Page 3

Referat af

MØDE I SAMARBEJDSUDVALGET 28. august 1961 A.-gruppe: B. Christiansen B. Jensen C. E. Lang P. W. Mortensen J. Andersen K. Nielsen K. Schaldemose J. Skov K. Uggerløse (E. Steenberger)

(BC) (BJ) (CEL) (PWM) (JA) (KN) (Sch) (JS) (U) (ES)

B.-gruppe: E. Ambus H. Jørgensen K. Madsen E. Kjeldgaard Nielsen for V. Seider I. Boisen Jensen

(EA) (HJ) (KM) (EKN) (IB)

Fraværende: P. Dressler samt repræsentant for kontorfunktionærer.

Efter at direktør Christiansen havde budt velkommen, påbegyndtes behandlingen af de på dagsordenen opsatte punkter udsendt d. 28.-8.-1961. 1. Gennemgang a f punkter fra sidste møde d. 13.-12.-1960, der ikke var færdigbehandlet: 1.1. Mangel på cykelstativer. KN redegjorde for parkeringssituationen i øjeblikket, hvor der mellem kl. 13.30 - 14.30 findes ca. 450 cykler og 180 knallerter inden for porten. Endvidere i motorcykelgaragen ca. 55 køretøjer og på parkeringspladsen ca. 160 biler. Af cykler og knallerter er henholdsvis ca. 200 og 90 parkeret i cykelstalden ved folkebygningen, medens de resterende ca. 250 cykler og 90 knallerter er parkeret rundt ved værkets afdelinger. For cyklernes vedkommende er der

projekteret en ny cykelstald til 300 cykler bag folkebygningen, idet den nuværende cykelstald ved folkebygningen senere skal fjernes på grund af sporgennemføring mellem folkebygning og lønningskontor i forbindelse med bygningen af det nye finværk. Endvidere opstilles overdækkede cykelstativer til 175 cykler passende steder ved værkets afdelinger. Disse stativer ventes færdigopstillet sidst i november. For knallerternes vedkommende, hvis antal er steget væsentligt i de senere år, var der på samarbejdsudvalgsmødet den 30. november 1956 enighed om, at knallerter af sikkerhedsmæssige grunde ikke burde køre på værkets område. Af samme årsag blev der indrettet en knallertgarage bag folkebygningen til ca. 100 knallerter, hvilket ikke rækker til i dag. Som en midlertidig løsning vil knallerterne kunne overtage den gamle cykelstald ved folkebygningen, når den nye

3

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1961 - Nr. 4  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, årgang 1961

Staalbaandet - 1961 - Nr. 4  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, årgang 1961

Advertisement