Page 1

Programa electoral per a les eleccions municipals del 22 de maig de 2011 PSOE des Mercadal i Fornells www.psoeesmercadal.es

1


COMPROMISOS DEL PSOE DES MERCADAL I FORNELLS El nostre compromís amb el municipi és un compromís ferm, seriós i decidit. Un compromís que vol millorar el benestar dels nostres conciutadans i que vol ser receptiu amb les demandes de tots els sectors i col·lectius que viuen, treballen i participen de la nostra societat per tal de fer-ne un espai de trobada millor. És per això que el nostre vol ser un govern obert que gestioni bones idees, venguin d’on venguin, receptiu amb els emprenedors, receptiu amb els innovadors i comprensiu amb tots aquells que s’esforcen dia a dia. La nostra aportació a aquesta societat millor: l’esforç personal, una bona gestió, la proximitat a la gent i el compromís de millorar el municipi. El nostre compromís es resumeix en tres pilars bàsics que sustenten el contracte que volem signar amb la societat mercadalenca. El nostre compromís gira entorn tres temes transversals que faran de la nostra acció de govern una política social i de justícia. Aquests tres pilars són: les persones, l’economia i el territori.

“Aprofitarem el nostre territori per dinamitzar l’economia local i així incrementar el benestar de les persones”

2


ELS NOSTRES 13 COMPROMISOS BÀSICS 1. Atenció a les persones, especialment la gent major, fillets, discapacitats, persones depenents, famílies, nouvinguts i aturats. Entre d’altres actuacions, subvencionarem part del cost dels llibres de text a primària, incrementarem l’ajuda a les APIMAS, millorarem el geriàtric municipal, lluitarem fins poder comptar amb un metge les 24 hores. 2. Instarem a la construcció urgent d’habitatges de protecció oficial (VPO) a Fornells. Construirem un centre de dia as Mercadal al solar annex al geriàtric i un altre centre adequat i adaptat a Fornells. 3. Impulsarem la construcció urgent d’una nova escola pública as Mercadal de 3 a 16 anys. i es fomentarà l’assistència voluntària dels alumnes al col·legi de Fornells. 4. Es crearà un ens desconcentrat per a Fornells, donant especial rellevància a la voluntat manifestada pels ciutadans d’aquest poble. Descentralitzarem algunes àrees de gestió i la batllia hi despatxarà periòdicament. 5. Es remodelarà progressivament la zona esportiva des Mercadal, amb un nou local social a la zona del camp de futbol, un nou espai de piscines cobertes amb zona d’aigües, fitnes, saunes i pistes de tenis. Es millorarà la zona esportiva de Fornells, amb un nou gimnàs i una multipista esportiva. 6. Potenciarem les activitats culturals, socials i turístiques des Mercadal i Fornells, dissenyarem un Pla de Dinamització Comercial i Turístic per al municipi, organitzant fires, congressos, convencions, esdeveniments nàutics i esportius de rellevància. 7. Donarem suport a un “Centre de referència marina i de la costa nord” a Fornells, com element desestacionalitzador i dinamitzador. Adequarem Ca N’Angel com a centre d’exposicions, d’audiovisuals i de noves tecnologies as Mercadal. 8. Es prioritzaran els criteris sostenibles i mediambientals, s’executarà un pla d’estalvi i eficiència energètica, potenciant l’ús de la xarxa de transport públic, es reduiran els costos en consum elèctric i s’eliminaran progressivament les fuites d’aigua a la xarxa. 9. S’aprovarà un nou PGOU, que adaptarà la normativa al PTI, preveurà noves zones escolars i esportives, noves vivendes de preu taxat, nous equipaments públics i més zones verdes de lleure. 10. Impulsarem la creació d’un carril bici entre Es Mercadal i Fornells i es prioritzarà la zona d’activitats molestes a Fornells. 11. Construirem una nova escola de música, amb aules adequades també per les activitats musicals dels jubilats 12. Anualment es duran a terme inversions i millores a totes les zones turístiques, mitjançant convenis amb els veïns. Prioritzarem la dotació de serveis a Macaret i Punta Grossa. S’’executarà la 3ª fase d’obres a Son Parc i instarem l’urgent construcció de la depuradora d’ Addaia. 13. S’ajustarà la fiscalitat municipal, reduint amb moderació el coeficient del impost de bens immobles (IBI), fent front a les inversions mitjançant aportacions d’altres administracions, deute responsable i fent ús del patrimoni municipal. 3


