevelse er, at det er bedst at tage herned om foråret, så har man nemlig sommeren hjemme til ligesom at forlænge ”den gode periode”. En anden ting ved behandlingen hernede er, at man oplever en ro i sindet. Der er altså andre, som er hårdere ramt end en selv, og det sætter selvfølgelig tingene i perspektiv. Samværet med andre psoriasispatienter gør, at man her kan deles om sygdommen og ikke skjule sig, som de fleste nok har en tendens til derhjemme. Jeg kobler helt af hernede og glæder mig altid til at komme hjem ”pæn og rask igen”, beretter Steen Larsen, 63 år, og fra Nordjylland. Steen har haft psoriasis siden han var 15 år, og har været på klimabehandling 26 gange. To sygeplejersker sørger for, at man hele tiden føler dig godt behandlet. Man bliver kontrolleret med vægt, puls blodtryk og psoriasis’en bliver fulgt gennem hele behandlingen. Sygeplejerskerne er dybt professionelle, venlige og omsorgsfulde, og man har hele tiden en følelse af, at man er i gode hænder.

man oplever sygdommen, og ofte nikker man genkendende til hinandens udfordringer.

Alle forstår hinanden og de lidelser man gennemgår i sin hverdag

”Min psoriasis er helt væk efter behandlingen. For mit vedkommende oplever jeg de første udbrud efter 4-5 måneder efter behandlingen. Tidspunktet for hjemkomst og vejret er afgørende for, hvornår udbruddene begynder. Nu kommer jeg hjem i starten af juni, og sommeren er med til at forlænge perioden, hvor jeg er fri for psoriasis. Jeg får livsglæden igen ved oplevelsen af, at pletterne forsvinder. Det er simpelthen den bedste behandling for mig. Som så mange andre med psoriasis, er det virkeligt en skøn oplevelse efter behandlingen igen at være sig selv og ikke tænke på at gå og skjule sine psoriasispletter. Det unikke ved behandlingen er, at alle hernede forstår hinanden og de lidelser, man gennemgår i dagligdagen. Det er en dejlig oplevelse, og jeg kan kun anbefale folk med psoriasis at komme til Dødehavet”, fortæller Anne Frederiksen, 18 år, og fra Nordjylland. Anne har haft psoriasis siden, hun var 12 år, og har været på klimabehandling to gange. Om aftenen nyder man hinandens selskab, og gode og langvarige venskaber dannes. Nogle patienter har været hernede rigtig mange gange. Man kan på ingen måde sammenligne klimabehandling med ferie. Hvis man vil have ”brændt psoriasispletterne væk”, kræver det stor disciplin og viljestyrke at bruge 7-8 timer på de gloende brikse i 28 dage. Effekten kommer ikke af sig selv. Tiden går stærkt - allerede efter 14 dage rejser halvdelen af patienterne tilbage til Danmark. Pludselig er man en af ”dem”, som giver de nye patienter gode råd om det ene eller det andet. På et tidspunkt står man igen i lufthavnen med en brun og pæn hud, og man glæder sig til at gense venner og familie. Mange har en dejlig følelse af, at gigten er væk og vores hud er som født på ny – livskvaliteten stiger betydeligt.

Psoriasis rammer skoleelever såvel som direktører

Folk hernede kommer fra alle samfundslag. Psoriasis vælger ikke bestemte mennesker. Her er der direktører, håndværkere, soldater, skoleelever, ingeniører, topidrætsfolk og skolelærere. Som så mange gange i livet hvor man er væk hjemmefra, kobles man automatisk sammen med de mennesker, som man nu engang føler, at kemien tillader. Man går i svovlbade sammen, man bader i Dødehavet, og fremfor alt ligger man og modtager Israels varme og helbredende sol. Tiden går også med lange samtaler, om hvordan

| HUD&HELSE NR. 5 - 2016 | SIDE 23 |


Hjælpemidler - er til for at hjælpe dig, så brug dem! Hjælpemidler er produkter og/eller ydelser, som kan afhjælpe og kompensere for fysisk og psykisk funktionsnedsættelse. Formålet med hjælpemidler er at give mennesker med funktionsnedsættelse mulighed for, at leve en så normal og selvstændig tilværelse, som muligt. AF KIRSTINE ROSENFELDT, ERGOTERAPEUT, ERGO@PSORIASIS.DK. FOTO: BIRGITTE SNEDKER-SØRENSEN, BISN@PSORIASIS.DK

I

’gamle dage’ blev husholdningsmaskiner som opvaskemaskinen, foodprocessoren og robotstøvsugeren betragtet som hjælpemidler, men disse apparater er i dag nærmest allemandseje. Man kan købe hjælpemidler ved Hjælpemiddelcentralen, men efterhånden findes der også mange hjælpemidler ved isenkræmmeren og endda i supermarkederne - og du kan også bruge mange af de redskaber, du allerede har i hjemmet, som hjælpemidler.

Mandolinjern: til at snitte grøntsager med - en slags rivejern med justerbare skær, så du selv kan bestemme form og tykkelse. Grøntsagerne sættes fast på den runde ’glider’, så du kan lette belastningen i håndled og fingre - husk at holde håndleddet i neutral stilling og spar på kræfterne. Med mandolinjernet kan du blandt andet lave helt tynde kartoffelskiver, lange og tynde agurke-strimler til tzatzikien, eller bare peppe salaten op med flotte og anderledes former på grøntsagerne.

Hjælpemidler og kompensatoriske tiltag

Kompensatoriske tiltag, som det også kaldes kan, udover hjælpemidler, være indretning eller ændring af omgivelserne samt støttepersoner. For eksempel kan man udføre en aktivitet på en anden måde for at lette belastningen ved aktiviteten, mindske smerter og lignende, eller man kan dele en aktivitet (f.eks. madlavning eller rengøring) op i flere dele for at mindske smerter og udtrætning eller for at skabe bedre overblik. Hvis du døjer med mange smerter, og f.eks. madlavningen kan virke uoverskuelig, så del den op i flere dele. Du kan for eksempel skrælle kartofler og andre grøntsager om formiddagen, og først skære dem ud om eftermiddagen, så det hele er lige til at koge, stege mv. om aftenen - så er der også mere overskud til at hygge sig med familien under aftensmaden.

Spørg om hjælp

Og så lige til sidst - spørg nu om hjælp, hvis du har brug for det! Nogle mennesker har det med at ville kunne alt selv, hvilket i sig selv ikke er skidt – men hvis det går udover dine kræfter, øger dine smerter og tapper din energi fra ’det sjove’ i din hverdag, så er det altså ikke dét værd. Det er ingen skam at spørge om hjælp, og det kan jo være rigtig hyggeligt at lave mad sammen.

