Page 27

Onsdag den 1. november 1961 mødtes 5 mand i den gamle tegnestue. 3 med hver sit horn, 1 med lilletromme og 1 uden horn (det fik han først til næste prøve). Noget tøvende kastede man sig ud i det første nummer: »Muss ich denn«, fik fingrene placeret nogenlunde rigtigt og trådte speederen i bund. - Da stilheden sænkede sig over lokalet efter denne kraftpræstation, så man ængsteligt på hinanden: Jo, - alle havde overlevet. Det blev begyndelsen til DDS’ blæserorkester. Man fortsatte stædigt hver kommende onsdag. Der kom skik på noderne, medlemstilgangen øgedes jævnt, og vor dygtige dirigent og instruktør Poul Schwennesen trådte til og satte snart sit præg på orkesterets spilleteknik. I dag, to år efter starten, tæller orkesteret 23 mand, og kvaliteten er hørlig forbedret. Det tager lang tid at oparbejde et godt orkester. Det er parolen: Samarbejde, øvelser og »om igen« indtil trivialitet. Men selv om vi kun er et amatørorkester, er målet hos os det

samme. Der arbejdes energisk på at højne orkesterets standard, så vi kan komme på højde med kollegerne i andre firmaorkestre. I den forløbne sæson har vi afholdt 12 koncerter, som var resultatet af 39 prøveaftener. Den kommende sæson ser vi hen til med særlig glæde, idet vi omsider har fået tag over hovedet. Orkesteret har venligst fået overladt det nordlige kælderrum i den nye folkebygning og skal nu i gang med at indrette sit kommende musiklokale der. Orkesterets nuværende medlemstal bringer os blandt de største tilsvarende orkestre i Danmark. Det er dyrt at opretholde et orkester af dette format. Men her råder også den gode samarbejdsvilje. Vi får et årligt tilskud fra DDS, og medlemmerne selv betaler et månedligt kontingent på 5 kr. Vi spiller hovedsagelig på egne instrumenter i dag, men håber engang at kunne stå frem med nye ensartede instrumenter indkøbt af orkesteret. Skulle vi i dag forsyne alle medlemmerne med nye instrumenter, ville det koste omkring 30.000 kr., vi har selv til dato investeret ca. 4000 kr.

27

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1963 - Nr. 4  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk A/S , nr. 4 - 1963

Staalbaandet - 1963 - Nr. 4  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk A/S , nr. 4 - 1963

Advertisement