Eix 1: les PERSONES i el seu benestar: SERVEIS SOCIALS I SALUT •

Potenciarem el servei d’ajuda a domicili per a la gent major als nuclis tradicionals i les zones turístiques adaptant-nos a la demanda existent, de manera que cap persona amb problemes quedi desatesa, fins i tot els caps de setmana..

Instarem a que la Unitat Sanitària des Mercadal ofereixi el servei de metge les 24 hores.

Construirem un nou Centre de Dia as Mercadal, al carrer verge del Toro, al costat dels jardins Mestre Calmés, i un centre d’atenció per a persones dependents a Fornells.

Executarem un pla d’eliminació de barreres arquitectòniques a edificis públics, equipaments, via pública i platges.

Assumirem una nova responsabilitat. La regidoría d’Immigració, que prepararà un Pla integral per canalitzar i solucionar els problemes dels nou vinguts residents al municipi.

Instal·larem un parc per a gent major a Fornells, ho farem a l’entrada de la població a la zona de les pistes de petanca.

Donarem suport al Fons Menorquí de Cooperació i incrementarem les subvencions a les entitats de caire social.

Millorarem les instal·lacions al geriàtric des Mercadal, entre d’altres actuacions executarem l’ampliació de la cuina i la climatització.

Participarem activament en el consell social municipal treballant per la cohesió social, essent especialment sensibles amb les persones amb risc d’exclusió social.

Es prioritzarà el benestar de la ciutadania, ajustant la fiscalitat municipal, fent especial ús de les aportacions d’altres administracions així com del patrimoni municipal, apostant per un deute responsable fins arribar a una menor fiscalitat tot baixant amb moderació el coeficient de l’impost de bens immobles (IBI)

EDUCACIÓ I FORMACIÓ •

Insistirem a la urgent construcció d’una nova escola pública as Mercadal de primària ampliada a ESO (3-16 anys) en la primera fase i al batxiller (3-18 anys) en una segona fase.

Aportarem urgentment sol adequat per la nova escola pública.

Adequarem l’escola actual, mentre no es disposi de la nova escola, facilitant la tasca docent dels professors i el benestar dels alumnes.

Subvencionarem a les APIMAS amb part del cost dels llibres de text a primària, fomentant el préstec de llibres.

Millorarem les aportacions a les APIMAS des Mercadal i Fornells, per abaratir costos als pares.

Donarem suport al bon funcionament de les escoles d’adults.

Reforçarem el suport municipal a la Banda i l’escola de música municipal, especialment als pares i professors, cercant també la complicitat d’altres administracions. 4


Construirem una nova escola de música, amb aules adequades per a una oferta millor, aducació d’espais que també podran ser emprats per activitats musicals dels jubilats.

Participarem activament en el consell escolar municipal, prioritzant una millor educació i més participació de tots en l’educació dels nostres fills. Prioritzarem qualsevol projecte educatiu que fomenti el que l’alumne d’avui sigui un bon ciutadà el dia de demà.

Es fomentarà l’alfabetització digital de tots els ciutadans.

Potenciarem l’escola de pares i mares com un espai de reflexió i ajuda per a la formació dels fills.

Col·laborarem activament amb l’escola i APIMAS per tal de trobar persones qualificades que donin suport extraescolar als alumnes amb dificultats.

Instarem a canviar urgentment la balustrada del pati sud de l’escola pública.

Promourem tallers i cursos de formació contínuada i ocupacional, prioritzant la formació becada de les persones en atur i ho farem als espais adequats que ja te l’ajuntament.