Good Grip skræller: skræller med fortykket greb til blandt andet gulerødder, så du letter belastningen i fingrene. Du kan få mange forskellige slags - vælg dem med tykke greb og bevægeligt skær/blad.

Opdag nye hjælpemidler

Jeg har testet nogle køkkenredskaber af, både deciderede hjælpemidler og redskaber, som ikke længere betragtes som hjælpemidler, men som de fleste af os har i køkkenet.

Appelsin-skræller: med både skære- og pillefunktion, som letter belastningen i håndled og fingre. Skrælleren skærer ikke for dybt og skærer derfor kun igennem skrællen.

| SI DE 2 4 | H U D &H EL SE NR. 5 - 2016 |


Dåseåbner: dåseåbneren klemmes let fast på kanten, så man ved hjælp af det ergonomiske dreje-håndtag kan åbne dåser uden brug af kræfter - husk at holde håndleddet i neutral stilling. Fås blandt andet også i en elektrisk udgave.

Kartonåbner: til mælk og lignende kartoner, så man kan lette belastningen i specielt fingrene.

Låg-/flaskeåbner: fås i forskellige udgaver, disse er til skruelåg og medicinglas. Du skal hermed bruge mindre kræfter, og de letter belastningen i specielt fingrene. Hvis du ikke har en lågåbner, kan du evt. bruge silikone-grydelapper, så du har et bedre greb omkring låget og dermed kan nøjes med at bruge mindre kræfter på at åbne. Husk at holde håndleddet i neutral stilling.

Kniv med ergonomisk håndtag: fås i forskellige udgaver. Gør det enklere at skære, da man skal bruge mindre bevægelser og dermed letter belastningen i blandt andet håndled - specielt god, hvis man har nedsat styrke i armen. Husk at holde håndleddet i neutral stilling og spar på kræfterne - det er kniven og ikke dig, der skal skære.

Lovgivning

Ifølge lovgivningen er der forskel på hjælpemidler - der er hjælpemidler til hjemmet, arbejdet m.m., hjælpemidler til træning og behandling, personlige hjælpemidler (fx kropsbårne), og et afsnit i loven omhandler også boligændringer samt biler. Der er forskel på hjælpemidler - som beskrevet ovenfor betragtes nogle af de redskaber, som vi bruger i hverdagen, ikke længere som hjælpemidler. De betragtes i loven som forbrugsgoder, som man derfor kun kan få tilskud til. Jeg vil ikke gå yderligere ind i lovgivningen her, da det er for omfattende, men du kan læse mere på din kommunes hjemmeside og tage fat i din sagsbehandler eller kommunens visitator, så du kan få hjælp til at få afdækket dine behov.

Lågåbner/lågpifter: afhjælper med at udløse det vakuum, der opstår i glas med væsker i. Med en enkelt lille bevægelse fjernes trykket, så låget ubesværet og uden brug af kræfter kan skrues af.

NYTTIGE LINKS Har du lyst til at se, hvilke hjælpemidler der findes og som evt. kan hjælpe dig, så kig forbi hjemmesiden: http://www.hmi-basen.dk. http://www.etf.dk/bevilling-af-personlige-hjaelpemidler-efter-servicelovens-ss-112 http://www.dukh.dk/viden-selvhjaelp/tvaergaende/ hjaelpemidler-og-forbrugsgoder/hjaelpemidler-devigtigste-regler

| HUD&HELSE NR. 5 - 2016 | SIDE 25 |


| SI DE 2 6 | H U D &H EL SE NR. 5 - 2016 |


Udvalgte patienter skal have mulighed for kontrolleret anvendelse af cannabis Danske Patienter og Psoriasisforeningen mener, at udvalgte patienter skal have mulighed for at anvende forskellige cannabisprodukter til medicinsk brug under kontrollerede forhold. Cannabis til medicinsk brug skal være lægeordineret ud fra klare indikationer og under forudsætning af, at andre behandlingsmuligheder er afprøvet uden tilfredsstillende resultat. Danske Patienter og Psoriasisforeningen anbefaler ikke rygning af cannabis. AF BIRGITTE SNEDKER-SØRENSEN, REDAKTION, BISN@PSORIASIS.DK

Danske Patienter og Psoriasisforeninger ønsker at give disse patienter bedre adgang til denne mulighed for lindring. Hermed ønsker vi også at forhindre kriminalisering og stigmatisering af i forvejen svært belastede patienter, som opsøger cannabis på ulovlig vis som en sidste udvej for lindring af deres tilstand. Der skelnes mellem medicinsk cannabis (lovlige lægemidler) og cannabis til medicinsk brug, som i dag er ulovligt i Danmark. I dag har patienter i Danmark i særlige tilfælde adgang til medicinsk cannabis i form af lægemidler, der som virkningsstoffer indeholder isolerede cannabinoider, der enten er udvundet af hamp-planten eller syntetisk fremstillet. Men mange patienter oplever manglende effekt af de eksisterende, godkendte lægemidler, men stor gavn af cannabis til medicinsk brug i form af mere uforarbejdede cannabisprodukter (fx tørrede plantedele i pulverform, som kan indtages fx gennem olier, te eller dampe). Dette skyldes formentlig, at cannabisplanten er kompleks og sammensat af mange aktive såvel som passive stoffer, som giver en samlet, virksom effekt. Denne type produkter er imidlertid ulovlige at bruge i Danmark, men er lovlige i bl.a. Holland, Israel, USA og Canada. Intet tyder på, at cannabis til medicinsk brug kan godkendes som lægemiddel inden for den nærmeste fremtid, da forskningsvilkårene inden for feltet gør det vanskeligt. Det skyldes blandt andet plantens komplekse sammensætning samt dens status som ulovligt euforiserende stof. Danske Patienter og Psoriasisforeningen finder det ikke rimeligt, at patienter med invaliderende symptomer som blandt andre smerter eller stærke spasmer skal vente på en godkendelse af flere varianter af cannabisprodukter som lægemidler. Vi ønsker, at de internationale erfaringer skal danne afsæt for at igangsætte en legaliseret anvendelse af cannabis til medicinsk brug under kontrollerede forhold, hvor man kan forske

i effekterne. Cannabis kan potentielt være euforiserende og afhængighedsskabende. Ved et stort forbrug kan der forekomme bivirkninger som sløvhed og nedsat kognitiv funktion, og hos personer, som er særligt disponerede, kan det udløse psykoser og skizofreni. Men ifølge det hollandske sundhedsministerium skal de mere uforarbejdede produkter indtages i så små doser for at opnå en lindrende effekt, at der sjældent ses alvorlige bivirkninger eller afhængighed. Risikoen for skadelige effekter er langt størst ved rygning af cannabis, da dette er skadeligt for lungerne på samme måde som cigaretrygning. Danske Patienter anbefaler derfor ikke rygning af cannabis, men en udvidelse af patienters muligheder for anvende cannabis til lindring af symptomer til også at omfatte de mere uforarbejdede cannabisprodukter. Disse kan indtages i form af fx the, dampe, olie eller kapsler.

