Hud & Helse 1 - 2016

Page 1

Hud&Helse - Et magasin med fokus pĂĽ psoriasis og psoriasisgigt.

Debat resulterede i

Løsningsmodeller Et fuldtidsjob,

man ikke kan kvitte Psykosociale

Udfordringer Psoriasis

Psoriasisgigt

Sundhed

Kost

ForskningIndhold

Februar 5

Lederen

6

Debat resulterede i løsningsmodeller

Psoriasisforeningen har ansat en visionær direktør

15

10

Psoriasisforeningen er med til at udvikle Nationale kliniske retningslinjer for psoriasis

15

Psoriasisforeningen har ansat en visionær direktør

17

Et fuldtidsjob, man ikke kan kvitte

18

FB-historierne fra Verdens Psoriasisdag, som fortjener spalteplads

19

Psoriasis hos tvillinger

20

Psykosociale udfordringer

21

Kronikertilskud til medicin

23

Med Psoriasisforeningen på Læsø

24

Ergoterapeuten: Kom godt igang med træningen

27

Klimabehandling for børn og unge i foråret 2016

27

Weekend for unge med psoriasis i Fredericia

29

Sommerkursus 2016

31

KredsNyt

38

Medlemstilbud

Psoriasis hos tvillinger

19 Kom godt igang med træningen

24 Sommerkursus 2016

Psoriasisforeningens ambassadører er:

29 Liselotte Blixt

Peter Mygind

Bubber

Lars Iversen

Psoriasisforeningen - er til for at hjælpe, rådgive og støtte alle med psoriasis, psoriasisgigt og pårørende, samt udbrede kendskabet til sygdomsområdet.

Formandskab: Formand: Jens Sloth Nielsen, Næstformand: Gitte Stærk, Seniorkonsulent: Karl Vilhelm Nielsen

Nummer: 1/43. årgang 2016

Redaktion: Birgitte Snedker-Sørensen (ans.red.), Julie Emilie Petersen og Karl Vilhelm Nielsen.

Medlem af DH - Danske Handicaporganisationer, Danske Patienter, NORD-PSO - Nordisk samarbejde, EURO-PSO - Europæisk samarbejde, IFPA - samarbejdsorganisation på verdensplan, Unge Patienter, Nord-Pso Youth. Kontakt: Landskontoret, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Telefon 36 75 54 00, Telefontid mandag-fredag kl. 10.00-14.00. www.psoriasis.dk, LK@psoriasis.dk, Bank reg. nr. 1471 Kontonr. 7460100105 (Landsforeningen). Bank reg. nr. 1551 Kontonr. 0010435536 (Forskningsfonden)

Tryk af Hud & Helse: CS Grafisk A/S, Hadsten. Oplag: 7.100 stk. ISBN 0909-2757. Forside: Shutterstock.com. Copyright: Ollyy

Stof til Hud & Helse : Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup. E-mail: LK@psoriasis.dk. Næste udgivelse: Hud & Helse 2/2016 udkommer den 1. april - deadline den 1. februar 2016.

Indlæg og annoncer repræsenterer ikke automatisk foreningen. Indlæg, der indsendes uopfordret, har redaktionen ingen pligt til at bringe og forbeholder sig ret til at forkorte og redigere. Materialet modtages gerne elektronisk. Eftertryk er kun tilladt med skriftlig tilladelse.

Annonceekspedition: FL Reklame, Agerbakken 21, 8362 Hørning. info@psoriasis-nyt.dk. Telefon: 86 91 46 77. Telefax: 86 91 46 79. Telefontid dagligt: kl. 09.00 – 12.00 | HUD&HELSE NR. 1 - 2016 | SIDE 3 |


| SI DE 4 | H U D &H ELSE N R. 1 - 2016 |


Leder Kære Medlemmer! Jeg håber I er kommet godt ind i 2016. Foreningen har i raketfart bevæget sig ind i det nye år og er klar til nye psoriasiseventyr. Året bringer en masse spændende med sig og projekterne står allerede i kø for at blive realiserede. De sundhedsfaglige og -politiske muligheder banker på, og vi er så glade for at vores kamp for relevant behandling af psoriasis bliver bemærket og vinder indpas. Foreningens kommende direktør er startet, og vi glæder os til at få hans ekspertise og visionære syn på foreningsarbejdet.

POLITISK OPFØLGNING PÅ VERDENS PSORIASISDAG Psoriasisforeningen vil gerne sikre en regional opfølgning på dialogmøder i forbindelse med Verdens Psoriasisdag, da vi gerne vil have, at psoriasis er i fokus hver dag hele året. Vi er allerede i gang med den politiske opfølgning på de regionale møder ud fra de referater, der blev taget. Det skal sikre, at de problemstillinger og løsninger som Psoriasisforeningen har bragt frem i lyset kan blive fulgt op. Alle frivillige, hovedbestyrelsen, deltagerne til mødet og andre samarbejdsparter har fået det overordnede løsningskatalog, og vi vil nu sætte regionale møder op med de mennesker, der kan være med til at implementere løsningerne, og har lyst til at kæmpe sammen med os. Ud over den politiske opfølgning sikrer vi en sammenkobling til udvikling af en overordnet langsigtet strategi for Psoriasisforeningen – en strategi der giver større synergi i forhold til vores indsatser. Det vil hjælpe os til at planlægge de mærkedage og arrangementer, der er tilbagevendende hvert år. Og det kan også hjælpe os i processen med at søge penge til foreningsarbejdet.

NY DIREKTØR

Psoriasisforeningen har ansat Lars Fogt Werner som kommende direktør for landskontoret. Han har arbejdet med psoriasis i omkring 20 år, og den erfaring vil gavne foreningens arbejde og muligheder fremadrettet. Vi glæder os til at få Lars i stolen og sammen med jer udvikle foreningen mod en visionær fremtid.

NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER

Psoriasisforeningens har i lang tid kæmpet for at få Nationale Kliniske Retningslinjer (NKR) på psoriasisområdet sammen med vores sundhedsfaglige venner. Vi har været hos sundhedsministeren, folketingspolitikere og sundhedsstyrelsen, og det har givet pote. I foråret blev foreningen inviteret til at være med i referencegruppen for NKR for psoriasis. Vi har deltaget i to møder, og givet input til indholdet. Retningslinjerne offentliggøres i januar 2016, og vi vil kæmpe vedholdende for en sikker implementering.

HJEMMESIDEN, SOCIALE MEDIER, APP

Vi er kommet i de bedste hjemmesidehænder hos ”Skabertrang” i Silkeborg. Vi knokler derudad for at lave den bedste hjemmesiden og vi forventer, at den er klar til lancering i foråret. Vi buldrer derudaf på de sociale medier, så husk at følge os, så kan du se, hvad vi laver lige nu. Vi er i gang med at udvikle en psoriasis-app, der skal motivere og hjælpe til et bedre liv med psoriasis. Appen skal bruges og være et relevant værktøj til fx dialog med lægen, og til at komme i kontakt med andre psoriasisramte.

FORÆLDREFOLDER, INFORMATIONSMATERIALE OG BEHANDLINGSVIDEOER

Vi er i gang med psoriasispjecer, forældrefoldere og informationsmateriale, der skal ud i lægepraksis og på hospitalsafdelingerne, så både de sundhedsfaglige og psoriasisramte får den information, der er brug for. Derudover er vi i gang med behandlingsvideoer, der handler om livet med psoriasis. Psoriasisramte og sundhedsfaglige skildrer mulighederne for behandling, der giver et overblik over behandlingerne og systemet. Og psoriasis, psoriasisgigt, følgesygdomme, livsstil og livskvalitet vises og fortælles i ord og billeder. Glæd jer til at se de korte videoer. Når de er klar lægger vi dem løbende ud på vores hjemmeside, og vores sociale medier, når de er klar.

REGIONSARBEJDE

Regionsarbejdet i Region Sjælland er ved at tage form og Vestsjællands kredsen har taget teten og vil lave arrangementer for hele regionen. Vi glæder os til at se det blomstre, og er glade for kredsbestyrelsens initiativ og drive. Med venlig hilsen og godt nytår.

Jens Sloth Nielsen Landsformand

| HUD&HELSE NR. 1 - 2016 | SIDE 5 |


| SI DE 6 | H U D &H ELSE N R. 1 - 2016 |


Tema

Debat resulterede i løsningsmodeller Den 29. oktober 2015 markeredes Verdens Psoriasisdag til fordel for de mange millioner, der kæmper og lever med psoriasis over hele verdenen. I Danmark valgte Psoriasisforeningen at mærkedagen skulle bruges på at skabe konkrete forandringer for de danske psoriasispatienter. Derfor blev sundhedsfaglige aktører og politikere sat stævne i en debat, der satte fokus på de udfordringer, der opleves blandt psoriasispatienter lokalt og nationalt i foreningen. AF JULIE EMILIE PETERSEN, JEP@PSORIASIS.DK OG CATHRINA DYBDAHL JØRGENSEN, RUD PEDERSEN A/S FOTOS: SHUTTERSTOCK.COM. COPYRIGHT: OLLYY OG DOCSTOCKMEDIA

Debatten satte fokus på fire temaer, og identificerede for hver af disse, patienternes udfordringer og potentielle løsninger. Nedenfor er de foreslåede løsningsmodeller på nationalt plan, og vi er ved at udarbejde de regionale løsninger.

Lige adgang til udredning og behandling i hele landet

Der er mangel på ensartet udredning og forløb. Der er stor forskel på psoriasispatienternes behandlingsforløb. Dette problem er anerkendt af sundhedsministeriet, der har udviklet Nationale Kliniske Retningslinjer (NKR) for Psoriasis. NKR er imidlertid ikke bindende forløbsprogrammer, og Psoriasisforeningen frygter, at retningslinjerne i sig selv ikke får reel betydning, og dermed ikke kan ensrette behandlingskvaliteten i hele Danmark, på tværs af kommuner og regioner.

Løsning

For at de centralt udarbejdede retningslinjer, skal skabe værdi for de rigtige patienter ude i landets lægepraksisser, er det alfa omega, at retningslinjerne implementeres regionalt. Således at de regionale forskelle der findes i behandlingssystemet bliver indarbejdet. Således bør hver region ”oversætte” de nationale kliniske retningslinjer til den regionale virkelighed og implementere dette. Kun sådan kan vi komme fra centrale intentioner til lokal handling.

Der er geografisk ulighed i behandlingstilbud

Der findes over dobbelt så mange privatpraktiserende dermatologer i region Hovedstaden i forhold til region Midtjylland, og næsten dobbelt så mange i forhold til region Syddanmark og Nordjylland, udregnet i forhold til indbyggertal. Fordelingen af behandlingsmuligheder er skæv, hvilket alt andet lige forværrer adgangen for en stor gruppe patienter.

Løsning

Større fokus på at skabe specialiserede behandlingstilbud i alle dele af landet.

I de geografiske områder, hvor der mangler behandlingsmuligheder, skal der sikres finansiering til en opnormering i antallet af speciallæger.

Forskelle i adgangen til forskellige behandlingstilbud

Der er store geografiske skel i behandlingsmuligheder mellem regionerne, både formelt og uformelt. Et eksempel på en formel forskel er klimabehandling. Patienter i en række regioner har adgang til klimabehandling. Et eksempel på en uformel begrænsning er de biologiske lægemidler. På trods af, at der er formel adgang til denne behandling i alle regioner, er den faktiske anvendelse og adgang meget forskellig. Hvis man ser på indbyggertallet, behandles over 3 gange så mange patienter i Region Hovedstaden som i Region Syd med biologiske lægemidler. I forhold til Region Sjælland, er Hovedstadens antal behandlinger dobbelt så højt. Dette uformelle forhold kan skyldes både mangel på speciallæger, der kan ordinere denne medicin, eller en manglende holistisk behandling. Derfor vises patienterne ikke videre til de specialiserede steder, der kan ordinere den rette medicin. De formelle og uformelle forhold sætter nogle patienter i den urimelige situation, at deres behandling begrænses af deres bopæl.

Løsning

Der bør sikres lige behandlingsvilkår i hele landet, både formelt i form at adgang og uformelt i form af uddannelse og kulturændring hos lægerne. Alternativt – eller i mellemtiden - bør alle patienter informeres om deres ret til frit sygehusvalg på tværs af regioner, således at de kan få adgang til den bedst mulige behandling for dem, uanset deres bopæl.

Forbedret patientuddannelse og –inddragelse

Der er et lavt vidensniveau hos nogle af patienterne, som følge af manglende patientuddannelse. Mange patienter, og

>>

| HUD&HELSE NR. 1 - 2016 | SIDE 7 |


særligt ny-diagnosticerede, har alt for lidt viden om sygdommen, behandlingsmuligheder og potentielle følgesygdomme. Derfor ved de ikke, hvornår lægen skal kontaktes og hvad de kan forvente.Det kan forværrer sygdommen og gør patienten mere utryg og behandlingen mindre effektiv.

