Page 27

fondens ydelser, hvilket bl. a. er sket med de nu vedtagne ændringer. I løbet af ganske få år vil alders- og enkehjælpen udgøre den væsentligste udgiftspost for fonden - ikke mindst efter de nu forhøjede satser og den forlængede varighed - og det er bestyrelsens opfattelse, at fonden bør stå godt konsolideret i de år, hvor de ældre årgange for alvor

forlader vor virksomhed. Som følge af værkets unge alder har afgangen af ældre arbejdere hidtil været af beskedent omfang, men indtil 1965 vil der antagelig blive tale om en afgang af ca. 65 arbejdere. Fondens formue må derfor yderligere vokse til gavn for værkets arbejdere og deres familie. G. Boysen.

Fra Firmabladet «Close-Up«, Organ for det store engelske firma ArmstrongWhitworth, bringer vi nedenstående referat af et foredrag holdt af en af firmaets gamle medarbejdere.

angivne retningslinier for ledelse af de respektive afdelinger må være elastiske og eventuelt kunne ændres og have til formål at få afdelingerne til at samarbejde som en helhed og frembringe produkterne, hvad disse end må være, klar til forsendelse så hurtigt og effektivt som muligt. De vigtigste faktorer, som må tages i betragtning ved tilrettelægning af produktionen, er arbejdskraft, udstyr og maskiner, omkostninger og metoder. Kun arbejdskraft og generalomkostninger tages i betragtning. Arbejdskraften er den vigtigste part og omfatter alle, som er »produktivt ansat«, lige fra den administrerende direktør til kontorbudet. Behandlingen af de menneskelige elementer kræver den yderste omtanke og omhu for at give tilfredsstillende resultater. Hvert menneske har sine egne særegenheder, for to personer reagerer ikke E AF TOPLEDELSEN

ens overfor den samme behandling, men hovedparten forventer og er berettiget til at modtage »retfærdig behandling«, som de kan værdsætte, og som de er modtagelige overfor. Man må stile imod at opretholde en venlig omgangsform i virksomheden, hvilket vil føre til at gøre arbejdet tiltrækkende og afværge mange uoverensstemmelser. Dette skal ikke forstås således, at man skal være »kammerat« med alle, men behagelige arbejdsforhold vil føre til et godt udbytte. De fleste af os må tilbringe omkring 30 % af vort liv på arbejdspladsen, så vi kan lige så godt gøre vore livsforhold der så tiltalende som muligt. Virksomhedspsykologer vil sandsynligvis få større virkefelt i fremtiden, idet det må huskes, at den menneskelige faktor er den eneste virkelige kilde til virksomhedens trivsel. Ligegyldigt hvilke

27

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1961 - Nr. 3  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, årgang 1961

Staalbaandet - 1961 - Nr. 3  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, årgang 1961

Advertisement