Page 28

HJÆLPEFOND FOR ARBEJDERE

R E G N S K A B

F O R

Å R E T

1 9 6 2

Driftsregnskab for tiden 1. januar 1962 — 31. december 1962

INDTÆGTER: Det Danske Staalvalseværk A/S: Ugentlige tilskud ............................................................. Særhjælp ....................................................................... Årstilskud ........................................................................ Uafhentet løn ..................................................................

Arbejderne: Ugentlige tilskud ............................................................. Særhjælp ........................................................................

Kr.

Kr.

15.236,25 5.855,00 90.000,00 36,96

111.128,21

11.879,80 5.855,00

17.734,80

Renteindtægter: Sparekassen for Frederiksværk og Omegn .................... Statsobligationer ............................................................. Kreditforeningen af Kommuner i Danmark ....................... Østifternes Kreditforening ............................................... Jydsk Grundejer-Kreditforening ....................................... Kreditforeningen for Industrielle Ejendomme…………. Jydsk Hypothekforening .................................................. Østifternes Hypotekforening ............................................ Provinsbankernes Realiaanefond .................................... Byggeriets Realkreditfond ............................................... Landsbankernes Realiaanefond ......................................

324,61 9.497,06 13.769,37 11 117,91 4.320,00 5.121,88 4.835.00 3.100,00 11.810,00 2 400,00 2.035.00

68.330,83 197.193,84

UDGIFTER: Dagpenge .............................................................................. Begravelseshjælp ................................................................... Enkeunderstøttelse ................................................................. Aldersunderstøttelse ............................................................... Invalideunderstøttelse ............................................................. Særhjælp til enker................................................................... Kurtage ved køb af obligatiorer .............................................. Overskud ................................................................................

5.025,00 800,00 12.750,00 3.750.00 1500,00 11 710,00

35.535,00 279,42 161.379,42 197.193,84

28

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1963 - Nr. 1  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk A/S - 1963

Staalbaandet - 1963 - Nr. 1  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk A/S - 1963

Advertisement