Løsning

Der skal oprettes patientuddannelser i et samarbejde mellem Psoriasisforeningen og Sundhedsvæsnet. Uddannelserne, der er knyttet til de enkelte hospitaler og afdelinger, skal hjælpe patienterne til at blive eksperter i egen sygdom. Psoriasisforeningen arbejder i øjeblikket med at udvikle et sådant projekt i Roskilde. Patientskolerne kan modelleres efter lignende initiativer på eksempelvis gigt og eksem.

Sårbare patienter bliver tabt i et travlt sundhedsvæsen

Psoriasis er en kompleks sygdom, man behandles af mange læger, og det kan være svært at deltage, hvis man, som patient, har få ressourcer. Der skal sikres tryghed og inddragelse, også for den sårbare gruppe, der ellers tabes på gulvet. Problemet med at tage hånd om sårbare patienter er gennemgående for en stor del af sundhedssektoren, og der kan uden problemer hentes inspiration til metoderne fra andre lægefaglige områder.

Løsning

Oprettelse af særlige forløb, med ekstra information til sårbare patienter, der kan identificeres af lægen. Informationer kan gives i samtaler med lægen, evt. suppleret af materiale om sygdommen, udarbejdet af Psoriasisforeningen og de faglige selskaber i samarbejde.

Rigtige undersøgelser, på de rigtige tidspunkter

I dag, er det ikke lige adgang til de rigtige undersøgelser/konsultationer, på de rigtige tidspunkter. Psoriasis er en sygdom, der kan svinge meget. Den kan blive bedre og værre i perioder, og den ufleksible adgang til speciallæger og hospitaler gør, at mange patienter ikke får adgang til behandling, når de har mest brug for det. Patienterne kommer til de fastlagte konsultationer, hvor sygdommen egentlig er i ro, men kan ikke få tid i tilfælde af et akut og smertefuldt udbrud. For mange stærke patienter er det frustrerende, at erfaringen med deres egen sygdom ikke kan udnyttes, og de akutte behov ikke kan opfyldes pga. systemets manglende fleksibilitet. Psoriasispatienter er ofte de største eksperter i deres egen sygdom, de kender deres krop og psyke, sygdommens fluktuationer, udbrud og konsekvenser. Deres viden og indspark bør kunne udnyttes til at opnå en bedre behandling.

Løsning

Oprettelsen af åbne ambulatorier. Med denne model har (udvalgte) patienter ikke en fast tid til opfølgning på sygehuset (f.eks. en gang eller to om året), men har derimod mulighed for at dukke op til besøg i det åbne ambulatorium, når sygdommen i perioder kræver det. Denne model anderkender, at patienten er ekspert i sin egen sygdom, og afskaffer en masse

| SI DE 8 | H U D &H ELSE N R. 1 - 2016 |

unødige, faste besøg, der bruger lægernes tid, uden at der er akut behov. Der eksperimenteres i øjeblikket med denne model på psoriasisområdet på Gentofte Hospital.

Bedre samarbejde og koordinering imellem de lægefaglige eksperter, på tværs af specialer

Usammenhængende forløb medfører, at vigtig information om behandlingen og patienten går tabt. Koordination er et fælles – men uformelt – ansvar, for de læger, der er del af et behandlingsforløb. Dette gælder både internt på sygehuset og på tværs af sektorgrænser. Manglen på deling af information betyder, at patienten selv skal være bærer af den lægefaglige viden fra de forskellige konsultationer, en opgave patienten ikke er kvalificeret til og heller ikke bør løse. Dette gør, at vigtige oplysninger om den enkelte patient risikerer at gå tabt.

Løsning

Med patientens samtykke, vil der ske en automatisk journaldeling på tværs af praksis, speciallæge og hospital, så enhver læge altid har alle tilgængelige oplysninger En fast læge eller sygeplejerske er tilknyttet patienten gennem hele forløbet, og særligt i diagnosticering og opstart. Dette er i overensstemmelse med vores sundhedsminister, Sophie Løhdes mål om en patientansvarlig læge.

Der er geografisk spredning af specialiserede kompetencer

Særligt for patienter, der bor i områder med stor geografisk spredning mellem speciallæger, kan koordinationen være et problem. Flere steder er koordinationsproblemet søgt løst ved at oprette en fælles klinik eller et lægehus, hvor flere læger fra forskellige specialer tager sig at de samme patienter. I nogle områder i landet er dette imidlertid umuligt, grundet de store afstande mellem mulige tilbud. Her skal der tænkes i løsninger, der ikke er fysiske.

Løsning

Vi skal arbejde mere med telemedicin, for at sikre en systematisk og konsekvent opfølgning hos patienten. Der er flere muligheder, der kan anvendes på psoriasisområdet, herunder forsøgsprojekter, hvor afdelinger er fritaget fra DRG-afregning, og dermed har de økonomiske incitamenter til at løse opgaverne på anden måde end ved konsultationer. Patienterne kan opdeles i rød, gul og grøn gruppe via en teleløsning, og så indkaldes afhængigt af behov.

Patienterne fastholdes for længe på et behandlingsniveau, inden der sker en henvisning videre.

Der er ikke et godt nok samarbejde mellem almenpraksis, privatpraktiserende læger, dermatologiske speciallæger og sygehuse – patienterne bliver ikke sendt videre i systemet, selvom alvoren af sygdommen burde fordre dette. Problemet er særligt i almen praksis, der er generalister og løfter så mange opgaver at specialiseret viden om de mange facetter af psoriasis kan gå tabt, hvilket resulterer i en dårlig behandling eller manglende henvisning.


Tema

Problem -> Analyse -> Resultat Løsning

Patienterne skal sendes videre til praktiserende dermatologer hurtigere. Dette kan sikres på flere måder, herunder: • Uddannelse af almen praksis (eksempelvis i regi af regionale uddannelsesdage indført ved overenskomst). • Lokale ”forløbsprogrammer” tilrettelagt i samarbejde mellem lokale dermatologer og privatpraktiserende læger, der gives billeder, information og retningslinjer for rettidig henvisning (i overensstemmelse med de kommende NKR)

Forståelse for de særlige udfordringer der opstår ved multi- og følgesygdomme

Hver enkelt følgesygdom behandles af eksperter, men ingen har fokus på den hele patient. For patienter med mange følgesygdomme er manglende koordination mellem de lægefaglige et endnu større problem, end for patienter, med monosygdom. Patienten behandles af en række forskellige speciallæger eller på forskellige hospitalsafdelinger, hvilket medfører endnu større risiko for, at informationer går tabt undervejs.

Løsning

Ud over samkøring af journaler mellem privat praksis, speciallæger og hospitaler, skal der holdes fælles konsultationer mellem hospitalsafdelingerne og patienten, således at lægerne får større indblik i alle sygdommens facetter og patientens specifikke udfordringer.

Der er manglende kontrol og forebyggelse

Løsning

Der findes viden om de følgesygdomme, som Psoriasis typisk medfører. Denne viden skal sættes i spil, ved at tilbyde en årlig helbredstest til psoriasisramte hos deres praktiserende læge, der specifikt har til mål at opdage følgesygdomme.

Der er manglende viden om, og fokus på, følgesygdomme i behandlingssystemet

Psoriasis er en immunologisk sygdom, der ikke blot manifesterer sig i huden. Op til 42 % af alle psoriasispatienter oplever således at udvikle psoriasisgigt, en manifestation af sygdommen i leddene. Desuden oplever mange patienter en række alvorlige følgesygdomme, der får enorm betydning for store dele af patienternes helbred. Der er imidlertid alt for lidt fokus på de farlige følger i behandlingen af psoriasis, hvilket leder til for sen diagnosticering af følgesygdomme.

Løsning

Videreuddannelser af læger, for at skabe forståelse for, at sygdommen ikke blot er kosmetisk, men medfører mange risici, både i sig selv og som resultat af følgesygdomme. Der skal være øget fokus på viderehenvisning af patienten til andre specialer, for at få en kvalificeret udredning af følgesygdomme.

Psoriasisforeningens vil arbejde videre på at forberede forholdene for mennesker med psoriasis og psoriasisgigt. Løsningsmodellerne vil være en del af det fremtidige arbejder for at sikre en strategisk kamp mod de udfordringer vi står overfor.

Følgesygdomme skal opdages og behandles tidligere, så vi undgår at de får tunge konsekvenser for patienten. Selvom man er godt rustet til at håndtere sin psoriasis kan man ikke selv være ansvarlig for at opdage følgesygdomme. Lægen skal være opmærksom på følgesygdommene.Denne systematiske opfølgning gælder også Psoriasisgigt, som ikke er en følgesygdom, men derimod en alternativ manifestation af hovedsygdommen i leddene.

| HUD&HELSE NR. 1 - 2016 | SIDE 9 |


Psoriasisforeningen er med til at udvikle og implementere Nationale kliniske

retningslinjer for psoriasis Psoriasisforeningens har i lang tid kæmpet for at få Nationale Kliniske Retningslinjer (NKR) på psoriasisområdet sammen med vores sundhedsfaglige venner. Vi har været hos sundhedsministeren, folketingspolitikere og sundhedsstyrelsen, og det har givet pote. I foråret blev foreningen inviteret til at sidde i referencegruppen for NKR for psoriasis. Vi har deltaget i to møder, og givet input til indholdet. Retningslinjerne offentliggøres i januar 2016. AF JULIE EMILIE PETERSEN, JEP@PSORIASIS.DK

165.000 mennesker lever med den kroniske sygdom psoriasis, der ikke kun rammer huden, men fører til en varig betændelsestilstand, som kan påvirke andre dele af kroppen. Cirka 40 % udvikler psoriasisgigt, og ved svær psoriasis øges risikoen for følgesygdomme som hjertekar, diabetes, depression, etc. Derfor indeholder NKR for psoriasis ikke kun anbefalinger for, hvordan psoriasis skal behandles i form af cremer, lys, tablet eller klimabehandling, men også anbefalinger for, hvor ofte patienter med psoriasis skal undersøges for fx hjerte-kar sygdomme og psoriasisgigt. Formålet med NKR er at sikre en ensartet behandling landet over. Og vi ved at adgangen til behandling svinger meget fra region til region, både med klimaterapi og biologisk behandling. Men også samarbejde på tværs af fagområder og sektorer, samt kvaliteten af behandlingen, der svinger meget i forhold til, hvor man bor. Derfor skal NKR sikre et højere vidensniveau blandt de sundhedsfaglige, der gør at diagnose, behandling og forebyggelse af følgesygdomme sker hurtigere. Målgruppen er primært praktiserende læger, praktiserende speciallæger i dermatologi og dermatologiske afdelinger. Retningslinjen er desuden relevant for sygeplejersker, alment praktiserende, reumatologer og cardiologer, der udreder og behandler mennesker med psoriasis. Retningslinjen henvender sig også til psoriasisramte og deres pårørende.

Arbejdsgruppe og referencegruppe

Retningslinjen er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Sundhedsstyrelsen, der består af repræsentanter fra faglige selskaber og organisationer.

| SI DE 1 0 | H U D &H ELSE N R. 1 - 2016 |


Psoriasis Referencegruppens formål er at højne kvaliteten og relevansen af NKR, samt medvirke til at fremme implementeringen. Referencegruppen repræsenterer en bredere kreds af interessenter såsom regionerne, Danske Regioner, KL og Psoriasisforeningen, repræsenteret ved vores formand, Jens Sloth Nielsen. Han har deltaget i to møder i maj og oktober 2015, hvor han har kommenteret på arbejdsgruppens forslag til fokus for retningslinjen, samt på arbejdsgruppens udkast til anbefalinger.

4.

Bør patienter med psoriasis tilbydes klimaterapi (Saltvandsbade og smalspektret UVB lys) eller smalspektret UVB-behandling? Anbefaling: Overvej at tilbyde patienter med psoriasis smalspektret UVB fremfor klimaterapi med saltvandsbade og smalspektret UVB, da den gavnlige effekt af saltvandsbade ikke kan dokumenteres.

5.

Bør patienter med psoriasis tilbydes klimaterapi (Saltvandsbade og sollys) eller smalspektret UVBbehandling? Anbefaling: Det er god praksis at tilbyde patienter med psoriasis smalspektret UVB fremfor klimaterapi med saltvandsbade og sollys.

6.

Bør patienter med psoriasis tilbydes klimaterapi (Saltvandsbade og smalspektret UVB lys) eller methotrexat? Anbefaling: Det er god praksis at tilbyde behandling med methotrexat til patienter med psoriasis fremfor klimaterapi (saltvandsbade og smalspektret UVB).

7.