CULTURA •

Donarem suport a la contractació d’una gerència per la coordinació de les activitats culturals des Mercadal i Fornells.

Fomentarem el treball en equip, adequarem l’Antiga Unitat Sanitària amb espais adequats per a les diverses entitats, clubs, associacions, grups com el de teatre i altre.

Treballarem, per ser referent cultural de l’Illa, amb activitats especifiques per a diferents edats i col·lectius.

Es reformarà l’edifici de Ca n’Àngel com a espai polivalent, d’exposicions, d’audiovisuals i centre referent de l’aplicació de les noves tecnologies.

Organitzarem i acordarem activitats culturals en temporada mitja, d’acord amb els hotels del municipi on hi pernocten persones de l’Inserso.

S’incrementarà l’oferta cultural al poble de Fornells, potenciant les visites a la Torre, a Cas Contramestre, el Castell de Sant Antoni, Església i altres punts d’interès com a centres de manualitats, d’art, d’artesania etc. Tot d’acord amb les entitats del poble.

Promourem un nova sala d’exposicions temporals al recinte firal des Mercadal.

Inclourem a la ruta cultural des Mercadal, una ruta etnològica a llocs del terme.

Dedicarem una atenció preferent a les activitats culturals destinades a la gent gran

Donarem suport a intercanvis culturals amb altres ciutats del mediterrani.

ESPORTS •

Instarem a la construcció en diverses fases d’una piscina coberta i climatitzada amb jacuzi, saunes i fitnes i pista de tenis as Mercadal.

Adequarem un espai per a un gimnàs i una multipista esportiva a Fornells.

Donarem suport a tots els clubs, entitats esportives dels pobles, futbol, bàsquet, tenis, petanca, caça, golf, ciclisme, nàutica, vela etc.

5


Fomentant l’esport de base reforçant el suport als clubs, continuant la tasca de formació de tècnics i esportistes a través dels diferents plans d’esdeveniments esportius singulars i organització de jornades formatives.

Potenciarem l’esport també com a eina per millorar la salut.

Dotarem la zona esportiva de futbol des Mercadal amb un nou local social, banys públics, bar i zona infantil.

Dotarem la zona esportiva de noves oficines per als coordinadors dels clubs de futbol i bàsquet des Mercadal.

Es potenciarà i s’adequarà el Club Hípic de Ses Ramones.

JOVENTUT •

Adequarem un espai d’oci familiar integral amb parc infantil per als fiets, pista d’skate per a joves i zona d’esbarjo per la gent major, al parc de ses usines des Mercadal

Mantindrem actius els centres de joventut des Mercadal i Fornells.

Fomentarem el voluntariat, l’esport i l’oci saludable, mitjançant un pla formatiu de joventut coordinat pel dinamitzador juvenil contractat per l’Ajuntament

Crearem un consell de joventut amb la participació activa dels joves per tal de poder executar un projecte de futur.

Es becaran algunes places de personal per estudiants als estius.

HABITATGE •

Donarem suport a la construcció urgent de VPO a Fornells i d’altres a preu taxat en el futur creixement.

Donarem suport a l’embelliment urbà, mitjançant ajudes per a la reforma d’habitatges a les zones ARI tan des Mercadal com de Fornells.

PER A UNA ADMINISTRACIÓ EFICIENT •

Crearem un ens descentralitzat a Fornells l’any 2011, amb competències delegades de determinades àrees que es pactaran amb la junta local creada.

Adaptarem les regidoríes per tal de coordinar actuacions en matèria de’immigració, comerç, turisme, indústria, formació, innovació i noves tecnologies.

S’agilitzarà l’administració municipal, mitjançant la posada en funcionament de l’administració telemàtica, “la carpeta ciutadana” tot emprant la xarxa i les noves tecnologies.

Agilitzarem l’aprovació de les llicencies urbanístiques.

Instal·larem wi-fi gratuït en diversos indrets públics de Fornells i Es Mercadal.

