Page 1

25/06/09

Secret. d’Acció Electoral Secret. Política Municipal

1


2


3


4


5


Número de llocs de treball del fons (Comunitat Valenciana) 

A dia de hui l’increment de llocs de treball és del 45,9 %. 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0

28.026 PREVISTOS

40.893

PREVISTOS REALS

REALS

6


Número de llocs de treball del fons (Alacant) 

L’increment de llocs de treball és del 45,5 %. 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000

10.740

15.622

PREVISTOS REALS

2.000 0

PREVISTOS

REALS

7


Número de llocs de treball del fons (Castelló) 

L’increment de llocs de treball és del 45,8 %. 5.000 4.000 3.000 2.000

4.861 3.333

PREVISTOS REALS

1.000 0

PREVISTOS

REALS

8


Número de llocs de treball del fons (València) 

L’increment de llocs de treball és del 46,3 %. 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0

13.953 PREVISTOS

20.410

PREVISTOS REALS

REALS

9


Tipus de lloc de treball creat (Comunitat) 

Els llocs de treball de nova creació suposen el 46,1 % del total dels generats. 23.000 22.000 21.000 NOUS INTEGRATS

20.000 19.000 18.000 17.000

18.843 NOUS

22.050 INTEGRATS

10


Tipus de lloc de treball creat (Alacant) 

Els llocs de treball de nova creació suposen el 42,3 % del total dels generats. 10.000 8.000 6.000

NOUS INTEGRATS

4.000 2.000 0

6.609 NOUS

9.013 INTEGRATS

11


Tipus de lloc de treball creat (Castelló) 

Els llocs de treball de nova creació suposen el 40,6 % del total dels generats. 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0

1.974 NOUS

2.887

NOUS INTEGRATS

INTEGRATS

12


Tipus de lloc de treball creat (València) 

Els llocs de treball de nova creació suposen el 50,3 % del total dels generats. 10.260 10.240 10.220 10.200 10.180 10.160 10.140 10.120 10.100 10.080

NOUS INTEGRATS

10.260 10.150 NOUS

INTEGRATS

13

Plan E en la Comunidad Valenciana  

Fondo Estatal de Inversión Local