Bør patienter med psoriasis tilbydes klimaterapi (saltvandsbade og sollys) eller methotrexat? Anbefaling: Det er god praksis, at patienter med psoriasis tilbydes methotrexat fremfor klimaterapi (saltvandsbade og sollys).

8.

Bør patienter med psoriasis tilbydes systematisk opsporing af psoriasis artritis? Anbefaling: Det er god praksis at tilbyde regelmæssig opsporing af psoriasisartrit til patienter med psoriasis vulgaris.

9.

Bør patienter med psoriasis tilbydes systematisk opsporing af risikofaktorer for hjertekar-sygdom? Anbefaling: Det er god praksis at overveje at tilbyde årlig systematisk opsporing af risikofaktorer for udvikling af hjertekar-sygdomme til patienter med svær psoriasis. Det er god praksis, at den behandlende læge er opmærksom på den let til moderat øgede risiko for udvikling af hjerte-kar-sygdomme hos patienter med mild psoriasis og i den sammenhæng foretager en vurdering af relevante risikofaktorer.

NKR indeholder 9 udvalgte og velafgrænsede kliniske problemstillinger og anbefalinger på psoriasisområdet ud fra følgende emner: 1. Manglende effekt af topikal behandlingE 2. Evidensbaseret topikal behandling 3. Lysbehanlidng eller systemisk behandling 4. Første valg til systemisk behandling 5. Effekten af saltvandsbade og lysbehandling sammenlignet med smalspektret UVB-behandling 6. Effekten af saltvandsbade og sollys sammenlignet med smalspektret UVB 7. Effekten af saltvandsbade og lys (smalspektret UVB) sammenlignet med methotrexat 8. Opsporing af psoriasisartrit 9. Hjerte-kar-sygdom og psoriasis Nedenfor er sundhedsstyrelsens fokuserede spørgsmål og anbefalinger fra arbejdsgruppen, der kom i høring i november 2015: 1.

2.

3.

Bør patienter med psoriasis, som ikke har haft tilstrækkelig effekt af topikal behandling i 28 dage, tilbydes fortsat behandling eller seponering (med henblik på behandlingsskift)? Anbefaling: Det er god praksis enten at skifte til anden topikal behandling eller henvise patienten til dermatologisk speciallæge, såfremt der ikke ses effekt efter 28 dage Bør patienter med psoriasis, hvor topikal behandling ikke har været tilstrækkeligt, tilbydes behandling med smalspektret UVB (lysbehandling) eller methotrexat? Anbefaling: Ved svigt af sufficient topikal behandling overvej da at anvende enten methotrexat eller smalspektret UVB med afsæt i patientens præferencer Bør patienter med psoriasis, hvor der er indikation for systemisk behandling tilbydes acitretin eller methotrexat som førstevalg? Anbefaling: Overvej at anvende methotrexat frem for acitretin som førstevalg til patienter med psoriasis, når der er indikation for systemisk behandling.

Læs hele høringsversionen på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Psoriasisforeningens høringssvar

Psoriasisforeningen har indsendt et høringssvar på NKR, hvor vi takkede for muligheden for at bidrage og blive inddraget i processen.

Fokus på multisygdom og følgesygdomme

I foreningen har vi de seneste år haft et stort fokus på følgesyg-

>>

| HUD&HELSE NR. 1 - 2016 | SIDE 11 |


| SI DE 1 2 | H U D &H ELSE N R. 1 - 2016 |


Psoriasis domme og mulitsygdom, hvorfor vi er glade for anbefalingen om systematisk opsporing af risikofaktorer for udvikling af hjertekar-sygdomme hos psoriasisramte med svær psoriasis. Ca. 5 % af psoriasisramte med svær psoriasis udvikler en hjerte-kar-sygdom, men det er blot én af de følgesygdomme psoriasisramte er mere disponeret for. For blot at nævne nogle, bliver 26 % overvægtige. 21 % får forhøjet blodtryk, 11 % udvikler angst, 6 % får diabetes, 3 % får hudkræft, og 19 % af psoriasisramte med svær psoriasis får en depression. Derfor bekymrer det foreningen at kun hjerte-kar er medtaget som risikofaktorer som lægen skal være opmærksom på. Begrundelsen for ikke at se på fx depression bliver begrundet med mangel på en meningsfyldt måde at adressere risikoen på. I dag arbejdes der bl.a. med Dermatology Quality of Life Index (DLQI). Det kan bruges af behandlerne til at lave en systematisk opsporing af risikofaktorer for depression hos psoriasisramte med svær psoriasis med fokus på sygdommens påvirkning af psoriasisramtes liv.

Skift i systemisk behandling

Psoriasisforeningen er meget enig i den første anbefaling med ”skifte til anden relevant evidensbaseret topikal behandling eller henvise patienten til dermatologisk speciallæge, såfremt der ikke ses effekt efter 28 dages relevant evidensbaseret topikal behandling.” Men en anbefaling for skift i systemisk behandling af psoriasisramte mangler. For mange psoriasisramte, der har meget store bivirkninger eller for lille effekt ved systemisk behandling med fx methotrexat, er det afgørende, at behandlerne er sikre på, hvornår de skal skifte den psoriasisramte fra en systemisk behandling med methotrexat til en anden relevant behandling. Derfor anbefaler Psoriasisforeningen at der skiftes til anden behandling efter ca. tre måneder ved manglende effekt eller for store bivirkninger.

Om formålet med de nationale kliniske retningslinjer lyder: ”… formålet er at understøtte en ensartet indsats på tværs af kommuner, regioner og praksissektoren – uanset hvor i landet patienten bor”. Det er Psoriasisforeningens ønske, at retningslinjen vil indeholde en lige anbefaling om muligheden for henvisning til behandling uafhængig af, hvor man bor, da det vil medvirke til at skabe en mere ensartet indsats for psoriasisramte på tværs af kommuner, regioner og praksissektoren.

Det videre forløb

Vi kunne også sagtens snakke om uligheden i adgang til biologisk behandling, men NKR berører ikke den behandling, da RADS laver retningslinjerne. NKR er handlingsanvisninger og ikke retningslinjer, hvorfor de sundhedsfaglige selv kan vælge om de vil følge dem. Det betyder, at de psoriasisramte selv skal være på banen og kræve anbefalingerne. Derfor håber vi også at NKR er et trinbræt til et mere specifikt forløbsprogram for psoriasisramte som den tidligere sundhedsminister lovede os inden 2018. Vi forventer at NKR for psoriasis offentliggøres i januar 2016, og så skal vi nok fortælle jer om det endelige resultat og processen for implementeringen.

Plads til individuelle patienthensyn og ensartet behandling landet over

Det bekymrer Psoriasisforeningen, at retningslinjen anbefaler behandling med methotrexat frem for klimaterapi til alle psoriasisramte, da der i udelukkelsen af klimabehandling ikke tages højde for psoriasisramtes livskvalitet. Klimabehandling bør i retningslinjen fremgå som ligestillet alternativ behandling, da det for nogle psoriasisramte vil være den bedste behandling i stedet for behandling med methotrexat. Heri skal de individuelle patienthensyn kunne imødekommes og rummes. Der er i dag stor forskel på muligheden for visitation til klimabehandling og adgang til biologisk behandling fra region til region. I Region Sjælland og Region Hovedstaden henvises der fx kun til klimabehandling i Israel, hvor Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark primært henviser til klimabehandling på Læsø i Danmark.

Landsindsamling

P

soriasis Forskningsfonden holder landsindsamling til støtte for forskningen om hudsygdommen psoriasis – en lidelse som rammer mere end 165.000 danskere.

Der er brug for, at der forskes for at løse ”psoriasisgåden”. Psoriasis Forskningsfonden opfordrer derfor til, at alle støtter landsindsamlingen som løber i perioden fra den 1. december 2015 til den 1. februar 2016. Vi samler ind via medlemsblad, på hjemmeside, på Facebook og pressemeddelelser. Du kan indbetale bidrag til konto 15514768333920 med teksten: ”Landsindsamling”.

| HUD&HELSE NR. 1 - 2016 | SIDE 13 |


| SI DE 1 4 | H U D &H ELSE N R. 1 - 2016 |


Psoriasisforeningen har ansat en visionær direktør Lars Fogt Werner er blevet ansat som kommende direktør i Psoriasisforeningen. Han har arbejdet med psoriasisområdet i omkring 20 år, og er et særdeles kendt ansigt i psoriasiskredse. Vi glæder os til at få Lars med ombord, og er sikker på, at han driftssikkert kan tilføre foreningen nytænkning og styre mod en visionær fremtid. AF JENS SLOTH NIELSEN, FORMAND PSORIASISFORENINGEN, JSN@PSORIASIS.DK

Lars er 56 år og bor i København. Han tiltræder stillingen den 1. januar 2016, og kommer til at varetage drifts- og udviklingsopgaver i vores veletablerede patientforening, der i mere end 40 år har kæmpet for bedre vilkår for psoriasisramte. Foreningen repræsenterer de 165.000 mennesker, der lever med psoriasis i Danmark, hvorfor potentialet for flere medlemmer og større indflydelse er stort.

Psoriasiserfaring

Lars har en stærk personlighed og et positivt sind, og han er god til at træffe de nødvendige beslutninger for at sikre foreningens fremtid. Han har en kandidatgrad fra CBS og har de seneste mange år arbejdet hos medicinalindustrien hos hhv. AbbVie og LEO Pharma, der begge udvikler og markedsfører lægemidler til bl.a. psoriasisramte. Han har haft tæt kontakt til psoriasisramte, hvilket har givet ham en god forståelse for livet med psoriasis.

Psoriasisnetværk

Han har et stærkt netværk inden for det sundhedsfaglige felt, hvilket er meget værdifuldt for Psoriasisforeningen, der arbejder målrettet på at skabe et stærkere samarbejde med hudlæger, sygeplejersker og gigtlæger. Fordi vi sammen kan finde de bedste løsninger for de psoriasisramte.

Psoriasisleder

Lars kommer til at være leder for landskontoret med base i Taastrup. Og her står teamwork, udvikling og synergi højt på dagsordenen i hverdagen. Lars har haft ledererfaring i mere end 25 år som han har forvaltet med respekt, medinddragelse og nysgerrighed. Han sætter den personlige udvikling højt efter det individuelle udgangspunkt. Lars kommer ligeledes til at varetage en del af formandens repræsentative opgaver.

Psoriasispolitik

Lars er vel rustet til at implementere både eksterne og interne politiske beslutninger. Han har en baggrund som civiløkonom med særlig fokus på politisk ledelse og strategisk planlægning, hvilket sammenholdt med hans mangeårige erhvervserfaring gør, at den politiske varetagelse, der følger med på de indre linjer i foreningen, behandles professionelt. Han har fra sin tid som bestyrelsesformand i en boligforening, næstformand i det lokale menighedsråd samt hverv i velgørende

organisationer kendskab til foreningslivet. Det er kostbar viden i forhold til de muligheder og udfordringer, der følger med en frivillig organisation. Det store politiske arbejde foreningen gør, kan Lars skubbe bagpå, så vi får endnu mere indflydelse og en større stemme. Karl Vilhelm Nielsen, der nu er foreningens direktør, overleverer sine opgaver og kører Lars i stilling frem til den 1. april 2016, hvor han overtager direktørstillingen i Psoriasisforeningen. Karl Vilhelm har gjort et kæmpe arbejde for foreningen, og den viden og erfaring han sidder med skal gerne føres videre. Derfor har han også stillet sig til rådighed som seniorkonsulent, hvis behovet måtte opstå. Vi ser frem til at byde Lars indenfor, og han glæder sig til at møde foreningens substans – nemlig vores medlemmer.

| HUD&HELSE NR. 1 - 2016 | SIDE 15 |


Cannaderm er kommet til Danmark! Fantastisk hudpleje baseret på frø fra hampplanten, som giver huden den nødvendige næring, og er med til at reducere udbrud af kendte hudsygdomme. De essentielle fedtsyrers (Omega 3 og 6, og Gammalinolsyre) afgørende betydning for en sund hud, gør hampefrøolie til et meget effektivt hudplejeprodukt. Dens fedtkomponenter gør det muligt at trænge igennem huden og give direkte næring til hudcellerne - og samtidigt føre velgørende stoffer med sig ind i huden. Cannaderms Atopos serie for daglig pleje af tør, ru og kløende hud hos voksne med symptomer på atopisk eksem, kan nu købes i Norden. Serien blødgør og fugter effektivt tør og kløende steder på huden. Find os på Facebook, og læs hvad andre har skrevet om deres erfaring.

Se mere på www.cannaderm.dk Du kan også kontakte os på info@cannaderm.dk eller på telefon 8830 8200

| SI DE 1 6 | H U D &H ELSE N R. 1 - 2016 |


Et fuldtidsjob, man ikke kan kvitte Patienter, der rammes af kronisk sygdom, oplever ofte, at sygdommen kræver stor opmærksomhed i hverdagen. Det gælder især for patienter, der lider af flere sygdomme på én gang - for sygdommene bliver pludselig en fuldtidsbeskæftigelse, der kræver daglig pasning og pleje. Men med viden om symptomer og behandling kan man gøre arbejdet lettere.