DANSKE PATIENTER OG PSORIASISFORENINGEN ANBEFALER: • at cannabisprodukter til medicinsk anvendelse skal lovliggøres i Danmark under kontrollerede forhold

• at cannabis til medicinsk brug skal være lægeordineret

ud fra klare indikationer og under forudsætning af, at andre behandlingsmuligheder er afprøvet uden tilfredsstillende resultat • at anvendelse cannabis sker under lægelig supervision, hvor man kan vejlede den enkelte patient, herunder holde øje med dosis og eventuelle bivirkninger • at en lovliggørelse af cannabis til medicinsk brug følges op med forskning i dens virkning • at produktion af cannabis til medicinsk brug skal underlægges særlig kontrol med kvaliteten af produktet, som fx i Holland.

>>

| HUD&HELSE NR. 5 - 2016 | SIDE 27 |

Foto: OpenRangeStock. Shutterstock.com

E

n gruppe af patienter med diagnoser som kræft, sklerose, gigt, epilepsi, Crohns sygdom og andre tilstande lever dagligt eller i perioder med plagsomme og invaliderende symptomer, som eksisterende, godkendte lægemidler ikke kan afhjælpe. Mange oplever i denne situation, at et begrænset indtag af et cannabisprodukt kan lindre deres symptomer mærkbart og dermed forbedre deres livskvalitet og funktion i hverdagen.


Miss Danmark-finalist sætter spotlys på psoriasis Frederikke Breum kæmper for at udbrede kendskabet til psoriasis. Hun ved nemlig, hvor ødelæggende den kroniske sygdom kan være for ens trivsel, selvtillid og sociale liv. Som Miss Danmark-finalist vil hun vise, at man sagtens kan være smuk med psoriasis. Og at rejsen mod at acceptere sig selv, som man er, bringer udfordringer, men også skønhed med sig i alle former. AF PUK HOLM HANSEN, KOMMUNIKATIONS RÅDGIVER, PHH@PSORIASIS.DK

hvad det var, og hun afprøvede alle mulige former for medicin, der ikke hjalp. Med tiden kunne en hudlæge ved en prøvetagning konstatere, at hun havde psoriasis, og Frederikke kom i et behandlingsforløb. Men det var svært at acceptere sygdommen. ”Jeg har egentlig altid set mig selv som en viljestærk person med god selvtillid og som en, der vægter min egen opfattelse af mig selv over andres. Men da jeg fik psoriasis, fandt jeg ud af, at jeg havde overvurderet mig selv. Jeg hadede at se mig selv i spejlet og var så bange for, hvad andre måtte tænke om mig,” fortæller Frederikke.

E

n af de vigtigste ting, Frederikke Breum har lært af at takle livet med psoriasis, er, at selvaccept er altafgørende for at leve et godt liv – om man har psoriasis eller ej. Frederikke har haft psoriasis, siden hun var 13-14 år og har som mange andre psoriasisramte kæmpet med både behandling, selvværd og det sociale liv. Men den 17. september stillede hun sig på scenen til årets Miss Danmark konkurrence, hvor hun blev nomineret til finalist, med håbet om at inspirere andre mennesker med psoriasis til at acceptere sig selv og vise sig, som man er.

Frederikke gik i flere år med en drøm om at kunne acceptere sig selv, elske sig selv og være ligeglad med andres tanker om hende. En drøm der føltes svær at opnå: ”Jeg har længe oplevet min psoriasis som det mest frygtelige i hele mit liv, og at hvis bare jeg ikke havde psoriasis, ville mit liv være perfekt. Det, jeg hadede mest, var de mange spørgsmål og kommentarer til mit udseende fra uvidende personer,” husker Frederikke.

På en rejse mod at holde af sig selv

Men det skulle heldigvis ændre sig, for igennem en længere proces hvor Frederikke udfordrede sig selv, blandt andet i at være åben om sig selv og sin sygdom, oplevede hun, at psoriasissen ikke behøvede at fylde så meget eller bestemme over hendes liv. Flere forskellige oplevelser var med til at vise Frederikke, at hun er god nok, som hun er:

I forbindelse med sin deltagelse i konkurrencen gennemfører Frederikke et personligt projekt, et såkaldt ’Beauty with a Purpose project’, hvor hver finalist vælger at sætte fokus på en sag, der står dem nær. Frederikkes mission er at udbrede kendskabet til psoriasis og nedbryde tabu og myterne om sygdommen. Vinderen af Miss Danmark tager sit projekt med til Miss World konkurrencen.

”Det var ikke noget, der skete fra den ene dag til den anden, men over længere tid lærte jeg at holde af mig selv. Da jeg fik min første kæreste, var jeg så bange for, hvad han ville tænke om mig. Men han elskede mig, præcis som jeg var, og kaldte mig verdens smukkeste. Min nuværende kæreste er præcis ligeså ligeglad med min psoriasis, han synes også, jeg er den smukkeste, og siger det tit. Det har fået mig til at genoverveje hele min situation: Er det virkelig mig selv, der tænker værst om mig?” reflekterer hun.

Psoriasissen rokkede ved Frederikkes selvforståelse

Skønhedsdommerne så forbi psoriasissen

Frederikke er 19 år gammel og går til daglig på handelsskole. Da hun var omkring 13 år, begyndte hun at få problemer med sin hud, blandt andet blev den meget tør. Lægerne vidste ikke,

| SI DE 2 8 | H U D &H EL SE NR. 5 - 2016 |

En dag sad Frederikke og surfede på nettet, hvor hun fandt et opslag fra en skønhedskonkurrence: ”Jeg kan huske, hvordan jeg beundrede de smukke piger og tænkte ’Tænk, hvis jeg turde!


