Page 8

FRA

Sikkerhedsfronten Sikkerhedsingeniør C. E. Lang Antal personskader pr. måned. Oversigten omfatter alle indgåede rapporter bortset fra tilfælde vedrørende ituslåede briller eller ødelagte proteser, hvor iøvrigt ingen personskade er sket.

Let....

13

9

15

13

lo

11

9

12

11

6

11

8

13

5

11

Middel.

o

o

o

2

o

2

o

1

2

3

1

1

o

1

o

Svær...

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

1

o

1

o

Død....

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

I månederne juni, juli og august 63 er forekommet en personskade for hver 95, 18o og 114 beskæftigede, hvilket svarer til, at henholdsvis l,o5 %, o,55 % og o,88 % af samtlige ansatte er kommet til skade. Heraf personskader med sygedage:

o

1

2

3

4 og flere

juni

2

1

1

-

9

juli

1

-

-

-

6

august

4

1

-

-

6 CEL.

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1963 - Nr. 4  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk A/S , nr. 4 - 1963

Staalbaandet - 1963 - Nr. 4  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk A/S , nr. 4 - 1963

Advertisement