Instal·larem cartells informatius mitjançant QR Code, donant un plus d’informació per mitjà dels telèfons mòbils de darrera generació. 6


MEDI AMBIENT •

Recollirem els residus els 365 dies de l’any als nuclis tradicionals i netejarem setmanalment els contenidors de fems per evitar males olors.

Fomentarem l’estalvi energètic amb plans específics per a cada cas, tant a nivell particular com institucional i realitzant campanyes informatives.

Fomentarem la construcció i utilització de cisternes en noves construccions.

S’anirà implantant la tecnologia led a l’enllumenat públic i edificis municipals tot propiciant un estalvi del 80%.

Instarem a la millora i eliminació de fuites a la xarxa d’aigua potable municipal, millorant les instal·lacions, amb un nou dipòsit a Santa Margalida des Mercadal i noves canalitzacions d’aigua a les zones turístiques .

Mantindrem la separació per trams dels preus del consum d’aigua potable, tant als nuclis tradicionals com a les zones turístiques.

Millorarem progressivament la xarxa de clavegueram.

Incrementarem els punts de recollida selectiva, d’olis i progressivament de matèria orgànica als grans generadors i a també a les zones turístiques.

Promourem de manera paral·lela les campanyes d’educació ambiental dirigides als ciutadans, potenciant l’ús de les papereres, la utilització correcta dels contenidors de recollida selectiva dels fems i la neteja en general, etc.

Donarem continuïtat a la col·locació de jardineres de contenidors als nuclis tradicionals i a les zones turístiques.

Posarem en marxa la deixalleria des Mercadal i adequarem els horaris de la recollida porta a porta tant de poda com d’ estris a tots els nuclis del municipi.

Executarem un pla d’eficiència energètica, amb un compromís de reducció de CO2 a: edificis municipals, enllumenat públic, instal·lacions esportives i climatització, aplicant les tecnologies més modernes i eficients.

Donarem a conèixer a diversos col·lectius els productes de la terra, fomentant l’hort d’oci públic.

Donarem suport a l’Agenda Local 21 i a les seves accions prioritàries elegides pels ciutadans.

Potenciarem l’activitat d’observació d’aus a les zones humides del municipi.

Fomentarem els sistemes de regadiu de baix consum.

Impulsar en els comerços campanyes de substitució de les bosses de plàstic per les de paper o material biodegradable.

Dotarem a l’equip de govern amb una àrea d’Innovació i Noves tecnologies, per tal de fomentar les energies renovables, cotxe elèctric etc.

Es mantindran les platges urbanes amb tots els serveis, i es tindrà especial cura amb la neteja i el servei de socorrisme.

Impulsarem l’eliminació definitiva de la impulsió de claveguera de Ses Salines.

7


PER UN BON GOVERN •

Millorarem els carrers i espais públics, posant especial atenció als petits detalls, el manteniment, la neteja i la jardineria, creant una nova àrea per canalitzar les queixes ciutadanes.

Es continuarà progressivament amb la millora dels carrers, separativa de pluvials, el soterrament de telefonia, el canvi de l’antiga canalització d’aigua i altres millores tant as Mercadal com a Fornells.

Es posarà en marxa un pla de dotació de mobiliari urbà als nuclis tradicionals i turístics, especialment bancs, papereres i panells informatius.

Es mantindrà la zona de parquímetre regulat als carrers, a horaris i en el temps necessari.

Es dotarà dels mitjans i el personal necessari per una eficient vigilància policial del municipi, amb especial atenció a la temporada alta.

Es realitzarà un estudi de mobilitat as Mercadal i Fornells.

Es crearan bosses d’aparcaments a Fornells i as Mercadal.

Organitzarem campanyes i cursos d’educació canina e instal·larem nous pipicans as Mercadal i Fornells.

Es regularà amb una ordenança l’ocupació de la via pública i la publicitat, per donar una millor imatge dels pobles.

Incentivarem el paper, cada vegada més actiu, de les entitats i associacions que vertebren socialment el municipi, fomentant la seva participació en la presa de decisions per tal d’afavorir la seva coresponsabilitat en la gestió de determinades actuacions municipals prèviament consensuades per les dues parts.

