Page 40

Iver Kristensen, havnemester, 50 år, 23. marts.

E. Thorn, ingeniør, 50 år, 1. april.

M. S. Olesen, underforv., 65 år, 19. maj, stålværk.

Kristian Holst, ing., 70 år, 4. juni, nyb.tegnestue.

Ville Villesen, 65 år, 14. maj, plads og havn.

Charles Schousen, 65 år, 7. juni, stålværk.

Verner Mortensen, 60 år, 22. marts, reservehold.

Carl Rasmussen, 60 år, 29. marts, reparation.

Arne Mortensen, 60 år, 2. maj, stålværk.

Johs. Laustsen, 60 år, 13. maj, grovværk.

Leo Vilhelmsen, 50 år, 13. marts, pladeværk.

Sigvard J. Petersen, 50 år, 23. marts, finværk.

Hans

Rasmussen,

Aksel

Nikolaisen,

Bernhard

65 60

Petersen,

år, år,

60

10. 5.

år,

maj,

marts, 26.

stålværk. reparation.

april,

bygning.

Karl Rasmussen, 60 år, 11. maj, lager og eksp. Erik Christoffersen, 60 år, 30. maj, reparation. Knud

Petersen,

Torkild Robert Petersen, 50 år, 17. juni, reservehold.

Poul

50

år,

19.

april,

finværk.

50

år,

20.

maj,

stålværk.

Nielsen,

Poulsen,

50

år,

20.

juni,

pladeværk.

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1962 - Nr. 1  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk A/S - 1962.

Staalbaandet - 1962 - Nr. 1  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk A/S - 1962.

Advertisement