Page 30

PÅ ARBEJDSPLADSEN K. Melchiors

og administrationsbygningen kan der i øjeblikket ses en del reproduktioner af Poul Gauguin og Vincent van Goghs malerier. Af afstamning, karakter og kunstnerisk præg var disse to kunstnere dybt forskellige. Naar man alligevel har valgt at samle nogle af deres arbejder i en udstilling, er det ikke alene, fordi deres livsveje krydsedes paa mærkelig og tragisk maade, men ogsaa fordi deres skæbne trods alle uligheder havde visse fælles træk. Begge valgte først kunsten som deres livsgerning ved slutningen af deres ungdom, og for dem begge blev kunsten en besættelse, som med forfærdende ubønhørlighed førte dem til psykisk og fysisk undergang. Medens ingen gad købe deres billeder, da de levede, skete der efter deres død en omvurdering, som hævede navnene Gauguin og van Gogh op i klasse med billedkunstens største. Poul Gauguin, hvis liv skulle blive til en legende og ligefrem give stof til en roman af Somerset Maugham, blev født i Paris i 1848. Politiske forhold tvang faderen, der var journalist, til at emigrere til MARKETENDERIET

Peru. Han døde dog undervejs, og mode-

30

Poul Gaugin:

EKS OT I S KE BE R E T N INGE R

Musæum Folkswang, Essen

ren fortsatte med børnene, men vendte efter fire aars forløb tilbage til Frankrig. Fra sit syttende aar arbejdede Gauguin som sømand, indtil han i 1871 fik ansættelse i et vekselererfirma, hvor han snart fik en betroet stilling paa grund af sit dygtige og pligtopfyldende arbejde. Han giftede sig i 1873 med en køn og intelligent ung pige fra Danmark, Mette Sophie Gad, der levede i den tro, at hendes tilkommende var en lovende ung bankmand, der malede lidt i sin fritid. Hun fandt det kun udmærket, at hendes mand sad hjemme og syslede med pensler og farver for sin fornøjelses skyld i stedet for at spille billiard og bruge sine penge paa kafeer. I en halv snes aar levede Mette og Poul Gauguin et lykkeligt familieliv med en hastigt voksende børneflok. Det kom der-

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1961 - Nr. 2  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, årgang 1961

Staalbaandet - 1961 - Nr. 2  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, årgang 1961

Advertisement