Page 16

Silicium i stålet. nu er turen kommet til silicium. Lad mig straks sige, at der kunne skrives mindst tyve sider om siliciums betydning for stål - men til beroligelse for alle er det ikke min mening at skrive dem her. Der er meget at sige om silicium. Først siliciums indflydelse på stålets beroligelsesgrad, som allerede er omtalt i en tidligere artikel (Staalbaandet nr. 1/1958), derefter kommer indflydelsen på styrke, svejselighed, stålets egnethed til varmforzinkning og yderligere dets egnethed til sænksmedning. Først var der beroligelsesgraden. Støbes stålet uden tilsætning af silicium, vil det meste af den ilt, der uvægerligt findes, reagere med kulstoffet, og resultatet vil blive en kraftig gasudvikling, der giver blokke med porøs yderzone. Er man heldig, svejses disse porer sammen IDST VAR DET ALUMINIUM --

16

under valsningen, men er man ikke heldig - og det kan jo også forekomme bliver resultatet en elendig overflade på det færdige materiale fyldt med skæl og revner. Disse kedelige ting kan man blive fri for ved at tilsætte så meget silicium, at ilten er fjernet allerede før udstøbningen. Stålet kaldes så beroliget i modsætning til det uberoligede stål, hvor gasudviklingen giver kogen og syden i kokillen, og fasthængende bobler er årsag til blæredannelsen. Selv Det Danske Staalvalseværk er underkastet visse naturlove, og en af disse medfører, at stålet trækker sig sammen under størkningen og afkølingen derefter. Resultatet heraf er en blok, hvor der indvendigt er dannet et større hulrum - piben - som ikke svejses sammen under valsningen, men forårsager at topenden må skrottes. Beroliget er stålet, når det er tilsat ca. 0,10 °/o silicium - en grænse der dog i allerhøjeste grad også afhænger af stålets aluminiumsindhold. Aluminium virker på ganske samme måde som silicium overfor stålets iltindhold; ja, faktisk virker det endnu stærkere under visse forhold, og derfor bruges det ofte med fordel til den sidste finregulering. I enkelte tilfælde kan det være fordelagtigt at fremstille et stål af en mellemkvalitet, hvor man forsøger at modvirke dannelsen af pipehulrummet med

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1961 - Nr. 2  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, årgang 1961

Staalbaandet - 1961 - Nr. 2  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, årgang 1961

Advertisement