Page 26

PROFILVÆ RKET

STÅLVÆ RKET

Martiningeniør Carlo Poulsen. Januar kvartal gav en produktion på 74.908 tons stål, hvilket er 5.500 tons mere end sidste års kvartal. Foruden vore normale reparationer havde vi det uheld, at stålet brod gennem en 2 tons fyrbro og gav en uges stop, som medførte et tab på ca. 1.000 tons. Til trods herfor er det hidtil største kvartalsproduktion, og vi har således stadig en fair chance for at opnå vort tænkte mål: 300.000 tons for hele året. lovrigt er kvartalet gået fint og navnlig inden for den sidste måned, hvor vi har opnået en rekord af 6.884 tons på en uge. Vi havde iøvrigt ikke mindre end 3 på hinanden følgende rekorder. Selvfølgelig har vi ikke undgået ærgrelser og fortrædeligheder, når ikke alt klappede, men alligevel er der hugget et trin til at stå på og dermed øget beskæftigelse hos os, såvel som vore kunder — valseværkerne.

26

Valseværksingeniør J. Andersen. Blokværket. Blokværket har i det forløbne kvartal gået godt, der har ikke været yderligere uheld med koblingshovederne, og da de bestilte reserve-koblingshoveder nu er leveret i forstærket udforelse skulle vi være sikret fremover. Der er installeret et filter for kolevandet til el-ovnens elektroder, således at elektrodernes køling kan holdes konstant, herved forlænges levetiden på disse betydeligt. I mellemhallen er der taget nye åg i brug for transport af emner og knipler, hvilket har resulteret i en bedre udnyttelse af lagerpladsen og færre »skæve« knipler. Grovværket. I grovværket har produktionen været god, ca. 1.000 tons mere end i 1. kvartal 1960, og der har ikke været større stop på grund af fejl ved maskineriet, dog har blokovnens varmeevne været reduceret noget i marts måned, bl. a. på grund af utætheder i rekuperatoren. I påsken blev blokovnens murværk repareret, og der blev monteret nye tværrør.

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1961 - Nr. 2  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, årgang 1961

Staalbaandet - 1961 - Nr. 2  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, årgang 1961

Advertisement