Page 13

STÅLEMNERNES BETEGNELSE Engelsk

Tysk

Svensk Dansk

Ingot Rohblock Ingot Rohbramme Bloom Vorblock Billet Knüppel Slabs Vorbramme Sheetbar Platine

Göt Göt Emne Emne Slabs Platin

Kvadratblok Råstøbte blokke til for- el. færdigvalsning af profiler Fladblok - - - plader Grovknippel Forvalsede kvdr. emner over 120x120 mm til prof. Knippel - under 120x120 mm til Slabs Forvalsede flade emner til grovplader Platin - - mellem- og tyndplader

Med hensyn til betegnelsen for stålblokkene på de forskellige stadier, er det vanskeligt på dansk at finde dækkende betegnelser, hvorfor nogle af navnene simpelthen er fordanskede tyske eller engelske navne. Betegnelsen Knüppel = knippel dækkes vel af betegnelsen for det man i gamle dage slog hinanden i hovedet med, medens Platine = platin synes at være afledt af det græske ord »platys«, som dækker over begrebet »bred, flad ting«. De anførte danske betegnelser er ikke endeligt fastlagte og må således kun betragtes som et forslag. (fortsættes i næste nummer).

FRA SIKKERHEDSFRONTEN: SIKKERHEDSINGENIØR C. E. LANG

Uddannelse i elementær førstehjælp Den uventede store tilslutning — 89 tilmeldte — til dette kursus var en glædelig overraskelse! 3 hold, et for hvert skift, er i gang med uddannelsen. Et fjerde hold for allerede tilmeldte dagholdsfolk påbegyndes i marts. Under ledelse af instruktør fru E. Nielsen, Hillerød indøves her standsning af pulsåreblødning i overarmen. Fra venstre er det G. Sørensen, slaggegården, K. H. Nielsen, støbehallen og J. Gilling, ovnhallen, der stikker hovederne sammen for at klare problemet. Dernæst K. Avnsbo, finværket, som synes at klare problemet alene og endelig C. Kjærulf, finværket, der diskuterer tilfældet med O. Nielsen, færdiglageret, medens V. Davidsen, støbehallen agerer offer.

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1962 - Nr. 1  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk A/S - 1962.

Staalbaandet - 1962 - Nr. 1  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk A/S - 1962.

Advertisement