H

alvdelen af alle psoriasisramte udvikler på et tidspunkt i deres liv en følgesygdom. Alligevel ved mange psoriasisramte og deres pårørende meget lidt om, hvilke symptomer de skal være særligt opmærksomme på. Især er psoriasisgigt en af de diagnoser, som mange psoriasisramte får stillet. Men også sygdomme som diabetes, depression og hjertekarsygdomme er blandt de uønskede følgesvende.

Et uønsket fuldtidsjob

For mange patienter er det uoverskueligt, at de er blevet ramt af én kronisk sygdom – og den følelse bliver sjældent mindre af at få endnu en diagnose. Kommunikationsrådgiver i Psoriasisforeningen Julie Emilie Petersen fortæller, hvordan Psoriasisforeningen erfarer, at flere af deres medlemmer oplever det som en stor byrde at skulle passe og pleje sygdommene: ”Mange orker ikke, at de skal gå mere til lægen. Det er pludselig blevet et fuldtidsjob for dem at passe deres sygdom, selv om de bare gerne vil have, at sygdommen skal fylde så lidt som muligt i deres hverdag”, siger hun. Uanset hvor hårdt og urimeligt det kan føles, at man skal bruge en stor del af sin tid på at passe sygdommene, er det vigtigt, at man gør det. Det kan nemlig være med til at formindske risikoen for, at man får flere følgesygdomme – og så kan det i sidste ende højne livskvaliteten.

Viden gør en forskel

Det er utrolig vigtigt, at patienterne får viden om, hvilke symptomer de og deres pårørende skal holde øje med. Den rigtige behandling og en tidlig diagnostisk af psoriasisgigt kan nemlig gøre en forskel. Ud over en opmærksomhedskampagne udbyder Psoriasisforeningen også et sommerkursus, hvor et af temaerne i år er multisygdom. Vi skal som forening forsøge at klæde vores medlemmer godt på, så de bliver opmærksomme på risikoen for multisygdom. På den måde bliver de stærke samarbejdspartnere, der selv genkender symptomer på andre sygdomme, og på den måde kan komme i den rigtige behandling, siger Julie Emilie Petersen. Ifølge Julie Emilie Petersen er viden i sig selv dog ikke nok. Det er nødvendigt, at politikerne sætter fokus på området og sikrer nogle bedre rammer til at opspore og behandle mennesker med multisygdom. Patienter med flere sygdomme kan have svært ved at adskille symptomer. Du kan læse om Sif Holsts erfaringer med at have flere diagnoser Danske Patienters hjemmeside. Kilde: Danske Patienter

| HUD&HELSE NR. 1 - 2016 | SIDE 17 |


FB-historierne fra Verdens Psoriasisdag, som fortjener spalteplads Det skete meget på de sociale medier på Verdens Psoriasisdag. Små historier, erklæringer – og bekendelser, der bestemt fortjener spalteplads i magasinet. Vi bringer her et par opslag, som måske kan være med til at sætte ord på det, som vi ikke føler er nødvendigt at tale om – men som alligevel betyder noget for os.

Camilla Lebeck Bjerre

I dag er det Verdens Psoriasisdag, og derfor vil jeg sætte fokus på denne sygdom, med dette billede. Jeg fik diagnosen psoriasis for omkring 10 år siden, og sygdommen har påvirket mit liv lige siden. Bare dét at erkende og acceptere mit eget udseende er en kamp, og derfor gør jeg som mange andre med psoriasis, jeg skjuler det så godt jeg kan. Frygten for stigmatiseringer og fordomme er stor og det er derfor nemmere at gemme sig, end at risikere afskys blikke og fordømmende øjne. Jeg stoppede med at dyrke svømning og gymnastik, af frygten for at vise min krop. Af samme grund går jeg altid med lange bukser eller tykke strømpebukser, også selvom det er 30 grader. Omkring 165.000 danskere lider af psoriasis og 1/3 af dem skjuler deres sygdom, ligesom mig. Psoriasis er en kronisk sygdom, der ikke kan helbredes. Med syg-

dommen, følger l en øget risiko i ik for f fforhøjet h j kkolesteroltal, l l forhøjet blodtryk, diabetes, øget risiko for hjertekarsygdomme, depression, overvægt, angst, kræft, socialfobi, lavt selvværd, for tidlig død, seksuel dysfunktion, selvmord og nyre og leverpåvirkning. Vær’ med til at sætte fokus på psoriasis. Du er velkommen til at dele mit billede. Hav en god verdens psoriasisdag.

Anne Mette Hede Jensen ”Mor, man DØR da ikke af det!?” Det går fuldstændig i hjertet, når ens allerskønneste datter spørger sådan. Nej, man dør ikke af det - DU dør ikke af det! Men 165.000 danskere LEVER med det - og hver anden skjuler deres psoriasis og dermed sig selv. Min Lærke kæmper med det og siger tit, når vi hver eneste dag smører og behandler, render på sygehuset, til prøver - eller når nogen kigger lidt for grundigt: ”Du skulle bare prøve, hvordan det er, mor.”

På Verdens Psoriasisdag er jeg på vej til job på SOSU Nord i Ålborg med psoriasis på arme, hænder og hals. Senere står den på Kvindeforum i Varde. For Lærkes skyld - og for at være med til at få psoriasis frem rem i lyset. lyset Så DEL gerne. gerne Vi har jo alle vores forskellige ”mærker” - og det er blot sådan vi er hver især. Smukke - og stærke.

Det gør jeg så i dag! Lærke - du er min superhelt heart-humørikon #Psofie - #væråben - #Psyoung - #psoriasis - #WPD15.

Så du Tristan og Trine i TV-Lorry’s 19.30 udsendelse Tristan er så sej, i en alder af bare 11 år, satte han fokus på psoriasis, - og så på en fredag aften i den bedste sendetid. Et helt igennem ærligt og livsbekræftende indslag der gik lige i hjertet. Du kan gense indslaget på http://www.tv2lorry.dk/arkiv/2015/10/30?video_id=108249

| SI DE 1 8 | H U D &H ELSE N R. 1 - 2016 |


Psoriasis hos tvillinger Årsagen til psoriasis er ukendt, men studier har vist, at både miljø og arv spiller en rolle. For at belyse dette nærmere har vi i en population af tvillinger fra Det Danske Tvillingeregister, undersøgt den relative indflydelse af gener og miljø på variationen i tilbøjeligheden til psoriasis og på debutalderen. AF ANN SOPHIE LØNBERG, CAND.MED. FOTO: SHUTTERSTOCK.COM, COPYRIGHT: HTEAM

S

ygdommen er associeret med flere co-morbiditeter og helbredsforringende faktorer bl.a. rygning, overvægt og type 2 diabetes, den genetiske og miljøbetinget sammenhæng mellem psoriasis og disse faktorer har vi også undersøgt ved hjælp af tvillingestudier. Tvillingestudier er unikke, idet de kan belyse de arvelige og miljømæssige årsager til variation i sygdomsrisiko hos mennesker samt årsager til association mellem sygdomme og risikofaktorer.

Populationen af tvillinger anvendt i mit studie bestod af 33.588 tvillinger i alderen 20-71 år hvor 4,2 % havde psoriasis. Data var indsamlet ved spørgeskemaundersøgelse og fra Landspatientregisteret. Resultaterne viste at enæggede tvillinger oftere begge havde psoriasis sammenlignet med tveægget tvillinger (konkordans rater: 0,33 vs. 0,17). Hvilket taler for at psoriasis er arveligt. Heritabiliteten af psoriasis blev estimeret til at være 68%. Der blev fundet to hyppige debutaldre for psoriasis, én omkring 20 år og en omkring 50 år. Variationen i debutalderen for psoriasis

var under indflydelse af genetiske faktorer, tydeliggjort ved at enægget tvillinger havde en højere korrelation af debutalderen sammenlignet med tveægget tvillinger (0,84 vs. 0,60). 76% af mænd og 80% af kvinder havde tidlig debut af psoriasis (≤40 år). Psoriasis var stærkt associeret med rygning, og risikoen steg med mængden. Yderligere blev der fundet en genetisk sammenhæng mellem rygning og psoriasis. Risikoen for psoriasis var også øget hos personer, der var vokset op i et hjem, hvor der blev røget uafhængigt af eget tobaksforbrug. Forekomsten af psoriasis var højere hos personer med type 2 diabetes, og risikoen for psoriasis steg med stigende BMI. Sammenhængen kunne til en vis grad tilskrives genetiske fællestræk, særligt mellem psoriasis og overvægt. Sammenfattende viste vores studier at psoriasis har en betydelig arvelig komponent både hvad angår den generelle tilbøjelighed til sygdommen og til dens debutalder. Derudover fandtes genetiske fællestræk mellem psoriasis og rygning samt psoriasis og overvægt. Tvillingestudier er vigtige for fremtidige studier omhandlende årsager til psoriasis.

| HUD&HELSE NR. 1 - 2016 | SIDE 19 |


Psykosociale udfordringer Medicinalfirmaet LEO Pharma har i efteråret 2015 undersøgt de psykosociale udfordringer ved livet som psoriasisramt. I forbindelse med de kvalitative interviews hjalp Psoriasisforeningen med kontakten til deltagerne i undersøgelsen. AF JULIE EMILIE PETERSEN, JEP@PSORIASIS.DK. FOTO: SHUTTERSTOCK.COM, COPYRIGHT: POPTIKA

D

en kvalitative undersøgelse er en del af et overordnet fokus på de psykosociale udfordringer ved livet som psoriasisramt og omfatter ni interviews med psoriasisramte, som alle i en eller anden grad oplever, at sygdommen begrænser deres sociale liv og påvirker deres mentale balance. Interviews og efterfølgende databehandling er foretaget af antropolog Sofie Gro Søndergaard. Nedenstående uddrag afspejler de af antropologen indsamlede data og er således ikke nødvendigvis repræsentative for den samlede gruppe af mennesker med psoriasis.

BAGGRUND FOR UNDERSØGELSEN

Psoriasis er en kronisk autoimmun hudsygdom, der rammer ca. 2 pct. af den danske befolkning. Sygdommen debuterer hyppigst i teenageårene og de yngre voksenår. Mellem 30 pct. og 45 pct. har fået sygdommen, inden de er 16 år, og 75 pct. inden det 40. år. Sygdommen har ofte et svingende og gradvist forværrende forløb, hvor patienterne må leve med rød, infiltreret hud med glinsende skældannelse, oplevelse af kløe og smerte samt nedsat funktionsevne. Der har været tendens til, at psoriasis, både sundhedspolitisk og fagprofessionelt, er blevet betragtet som et fortrinsvist kosmetisk problem. Dog anerkendes de psykosociale problematikker, som de ramte kan opleve i forhold til at leve med et anderledes udseende, i stigende grad. Nyere forskning viser imidlertid, at psoriasis ikke blot er en hudsygdom men kan have en række alvorlige følgesygdomme. Livskvalitetsforskning på området har vist, at psoriasisramte oplever, at sygdommen har indvirkning på de psykosociale livsdomæner og på helbredsrelateret livskvalitet i samme omfang som cancer, hjertesygdom og diabetes. Sygdommen har indvirkning på daglige aktiviteter som job, skole, fritid og sociale relationer, og egenbehandlingen er tidskrævende og kan tage flere timer dagligt. På baggrund af ovenstående fandt LEO Pharma det relevant at undersøge de psykosociale udfordringer ved livet som psoriasisramt yderligere. Der blev derfor foretaget ni interviews af cirka en times varighed med psoriasisramte i forsøget på at opnå indsigt i de konkrete udfordringer forbundet med sygdommens fysiske og psykiske belastning. Den kvalitative undersøgelse viser trods sin begrænsning i omfang, at sygdommen har betydelig indvirkning på psoriasisramtes sociale funktion og mentale balance. Det drejer sig om indvirkning på aspekter som ferie, rejser, at få nye venner, fritidsaktiviteter som sport, svømning, gymnastik, job og skole samt skønhedspleje

| SI DE 2 0 | H U D &H ELSE N R. 1 - 2016 |

og kulturelle arrangementer. Selvopfattelse i samspil med omgivelsernes reaktion og de psoriasisramtes egen tolkning af denne reaktion kan medføre social sårbarhed og til tider tilbagetrækning fra sociale sammenhænge.

