Page 6

Sikkerhedsingeniør C. E. LANG

1960 er der forekommet 104 ulykkestilfælde, som kan henføres til de forudsætninger, der danner grundlag for udregning af ulykkesfrekvensen, d. v. s. ulykker, der har medført mere end 3 sygedage og har kunnet godkendes af ulykkesforsikringen. Til sammenligning med tidligere år er i tabel 1 anført antallet af ulykkestilfælde, og endvidere ulykkesfrekvensen, der angiver det antal ulykker, som er forekommet pr. 100 årsarbejdere. Antallet af årsarbejdere findes af årets totale antal arbejdstimer, idet en årsarbejder regnes at præstere 300 dage á 8 timer = 2400 timer. (Det vil måske undre nogen, at ulykkestallet for 1960 blev 104, når der i den lille folder, der udsendes hver måned, er anført, at årets ulykkestal blev 100. Dette skyldes ganske enkelt, at der forekommer personskader, som i første omgang kun medfører 3 sygedage eller mindre, og at der senere igen opstår sygdom på grund af skaden, eller at skaden først anmeldes lang tid senere). Det er glædeligt at konstatere, at ulykkestallet og ulykkesfrekvensen atter er dalende. Tabte arbejdsdage i 1960 som følge af de 104 ulykkestilfælde udgør 2633 dage, hvortil kommer 602 dage fra ulykker før 1. januar 1960, hvor raskmelding først har fundet sted engang i 1960.

6

Ialt 3.235 sygedage, som svarer til, at 10,8 af de 1071,7 årsarbejdere har været fraværende hele året, eller at hver årsarbejder har været fraværende 3,0 dage på grund af ulykkestilfælde. Hvilken legemsdel, der er mest udsat, fremgår af tabel 2, og samtidig er anført, hvor mange sygedage disse ulykkestilfælde har medført, samt middeltal af sygedage og endelig den procentvise fordeling af de 104 ulykker. * * * Hvorledes ulykkestilfældene fordeler sig over de respektive afdelinger fremgår af tabel 3. Desuden er anført, hvor mange ulykkestilfælde, der er forekommet pr. 100 årsarbejdere (d. v. s. ulykkesfrekvensen) i disse afdelinger, idet der til korrekt bedømmelse er taget hensyn til årspræstationen i timer og dermed antallet af beskæftigede arbejdere, som varierer stærkt fra afdeling til afdeling. En sammenligning med statistikken for 1959 viser: at ulykkestilfældene er gået ned fra 140 til 104, en nedgang på 25,7 %. at ulykkesfrekvensen er gået ned fra 12,9 til 9,7, en nedgang på 24,8 %. at tabte arbejdsdage er gået ned fra 3028 til 2633, en nedgang på 13,0 %. Tilskadekomster er altid meningsløse, men kan ikke altid umiddelbart forudses eller forebygges. For meget af det skete gælder imidlertid, at større opmærksomhed eller omtanke fra tilskadekomne selv eller fra makker ville have forhindret det skete. Som noget af det mest meningsløse kan anføres, at ingen af de 4 tåskader, der er sket i løbet af 1960 omfattende brækkede og mistede tæer, ville være sket ved anvendelse af sikkerhedsfodtøj!

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1961 - Nr. 2  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, årgang 1961

Staalbaandet - 1961 - Nr. 2  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, årgang 1961

Advertisement