Hud & Helse 3 - 2016

Page 1

Hud&Helse - Et magasin med fokus på psoriasis og psoriasisgigt.

Psoriasisforeningen

Er i den grad på Folkemødet i 2016 Ergoterapeuten:

Bryd den onde cirkel med kroniske smerter

Hver femte dansker

med svær psoriasis får en depression Psoriasis

Psoriasisgigt

Sundhed

Kost

ForskningIndhold

Juni

Hver femte dansker med svær psoriasis får en depression

5

Lederen

6

Psoriasisforeningens holdning til National Klinisk Retningslinje for psoriasis

8

Hver femte dansker med svær psoriasis får en depression

11

Psoriasisforeningen er i den grad på Folkemødet i 2016

13

Unge Patienter til foretræde for Sundhedsudvalget i Danske Regioner

14

Høj forekomst af ledgener blandt psoriasisramte i hospitalsregi

17

Gammel kending i ny skumformulering lanceret

19

Der blev kæmpet en brag kamp - og resultatet ses

23

Sommerkursus 2016 afholdes i Silkeborg

24

Ergoterapeuten: Bryd den onde cirkel med kroniske smerter

27

Allergyapp hjælper dig med at træffe valg

28

Vagtskifte hos Psoriasisforeningen

30

KredsNyt

34

Medlemstilbud

8 Psoriasisforeningen er i den grad på Folkemødet i 2016

11 Unge Patienter til foretræde for Sundhedsudvalget i Danske Regioner

13 Der blev kæmpet en brag kamp - og resultatet ses

19

Psoriasisforeningen - er til for at hjælpe, rådgive og støtte alle med psoriasis, psoriasisgigt og pårørende, samt udbrede kendskabet til sygdomsområdet.

Formandskab: Formand: Jens Sloth Nielsen, Næstformand: Gitte Stærk, Direktør: Lars Werner

Nummer: 3/43. årgang 2016

Redaktion: Lars Werner, direktør, ansvar, Birgitte Snedker-Sørensen, redaktør, Julie Emilie Petersen, kommunikation.

Medlem af DH - Danske Handicaporganisationer, Danske Patienter, NORD-PSO - Nordisk samarbejde, EURO-PSO - Europæisk samarbejde, IFPA - samarbejdsorganisation på verdensplan, Unge Patienter, Nord-Pso Youth. Kontakt: Landskontoret, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Telefon 36 75 54 00, Telefontid mandag-fredag kl. 10.00-14.00. www.psoriasis.dk, LK@psoriasis.dk, Bank reg. nr. 1471 Kontonr. 7460100105 (Landsforeningen). Bank reg. nr. 1551 Kontonr. 0010435536 (Forskningsfonden)

Tryk af Hud & Helse: CS Grafisk A/S, Hadsten. Oplag: 5.500 stk. ISBN 0909-2757. Forside: Shutterstock.com. Copyright: Sander van der Werf

Stof til Hud & Helse : Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup. E-mail: redaktion@psoriasis.dk.

Indlæg og annoncer repræsenterer ikke automatisk foreningen. Indlæg, der indsendes uopfordret, har redaktionen ingen pligt til at bringe og forbeholder sig ret til at forkorte og redigere. Materialet modtages gerne elektronisk. Eftertryk er kun tilladt med skriftlig tilladelse.

Næste udgivelse: Hud & Helse 4/2016 udkommer den 1. september - deadline den 5. juli 2016. Annonceekspedition: FL Reklame, Agerbakken 21, 8362 Hørning. info@psoriasis-nyt.dk. Telefon: 86 91 46 77. Telefax: 86 91 46 79. Telefontid dagligt: kl. 09.00 – 12.00 | HUD&HELSE NR. 3 - 2016 | SIDE 3 |


Rivage Skincare er en serie af lækre økologiske hudplejeprodukter, som bygger på filosofien om, at alle har ret til en pæn hud til rimelige priser. I kraft af sit indhold af nøje udvalgte ingredienser fra naturen, herunder revitaliserende mineraler fra Det Døde Hav, medvirker Rivage Skincare til at opretholde hudens barrierefunktion, der bl.a. beskytter mod skadelige stoffers indtrængning i kroppen. Med Rivage økologiske hudplejeprodukter opnår du en naturlig hudbeskyttelse, der fremmer genopbygningen af ødelagt hud og plejer sart og aldrende hud. Ligeledes velegnet som supplement til behandling af hudlidelser, som psoriasis, eksem og akne. Prøv Rivage Skincare med rabat på dit første køb.

Rabatkode *

Spar 30% Shop på rivage-skincare.dk Tlf. 42 45 15 00

* Gyldig til 1. juli 2016

Min hud Mit forsvar

| SI DE 4 | H U D &H ELSE N R. 3 - 2016 |

Certificeret webshop – naturligvis! Køberbeskyttelse på kr. 10.000,En nem og gennemskuelig handel Løbende kontrolleret


Leder

Kære Medlemmer! Kredsformandstræf, strategiworkshop og reception for afgående og tiltrædende direktør, er blot nogle af de begivenheder vi i Psoriasisforeningen har krydset af den lange to-do-liste. Og vi glæder os til en sommer, hvor bl.a. Folkemøde, sommerkursus og strategiarbejde står som milepæle i Psoriasisforeningens landskab. Kredsformandstræf og reception i foreningen – nye boller på suppen Den 12. og 13. marts var vores dejlige frivillige kræfter samlet i Fredericia til en weekend i fremdriftens tegn. Der blev hilst på vores direktør, der tegnede streger for vores strategi. Og så kom de frivillige i det kreative hjørne til en strategiworkshop, hvor guldkornene kom på bordet og er nu i gang med at blive malet til Psoriasisforeningen strategi frem til 2020. Vores faglige ambassadør, Lars Iversen, havde taget sig tid til at komme og fortælle om Nationale Kliniske retningslinjer for psoriasis, nye behandlingsmuligheder og klimabehandling, hvilket vi er meget taknemmelige for. De mange fantastiske tiltag, der sker i foreningen kommunikativt, sundhedsfagligt og politisk blev også fremlagt og viser, hvor foreningen er på vej hen. Et eksempel er den regionale opfølgning på Verdens Psoriasisdag, da forankringen sker ude i regionerne og de dygtige ildsjæle bærer en vigtig opgave med sig. De er netop blevet trænet til at repræsentere foreningen og forbedre de ulige forhold, der er en kendsgerning regionalt. Ammunitionen er de regionale løsningskataloger, der er udarbejdet i forbindelse med Verdens Psoriasisdag, og fuld af gå-på-mod er de regionale ambassadører sendt ud i det ganske land med vigtige missioner. Psoriasisforeningen har også afhold farvel-og-goddagreception for Karl Vilhelm, der efter 23 år har givet stafetten videre til vores direktør, Lars Werner. Tak til alle jer der kom og støttede op. Der blev samlet knap 10.000 kr. sammen til forskningsfonden.

Folkemøde og sommerkursus med psoriasis på dagsordenen Holdet er sat til folkemødet og debatterne er ved at blive planlagt. Syv debatter er vi oppe på, og der er bud efter os. Det er dejligt at sidste års intensive arbejde bærer frugt og psoriasis rykker længere og længere op på den politiske dagsorden.

til forældre med psoriasisramte børn, der også skal bruges på sommerkurset. Det er pårørende fra foreningen og vores dygtige sygeplejerske, Lisa, der er inspirationen og giver deres udfordringer, løsninger og viden videre. Vi har på baggrund af dette arbejde dannet Psoriasisforeningens pårørendepanel, der løbende skal afholde møder og komme med input til foreningens arbejde på området.

Viden er guld, derfor prioriterer vi kommunikation i foreningen Kredsene kan glæde sig til snart at modtage informationsmateriale, der kan bruges til møder, arrangementer og lokale medlemmer, så foreningen kan gå ud med det et fælles budskab og vise den seriøsitet vi lægger for dagen. Informationsmaterialet kommer også ud til alle de dermatologiske afdelinger og privatpraktiserende læger. Udover plakater og foldere kan I også finde dugfriske videoer med vores frivillige stjerner og sundhedsfaglige helte på vores super flotte nye hjemmeside. Videoerne giver overblik over behandlingsmulighederne og livet med psoriasis. Psoriasisforeningens er en blåstempling for troværdighed og faglighed, derfor prioriterer vi at lave informationsmateriale af højeste kaliber – både til gavn for sundhedsfaglige, psoriasisramte og deres pårørende.

PsoUng’erne i fuld fart frem PsoUng er et udvalg i vækst. Efter det succesfulde ungearrangement i februar, er behovet kun blevet større for ungeaktiviteter. Det er dejligt at se kredsene og regionerne inviterer til ungemøder. PsoUng var også til foretræde for Sundhedsudvalget i Danske Regioner med Unge Patienter. Og I kan tro der blev lyttet. Med venlig hilsen Jens Sloth Nielsen Landsformand

I uge 27 samles børn, pårørende og unge igen til Psoriasisforeningens årlige sommerkursus, hvor ugen byder på viden, sjov læring og et fællesskab man skal lede længe efter. Vi har fået lavet en forældre-/børnevideo og en folder

| HUD&HELSE NR. 3 - 2016 | SIDE 5 |


Psoriasisforeningens holdning til National Klinisk Retningslinje for psoriasis Sidst i marts blev den Nationale Kliniske Retningslinje (NKR) for psoriasis offentliggjort. Det er et vigtigt skridt i retning af at forbedre behandlingen for de 165.000 danskere, der har psoriasis. Arbejdet blev igangsat, fordi både politikere, foreningen og klinikere kan se nødvendigheden af at ensarte og kvalificere behandlingen af psoriasis i det danske sundhedsvæsen. AF JULIE EMILIE PETERSEN, JEP@PSORIASIS.DK

P

soriasisforeningen værdsætter initiativet og de gode linjer NKR tegner vejen for fremadrettet. Det er et klart fremskridt, at der er politisk fokus på forbedringen af psoriasisbehandlingen i Danmark. Og netop det skærpede fokus må fastholdes, så vi sikrer implementering på regionalt plan. Som det angives i retningslinjens bilag 2, er det kun hvis regionerne sikrer implementeringen, at NKR kan få en betydning i praksis, og ikke blot bliver et ”skuffedokument”. For at sikre denne regionale implementering er det afgørende, at der fra nationalt hold følges op på den regionale håndtering af retningslinjen – et arbejde der skal udføres løbende over den kommende periode.

Forankring af opsporingsindsats

Med udarbejdelsen af NKR har det danske sundhedsvæsen vist viljen til at forbedre psoriasisbehandlingen. Men selvom intentionerne er gode, er der stadig elementer i retningslinjen, som Psoriasisforeningen mener er for uambitiøse. Særligt fire punkter har væsentlige mangler:

2. I anbefaling 9 lyder det, at den ”kardielle risikovurdering skal tilbydes som en del af den dermatologiske behandling”. Betydningen af ”som en del af” er uklar – skal dermatologen selv foretage en risikovurdering for hjertekarsygdomme – eller har lægen ansvaret for at sende den psoriasisramte tilbage til undersøgelse i almen praksis?

Følgesygdomme/komorbiditeter

Jævnfør de to ovenstående problemer, burde ordlyden i NKR være klarere. Det er Psoriasisforeningens opfattelse, at den praktiserende læge, der i forvejen har ansvaret for ”den hele patient”, er den oplagte ansvarsperson hvor ansvaret for de årlige følgesygdomstjek skal forankres. For at sikre, at den praktiserende læge har den fornødne viden, bør der i forbindelse med den regionale implementering, igangsættes en informationskampagne, der har til formål at opdatere praktiserende lægers viden om de mange aspekter af psoriasis.

Den nationale kliniske retningslinje anbefaler i punkt 8 og 9, at hhv. psoriasisgigt og hjertekarsygdomme bør opspores systematisk hos psoriasisramte. Det bygger på erkendelsen om, at psoriasis er en systemisk sygdom, der angriber mange dele af kroppen – ikke kun huden. Derfor bør der være fokus på systematisk og tidlig opsporing af følgesygdomme. Som Psoriasisforeningen og andre parter har gjorde opmærksom på i de samlede høringssvar, er det ensidige fokus på psoriasisgigt og hjertekarsygdomme udtryk for en stor mangel i NKR. Psoriasisramte oplever ud over de to nævnte følgesygdomme en lang række af andre følgesygdomme (herunder f.eks. depression, angst, diabetes, hudkræft og forhøjet blodtryk), der ikke er nævnt i den kliniske retningslinje. I forlængelse af præmissen om en gavnlig effekt ved tidlig opsporing, bør andre følgesygdomme naturligvis også opspores systematisk. Redskabet til at adressere disse udfordringer præsenteres ligeledes i Psoriasisforeningens høringssvar, hvor Dermatology Quality of Life Index (DQLI) anbefales som instrument.