Pso-Ung

Og var smuk nok til den slags’…”. Dagen efter så hun, at Miss Danmark skulle afholde casting - og fluks havde hun tilmeldt sig uden at tøve. Til castingen nævnte dommerne ikke psoriasissen med et ord: ”Da jeg stod der og blottede min sygdomsramte krop i bikini, var det eneste, dommerne sagde: ’Wauw, nogle smukke øjne! Du ligner en model’. Jeg var ret chokeret og fik da også nævnt min usikkerhed omkring min hud, men til det sagde de bare: ’Nå det lagde vi faktisk slet ikke mærke til’. Det var en sand øjenåbner.”

Frederikke rykker ved grænserne

Et gennemgående tema i Frederikkes rejse mod at acceptere sig selv har været hendes mod til at udfordre sig selv, og hun har flyttet mange grænser på vejen: ”Det har helt klart været det sværeste, mine grænser er hele tiden blevet rykket. Den første grænse var at begynde at bruge toppe og være ligeglad med, hvad folk kunne se. Min seneste grænse har været at lave den hidtil bedste catwalk i bikini til Miss Danmark-finalen med alt den selvtillid, der måtte findes,” siger hun med stolthed og spænding i stemmen. Og nu vil Frederikke altså rykke grænserne for andre med psoriasis blandt andet gennem sit projekt i Miss Danmark, men derudover har Frederikke valgt at engagere sig i PsoUng. Hun har et vigtigt råd til andre, der lever med psoriasis: ”Mit bedste råd er helt sikkert, at man ikke skal gøre sin sygdom til noget værre, end den er. Man kan sagtens gøre de ting, man elsker, for ellers lever man ikke rigtigt. Det sværeste for mig som psoriasisramt er de mange kommentarer til ens udseende. Men jeg har erfaret, at folk bare er nysgerrige. Derfor har jeg nu valgt at være frivillig i PsoUng for at hjælpe med at skabe opmærksomhed og udbrede forståelse for psoriasis. Mit største ønske er at hjælpe børn og unge med at acceptere deres sygdom og holde af dem selv,” slutter Frederikke. Vi ønsker Frederikke stort tillykke med den flotte optræden i Miss Danmark konkurrencen! Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet med Frederikke i PsoUng, og vi håber, hun når langt med sit mål om at skabe større forståelse for psoriasis.

| HUD&HELSE NR. 5 - 2016 | SIDE 29 |


Griseformidling Vest Griseformidling Vest ApS Kærmarksvej 44 • 6780 Skærbæk Tlf.: 74 75 70 90 www.grisvest.dk

| SI DE 3 0 | H U D &H EL SE NR. 5 - 2016 |


Psoriasisforeningens Rådgivning Har du spørgsmål om psoriasis og psoriasisgigt? Eller tanker og overvejelser som du gerne vil snakke med nogen om – som ikke nødvendigvis er dine pårørende? Du har mulighed for at få professionel og personlig rådgivning af foreningens to eksperter døgnet rundt. AF BIRGITTE SNEDKER-SØRENSEN, REDAKTØR, BISN@PSORIASIS.DK

P

soriasisforeningens rådgivning er gratis og åben for alle. Vi tager imod henvendelser fra mennesker med ondt i hud, led, ryg og muskler, deres pårørende og fagfolk.

I rådgivningen har de tid til at lytte og tid til at svare, og vores rådgivere er eksperter på hvert deres område. Målet er at give dig den hjælp, du har brug for for at komme videre.

Det kan være spørgsmål som:

• Skal jeg have en diagnose for at få hjælp? • Er der noget, jeg specielt skal være opmærksom på, når jeg har psoriasis? • Hvordan var det lige, jeg får det bedste resultat i min anviste behandling? • Hvordan får jeg mest ud af konsultationen hos speciallægen? • Kan jeg få vederlagsfri fysioterapi? • Kan jeg komme i betragtning til f.eks. genoptræningsophold? • Hvad sker der, hvis jeg får fleksjob? • Hvad skal jeg være opmærksom på, hvis jeg skal i arbejdsprøvning? • Kan jeg få tilskud til fodpleje? • Kan jeg klage over fejlbehandling? • Kan jeg få psykologhjælp, når jeg har en kronisk sygdom som psoriasis og psoriasisgigt? • Hvordan søger jeg om hjælpemidler? • Kan jeg få hjælp til praktiske gøremål derhjemme? • Hvordan tackler jeg bedst kommunen?

Dine rettigheder og muligheder i det offentlige er vigtige at kende

Når du får en kronisk sygdom som psoriasis og psoriasisgigt, kan du helt eller delvist blive afhængig af det offentlige system, selvom behandlingsmulighederne ved psoriasis og psoriasisgigt generelt er gode. Det er glædeligt, men det betyder også, at du kan opleve, du skal bevise over for myndighederne, at du har brug for hjælp. Det vil primært være en sagsbehandler i din kommune, som du har kontakt med. Det er vigtigt, at du indgår aktivt i sagsbehandlingen, da det giver dig medindflydelse. Men det kræver, at du kender dine rettigheder og handlemuligheder. Psoriasisforeningen kan hjælpe dig med at blive klædt på til det. Vi er parate til at yde dig personlig ekspert-rådgivning, hvis du ønsker det.

Psoriasisforeningen hjælper dig videre

Hvis du har brug for hjælp og vejledning, er du altid velkommen til at kontakte Psoriasisforeningens rådgivning. Rådgivningen gives både telefonisk eller skriftligt og er gratis og åben for alle. Vores eksperter sidder klar til at give dig personlig rådgivning. Du har mulighed for at tale med en dermatologisk sygeplejerske og en

LISA H. LAUSEN

MOGENS HAULUND ANDE RSEN

socialrådgiver, som blandt andet vil kunne besvare spørgsmål som dem, der er oplistet oven for. Psoriasisforeningen har igennem en årrække med støtte fra LEO Pharma tilbudt sine medlemmer en telefonrådgivning dels på det sociale område dels på det sygeplejermæssige område. Vi tilbyder, at du kan ringe eller skrive, når behovet for rådgivning opstår. Sidder du f.eks. en lørdag formiddag og tænker på et spørgsmål, behøver du ikke betænke dig - eller vente - du ringer eller skriver blot med det samme til foreningens socialrådgiver eller sygeplejerske, og de vil så besvare dit spørgsmål enten pr. telefon eller mail (afhængig af hvilken kontaktform du har valgt) inden for to hverdage.