8


EIX 2: ECONOMIA, element necessari pel desenvolupament de tothom PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL I TURÍSTICA DES MERCADAL I FORNELLS •

Es crearà una junta de turisme per tal de fomentar i promoure el turisme com a activitat econòmica principal del municipi ja sigui el de: Sol i Platja, de fires i congressos, cultural, nàutic, esportiu, de la salut, mediambiental o gastronòmic.

Es crearà una junta de comerç per tal de fomentar i promocionar el comerç local de la mar de les diverses associacions comercials del municipi.

Fomentarem el turisme sènior o de la tercera edat, per tal de desestacionalitzar la temporada turística.

Potenciarem la desestacionalització de Fornells en temporada mitja, mitjançant un Pla integral tot aprofitant la nàutica, el cicloturisme, les rutes culturals, les rutes de senderisme, l’observació d’aus i btt a crear a la zona nord del municipi.

Donarem suport a la creació d’un “centre de referència marina” a Fornells, un espai de visita obligada on s’han de posar en valor tots els elements d’interès mediambiental, cultural i turístic de la zona nord del municipi, la reserva marina, el fons marí, la flora i la fauna, les zones humides, les zones protegides, Lics, Zepa, Aneis, alzinars i les rutes de senderisme. Aquest centre ha d’estar comunicat amb l’Estació Nàutica de Fornells per tal de poder contractar qualsevol servei que oferti, tal com hotel, btt, observació d’aus, vela, surf, kajac, submarinisme, senderisme, etc...

Es dissenyarà una ruta verda as Mercadal, que connectarà peatonalment i amb bicicleta l’eixampla i centre del poble amb la zona esportiva i educativa, així com altres rutes alternatives que enllacin amb el carril bici des Mercadal a Fornells.

Fomentarem l’activitat artesana al municipi i la seva promoció, organitzant tallers i mostres d’artesania.

Es millorarà l’accés peatonal a la Plaça de La Palma i Salgaret de Fornells,

CONSOLIDAR LA CENTRALITAT DE L’ILLA •

Crearem la ruta del viatger as Mercadal, amb especial referència a unir peatonalment: el recinte firal, centre de convencions, sales d’exposicions permanents, centre artesanal, museu d’artesania, sala multifuncional, ca n’Àngel, sa ferreria den Carretero, es molí de sa tramuntana, l’aljub, l’església i altres elements etnològics que afegirem a l’oferta actual amb un punt comú de connexió “el punt de referència turística des Mercadal”.

Consolidarem l’activitat firal i organitzarem esdeveniments esportius i nàutics de referència especialment a Fornells.

Fomentarem l’activitat firal i de congressos al municipi.

9


TRANSPORT PÚBLIC •

Donam suport i prioritat a un augment de les freqüències i trajectes de transports públic, com a element vertebrador del Municipi, especialment entre Es Mercadal, Fornells i les Zones Turístiques.

Promourem una millor parada de Bus a Es Mercadal, amb tots els serveis.

INDUSTRIA I ENERGIA •

Iniciarem la segona fase del polígon industrial des Mercadal, i promourem la zona d’activitats molestes a Fornells.

Planejarem i entrarem a formar part del “Pacte de bat-les”, amb el compromís de reduir l’emissió de CO2 a l’atmosfera.

COMERÇ •

Dissenyarem un pla de comerç, per tal de potenciar el petit comerç a dins dels nuclis tradicionals i turístics del municipi.

Des de l’Ajuntament hem de continuar amb un fort impuls a la celebració dels mercats artesanals d’estiu com a elements d’atracció i promoció turística que beneficien directament el teixit comercial des Mercadal i Fornells.

Organitzarem esdeveniments de tots tipus per tal de dinamitzar el comerç local.

Incrementar i millorar la senyalització dels aparcaments existents tant as Mercadal com a Fornells, facilitant l’accés als mateixos.

