Page 23

fra Malmberget, 3 mill. tons fra Svappavaara-området. Kan mon afsætningsmulighederne i Europa holde trit med en så vældig kapacitetsforøgelse? LKABs ledelse er ubetinget optimistisk. Ganske vist er malmprisens fald for et par år siden ikke genoprettet, men trods den lave pris lykkedes det LKAB i sidste regnskabsår at holde et bruttooverskud på 450 mill. kr. og en nettogevinst på 145 mill. kr. Af bruttooverskudet afholdtes skatter med 174 mill. kr. og til aktieudbytte gik 100 mill. kr. Den offentlige sektors direkte økonomiske interesse i LKABs virksomhed andrager således mere end en kvart milliard kroner årligt. Det er derfor givet, at skulle afsætningsvanskeligheder - trods alt - tårne sig op i LKAB, vil der være den stærkeste politiske interesse forbundet med at overvinde dem.

LAURITS HANSEN

TAGE HANSEN

Tirsdag den 6. marts døde vor gode arbejdskammerat, Laurits Hansen fra Auderød, efter lang tids svær sygdom. Hansen var ansat på DDS fra 6. juni 1946 til 30. november 1961, da han måtte holde op på grund af sygdom. Laurits Hansen var med sit stille og rolige væsen vel lidt af alle, som kendte ham, og det er med vemod, vi har modtaget budskabet om hans død. Hansen var født 14. april 1912 og blev altså kun knapt 50 år gammel. Æret være hans minde. Gunnar Simonsen, tillidsmand

Efter lang tids sygdom døde vor arbejdskammerat, Tage Hansen, tirsdag den 6. marts 1962. Tage Hansen, der kom til stålværket i 1956, arbejdede på dagholdet ved ovnene og nu sidst på stålværksmagasinet, han var afholdt såvel af sine overordnede som af sine arbejdskammerater, der nød godt af hans dejlige lune humør. Tage Hansen, der blev 52 år, efterlader sig hustru og to større børn. Æret være hans minde. P. Dressler, tillidsmand.

23

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1962 - Nr. 1  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk A/S - 1962.

Staalbaandet - 1962 - Nr. 1  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk A/S - 1962.

Advertisement