SOCIALE UDFORDRINGER

Undersøgelsen viste ligeledes, at sygdommens synlighed er et grundvilkår ved psoriasis, som har gennemgribende implikationer for psoriasisramtes fysiske, psykiske og sociale sygdomsbyrde. Karakteristisk for gruppens udtalelser var, at de fysiske symptomer og sygdommens synlighed gør det umuligt at skjule sin tilstand og derved efterlades den ramte udsat og eksponeret for stigma. De interviewede udtalte, at de ofte overfører deres egne tanker og følelser om hudens udseende og betydning til andre mennesker og lider under, hvad de tror, andre mener om dem. De fleste oplevede, at deres krop ikke længere understøttede almindelige sociale aktiviteter og mange beskrev frygten for at blive afvist i sociale sammenhænge som en væsentlig faktor. Frygten for at blive afvist kommer til udtryk i et stærkt ønske om at skjule sygdommen, at gøre den ikke-synlig. De interviewede talte om, at sygdommen har nogle regler, man skal lære at overholde, og om en daglig kamp for at skjule sygdommen, hvilket sker ved at dække læsioner med tøj eller kosmetik eller ved at afholde sig fra aktiviteter der indebærer synlig hud. Det er især skældannelsen, der er en plage for de psoriasisramte, og i dagligdagen indgår derfor hyppigt skift af tøj, ekstra tøjvask og ikke mindst ekstra daglig rengøring for at fjerne skæl fra senge, gulve og stole. De interviewede fortalte, hvordan anstrengelser for at skjule sygdommen er meget tids- og energikrævende, hvilket ofte kan medføre alvorlig begrænsning af deres livsstil og daglige aktiviteter.

FYSISKE UDFORDRINGER

Flere af de interviewede fremhævede kløen som et af de mest ubehagelige og plagsomme symptomer ved psoriasis. Kløen blev beskrevet som ubærlig, bekymrende, plagsom og irriterende, og den sensoriske dimension blev beskrevet som brændende, stikkende og irriterende. Flere oplevede, at kløen påvirker deres koncentrationsevne, deres daglige aktiviteter, fysisk aktivitet, seksuel aktivitet og nattesøvn. Kløen er således en ond cirkel, der medfører dårlig nattesøvn, forværring af symptomer, selvbebrejdelse og til tider social tilbagetrukkethed. Flere af de interviewede fravalgte ind i mellem medicinsk behandling grundet frygt for indholdsstoffer eller grundet tvivl om effekt og oplevede i den forbindelse, at kløen forværredes og at


Psoriasis

de efterfølgende var nødsaget til at smøre oftere og mere for at mindske kløen og reducere hudlæsionerne. Kløen medfører derved en ond spiral og er samtidig ofte det første symptom ved udbrud. Et symptom der for mange var forbundet med en længere periode med mistrivsel, ubehag og mental opgivenhed. Samtlige af de deltagende havde ligeledes eksperimenteret med alternativ behandling i forsøget på at lindre ubehag og øge helingseffekten eller i forsøget på at undgå nye udbrud. Erfaringerne med alternative behandlinger var svingende, men flere udtalte et behov for at gøre noget aktivt og opnå en følelse af kontrol over sygdommens udbrud og varighed.

PSYKOLOGISKE UDFORDRINGER

Et væsentligt fund i undersøgelsen var, at de interviewedes forståelse og tolkning af sygdommen og dens konsekvenser ser ud til at have større betydning for den enkeltes helbredsrelaterede livskvalitet end sygdommens kliniske sværhedsgrad. Det er således ikke udelukkende sværhedsgraden, som kan anvendes i forståelse af psoriasisramtes grad af fysiske og mentale udfordringer. Flere af de deltagende forsøgte aktivt at opretholde en mental og fysisk balance i forsøget på at undgå udbrud. Opfattelsen af at mental balance indvirkede positivt på sygdommen og hyppigheden af udbrud var gennemgående i gruppen, og særligt kvinderne i undersøgelsen praktiserede ind i mellem meditation og sørgede for at få rigeligt med søvn i stressede perioder. En fælles opfattelse blandt deltagerne i undersøgelsen var, at alkohol, junkfood, dårlig søvn og stress udløste eller forværrede psoriasis. At de psoriasisramte alle var klar over nødvendigheden af en sund kost og mental balance resulterede dog ofte i, at mange bebrejdede sig selv ved nye udbrud. Undersøgelsen viste således klart, at de fysiske symptomer og relaterede udfordringer ofte er sekundære til de psykosociale selvbebrejdelser og følelsen af at have fejlet.

UNDERSØGELSENS KONKLUSIONER

Formålet med initiativet var at opnå indsigt i sygdommens psykosociale betydning for psoriasisramtes liv og de deraf følgende mulige behov for inddragelse og dialog til hjælp og støtte i psoriasisramtes håndtering af sygdommen i dagliglivet. Undersøgelsen identificerede en lang række betydende faktorer knyttet til sygdommen og dens forløb, som alle har markant indvirkning på psoriasisramtes livskvalitet, funktion og velvære. Disse faktorer konstituerer i et indbyrdes komplekst samspil den enkeltes sygdomsforløb og har betydning for, hvor godt den psoriasisramte kan håndtere sygdommen i dagligdagen. Faktorerne grupperer sig i tre klynger, som består af sygdomsspecifikke faktorer, personlige faktorer og den selvoplevede sygdomsbyrde. Undersøgelsen konkluderer, at nogle af disse faktorer kan være særligt vigtige at tage i betragtning, når man skal udvikle produkter og løsninger til gruppen af psoriasisramte, da sygdommen ofte påvirker social interaktion, stress niveau og følelsen af manglende kontrol. Den kvalitative undersøgelse løftede, trods sin størrelse, sløret for mange psykosociale udfordringer ved livet som psoriasisramt og lægger op til flere og større analyser af de mentale aspekter og disses betydning for sygdommens udbrudshyppighed, psykiske byrder og behandlingsmuligheder. LEO Pharma takker alle deltagende i undersøgelsen for at medvirke og for på ærlig og kompetent vis at dele ud af deres erfaringer. Ligeledes en stor tak til Psoriasisforeningen for hjælp til rekrutteringen af de virkelige eksperter – alle dem, der lever med en kronisk hudsygdom. LEO Pharma håber at fremtiden byder på mange flere fælles indsatser – så vi sammen kan blive klogere på de fysiske og psykiske udfordringer ved livet som psoriasisramt.

| HUD&HELSE NR. 1 - 2016 | SIDE 21 |


MURERMESTER

GERT PETERSEN ApS Engvej 5 2791 Dragør

Telefon 32 53 02 26

John Bull Pub Østeraagade 20 - 9000 AALBORG Telefon 98 11 57 88 www.john-bull.dk Live musik hver weekend

www.murergert.dk

Helle Brinckmand Lyø er indehaver af Brinckmand`s Body Care, som er specialiseret i kropsbehandlinger som nu også tilbyder fiskespa enten med hænder / fødder eller i badekar med hele kroppen. Doktor fisk, også kaldet Garra Rufa fisk, stammer oprindeligt fra en lille by i Tyrkiet der hedder Kangal. Med årene er det blevet en glæde for mange patienter med bl.a psoriasis, akne, eksem, børneeksem, hård hud med mere. Fiskene har ingen tænder men et meget effektiv sug, så de ikke beskadiger den raske hud. Man skal passe på at det er den ægte Garra Rufa, da efterligningerne har tænder. Den ægte Garra Rufa har desuden et sekret, Dithanol, som giver sundere celler. Enzymet som optages i huden medfører en normalisering af huden, hvilket har vist sig at have en utrolig positiv effekt på personer med hudsygdomme, som for eksempelvis psoriasis, fodsvamp, børneeksem og akne. Fiskene giver desuden en behagelig form for micro massage, fjerner neglebånd på fingre/tæer samt hård hud. Så selv om man ikke har hudproblemer, er det en behagelig og sjov wellness oplevelse.

Sørkelvej 124 8600 Silkeborg Tlf. 86 85 23 79 www.lundsplanteskole.dk

| SI DE 2 2 | H U D &H ELSE N R. 1 - 2016 |

Det er blot en af de behandlingsformer der tilbydes ved Brinckmand`s Body Care, derudover kan nævnes Massage, Zoneterapi, Detox fodspa, Akupunktur, Bindevævsmassage, Chokolade / Mudder massage, Ultratone kropsbehandling, Foddame og Kosmetolog. Priser og andet kan ses på hjemmesiden hellesmassage.dk

Brinckmand`s Body Care Skibhusvej 107 5000 Odense C Mobil: 28 40 14 88


Med Psoriasisforeningen på Læsø Mit navn er Julie. Jeg er 15 år gammel og fik konstateret psoriasis for et halvt år siden, alt mit udslæt er i hårbunden. Derfor valgte jeg at tage med på denne tur sammen med min mor og mormor som begge to også har psoriasis og psoriasisgigt. AF JULIE NIELSEN, 15 ÅR, NORDJYLLANDSKREDSEN

L

ørdag den 7. november stod jeg op kl. 6 om morgen for at gøre mig klar til Læsøturen med Psoriasisforeningen. Vi sejlede fra Frederikshavn til Læsø, det tog halvanden time. Vi var 37 personer med fra Psoriasisforeningen. På færgen fik vi morgenmad. Da vi ankom til Læsø gik vi fra færgen hen til Læsø kur, hvor vi blev mødt af Anne Mette. En af Anne Mettes medarbejdere Jenni, viste os lejlighederne, der tilhører kurstedet, der var stor forskel på lejlighederne, nogle af dem var så store, at man kunne have hele sin familie med, når man er på ophold, andre var dog mindre, men de var alle rigtig fine og hyggelige.

sådan ophold kan man kun få bevilliget villiget af en hudlæge og kun hvis man har psoriasisudslæt. Gigtpatienter som ikke har udslæt kan ikke få bevilliget et ophold på Læsø. Derefter fortalte hudlægen Helene fra Frederikshavn hendes holdning til opholdene, og om hvor svært det var at få bevilliget sådan et ophold, da der desværre er alt for mange hudlæger der ikke støtter kuropholdene, men i stedet vælger andre behandlinger. Så gik turen hjemad igen med færgen. Jeg syntes at det var en rigtig god tur og jeg syntes at det var spændende at se og opleve kurstedet, og se hvad det kan gøre for os med psoriasis.

Efter vi havde set lejlighederne gik vi tilbage til kurstedet, hvor vi alle fik udleveret håndklæde, strømper og badekåbe. Så havde vi halvanden time til at prøve de forskellige bassiner. Strømperne skal man have på når man bader, fordi gulvet er meget glat på grund af saltvandet, det var en underlig følelse.

Kurstedet er opført i en gammel kirke de åbnede første gang den 14. juni 2008. Det er et utroligt flot sted. Indeni har de et stort saltbassin og tre mindre bassiner, hvor saltindholdet er helt op til 30%. Derudover har de dampbade, sauna og udendørs boblebad, hvor der også var salt i vandet.

Da vi var færdige med at bade fik vi middagsmad, og så var der foredrag. Først fortalte Anne Mette og Jenni om stedet og om, hvordan et ophold typisk foregår. Et kurophold varer fire uger, og i de fire uger får man træning, kostvejledning, lysbehandling, massage og 2x45 minutters badning i saltkarrene om dagen. Et

En lille historie om min oplevelse på Læsø turen sammen med medlemmer fra Psoriasisforeningen.

| HUD&HELSE NR. 1 - 2016 | SIDE 23 |


Ergoterapeuten:

Kom godt i gang med træningen Livet med en kronisk sygdom kan være en udfordring. Mennesker med psoriasisgigt er specielt udfordret på bevægeapparatet. Jeg har nu skrevet for magasinet ”Hud & Helse” i et år, og jeg har været omkring mange emner inden for ergoterapien, træningsformer og kost. Og der er mange flere emner at tage fat på, samt spørgsmål fra læsere, så de kommende numre vil der være et mix af lidt af hvert. AF KIRSTINE ROSENFELDT, ERGOTERAPEUT, ERGO@PSORIASIS.DK. FOTO: SHUTTERSTOCK.COM, COPYRIGHT: RACORN

Jeg har modtaget et spørgsmål fra en læser som lyder således: ”Jeg har været inaktiv i en længere periode på grund af sygdom og trænger til/ønsker at komme i form og blive stærkere, vil også gerne tabe mig lidt, men jeg synes det er en by i Rusland hvilken tilgang, jeg skal tage... Jeg har prøvet dine hjemme-øvelser med blandt andet elastik, men har lidt svært ved at fastholde mig selv i det og min læge anbefaler mig nu at melde mig ind i et fitnesscenter, men hvad skal jeg lave der? Hvad er din anbefaling? Jeg er let immobil. Jette, 57 år”. Tak for spørgsmålet, Jette, som jeg har valgt at bringe i dette nr. af ”Hud & Helse”, da jeg er overbevist om, at du ikke er den eneste med denne slags spørgsmål.