10


Eix 3: TERRITORI, actiu a preservar i font de riquesa DISSENYA I EXECUTAR UN NOU PLA GENERAL DEL MUNICIPI •

Executarem el NOU PLA GENERAL, apostant per un creixement responsable i sostenible per els propers 15 anys, nous equipaments, escoles, institut, aparcaments, zones verdes. Tot sense perdre la identitat de cadascun dels pobles, respectant les característiques arquitectòniques dels cascs antics i de les zones turístiques, amb un estudi urbanístic seriós i complert que prioritzi l’harmonia i sobretot al ciutadà.

Donarem suport a l’adquisició d’una gran zona verda aprop del nucli des Mercadal.

Dedicarem el 35% del nou sou urbà per vivenda de preu taxat.

Impulsarem el “Pla director” per el Port de Fornells. De comú acord amb les entitats de Fornells. Potenciant el passeig marítim com a zona turística i comercial, ordenant els punts de fondeig, consolidant les instal·lacions del Club Nàutic de Fornells a Ses Salines, ordenant i desenvolupant les instal·lacions de les escoles de vela, traslladant el sortidor de combustible a un lloc menys impactant.

Adaptarem la normativa urbanística als nous criteris del codi tècnic i al PTI.

Juntament amb el Consell Insular Instarem l’aprovació dels projectes urbanístics que marca el PTI, prioritzat sempre la qualitat per damunt de la quantitat, tot amb criteris sostenibles com es el cas del For-4 o For-2 de Fornells, Punta Grossa II, Macaret, Son Parc i Platges de Fornells.

Impulsarem el “Pla Insular de la Costa”, regulant i permetent un creixement sostenible segons les necessitats..

Construirem un nou aparcament per al menys 85 cotxes al carrer de Tramuntana des Mercadal i per al menys 150 cotxes a Fornells.

Instarem al Consell Insular a la construcció d’un carril bici que uneixi Fornells i Es Mercadal amb la ruta verda des Mercadal.

Adequarem i donarem un ús de comú acord amb la petició ciutadana sobre l’antic escorxador de Fornells.

SUPORT AL SECTOR PRIMARI •

Donarem suport i vetllarem per la millora del paviment, desbrosses etc... dels camins rurals del nostre municipi.

Instarem el Consell Insular de Menorca a que s’executi las segona fase de l’adequació del camí dels Martinells i el de Tramuntana des Mercadal.

Periòdicament es recolliran els plàstics i estris als llocs del terme

Subvencionarem l’accés a la xarxa d’Internet als llocs del terme

Donarem suport a la promoció i divulgació dels productes de la terra, especialment els que produeixen els llocs establerts al nostre municipi.

Dotarem d’aigua potable als pagesos de la zona de Binillubet i voltants del Toro

11


ZONES TURÍSTIQUES. Davant la problemàtica i les necessitats de les zones turístiques, la peculiaritat de cadascuna d’elles i la cada dia mes necessària ampliació de serveis i millores per els seus veïns, es fa necessari explicar les actuacions previstes per el PSOE amb mes detall en el seu programa electoral: •

Millorarem la seguretat ciutadana, creant un servei exclusiu de vigilància per les zones turístiques especialment durant l’estiu.

Instarem a millorar el transport entre elles i els nuclis tradicionals des Mercadal, amb rutes transversals Arenal d’en Castell, Macaret, Addaia, Alaior i Fornells, Platges de Fornells, Es Mercadal i Es Migjorn, amb mes freqüències i trajectes.

Contractarem una brigada de neteja i un altre de manteniment per les Zones Turístiques.

Anualment es duran a terme inversions i millores a totes les zones turístiques, tot mitjançant convenis amb els veïns, es prioritzarà: dotar de serveis a Macaret, a Punta Grossa I, executar la 3ª fase d’obres a Son Parc i la millora de Platges de Fornells. S’instarà l’urgent construcció de la eddar d’ Addaia.

Platges de Fornells •

Millorarem els serveis e instal·lacions del nucli, clavegueram, la xarxa d’aigua potable, canviant progressivament les canonades de PVC per polietilè i aïllant la xarxa.

