Page 31

PÅ ARBEJDSPLADSEN K. Melchiors

E U D S T ILLIN G E R , der indtil sidste år er blevet vist i marketenderiet og hovedbygningen, har alle været lejede for et bestemt antal måneder. Der er nu ændret på denne fremgangsmåde, idet de reproduktioner, der i øjeblikket er ophængt, alle tilhører DDS. Der skal her bringes en omtale af nogle af de kunstnere, som er repræsenterede ved de indkøbte reproduktioner. De to hollandske malere, Vermeern van Delft og Vincent van Gogh er blandt de kunstnere, hvis billeder er købt i reproduktioner, men da disse to kunstnere tidligere har været omtalt i Staalbaandet nr. 2, 1960 og nr. 2, 1961, skal de ikke her gøres til genstand for nærmere betragtninger. P. C. Skovgaard (1817-75), som er stamfader til den kendte danske kunstnerslægt, var landmandssøn fra Ringstedegnen. Endnu medens Skovgaard var en lille dreng, var det gået så meget tilbage for faderen, at han måtte sælge gården, hvorefter familien flyttede til Vejby ved Tibirke, hvor moderen drev en købmandshandel. Da drengen viste anlæg for tegning, sendtes han som fjortenårig til København, hvor han kom i lære som maler. Efter en læretid i kendte københavnske atelierer blev han som attenårig svend, for året efter at fortsætte som elev på Akademiet. Da

han var sidst i tyverne modtog han Udstillingsmedaljen, hvilket betød, at han var selvskreven til rejseunderstøttelse. Han foretrak dog at blive hjemme endnu i nogle år, for at arbejde med det danske landskab, som han nærede stor kærlighed til. Først ti år senere vågnede lysten hos ham til at komme ud, og han rejste til Italien, dog ikke i første række for at male, men for at studere de store mestres arbejder. 1860 fik Skovgaard titel af professor og blev fire år senere medlem af Akademiet. Han besøgte London, Paris og Sverige og drog i 1869, nogle år før sin død, sammen med Marstrand ud på sin anden Italiensrejse, fra hvilken han medbragte talrige studier. Skovgaard havde et meget skarpt øje for særpræg og ejendommelighed. Hans trang til naturalistisk at gengive det opfattede var parret med en udpræget formsans. Dette viser sig især i hans få, men fortrinlige og karakterfulde portrættegninger. De tyder på, at der er gået en betydelig figurmaler tabt i ham. Romantisk indstillet, som sin samtids unge, valgte han landskabsmaleriet, først i stil med hollænderne, især Ruijsdal og med Eckersberg og nok også J. C. Dahl. Påvirkende og påvirket af sine kunstnervenner, Const. Hansen, Købke og H. E. Freund,

P. C. S k ovgaa rd

31

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1962 - Nr. 1  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk A/S - 1962.

Staalbaandet - 1962 - Nr. 1  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk A/S - 1962.

Advertisement