Page 25

I juni måned nåede trafikken på havnen et foreløbigt højdepunkt. Havnemesteren fortæller, at der indgik ikke mindre end 94 skibe med ialt knapt 27.000 t materiale og udgik 70 skibe med ialt ca. 12.000 t færdigprodukter. På spørgsmålet om vi drev sørøveri og havde skrottet de manglende 24 skibe, blev svaret benægtende, bl. a. olieskibene sejlede herfra uden last og er ikke medregnet i udgående skibe. Et fartøj indgik imidlertid i havnen uden at komme ud igen — i hvert fald ikke søværts. En dag i ret hårdt vejr observeredes en underlig fremtoning med kurs mod Staalværkshavnen. Da den kom nærmere syntes det at være en lastbil kørende over de skummende bølger. Og det var faktisk en lastbil — en 10 tons tankvogn — dog ikke kørende, men båret af en gummiflåde. Med 6 soldater på den snævre plads var den stukket til søs ovre fra Kulhuskanten og drevet ud i Roskilde Fjord, over mod Staalværket. Her fik en fiskerbåd fat i den og førte den i havn, hvor bilen uden større besvær blev reddet ind på det tørre, og luften tappet ud af flåden. Der er således virkeligt kommet et fartøj mere ind i havnen, end der er sejlet ud, uden at vi dog kan beskyldes for sørøveri. Indretning af kontorer og spisestue i tilbygningen til Staalværket skrider kun langsomt frem, hvilket tilskrives manglende arbejdskraft. Den forhåndenværende arbejdskraft må naturligt først og fremmest anvendes til vedligeholdelse af produktionsmidlerne. De ret omfattende jordarbejder i forbindelse med rør- og kabelnedlægninger for det nye vandforsyningssystem til Staalværket er tilendebragt, og da det nye vandbehandlingsanlæg (beskrevet i

sidste nummer) også er færdigt, påregnes det nye system at kunne sættes igang i september. I laboratoriebygningen foretages visse udvidelser på 2. etage for indretning af flere tegnestuer.

Det vil nok trække lidt ud med opførelsen af den i de senere år flere gange omtalte nye folkebygning med omklædningsrum og marketenderi, idet muligheden for en bedre placering end oprindeligt tænkt er fremkommet under projekteringen af det nye finværk. Det gamle tentorværk er under flytning og bliver installeret i forbindelse med de 2 nye tentorværker. Om nogen tid forventes den endnu manglende 4. maskine at ankomme. Opspolingshuset i det gamle tentorværk skal anvendes til remise for lokomotiver, og maskinhuset skal foreløbig bruges til reparationsværksted for støbevogne. Maskineriet til det nye finvalseværk er nu bestilt hos firmaet Moeller & Neumann, St. Ingbert i Saar, medens det omfattende elektriske udstyr skal leveres af Brown, Boveri & Cie, Baden, Schweiz. Værket, som bliver delvis kontinuerligt, får 19 stole. Omkring 50 % af maskindelene vil blive udført her i landet efter Moeller & Neumann tegninger. For at give plads til den store valsehal, som bliver 380 m lang og dækker et areal på 18500 2 m , skal der foretages opfyldninger ud i fjorden syd for værket. Til opfyldningen, som allerede er påbegyndt, skal indpumpes ca. 300.000 m3 sand.

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1961 - Nr. 3  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, årgang 1961

Staalbaandet - 1961 - Nr. 3  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, årgang 1961

Advertisement