Page 10

AF S IKKE KHE D S INGE N IØR

En ejendommelig tilskadekomst. Under usædvanlige omstændigheder fik chargerkranfører Orla Jensen den 1. november sidste år sine øjne alvorligt beskadiget, idet han blev ramt i ansigtet og øjne af partikler (stenaflejringer og indtørret slam) fra et stykke af et afgangsrør til en vandkarm, og hvori der skete en eksplosion. Røret var demonteret dagen før og sat hen ved reparatørens filebænk for at flangen kunne blive skruet af. I en pause under chargeringen kom Orla Jensen forbi, hvor reparatør N. Chr. Rasmussen var ved at varme et

10

C. E . LANG

stykke jern, som skulle bukkes, og tilbød at holde skærebrænderen, medens jernet bukket i skruestikken. Umiddelbart efter at Jensen havde overtaget brænderen og holdt den, som her demonstreret af B. Larsen, i nogen afstand fra den øverste ende af rørene, skete en meget kraftig eksplosion i det ene af rørene, som uheldigvis stod således, at åbningen pegede lige op mod ansigtet på ham. Den første opfattelse af det skete var, at det var en fejl ved skærebrænderen, hvilket viste sig ikke at være tilfældet, og ydermere var gulvet omkring og under flangen på den nederste ende af røret blæst rent for støv og viste, at der havde fundet en eksplosion sted i røret. Det må antages, at der på et eller andet tidspunkt, medens røret har stået ved filebænken, er blæst acetylen eller en blanding af acetylen og ilt ned i røret, f. eks. i forbindelse med tænding af en brænder. Ved at blæse acetylen i røret og lade det stå i nogle timer, er det forsøgt at rekonstruere det skete, hvilket også er lykkedes delvis, idet der er fremkommet en meget kraftig stikflamme ved at holde en brænder over røret. At opnå netop den blanding af acetylen og luft, som vil give en kraftig eksplosion, er noget af et held. Så vidt det skete og den formodede årsag hertil. Den indhøstede erfaring giver anledning til at indskærpe: at brænderflammen ikke må holdes hen

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1961 - Nr. 3  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, årgang 1961

Staalbaandet - 1961 - Nr. 3  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, årgang 1961

Advertisement