Adequarem les voravies de la zona turística, amb un pla de eliminació de barreres arquitectòniques..

Acabarem el pla d’embelliment amb jardineres per als contenidors de fems de la urbanització.

Organitzarem els serveis de manteniment de la urbanització que ja està recepcionada, entre l’Associació de veïns de Platges de Fornells i l’Ajuntament.

Potenciarem la recollida selectiva de residus a la zona, especialment la matèria orgànica i olis.

Netejarem amb garnadora mecànica periòdicament la zona turística i marcarem un calendari per la neteja manual.

Construirem urgentment el carril bici entre Ses Salines i la rotonda de l’Olivera.

Es canviaran totes les lluminàries viaries de Platges de Fornells per unes de tecnologia led, i baix consum.

Instal·larem divers mobiliari urbà a la zona turística.

Fomentarem l’accés a les noves tecnologies i en especial a la telefonia IP i a la xarxa d’Internet.

Millorarem la cobertura de telefonia mòbil a la zona..

Continuarem amb els convenis d’actuacions anuals, entre l’Ajuntament i l’Associació de veïns, i ens comprometem a visità periòdicament la zona per part de l’alcaldia i la regidoria de zones turístiques. 12


Binidonairet i Ses Sabines de Cala Tirant •

Continuarem amb els convenis d’actuacions anuals, entre l’Ajuntament i l’Associació de veïns, i ens comprometem a visità periòdicament la zona per part de l’alcaldia i la regidoria de zones turístiques.

Donarem suport amb el manteniment extraordinari a la zona turística.

Donarem suport a l’Arreglo del camí d’accés a la zona turística periòdicament.

Fomentarem l’accés a les noves tecnologies i en especial a la telefonia IP i a la xarxa d’Internet.

Instarem a l’administració competent que adquireixi el camí d’accés i arregli el problema d’inundació existent.

Ses Salines •

Instal·larem un Parc Infantil i mobiliari urbà a la zona.

Acabarem el pla d’embelliment amb jardineres per als contenidors de fems de la urbanització.

Millorarem la neteja i la jardineria de la zona.

Fomentarem l’accés a les noves tecnologies i en especial a la telefonia IP i a la xarxa d’Internet.

Adequarem un nou aparcament proper a la zona turística.

Sa Roca •

Continuarem amb els convenis d’actuacions anuals, entre l’Ajuntament i l’Associació de veïns, i visitarem periòdicament la zona per part de l’alcaldia i la regidoria de zones turístiques.

Adequarem i mantindrem els camins rurals d’accés.

Donarem suport a un pla d’emergència contra els incendis de comú acord amb els veïns de la zona, instal·lant dues boques d’aigua contra incendis.

Son Parc •

Acabarem d’executar el pla de millores a la zona turística amb les 3 fases amb un cost conveniat de 2.750.000 euros, canvi de totes les llumeneres de la urbanització per unes de major eficiència energètica i baix contaminació lumínica, cablejats i quadros elèctrics i instal·lació d’una xarxa de telefonia fixa, i altres millores segons projecte.

Instal·larem parcs infantils i mobiliari urbà a la zona turística.

Netejarem amb garnadora mecànica cada 3 setmanes.

Començarem amb un Pla d’embelliment utilitzant jardineres per als contenidors de fems de la urbanització.

Adaptarem la Platja de Son Parc per a discapacitats, banys i accessos.

Fomentarem l’accés a les noves tecnologies i en especial a la telefonia IP i a la xarxa d’Internet a traves de la xarxa. 13


Conveniarem anualment actuacions, entre l’Ajuntament, l’Entitat de Conservació i l’Associació de comerciants de Son Parc, i ens comprometem a visita periòdicament la zona per part de l’alcaldia i la regidoria de zones turístiques.

Es canviaran totes les lluminàries viaries per unes de tecnologia led, i baix consum.

Addaia •

Fomentarem l’accés a les noves tecnologies i en especial a la telefonia IP i a la xarxa d’Internet a traves de la xarxa.

