Page 3

Direktørerne: E LV O M D ETTE første nummer af Staalbaandet i 1962 udkommer temmeligt sent, har vi ment det rigtigt at fremsætte en nytårsudtalelse dels for at følge traditionen, men særligt fordi så mange af de forhold, der har betydning for værket, for tiden er i »støbeskeen«. 1961 har kun bragt en beskeden produktionsfremgang. Forårets arbejdskonflikt bevirkede tab af mange arbejdstimer og dermed af produktion. Når det alligevel er lykkedes at udlevere ca. 4 % mere stål end i 1960, står dette i forbindelse med ret betydelige indkøb af halvfabrikata foretaget under de gunstige afsætningsforhold omkring årsskiftet 1960/61. I løbet 1961 er der sket en væsentlig forringelse af afsætningsforholdene, og de europæiske stålværker har måttet tilpasse sig dette ved at sænke produktionen gennem at slukke en del høj- og stålovne og reducere arbejdsstyrken. Vi har lykkeligvis kunnet opretholde fuld beskæftigelse, hvad der i sig selv er meget tilfredsstillende, og i øvrigt har været medvirkende til, at Frederiksværk-borgerens gennemsnitsindtægt er landets højeste. Om det kan lykkes også i 1962 at holde fuld beskæftigelse vil afhænge af mange forhold, ikke mindst af værkets produktivitet og lønniveau. Den gode afsætning til lønnende priser i størstedelen af 1961 bevirker, at det regnskabsmæssige resultat er tilfredsstillende. Imidlertid er stålpriserne nu meget lave, og tilsvarende regnskabsresultat for 1962 kan derfor ikke ventes, medmindre der sker en væsentlig bedring. Vi er igen inde i en periode, hvor de udenlandske værker søger at eksportere en del af deres produktion til priser, der ligger lavere end deres hjemmemarkedspris, og DDS må afsætte hele sin produktion i konkurrence med disse udenlandske dumpingpriser. Den investeringsvirksomhed, der har foregået og stadig er i gang — ikke mindst med det nye finværk — tilsigter at skaffe værket det bedst mulige tekniske stade, så vore produkters kvalitet kan svare til vore

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1962 - Nr. 1  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk A/S - 1962.

Staalbaandet - 1962 - Nr. 1  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk A/S - 1962.

Advertisement