I forlængelse af ovenstående, lægges der i NKR op til, at opsporingen af følgesygdomme skal forankres hos ”den behandlende læge” (psoriasisatrit; anbefaling 8) og ”som en del af deres dermatologiske behandling” (hjertekar; anbefaling 9). De uklare formuleringer efterlader to bekymringer: 1. Forankringen af opsporingen kan i bedste fald defineres som uklar. Når det anbefales, at lave et årligt (anbefaling 8) eller halvårligt (anbefaling 9) tjek af psoriasisramte, så skal ansvaret herfor have en klar placering hos én enkelt læge – et ansvar, der skal specificeres og placeres.

Psoriasisforeningen anbefaler, at det årlige tjek for følgesygdomme forankres hos den praktiserende læge, der har overblikket over ”den hele patient” og har mulighed for, og kompetence til, at videresende den psoriasisramte til relevante specialister, når det er nødvendigt. For at sikre kvaliteten bør der som forberedelse gennemføres en informationskampagne om følgerne af psoriasis.

Klimabehandling Psoriasisforeningen anbefaler, at opsporing af følgesygdomme ikke er begrænset til psoriasisgigt og hjertekarsygdom, men også inkluderer de øvrige følgesygdomme af psoriasis. Metoden hertil kan potentielt være brugen af DQLI redskabet.

| SI DE 6 | H U D &H ELSE N R. 3 - 2016 |

Som angivet i Psoriasisforeningens høringssvar, er foreningen bekymret for at retningslinjen anbefaler behandling med methotrexat frem for klimaterapi til alle psoriasisramte. Klimabehandling bør i retningslinjen fremgå som ligestillet alternativ behandling,


da det for nogle psoriasisramte vil være den bedste behandling fremfor for behandling med methotrexat. Heri skal de individuelle patienthensyn kunne imødekommes og rummes. Retningslinjen stiller spørgsmålstegn ved behandlingens effekt, på trods af anbefalingerne i både Psoriasisforeningens høringssvar og høringssvaret fra Carsten Sauer Mikkelsen, Helene Ringe Holmgren, Jacob Eli Borch, Michael Heidenheim (speciallæger i Dermato-venerologi). Disse fremlægger en evidensbaseret argumentationsrække, der modsat den endelige retningslinje, tager hensyn til patientens individuelle situation og samtidig kan dokumentere behandlingseffekt af klimaterapi på DQLI og PASI score. De retningslinjer for henvisning, der henvises til, er udarbejdet af DDS i 2010 og benyttes allerede i regionerne i dag. At den kliniske retningslinje afviser brugen af klimabehandling med henvisning til manglende evidens, er således under al kritik. Fleksibiliteten til individuel vurdering og behandling tilsidesættes på trods af klinisk uenighed om evidensen – et problem som den nationale kliniske retningslinje slet ikke forholder sig til.

Koordinering og sammenhængende patientforløb NKR afgrænser sig fra retningslinjer om biologiske behandlingsmidler (da disse henligger under RADS). Denne sondring baseret på økonomi afstedkommer desværre at formålet med retningslinjen, som opstillet, ikke efterlader den fagspecifikke behandler med en fuldstændig behandlingsvejledning, hvilket komplicerer særligt den tværfaglige koordinering og det sammenhængende patientforløb. Et af de store problemer for psoriasisramte med svær psoriasis er ofte en manglende tværfaglige og -sektorielle koordinering. En problemstilling, der er fuldstændig fraværende i den nuværende NKR.

Psoriasisforeningen anbefaler, at det årlige tjek for følgesygdomme forankres hos den praktiserende læge”

Psoriasisforeningen anbefaler, at der i retningslinjerne, og implementeringen af disse, fortsat tages hensyn til patienternes individuelle situation. Psoriasisforeningen anbefaler ydermere, at der igangsættes studier eller undersøgelser, der kan kaste lys over den kliniske uoverensstemmelse om effekten af studier eller undersøgelser, der kan kaste lys over den kliniske uoverensstemmelse om effekten af klimabehandling. Imens arbejdet pågår, bør psoriasisramte ikke fratages en behandling, som de i dag tilbydes med stor glæde og positiv effekt.

Psoriasisforeningen anbefaler, at regionerne i deres implementering af NKR indarbejder overvejelser om tværfaglige samarbejder. Psoriasisforeningen har en række regionale anbefalinger og undersøgelser, der kan kvalificere dette arbejde – viden som Psoriasisforeningen ser frem til at dele og sætte i spil, for at fylde hullerne i den indeværende NKR.

Afslutningsvis vil Psoriasis-foreningen understrege, at foreningen fremadrettet ser frem til at samarbejde med regioner om lokal versionering og implementering af retningslinjerne. Regionerne kan med fordel højne ambitionsniveauet for retningslinjerne, således at de mest graverende fejl og mangler i NKR kompenseres på regionalt plan i forlængelse af regionernes ekspertise og viden fra den daglige drift af psoriasisbehandlingen. Det er nu op til regionerne at løfte niveauet og sikre, at retningslinjerne får en reel, praktisk betydning for psoriasisramte rundt omkring i landet. Sundhedsstyrelsen bør følge op på dette arbejde ved at sikre, at regionerne arbejdet målrettet og seriøst med implementeringen. Psoriasisforeningen assisterer gerne både regionale og nationale aktører i det kommende arbejde.

| HUD&HELSE NR. 3 - 2016 | SIDE 7 |


Hver femte dansker med svær psoriasis får en depression – ny national retningslinje fra Sundhedsstyrelsen ignorerer problemet Den nye nationale kliniske retningslinje for psoriasis er for en-øjet, når den ikke medtager behandlingen af alvorlige følgesygdomme ved psoriasis som depression, forhøjet blodtryk og diabetes. Der er stor risiko for, at lægerne med vejledningen i hånden kommer til at tabe psoriasisramte med alvorlig sygdom på gulvet, mener Psoriasisforeningen.

AF JULIE EMILIE PETERSEN, JEP@PSORIASIS.DK. FOTO: SHUTTERSTOCK.COM. COPYRIGHT: KWEST

H

ver anden af de 165.000 danskere med psoriasis rammes også af minimum én anden sygdom som depression, forhøjet blodtryk, hjerte-karsygdom, diabetes og psoriasisgigt. Alligevel tager den nye nationale kliniske retningslinje (NKR) fra Sundhedsstyrelsen, der skal sikre ensartet behandling af høj kvalitet for mennesker med psoriasis over hele landet, kun fat om to af følgesygdommene, nemlig psoriasisgigt og hjerte-karsygdomme. Det er en alvorlig fejl, når hver 5. med svær psoriasis også rammes af depression , mener Lars Werner, der er Direktør i Psoriasisforeningen. Formanden for Psoriasisforeningen, Jens Sloth Nielsen, har selv siddet med rundt om bordet i den såkaldte referencegruppe, som selve arbejdsgruppen bag NKR har bedt om input til deres arbejde. ”Det er beklageligt, at man ikke har taget de øvrige, meget alvorlige følgesygdomme med, når man har brugt så mange

kræfter og tid på at udarbejde en national klinisk retningslinje for psoriasis. Vi frygter, at de psoriasisramte, der også rammes af depression, ikke får den rette hjælp og behandling i tide, når lægerne ifølge vejledningen skal fokusere på andre aspekter. ” ”Det har været positivt at være med i referencegruppen, og vi har fået en del af vores synspunkter med, når det gælder selve psoriasisbehandlingen. Desværre var indholdet til selve retningslinjen allerede fastlagt, da vi kom ind i billedet og derfor er andre vigtige følgesygdomme ikke en del af retningslinjen. Derfor opfordrer vi Sundhedsstyrelsen til fremover at tage patientforeningerne med i selve arbejdsgruppen eller i udformningen af indholdet til NKR, ” siger Jens Sloth Nielsen. Den nye nationale kliniske retningslinje for psoriasis beskriver, at det er god praksis med en årlig systematisk screening for hjerte-karsygdomme, og at det er god praksis at tilbyde regelmæssig opsporing af psoriasisgigt til psoriasisramte med svær

Fakta om psoriasis Psoriasis er en kronisk inflammatorisk hudsygdom, der er kendetegnet ved tykke skæl på huden Ca. 14 million mennesker i Europa og 125 million mennesker i hele verden har psoriasis. Det svarer til ca. 2-3 % af alle mennesker. I Danmark er der ca. 165.000 personer med psoriasis. Der findes flere typer af psoriasis. Den hyppigste kaldes på dansk blot almindelig psoriasis (psoriasis vulgaris eller plaque psoriasis) og den udgør ca. 80 % af alle tilfælde. Sygdommen viser sig ved røde, tykke skel på huden med sølvfarvede, døde hudceller, som typisk ses på albuer, knæ, hovedbund og den nederste del af ryggen. 42 % udvikler psoriasisgigt og 50 % udvikler minimum én følgesygdom

| SI DE 8 | H U D &H ELSE N R. 3 - 2016 |


Artikel

Vi frygter, at de psoriasisramte, der også rammes af depression, ikke får den rette hjælp og behandling i tide”

psoriasis. Den årlige screening bør også omfatte depression og de andre følgesygdomme. ”Det tager ikke meget ekstra tid at spørge ind til depressionssymptomer ved en årlig samtale. Og når vi ved, at hver 5. med svær psoriasis rammes af depression og dermed får endnu sværere ved at fastholde tilknytning til arbejdsmarkedet, er vi uforstående overfor, at det er udeladt af retningslinjen. Vi opfordrer derfor både dermatologer, reumatologer, praktiserende læger og psoriasisramte, samt pårørende til at være opmærksomme på symptomer på depression, ” siger Lars Werner. Psoriasisforeningen sætter fokus på følgesygdomme ved psoriasis på www.psoriasis.dk og www.følgesygdomme.dk.

Fakta om NKR De nationale kliniske retningslinjer er systematisk udarbejdede, faglige anbefalinger, der kan bruges som beslutningsstøtte af sundhedspersonale. Retningslinjerne behandler udvalgte aspekter af diagnostik, behandling, pleje og rehabilitering for konkrete patientgrupper, hvor der er fundet særlig anledning til at afdække evidensen. Retningslinjerne er baseret på videnskabelig evidens og den bedste praksis, og formålet er at understøtte en ensartet indsats på tværs af kommuner, regioner og praksissektoren – uanset hvor i landet patienten bor.

| HUD&HELSE NR. 3 - 2016 | SIDE 9 |


| SI DE 1 0 | H U D &H ELSE N R. 3 - 2016 |


Psoriasisforeningen er i den grad på Folkemødet i 2016 For at ændre forholdene på psoriasisområdet skal man høres af – og lytte til – de rigtige. Derfor er Folkemødet på Bornholm i juni den ideelle platform at præsentere vore mærkesager og komme i kontakt med beslutningstagerne, samt vigtige samarbejdspartnere. AF JULIE EMILIE PETERSEN, JEP@PSORIASIS.DK

Vores mærkesager skal luftes Vi skal have vores mærkesager frem på bordet og løftet dem ind i den politiske virkelighed, så vi kan finde nogle gode løsninger sammen. Derfor er vores deltagelse i debatterne nøje udvalgt og tilrettelagt efter vores nedenstående mærkesager: • Lige adgang til udredning og behandling • Forbedret patientuddannelse og -inddragelse • Bedre samarbejde og koordinering mellem de lægefaglige eksperter • Forståelse for de særlige udfordringer der opstår ved følgeog multisygdom

Debatter der batter Vi har ikke en stand i år, så vi kan være der, hvor det er allermest relevant for os at være – nemlig med i - og til - debatterne. Omdrejningspunktet for alle de syv debatter vi deltager i er, at alle de 165.000 mennesker med psoriasis og deres pårørende skal leve et godt liv med psoriasis. Vi er derfor med i følgende debatter: Tema: Patientrådet – arbejdsfastholdelse Hvornår: Den 16. juni kl. 17.30 Arrangør: angø : Effector ecto og Dage Dagenss Medicin ed c Hvor: Sundhedsparlamentet Tema: Én sygdom kommer sjældent alene – se helheden i behandlingen Hvornår: Den 17. juni kl. 10.00 Arrangør: De Autoimmune Sponsor: AbbVie Tema: Psoriasistopmødet: Hvor god er vores behandling af Psoriasis i dag og kan den blive bedre? Hvornår: Den 17. juni kl. 12.00 Arrangør: Rud Pedersen og Psoriasisforeningen Sponsor: Eli Lillyy Hvor: Tænketanken, Rud Pedersen

Tema: Unge Patienter vil livet Hvornår: Den 17. juni kl. 18.20 Arrangør: Unge Patienter Hvor: Danske Regioner Tema: Ny undersøgelse vise, at psoriasis er meget mere end en hudsygdom Hvornår: Den 18. juni kl. 10 Arrangør: Psoriasisforeningen og Effector Sponsor: p Celgene g Hvor: Sundhedsparlamentet Tema: Børn som pårørende Hvornår: 18. juni kl. 12.20 Arrangør: Danske Patienter Hvor: Danske Regioner Tema: Syg på kanten Hvornår: 18. juni kl. 14.30 Arrangør: Danske Patienter Hvor: Danske Regioner

De politiske psoriasisstjerner Vi stiller med et stærkt hold igen i år. Og sørge for at alle bliver klædt politisk på til at repræsentere foreningen og være med i debatterne. De politiske psoriasisstjerner er Søren Rasmussen, Morten Sørensen, Kirstine Bukhave og Mariane Skov fra PsoUng. Derudover tager Gitte Stærk, næstformand. Lars Werner, Direktør og Julie Emilie Petersen, kommunikationsrådgiver, med. Vi holder jer løbende opdateret med nyhedsbreve og på de sociale medier, så følg endelig med. Vil du være politisk aktiv i Psoriasisforeningen, så send en mail til jep@psoriasis.dk. Du kan gøre en kæmpe forskel.

| HUD&HELSE NR. 3 - 2016 | SIDE 11 |


Danmarks eneste Klimabehandlingssted På Læsø Kur, har vi mere end 10 års erfaring med psoriasisbehandling og en gennemsnitlig PASI forbedring på 90 % efter 4 uger. Vores behandling er baseret på naturlige saltvandsbade kombineret med lysbehandling og indsmøringer. Man henvises til et ophold via sin hudlæge - et klimaophold sidestilles med et hospitalsophold, hvilket betyder at det er uden omkostninger for dig som psoriasispatient.