Få hjælp hos Psoriasisforeningens rådgivning Dermatologisk sygeplejerske

Lisa H. Lausen har en bachelor i sygepleje og har arbejdet i Dermatologien igennem de sidste 12 år. Hun har bred erfaring inden for pleje og behandling af mennesker med psoriasis, hentet igennem løbende uddannelse og igennem arbejdet i specialiserede psoriasisklinikker. Ring eller skriv til Lisa på telefon 27 64 94 00 eller på mail lhl@ psoriasis.dk.

Socialrådgiver

Mogens Haulund Andersen er uddannet socialrådgiver. Mogens har arbejdet en del år i forskellige kommuner som socialrådgiver, faglig konsulent og afdelingsleder, og har beskæftiget sig med alle tænkelige sociale områder, men har i de senere år haft en del fokus på arbejdsmarked og sygefravær. Ring eller skriv til Mogens på telefon 26 37 54 00 eller på mail man@ psoriasis.dk Du er velkommen til at kontakte vores to eksperter, når du har brug for det.

| HUD&HELSE NR. 5 - 2016 | SIDE 31 |


| SI DE 3 2 | H U D &H EL SE NR. 5 - 2016 |


kredsnyt

REGION NORDJYLLAND NORDJYLLANDS KREDSEN: Formand: Anne-Marie Baadsgaard, Telefon 29 62 74 56

Modtager du mails fra Psoriasis Foreningen? Vi sender løbende information om arrangementer i foreningen ud pr. mail. Det er derfor vigtigt, at I er opmærksomme på at give os besked, hvis I får en ny mailadresse! Oplysning om ny mailadresse kan sendes til amb@psoriasis.dk.

Mail: amb@psoriasis.dk, www.psoriasis.dk/kredsnyt/nordjylland

På bestyrelsens vegne Helle Ploug Rasmussen

Kære Medlemmer! Vi er klar med et par arrangementer, som lyder som følger: Snak-sammen aften med julehygge 17-11-2016 kl. 18.00-22.00, Trekanten, Sebbersundvej 2a, 9220 Aalborg Øst Traditionen tro holder vi igen i år vores snak-sammen aften med julehygge. Sæt kryds i kalenderen. Igen i år holder vi arrangementet på Trekanten. Det plejer at være en rigtig skøn aften med masser af god mad, hygge og snak. Så vi håber, at mange af jer har lyst til at deltage. Der vil blive sendt indbydelser ud til arrangementet pr. mail i løbet af oktober 2016. Pris: Det er gratis at deltage Tilmelding: Anne-Marie Baadsgaard Rasmussen på amb@psoriasis.dk eller på telefonnummer 29 62 74 56 senest den 10. november 2016. Der vil også blive sendt mail ud med indbydelser til arrangementet i løbet af oktober 2016. Praktisk: Bus 11 og 14 kører til Trekanten

Generalforsamling 2017 02-03-2017, kl. 18.00-22.00, Trekanten, Sebbersundvej 2a, 9220 Aalborg Øst Vi holder vores årlige generalforsamling torsdag den 2. marts 2017. Endnu engang vil der være fællesspisning forud for generalforsamlingen. Så sæt allerede nu kryds i kalenderen. Pris: Det er gratis at deltage Tilmelding: Anne-Marie Baadsgaard Rasmussen på mail amb@psoriasis.dk, senest den 23. februar 2017. Praktisk: Bus 11 og 14 kører til Trekanten

THY-MORS KREDSEN: Formand: Mogens Myrup, Telefon 81 61 15 73 Mail: mmn@psoriasis.dk, www.psoriasis.dk/kredsnyt/thy-mors Kære Medlemmer! Bowling og buffet i Bowl´n´fun i Thisted 14-11-2016 kl. 18.00-21.00, Kirkegårdsvej 6, Thisted Vi bowler og spiser lækker mad fra den store buffet. Første hold bowler kl. 18.00-19.00 Der spises kl. 19.00-21.00 og derefter bowler sidste hold. Tilmelding senest d. 1. november til Maria på telefon 22 63 22 51, gerne sms eller til Egon på telefon 40 96 71 56 mellem kl. 18.00-20.00. Pris: Mad og bowling koster 50 kr. pr. person, børn under 14 år er gratis. Drikkevarer er for egen regning. Vel mødt!

På bestyrelsens vegne Anette Bisgaard

| HUD&HELSE NR. 5 - 2016 | SIDE 33 |


| SI DE 3 4 | H U D &H EL SE NR. 5 - 2016 |


kredsnyt

REGION MIDTJYLLAND RINGKØBING KREDSEN: Formand: Lonny Andersen, Telefon 31 32 43 49 Mail: lan@psoriasis.dk, www.psoriasis.dk/kredsnyt/ringkobing Kære Medlemmer! Turen til Læsø var vi nødt til at aflyse pga. for få tilmeldinger - men vi sætter den på programmet igen til foråret og håber, det er et bedre tidspunkt. Alle medlemmer i regionen er altid velkomne til at deltage i arrangementer i regionen. Har I ikke modtaget et program med posten, vil det blive sendt ud i den kommende tid. Vi forsøger at lave et program med et fagligt indhold, der kan være til glæde og gavn for mennesker med psoriasis og/eller psoriasisgigt. Vi forsøger at fordele arrangementerne i den vestlige del af regionen. Husk, hvis du har fået ny mailadresse, er det en god ide at meddele foreningen det på LK@psoriasis.dk. På bestyrelsens vegne Lonny Andersen

Foredrag om Tarmflora 18-01-2016, kl. 19.00, på Marselisborg Centret, bygning 8, indkørsel fra P.P. Ørumsgade, Aarhus Vi har inviteret Maja Kragsnæs til at fortælle om sit forskningsprojekt. I de senere år har forskerne påvist, at tarmfloraen har en stor indflydelse på mange sygdomme, og meget kan bedres ved en simpel afførings-transplantation. Maja har med penge fra forskningsfonden forsket i, om der er en sammenhæng imellem psoriasisgigt og tarmflora, og resultatet af hendes forskning får vi præsenteret denne aften. Mere om det i næste nummer. Tilmelding: Grethe (gje@psoriasis.dk) eller Anette (anj@psoriasis.dk) senest den 9. januar 2017.

