Page 3

Direktørerne:

R E T 1962 er forløbet uden unormale driftsstop, og vi har kunnet notere en efter forholdene tilfredsstillende produktion, der har andraget:

Blokke………………… Plader…………………. Profiler og stangjern….

321.000 148.000 106.000

tons » »

Disse tal er udtryk for en anelse større produktion end året forud, når der tages hensyn til de produktionstab, strejken i 1961 forårsagede. I øvrigt gik året en del bedre, end det så ud til i foråret, hvor vi var bekymrede for, om produktionen kunne opretholdes. Ved at opdyrke en anden kundekreds inden for vore traditionelle områder og delvis udvide salget til helt nye markeder er det — som tallene viser — lykkedes at undgå en produktionsindskrænkning. Også økonomisk er det forløbne år trods stadigt faldende priser gået godt. Medvirkende hertil har været såvel det gode produktionsmæssige resultat — som bl. a. kan tilskrives, at vi har været selvforsynende med stålblokke — som at vi har været i stand til at indkøbe vore store mængder af vigtige råvarer til væsentligt billigere priser end året forud. Det vil sikkert være alle bekendt, at stålværker verden over arbejder under varierende grader af vanskeligheder både økonomisk og tonnagemæssigt. Ugunstigst ligger vel USA og England, hvor produktionen kun er 60-75 % af kapaciteten. Men også mange andre lande — både europæiske og oversøiske — har måttet nedsætte produktionen væsentligt. Vi selv har en rimelig gunstig ordreportefølje. Da leveringstiderne hos de med os konkurrerende værker imidlertid er meget korte — 4-6 uger eller hurtigere, hvis kunderne forlanger det — handles der i dag på meget kort sigt, og de langsigtede ordreporteføljer, man tidligere kunne glæde sig ved, kan man ikke i samme udstrækning forvente i dag. Særlig værfterne — men også andre industrikunder — er i større udstrækning end tidligere parat til straks at påbegynde nye ordrer og forlanger derfor korte leveringstider. 3

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1963 - Nr. 1  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk A/S - 1963

Staalbaandet - 1963 - Nr. 1  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk A/S - 1963

Advertisement