Et henvist ophold indeholder:

old der oph Vi tilby dt året run

• 4 ugers indlogering i egen lejlighed, med mulighed for at medbringe pårørende (uden betaling) • Daglige saltvandsbade, lysbehandling og indsmøringer • Forplejning • Daglige aktiviteter – med fokus på kost, motion og psykisk trivsel • Individuel udarbejdelse af kost og motionsplaner

Selvbetalt ophold Har man ikke mulighed for at blive henvist til et ophold, er der mulighed for at komme som selvbetaler. Pris kr. 3.700 kr. pr. uge. Antal af uger er valgfrit, men det anbefales at tage flere sammenhængende uger for optimal effekt.

Et selvbetalt ophold indeholder: • Indlogering i egen lejlighed, med mulighed for at medbringe pårørende (uden ekstra betaling). • Daglige bade og indsmøringer (med mulighed for at tilkøbe lysbehandling) • Fri deltagelse i de daglige aktiviteter

Tør og irriteret hud? - Læsø salt på tube Restlagen fra Læsø Salt danner basis for vores hudplejeserie. Den høje saltkoncentration og de naturlige mineraler har en gavnlig effekt på tør og skællet problemhud. Uden brug af parabener og parfume.

Produkterne sælges i Matas, helsekostforretninger og selvfølgelig på Læsø.

Besøg vores hjemmeside: www.laesoe-saltcare.dk Laesoe-Saltcare ApS • tlf. + 45 9849 9820 Postboks 30 • DK-9940 Læsø • ls@laesoe-saltcare.dk

| SI DE 1 2 | H U D &H ELSE N R. 3 - 2016 |


Unge Patienter til foretræde for Sundhedsudvalget i Danske Regioner Psoriasisforeningens ungeudvalg, PsoUng, er med i Unge Patienter, der den 14. april havde foretræde for Sundhedsudvalget i Danske Regioner. Vi fik en hel time for det 15 mennesker store sundheds-udvalg, hvilket er helt unikt og en fantastisk chance for at rejse vores mærkesager, bekymringer og løsninger. AF JULIE EMILIE PETERSEN, JEP@PSORIASIS.DK

E

t foretræde for sundhedsudvalget kommer ikke af sig selv. Vi har før mødte Sundhedsudvalget i 2013, til konferencer, møder og Folkemødet, hvor vi har skabt nogle gode relationer og inviteret deltagerne til vores debatter. Vores overskrift til vores foretræde var ”hvad kan vi samarbejde om, der bidrager til bedre sundhedsløsninger for unge i fremtiden? Unge Patienters præsentation fokuserede på ”hvordan får vi stærkere unge patienter? Hvad skal der til? Og hvordan gør vi?

En national handlingsplan på ungeområdet Helt overordnet mangler Unge Patienter en national handlingsplan på ungeområdet, således at den tværsektorielle indsats kan blive styrket, transitionsforløb fra børneafdelingen til voksenafdelingen bliver fastlagt og retningslinjer for etableringen af fx ungecaféer og ungeråd på alle hospitaler bliver håndhævet. I udarbejdelsen og implementeringen kræves selvfølgelig maksimal inddragelse af unge patienter i hele processen. For at sikre en regional forankring af den nationale handlingsplan bør der laves en forløbsplan i alle landets regioner, så den forskellige behandling unge patienter får bliver opkvalificeret. Her er børne- og ungepolitikken, der er lavet i Region Hovedstaden et fint eksempel og Rigshospitalets Ungdomsmedicinske Videnscenter et forbillede, hvorfor afdelingslæge og ph.d. Kirsten Boisen også fortalte, hvorfor der skal være mere fokus på unge patienter. Næstformand, Anne Ehrenreich, orienterede om børne- og ungepolitikken i Region Hovedstaden og vi var spændt på at høre evalueringen og om den skal udbredes til resten af landet. Formand, Ulla Astman, var ikke overbevist om, at udbredelsen var vejen, men så hellere tiltagene vokse op nedefra. Både Kirsten Boisen og Unge Patienter mente modsat, at der netop er brug for rammer og styring for, at sikre en succesfuld implementering, der er til gavn for unge patienter. Ellers bliver uligheden for stor og måden at gøre tingene på for forskellig. Sundhedsudvalget opfordrede os til at tage fat i regionsrådene i hver region, og følge op på vores forslag.

Et brugerstyret sundhedsvæsen målrettet de unge Hvis vi går mere i dybden fremlagde Unge Patienter indholdet til et brugerstyret sundhedsvæsen målrettet de unge, hvor følgende elementer kom i spil:

• En forløbskoordinator/kontaktperson, der ikke kun har fokus på behandlingen, men hele livets aspekter • Gratis psykologhjælp til unge patienter, således at henvisningsretten ikke er tidsbegrænset • Patientuddannelse målrettet unge og evt. deres pårørende som en del af behandlingen • Uddannelse af ungelæge, ungesygeplejerske, etc. med speciale i unge • Digitale løsningen i kontakten med sundhedsvæsenet fx pr. mail, online booking, journal man selv kan skrive i, etc. • Udviklingen af en forløbsapp, der giver et samlet overblik og historik over journal, medicin, tider, etc. • Drop-in-klinikker/åbne ungeambulatorier, der kan besøges uden tidsbestilling og efter behov

Sundhedsplatformen – også for unge patienter? Vi var selvfølgelig også meget nysgerrige på, hvordan det går med sundhedsplatform i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Det klare svar fra Sundhedsudvalget var, at platformen faktisk rummer mange af de tiltag vi efterspurgte, så det glæder vi os til at se. Og næste spørgsmål var selvfølgelig, hvad med de sidste tre regioner, hvilket er uvist. Sundhedsudvalget var meget begejstret for de mange gode ideer og deres øjne blev rettet mod de begrænsninger unge kan møde i den snørklede vej gennem sundhedssystemet. Unge Patienter er glade for muligheden, de mange spørgsmål og interessen fra Sundhedsudvalget. Og vi glæder os til at følge alle de mange drøftelser videre til konkrete løsninger til gavn for unge patienter.

Unge Patienter Netværket består af FNUG (unge med gigt), PsoUng (Psoriasisforeningens unge), Diabetesforeningen Unge, Hjerteforeningen GUCH, SUMH, Ung Kræft og Lungeforeningens Unge. Netværket er opstået, fordi unge patienter vil og kan livet. Vi vil uddanne os, arbejde, rejse, feste, forelske sig, dyrke sex, stifte familie og leve livet. Gang på gang møder unge patienter forhindringer, der begrænser det fulde udbytte af livet og begrænser det mulige bidrag til samfundet – i sundhedsvæsenet, kommunerne, på uddannelsesinstitutionerne og arbejdsmarkedet. Unge patienter skal have en god behandling, der tegner en god fremtid, fordi unge patienter er en del af fremtiden.

| HUD&HELSE NR. 3 - 2016 | SIDE 13 |


Høj forekomst af ledgener blandt psoriasisramte i hospitalsregi Psoriasis kan vise sig på mange måder; at psoriasis viser sig på huden er alment kendt, men at psoriasis også kan sidde i leddene, er der mange, der ikke ved. Diagnosen kan være vanskelig at stille ligesom den samlede behandling af psoriasisramte med symptomer fra både hud og led kan være udfordrende, da diagnosticering og behandling af psoriasis i huden primært ligger hos hudlæger, mens diagnosticering og behandling af psoriasisgigt er en del af gigtlægernes speciale. Øget fokus på psoriasisgigt og bedre tværfagligt samarbejde er derfor altafgørende for optimal behandling i alle facetter af psoriasis. AF SILJE HAUKALI OMLAND. FOTO: SHUTTERSTOCK.COM. COPYRIGHT: PUWADOL JATURAWUTTHICHAI

H

vor ældre litteratur beskriver en forekomst af psoriasisgigt på ca. 10 %, viser nyere forskning, at det nærmere er ca. 1/3 af alle med psoriasis, der på et tidspunkt vil udvikle psoriasisgigt. De fleste med psoriasis (ca. 70 %) har allerede psoriasis på huden, når de får psoriasisgigt, men ca. 30 % får symptomerne samtidig i hud og led eller får først symptomer i leddene.

Hvad er psoriasisgigt? Psoriasisgigt er en inflammatorisk gigtsygdom. Inflammatorisk betyder irritations/betændelsestilstand, men uden bakterier eller pus. Psoriasisgigt rammer ofte de yderste led som tåleddene, samt yderste og mellemste fingerled. Alle led kan dog rammes og desuden kan gigten sætte sig i sener og senetilhæftninger. Forskning har vist sammenhæng mellem neglepsoriasis og psoriasisgigt, således at hvis du har neglepsoriasis, er der øget risiko for at få psoriasisgigt. Psoriasisgigt er lige udbredt blandt mænd og kvinder, og både børn, unge og ældre kan få sygdommen. Oftest debuterer psoriasisgigt hos yngre voksne mellem 30-40 år.

Hvordan viser psoriasisgigt sig? Inflammationen i led og sener medfører symptomer i form af smerter, hævelse, ømhed, samt nedsat bevægelighed. Hvor leddegigt ofte rammer symmetrisk, som. f.eks. begge albuer, optræder psoriasisgigt ofte asymmetrisk. Hos de fleste med psoriasis (ca. 70 %) sidder psoriasisgigten kun i ét eller få led. De fleste oplever et mildt til moderat forløb af deres gigt, men hos en lille gruppe udvikles gigten til en mere aggressiv form, hvor leddene angribes mere symmetrisk og med påvirkning af flere led. • Hos ca. 2 % ses ødelæggelse af særligt finger- og tåled. Denne form kan være vanskelig at skelne fra leddegigt • Hos ca. 5-10 % af patienter med psoriasisgigt, vil rygsøjlen være påvirket. Hvis ryggens led er angrebet, vil gigten også typisk sætte sig i hofte-og knæled

| SI DE 1 4 | H U D &H ELSE N R. 3 - 2016 |

• Da psoriasisgigten også rammer sener, kan en hel sene i en finger eller tå angribes, hvilket kan resultere i en meget tyk, hævet finger, en såkaldt ”pølsefinger” Som beskrevet er der øget risiko for psoriasisgigt, hvis man også har neglepsoriasis, hvorfor man skal være mere opmærksom på gigt, hvis man både har psoriasis i hud og negle. Påvirkning af fingre og tæer er også karakteristisk for psoriasisgigt. Alle led kan dog rammes ligesom det langtfra er alle, der har klassisk psoriasisgigt. Det er derfor vigtigt som psoriasisramte ikke at tænke for meget over, hvorvidt det drejer sig om psoriasisgigt, hvis ledgenerne ikke optræder helt ”klassisk”. Det vigtige er at have kendskab til diagnosen og gøre lægen opmærksom på det, hvis der er symptomer i leddene.

Den svære diagnose; alle brikker skal passe Psoriasisgigt er en vanskelig diagnose, hvorfor der for nogle patienter kan gå op til år, før den rette diagnose stilles. Leddegigt har nogle relativt klare diagnosekriterier, inklusiv såkaldt ”positiv gigtfaktor” i blodet. Psoriasisgigt er kendetegnet ved ikke at have positiv gigtfaktor, så en blodprøve er ikke til stor hjælp. Diagnosen er derfor primært baseret på sygehistorien i kombination med nogle af de klassiske psoriasisgigttegn såsom den asymmetriske ledpåvirkning eller ”pølsefingeren” ligesom billeddiagnostik i form af røntgen og scanning også benyttes. For endeligt at kunne stille diagnosen psoriasisgigt, skal andre årsager til ledgener altså først udelukkes, hvilket er en medvirkende forklaring på, at det kan tage tid at få den rette diagnose. Det er dog problematisk, da der kan ske ødelæggelse af leddene, hvis ikke man kommer i den rigtige behandling.