Bestyrelsen er på konstant jagt efter forslag til nye arrangementer, så send en mail eller ring, hvis du har en ide. Vi har fået en opfordring til en aften om kost – især anti-inflammatorisk kost – som vi vil prøve at finde en foredragsholder til. I øvrigt behøver du ikke nøjes med at komme med ideer, du må meget gerne være med til at realisere dem. Der er plads til flere i bestyrelsesarbejdet, så kontakt os endeligt. I september fik vi en ny landsformand. Bestyrelsen vil gerne benytte anledningen til at sige tak for godt samarbejde til Jens Sloth, og tak for hans indsats igennem mange år. Han har trukket et stort læs og bidraget til at modernisere landsforeningen, så den er i takt med tiden og de udfordringer, vi står overfor. På bestyrelsens vegne Anette Nørskov Jensen

ÅRHUS KREDSEN: Formand: Anette Nørskov Jensen, Telefon 30 12 89 64 Mail: anj@psoriasis.dk, www.psoriasis.dk/kredsnyt/aarhus Kære Medlemmer Når disse linjer læses, har Aarhus-kredsen allerede haft afholdt de første to arrangementer. I må gerne tilmelde jer til de kommende arrangementer om kursus i smøreteknik og forskning i tarmfloraens betydning allerede nu.

Smørekursus 26-10-2016, kl. 19.00, på Marselisborg Centret, bygning 8, indkørsel fra P.P. Ørumsgade, Aarhus Vi var lige rigeligt mange til kurset i smøreteknik sidste år, til at alle fik fuldt udbytte af arrangementet. Derfor gentages kurset i smøreteknik i år med den undtagelse, at lægens indslag droppes for at give mere tid til at se på og snakke om smøring. Det er igen Laila Hohwy, der guider os igennem den effektive smøreteknik. Der vil denne gang kun være plads til 40 deltagere, og deltagelsen bliver efter først til mølle-princippet. Tilmelding skal ske til Grethe (gje@psoriasis.dk) eller Anette (anj@ psoriasis.dk).

REGION SYDDANMARK SYDVESTJYLLANDS KREDSEN: Formand: Henning Emil Hein, Telefon 27 28 92 75 Mail: hej@psoriasis.dk, www.psoriasis.dk/kredsnyt/sydvestjylland

Kære Medlemmer! Sædvanen tro har den varme sommer været over os, og vi har i foreningen har været aktive ved messer, markeder og lignende. Blandt andet i Open by Night i Ribe, Vejen og Esbjerg, kulturnatten i Bramming og Foreningernes Dag i Grindsted. Et arrangement, vi vil fremhæve, er Ribe Dyrskue, hvor vi havde en fantastisk dag med synlighed og gode snakke. Bestyrelsen vil gerne takke de mere end ti frivillige, der gennem dagen var med til at oplyse andre om, hvordan den daglige dag med psoriasis er. Efterårets store arrangement er: >>

| HUD&HELSE NR. 5 - 2016 | SIDE 35 |


Danmarks eneste Klimabehandlingssted På Læsø Kur, har vi mere end 10 års erfaring med psoriasisbehandling og en gennemsnitlig PASI forbedring på 90 % efter 4 uger. Vores behandling er baseret på naturlige saltvandsbade kombineret med lysbehandling og indsmøringer. Man henvises til et ophold via sin hudlæge - et klimaophold sidestilles med et hospitalsophold, hvilket betyder at det er uden omkostninger for dig som psoriasispatient.

Et henvist ophold indeholder:

old der oph Vi tilby t d året run

• 4 ugers indlogering i egen lejlighed, med mulighed for at medbringe pårørende (uden betaling) • Daglige saltvandsbade, lysbehandling og indsmøringer • Forplejning • Daglige aktiviteter – med fokus på kost, motion og psykisk trivsel • Individuel udarbejdelse af kost og motionsplaner

Selvbetalt ophold Har man ikke mulighed for at blive henvist til et ophold, er der mulighed for at komme som selvbetaler. Pris kr. 3.700 kr. pr. uge. Antal af uger er valgfrit, men det anbefales at tage flere sammenhængende uger for optimal effekt.

Et selvbetalt ophold indeholder: • Indlogering i egen lejlighed, med mulighed for at medbringe pårørende (uden ekstra betaling). • Daglige bade og indsmøringer (med mulighed for at tilkøbe lysbehandling) • Fri deltagelse i de daglige aktiviteter

6978_Saltcare ann 184x127

24/01/11

14:02

Side 1

Tør og irriteret hud? - Læsø salt på tube Restlagen fra Læsø Salt danner basis for vores hudplejeserie. Den høje saltkoncentration og de naturlige mineraler har en gavnlig effekt på tør og skællet problemhud. Uden brug af parabener og parfume.

Produkterne sælges i Matas, helsekostforretninger og selvfølgelig på Læsø.

Besøg vores hjemmeside: www.laesoe-saltcare.dk Laesoe-Saltcare ApS • tlf. + 45 9849 9820 Postboks 30 • DK-9940 Læsø • ls@laesoe-saltcare.dk

| SI DE 3 6 | H U D &H EL SE NR. 5 - 2016 |


kredsnyt

Verdens Psoriasis Dag – Sundhed og velvære 29-10-2016, kl. 09.00-14.30, Vejen Idrætscenter, Petersmindevej 1, Vejen Sydvestjyllandskredsen fejrer Verdens Psoriasis Dag, hvor vi i år har valgt at sætte fokus på, at vi skal være gode ved os selv. Derfor vil vi i år være i Vejen Idrætscenter, hvor vi som kreds inviterer til wellness og sundhed. Vi starter ud med fælles morgenmad, derefter er der mulighed for at gå i svømmehallen med bl.a. nye saltvandskar og sauna. Efter frokosten er indtaget, vil vi slutte dagen af med et relevant oplæg samt kaffe. Vi håber på at se jer alle sammen. Brev omkring arrangementet vil blive sendt ud til alle medlemmer. Pris: 75,- kr. for hele dagen Tilmelding: Inger Jensen på ije@psoriasis.dk

På bestyrelsens vegne Lars Theils Larsen

SYDØSTJYLLANDS KREDSEN: Formand: Lisa Fürstenberg, Telefon 61 43 74 26 Mail: lfu@psoriasis.dk, www.psoriasis.dk/kredsnyt/sydostjylland

Kære Medlemmer! Mød os på vores patientkontor i Kolding 03-11-2016 kl. 15.00-17.00, Sundhedscentret, Kolding Sygehus Vi holder åbent på patientkontoret i Sundhedscenteret i Kolding. Vi er på pletten den første torsdag i måneden fra kl. 15.00-17.00. Adressen er Skovvangen 2 A, Kolding - ved siden af sygehuset.

På bestyrelsens vegne Lisa Fürstenberg

SØNDERJYLLANDS KREDSEN:

Jeg håber den nye formand og Lars Werner vil kæmpe en indædt kamp med myndighederne, så vi kan bevare klimabehandlingen. På bestyrelsens vegne Erik Berg

FYNS KREDSEN: Formand: Gitte Stærk, Telefon 25 88 35 10 Mail: gst@psoriasis.dk, www.psoriasis.dk/kredsnyt/fyn

Kære Medlemmer! Jeg håber, at I har nydt sensommeren, som er gået over i efterår, når dette magasin er i jeres postkasser.