Styrketræning

Hvis du kan finde dig en træningsmakker, er hjemme-øvelserne gode til at komme i gang med og blive stærkere, kombineret med gå-/cykelture og lignende. Det kan også være god en idé at melde dig ind i et fitnesscenter eller finde en personlig træner, som kan lave et træningsprogram til dig ud fra de fysiske begrænsninger, som du har. En personlig træner vil tage en samtale med dig og høre, hvad din tidligere træningserfaring er, hvad dine præferencer er samt eventuelle skader og begrænsninger, så træningsforløbet kan blive tilrettelagt ud fra dine forudsætninger, mål og ønsker. Hvis du ikke er vant til at træne, vil du blive sat til at træne i maskiner eller med elastikker, bold og evt. små vægte - i hvert fald til at starte med - og herefter vil man eventuelt kunne give dig flere frivægtsøvelser, som er øvelser med fx vægtstang, håndvægte, kettlebell og lignende.

Holdtræning

Der findes mange hold i fitnesscentrene, som udgiver sig for at være styrketræningshold, hold som koreograferes til musik, men vær påpasselig med disse - hvis du ikke kender øvelserne, får du ikke det optimale ud af dem og kan komme galt af sted og i værste tilfælde blive skadet - specielt, når du ikke er trænet og har fysiske begrænsninger. I fitnesscentret vil jeg anbefale dig at styrketræne ud fra et individuelt tilrettelagt program og så kan du eventuelt kombinere dette med yoga, pilates eller lignende, som vil øge din smidighed | SI DE 2 4 | H U D &H ELSE N R. 1 - 2016 |

og træne dig op på en skånsom måde - disse former for træning er velegnet til nybegyndere eller folk med skader eller svage led, blandt andet fordi det er skånsomt og fordi det især styrker kroppens svageste led, herunder ryg, lænd og mave. Disse hold kan du dog også deltage i på aftenskole eller i en forening.

Husk at få pulsen op:

Det er vigtigt, at du minimum to gange ugentligt á 20-30 min. får pulsen op - så du bliver forpustet og har svært ved at føre en samtale. Dette kan du gøre ved at dyrke konditionstræning (fx cykling, roning, cross trainer) eller en form for intervaltræning. Du kan fx intervaltræne på en kondicykel ved at cykle 20 sek. tæt på din max puls - altså så hurtigt, som du kan - og 40 sek. med lidt lavere intensitet x 10 (10 min.). Hold en pause og gentag så eller lav fx lignende forløb på romaskinen. Når du har gjort det i nogle uger og er kommet i bedre form, kan du ændre det til 30 sek. tæt på max puls og 30 sek. med lavere intensitet. Intervaltræning på kondicykel: 20 sek. tæt på max puls - 40 sek. lidt lavere intensitet x 10 eller 30 sek. tæt på max puls - 30 sek. lidt lavere intensitet x 10 (10 min.)

Du kan også vælge forskellige øvelser til interval træning, fx løb op/ned af trappe, høje knæ/løb på stedet, sprællemand, step-ups, burpees og så videre.

Og så lidt om kosten

For at spare lidt på kalorierne og vigtigst af alt få bedre næring og mere mæthed, kommer her et par tips:

Spis til du er mæt:

Spis langsomt, mærk efter, smag på maden og lad være med at se tv eller brug smartphonen imens - hvis du bliver mere bevidst om, hvad det er du spiser og fokuserer på lige netop din mad, vil du blive hurtigere mæt og mere tilfreds - ellers kan man have en tendens til bare at ’køre maden ned’.

Spis naturligt:

Du skal helst kunne: • plukke/samle (fx frugt og bær) • dyrke (fx grøntsager) og • fange (dyr - kød, fisk) dine fødevarer


Fordi; jo tættere på sin oprindelse en fødevare er, desto bedre næring får du ud af den (fx indhold af essentielle fedtsyrer, vitaminer, mineraler m.m.).

Det handler om mæthed:

Sørg for at alle dine måltider indeholder både proteiner, fedt og kulhydrater: • Proteiner = mætter og holder blodsukkeret stabilt længere (indgår desuden i opbygningen af kroppens væv) • Fedt = tilfredsstiller hjernen og hjælper kroppen til at optage essentielle vitaminer og mineraler (er desuden væsentligt for cellernes struktur) • Kulhydrater = kroppens brændstof, forsyner musklerne med energi - OBS vælg fuldkorn*; mætter næsten lige så meget som protein, regulerer blodsukkeret og fremmer fordøjelsen *Fuldkorn betyder, at man bruger hele kornet - inkl. kimen og skaldelene, hvor de fleste kostfibre, vitaminer og mineraler sidder.

… og tilfredsstillelse:

Sørg ligeledes for, at alle dine måltider indeholder alle fem grundsmage; sur, sød, salt, bitter, umami. Dette er afgørende for at et måltid opleves som godt (=tilfredsstillende) og mættende. Surt: fx citron/lime, kapers, balsamico, vin, cremefraiche Sødt: fx pære, honning, frugtsafter, chutney Salt: fx salt, bacon, peanuts, sojasauce, tang, fiskesauce Bittert: fx krydderurter, rå løg, øl, grapefrugt, kaffe, mørk, chokolade, rucola, oliven, valnødder Umami: fx lufttørret skinke, modne tomater, svampe, lagrede oste, sojasauce, tang, skaldyr, asparges Spis gerne grøntsager til alle dine måltider ( ja, også til morgenmad) og mellemmåltider, brug

krydderier til at give smag til din mad, brug rodfrugter i stedet for kartofler, fjern skindet fra kyllingen, fyld grøntsager i frikadellerne og lasagnen m.m., lav hjemmelavet slik med dadler, figner, nødder, mørk chokolade og lignende - der

er mange kalorier i dadler, figner og nødder, men der er sunde næringsstoffer og gode fedtstoffer i, så din krop får noget, den reelt kan bruge, hvilket man ikke kan sige om vingummier, karameller og slikkepinde.

LOW CARB KNÆKBRØD Ingredienser: 1 dl. hørfrø 1 dl. vand ½ dl. sesamfrø ½ dl. solsikkekerner 1 dl. græskarkerner 1½ tsk. salt

Kom hørfrø og vand i en skål og lad det stå og trække i minimum 45 min. - hørfrøene danner slim, når de lægges i vand, og slimen gør at brødene kan klistre sammen, derfor er de 45 min. vigtige for konsistensen. Kom sesamfrø, solsikkekerner, græskarkerner og salt i en blender/foodprocessor og blend det til fint mel. Bland det finthakkede mel med hørfrø-vandblandingen med en ske. Kom dejen på bagepapir og et stykke bagepapir ovenpå. Rul det ud til en tynd dej. Bag knækbrødene ved 175 grader i 30 min. Afkøl efterfølgende på rist og kom knækbrødene i en lufttæt beholder/pose. Opskrift af Birgitte Nymann Knækbrødene er en slags fitness for tarmene - det høje fiberindhold sætter tarmfunktionen på arbejde og forbedrer fordøjelsen. Prøv at spise et par skiver og følg godt med. Det kan tage oppustethed og utilpashed. Selvom disse frø og kerner på papir/varedeklaration indeholder mange kalorier, optager du ikke de fleste af dem. Så længe hørfrøene ikke er malede, kan du ikke optage dem og så virker de som kostfibre og vandrer direkte igennem kroppen og kommer ud i den anden ende - uden at du optager én kalorie fra dem (dét, du kommer ovenpå, følger ikke lige så godt med ud, så vær opmærksom på dette, hvis du vil holde kalorieindtaget nede).

HJEMMELAVEDE ’CHIPS’ AF FX SQUASH, RØDBEDER ELLER SPINAT:

Skær squash/rødbeder i tynde skiver med kniv eller mandolinjern, pensl ’chipsene’ med ekstra jomfru olivenolie og krydr med salt af god kvalitet samt eventuelt andre krydderier. Bag i ovnen; squash og rødbeder i 50-60 min. ved 125 grader, spinat i 12-13 min. ved 200 grader.

| HUD&HELSE NR. 1 - 2016 | SIDE 25 |


Dit syn betyder alt for os Nyt Syn FrederiksvĂŚrk

" !

Tlf. 47 77 12 13

DuPont Nutrition Biosciences

Taarnvej 25 DK-7200 Grindsted www.food.dupont.com

| SI DE 2 6 | H U D &H ELSE N R. 1 - 2016 |


Klimabehandling for børn og unge i foråret 2016 Psoriasisforeningens klimabehandlingsudvalg melder sig klar igen til at sende et ungdomshold på klimabehandling i Kibbutz Ein Gedi ved Det døde Hav i Israel.

i har lavet en aftale med “1 Bedre liv”, som vil være rejsearrangør, og afrejsedatoen er den 22. marts 2016. AnneMette Hansen og Per Kunak er med som ledere og vi sender naturligvis en leder mere med hvis det er nødvendigt.

V

Vi kan fortælle le dig, dig di g at alle alle tidligere tidlige tidl igere re deltagere deltag del tagere ere har ha opnået opnå pnået et et fantastisk flot behandlingsresultat, og tilmed giver turen en rigtig god mulighed for at få nye gode venner, som har det ligesom dig.

De unge mennesker vil under opholdet blomstre af selvværd og selvtillid, ved at deres psoriasis forsvinder for en periode, men også det, at de ikke er alene om deres kroniske hudsygdom. I løbet af opholdet vil du ud over den nødvendige behandling også få lov til at deltage i et par spændende udflugter.

Du kan roligt fortælle dine forældre, at vi nok skal passe godt på dig! Inden afrejsen vil der blive afholdt informationsmøde for alle deltagere med forældre. Er der noget, du er i tvivl om, så ring endelig på telefon 36 49 02 28 eller send os en mail på sah@psoriasis.dk.

Er du mellem 10 og 17 år og lider af psoriasis, som du godt kunne tænke dig at få lidt styr på, så skynd dig at kontakte din hudlæge, det er denne, der skal stå for at visitere dig til et klimabehandlingsophold – vi har nemlig stadig ledige pladser.

Du kan læse mere om opholdet på www.psoriasis.dk/klimabehandling2016 /bss

PsoUng arrangerer:

Weekend for unge med psoriasis i Fredericia Du er ikke den eneste, der har psoriasis. Nu har du muligheden for at møde andre i sammen situation, som dig selv. PsoUng inviterer til et fællesskab i weekenden den 5.-7. februar, hvor du kan møde mennesker med de samme psoriasisudfordringer som dig selv.

U

ngeweekenden afholdes i Fredericia, og er for foreningens unge medlemmer mellem 15-35 år. Programmet er fyldt med aktiviteter, læring, erfaringsudvekling – og socialt samvær, sjov og hygge! PsoUng har planlagt weekenden og har bestemt indholdet, hvilket gør det vedkommende, nærværende og med udgangspunkt i unge som dig. Du er velkommen til at forhøre dig hos foreningens ungeansvarlige, Julie Emilie Petersen på jep@psoriasis.dk, om der er mulighed for at være med. Skriv gerne et par ord om din inte-

resse i at deltage, alder, by, diagnosetidspunkt og sværhedsgrad af din psoriasis. Du er først tilmeldt, når du har modtaget en bekræftelse. Det koster blot 100 kr. at deltage som medlem af Psoriasisforeningen og udgifter til transport vil blive refunderet i henhold til foreningens regler om transportgodtgørelse. Læs mere på Foreningens hjemmeside www.psoriasis.dk/psoungweekend2016 Vi glæder os til at dele weekenden med dig. /bss

| HUD&HELSE NR. 1 - 2016 | SIDE 27 |


Aarhus Metaltrykkeri og Metalvarefabrik ApS Oktobervej 45 8210 Aarhus V Tlf. 86 75 00 85 metaltryk@mail.tele.dk www.metaltrykkeri.dk

Entreprenørfirmaet Østergaard A/S 4WFSJHFTWFK t 7FKMF 5MG t 'BY & NBJM NBJM!PFTUFSHBBSEBT EL

| SI DE 2 8 | H U D &H ELSE N R. 1 - 2016 |


Sommerkursus 2016 afholdes i Silkeborg Sæt X i kalenderen ved uge 27 allerede nu, hvor foreningen arrangerer et sommerkursus for psoriasis- og psoriasisgigtramte børn - og deres pårørende, som vil danne rammen for en begivenhedsrig uge. Vi håber, at rigtig mange vil benytte dette enestående tilbud for at få mere information, vejledning og socialt samvær med andre i samme båd.

