Page 14

Antal personskader pr. måned. Oversigten omfatter alle indgåede rapporter bortset fra tilfælde vedrørende ituslåede briller eller ødelagte proteser, hvor iøvrigt ingen personskade er sket.

I månederne september, oktober og november er forekommet en personskade for hver 72, 94 og 64 beskæftigede, hvilket svarer til, at henholdsvis 1, 3 8 , 1, o 6 og 1,56 % af samtlige ansatte er kommet til skade. 6 personskader i september, 2 i oktober og 2 i november har ikke medført nogen sygedage. CEL

Om selve arbejdet på klinikken er der intet særligt at meddele. Dog har jeg koppevaccineret 10 ingeniører, der tit er i Düsseldorf og nærmeste omegn. Jeg er nu begyndt på høreundersøgelsen foreløbig af de mennesker, der er blevet undersøgt på sædvanlig vis. Flere af dem har fået udleveret glasdun og enkelte af dem ørepropper. Det er meningen efterhånden at organisere støjbekæmpelsen på en mere effektiv måde; men hertil behøver jeg hjælp fra forskellige sider. Laboratoriet på Universitetets hygiejniske

Institut i København har undersøgt en af mig indsendt vandprøve fra badeafdelingen. Som bekendt benyttes hertil vand fra Arresø, som er blevet renset for bakterier og kemiske stoffer. Resultatet af analysen er såre god; thi det viser sig, at rensningen er så effektiv, at vandet egner sig fortrinligt til badning, og selv om lidt vand skulle trænge ind i munden, er det helt uden betydning. Ved en samtale med laboratoriet meddeltes, at man kun behøvede én årlig undersøgelse; men alligevel vil jeg sende prøver ind to gange om året for at være på den rigtige side. E. Steenberger. P. S. Den årlige TB-undersøgelse vil finde sted d. 9. og 10. april.

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1962 - Nr. 1  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk A/S - 1962.

Staalbaandet - 1962 - Nr. 1  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk A/S - 1962.

Advertisement