Verdens Psoriasis Dag 29-10-2016, kl. 09.00-13.00, Middelfart Apotek, Vi fejrer Verdens Psoriasis Dag sammen med Middelfart Apotek, hvor vi i tidsrummet vil være til stede og svare på spørgsmål. Der bliver desuden delt cremer ud. Kom og vær med denne dag, vi svarer på spørgsmål om psoriasis, og vi vil fortælle om den nye app, Psoriasisforeningen lancerer denne dag.

Julebanko 06-12-2016 kl. 19.00, Dannevirke, Odense Vi holder som altid julebanko. Tilmelding til zhinoholst@gmail.com senest den 29/11.

Generalforsamling 07-02-2017 kl. 19.00, Dannevirke, Odense Vi afholder generalforsamling ifølge vedtægter. Indkommende forslag skal være formanden i hænde senest den 1/2 2017. Tilmelding til zho@psoriasis.dk

Formand: Erik Berg, Telefon 23 27 97 21 Mail: ebe@psoriasis.dk, www.psoriasis.dk/kredsnyt/sonderjylland Kære Medlemmer! Når I læser dette har vi forhåbentligt været på regionsturen til Gråsten/ Flensborg. Vi håber, at vi kan berette meget mere herom i næste blad. Denne gang ikke om arrangementer som kuldsejler på grund af for få deltagere, men en solstrålehistorie. Kredsen har et medlem, hvis søn har autisme og meget svær psoriasis. Sønnen var i efteråret 15 i Ein Gedi med sin mor og havde simpelthen en kanon tur. Moderen kunne ikke få armene ned over al den hjælpsomhed, hun havde fået på turen. Drengen var 90 procent psoriasisfri, da han kom hjem. Nu skal faren med denne gang, og han glæder sig også meget til turen.

Bestyrelsen i Fyns kredsen vil meget gerne holde et medlemsmøde for unge, i foråret 2017 med evt. oplæg ved en dermatolog og sygeplejerske. Er du interesseret i og mellem 15-35 år, så skriv en mail til mig på gst@psoriasis.dk. Skriv også gerne, hvis du har andre ønsker eller ideer til medlemsmøder. Vi glæder os til at se jer til vores arrangementer! På bestyrelsens vegne Gitte Stærk

| HUD&HELSE NR. 5 - 2016 | SIDE 37 |


| SI DE 3 8 | H U D &H EL SE NR. 5 - 2016 |


kredsnyt REGION SJÆLLAND VESTSJÆLLANDS KREDSEN: Formand: Eli Glückstadt, Telefon 20 92 23 47

fra Roskilde kredsen, der gerne vil være med til at få kredsen op og stå, og sammen vil vi prøve om, ikke vi kan få den til at fungere igen. Skulle der sidde nogen i Storstrømskredsen, der også har lyst til at være med til at få denne kreds op og stå igen, hører Landskontoret eller vi meget gerne fra jer.

Mail: egl@psoriasis.dk, www.psoriasis.dk/kredsnyt/vestsjaelland

Kære Medlemmer! I kredsen har vi været en tur i Kalundborg hallen med vores stand, og for første gang oplevede vi, der blev spurgt efter vores stand. Det var rigtig dejligt, og vi fik nogle gode snakke med andre i samme situation som os. Der blev delt en del brochurer ud, men pga. af det meget gode vejr og alle de andre aktiviteter rundt i byen, var hallen ikke det mest besøgte sted. Det ved vi så til næste år, hvor vi allerede nu har sagt ja til at deltage igen.

På bestyrelsens vegne Eli Glückstadt

REGION HOVEDSTADEN FREDERIKSBORG KREDSEN: Formand: Sten Svensson, Telefon 20 91 49 00 Mail: ssv@psoriasis.dk, www.psoriasis.dk/kredsnyt/frederiksborg

Kære Medlemmer! Tak til alle de medlemmer, som har givet in-put til ønsker til kredsens aktiviteter. Det har givet os et godt udgangspunkt for at lægge et spændende program for efteråret. I foreningen er der sat et større projekt i gang med at definere strategier og lægge planer for fremtiden. Processen er ikke helt færdig, men konkret har den allerede betydet, at vi har aftalt et nærmere samarbejde med bestyrelserne fra København og Vestsjælland. Målet er at skabe så gode tilbud til alle medlemmer i området som muligt. Det er naturligvis også sådan, at du er velkommen til vores arrangementer, selv om du måske formelt ”tilhører” en anden kreds. På samme måde er medlemmer i Frederiksborg kredsen naturligvis velkomne til arrangementer i de andre kredse.

Julebankospil/Medlemsmøde 02-11-2016, kl. 19.00-21.00, Hotel Sidesporet, Ahlgade 1B, Holbæk Vi gentager succes’en fra 2014, og inviterer til julebanko med hyggeligt samvær og mulighed for at vinde en masse lækre gevinster. Pris pr. bankoplade: 20 kr. Vi vil byde på kaffe, the, gløgg og æbleskiver. Øl og vand kan købes. Tilmelding: Maria Sehested Pedersen på msp@psoriasis.dk eller på telefon 50 73 79 13, bedst mellem kl. 18 og 19.

Bliv klogere på Pso 23-11-2016, kl. 19.00-21.30, Hillerød Det bliver en spændende aften med tid til god dialog om praktiske erfaringer med at leve bedre med psoriasis. Under dette arrangement vil du høre mere om psoriasis set fra en lægelig vinkel, herunder om hvordan lysbehandling virker. Du vil også høre om supplerende behandlingsmuligheder, der kan lindre – f.eks. akupunktur, saltbade og forskellige salver. Programmet er endnu ikke fastlagt i detaljer – men dato og sted ligger fast, så sæt allerede nu kryds i kalenderen. Pris: Gratis Tilmelding: Sten Svensson, ssv@psoriasis.dk Har du særlige emner eller spørgsmål, du ønsker at drøfte, så send en mail til Sten Svensson, ssv@psoriasis.dk

På bestyrelsen vegne Charlotte Meinche

Kredsene her på Sjælland prøver at arbejde sammen, og er der et arrangement uden for din egen kreds, som har din interesse, er man velkommen til at tilmelde sig det. Jeg har været til møde med nogle

| HUD&HELSE NR. 5 - 2016 | SIDE 39 |


| SI DE 4 0 | H U D &H EL SE NR. 5 - 2016 |


e l e d r o f s m e Medl produkter er og tilbud på forskellige att rab t ud tilb ve bli du vil , oreningen Som medlem af Psoriasisf