V

i tager fat på emner for både børn, unge og forældre, som har stor betydning for familierne. Der er noget for alle, store som små – og ikke mindst muligheden for at gøre noget sammen som familie. Et af formålene med kurset er at få mulighed for at forstå, hvad hudsygdommen psoriasis og gigtsygdommen psoriasisgigt er, hvordan de udvikler sig, samt hvilke behandlingsmuligheder der findes. Et andet er at kunne hjælpe både sig selv og andre. Psoriasis og psoriasisgigt påvirker ”personen/patienten”, det er derfor vigtigt at få en fælles forståelse for, hvad problemet er og herved at finde en løsning. Hvor kan man få hjælp og viden om sygdommen, uanset, hvilke spørgsmål det måtte være? Formålet med kurset er endvidere at opbygge et netværk med fælles forståelse og gensidig interesse for at kunne hjælpe hinanden socialt. Ugen byder på masser af udfordringer både til hjernen og hjertet. Hver dag byder på foredrag, blandt foredragsholderne er en hudlæge, en gigtlæge, sygeplejersker og en socialrådgiver. Deltagerne kan undervejs få svar på spørgsmål, som melder sig i hverdagen. Hver eftermiddag holder to sygeplejersker “blå time”, en fælles smøretime, hvor sygeplejerskerne hjælper med at smøre og giver vejledning om cremer, salver, hårsmøring, hjemmebehandling osv. Når forældrene er til foredrag, er børn og unge i gode hænder. Børneholdslederne tager dem med på spændende opgaver og aktiviteter og sørger for, at børnene stortrives. Vores unge mennesker fra PsoUng står for en del af planlægningen for de unge, og de har lovet, det bliver godt! Der er skabt rigtig mange gode netværk på tidligere kurser. Folk får mulighed for at åbne sig over for ligesindede og samtidig opbygge en vidensbank af praktiske erfaringer. Da meget af denne viden først skal bundfælde sig og afprøves derhjemme, er det en stor fordel at deltage mere end en gang. Sommerkurset bliver i år afholdt på Vejlbyhus ved Silkeborg. Vejlbyhus var en gang et sanatorium men er i dag omdannet til et moderne kursuscenter. Den smukke hvide hovedbygning har mere end hundrede år på bagen. Dengang skulle man være

syg for at opnå ophold på stedet, for Ferskvandscentret, der i dag også omfatter en række andre bygninger, blev oprindelig bygget som tuberkulosesanatorium. I dag er Vejlsøhus Hotel og Konferencecenter et populært kursus- og konferencecenter med en markant miljøprofil og mulighed for en række oplevelser i samspil med naboen AQUA, som er Nordeuropas største Ferskvandsakvarium og en stor skøn park med dyreanlæg, gangstier m.m. Du kan læse meget mere om Sommerkurset, tilskud til kurset, pris m.m. på foreningens hjemmeside www.psoriasis.dk/sommerkursus2016 Sommerkurset bliver til med blandt andet midler fra Socialministeriet, samarbejdsparter og foreningen.

Tilmelding til kurset

Du/I kan tilmelde jer kurset på landskontoret ved Annette Blichfeldt på telefon 36 75 54 00 mandag til fredag fra kl. 10.00-14.00 eller på kursus@psoriasis.dk. /bss

| HUD&HELSE NR. 1 - 2016 | SIDE 29 |


MARESCO A/S

Nordthy Hjemmeservice

4ZEWFTULBKFO ( t )JSUTIBMT t 5MG

Fordi det er svÌrt at nü det hele selv, klare vi: 3FOH“SJOH IBWFBSCFKEF J QSJWBUF IKFN

4JMTUSVQQBSLFO t ćJTUFE

Tlf. 96 18 57 00

HadsundvFK # t Aalborg

Tlf. 70 300 858 FBY

ISS Kloak- & Industriservice Tidl. Ingemann Christensen - vi gĂĽr i dybden med opgaverne

TELEFON & DĂ˜GNVAGT

70 12 02 22

Tømning og rensning, Højtryksspuling, Industrispuling Slamsugning, Rensning af faldstammer, TV-inspektion, Kloakreparation, Aut. Kloakmester. Smedev�OHFU t StFOTUSVQ t /�Ttved kloakservice@iss.dk

www.iss-kloakservice.dk

| SI DE 3 0 | H U D &H ELSE N R. 1 - 2016 |


kredsnyt

NORDJYLLANDS KREDSEN:

THY-MORS KREDSEN:

Formand: Anne-Marie Baadsgaard, Telefon 29 62 74 56

Formand: Mogens Myrup, Telefon 81 61 15 73

Mail: amb@psoriasis.dk, www.psoriasis.dk/kredsnyt/nordjylland

Mail: mmn@psoriasis.dk, www.psoriasis.dk/kredsnyt/thy-mors

Kære Medlemmer! Vi havde i efteråret nogle succesfulde arrangementer, og vi vil gerne sige tak til vores medlemmer for den store opbakning. I starten af november sidste år havde 37 medlemmer en dejlig tur til Læsø Kur. De blev informeret om behandlingsmulighederne på Læsø og de fik selv mulighed for at prøve de forskellige bade.

Kære Medlemmer Den 24.-25. oktober var vi til messe i Hurup hallerne. En succesfuld messe med stor tilslutning og megen interesse for vores stand og nye indmeldte medlemmer.

I slutningen af november var der julehygge, hvor 34 medlemmer deltog. Det var en hyggelig aften med lækker mad og masser af snak. Lizzy fortalte om de lækre produkter fra Israel, og alle medlemmer fik en lille julegave. Som en ekstra overraskelse fik vi besøg af hudlæge Carsten Sauer Mikkelsen og direktør for Læsø Kur Finn Raj Hansen Taul. De fortalte om de nye retningslinjer for behandling af psoriasis patienter, som netop var blevet sendt til høring. Generalforsamling 2016 03-03-2016, kl. 18.00-22.00, Trekanten, Sebbersundvej 2a, 9220 Aalborg Øst Der vil blive sendt indbydelser ud til generalforsamlingen senere, hvor der vil være mere information om, hvordan man tilmelder sig til generalforsamlingen. Bemærk Bus 11 og 14 kører til Trekanten. Der vil blive sendt indbydelser ud til generalforsamlingen pr. mail i starten af februar 2016.

Modtager du mails fra Psoriasisforeningen? Vi sender løbende information om arrangementer i foreningen ud pr. mail. Det er derfor vigtigt, at I er opmærksomme på at give os besked, hvis I får en ny mailadresse! Oplysning om ny mailadresse kan sendes til amb@psoriasis.dk

Den 17. november 2015 havde vi vores årlige julearrangement – buffet og bowling. En hyggelig aften med bowling, god mad og en god snak deltagerne imellem. Der var 59 deltagere. Generalforsamling 2016 07-03-2016, kl. 19.00, Hotel Vilsundstrand Indkommende forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Dagsorden ifølge vedtægter. Se nærmere i indbydelse der bliver udsendt.

Vi glæder os til at se jer! På bestyrelsens vegne Helle Ploug Rasmussen

På bestyrelsens vegne Anette Bisgaard

>>

| HUD&HELSE NR. 1 - 2016 | SIDE 31 |


Sydvestjysk Klovpleje v/ Jørn Stein Stilbjergvej 43 X 6800 Varde Tlf. 61 54 11 04

A/S J. PETERSENS BESLAGFABRIK "0"./"+/ "' 6

& " )# 6 333 &- "/) $ !(

Frederiksborg Apotek Slotsgade 26 3400 Hillerød Tlf. 48 26 56 00 www.frederiksborg-apotek.dk Handicapvenlige adgangsforhold Apoteket har døgnvagt

| SI DE 3 2 | H U D &H ELSE N R. 1 - 2016 |


kredsnyt

REGION MIDTJYLLAND

REGION SYDDANMARK

RINGKØBING KREDSEN:

SYDVESTJYLLANDS KREDSEN:

Formand: Lonny Andersen, Telefon 31 32 43 49

Formand: Henning Emil Hein, Telefon 27 28 92 75

Mail: lan@psoriasis.dk, www.psoriasis.dk/kredsnyt/ringkobing

Mail: hej@psoriasis.dk, www.psoriasis.dk/kredsnyt/sydvestjylland

VIBORG-SKIVE KREDSEN:

På Verdens Psoriasis Dag den 29. oktober uddelte Sydvestjyllands Kredsen ”Årets fregne”. ”Årets fregne” er et lokalt initiativ, som gives til en person eller et sted, som har gjort en særlig indsats i forhold til behandling af psoriasis eller psoriasisgigt.

Formand: Marianne Bro, Telefon 22 63 88 11 Mail: mbr@psoriasis.dk, www.psoriasis.dk/kredsnyt/viborg-skive

ÅRHUS KREDSEN: Formand: Anette Nørskov Jensen, Telefon 30 12 89 64 Mail: anj@psoriasis.dk, www.psoriasis.dk/kredsnyt/aarhus

Kære Medlemmer! Endnu inden det sidste arrangement i denne sæson er holdt, er bestyrelsen i gang med at forberede den næste sæson. Den meget store interesse for såvel gigt som smøreteknik gør, at vi naturligvis vil prøve at finde plads til begge emner i næste sæson, så flere kan får glæde af den viden, foredragsholderne giver os. Tidspresset ved kurset i smøreteknik blev lidt presset til sidst, så vi vil forsøge at lave et kursus kun om smøreteknik, så der er bedre tid til at få alle detaljer med og tid til at se demonstrationer på tæt hold. Har du en ide til et foredrag, så kontakt bestyrelsen. Vi vil gerne arbejde med de emner, medlemmerne har en særlig interesse for

”Årets fregne” er opstået i forbindelse med Psoriasisforeningens slogan af lidt ældre dato; ”Psoriasis smitter ikke mere end fregner”. Sydvestjyllandskredsen havde af deres medlemmer fået en indstilling til ”Årets fregne”. Bestyrelsen havde i deres indstilling lagt særlig vægt på; medlemmernes positive oplevelser på Hudklinikken, Havnegade 2 i Esbjerg. Specielt forholdet til behandling, omsorgen og forståelsen for den enkelt patient, som klinikkens personaleudviser er altafgørende i et uforudsigeligt sygdomsforløb. Det betyder noget, når Magdalene altid står til rådighed over for kredsforeningen med f.eks. inspirerende foredrag - og ikke mindst sin store erfaring og interesse inden for psoriasisområdet.

Sæsonens arrangementer er udbudt til hele regionen, og det vil vi fortsætte med, så naboerne også kan få glæde af de foredrag, som udbydes i Aarhus. Vi fortsætter samarbejdet på tværs af de midtjyske kredse og arbejder med at kunne udbyde større arrangementer, som vi tilrettelægger i fællesskab. I bestyrelsen håber vi at se de mange, der har fundet vej til arrangementerne til kredsens Generalforsamling.

”Årets fregne” tildeles Hudklinikken Havnegade 2 Esbjerg.

Få indflydelse på din forening 15-02-2016, kl. 19.00, på Marselisborg Centret, bygning 8, indkørsel fra P.P. Ørumsgade, Aarhus Var sæsonens foredrag spændende nok, har du ønsker om andre foredrag? Er der andre aktiviteter, du kunne tænke dig? Kom til generalforsamlingen og få indflydelse på både kredsens og landsforeningens arbejde, og sig til hvis du har lyst til at gøre en indsats i foreningsarbejdet. Der er også plads og udfordringer til dig.

SYDØSTJYLLANDS KREDSEN:

På bestyrelsens vegne Anette Jensen

På bestyrelsens vegne Henning Emil Hein

Formand: Lisa Fürstenberg, Telefon 61 43 74 26 Mail: lfu@psoriasis.dk, www.psoriasis.dk/kredsnyt/sydostjylland Kære Medlemmer! Godt nytår til jer alle. Vi har sagt farvel til 2015 og taget hul på et nyt år med nye muligheder. I 2015 fik vi mulighed for at dele et kontor med andre patientforeninger i det nye Sundhedscenter i Kolding. Vi fortsætter i 2016 med at bemande kontoret den 1. torsdag.

| HUD&HELSE NR. 1 - 2016 | SIDE 33 |

>>


P. G. Administration A/S Vimmelskaftet 41 A, 3. sal 1161 København K Tlf. 33 33 03 22

)PQUSVQ ,JSLFCZ t )BEFSTMFW 5MG t XXX BOFUUFTIKFNNFTJEF DPN

A/S SĂŚby Fiske-Industri (ZMEFOEBMTWFK t 4Â?CZ A/S SĂŚby Fiske-Industri

| SI DE 3 4 | H U D &H ELSE N R. 1 - 2016 |

Tlf. 98 46 10 66 www.saeby.com


kredsnyt

Mød os på vores patientkontor i Kolding

Generalforsamling 09-02-2016 kl. 19.00 Dannevirke, Sdr. Boulevard Odense Generalforsamlingen afholdes i følge vedtægter, indkommende forslag skal være kredsformanden i hænde senest 02-02-2016. Efter generalforsamlingen vil der være oplæg ved cremefirma. Kom og vær med - og få nogle gode produkter med hjem.