Høj forekomst af ledgener blandt psoriasisramte, der følges på hudafdelingen, Bispebjerg Hospital. I et forsøg på at finde et værktøj, der kan hjælpe med at øge fokus på psoriasisgigt, udførte Bispebjerg Hospital i samarbejde med Psoriasisforeningen en mindre undersøgelse af ledgener


blandt psoriasisramte, der gik til kontrol og behandling på hudafdelingen. Medicinalfirmaet AbbVie har ydet økonomisk støtte til produktion af postkortene. I forbindelse med konsultationen blev de psoriasisramte bedt om at udfylde et postkort med deres køn, alder og aktuelle psoriasisbehandling og samtidig afkrydse fem spørgsmål: • • • • •

Har du nogensinde haft hævede led? Har din læge nogensinde sagt du har haft gigt? Har du forandringer på dine negle? Har du haft smerter i hælene? Har du haft en finger eller tå, der hævede op og smertede uden nogen oplagt grund?

I alt udfyldte 88 patienter postkortene. Heraf var 42 (47,7%) kvinder og 46 (52,3%) mænd med en gennemsnitsalder på henholdsvis 46,1 (hvor den yngste var 10 år og den ældste 71 år) og 47,6 år (hvor den yngste var 9 år og den ældste 83 år). Deltagerne var i følgende behandling: • 2 (2,3%) aktuelt i lysbehandling • 11 (12,5%) fik methotrexat behandling • 44 (50%) fik biologiske lægemidler (heraf 26 TNF-alfa hæmmer og 18 IL12/23 hæmmer) • 2 (2,3%) var i behandling med A-vitaminanalog • 29 (33%) ikke havde oplyst, hvilken behandling de fik for deres psoriasis. Ud af de 88, der havde udfyldt postkortet, svarede 53 (60,0%) ja til, at de havde haft hævede led, heraf 30 (71,4%) kvinder og 23 (50,0%) mænd. Til spørgsmål 2 om hvorvidt de havde fået at vide fra deres læge, at de havde gigt, svarede 19 (45,2%) af kvinderne ja og 13 (28,2%) af mændene ja. Negleforandringer fandtes hos 30 (71,4%) af kvinderne og 31 (67,4%) af mændene. Ud af 42 kvinder havde 19 (45,2%) haft smerter i hælene, mens det kun var tilfældet hos 10 (21,7%) af mændene. Endeligt svarede 20 (47,6%) af kvinderne ja til, at de havde haft en hævet finger eller tå uden oplagt grund, mens dette var tilfældet hos 15 (32,6%) af mændene. Risikoen for at have psoriasisgigt er større, hvis man har flere ledsymptomer, hvorfor det er vigtigt at være særlig opmærksom, hvis man som psoriasisramt har svaret ja til 3 ud af 5 spørgsmål eller flere. I alt havde 40 patienter (45%) svaret ja til mindst 3 ud af 5 spørgsmål, heraf 22 (52,4%) kvinder og 18 (39,1%) mænd. En af grundene til at foretage denne undersøgelse var for at finde et let tilgængeligt redskab, som kan hjælpe til at belyse ledgener hos psoriasisramte. Derudover ville vi danne os et indtryk af, hvor mange psoriasisramte i hospitalsregi, der potentielt kunne have psoriasisgigt.

i hospitalsregi sammenlignet med psoriasisramte generelt. Undersøgelsen viser også, at en meget stor andel har negleforandringer, hvilket understøtter, at man skal være ekstra opmærksom på evt. psoriasisgigt, hvis man har neglepsoriasis. I vores undersøgelse havde flere kvinder end mænd gener fra leddene. Ifølge litteraturen er psoriasisgigt nogenlunde jævnt fordelt blandt kvinder og mænd. Hvad den øgede forekomst af ledgener hos kvinderne skyldes er vanskeligt at besvare, men måske skyldes det øget opmærksomhed på ledsymptomer hos kvinderne. Hvis du vil vide noget mere om psoriasisgigt eller følgesygdomme kan du besøge Psoriasisforeningens kampagneside www.følgesygdomme.dk

Videre perspektiv Da psoriasisgigt er en hyppig tilstand blandt psoriasisramte, hvor forekomsten muligvis er endnu højere i hospitalsregi end de rapporterede 30 %, er der behov for øget fokus på dette aspekt af psoriasis. Sygdommen er vanskelig at diagnosticere, hvilket blandt andet skyldes, at mange, inklusiv psoriasisramte selv, ikke kender nok til psoriasisgigt. Derudover er diagnosen baseret på udelukkelse af andre gigtformer og tidmæssigt kan der være efterslæb på at stille den rette diagnose. Vi har via en mindre undersøgelse afprøvet et diagnostiskværktøj, der kan hjælpe med at belyse de psoriasisramtes egne symptomer, der kan være relaterede til psoriasisgigt. Undersøgelsen er kun foreløbig og der skal arbejdes videre inden en evt. indføring i det daglige kliniske arbejde. Det var dog tydeligt, at de psoriasisramte synes det var nemt at besvare spørgsmålene, ligesom der blandt deltagerne var en følelse af, at flere sider af deres sygdom blev belyst. Med et optimeret samarbejde mellem hudlæger og gigtlæger og med udvikling af enkle værktøjer, der kan belyse forekomsten af ledgener hos psoriasisramte, håber og tror vi, at kendskabet til psoriasisgigt øges og håndteringen heraf forbedres.

Den høje andel (45%) der svarede ja til mindst 3 ud af 5 spørgsmål, tyder på, at det kan være en større andel end 30%. Det er dog vigtigt at bemærke, at spørgsmålene er meget uspecifikke og ikke nødvendigvis udtryk for en reel gigttilstand. Desuden har psoriasisramte, der behandles på en hospitalsafdeling, generelt sværere psoriasis, hvorfor der også vil være en større andel med psoriasisgigt

| HUD&HELSE NR. 3 - 2016 | SIDE 15 |Gammel kending i ny skumformulering lanceret – flere nye biologiske lægemidler på vej American Academy of Dermatology (AAD) afholdes en gang om året og samler mere end 10.000 dermatologer, medarbejdere fra lægemiddelindustrien samt patientrepræsentanter ikke kun fra USA men fra hele verden – herunder et større antal dermatologer fra Danmark. AF LARS WERNER, DIREKTØR, LW@PSORIASIS.DK

Å

rets kongres var henlagt til Washington DC i dagene den 4.8. marts. Grunden til det store antal deltagende dermatologer fra andre verdensdele end USA skyldes det høje faglige efteruddannelsesniveau samt at en række produktlanceringer og ikke mindst præsentation af nyeste data sker på netop AAD.

Jeg havde fornøjelsen at repræsentere Psoriasisforeningen på kongressen som fokuserer på mange andre dermatologiske sygdomsområder end psoriasis. Men inden for psoriasisområdet sker der rigtigt mange spændende ting på den forskningsmæssige side, hvilket betyder at psoriasispatienter får endnu flere muligheder for behandlinger. Den gamle kending med indholdsstofferne calcipotriol og betamethason er blevet lanceret på det amerikanske marked i en skum-formulering (godkendt af FDA i oktober) – så får de der foretrækker en anden formulering end salve og gel findes nu et alternativ – til de amerikanske patienter. Det er endnu usikkert om og hvornår denne skum-formulering bliver tilgængelig for patienter i Danmark. Hvad angår systemiske lægemidler var det først og fremmest apremilast der tiltrak sig opmærksomhed på kongressen og fås (endnu) kun som en oral behandling, hvilket kan være en fordel for de patienter som ikke ønsker smørebehandling eller for hvem biologiske lægemidler ikke er det rigtige behandlingsalternativ. Apremilast er en såkaldt PDE-4 hæmmer og har således en helt anden virkningsmekanisme end de kendte topikale- og biologiske lægemidler. Apremilast er allerede tilgængelig for danske psoriasispatienter. Tofacitinib har – endnu – en anden virkningsmekanisme idet det virker som en såkaldt JAK-hæmmer og har ikke nået godkendelse i EMA (den europæiske myndighed for godkendelse af lægemidler) – og da det har været igennem to instanser for at opnå godkendelse og fået afslag begge gange er det meget lidt sandsynligt at denne JAK-hæmmer når ud til danske psoriasispatienter. Ikke desto mindre er det umådeligt vigtigt at der forskes intensivt i mange forskellige virkningsmekanismer for at hæmme psoriasis – ellers knækkes psoriasiskoden aldrig. I disse år investeres der gigantiske summer – til gavn for psoriasispatienter nu – og i fremtiden. Og det område der investeres allermest i er inden for de biologiske lægemidler. Af ovenstående er adalimumab, etanercept, infliximab, ustekinimab samt secukinumab til rådighed for danske psoriasispatienter og i nær fremtid forventes også izekizumab at være tilgængelig.

Det afgørende for de danske psoriasispatienter, som findes egnet til biologisk behandling, er at lægemidlerne bliver til rådighed hurtigt. Et område som der netop er fokuseret på i de nye – og i et enigt folketing vedtagne principper om prioritering for sygehuslægemidler, hvor det bl a hedder: ”Patienter skal have gavn af behandlingsmæssige fremskridt. Danmark skal fortsat være et af de lande, der hurtigst ibrugtager nye lægemidler, hvor der er dokumenteret mereffekt”. Det er Psoriasisforeningen enig i og vil arbejde for. Blandt de mange faglige præsentationer på AAD var også et meget interessant fra den anerkendte amerikanske dermatolog, Craig Leonardi som præsenterede nedenstående tanker om den såkaldte behandlingsalgoritme som har været brugt traditionelt: Traditionel behandlingsalgoritme:

Ny behandlingsalgoritme:

Det afgørende i den nye model er at der tages udgangspunkt i den enkelte patient – og Psoriasisforeningen kunne ikke være mere enig. Kun på den måde opnår vi den behandlingseffekt som er i vores interesse. “On a personal note” blev der også tid til et besøg på Arlington og JFK’s gravplads som bekendt er markeret med en evigt brændende flamme. ”Et billede på den evige flamme der også driver alle med interesse i at knække psoriasiskoden”.

| HUD&HELSE NR. 3 - 2016 | SIDE 17 |


| SI DE 1 8 | H U D &H ELSE N R. 3 - 2016 |


Psoriasis

Anne-Mette Hansen:

Der blev kæmpet en brag kamp – og resultatet ses Fire forventningsfulde unge vinkede i marts farvel til forældre, søskende og venner for at begynde den lange rejse sammen med to ledere fra Psoriasisforening til Kibbutz Ein Gedi ved Det Døde Hav. For nogle af de unge var det et glædeligt gensyn, og for andre var det første gang, de skulle tilbringe fire uger langt væk fra den daglige trummerum – i et forsøg på at blive psoriasisfri. AF BIRGITTE SNEDKER-SØRENSEN, BISN@PSORIASIS.DK. FOTO: ANNE-METTE HANSEN, PER KUNAK KRISTENSEN OG SHUTTERSTOCK.COM. COPYRIGHT: KAETANA

K

limabehandling er en behandlingsform, som hvert år benyttes af danske psoriasisramte. Behandlingen foregår ved hjælp af naturens egen medicin, nemlig luftens og vandets mineraler og ikke mindst - solens stråler. Denne specielle form for behandling henvender sig mest til patienter med svær psoriasis. Behandlingen består i korte træk af solbadning og badning i Det Døde Hav, som har en høj koncentration af salt og andre mineraler. Det er vigtigt, at smøre sig ind i cremer og salver, så huden ikke udtørrer. Behandlingen tilrettelægges af stedets sygeplejersker, som ud fra de unges hudtype og lysfølsomhed fremkommer med en behandlingsplan. Foruden lys og bade bidrager afkoblingen fra hverdagens stress og jag formentlig også til en hurtigere bedring af sygdommen. De unge fulgte et skema med solbadning, indsmøring i cremer og salver, svovlbade og daglige badeture i Det Døde Hav – kun 10 minutters gang fra behandlingsområdet. De mange dage var kun afbrudt af enkelte fridage med udflugter. I det følgende fortæller Anne-Mette Hansen, leder på ungeholdet om ugerne på klimabehandling ved Det døde Hav. >> ”Så er vi vel ankommet til Kibbutz Ein Gedi. Vi har fået lagt os til rette i ”solariet” og de unges behandling er i gang. ”Solariet” er et afskærmet område kun for danske patienter, hvor man ligger på en briks i solen kombineret med badning i Dødehavet. Vi har desværre haft to dage med dårligt vejr, hvor noget af tiden er gået med lektier, se semifinalen i X-factor og en tur til ”hotellerne” som er et hotelområde ca. 30 min. fra kibbutzen. Vi har været på vandretur i” Wadi Arugot” til ”Det skjulte vandfald”. Det var en hård, men fantastisk tur, hvor de unge mennesker fik

badet og taget en masse flotte naturbilleder”, fortæller AnneMette Hansen, leder på ungeholdet.