Som medlem af Psoriasisforeningen, vil du blive tilbudt rabatter og tilbud på forskellige produkter. Det er produkter, som er tilgængelige for alle i landet, men som du bliver tilbudt til en særlig god pris. Bemærk, at vi kun formidler tilbuddene - vi anbefaler dem ikke. Læs mere på www.psoriasis.dk/foreningen/bliv-medlem/medlemsfordele

NYHED Gratis hudplejekonsultation Forkæl dig selv hos Clinique, besøg deres stande i Magasin og Salling og få et gratis ”servicecheck” af din hud. De gennemgår dit hudplejeprogram og sikrer sig, at din hud får netop de produkter, den ønsker sig. OK Benzinkort Få et OK Benzinkort med en sponsoraftale så kan du støtte Psoriasisforeningen med 6 øre, hver gang du tanker en liter benzin eller diesel. Med et OK Benzinkort med en sponsoraftale kan du også få el og fordoble din støtte fra 6 øre til 12 øre for hver liter benzin eller diesel, du tanker. Du kan også forhøje støtten med OK Mobil. Vælg den OK Mobil-pakke, der passer dig bedst. Så støtter OK med ekstra 6 øre pr. abonnement for hver liter benzin eller diesel, du tanker.

HUDPRODUKTER Ruehe Healthcare Sorion Cremeberlindo-1 er i en repair cream til tør, kløende og skællende hud med en neutral pH-værdi. Der gives 20% rabat til foreningens medlemmer. Koden er DPF20%off. Kingbo.dk Shampooen er til dig, der gerne vil have en mild shampoo, der med sine urter virker beroligende på en irriteret og kløende hovedbund. Der gives 10% rabat på shampoo til foreningens medlemmer. Koden er PsoForeKD. Cosmos Co Cosmos Co er naturlige kosmetik produkter med ren argan olie uden tilsætningsstoffer eller konserveringsmidler. Der gives rabat alt efter købets størrelse til foreningens medlemmer. Koden er PSOCOS13. Bylykke ”By Lykke” skin creme er et raw produkt, som er non-comedogen, hvilket vil sige den ikke tilstopper hudens porer. Den trænger hurtigt ind, trods den store mængde af olier - 31%. Yderst børnevenlig. Der gives 20% rabat til foreningens medlemmer.

Ravsliberen Ravsliberen producerer egen salve, der består af ravpulver, hvid vaseline og bivoks - der er ingen kemi eller parfume. Den lindrer ved psoriasis, og giver de fleste en mere blød hud, der ikke skaller så meget af. Det gives 10% rabat til foreningens medlemmer (opgiv medlemsnummer ved bestilling). Elenas Elenas fører flere unikke serier inden for hudpleje og producerer selv ”Den originale Kreta Salve” ud fra en 1000 år gammel opskrift. Der gives 20% rabat på alle varer (dog ikke på tilbudsvarer) til foreningens medlemmer.

Feriehuse og Bed and Breakfast i charmerende syditaliensk bjergby Casa Bella tilbyder ophold i pensionat eller egen bolig f.eks. fire uger fra kr. 4000,-. Der gives 10% til foreningens medlemmer på alle vore boligtilbud på over to ugers varighed.

STRØM, PÆRER OG SPOTS

Cannaderm Hudpleje baseret på frø fra hampplanten, og som giver huden den nødvendige næring. Der gives 20% til foreningens medlemmer.

Energi Nord Energi Nord og Psoriasisforeningen samarbejder. Det betyder, at du kan støtte foreningen, hver gang du tænder for kontakten. Energi Nord giver foreningen 2 øre pr. kilowatttime strøm, du bruger. Alt, du skal gøre, er at tilmelde dig ForeningsEl hos Energi Nord og bruge strøm, som du plejer, så støtter du Psoriasisforeningen døgnet rundt, hver dag, hele året.

Bidro Hud- og hårprodukter til hele familien med pileekstrakt og Gele Royal. Der gives 20% rabat til foreningens medlemmer. Koden er PSO2015.

MRPERFEKT Mrperfect leverer alt fra LED pærer og spots til lysstofrør og projektører til både erhverv og private. Der gives 10% rabat til foreningens medlemmer.

Chleopatra Naturlig kosmetik til holistisk hud- og hårpleje. Der gives 20% rabat på kæmpenatlysolie og hjulkroneolie til foreningens medlemmer. Koden er PSORIASISDK.

KUR OG REJSER Læsø Saltkur Læsø Saltkur tilbyder en dagsbillet til kr. 200,-, som giver adgang hele dagen til alle centerets faciliteter bl.a. saltbad m.m. og helsebar. Bekræft ved bestilling, at du har psoriasis og er medlems af foreningen ved at oplyse dit medlemsnummer. Læsø Ferieservice og Sommerhusudlejning I forbindelse med Kurophold på Læsø Saltkur gives der 10% rabat på leje af sommerhus ved min. tre ugers ophold. Oplys dit medlemsnummer og videregiv informationen om dit kurophold ved bestilling. Team Læsø Team Læsø giver dig 5% rabat på leje af sommerhuse på Læsø. Ved min. fire ugers leje gives der 10% i rabat. Oplys dit medlemsnummer ved bestilling.

MØBLER, LEGETØJ M.M. Dansk Kontorstole Forsyning Hos Dansk Kontorstole Forsyninger kan du finde nye og smarte og ergonomiske kontorstole. Der gives 20% rabat til foreningens medlemmer. Babyalarmer.dk Babyalarmer.dk forhandler bl.a. børnemøbler, autostole, børnelegetøj. Der gives 10% rabat til foreningens medlemmer. Koden er PSORIASIS.

LYSAPPARATER PHILIPS Bluecontrol PHILIPS BlueControl* er bærbart medicinsk udstyr, der gør brug af UV-frit, blåt LED-lys. Der gives 20% rabat til foreningens medlemmer. Koden er DKSKINPA20. Servilux - UVB lys Ønsker du at købe eller leje udstyr til hjemmebehandling? Der gives 10% rabat på nye apparater til foreningens medlemmer, og 5% i rabat ved leje. Lejeaftalen er meget fleksibel. Angiv venligst medlemsnummer ved bestilling. | HUD&HELSE NR. 5 - 2016 | SIDE 41 |