Page 9

Brandudrykningen den 7. februar kl. 19 til det gamle tentorværk kunne være undgået! Alarmeringen skyldtes brand i en acetylenflaske, hvor årsagen slet og ret må tilskrives manglende kendskab til brugen af autogenskæreværktøj. Vedkommende havde uden tilladelse — og uden at have gennemgået den af DDS krævede uddannelse — indladt sig på at benytte en skærebrænder. Kort efter at brænderen var tændt skete en meget kraftig gennembrænding af oxygen(ilt)reduktionsventilen og cn eksplosion i slangerne, hvorved acetylenen begyndte at brænde ud af studsen på acetylen(gas)reduktionsventilen, og dermed var alarmeringen kort efter en kendsgerning. For at undgå gennembrænding af oxygenreduktionsventilen skal man: lukke langsomt op for flaskeventilen (brug begge hænder) og forinden sikre sig, at forskruen (bundskruen) på reduktionsventilen er skruet tilbage (venstre om), så ventilen mellem høj- og lavtrykskammer er lukket. Der er grund til at indskærpe, at ingen ikke-faglært må anvende autogenskæreværktøj uden at have gennemgået kursus og være i besiddelse af gyldigt autogenskærebevis. Lad os blive fri for tåbeligheder, der kan medføre ulykker!

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1961 - Nr. 2  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, årgang 1961

Staalbaandet - 1961 - Nr. 2  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, årgang 1961

Advertisement