Dødehavet Dødehavet er helt unikt, da det indeholder 21 forskellige mineraler, hvoraf 12 ikke findes i noget andet hav. Dødehavet inde-

>>

| HUD&HELSE NR. 3 - 2016 | SIDE 19 |


holder f.eks. 10 gange flere salte og mineraler end Middelhavet, som ikke kun har en afslappende virkning, men også tilfører næring til huden, øger blodcirkulationen og lindrer reumatiske problemer. Dødehavsområdets ligger 417 meter under havets overflade, hvilket gør at der findes et ekstra atmosfærisk lag, som sammen med det tynde lag, der dannes ved fordampningen fra havet, filtrerer en del af de skadelige ultraviolette stråler væk, hvilket mindsker risikoen for at blive forbrændt. ”Halvvejs i behandlingsopholdet bliver, der kæmpet en brag kamp på briksen. Den seneste 1 ½ uge har alle været fuld tid i ”solariet”, hvilket betyder at behandlingen er godt i gang. Tiden i kibbutzen efter behandlingen går med spil, film, være i poolen, tøsehygge og deres helt egen danseaften. Vi har været med til en grillaften, hvilket de unge syntes var rigtig hyggeligt. Siden efteråret 1971 har psoriasisramte haft mulighed for at komme på behandlingsrejse til Det Døde Hav. Det hele startede på et initiativ, som Viggo Kampmann (dansk statsminister i 1960-62) sammen med Professor Hjort fra Gentofte, stod i spidsen for. I starten blev der sendt 12-14 patienter af sted, sammen med et par sygeplejersker. Forholdene var meget simple dengang. I 1982 åbnede endnu et behandlingssted ved Kibbutz Ein Gedi.

Kibbutz Ein Gedi Kibbutzhotellet er en grøn oase i Negev ørkenen, der ligger på en bakke ved Dødehavets strand og byder på en enestående udsigt over såvel Dødehavet som de omkringliggende Moabjerge. I 1994 blev kibbutzen officielt anerkendt som værende en international botanisk have. Det er den eneste beboet botaniske have, hvilket kan ses som en hyldest både til kibbutzens gartnere og hele befolkningen i Ein Gedi. ”Endelig kom dagen, hvor vi skulle på kamel tur, vi havde en af de andre voksne fra holdet med på turen, hans navn er Jan, men hos os har han nu fået øgenavnet ”Onkel Jan”. Kamelranchen ligger i Dimona. Dagen efter gik turen til Beer Sheba, som ligger ca. 30 min. kørsel fra Dimona. I Beer Sheba var vi på markedet også kaldet ”beduinmarkedet”, hvor der var alverdens ting, så der blev handlet lidt forskelligt”, fortæller Anne-Mette. ”De unge kan nu se tydelige resultater af behandlingen – og

| SI DE 2 0 | H U D &H ELSE N R. 3 - 2016 |

deres hårde arbejde, så det er dejligt. Den sidste og 4. uge har været begivenhedsrig på alle fronter, hvad enten det har været behandling, oplevelser eller på det sociale område. Vi er alle mentalt klar på at tage hjem med bagagen fyldt med gode oplevelser og minder. Og selv om alle desværre ikke kommer helt pletfrie hjem, da vi har haft en del dage med dårligt vejr, har denne behandling haft en meget større positiv effekt end, hvad nogen af de unge ellers har prøvet”, fortsætter Anne-Mette.

”Hold 2, de unges hold, havde arrangeret grillaften, et super hyggeligt arrangement, hvor pigerne fik danset og hygget. ”Onkel” Jan måtte kridte skoene for alle pigerne ville danse med ham, de lærte ham nogen nye dansetrin og nye sangtekster, hvilket var til stor fornøjelse for os andre” fortæller Anne-Mette med et smil på læben. ”Dagen efter skulle vi på Jeep-tur, dette foregik i en åben og meget ramponeret jeep, hvor man måtte stå op mens vi kørte. Ali, som vores chauffør hed, var super god til ungerne. Han fortalte os lidt om hvad de forskellige planter der groede i ørkenen kunne bruges til f.eks. en plante man kunne gnide i hænderne og dannede sæbeskum så man kunne vaske hænder i og spiselige planter mm. Ellers gik turen i høj fart ud over ”stepperne” og der blev grinet og hvinet og råbt ”jalla jalla habibi”. På vores sidste sabbat, havde Per og jeg vækket nogen af de unge tidligt, så vi kunne komme halvvejs op på et af bjergene og se solopgang. Lar,s som er en af de andre dansker fra vores hold guidede os derop. Lars er sportsman og er god til at motivere andre, så selv om en af de unge var opgivende inden vi nåede målet, fik han presset hende på en positiv måde til at yde lidt mere, hvilket hun var rigtig glad for, da vi nåede målet”, fortæller Anne-Mette.

Anne-Mette slutter således: ”Jeg vil runde af for denne gang med at sige tak til jer fantastiske unge mennesker vi har haft på ungeholdet. I er og bliver grunden til at klimabehandling er værd at kæmpe for. Vi ser et så positivt og flot resultat. Vi ser unge mennesker. der blomstre af selvtillid og selvværd, vi ser unge blive til hele mennesker og i et med sig selv. Dette ophold er med til at skabe et helt individ, og de unge lærer at erkende og acceptere deres psoriasis og


hvordan man kan leve med den på en mere positiv måde. Tak, til jer forældre for at give os æren af at være i selskab med jeres fantastiske unge mennesker. Jeg vil takke foreningen for at jeg endnu engang fik æren af at komme med som pædagog efter et års pause, dette er jeg super taknemmelig for. Jeg vil takke Per min kollega for et rigtig godt samarbejde, vi falder ind i en helt naturlig rytme her i Israel. Vi er et team og supplerer hinanden på kryds og tværs af vores forskelligheder, dette er guld værd under et ophold som dette. Jeg vil takke sygeplejerskerne Elsba, Sara og Karen for jeres utrolige kompetencer, ekspertise, jeres imødekommenhed, jeres sind og jeres åbenhed. Jeg har ikke ord for hvor taknemmelige vi er for jeres støtte og vejledning. Sidst men ikke mindst vil jeg takke alle for deres venlighed over for ungeholdet. Det har gjort opholdet til noget helt specielt og mindeværdigt for de unge. Specielt Jan og Lars, som har været der for de unge, og de har været med på alle deres sjove påfund. Det har været meget motiverende for de unge til at yde mere end de troede de kunne på vej op af bjerget en tidlig morgen”.

Vil du med på holdet? Det er dermatologerne der visiterer de unge patienter til klimabehandling i Israel. Opholdet arrangeres af firmaet 1Bedre Liv. Da 1Bedre Liv ikke kan tage ansvar for børn og unge under 18 år stiller Psoriasisforeningen to ledere/pædagoger til rådighed for de børn og unge under 18, der ikke er ledsaget af en voksen. De har ansvaret for børnene og sørger for alt det praktiske under opholdet sammen med personalet i kibbutzen. De holder opsyn, sikrer et højt niveau af information og støtte – og holder god kontakt til de pårørende derhjemme. Vil du vide mere om ungdomsholdet er du/I velkommen til at kontakt Psoriasisforeningen på telefon 36 75 54 00, mail LK@ psoriasis.dk eller du kan finde oplysninger på hjemmesiden www.psoriasis.dk.

| HUD&HELSE NR. 3 - 2016 | SIDE 21 |


Mercasol Antirust Silkeborg Navervej 19 • 8600 Silkeborg Tlf. 8681 0200 • 2321 1540 • www.nitramoil.dk

v/Gunver Eriksen Kåstrupvej 112 • 4400 Kalundborg Tlf: 39 20 49 00 • www.akatshi.dk www.akatshi.dk • akatshi@akatshi.dk

Cannaderm er kommet til Danmark! Fantastisk hudpleje baseret på frø fra hampplanten, som giver huden den nødvendige næring, og er med til at reducere udbrud af kendte hudsygdomme. De essentielle fedtsyrers (Omega 3 og 6, og Gammalinolsyre) afgørende betydning for en sund hud, gør hampefrøolie til et meget effektivt hudplejeprodukt. Dens fedtkomponenter gør det muligt at trænge igennem huden og give direkte næring til hudcellerne - og samtidigt føre velgørende stoffer med sig ind i huden. Cannaderms Atopos serie for daglig pleje af tør, ru og kløende hud hos voksne med symptomer på atopisk eksem, kan nu købes i Norden. Serien blødgør og fugter effektivt tør og kløende steder på huden. Find os på Facebook, og læs hvad andre har skrevet om deres erfaring.

Se mere på www.cannaderm.dk Du kan også kontakte os på info@cannaderm.dk eller på telefon 8830 8200

| SI DE 2 2 | H U D &H ELSE N R. 3 - 2016 |


Sommerkursus 2016 afholdes i Silkeborg Sæt X i kalenderen ved uge 27 allerede nu, hvor Psoriasisforeningen gen arrangerer et sommerkursus for psoriasis- og psoriasisgigtramte børn - og deres pårørende, samt unge som vil danne rammen for en begivenhedsrig uge. Vi håber, at rigtig mange vil benytte dette enestående tilbud for at få mere information, vejledning og socialt samvær med andre i samme båd.

V

i tager fat på emner for både børn, unge og forældre, som har stor betydning for familierne. Der er noget for alle, store som små – og ikke mindst muligheden for at gøre noget sammen som familie. Et af formålene med kurset er at få mulighed for at forstå, hvad hudsygdommen psoriasis og psoriasisgigt er, hvordan de udvikler sig, samt hvilke behandlingsmuligheder der findes. Et andet er at kunne hjælpe både sig selv og andre. Psoriasis og psoriasisgigt påvirker ”personen/patienten”, det er derfor vigtigt at få en fælles forståelse for, hvad problemet er og herved at finde en løsning. Hvor kan man få hjælp og viden om sygdommen, uanset, hvilke spørgsmål det måtte være? Formålet med kurset er endvidere at opbygge et netværk med fælles forståelse og gensidig interesse for at kunne hjælpe hinanden socialt. Ugen byder på masser af udfordringer både til hjernen og hjertet. Hver dag er der foredrag, blandt foredragsholderne er en hudlæge, en gigtlæge, sygeplejersker og en socialrådgiver. Deltagerne kan undervejs få svar på spørgsmål, som melder sig i hverdagen. Hver eftermiddag holder to sygeplejersker “blå time”, en fælles time, hvor de hjælper med at smøre og giver vejledning om cremer, salver, hårsmøring og hjemmebehandling. Når forældrene er til foredrag, er børn og unge i gode hænder. Børneholdslederne og ungelederene tager dem med på spændende opgaver og aktiviteter og sørger for, at alle stortrives. Vores unge mennesker fra PsoUng står for en del af planlægningen for de unge, og de har lovet, det bliver godt!

Der er skabt rigtig mange gode netværk på tidligere kurser. Deltagerene får mulighed for at åbne sig over for ligesindede og samtidig opbygge en vidensbank af praktiske erfaringer. Da meget af denne viden først skal bundfælde sig og afprøves derhjemme, er det en stor fordel at deltage mere end en gang. Sommerkurset bliver i år afholdt på Vejlbyhus ved Silkeborg. Vejlbyhus var en gang et sanatorium, men er i dag omdannet til et moderne kursuscenter. Den smukke hvide hovedbygning har mere end hundrede år på bagen. Dengang skulle man være syg for at opnå ophold på stedet, for Ferskvandscentret, der i dag også omfatter en række andre bygninger, blev oprindelig bygget som tuberkulosesanatorium. I dag er Vejlsøhus Hotel og Konferencecenter et populært kursus- og konferencecenter med en markant miljøprofil og mulighed for en række oplevelser i samspil med naboen AQUA, som er Nordeuropas største Ferskvandsakvarium og en stor skøn park med dyreanlæg, gangstier m.m. Du kan læse meget mere om Sommerkurset, tilskud til kurset, pris m.m. på foreningens hjemmeside www.psoriasis.dk/sommerkursus2016 Sommerkurset bliver til med blandt andet midler fra Socialministeriet, samarbejdsparter og foreningen.

Tilmelding til kurset

Du/I kan tilmelde jer kurset på landskontoret ved Annette Blichfeldt på telefon 36 75 54 00 mandag til fredag fra kl. 10.00-14.00 eller på kursus@psoriasis.dk.

| HUD&HELSE NR. 3 - 2016 | SIDE 23 |


Ergoterapeuten:

Bryd den onde cirkel med kroniske smerter Mange psoriasis- og psoriasisgigtramte lever med kroniske smerter - og flere ender desværre i en form for ond cirkel, hvor man fx undgår at bevæge sig på grund af smerter, men dette kan føre til flere smerter, da vores muskler og led bliver mere spændte, knoglerne svagere og vores kredsløb påvirkes meget negativt af selv korte perioder med inaktivitet. AF KIRSTINE ROSENFELDT, ERGOTERAPEUT, ERGO@PSORIASIS.DK. FOTO: SHUTTERSTOCK.COM. COPYRIGHT: INARA PRUSAKOVA

J

eg ved en del om kroniske smerter og hvordan disse kan påvirke livet, da jeg blandt andet skrev bachelorprojekt omkring lige netop aktivitetsproblematikker ved mennesker med kroniske smerter. Projektet vandt Bachelorprisen for bedste bachelorprojekt på årgangen på alle Ergoterapeutuddannelser - måske kan nogle af jer huske at have deltaget i vores spørgeskemaundersøgelse eller den efterfølgende artikel her i bladet. Smerter, selv kroniske smerter, behøver ikke være en hindring for, at leve det liv, man gerne vil. Selv små ændringer kan lette hverdagen.

