Page 20

OM NÆVNT I STAALBAANDET 1/1960 er

værkets forbrug af kommunevand stadigt stigende. Sidste sommer lå døgnforbruget på over 700 m:i. For at imødegå omkostningerne samt for at aflaste kommunen for et eventuelt yderligere stigende vandforbrug, blev det for godt et år siden besluttet at opføre et vandbehandlingsanlæg for tilberedning af Arresø-vand til en kvalitet, der står på højde med almindeligt kommunevand. Sådanne anlæg eller lignende er iøvrigt almindelige til kommunevandforsyning i storbyer rundt i verden, hvor man ikke som hos os har grundvand til rådighed, men må bruge overfladevand fra floder og søer. Da vort anlæg står umiddelbart foran færdiggørelse, findes tidspunktet inde til en redegørelse for anlæggets opbygning og virkemåde. Vandet tænkes foreløbigt anvendt til følgende formål: 1) Badevand til folkebygninger. 2) Fødevand til kedler. 3) Spædevand for kølevand til SMovne.

20

Anlægget, som er leveret af firmaet J. Krüger, er baseret på kemisk fældning af vandet i en såkaldt accelator, som er konstrueret i USA. Der kan renses 50 m3 Arresø-vand pr. time, men i kortere tidsrum kan der leveres op til 120 m3 renset vand pr. time. Anlægget installeres i en ny bygning ved det nuværende klaringsbassin. Indretningen fremgår af hosstående diagram, fig. 1. Fra den eksisterende indtagsbrønd for Arresø-vand ved klaringsbassinet pumpes vandet til en lille højdebeholder. Herfra løber vandet ind i bygningen til råvandspumpen, som ved dette arrangement altid får konstant tilløbshøjde, hvilket er af betydning for kemikaliedoseringen. Råvandspumpen fører vandet videre til en blandebeholder, hvor der tilsættes klor for at befri vandet for bakteriologisk forurening. Klortilsætningen sker fra et klorgasanlæg, som styres automatisk af kloroverskuddet, således at man er sikker på, at der altid tilsættes de rette mængder. Derefter løber vandet videre ind i accelatoren. Her tilsættes kalkhydrat for

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1961 - Nr. 2  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, årgang 1961

Staalbaandet - 1961 - Nr. 2  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, årgang 1961

Advertisement