Page 7

Som det fremgik af udsendelsen i fjernsynet, kom man ikke til et positivt resultat med forsøget i Sønderjylland, idet de til rådighed stående midler var for primitive. Fortsættelsen af forsøgene blev derfor henlagt til Varde Staalværk, hvor man har mulighed for at gå mere systematisk frem med indsats af fagfolk og instrumentering til overvågelse af processernes forløb. Varde Staalværk har været så venlig at give os følgende oplysninger om forsøgets hidtidige forløb:

Det første forsøg, der er udført med 2 ovne, nøjagtig som beskrevet i »Skalk«, er nu afsluttet. Ovnene var forsynet med temperaturmåleinstrumenter under forsøget. Resultatet blev nogle kilogram jern, dels i form af jernsvamp og dels som grovkrystallisk jern. Begge former lader sig smede, når blot temperaturen holdes tilstrækkelig høj. Jernets kemiske sammensætning er: Kulstof = 0,01 %, Silicium = 0,76 %, Mangan = 0,04 %, Fosfor = 0,67 %, Svovl = 0,03 %. En del af Si-indholdet stammer sansynligvis fra slaggeindeslutninger. Til sammenligning tjener, at SM-stål kan have følgende sammensætning: C = 0,15 %, Si = 0,30 %, Mn = 0,60 %, P = 0,02 %, S = 0,03 %. Der er planlagt endnu to forsøg. I det første håber man at opnå en højere temperatur i ovnene. Dette forsøg vil blive kørt med fuld instrumentering af ovnene. Inden det sidste forsøg forventer man at have indhøstet så megen erfaring, at man kan udføre processen på jernaldermanér uden anvendelse af instrumenter. På vedstående fotos ses ovnen på Varde Staalværk.

7

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1963 - Nr. 4  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk A/S , nr. 4 - 1963

Staalbaandet - 1963 - Nr. 4  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk A/S , nr. 4 - 1963

Advertisement