Om smerter Kroniske smerter kan være meget invaliderende, da smerterne er der konstant og involverer alle dele af ens liv - daglige aktiviteter, arbejde, fritid, søvn og så videre. Kroniske smerter defineres som smerter, der persisterer udover normal ophelingstid efter skade. I klinisk praksis vurderes dette som varighed af smerte i mere end seks måneder. Når smerter varer længere end ved normal ophelingstid efter skade, advarer smerterne ikke længere kroppen om umiddelbar fare, som er den fysiologiske hensigt ved smerte. Smerten betegnes nu som kronisk smerte, som er en kompleks subjektiv erfaring, involverende fysiske, perceptuelle, kognitive og emotionelle faktorer med interaktion af omgivelserne. 16-20% af den danske befolkning lider af kroniske non-maligne, ondartet (fx ved cancer) smerter. Smerte er en individuel og subjektiv oplevelse - én persons oplevelse af smerte er altså ikke den samme, som en andens oplevelse. Noget af det værste ved kroniske smerter er nok, at det ikke kan ses. Det var i hvert fald hvad flere at de deltagende i vores bachelorprojekt nævnte, som en afgørende faktor. Det kan derfor være svært for andre mennesker at forstå, hvorfor selv simple gøremål nogle gange kan være lidt af en kamp.

| SI DE 2 4 | H U D &H ELSE N R. 3 - 2016 |

Hvad kan du selv gøre Vigtigst af alt vil jeg slå fast, hvad du ikke må og det er at lade stå til! Tag ansvar og gør noget, hvad som helst - selv små indsatser og ændringer gør en forskel.

Træn/bevæg dig Noget af det mest skånsomme træning, er træning i vand, helst i varmt vand (minimum 30 grader). Gåture kan alle være med til, det er gratis og kan kombineres med både snak og praktiske gøremål som at hente børn, handle ind m.m. Ligeledes kan cykling som er yderst skånsom mod leddene. Yoga, pilates og lignende kan også være gode træningsformer, da der heri er elementer af meditation, som har vist sig at være effektivt i forhold til smerter. Bevægelse i vand, svømning og cykling er fantastiske aktiviteter for både vores muskler, led og kredsløb, men det er vigtigt for vores knogler, at vi også dyrker vægtbærende aktiviteter som fx styrketræning, gang og løb. Vi skal helst bevæge os minimum 30 min. dagligt, men det behøver ikke være sammenhængende - aktiviteten kan deles op i fx 2 x 15. min. eller 3 x 10 min. Det kan være en fordel at dele aktiviteten op, hvis man ikke er vant til at bevæge sig så meget eller har mange smerter, så man derved starter stille og roligt op.

Spis anti-inflammatorisk Jeg har skrevet en hel artikel om anti-inflammatorisk kost (i februar-udgaven 2015 - se den på hjemmesiden), så ty til denne, hvis du ikke har en kogebog eller andet til at guide dig. Du skal spise masser af; fisk, skaldyr og tang, mandler/nødder, frø og kerner, avocado, koldpressede planteolier, grønne grøntsager, fuldkornsprodukter, naturlige sojaprodukter (fx tofu, edamamebønner), krydderurter og krydderier, ingefær, frugt og bær samt D-vitamin.


Du skal holde dig fra: fastfood - herunder specielt friturestegt mad, slik, chips og købekager, for fede mejeriprodukter, rødt kød, produkter med hvedemel (fx hvidt brød, pasta og ris), generelt alle produkter med sukker og kunstige sødestoffer. Derudover skal du være opmærksom på at rygning, stress og dårlig/manglende søvn kan virke inflammatorisk på kroppen.

Vælg lette, sunde løsninger Man kan købe utrolig mange sunde fødevarer, som er forberedt/udskåret både friskt og fra frost - fx skiveskårne champignon, revet gulerod, div. salater plukket/skyllet m.m. Det er altså let, selv på de hårde dage, at tilberede et sundt måltid til både dig selv og familien.

Brug hjælpemidler til at lette blandt andet madlavningen I sin tid blev opvaskemaskinen betragtet som et hjælpemiddel, men det er i dag nærmest allemandseje - ligesom hvidløgspresseren, foodprocessoren og robotstøvsugeren. Du kan efterhånden købe mange hjælpemidler hos isenkræmmeren og endda i supermarkeder, men du kan også bruge mange af de redskaber, du allerede har i hjemmet. Du kan fx bruge dine silikone-grydelapper til at åbne låg op med, mandolinjernet eller de smarte redskaber, som mest af alt ligner forstørrede æggedelere, til at skære grøntsager ud med - eller lægge en pose under en tynd pude i bilen, hvis du har svært ved at komme ind/ud. Og hvis det er en elcykel, der skal få dig op på hesten, så brug ’motoren’ op ad bakkerne og træd i pedalerne, når du har energi til det. Hvis madlavningen synes ufremkommelig på grund af smerter eller manglende energi, så del madlavningen op, så du fx kan forberede noget allerede om formiddagen og noget om eftermiddagen, sæt dig ned ved spisebordet i stedet for at stå op - og ty til de lette, sunde løsninger, når det brænder helt på.

Så hvil, når der er behov for det eller for at blive klar til en aktivitet/begivenhed og husk, at holde fast i den aktive livsstil. Hvileperioderne kan bruges til noget af det gode, som fx at snakke i telefon, læse en bog eller et blad, lave afspændingsøvelser eller lign.

Fokuser på det gode og positive Flere undersøgelser viser, at kroniske smerter har indflydelse på livskvaliteten og kan forhindre et menneske i at være i stand til at udføre meningsfulde aktiviteter. Ergoterapeutisk litteratur beskriver det gode og positive som meningsfulde aktiviteter, der er med til at skabe mening med tilværelsen og tilfredsstillelse i forhold til egne ønsker, forestillinger og behov, hvilket øger livskvaliteten. Og livskvalitet er, når alt kommer til alt, det vigtigste her i livet! Ifølge en amerikansk professor i ergoterapi, kan et menneskes udførelse af/deltagelse i meningsfulde aktiviteter stimulere fysiologiske mekanismer i kroppen, som associeres med reduktion af smerte - du kan altså lindre dine smerter, hvis du gør noget at det, der virkelig betyder noget for dig og gør dig glad. Dette er individuelt, så det er okay at være lidt egoistisk (med mindre det er på bekostning af andre, selvfølgelig) og fokuser på det, DU synes er betydningsfuldt og meningsfuldt. Og så husk, at det er okay at spørge om hjælp!

Ergoterapi Aktivitet og deltagelse er nøgleord i ergoterapi og en ergoterapeut bruger aktivitet til at hjælpe dig til, at blive aktiv i dit eget liv. Meningsfulde aktiviteter udvikler dig og giver selvtillid og livsglæde - og målet er, at skabe mere livskvalitet og dermed skabe en bedre hverdag. Hvis du har lyst til at vide mere om kroniske smerter og aktivitetsproblematikker, kan du læse vores bachelorprojekt her: http://www. etf.dk/av-mit-liv-goer-ondt. Har du lyst til at se, hvilke hjælpemidler der findes og som evt. kan hjælpe dig, så kig forbi hjemmesiden: www.hmi-basen.dk.

Find balance mellem aktivitet og hvile: Når man har mange smerter, har man brug for at hvile sig, men det er afgørende at finde en god balance mellem aktivitet og hvile. Som nævnt påvirkes kroppen meget negativt af inaktivitet, stort set alle kroppens funktioner forværres efter blot kort tids inaktivitet - inklusiv vores mentale tilstand.

| HUD&HELSE NR. 3 - 2016 | SIDE 25 |


MARESCO A/S 4ZEWFTULBKFO ( t )JSUTIBMT t 5MG

Telefon 74 42 36 53 �TUFSHBEF t 4“OEFSCPSH t 5FMFGBY & NBJM SS!SFWJTJPO SFHOTLBCTLPOUPSFU EL (0%,&/%5 &3)7&3744&37*$& -&7&3"/%�3

Aarhus Metaltrykkeri og Metalvarefabrik ApS Oktobervej 45 8210 Aarhus V Tlf. 86 75 00 85 metaltryk@mail.tele.dk www.metaltrykkeri.dk

REalVISION registreret revisionsaktieselskab FrederJLTHBEF t ÂŻ3)64 $ Tlf t www.realvision.dk Mail: rv@realvision.dk

Griseforminding Vest

Griseformidling Vest ApS KÌrmarksvej 44 • 6780 SkÌrbÌk Tlf.: 74 75 70 90 www.grisvest.dk | SI DE 2 6 | H U D &H ELSE N R. 3 - 2016 |


Allergyapp hjælper dig med at træffe valg Valget af den bedste supplerende behandling afhænger af hudens tilstand. Som psoriasis- og eksempatient kan huden være både sart og tør samtidig. Når det gælder behandlingsmidler er det hudlægen der kan vejlede. Men når det gælder kosmetik og personlige plejemidler kan det være svært at finde de rigtige produkter. Vi hører som læger tit spørgsmålet: ”Hvilken creme skal jeg vælge”. AF CHRISTIAN AVNSTORP, FAGLIG PROJEKTANSVARLIG, SPECIALLÆGE I DERMATOLOGI. DR.MED. PH.D

D

er er også mange der lider af kontaktallergi overfor bestemte ingredienser i produkterne. Lappeprøverne (allergitest) afslører ofte hvilke ingredienser det drejer sig om. Men efterfølgende kan det være meget svært at finde produkter netop uden disse ingredienser. Undersøgelser har vist at ca. halvdelen af brugerne ikke kan finde rundt i ingredienslisterne. Det betyder færre valgmuligheder som patient og forbruger. For hvad kan man tåle?

Formål og baggrund for projektet For at hjælpe de mange forbrugere som dagligt står i valgsituationen, har vi udviklet allergyapp. Projektarbejdet har taget 4 år. Økonomisk har allergyapp modtaget støtte fra Candys Foundation, Fonden for faglig udvikling i speciallægepraksis og Aage Bangs fond. Bag appen står Dansk Kontakt Dermatitis Gruppe med en gruppe hudlæger som har lavet udviklingsarbejdet sammen med Videncenter for allergi. Samarbejdspartnerne er desuden Astma Allergi Danmark og Psoriasisforeningen. Kosmetik- og hudplejebranchen har støttet op om projektet og mange producenter har deres produkter med i allergyapp.

i butikkerne, vejledt af stregkodescanneren eller ved søgning efter produkterne i app’en.

Allergyapp i funktion - et eksempel Hvor får jeg fat i allergyapp? App’en er gratis for alle. Allergyapp kan downloades fra www.allergyapp.dk, App Store og Google play.

Hvordan bruger jeg allergyapp? App’en er let at bruge. Allergyapp kræver blot at man opretter sin allergi- eller hudtype-profil i en iPhone eller Android smarttelefon. Derefter er det let at handle de rigtige produkter

Kvindelig patient med psoriasis i mange år. På trods af behandling vedvarende rødt skællende udslet i øjenomgivelser. Allergitest med lappeprøver gav udslag på konserveringsmidlerne methyl chloroisothiazolinone og methylisothiazolinone. De anvendes i en del kosmetik og hudplejeprodukter. Efter scanning af produkterne i badeværelset blev der fundet flere med pågældende konserveringsmidler. Konklusionen blev at psoriasis var kompliceret med kontaktallergi. Efter udeladelse af produkterne med disse konserveringsmidler, virkede behandlingen efter hensigten og huden faldt nu til ro.

