Page 14

SALGSAFDELINGEN Salgschef V. Andersen.

Situationen på det internationale stålmarked tegner sig stedse mere dystert. Vi er inde i en ond tid med færre ordrer og stigende kapacitet og som følge deraf stadig faldende priser med det resultat, at kunderne køber så lidt som muligt for at afvente yderligere prisfald. Resultatet er da også, at priserne er de laveste, der er noteret i mange år, og der begynder at fremkomme meddelelser om stålværker, der må søge kapital under en eller anden form for at klare sig. Selv inden for Montanlandene kniber det hårdt at bevare en rimelig afsætning på egne markeder. Der udsendes valseprogrammer, som lover valsning i løbet af få dage, og valseværkerne har ofte kun meget ringe ordrenotering, når valsningerne påbegyndes, men gamle sædvaner må forlades, små tonnager pr. dimension må noteres, hvilket naturligvis er ganske uøkonomisk, og samtidig ydes stadig større rabatter på de officielle priser. Kun i USA, der i flere år har været

14

nede i en bølgedal, mener man at kunne spore en svag bedring, og det menes, bedringen vil fortsætte. Dette kommer af, at ikke alene bilindustrien, men også andre stålforbrugere foretager stigende indkøb, og de amerikanske lagre, der gennem mange måneder stadig er faldende, har muligvis snart nået det lave niveau, hvor en lageropbygning igen må foretages. På DDS har vi igen måttet nedsætte priserne for at imødegå den udenlandske konkurrence, og indtil nu er det lykkedes at opretholde en rimelig afsætning, men som tilfældet er ved de udenlandske værker, får vi ordrerne i sidste øjeblik før valsning, og vi er i alle valsninger ude for at måtte tage ordrer ind på dimensioner, som allerede valses næste dag. Dette er urationelt, men vi må gøre en dyd af nødvendigheden, og helt galt er det da heller ikke gået indtil nu. Hvad fremtiden bringer, ved naturligvis ingen, men det er svært at finde lyspunkter i den mere end brogede situation, hele verdens stålproducerende virksomheder befinder sig i.

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1963 - Nr. 1  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk A/S - 1963

Staalbaandet - 1963 - Nr. 1  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk A/S - 1963

Advertisement