Conveniarem anualment actuacions, entre l’Ajuntament, l’Associació de veïns d’Addaia, i ens comprometem a visita periòdicament la zona per part de l’alcaldia i la regidoria de zones turístiques.

Promourem la millora del camí del litoral i els seus accessos

Es crearan rutes de senderisme des de Fornells fins Addaia, passant per totes les zones turístiques.

Periòdicament netejarem amb garnadora mecànica la zona turística.

Donarem suport a la construcció d’una passarel·la peatonal a Cala Moli, per tal permetrà el pas peatonal i protegir de les embarcacions al canyar.

Executarem les obres de soterrament de les canonades del subministra d’aigua potable amb alta a la zona turística.

Instarem al Consell Insular a la construcció d’una rotonda a la cruïlla d’entrada a la zona turística d’Addaia.

Es canviaran totes les lluminàries viaries per unes de tecnologia led, i baix consum, incrementant la lluminositat.

Coves Noves •

Fomentarem l’accés a les noves tecnologies i en especial a la telefonia IP i a la xarxa d’Internet a traves de la xarxa Wifi.

Conveniarem anualment actuacions, entre l’Ajuntament, l’Entitat de Conservació de Coves Noves, i compromís de visita periòdica a la zona per part de l’alcaldia i la regidoria de zones turístiques.

Netejarem periòdicament amb garnadora mecànica la zona turística.

Executarem les obres de soterrament de les canonades del subministra d’aigua potable amb alta a la zona turística.

Punta Grossa •

Fomentarem l’accés a les noves tecnologies i en especial a la telefonia IP i a la xarxa d’Internet a traves de la xarxa.

Conveniarem anualment actuacions, entre l’Ajuntament, i l’Assosiació de veïns, i ens comprometem a visità periòdicament la zona per part de l’alcaldia i la regidoria de zones turístiques.

Negociarem definitivament la recepció de la zona turística, amb les instal·lacions i serveis. 14


Netejarem periòdicament amb garnadora mecànica la zona turística.

Impulsarem la instal·lació del clavegueram a la zona turística.

Arenal d’en Castell •

Fomentarem l’accés a les noves tecnologies i en especial a la telefonia IP i a la xarxa d’Internet a traves de la xarxa Wifi.

Conveniarem anualment actuacions, entre l’Ajuntament, l’Entitat de Conservació de Castellosa, i ens comprometem a visità periòdicament la zona per part de l’alcaldia i la regidoria de zones turístiques.

Netejarem periòdicament amb garnadora mecànica la zona turística.

Adequarem un nou aparcament per a 80 cotxes a la zona.

Obrirem un procés de negociacions per la recepció definitiva de la mateixa, entre Ajuntament i promotor.

Instarem a la demarcació de costes a que adapti la platja per a discapacitats a la zona est de la platja, així com connectar la part posterior de la platja amb una passarel·la de llenya.

Macaret •

Fomentarem l’accés a les noves tecnologies i en especial les de la telefonia IP i a la xarxa d’Internet a traves de la xarxa.

Conveniarem anualment actuacions, entre l’Ajuntament, l’Associació de veïns de Macaret, i ens comprometem a visità periòdicament la zona per part de l’alcaldia i la regidoria de zones turístiques.

Netejarem periòdicament amb garnadora mecànica la zona turística.

Instal·larem un parc infantil a la zona verda de l’església i col·locarem mobiliari urbà a la zona turística.

Executarem un pla de millores a la zona turística, (projecte d’urbanització y dotació de serveis) consistent amb nou enllumenat, clavegueram, voravies, telefonia, asfalt, pluvials etc... tot conveniat amb el ministeri de medi ambient.

15

Programa electoral 22 de maig de 2011 PSOE des Mercadal i Fornells  
Programa electoral 22 de maig de 2011 PSOE des Mercadal i Fornells  

PERQUÈ GUANYIN ES MERCADAL i FORNELLS El nostre compromís amb el municipi és un compromís ferm, seriós i decidit. Un compromís que vol millo...

Advertisement