Telefonrådgivningen I kan kontakte de to eksperter, når I har brug for det. De vil vende tilbage med svar efter to hverdage. Lisa H. Lausen, der træffes på telefon 27 64 94 00 eller lhl@psoriasis.dk og foreningens socialrådgiver, Mogens Haulund Andersen, der træffes på på telefon 26 37 54 00 eller på man@psoriasis.dk.

| HUD&HELSE NR. 3 - 2016 | SIDE 27 |


VAGTSKIFTE HOS PSORIASISFORENINGEN Den 1. april gav Karl Vilhelm Nielsen stafetten videre til Lars Fogt Werner efter næsten 23 år som foreningens daglige leder. Mange lagde vejen forbi – og var med til at gøre dagen speciel med godt humør, erkendtligheder, anerkendelse og anekdoter. AF BIRGITTE SNEDKER-SØRENSEN, BISN@PSORIASIS.DK. FOTO: JULIE EMILIE PETERSEN, JEP@PSORIASIS.DK

D

et har for Karl Vilhelm Nielsen været en årrække under skiftende forretningsudvalg og med tre forskellige landsformænd, men også spændende og udviklende år for Psoriasisforeningen, som nu er på vej med en ny og ambitiøs vision og strategi for de kommende år. Karl Vilhelm berettede således herom i sin tale: ”Dagen i dag er speciel – anderledes end jeg havde forestillet mig – selvom den har været planlagt i måske 5 år. Jeg havde

en plan om at overlade roret – på det administrative plan – til en anden allerede i 2011, men forskellige omstændigheder har gjort, at det først bliver nu. Det begyndte i 1993, hvor jeg var på vej ud af et andet job og så i en lokalavis, at DPF søgte en medarbejder til at løse nogle administrative opgaver – på deltid. Det lagde jeg billet ind på. Jeg vidste intet om psoriasis – jeg kunne nærmest ikke stave til det - men jeg vidste noget om at administrere og planlægge og have flere bolde i luften. Jeg kendte nærmest ingen fra Psoriasisforeningen – bortset fra Jens Sloth og Carl West Larsen, som jeg havde mødt i DH-sammenhænge. Og da jeg kom indenfor har jeg lært en masse dejlige og hyggelige mennesker at kende. Nogle mennesker, som brænder for en sag – og det kan jeg godt lide. Min opgave var at skrive referater og huske, hvad der skulle gøres – det betød, at dagsordner til Forretningsudvalget også blev en opgave, følge referaterne i de øvrige udvalg og hjælpe til at opgaverne blev husket. Efterhånden fik jeg indblik i andre opgaver og blev taget med på råd. Det betød, at min funktion i foreningen ændrede sig – og de 12 timer blev til 15, til 18, til 25 og nu igen til 12-18 stykker – meget fleksibelt. Foreningen er i dag økonomisk godt rustet til fremtiden bl a på grund af nogle arve-gaver. Det har jeg dog ikke været aktivt opsøgende overfor. Stafetten går i dag over til Lars Werner, som sammen med øvrige medarbejdere, vil kunne løfte foreningen til et niveau, hvor jeg ikke kan levere.

| SI DE 2 8 | H U D &H ELSE N R. 3 - 2016 |


Til Lars og foreningen: god vind med det hele og til pigerne Lizzie, Annette og Julie, må jeg vel godt sige – tak for at I har holdt mig ud og hentet kaffe gennem en del år. Mange tak for gaver, det var ikke meningen – nu bliver jeg nødt til at kompensere overfor Psoriasis Forskningsfonden”. Senere tog Lars Fogt Werner tråden op, og fortalte således: ”Kært barn har mange navne; seniorkonsulent, administrationschef, direktør; meget er du blevet kaldt Karl Vilhelm – og det med rette. For er der nogen der brænder for foreningsarbejdet – uanset kasket eller titel - så er det dig. Det har du gjort – og gør – i andre foreninger og organisationer og det har du gjort i Psoriasisforeningen i næsten 23 år. Vi ved alle, at du er meget glad for sport – derfor kan jeg ikke dy mig for at bruge billedet: Nu er dagen kommet hvor du og Psoriasisforeningen giver stafetten videre til mig med fuld fokus på psoriasis og psoriasisgigt, samt følgesygdommene…. og det er jeg meget glad og taknemmelig for. Og det kræver fuld fokus at kæmpe for kronikeres rettigheder og et bedre sammenhængende behandlingsforløb end det, der i dag tilbydes psoriasisramte. Kære Karl Vilhelm: du har i dag givet den ledelsesmæssige psoriasisstafet videre og jeg skal gøre, hvad der er i min magt for at bringe stafetten sikkert videre gennem den (forhindrings) bane, der ligger foran os.

Men det er en holdindsats - jeg kan ikke løbe med stafetten alene. Både i sekretariatet og blandt de frivillige har vi meget kompetente og initiativrige kolleger. Jeg glæder mig til løbet. Og skulle det alligevel knibe at gennemføre en stafettur, så har du jo selv givet tilsagn om at vi stadig kan trække på dig – med den viden og ekspertise du sidder inde med. Så nu kan du også skrive rådgiver på dit lange CV. Slutteligt vil jeg gerne sige tak for de bidrag, der er kommet ind i dagens anledning til Psoriasis Forskningsfonden, der som bekendt har det formål ”at styrke og fremme forskningen af psoriasis, hvilket formål fonden forsøger at opnå ved uddeling af legater til forskere, samt økonomisk eller teknisk bistand til udvikling af hjælpemidler til psoriasisbehandling” – og tak for de personlige gaver jeg/vi også har fået. Tak!” Tusind tak til Karl Vilhelm Nielsen for mange års tro tjeneste og velkommen til Lars Fogt Werner. Karl Vilhelm og Lars har efterfølgende videresendt kr. 9.200,- til Psoriasis Forskningsfonden, der blev indsamlet på dagen.

| HUD&HELSE NR. 3 - 2016 | SIDE 29 |


kredsnyt REGION NORDJYLLAND NORDJYLLANDS KREDSEN: Formand: Anne-Marie Baadsgaard, Telefon 29 62 74 56 Mail: amb@psoriasis.dk, www.psoriasis.dk/kredsnyt/nordjylland

Kære Medlemmer! Bestyrelsen vil gerne endnu engang sige tak for den store opbakning fra vores medlemmer til vores årlige Generalforsamling i marts. Vi havde en rigtig god generalforsamling, hvor vi igen havde besøg fra Læsø Kur af direktør Finn Taul og kostvejleder Jenny Søgaard, der bl.a. fortalte om anti-inflammatorisk kost. Dernæst fik vi besøg af La Roche, der fortalte om deres mange forskellige produkter. Som en overraskelse fik alle deltagere på generalforsamlingen en gave i form af en creme fra La Roche udviklet specielt til psoriasis. Samtidig med at kaffen blev serveret blev selve generalforsamlingen holdt. Der var genvalg til både formand og de bestyrelsesmedlemmer som var på valg. Igen i år var der gode input til, hvad det er for en type arrangementer som medlemmerne gerne vil have. Det lytter vi selvfølgelig til i bestyrelsen, og vi ser frem til at lave en masse gode og spændende arrangementer for vores medlemmer i det kommende år. I weekenden den 8.-10. april 2016 deltog vi i Forårsmessen i Aalborg Kongres og Kulturcenter. Vi vil gerne sige mange tak til de medlemmer, der hjalp os på messen. Vi havde også en lille konkurrence, hvor præmien var et årsmedlemskab af Psoriasis Foreningen. Vinderen blev Marianne Nielsen fra Tylstrup. Tur til Livø 11-06-2016 kl. 09.30 fra Rederiet Miniline Rønbjerg Havn, Ranum Der er tale om et fællesarrangement, som vi holder i samarbejde med Thy-Mors, hvor vi tager til Livø. Turen starter i Rønbjerg, hvor vi tager med færgen kl. 9.30. Vi har lejet forsamlingshuset på Livø, så vi har et sted at være i løbet af dagen. Programmet er, at vi starter med et foredrag med en kostvejleder, så skal vi have en lækker frokostbuffet fra kroen på Livø. Efter frokosten er det tid til en lille gåtur rundt på øen. Vi slutter af med eftermiddagskaffe og kage, inden vi tager færgen tilbage til Rønbjerg kl. 16.00. Der er sendt indbydelser ud til arrangementet i maj 2016 pr. mail. Hvis du ønsker at deltage men ikke har fået en indbydelse, så kan du kontakte Anne-Marie Baadsgaard Rasmussen på telefonnummer 29 62 74 56.

| SI DE 3 0 | H U D &H ELSE N R. 3 - 2016 |

Rundvisning Musikkens Hus, Aalborg 31-08-2016 kl. 19.00-20.15, Musikkens Plads 1, Aalborg Vi har tidligere spurgt vores medlemmer om ønsker til kommende arrangementer. Et af ønskerne var rundvisning i Musikkens Hus-Aalborg. Det er nu lykkedes os at få en aftale med Musikkens Hus-Aalborg vedrørende en rundvisning. Sæt allerede nu kryds i kalenderen, så I kan komme med på denne spændende rundvisning. Der vil på et senere tidspunkt blive sendt indbydelser ud til arrangementet pr. mail.

Modtager du mails fra Psoriasis Foreningen? Vi sender løbende information om arrangementer i foreningen ud pr. mail. Det er derfor vigtigt, at I er opmærksomme på at give os besked, hvis I får en ny mailadresse! Oplysning om ny mailadresse kan sendes til lk@psoriasis.dk. Til sidst vil vi gerne ønske alle vores medlemmer en rigtig god sommer.

På bestyrelsens vegne Helle Ploug Rasmussen

THY-MORS KREDSEN: Formand: Mogens Myrup, Telefon 81 61 15 73 Mail: mmn@psoriasis.dk, www.psoriasis.dk/kredsnyt/thy-mors Kære Medlemmer! Vores ordinære generalforsamling blev afholdt på Hotel Vilsundstrand d. 7. marts. Formanden fortalte i sin beretning om årets gang i Thy-Mors kredsen siden sidste generalforsamling, med arrangementer, møder, på messe mm. På valg til bestyrelsen var Mogens Myrup, Thorkild Jensen og Anette Bisgaard, som alle modtog genvalg og blev valgt. Den øvrige bestyrelse er Maria Bo Skovsgaard, Susanne Vangsgaard og Tinna og Egon Knop. Suppleant Hans Jørgen, revisor Marna Geipel og revisorsuppleant Jan


kredsnyt

Jørgensen var også alle på valg, og modtog alle genvalg og blev valgt. Der blev afholdt amerikansk lotteri med mange flotte gevinster, som er sponsoreret af lokale erhvervsdrivende i Thy og på Mors. Underholdningen denne aften var sang og musik med Søren Bundgaard. En vellykket generalforsamling med 63 delta

Tur til Livø 11-06-2016 kl. 09.30 fra Rederiet Miniline Rønbjerg Havn, Ranum Vi er ved at planlægge et fællesarrangement sammen med Nordjyllandskredsen, som bliver en tur til Livø lørdag den 11. juni. Planen er, at det bliver en dagstur med dejlig mad, hygge mm. Der bliver også et foredrag med en kostvejleder. Vi skal med færgen fra Rønbjerg derover om formiddagen og retur sidst på eftermiddagen. Der vil blive sendt en indbydelse ud med tidspunkt og det endelige program for dagen. Vi håber mange har lyst til at deltage. På bestyrelsens vegne Anette Bisgaard

REGION MIDTJYLLAND RINGKØBING KREDSEN: Formand: Lonny Andersen, Telefon 31 32 43 49 Mail: lan@psoriasis.dk, www.psoriasis.dk/kredsnyt/ringkobing

Kære Medlemmer! Vi har afholdt Generalforsamling, og vi var ca. 30 samlet til stegt flæsk med persillesovs. Det var en hyggelig aften, og der var genvalg til bestyrelsen.

Tur til Læsø 20-08-2016, kl. 07.50 fra Frederikshavn mod Læsø Den 20. august har vi arrangeret en tur til Læsø - vi håber rigtig mange vil deltage i turen. Vi kører meget tidligt, så vi kan nå første færge over. Vi vil kigge på dele af øen - bl.a. saltsyderiet, hvor der kan købes ”hestepis”, uldstuen, storhaven og ikke mindst Kurbadet. I prisen er der rundstykker, sandwich og lidt aftensmad. Prisen bliver ca. kr. 350,- pr. person og gennemføres ved mindst 25 tilmeldinger. Følg med på hjemmesiden, hvor programmet vil blive lagt ud og på mail. Dem vi har mailadresser på, vil få programmet tilsendt.

VIBORG-SKIVE KREDSEN: Formand: Marianne Bro, Telefon 22 63 88 11 Mail: mbr@psoriasis.dk, www.psoriasis.dk/kredsnyt/viborg-skive

ÅRHUS KREDSEN: Formand: Anette Nørskov Jensen, Telefon 30 12 89 64 Mail: anj@psoriasis.dk, www.psoriasis.dk/kredsnyt/aarhus

Kære Medlemmer! Særlig dag for de unge. I den kommende sæson har bestyrelsen valgt at sætte lidt ekstra fokus på de unge. Vi arbejder derfor med – på regionsbasis – at lave en særlig dag for de unge, hvor de både får masser af viden, men også tid til at snakke sammen og danne netværk. I øjeblikket arbejdes med detaljerne i programmet med bistand fra PsoUng, så vi får skruet et program sammen, der matcher de unge. Der vil være lægefagligt oplæg samt gruppe-diskussioner med et emne som eksempelvis “at få børn som psoriasisramt“. Her kan deltagerne i små grupper drage nytte af den erfaring, som ældre medlemmer har fået i deres liv med børn, som også har udviklet psoriasis senere i livet. Desuden vil deltagerne få mulighed for at snakke sammen på kryds og tværs ud fra små oplæg, som unge selv leverer. Vi glæder os meget til at invitere regionens unge til denne videns dag. Vi forventer at lave arrangementet en lørdag i september i Aarhus. Det gode samarbejde på tværs i regionen betyder, at flere medlemmer får et større udvalg af arrangementer at vælge imellem. Eksempelvis arrangerer vi på regionens vegne den 14. september et foredrag om gigten set i patientens perspektiv med Rene Drage Østgaard. Han har blandt andet arbejdet sammen med Bent Deleuran.