Vores samarbejde i Region Syddanmark er blevet styrket med faste regionsmøder, som vi afholder i omtalte Sundhedscenter. Vi har i november afholdt et regionsarrangement, hvor vi besøgte TV Syd i Kolding. Det var en rigtig hyggelig aften, hvor vi fik en god indsigt i driften af en TV station, og et kig bag kulissen. Det var veltilrettelagt og vi siger tak til alle jer, der havde lyst til at deltage.

Vi har to lamper til salg. Ønsker I mere information kontakt kredsformanden.

04-02-2015 kl. 15.00-17.00, Sundhedscentret, Kolding Sygehus Vi fortsætter med at holde åbent på patientkontoret i Sundhedscenteret i Kolding fortsætter uændret. Vi på pletten den første torsdag i måneden fra kl. 15.00-17.00. Adressen er Skovvangen 2 A, Kolding - ved siden af sygehuset.

I 2016 har vi flere arrangementer i støbeskeen, så det er med at følge med på hjemmesiden og her i bladet. Men allerførst bliver I inviteret til kredsens generalforsamling, som vi afholder på EUC i Fredericia. Det bliver slået op på hjemmesiden, og endvidere bliver invitationen sendt til alle jer, der har meddelt os jeres emailadresse. På bestyrelsens vegne Lisa Fürstenberg

Vi er stadig meget interesseret i at modtage jeres mailadresse, skriv til kredsformanden for yderligere information. På bestyrelsens vegne Gitte Stærk

REGION SJÆLLAND STORSTRØMS KREDSEN: Kontaktperson: Landskontoret, Telefon 36 75 54 00 Mail: LK@psoriasis.dk

SØNDERJYLLANDS KREDSEN: Formand: Erik Berg, Telefon 23 27 97 21 Mail: ebe@psoriasis.dk, www.psoriasis.dk/kredsnyt/sonderjylland

Generalforsamling 23.02-2016 kl. 18.00, Røde Kro, Rødekro Vi starter med spisning og efter en kort Generalforsamling får vi et foredrag om det sidste nye inden for biosimilær medicin - og hvordan det står til med forskning i det hele taget. Alt er gratis denne aften. Tilmelding til Erik Berg senest 18.02.2016 på telefon 23 27 97 21 eller på mail ebe@psoriasis.dk.

På bestyrelsens vegne Erik Berg

FYNS KREDSEN: Formand: Gitte Stærk, Telefon 25 88 35 10 Mail: gst@psoriasis.dk, www.psoriasis.dk/kredsnyt/fyn Kære Medlemmer! Vi har den 8. december afholdt julebanko. Det var dejligt med så mange medlemmer, der var mødt frem, de fik stort set alle sammen noget med hjem. Tak for en dejlig aften.

ROSKILDE-KØGE KREDSEN: Kontaktperson: Landskontoret, Telefon 36 75 54 00 Mail: LK@psoriasis.dk

VESTSJÆLLANDS KREDSEN: Formand: Eli Glückstadt, Telefon 20 92 23 47 Mail: egl@psoriasis.dk, www.psoriasis.dk/kredsnyt/vestsjaelland Kære Medlemmer! Den 24. februar afholdes der Generalforsamling i Vest Sjælland kreds. Indbydelse følger. I maj påtænker vi at afholde et arrangement for Region Sjælland. Indbydelse følger. Vi har på det seneste desværre været nødsaget til at aflyse vores arrangementer pga. manglende tilmelding, opfordrer vi hermed hele Region Sjælland til at komme med input til ønskelige arrangementer.

| HUD&HELSE NR. 1 - 2016 | SIDE 35 |

>>kredsnyt

Hvis der er medlemmer i Roskilde-Køge og Storstrøm Kredsen, som vil være forbindelsesled til Kreds Vest Sjælland så kontakt venligst landskontoret eller formand Eli Glückstadt. På bestyrelsens vegne Dorthe Kirk

Vi sætter meget stor pris på dig, som er medlem her i kredsen. Derfor vil vi gerne have lov til at informere dig om arrangementer via e-mail. Skriv til Erik Snerling på esn@psoriasis.dk; ”Ja tak, jeg vil gerne modtage nyhedsbrev om arrangementer og nyt fra kredsen”. Vi glæder os til at møde dig! På bestyrelsens vegne Sten Svensson

REGION HOVEDSTADEN BORNHOLMS KREDSEN:

STORKØBENHAVNS KREDSEN:

Formand: Anette H. Pedersen, Telefon 56 95 04 10

Formand Sie Ahrensberg, Telefon 50 91 80 00

Mail: ahp@psoriasis.dk, www.psoriasis.dk/kredsnyt/bornholm

Mail: sah@psoriasis.dk, www.psoriasis.dk/kredsnyt/storkobenhavn

Lørdag, den 28. november kl. 16.00 mødtes vi 26 forventningsfulde personer ved Rønne Theater, hvor vi skulle ind og se KLAK’s opførelse af “Folk og Røver i Kardemomme by”. Det var en fornøjelig forestilling med masser af sange. Derefter tog vi på Buffalo Steakhouse, hvor vi nød en dejlig julebuffet med alt, hvad der hører julen til. Kl. ca. 21.30 var der almindeligt opbrud, så det blev alt i alt en fornøjelig og hyggelig eftermiddag/aften. På berstyrelsens vegne Karen Inger Jensen.

FREDERIKSBORG KREDSEN: Formand: Sten Svensson, Telefon 20 91 49 00 Mail: ssv@psoriasis.dk, www.psoriasis.dk/kredsnyt/frederiksborg

Generalforsamling 09-03-2016 kl. 18.30 Lynge Kro, Højrisvej 22, 3540 Lynge Generalforsamlingen er det ultimative netværksmøde – her bliver plads til både det formelle og det uformelle. Og naturligvis bliver der plads til at udveksle erfaringer. Vi ønsker at du mellem møderne også får inspiration fra netværket som helhed. Derfor vil vi gerne inspirere ved at formidle tanker, spørgsmål og ideer i et nyhedsbrev.

Kære Medlemmer! Vi håber at I alle er kommet godt ind i det nye år. Kredsen starter som vanligt med den årlige Generalforsamling. Generalforsamling 16-02-2016 kl. Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4-8, Valby Vi starter med noget mad på ”Mæt café” kl. 17.30. Caféen ligger i stue-etagen i Kulturhuset. Generalforsamlingen starter ca. kl. 19.00. Dagsorden lyder som følger: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Årsregnskab 4. Evt. indkomne forslag 5. Valg af bestyrelse 6. Eventuelt For at aftale med Caféen, hvor mange vi bliver til spisning, beder vi om at I tilmelding jer på Kredsens telefon 60 89 06 42 eller på mail sah@psoriasis.dk. Det er bestyrelsens håb, at der bliver et godt fremmøde.

På bestyrelsens vegne Sie Ahrensberg

Telefonrådgivningen I kan træffe de to eksperter på telefonen hver torsdag mellem 16.30-18.30. Lisa H. Lausen træffes på telefon 27 64 94 00 eller lhl@psoriasis.dk og Mogens Haulund Andersen på telefon 36 38 85 97 eller på man@psoriasis.dk.

| HUD&HELSE NR. 1 - 2016 | SIDE 37 |


e l e d r o f s m e Medl

e. erne, nævnt på denne sid ma fir s ho r be kø du is hv oreningen kan du få rabat, Som medlem af Psoriasisf Læs mere om produkterne på www.psoriasis.dk/medlemsfordele Bemærk – foreningen formidler kun kontakten - firmaerne selv står inde for produkterne.

ENERGI NORD

BYLYKKE

COSMOS CO

Du kan støtte foreningen, hver gang du tænder for kontakten. Energi Nord giver foreningen 2 øre pr. kilowatttime strøm, du bruger.

”By Lykke” skin creme er et raw produkt, og yderst børnevenlig. Du får 20 % rabat, fri leverring ved køb af minimum 4 tuber.

Cosmos Co er naturlige kosmetik produkter med ren argan olie. Du får f.eks. optil 30% på alle køb over kr. 500,- + gratis fragt på alle ordre over kr. 300,-.

PHILIPS BLUECONTROL* er bærbart medicinsk udstyr, der gør brug af UV-frit, blåt LED-lys. Du får 20 % rabat på produktet.

RUEHE HEALTHCARE Sorion Cremeberlindo-1 har en neutral pHværdi. Du får 20 % rabat.

RAVSLIBEREN Ravsliberen producerer egen salve, der består af ravpulver, hvid vaseline og bivoks. Du får 10%

OPHOLD HELE ÅRET PÅ ”DANSK” JUNGLEPENSIONAT I DET ORIGINALE OG SOLRIGE NORD THAILAND Vi tilbyder 25% rabat på ophold på junglepensionatet fra april til december til foreningens medlemmer.

ALOEVERA DANMARK

SERVILUX Lysterapi i både UVA, UVB og kombineret drift. Du får 10 % rabat på alle nye apparater til hjemmepleje. Ønsker du at leje udstyr til hjemmepleje tilbyder vi 5% rabat på alle apparater.

Aloe Vera har 160 forskellige produkter at vælge imellem. Du får 10 % rabat på alle produkter.

CHLEOPATRA Naturlig kosmetisk hud og hårplejeserie. Du får 20 % rabat på kæmpenatlysolie og hjulkroneolie.

KINGBO.DK

ELENAS

En mild shampoo med sine urter virker beroligende. Du 10 % rabat på shampooen.

Elenas fører flere unikke serier inden for hudpleje. Du får 20%.

CANNADERM

LÆSØ SALTKUR

BIDRO

Læsø Saltkur tilbyder en dagsbillet til kr. 200,-, som giver adgang hele dagen til alle centerets faciliteter bl.a. saltbad m.m. og helsebar.

Hud- og hårprodukter – til hele familien. Med Pileekstrakt & Gele Royal til sart, følsom, tør og irriteret problemhud eller hårbund. Du får 20 % og fri fragt.

Hudplejeserie baseret på frø fra hampplanten. Du får 20 % rabat.

KARTALIN SALVE KARTALIN salve er et hormonfrit præparat. Du får 10 % rabat.

| SI DE 3 8 | H U D &H ELSE N R. 1 - 2016 |

LÆSØ FERIESERVICE OG SOMMERHUSUDLEJNING

TEAM LÆSØ

I forbindelse med Kurophold på Læsø Saltkur gives, der 10 % rabat på leje af sommerhus ved min. tre ugers ophold.

Team Læsø giver dig 5% rabat på leje af sommerhuse på Læsø. Ved min. fire ugers leje gives der 10% i rabat.


Danmarks eneste Klimabehandlingssted På Læsø Kur, har vi mere end 10 års erfaring med psoriasisbehandling og en gennemsnitlig PASI forbedring på 90 % efter 4 uger. Vores behandling er baseret på naturlige saltvandsbade kombineret med lysbehandling og indsmøringer. Man henvises til et ophold via sin hudlæge - et klimaophold sidestilles med et hospitalsophold, hvilket betyder at det er uden omkostninger for dig som psoriasispatient.

Et henvist ophold indeholder:

old der oph Vi tilby dt året run

6 1$"./ &+!),$".&+$ & "$"+ )"')&$%"! *"! *1)&$%"! #,. 0 *"! .&+$" -9.8."+!" 1!"+ betaling) 6 $)&$" / )02 +!/ !" )4/ "% +!)&+$ ,$ &+!/*8.&+$". 6 ,.-)"'+&+$ 6 $)&$" (0&2&0"0". 5 *"! #,(1/ -9 (,/0 *,0&,+ ,$ -/4(&/( 0.&2/") 6 +!&2&!1") 1! . "'!")/" # (,/0 ,$ *,0&,+/-) +".

Selvbetalt ophold Har man ikke mulighed for at blive henvist til et ophold, er der mulighed for at komme som selvbetaler. Pris kr. 3.700 kr. pr. uge. Antal af uger er valgfrit, men det anbefales at tage flere sammenhængende uger for optimal effekt.

Et selvbetalt ophold indeholder: 6 +!),$".&+$ & "$"+ )"')&$%"! *"! *1)&$%"! #,. 0 *"! .&+$" -9.8."+!" 1!"+ "(/0. betaling). 6 $)&$" !" ,$ &+!/*8.&+$". *"! *1)&$%"! #,. 0 0&)(8 " )4/ "% +!)&+$ 6 .& !")0 $")/" & !" ! $)&$" (0&2&0"0".

Tør og irriteret hud? - Læsø salt på tube Restlagen fra Læsø Salt danner basis for vores hudplejeserie. Den høje saltkoncentration og de naturlige mineraler har en gavnlig effekt på tør og skællet problemhud. Uden brug af parabener og parfume.

Produkterne sælges i Matas, helsekostforretninger og selvfølgelig på Læsø.

Besøg vores hjemmeside: www.laesoe-saltcare.dk Laesoe-Saltcare ApS tlf. + 45 9849 9820 Postboks 30 DK-9940 Læsø ls@laesoe-saltcare.dk