Page 30

Ib Andreasen, ing., overing. KN, 1. august.

Ingrid Ørting, hulkortmedhjælper, 1. august.

Joan Jørgensen Busk, ass., nybygn., 1. august.

Grete Schwennesen, elev, 8. august.

Dorit Truelsen Hansen, elev, 8. august.

Bente Larsen, elev, 8. august.

Elsi Wulff Jensen, ass., hulkortafd., 2. septbr.

Mogens Petersen, ass., salg, 1. oktober.

Niels H. Lindegaard, ass., tekn. dir., 1. novbr.

Thorkild Sylvest Hansen, ing., nybygn., 1. novbr.

Sv. E. Rye Jensen, tekn. tegn., profilv., 1. novbr.

K. E. Svenningsen, plv. driftsassistent, 1. juli.

E. Krist iansen, pladev., driftsassistent, 1. juli.

O. Schultz, profilværk, driftsassistent, 1. juli.

30

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1963 - Nr. 4  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk A/S , nr. 4 - 1963

Staalbaandet - 1963 - Nr. 4  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk A/S , nr. 4 - 1963

Advertisement