På bestyrelsens vegne Anette Nørskov Jensen

REGION SYDDANMARK SYDVESTJYLLANDS KREDSEN: Formand: Henning Emil Hein, Telefon 27 28 92 75

Husk, hvis du har fået ny mailadresse, er det en god ide at meddele foreningen det på LK@psoriasis.dk. På bestyrelsens vegne Lonny Andersen

Mail: hej@psoriasis.dk, www.psoriasis.dk/kredsnyt/sydvestjylland

Kære medlemmer Lørdag den 9. april var kredsen repræsenteret på et åbent hus arrange-

| HUD&HELSE NR. 3 - 2016 | SIDE 31 |

>>


Mød os på vores patientkontor i Kolding 09-06-2016, 04-08-2016 og 01-09-2016 kl. 15.00-17.00, Sundhedscentret, Kolding Sygehus Vi holder åbent på patientkontoret i Sundhedscenteret i Kolding. Vi er på pletten den første torsdag i måneden fra kl. 15.00-17.00. Adressen er Skovvangen 2 A, Kolding - ved siden af sygehuset. På bestyrelsens vegne Lisa Fürstenberg

SØNDERJYLLANDS KREDSEN: Formand: Erik Berg, Telefon 23 27 97 21 ment på Frivillighuset Vindrosen, Esbjerg sammen med en lang række andre foreninger. Et meget fint arrangement med god tilslutning mange Esbjergensere kikkede forbi. Tak til Vindrosen for et godt initiativ. Ellers er det jo tid til synliggørelse - vi deltager igen i år på Ribe Dyrskue den 29. juli og så kommer de ellers som perler på en snor, kulturnat i Bramming, open by night i Vejen, foreningernes dag i Esbjerg, sundhedsdag i Sædding osv. Vi deltager i det vi har resourcer til - så hold øje med os på hjemmesiden! Vi arbejder også på lidt mere sociale tiltag - men det kan vi ikke afsløre endnu - så hold rigtig godt øje med os på hjemmesiden. Har I spørgsmål eller gode forslag - så kontakt os endelig! Vi er lydhøre! på bestyrelsens vegne Vagn Friis Jensen

SYDØSTJYLLANDS KREDSEN:

Mail: ebe@psoriasis.dk, www.psoriasis.dk/kredsnyt/sonderjylland

Kære Medlemmer i Region Syddanmark! Vi går sommeren i møde med et besøg på Daabecks Frilandsgartneri i Bovrup, hvor også Katja Stock, som er kendt fra den Store Bagedyst holder et foredrag! Så kom frisk og vær med!

Besøg af kendis fra ”Den store bagedyst” 17-06-2016, kl. 18.00-21.00, Daabecks Frilandsgartneri, Fennvej 2, Bovrup, Aabenraa Vi får besøg af Katja Stock - vores sønderjyske ”kaachkuun”, som fortæller, hvordan det var at være med i ”Den store Bagedyst”. Oplægget foregår på Daabecks Frilandsgartneri i Bovrup, hvor der også vil være mulighed for at se jordbærgartneriet og smage et jordbær! Kom til en hyggelig aften, hvor kredsen er vært ved grillpølser og alt tilbehør. Entré kr. 50,- for voksne. Af hensyn til forplejning skal tilmelding tilgå Erik Berg på telefon 74 69 85 95 eller på mail til ebe@psoriasis.dk senest 14. juni 2016.

På regionens vegne James Rickmann

Formand: Lisa Fürstenberg, Telefon 61 43 74 26 Mail: lfu@psoriasis.dk, www.psoriasis.dk/kredsnyt/sydostjylland Kære Medlemmer! Den 15. marts afholdt vi årets generalforsamling. Vi startede med en god middag, hvor kredsen var vært. Derefter var der et oplæg omkring Læsø Kurbad. To personer derfra fortalte om behandlingen og de muligheder, man har som psoriasispatient. De var inspirerende at høre på, og glædeligt er det, at mange opnår gode resultater efter en behandlingsperiode på Læse Kurbad. Dernæst gennemførte vi selve generalforsamlingen og afsluttede aftenen med bankospil. Vi er i gang med at planlægge nogle arrangementer sammen med de øvrige kredse i region Syddanmark. De vil blive slået op på hjemmesiden, når planlægningen er færdig. Naturligvis sender vi også en mail til jer med en invitation. Vi fortsætter med at have åbent på patientkontoret i Sundhedscenteret i Kolding den første torsdag hver måned fra kl. 15.00-17.00. Dog har vi ikke åbent i juli måned.

| SI DE 3 2 | H U D &H ELSE N R. 3 - 2016 |

FYNS KREDSEN: Formand: Gitte Stærk, Telefon 25 88 35 10 Mail: gst@psoriasis.dk, www.psoriasis.dk/kredsnyt/fyn Kære Medlemmer! Jeg håber, at I har haft et rigtig godt forår og kommer godt ind til en god sommer. Siden sidst, har vi haft et medlemsmøde på regionplan i maj. Det blev afholdt i Kolding, mere om det næste blad. Der skulle have været en tur til Kiel her i efteråret, men den må vente til næste år pga. travlhed i Kiel. Kan I have en rigtig god sommer! På bestyrelsen vegne Jannie Hald


kredsnyt

REGION SJÆLLAND

Kære Medlemmer! Den 8. marts afholdt vi vor årlige generalforsamling, som havde 25 deltagere. Vi startede med fællesspisning, svinekam stegt som vildt med grøntsager.

STORSTRØMS KREDSEN: Kontaktperson: Landskontoret, Telefon 36 75 54 00 Mail: LK@psoriasis.dk, www.psoriasis.dk/kredsnyt/storstrom

ROSKILDE-KØGE KREDSEN: Kontaktperson: Landskontoret, Telefon 36 75 54 00 Mail: LK@psoriasis.dk, www.psoriasis.dk/kredsnyt/roskilde-koge

VESTSJÆLLANDS KREDSEN:

Af formand Anette H. Pedersens beretning fremgik, at der havde været afholdt i Generalforsamling, besøg på Rønne Apotek, grill-party, besøg på Bornholms Højskole og teatertur med efterfølgende spisning. Der har været afholdt fire bestyrelsesmøder, deltaget i et hovedbestyrelsesmøde, et par møder under DH, og deltaget i folkemødet. Kasserer, Karen Inger Jensen, oplæste regnskabet, som viste en formue på kr. 21.406,- og et underskud på kr. 3.355,-. Alle blev genvalgt, dog var man blevet enige om at udvide bestyrelsen med et medlem, Bettina Pedersen, som blev nyvalgt. Under eventuelt blev man enige om at annoncere i den lokale avis ved større arrangementet. Generalforsamlingen sluttede med kaffe og æblekage. Formanden opfordrer alle medlemmer, som har en E-mail-adresse at oplyse den til hende

Formand: Eli Glückstadt, Telefon 20 92 23 47

På bestyrelsens vegne Karen Inger Jensen

Mail: egl@psoriasis.dk, www.psoriasis.dk/kredsnyt/vestsjaelland

Kære Medlemmer! Når modtager dette nummer har vi holdt et medlemsmøde i Vestsjællands Kredsen og et Regionsmøde i Næstved, som vi her i Vestsjælland, håber vil blive godt. Vi inviterer medlemmer i Roskilde/ Køge- og Storstrømskredsen, da vi gerne vil give regionens medlemmer mulighed for at deltage. Er der nogen som har lyst til at hjælpe med arrangementer, hører vi meget gerne fra jer.

FREDERIKSBORG KREDSEN: Formand: Sten Svensson, Telefon 20 91 49 00 Mail: ssv@psoriasis.dk, www.psoriasis.dk/kredsnyt/frederiksborg

Roskilde Dyrskue 2016 03-06-2016, kl. 09.00, Darupvej 19, Roskilde Sommeren begynder med Danmarks største dyrskue - mødested for land og by. Psoriasisforeningen vil være og finde på Roskilde Dyrskue med informationsstand i dagene den 3.-5. juni.

STORKØBENHAVNS KREDSEN:

Sundhedens dag i Holbæk 11-06-2016, kl. 10.00-14.00, Ahlgade, Holbæk Sundhedens dag er et arrangement, hvor handicaporganisationer og andre foreninger opstiller stande med henblik på at synligøre og skabe opmærksom omkring psoriasis og psoriasisgigt.

Sommertur til Stevns 09-07-2016, kl. 10.00-17.00, Ny Ellebjerg Station Vi mødes på Ny Ellebjerg station, hvor vores bus afhenter os. Efter ca. 1 ½ times kørsel kommer vi til Traktørstedet Gjorslev Bøgeskov. Her får vi en lækker frokost buffet, og kan derefter gå en tur i det smukke område. Enten langs stranden, i den smukke bøgeskov (den ligger tæt på) eller til den lille havn (der også ligger tæt på). Efter en kop kaffe/the er det tilbage til Ny Ellebjerg Station.

I er velkommen til at aflægge os et besøg på dagene. På bestyrelsens vegne Eli Glückstadt

Formand: Sie Ahrensberg, Telefon 50 91 80 00 Mail: sah@psoriasis.dk, www.psoriasis.dk/kredsnyt/storkobenhavn

BORNHOLMS KREDSEN:

Hvis du/I har lyst til at deltage i denne tur, skal du indbetale kr. 150. pr deltager til foreningens konto i Danske Bank reg.nr. 1551 konto 2742047 eller sende en check på beløbet til kasserer: Per B. Larsen, Fjeldstedvej 19, 2650 Hvidovre. Tilmelding til turen er efter modellen ”først til mølle”, og du skal derfor i første omgang ringe til telefon 60 89 06 42 på hverdage mellem kl. 17.00 og 19.00, for at sikre dig at der stadig er ledige pladser på turen.

Formand: Anette H. Pedersen, Telefon 56 95 04 10

Vi glæder os til at se jer!

REGION HOVEDSTADEN

Mail: ahp@psoriasis.dk, www.psoriasis.dk/kredsnyt/bornholm

På bestyrelsens vegne Per Børmer Larsen

| HUD&HELSE NR. 3 - 2016 | SIDE 33 |


e l e d r o f s m e Medl

e. erne, nævnt på denne sid ma fir s ho r be kø du is hv oreningen kan du få rabat, Som medlem af Psoriasisf Læs mere om produkterne på www.psoriasis.dk/medlemsfordele Bemærk – foreningen formidler kun kontakten - firmaerne selv står inde for produkterne.

RAVSLIBEREN Ravsliberen producerer egen salve, der består af ravpulver, hvid vaseline og bivoks. Du får 10%

BYLYKKE ”By Lykke” skin creme er et raw produkt, og yderst børnevenlig. Du får 20 % rabat, fri leverring ved køb af minimum 4 tuber.

ENERGI NORD Du kan støtte foreningen, hver gang du tænder for kontakten. Energi Nord giver foreningen 2 øre pr. kilowatttime strøm, du bruger.

PHILIPS BLUECONTROL* er bærbart medicinsk udstyr, der gør brug af UV-frit, blåt LED-lys. Du får 20 % rabat på produktet.

RUEHE HEALTHCARE Sorion Cremeberlindo-1 har en neutral pHværdi. Du får 20 % rabat.

OPHOLD HELE ÅRET PÅ ”DANSK” JUNGLEPENSIONAT I DET ORIGINALE OG SOLRIGE NORD THAILAND

SERVILUX Lysterapi i både UVA, UVB og kombineret drift. Du får 10 % rabat på alle nye apparater til hjemmepleje. Ønsker du at leje udstyr til hjemmepleje tilbyder vi 5% rabat på alle apparater.

Vi tilbyder 25% rabat på ophold på junglepensionatet fra april til december til foreningens medlemmer.

COSMOS CO Cosmos Co er naturlige kosmetik produkter med ren argan olie. Du får f.eks. optil 30% på alle køb over kr. 500,- + gratis fragt på alle ordre over kr. 300,-.

CHLEOPATRA

ELENAS

Naturlig kosmetisk hud og hårplejeserie. Du får 20 % rabat på kæmpenatlysolie og hjulkroneolie.

Elenas fører flere unikke serier inden for hudpleje. Du får 20%.

BIDRO KINGBO.DK

LÆSØ SALTKUR

En mild shampoo med sine urter virker beroligende. Du 10 % rabat på shampooen.

Læsø Saltkur tilbyder en dagsbillet til kr. 200,-, som giver adgang hele dagen til alle centerets faciliteter bl.a. saltbad m.m. og helsebar.

CANNADERM Hudplejeserie baseret på frø fra hampplanten. Du får 20 % rabat.

| SI DE 3 4 | H U D &H ELSE N R. 3 - 2016 |

Hud- og hårprodukter – til hele familien. Med Pileekstrakt & Gele Royal til sart, følsom, tør og irriteret problemhud eller hårbund. Du får 20 % og fri fragt.

LÆSØ FERIESERVICE OG SOMMERHUSUDLEJNING

TEAM LÆSØ

I forbindelse med Kurophold på Læsø Saltkur gives, der 10 % rabat på leje af sommerhus ved min. tre ugers ophold.

Team Læsø giver dig 5% rabat på leje af sommerhuse på Læsø. Ved min. fire ugers leje gives der 10% i rabat.